Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Kovač/ kovačica

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
Metalurgija
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7221.12.3 kovač/kovačica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.72.722.7221 Kovači/kovačice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Kovač/ kovačica se bavi ručnom i strojnom obradom metala. Uz pomoć različitih postupaka izrađuje uporabne i druge predmete od metala. Postupcima rezanja (odsijecanja), probijanja i kovačkog zavarivanja, kovači/ kovačice izrađuju različite predmete od metala: dijelove strojeva, alate te različite ukrasne predmete od metala.

Postoje dvije osnovne vrste kovanja: slobodno kovanje i kovanje u ukovnjima. Svaka od vrsta kovanja ima pripadajuće strojeve i alate za obradu.

Prije odabira alata i ostalih strojeva za obradu metala, potrebno je proučiti tehnički crtež predmeta koji se treba iskovati ili izraditi tehnički crtež ukoliko kovač sam radi nacrt nekog predmeta. Zatim je potrebno pripremiti odgovarajući materijal, alate, naprave i uređaje za izradu elemenata opreme te ovisno o čvrstoći, tvrdoći i otpornosti materijala na koroziju, treba odrediti temperaturu toplinske obrade metala, tj. režim zagrijavanja i hlađenja otkivka. Nakon procesa pripreme, slijedi podešavanje kovačkih ognjišta i/ili industrijskih peći te se pristupa oblikovanju kovačkog predmeta. Metalni se predmeti zagrijavaju na vrlo visoku temperaturu i nakon toga oblikuju različitim alatima.  Ovisno o zahtjevu naručitelja,  moguće je koristiti i gotove poluproizvode pri izradi narudžbe. U slučaju kovačkog posla usko specifične namjene moguće ga je izvršiti postupkom  3D printanja upravljanog računalom (npr. nedostajući dijelovi prilikom restauracije, izrada kalupa i sl.). U završnoj obradi primjenom ručnih tehnika kovač/ kovačica dorađuje proizvod u skladu sa svojim stilom rada i svojom osobnošću.

Kovači/ kovačice u svom radu koriste kovačka kliješta, čekiće, škripce, ukovnje, plinske rezače i ručne brusilice te probijače i slično. Služe se i raznim strojevima za mehanizirano kovanje (prešama i čekićima), strojevima za kovačko valjanje i drugim numeričko upravljanim strojevima. Tijekom procesa izrade poluproizvoda/proizvoda koriste metar, pomična mjerila i druga pomagala, kako bi osigurali da njegove dimenzije budu točne, tj. u skladu sa zadanim dimenzijama.

Osim stručnih znanja koja uključuju poznavanje materijala, korištenje alata i strojeva za kovanje i obavljanje kovačkih radova, potrebno je posjedovati i neke, za ovo zanimanje važne, tjelesne i psihičke osobine. Kovači/ kovačice bi trebali biti jače tjelesne građe, spretni i precizni, imati spretne prste i šake, kao i usklađene pokrete obiju ruku. Dobar vid i sluh, kao i sposobnost prosuđivanja udaljenosti predmeta i visine temperature, vrlo su važne prilikom kovanja. Neki kovački poslovi zahtijevaju timski rad, dok su neki individualni.

Potrebna je učinkovita komunikacija (pisana i usmena), sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja,  izvrsne vještine rješavanja problema, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje, orijentiranost na klijenta i rezultate rada te svjesnost o važnosti očuvanja okoliša.

Kovači/ kovačice se najčešće zapošljavaju u privatnim kovačkim radionicama i u industrijskim postrojenjima, koja se bave kovačkim radovima. Nakon položenog majstorskog ispita pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, mogu otvoriti vlastiti obrt.

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­kovača, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

Za obavljanje poslova kovača, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine, po mogućnosti u programu Jedinstvenog modela obrazovanja zbog značajnog udjela sati naukovanja.  Poželjno je i preporučljivo da se predviđeni sati za praksu u jednom tjednu odrađuju kao cjeloviti neprekinuti blokovi od jednog, dva ili više dana. To je važno radi sudjelovanja u kontinuitetu izvršenja određenog posla i poštivanja ciklusa proizvodnog procesa.  Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i  stječe se kvalifikacija za tržište rada. Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih.

Uvjeti rada

Kovači/ kovačice rade u stojećem položaju, malo pognuti. U radu su izloženi jakoj buci, vibracijama i opasnostima od ozljeda. Izloženi su i vrlo visokim temperaturama kovačkih peći i užarenih predmeta. Zbog povećane mogućnosti ozljeda na radu (opekline, udarci i sl.), potrebno je pridržavati se propisanih mjera zaštite na radu i nositi zaštitnu odjeću. Uvjeti rada zahtijevaju fizički i mentalni napor. Stoga na nekim radnim mjestima (primjerice u kovačnicama željezara na mehaniziranom strojnom kovanju i prešanju), kovači/ kovačice imaju pravo na beneficirani radni staž (12 mjeseci rada vrednuje se kao 14 mjeseci). Kovači/kovačice često rade u smjenama ako su zaposleni u industriji. Posao kovača spada u poslove s posebnim uvjetima rada, stoga je potrebno obavljati liječnički pregled svaka 24 mjeseca.

Osobe koje pate od bolesti mišića, zglobova i živaca, osobe slabijeg vida i oštećenog sluha ne mogu obavljati navedene poslove. Zapreke ovom zanimanju su također sve one bolesti koje onemogućavaju stalno stajanje i mogućnost koncentracije.

Kontraindikacije za rad su: oštećena funkcija vida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci),  neraspoznavanje osnovnih boja,  teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava,  teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela,  kronični poremećaji koji trajno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje, kronični poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže, te utvrđena alergija na profesionalne alergene.

Skupovi kompetencija (10)
1.
Analiziranje i planiranje poslova
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Proučiti narudžbu i vizualno pregledati lokaciju rada
Procijeniti mogućnosti provedbe posla i potreba za njegovo izvršenje
Osmisliti proizvodni proces za industrijsku proizvodnju kovanih poluproizvoda i proizvoda
Izraditi plan projekta na osnovi želja klijenata
Izraditi ručno ili pomoću računala skicu/nacrt/projekt naručenog posla
Planirati utrošak materijala i energenata za pojedini posao
Specificirati potrebni materijal za naručeni posao
Procijeniti vrijeme potrebno za izvršenje posla
Procijeniti mogućnosti provedbe naručenog posla u industriji
2.
Pripremanje radnog mjesta
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati materijale i njihova svojstva
Poznavati tehnologije obrade materijala
Poznavati toplinsku obradu materijala
Primjenjivati osnove matematike, kemije i fizike (npr. zakone termodinamike) prilagođene kovačkoj struci
Odabrati i pripremiti potrebni materijal (npr. kvadratni, okrugli i plosnati profil željeza)
Odabrati i pripremiti alate za kovanje (npr. kovački čekić i nakovanj, kovačka kliješta i šablone, posuda s vodom za hlađenje oblikovanih elemenata i sl.)
Čistiti radni prostor
Pripremiti prostor za izradu uratka ovisno o njegovoj veličini (pogotovo ako se radi o velikom projektu restauracije sakralnih objekata, potrebno je prilagoditi čitav prostor radionice)
3.
Pripremanje i obrađivanje materijala
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odabrati i pripremiti alate za kovanje (npr. kovački čekić i nakovanj, kovačka kliješta i šablone, posuda s vodom za hlađenje oblikovanih elemenata i sl.)
Izrezati sirovi oblik po slobodnoj formi ili po šabloni (npr. autogenim rezanjem plinom (kisik i acetilen), rezanjem plazmom pomoću električne struje i sl.)
Obraditi uradak (npr. tokariti, bušiti, variti, glodati i sl.)
4.
Kovanje
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti ložište kovačke vatre
Pripremiti potpalu u ložištu i upaliti vatru
Napuniti ložište ugljenom (drveni ugljen, kameni ugljen, koks)
Pripremiti i zagrijati zatvoreno ložište uključivanjem kovačke peći na plin, naftu ili struju
Početno grijati materijal dok se ne zagrije na potrebnu temperaturu za obradu (od 750 stupnjeva Celzija do 1400 stupnjeva Celzija)
Dogrijavati materijal po potrebi uz vođenje računa o protoku vremena kako bi njegova obrada bila što plastičnija
Grubo oblikovati uradak
Strojno kovati pomoću pneumatskih čekića te hidrauličkih i mehaničkih preša
Ručno oblikovati uradak čekićem za kovanje, čija težina se odabire ovisno o složenosti posla, uz pomoć kliješta, sjekača i probijača, na nakovnju
Savijati i oblikovati ugrijano željezo zadanih dimenzija prema vlastitoj ideji i viziji ili prema šabloni
Završno uskladiti elemente uratka na zadanu formu ili dimenziju pomoću specijalizirane naprave ili alata (npr. čekić, poluga i sl.)
Hladiti oblikovane elemente u vodi po potrebi u skladu s pravilima struke
Popraviti eventualne nedostatke i finalizirati proizvod
5.
Izrađivanje kovanih poluproizvoda i proizvoda
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi okvir za cjeloviti proizvod (npr. kapiju ili vrata)
Izraditi poljoprivredni alat (npr. kosir, motika i sl. )
Spojiti kovane dijelove s drvenima u cjeloviti proizvod
Izraditi stolarske i tokarske alate za drvodjelce
Izraditi alat za kamenoklesare (npr. čekići, špice, klinovi za razdvajanje kamena i sl.)
Izraditi ukrasne i dekorativne predmete za domaćinstva
Izraditi industrijske elemente i otkivke (elementi koji se iskuju na grubo a kasnije se obrađuju zbog uštede materijala u proizvodnji)
Restaurirati povijesne elemente arhitekture i sakralne baštine
Restaurirati i proizvesti etnološke elemente i suvenire
Izrađivati po potrebi pojedine elemente na CNC strojevima ili korištenjem 3D printera
6.
Izvršavanje završne obrade
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Montirati elemente u gotov proizvod npr. spajanjem iskovanih elemenata varenjem, učvršćivanjem zakovicama ili kovačkim spojnicama i sl.
Završno ravnati cjelokupne konstrukcije sastavljene od iskovanih elemenata
Grubo brusiti brusilicom (npr. ravna, kutna, čeona i sl.)
Fino brusiti turpijom i brusnim papirom
Izvršiti finu završnu obradu i čišćenje od nečistoće
Nanositi antikorozivnu zaštitu (npr. kovačko bruniranje, pocinčavanje i sl.)
Izvršiti bojanje
7.
Vođenje i administriranje poslovanja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Nabaviti materijal
Plaćati ulazne račune
Izraditi troškovnik i ponudu
Izraditi račun i pratiti naplatu
Voditi knjige
Izrađivati mapu izvršenih radova
Održavati web profil i oglašavati se na društvenim mrežama
Oglašavati vlastite usluge u medijima
8.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati s dobavljačima
Komunicirati s radnim kolegama
Komunicirati s klijentima
Komunicirati sa svećeničkim osobljem sakralnih objekata
Komunicirati s različitim institucijama (poreznom upravom, HOK-om, turističkom zajednicom, predstavnicima lokalne zajednice)
Komunicirati sa srednjim školama
Komunicirati sa suradnicima drugih struka u projektima restauracije (strojobravari, tokari, stolari, staklari)
Komunicirati sa zaposlenicima
9.
Osiguranje kvalitete izvršene usluge i procesa rada
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustva
Samoprocijeniti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Pratiti trendove u proizvodnji materijala, alata i postupaka rada (npr. sajmovi, kontakt s proizvođačima alata i potrošnog materijala i sl.)
Izdavati jamstvo za pojedine proizvode
Izdavati jamstvo za izvedeni posao
Cjeloživotno učiti i kontinuirano se razvijati osobno i profesionalno (npr. na strukovnim edukacijama, stručnim časopisima, na You-tube-u, društvenim mrežama i sl.)
Surađivati sa stručnjacima iz visokog obrazovanja u zemlji i inozemstvu u pogledu restauratorskih poslova
10.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu ljudi i okoliša
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati pravila za zaštitu od požara
Koristiti zaštitnu odjeću (npr. kožna pregača, zaštitne cipele, rukavice, naočale i sl.)
Koristiti zaštitnu opremu, posebno pri radu s otrovnim plinovima i prilikom restauracije
Prikupljati i razvrstavati otpadni materijal u vlastite spremnike i predavati ga ovlaštenom poduzeću za oporabu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (13)
1.
Analiziranje i planiranje poslova
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Proučiti narudžbu i vizualno pregledati lokaciju rada
Procijeniti mogućnosti provedbe posla i potreba za njegovo izvršenje
Osmisliti proizvodni proces za industrijsku proizvodnju kovanih poluproizvoda i proizvoda
Izraditi plan projekta na osnovi želja klijenata
Izraditi ručno ili pomoću računala skicu/nacrt/projekt naručenog posla
Planirati utrošak materijala i energenata za pojedini posao
Specificirati potrebni materijal za naručeni posao
Procijeniti vrijeme potrebno za izvršenje posla
Procijeniti mogućnosti provedbe naručenog posla u industriji
2.
Pripremanje radnog mjesta
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati materijale i njihova svojstva
Poznavati tehnologije obrade materijala
Poznavati toplinsku obradu materijala
Primjenjivati osnove matematike, kemije i fizike (npr. zakone termodinamike) prilagođene kovačkoj struci
Odabrati i pripremiti potrebni materijal (npr. kvadratni, okrugli i plosnati profil željeza)
Odabrati i pripremiti alate za kovanje (npr. kovački čekić i nakovanj, kovačka kliješta i šablone, posuda s vodom za hlađenje oblikovanih elemenata i sl.)
Čistiti radni prostor
Pripremiti prostor za izradu uratka ovisno o njegovoj veličini (pogotovo ako se radi o velikom projektu restauracije sakralnih objekata, potrebno je prilagoditi čitav prostor radionice)
3.
Pripremanje i obrađivanje materijala
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Čistiti radni prostor
Odabrati i pripremiti alate za kovanje (npr. kovački čekić i nakovanj, kovačka kliješta i šablone, posuda s vodom za hlađenje oblikovanih elemenata i sl.)
Izrezati sirovi oblik po slobodnoj formi ili po šabloni (npr. autogenim rezanjem plinom (kisik i acetilen), rezanjem plazmom pomoću električne struje i sl.)
Obraditi uradak (npr. tokariti, bušiti, variti, glodati i sl.)
4.
Kovanje
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pripremiti ložište kovačke vatre
Pripremiti potpalu u ložištu i upaliti vatru
Napuniti ložište ugljenom (drveni ugljen, kameni ugljen, koks)
Pripremiti i zagrijati zatvoreno ložište uključivanjem kovačke peći na plin, naftu ili struju
Početno grijati materijal dok se ne zagrije na potrebnu temperaturu za obradu (od 750 stupnjeva Celzija do 1400 stupnjeva Celzija)
Dogrijavati materijal po potrebi uz vođenje računa o protoku vremena kako bi njegova obrada bila što plastičnija
Grubo oblikovati uradak
Strojno kovati pomoću pneumatskih čekića te hidrauličkih i mehaničkih preša
Ručno oblikovati uradak čekićem za kovanje, čija težina se odabire ovisno o složenosti posla, uz pomoć kliješta, sjekača i probijača, na nakovnju
Savijati i oblikovati ugrijano željezo zadanih dimenzija prema vlastitoj ideji i viziji ili prema šabloni
Završno uskladiti elemente uratka na zadanu formu ili dimenziju pomoću specijalizirane naprave ili alata (npr. čekić, poluga i sl.)
Hladiti oblikovane elemente u vodi po potrebi u skladu s pravilima struke
Popraviti eventualne nedostatke i finalizirati proizvod
5.
Izrađivanje kovanih poluproizvoda i proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izraditi okvir za cjeloviti proizvod (npr. kapiju ili vrata)
Izraditi poljoprivredni alat (npr. kosir, motika i sl. )
Spojiti kovane dijelove s drvenima u cjeloviti proizvod
Izraditi stolarske i tokarske alate za drvodjelce
Izraditi alat za kamenoklesare (npr. čekići, špice, klinovi za razdvajanje kamena i sl.)
Izraditi ukrasne i dekorativne predmete za domaćinstva
Izraditi industrijske elemente i otkivke (elementi koji se iskuju na grubo a kasnije se obrađuju zbog uštede materijala u proizvodnji)
Restaurirati povijesne elemente arhitekture i sakralne baštine
Restaurirati i proizvesti etnološke elemente i suvenire
Izrađivati po potrebi pojedine elemente na CNC strojevima ili korištenjem 3D printera
6.
Izvršavanje završne obrade
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Montirati elemente u gotov proizvod npr. spajanjem iskovanih elemenata varenjem, učvršćivanjem zakovicama ili kovačkim spojnicama i sl.
Završno ravnati cjelokupne konstrukcije sastavljene od iskovanih elemenata
Grubo brusiti brusilicom (npr. ravna, kutna, čeona i sl.)
Fino brusiti turpijom i brusnim papirom
Izvršiti finu završnu obradu i čišćenje od nečistoće
Nanositi antikorozivnu zaštitu (npr. kovačko bruniranje, pocinčavanje i sl.)
Izvršiti bojanje
7.
Administriranje poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Nabaviti materijal
Voditi knjige
Izrađivati mapu izvršenih radova
8.
Izvršavanje komercijalnih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Plaćati ulazne račune
Izraditi troškovnik i ponudu
Izraditi račun i pratiti naplatu
Održavati web profil i oglašavati se na društvenim mrežama
Oglašavati vlastite usluge u medijima
9.
Komuniciranje i suradnja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Komunicirati s dobavljačima
Komunicirati s radnim kolegama
Komunicirati s klijentima
Komunicirati sa svećeničkim osobljem sakralnih objekata
Komunicirati s različitim institucijama (poreznom upravom, HOK-om, turističkom zajednicom, predstavnicima lokalne zajednice)
Komunicirati sa srednjim školama
Komunicirati sa suradnicima drugih struka u projektima restauracije (strojobravari, tokari, stolari, staklari)
Komunicirati sa zaposlenicima
10.
Osiguranje kvalitete izvedenih radova
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izdavati jamstvo za pojedine proizvode
Izdavati jamstvo za izvedeni posao
11.
Osiguravanje kvalitete procesa rada
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustva
Samoprocijeniti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Pratiti trendove u proizvodnji materijala, alata i postupaka rada (npr. sajmovi, kontakt s proizvođačima alata i potrošnog materijala i sl.)
Cjeloživotno učiti i kontinuirano se razvijati osobno i profesionalno (npr. na strukovnim edukacijama, stručnim časopisima, na You-tube-u, društvenim mrežama i sl.)
Surađivati sa stručnjacima iz visokog obrazovanja u zemlji i inozemstvu u pogledu restauratorskih poslova
12.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Primjenjivati pravila za zaštitu od požara
Koristiti zaštitnu odjeću (npr. kožna pregača, zaštitne cipele, rukavice, naočale i sl.)
Koristiti zaštitnu opremu, posebno pri radu s otrovnim plinovima i prilikom restauracije
13.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Prikupljati i razvrstavati otpadni materijal u vlastite spremnike i predavati ga ovlaštenom poduzeću za oporabu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Kovač/ kovačica
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
30.9.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje