Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Agrotehničar/Agrotehničarka

Razina HKO
4.2
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3212.24.4 Poljoprivredni tehničar/poljoprivredna tehničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Agrotehničar/Agrotehničarka je osoba koja posjeduje specijalizirana interdisciplinarna znanja koja joj omogućavaju da može organizirati i provesti biljnu i animalnu poljoprivrednu proizvodnju na konvencionaln i ekološki način. U cilju ostvarivanja ključnih poslova u okviru zanimanja Agrotehničar/Agrotehničarka mora posjedovati niz znanja i vještina iz područja poljoprivrede: planiranja, organizacije, upravljanje procesima i izvršavanja poslova na poljoprivrednim gospodarstvima (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge), u ustanovama (škole, instituti, agencije), u području proizvodnje, dorade, prerade i prometa proizvoda biljnog i animalnog podrijetla (stočarstvo, ribarstvo, pčelarstvo i ostalo). Navedene obveze može obavljati samostalno ili kao zaposlenik. U kontekstu složenih poslova, Agrotehničar/Agrotehničarka, vodi radnu dokumentaciju i prati zakonsku regulativu vezanu uz proizvodnju, komunicira s poslovnim partnerima te poslovnim suradnicima, kontinuirano se educira pri čemu stječe stručna znanja u primjeni novih tehnologija i dostignuća u poljoprivrednoj proizvodnji. Treba imati komunikacijske vještine, biti kooperativan i spreman na suradnju s različitim institucijama. Posjedovati inicijativnost i poduzetnost te biti spreman za učenje. Od generičkih vještina izrazito je važna odgovornost i usmjerenost na rezultate rada kao i spremnost na timski rad.

Uvjeti rada

Agrotehničar/Agrotehničarka radi na otvorenim (poljoprivredne površine), ali i u zatvorenim prostorima, kao što su farme, rasadnici, skladišta, vinski podrumi i uredi. Rad na otvorenom često podrazumijeva izloženost nepovoljnim vremenskim uvjetima (kiša, vjetar, hladnoća, vrućina) kao i izloženost primjenjivanim pesticidima u procesu proizvodnje. Osim toga, radnici su izloženi: buci, vrućini, umjetnoj rasvjeti, nečistoći, hladnoći, vibracijama, strujanju zraka, naglim promjenama temperature i vlažnosti. Radno vrijeme prilagođava se zahtjevima i rokovima potrebnim za izvršavanje tehnoloških procesa i uvjetima rada (rad na večer, rad subotom, nedjeljom i praznikom, rad noću ili rad u smjenama). Radi na otvorenom i u zatvorenim prostorima. Radi s tehnikom i u kontaktu je sa strojevima. U dodiru je sa životinjama. Zbog rada sa sredstvima za zaštitu bilja i prostora radi u zaštitnoj opremi. U radu je obvezan koristiti zaštitnu opremu te kontrolirati i pridržavati se pravila zaštite na radu, kao i pravila zbrinjavanja ambalaže i opasnog otpada.

Skupovi kompetencija (14)
1.
Analiza poslovanja u poljoprivrednoj proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
analizirati dokumente i baze podataka u biljnoj i animalnoj proizvodnji i primjena u tehnološkim procesima u poljoprivredi
preispitati informacije o dostupnosti izvora financiranja za poslovanje u poljoprivredi
analizirati dokumentaciju o potrebama i načinima nabave repromaterijala i prodaje gotovih poljoprivrednih proizvoda
2.
Planiranje poslovanja u poljoprivredi
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi dugoročni plan rada poštujući pritom važeće zakone u području biljne i animalne proizvodnje
izraditi kratkoročni plan rada poštujući pritom važeće zakone u području djelatnosti (godišnji, kvartalni, mjesečni, tjedni i dnevni)
3.
Organizacija proizvodnje i priprema za rad u poljoprivredi
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
analizirati radne zadatke koje je potrebno obaviti tijekom pojedinih tehnoloških faza
preispitati resurse za obavljanje radnih zadataka u sektoru poljoprivrede
kontrolirati obavljanje radnih zadataka u poljoprivrednoj proizvodnji
primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostora i radnog okoliša
upotrijebiti propisanu zaštitnu radnu odjeću i obuću tijekom provođenja biljne i animalne proizvodnje
4.
Procjena trenutnog stanja u poljoprivrednoj proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
preispitati stanje proizvodnje prema djelatnosti
provjeriti kritične točke proizvodnje
odrediti prioritete u proizvodnom procesu
5.
Priprema proizvodnih resursa za uzgoj i proizvodnju
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provesti uzorkovanje tla za analizu prema dogovorenom protokolu
izvršiti uzorkovanje repromaterijala i sirovina
izabrati strojeve, opremu i alate te provjeriti ispravnosti istih
prirediti strojeve, opremu i alate za proizvodne procese
6.
Provođenje konvencionalne i ekološke biljne proizvodnje
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provesti proces osnovne obrade tla na proizvodnim površinama
provesti dopunsku obradu tla na njivi
izvršiti tehnološki proces sjetve i/ili sadnje poljoprivrednih kultura
provesti mjere njege u biljnoj proizvodnji na konvencionalan i ekološki način
kontrolirati promjene na biljkama tijekom uzgoja
provesti žetvu i/ili berbu poljoprivrednih kultura
procijeniti stanje kultura za određivanje vremena za žetvu i/ili berbu
7.
Provođenje konvencionalne i ekološke animalne proizvodnje
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provesti higijenu prostora i životinja u uzgoju
voditi proces proizvodnje i distribucije hrane za životinje na gospodarstvu
kontrolirati promjene i odstupanja u izgledu i ponašanju životinja
provesti tehnološke procese u uzgoju domaćih životinja i ribarstvu
upravljati tehnološkim procesima u proizvodnji proizvoda animalnog podrijetla na konvencionalan i ekološki način
provesti uzorkovanje poluproizvoda i gotovih poljoprivrednih proizvoda za analizu
voditi tehnološke procese u zbrinjavanju otpada animalnog podrijetla na konvencionalan i ekološki način
primijeniti mjere sigurnosti hrane za životinje
provoditi potrebne mjere zaštite dobrobiti životinja u proizvodnji
8.
Završetak biljne i animalne proizvodnje na konvencionalan i ekološki način
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provesti doradu i skladištenje proizvoda biljnog i animalnog podrijetla
kontrolirati uskladištene poljoprivredne proizvode
upravljati procesom primarne prerade proizvoda (mljevenje, vinifikacija, sirenje mlijeka, izlov ribe i sl.)
pripremiti higijenske i mikroklimatske uvjete skladišnog prostora
provesti manipulaciju i transport poljoprivrednih proizvoda
9.
Primjena ICT tehnologije u radnim procesima i operacijama u poljoprivredi
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti digitalne alate i uređaje u monitoringu proizvodnih površina
upravljati različitim senzorima kao pomoć u proizvodnom procesu
koristiti specijalizirane digitalne aplikacije u poljoprivredi
upravljati digitalnim alatima za navigaciju pri provođenju agrotehničkih operacija
10.
Vođenje evidencije i knjigovodstva u poljoprivrednoj proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
voditi evidenciju o radu (dolazak i odlazak s radnog mjesta) sukladno zakonskim propisima
pripremiti izvješće o provedenim aktivnostima u poljoprivrednoj proizvodnji
voditi knjigu proizvodnje i potrebne upisnike i registre koristeći računalne tehnike
kontrolirati stanje zaliha i potreba repromaterijala i gotovih proizvoda
evidentirati poslovne aktivnosti u knjigu ulaznih i izlaznih računa
11.
Provođenje marketinških aktivnosti u poljoprivredi
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
istražiti ponudu, potražnju i cijene repromaterijala, proizvoda i usluga
analizirati specifičnosti prodaje proizvoda biljnog i animalnog podrijetla
provesti prodaju proizvoda i usluga različitim kanalima i tehnikama prodaje
voditi promidžbu poljoprivrednih proizvoda na tržištu
12.
Razvoj radne komunikacije tijekom poljoprivredne proizvodnje
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
uključiti se u rad tima na planiranju aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji
voditi osnovnu komunikaciju na stranom jeziku
prilagoditi komunikacijski stil sugovorniku pri rješavanju problema i provedbi pojedinih radnih naloga tijekom poljoprivredne proizvodnje
voditi komunikaciju sa suradnicima, predstavnicima drugih institucija usmeno ili pisanim putem korištenjem dostupnih tehnologija
13.
Provođenje poljoprivredne proizvodnje prema važećim standardima kvalitete
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provjeriti kvalitetu robe i/ili usluge prema važećim propisima i standardima
provesti uzorkovanje proizvoda radi dobivanja deklaracije i certifikata
primijeniti sustave kvalitete (ISO, HACCP, GLOBALGAP)
provesti mjere kad standardi kvalitete nisu postignuti
14.
Provođenje zaštite na radu radi očuvanja zdravlja ljudi i okoliša pri obavljanju poljoprivrednih poslova
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
uputiti suradnike na ispravno korištenje opreme, poljoprivrednih strojeva i materijala
primijeniti zakonske propise o sigurnosti i zaštiti na radu, zaštiti okoliša i zaštiti od požara te drugim standardima
upotrijebiti opremu na ispravan način
provoditi procedure radi zaštite zdravlja od opasnih tvari
poštivati načela dobre poljoprivredne prakse
primijeniti mjere zaštite na radu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (18)
1.
Analiziranje proizvodnih resursa (materijalni, ljudski), potreba tržišta rada i mogućih izvora financiranja u poljoprivredi
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
analizirati dokumente i baze podataka u biljnoj i animalnoj proizvodnji i primjena u tehnološkim procesima u poljoprivredi
preispitati informacije o dostupnosti izvora financiranja za poslovanje u poljoprivredi
analizirati dokumentaciju o potrebama i načinima nabave repromaterijala i prodaje gotovih poljoprivrednih proizvoda
2.
Dugoročno i kratkoročno planiranje poljoprivredne proizvodnje sukladno zahtjevima tržišta i zakonodavnom okviru
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi dugoročni plan rada poštujući pritom važeće zakone u području biljne i animalne proizvodnje
izraditi kratkoročni plan rada poštujući pritom važeće zakone u području djelatnosti (godišnji, kvartalni, mjesečni, tjedni i dnevni)
3.
Organiziranje rada u poljoprivrednoj proizvodnji
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
kontrolirati obavljanje radnih zadataka u poljoprivrednoj proizvodnji
analizirati radne zadatke koje je potrebno obaviti tijekom pojedinih tehnoloških faza
preispitati resurse za obavljanje radnih zadataka u sektoru poljoprivrede
4.
Pripremanje za provedbu radnog procesa
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostora i radnog okoliša
upotrijebiti propisanu zaštitnu radnu odjeću i obuću tijekom provođenja biljne i animalne proizvodnje
5.
Utvrđivanje trenutačnog stanja proizvodnje i specifičnosti radnog mjesta prema djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
preispitati stanje proizvodnje prema djelatnosti
provjeriti kritične točke proizvodnje
odrediti prioritete u proizvodnom procesu
6.
Pripremanje za uzgoj i proizvodnju
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
provesti uzorkovanje tla za analizu prema dogovorenom protokolu
izvršiti uzorkovanje repromaterijala i sirovina
7.
Pripremanje i kontroliranje radnih strojeva, opreme i alata za provedbu proizvodnih procesa
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izabrati strojeve, opremu i alate te provjeriti ispravnosti istih
prirediti strojeve, opremu i alate za proizvodne procese
8.
Provođenje tehnoloških procesa u biljnoj proizvodnji na konvencionalan i ekološki način
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
provesti proces osnovne obrade tla na proizvodnim površinama
procijeniti stanje kultura za određivanje vremena za žetvu i/ili berbu
provesti dopunsku obradu tla na njivi
izvršiti tehnološki proces sjetve i/ili sadnje poljoprivrednih kultura
provesti mjere njege u biljnoj proizvodnji na konvencionalan i ekološki način
kontrolirati promjene na biljkama tijekom uzgoja
provesti žetvu i/ili berbu poljoprivrednih kultura
9.
Provođenje tehnoloških procesa u animalnoj proizvodnji na konvencionalan i ekološki način
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
provesti higijenu prostora i životinja u uzgoju
primijeniti mjere sigurnosti hrane za životinje
provoditi potrebne mjere zaštite dobrobiti životinja u proizvodnji
voditi proces proizvodnje i distribucije hrane za životinje na gospodarstvu
kontrolirati promjene i odstupanja u izgledu i ponašanju životinja
provesti tehnološke procese u uzgoju domaćih životinja i ribarstvu
upravljati tehnološkim procesima u proizvodnji proizvoda animalnog podrijetla na konvencionalan i ekološki način
provesti uzorkovanje poluproizvoda i gotovih poljoprivrednih proizvoda za analizu
voditi tehnološke procese u zbrinjavanju otpada animalnog podrijetla na konvencionalan i ekološki način
10.
Završavanje poslova u biljnoj i animalnoj proizvodnji na konvencionalan i ekološki način
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
provesti doradu i skladištenje proizvoda biljnog i animalnog podrijetla
kontrolirati uskladištene poljoprivredne proizvode
upravljati procesom primarne prerade proizvoda (mljevenje, vinifikacija, sirenje mlijeka, izlov ribe i sl.)
pripremiti higijenske i mikroklimatske uvjete skladišnog prostora
provesti manipulaciju i transport poljoprivrednih proizvoda
11.
Primjena ICT tehnologije u poljoprivredi
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti digitalne alate i uređaje u monitoringu proizvodnih površina
upravljati različitim senzorima kao pomoć u proizvodnom procesu
upravljati digitalnim alatima za navigaciju pri provođenju agrotehničkih operacija
koristiti specijalizirane digitalne aplikacije u poljoprivredi
12.
Vođenje evidencije poslovnih aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
voditi evidenciju o radu (dolazak i odlazak s radnog mjesta) sukladno zakonskim propisima
pripremiti izvješće o provedenim aktivnostima u poljoprivrednoj proizvodnji
voditi knjigu proizvodnje i potrebne upisnike i registre koristeći računalne tehnike
13.
Vođenje materijalnog i osnovnog knjigovodstva u poljoprivrednoj proizvodnji
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
kontrolirati stanje zaliha i potreba repromaterijala i gotovih proizvoda
evidentirati poslovne aktivnosti u knjigu ulaznih i izlaznih računa
14.
Sudjelovanje i provođenje marketinških aktivnosti u promidžbi i prodaji poljoprivrednih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
voditi promidžbu poljoprivrednih proizvoda na tržištu
istražiti ponudu, potražnju i cijene repromaterijala, proizvoda i usluga
analizirati specifičnosti prodaje proizvoda biljnog i animalnog podrijetla
provesti prodaju proizvoda i usluga različitim kanalima i tehnikama prodaje
15.
Razvijanje komunikacije sa suradnicima i/ili klijentima i drugim dionicima u poslovnom procesu tijekom proizvodnje
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
uključiti se u rad tima na planiranju aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji
voditi osnovnu komunikaciju na stranom jeziku
prilagoditi komunikacijski stil sugovorniku pri rješavanju problema i provedbi pojedinih radnih naloga tijekom poljoprivredne proizvodnje
voditi komunikaciju sa suradnicima, predstavnicima drugih institucija usmeno ili pisanim putem korištenjem dostupnih tehnologija
16.
Obavljanje poslova sukladno važećim standardima u poljoprivredi
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
provesti mjere kad standardi kvalitete nisu postignuti
provjeriti kvalitetu robe i/ili usluge prema važećim propisima i standardima
provesti uzorkovanje proizvoda radi dobivanja deklaracije i certifikata
primijeniti sustave kvalitete (ISO, HACCP, GLOBALGAP)
17.
Provođenje zaštite zdravlja na radu i na radnom mjestu sukladno važećim propisima
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
uputiti suradnike na ispravno korištenje opreme, poljoprivrednih strojeva i materijala
provoditi procedure radi zaštite zdravlja od opasnih tvari
primijeniti mjere zaštite na radu
upotrijebiti opremu na ispravan način
18.
Vođenje brige o zaštiti okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
29.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti zakonske propise o sigurnosti i zaštiti na radu, zaštiti okoliša i zaštiti od požara te drugim standardima
poštivati načela dobre poljoprivredne prakse
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Agrotehničar/Agrotehničarka
Datum upisa
29.3.2019
Vrijedi do
1.1.2023
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća