Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Vojni pilot / Vojna pilotkinja

Razina HKO
7.1
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

0110.41.0 Viši časnik/viša časnica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

0.03.031.0310 Vojna zanimanja, ostali činovi

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Vojni piloti / Vojne pilotkinje obučeni su i uvježbani za upravljanje i namjensku uporabu vojnih zrakoplova što uključuje i uporabu oružanih sustava. Mogu upravljati raznim vrstama vojnih aviona ili helikoptera. Posao zahtijeva pripremanje i provedbu leta što traži znanje: karakteristika zrakoplova na kojem se leti, funkcioniranja svih sustava zrakoplova, meteorologije, pravila i propisa letenja, zrakoplovne frazeologije, zrakoplovne navigacije, taktičku uporabu zrakoplova…

Posao vojnog pilota zahtijeva odgovornost, sposobnost pridržavanja pravila i propisa, dobru emocionalnu stabilnost i otpornost na stres te sposobnost brzog donošenja ispravnih odluka u raznim situacijama. Opće psihofizičko stanje vojnog pilota mora biti izvrsno i provjerava se redovito.

Moraju biti osposobljeni za samostalan rad i za rad u timu.

Uvjeti rada

Vojni piloti najčešće rade na vojnim aerodromima ili letjelištima. Lete u svim vremenskim uvjetima.

Letenje se obavlja u manjem zatvorenom prostoru pilotske kabine, a dio svojih obveza mora obaviti i izvan kabine. Za vrijeme obavljanja posla izloženi su složenim i zahtjevnim psihofizičkim opterećenjima.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Priprema i organizacija vojnog letenja
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi dnevne planove leta
Organizirati rad unutar ustrojstvenih cjelina (smjene, rasporedi po grupama, razvrstavanje po zadaćama)
Uvažiti organizaciju vojnog letenja kod planiranja i organiziranja leta u cilju izvršenja zadaće
Izraditi sheme, nacrte i skice i slična pomagala u cilju učinkovitijeg izvršenja zadaće
Pripremiti se za let temeljem dodijeljene zadaće
Prikupiti informacije od drugih službi u svrhu stvaranja cjelokupne situacije
Pripremiti tim za provedbu zadaće
Pripremiti i provjeriti zaštitnu letačku opremu i dokumentaciju za let
Izvršiti prijeletni pregled zrakoplova
2.
Upravljanje vojnim zrakoplovom i izvršenje letačkih zadaća
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Upravljati vojnim zrakoplovom uz praćenje parametara leta
Upravljati namjenskim sustavima zrakoplova sukladno dodijeljenoj letačkoj zadaći
Pratiti sve čimbenike koji mogu imati utjecaja na let u svrhu pravilnog i sigurnog izvršenja leta
Primijeniti meteorološke parametre tijekom leta
Koristiti pravila zračnog prostora tijekom leta
Analizirati i sintetizirati informacije s upravljačkih i drugih zrakoplovnih sustava
Izvršiti procjenu situacije u prostoru i vremenu temeljem dostupnih podataka
Prilagoditi se i adekvatno reagirati na novonastalu situaciju tijekom izvršenja zadaće
Procijeniti potencijalnu opasnost tijekom leta u rizičnim područjima
Komunicirati s kontrolom zračnog prometa, drugim zrakoplovima i snagama na kopnu i moru tijekom leta
Komunicirati s drugim subjektima vezanim uz provedbu leta (prateće službe)
3.
Poslijeletne aktivnosti vojnog pilota
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Procijeniti tehničku ispravnost zrakoplova nakon provedene zadaće
Prijaviti neželjene događaje prema letačkim protokolima
4.
Upotreba navigacijske i informacijsko komunikacijske tehnologije kod vojnih pilota
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti različite komunikacijske kanale u zrakoplovu i opremi
Koristiti navigacijske i komunikacijske sustave u zrakoplovu
Koristiti računalne programe u planiranju i provedbi letačkih zadaća
5.
Vojne vještine vojnog pilota
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Skrbiti o zaštiti podataka klasificirane dokumentacije
Primijeniti pravila i propise u postupanju s klasificiranom dokumentacijom
Ispunjavati vojne evidencije prema postojećim zakonskim i pod zakonskim propisima
Pravilno rukovati, održavati i čuvati osobno oružje
Održavati vještinu korištenja vojne opreme i rukovanja oružjem
Pravilno koristiti oružje i vojnu opremu s ciljem kvalitetnog izvršenja zadaća
Poštovati pravila vojne službe
Pravilno rukovati oružjem i ubojnim sredstvima zrakoplova
Održavati osobno oružje i zaštitnu opremu
Održavati traženu razinu tjelesne spremnosti
6.
Leatačka i ostala dokumentacija u radu vojnog pilota
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi propisanu osobnu i opću letačku dokumentaciju
Evidentirati u tehničkoj dokumentaciji podatke o ispravnosti zrakoplova
Izraditi dokumente iz domene sigurnosti letenja
7.
Osiguranje kvalitete u obavljanju poslova vojnog pilota
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samoanalizirati i provesti raščlambu provedenog leta u cilju unaprjeđenja kvalitete
Kontinuirano pratiti i obnavljati pravne, letačke i tehničke dokumente za provedbu zadaća
Komunicirati sa suradnicima prema pravilima poslovnog bontona na hrvatskom i poslovnom stranom jeziku
Poštovati načela diskrecije i povjerljivosti vojnih podataka
Koristiti se primjerenim oblicima komunikacije pri rješavanju nesporazuma i iznošenja različitih stavova
Komunicirati u vojnom poslovnom okruženju na poslovnom stranom jeziku
Koristiti zrakoplovnu frazeologiju
Razvijati temeljna načela profesionalne etike u promicanju dostojanstva vojne struke
Planirati i provoditi vlastito stručno usavršavanje i osposobljavanje kroz sustavnu izobrazbu i samoučenjem
Primijeniti etički kodeks struke
8.
Zaštita zdravlja, sigurnost i zaštita na radu u obavljanju dužnosti vojnog pilota
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Osigurati provođenje i primjenu mjera sigurnosti i zaštite kod provođenja letačkih zadaća
Provoditi mjere zaštite na radu i zaštite okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (7)
1.
Analiziranje i organiziranje rada u cilju obavljanja letačkih zadaća
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Izraditi dnevne planove leta
Organizirati rad unutar ustrojstvenih cjelina (smjene, rasporedi po grupama, razvrstavanje po zadaćama)
Uvažiti organizaciju vojnog letenja kod planiranja i organiziranja leta u cilju izvršenja zadaće
Samoanalizirati i provesti raščlambu provedenog leta u cilju unaprjeđenja kvalitete
2.
Pripremanje za let temeljem dodijeljene zadaće
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Izraditi sheme, nacrte i skice i slična pomagala u cilju učinkovitijeg izvršenja zadaće
Pripremiti se za let temeljem dodijeljene zadaće
Prikupiti informacije od drugih službi u svrhu stvaranja cjelokupne situacije
Pripremiti tim za provedbu zadaće
Pripremiti i provjeriti zaštitnu letačku opremu i dokumentaciju za let
Izvršiti prijeletni pregled zrakoplova
3.
Upravljanje vojnim zrakoplovom u cilju izvršenja dodijeljenih zadaća
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Upravljati vojnim zrakoplovom uz praćenje parametara leta
Upravljati namjenskim sustavima zrakoplova sukladno dodijeljenoj letačkoj zadaći
Pratiti sve čimbenike koji mogu imati utjecaja na let u svrhu pravilnog i sigurnog izvršenja leta
Primijeniti meteorološke parametre tijekom leta
Koristiti pravila zračnog prostora tijekom leta
Analizirati i sintetizirati informacije s upravljačkih i drugih zrakoplovnih sustava
Izvršiti procjenu situacije u prostoru i vremenu temeljem dostupnih podataka
Prilagoditi se i adekvatno reagirati na novonastalu situaciju tijekom izvršenja zadaće
Procijeniti potencijalnu opasnost tijekom leta u rizičnim područjima
Procijeniti tehničku ispravnost zrakoplova nakon provedene zadaće
Koristiti različite komunikacijske kanale u zrakoplovu i opremi
Koristiti navigacijske i komunikacijske sustave u zrakoplovu
4.
Vođenje propisane dokumentacije iz domene vojnog pilota
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Prijaviti neželjene događaje prema letačkim protokolima
Koristiti računalne programe u planiranju i provedbi letačkih zadaća
Skrbiti o zaštiti podataka klasificirane dokumentacije
Primijeniti pravila i propise u postupanju s klasificiranom dokumentacijom
Ispunjavati vojne evidencije prema postojećim zakonskim i pod zakonskim propisima
Voditi propisanu osobnu i opću letačku dokumentaciju
Evidentirati u tehničkoj dokumentaciji podatke o ispravnosti zrakoplova
Izraditi dokumente iz domene sigurnosti letenja
Kontinuirano pratiti i obnavljati pravne, letačke i tehničke dokumente za provedbu zadaća
5.
Komuniciranje i suradnja sa suradnicima i nadređenima
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Komunicirati s kontrolom zračnog prometa, drugim zrakoplovima i snagama na kopnu i moru tijekom leta
Komunicirati s drugim subjektima vezanim uz provedbu leta (prateće službe)
Komunicirati sa suradnicima prema pravilima poslovnog bontona na hrvatskom i poslovnom stranom jeziku
Poštovati načela diskrecije i povjerljivosti vojnih podataka
Koristiti se primjerenim oblicima komunikacije pri rješavanju nesporazuma i iznošenja različitih stavova
Komunicirati u vojnom poslovnom okruženju na poslovnom stranom jeziku
Koristiti zrakoplovnu frazeologiju
Razvijati temeljna načela profesionalne etike u promicanju dostojanstva vojne struke
6.
Održavanje tjelesne i borbene spremnosti, vojnih vještina i briga o kontinuiranom osposobljavanju i usavršavanju
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pravilno rukovati, održavati i čuvati osobno oružje
Održavati vještinu korištenja vojne opreme i rukovanja oružjem
Pravilno koristiti oružje i vojnu opremu s ciljem kvalitetnog izvršenja zadaća
Poštovati pravila vojne službe
Održavati traženu razinu tjelesne spremnosti
Planirati i provoditi vlastito stručno usavršavanje i osposobljavanje kroz sustavnu izobrazbu i samoučenjem
7.
Osiguravanje i provođenje svih važećih pravila i propisa tijekom provedbe letačke zadaće
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pravilno rukovati oružjem i ubojnim sredstvima zrakoplova
Održavati osobno oružje i zaštitnu opremu
Primijeniti etički kodeks struke
Osigurati provođenje i primjenu mjera sigurnosti i zaštite kod provođenja letačkih zadaća
Provoditi mjere zaštite na radu i zaštite okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Vojni pilot / Vojna pilotkinja
Predlagatelj
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
31.12.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje