Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Strojobravar/ strojobravarica

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
Strojarstvo
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7233.71.3 strojobravar/strojobravarica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.72.723.7233 Mehaničari/mehaničarke i monteri/monterke industrijskih i ostalih strojeva i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Strojobravar/ strojobravarica  proizvodi dijelove stroja, sastavlja nove te održava postojeće strojeve i uređaje (građevinske, pogonske, alatne i strojeve za obradu drveta ili polimera, dizala  itd.). Jednostavne elemente stroja izrađuje ručno ili  strojno, na temelju  radioničkih crteža ili skica. Manje sklopove spaja u veće koje potom povezuje u stroj ili uređaj.

Ustanovljava kvarove te obavlja manje popravke. Prema planu održavanja, strojeve djelomično ili u cijelosti popravlja. Stroj rastavlja u skladu s utvrđenim redoslijedom, čisti pojedine dijelove, provjerava njihovo stanje, potrošene dijelove zamjenjuje novima, podmazuje pokretne dijelove i ponovno sastavlja stroj. Pri održavanju strojeva i uređaja, provjerava njihov rad i ispravnost.

Sastavlja i elemente za prijenos snage i okretaja (remenske prijenosnike, lančanike), hidraulične uređaje, crpke, ugrađuje osovine, zupčanike, brtvila, izrađuje kanale za podmazivanje i dr.

Može izrađivati i ručne alate, viseće čelične konstrukcije te razne konstrukcije općih namjena kao što su sjenice, garaže, nadstrešnice, ograde, prozori, vrata te metalni namještaj i sl.

Pri navedenim radovima primjenjuje piljenje, bušenje, rezanje navoja, glodanje, brušenje, zakivanje, zavarivanje i druge postupke obrade materijala. Također primjenjuje postupke spajanja metalnih i nemetalnih materijala uz pomoć rastavljivih ili nerastavljivih spojeva.

Kako bi obavio svoj posao, strojobravar/ strojobravarica mora poznavati svojstva i načine obrade različitih metala kao i  polimerne materijale, njihova svojstva i primjenu.

Strojobravar/ strojobravarica mora znati čitati nacrte i razumjeti tehničku dokumentaciju. Kad dobije radni nalog bez nacrta ili dokumentacije, mora sam izraditi skicu ručno ili pomoću računala i odabrati odgovarajući materijal. Korištenjem računalnih aplikacija za tehničko crtanje crta na odabranom materijalu oblike i mjere, koje potom ručno ili strojno izrezuje. Strojobravar/ strojobravarica mora imati dobru ručnu spretnost, sposobnost prostornog predočavanja, smisao za tehniku i rješavanje tehničkih problema, a poželjna je i kreativnost. Pritom mora biti precizan i točan. Također, mora poznavati proces zaštite metala od korozije galvaniziranjem, emajliranjem, bojanjem i sl.

Potrebna je učinkovita komunikacija (pisana i usmena), sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja,  izvrsne vještine rješavanja problema, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje, orijentiranost na klijenta i rezultate rada te svjesnost o važnosti očuvanja okoliša.

Strojobravar/ strojobravarica se može zaposliti u metalskoj industriji, građevinarstvu i u ostalim industrijskim granama te u obrtničkim radionicama. Ako položi majstorski ispit za strojobravara pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, može otvoriti vlastiti obrt.

Za upis u srednjoškolski obrazovni program strojo­­­­­­­­­bravara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja te sklopljen i registriran ugovor o naukovanju s licenciranim obrtom ili pravnom osobom.

 

Uvjeti rada

Uvjeti u kojima strojobravar/ strojobravarica radi su raznovrsni, kao što su raznovrsni i njegovi radni postupci, poslovi i proizvodi. Tako, strojobravar/ strojobravarica može raditi u zatvorenim prostorima – radionicama, ali ponekad i na otvorenom u različitim vremenskim uvjetima. Velik dio posla obavlja stojeći, uz često dizanje težih tereta. Uz to, prisutna je buka strojeva, metalna prašina, često i prljavština, bljeskanje, mirisi i dim kod zavarivanja. Pri radu postoji povećana mogućnost ozljeđivanja, osobito ruku i očiju. Nužno je strogo poštivanje mjera zaštite na radu i korištenja zaštitnih sredstava – zaštitnih naočala, pregača, rukavica, posebnih zaštitnih cipela i sl.

Zdravstveni uvjeti za strojobravara/ strojobravaricu su uredan vid i dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psiho-motoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti i uredna ravnoteža, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, odsutnost alergije na profesionalne alergene.

Kontraindikacije za rad: oštećenje funkcije vida i nedostatak stereovida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci), neraspoznavanje osnovnih boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže i teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.

 

Skupovi kompetencija (8)
1.
Analiziranje, pripremanje i organiziranje posla
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati potencijalni posao sa stajališta resursa (materijali, alati, vrijeme, raspoloživost radna snaga)
Poznavati osnove stručnog računa iz matematike neophodne za rad u struci
Poznavati osnove tehničkog crtanja uz korištenje računalnih aplikacija
Poznavati rad na računalu i koristiti aplikacije za računalno tehničko crtanje
Izraditi skice, nacrta i tehničku dokumentaciju (ručno i u računalnom programu za tehničko crtanje)
Izvršiti izvid gradilišta/pripremiti radno mjesto u radionici
Odabrati i pripremiti alat i materijale
Koristiti transportna sredstva na pravilan način
Pripremiti zaštitnu opremu (radno odijelo, cipele, maska i dr.) za rad na siguran način
2.
Obrađivanje metala
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnove mehanike za potrebe struke
Poznavati osnove hidraulike, pneumatike i automatizacije
Poznavati materijale, njihova svojstva i primjenu
Razlikovati postupke mjerenja i primjene alata i instrumenata za mjerenje na pravilan način
Rezati materijal (npr. tračnom pilom, tarnom pilom, škarama za lim, plazmom za rezanje, plinskim rezanjem)
Zavarivati (npr. mig-mag, tig, rel, točkasto, autogeno)
Brusiti i polirati zavarene površine
Raditi na alatnim strojevima (npr. tokarilici, glodalici, bušilici, blanjalici dubilici, brusilici)
Bušiti rupe bušilicom (npr. ručna, stolna, stupna, radijalna, magnetna)
Probijati rupe hidrauličnom probijačicom ili ekscentar presom
Savijati limove savijačicom (npr. ručna, električna, hidraulična)
Savijati cijevi i profile (savijačicom na tri valjka i savijačicom na trn)
3.
Izrađivanje i montiranje elemenata i konstrukcija
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati elemente strojeva
Poznavati postupke obrade metala odvajanjem čestica
Izraditi elemente i alate ručno ili pomoću numerički upravljanih strojeva (npr. čelične konstrukcije, građevinska bravarija, metalni elementi za različite namjene i dr.)
Poznavati osnovne postupke toplinske obrade metala (npr. žarenje , kaljenje, cementiranje i sl.)
Čistiti površine materijala i nanijeti antikorozivnu zaštitu (npr. bojanje i plasitfikacija)
Montirati elemente spajanjem rastavljivih spojeva (npr. vijčani spoj)
Montirati elemente spajanjem nerastavljivih spojeva (npr. zavarivanje, spoj zakovicama)
4.
Servisiranje i održavanje strojarskih elemenata
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Detektirati kvarove pogona vizualno i po zvuku
Odvojiti uređaje od električne mreže
Provjeriti postojanje električnog napona na elementu
Rastaviti pokvareni element u pogonu (npr. skidanje zupčanika, ležaja i sl.)
Izvršiti reparaturni popravak elementa stroja (npr. zavarivanjem, naštrcavanjem, strojnom obradom)
Zamijeniti stari element novim
Sastaviti stroj, podmazati ga, izvršiti završnu kontrolu i pustiti ga u pogon
5.
Vođenje i administriranje poslovanja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Nabaviti materijal
Voditi knjigu prometa
Poznavati rad na računalu (npr. aplikacije za rad s tekstom, za kalkulacije i tablično prikazivanje podataka te za uporabu elektroničke pošte i sl.)
Evidentirati radne sate radnika
Pohranjivati ponude
Pohranjivati radne naloge
Pohranjivati račune
Poznavati osnove financijskog poslovanja (zaprimanje upita za posao, izrada ponude, potvrđivanje narudžbe, izrada ugovora, otvaranje i vođenje radnog naloga, ispunjavanje otpremnice i povratnice, izrada računa)
Izraditi ponudu s pripadajućim troškovnikom
Izraditi ugovor
Izraditi račun i izvršiti naplatu
izrada godišnjeg obračuna
Voditi računa o plaćanju ulaznih računa u skladu s navedenim rokovima
Izraditi i održavati profil na društvenim mrežama
6.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati s radnim kolegama
Komunicirati s klijentima
Komunicirati sa školama i roditeljima
Komunicirati s dobavljačima
Komunicirati s građevinskom strukom prilikom montaže novih pogona
Surađivati sa srodnim tvrtkama vezano za nabavu pojedinih dijelova koje oni izrađuju
Komunicirati s kolegama iz struke
Komunicirati s institucijama (npr. porezna uprava, HOK i sl.)
7.
Praćenje i osiguranje kvalitete procesa rada i izvršenih poslova
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Cjeloživotno učiti i kontinuirano se profesionalno razvijati
Samostalno procijeniti kvalitetu odrađenog posla i osmisliti njegovo unapređenje
Timski preispitivati procese rada i planirati njihovo unapređenje
Kontinuirano kontrolirati mjere i kvalitetu izrade tijekom obrade metala
Dodatno provjeriti kvalitetu izvršenih poslova prije primopredaje klijentu
Izdati izjavu o sukladnosti za ugrađene materijale i opremu
Prilagoditi atest zavarivača
Izdati garanciju za izvršene poslove u propisanom roku
Postupiti u skladu s prihvaćenom reklamacijom na izvršeni posao
8.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu ljudi i okoliša
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti i osigurati gradilište za rad na siguran način
Primijeniti propisana pravila za rad na siguran način
Koristiti zaštitnu opremu i odjeću
Racionalno koristiti resurse (npr. energente, materijale i dr.)
Razvrstati i odložiti otpadni materijal i te ga predati ovlaštenim tvrtkama za reciklažu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (13)
1.
Analiziranje i planiranje rada
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Analizirati potencijalni posao sa stajališta resursa (materijali, alati, vrijeme, raspoloživost radna snaga)
Poznavati osnove stručnog računa iz matematike neophodne za rad u struci
Poznavati osnove tehničkog crtanja uz korištenje računalnih aplikacija
Poznavati rad na računalu i koristiti aplikacije za računalno tehničko crtanje
Izraditi skice, nacrta i tehničku dokumentaciju (ručno i u računalnom programu za tehničko crtanje)
2.
Pripremanje radnog mjesta
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izvršiti izvid gradilišta/pripremiti radno mjesto u radionici
Odabrati i pripremiti alat i materijale
Koristiti transportna sredstva na pravilan način
Pripremiti zaštitnu opremu (radno odijelo, cipele, maska i dr.) za rad na siguran način
3.
Obrađivanje metala
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati osnove mehanike za potrebe struke
Poznavati osnove hidraulike, pneumatike i automatizacije
Poznavati materijale, njihova svojstva i primjenu
Razlikovati postupke mjerenja i primjene alata i instrumenata za mjerenje na pravilan način
Rezati materijal (npr. tračnom pilom, tarnom pilom, škarama za lim, plazmom za rezanje, plinskim rezanjem)
Zavarivati (npr. mig-mag, tig, rel, točkasto, autogeno)
Brusiti i polirati zavarene površine
Raditi na alatnim strojevima (npr. tokarilici, glodalici, bušilici, blanjalici dubilici, brusilici)
Bušiti rupe bušilicom (npr. ručna, stolna, stupna, radijalna, magnetna)
Probijati rupe hidrauličnom probijačicom ili ekscentar presom
Savijati limove savijačicom (npr. ručna, električna, hidraulična)
Savijati cijevi i profile (savijačicom na tri valjka i savijačicom na trn)
Kontinuirano kontrolirati mjere i kvalitetu izrade tijekom obrade metala
4.
Izrađivanje elemenata i konstrukcija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati elemente strojeva
Poznavati postupke obrade metala odvajanjem čestica
Izraditi elemente i alate ručno ili pomoću numerički upravljanih strojeva (npr. čelične konstrukcije, građevinska bravarija, metalni elementi za različite namjene i dr.)
Poznavati osnovne postupke toplinske obrade metala (npr. žarenje , kaljenje, cementiranje i sl.)
Čistiti površine materijala i nanijeti antikorozivnu zaštitu (npr. bojanje i plasitfikacija)
5.
Montiranje elemenata
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Montirati elemente spajanjem rastavljivih spojeva (npr. vijčani spoj)
Montirati elemente spajanjem nerastavljivih spojeva (npr. zavarivanje, spoj zakovicama)
6.
Servisiranje i održavanje strojarskih elemenata
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Detektirati kvarove pogona vizualno i po zvuku
Odvojiti uređaje od električne mreže
Provjeriti postojanje električnog napona na elementu
Rastaviti pokvareni element u pogonu (npr. skidanje zupčanika, ležaja i sl.)
Izvršiti reparaturni popravak elementa stroja (npr. zavarivanjem, naštrcavanjem, strojnom obradom)
Zamijeniti stari element novim
Sastaviti stroj, podmazati ga, izvršiti završnu kontrolu i pustiti ga u pogon
7.
Administriranje poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati rad na računalu (npr. aplikacije za rad s tekstom, za kalkulacije i tablično prikazivanje podataka te za uporabu elektroničke pošte i sl.)
Evidentirati radne sate radnika
Pohranjivati ponude
Pohranjivati radne naloge
Pohranjivati račune
8.
Izvršavanje komercijalnih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Nabaviti materijal
Voditi knjigu prometa
Poznavati osnove financijskog poslovanja (zaprimanje upita za posao, izrada ponude, potvrđivanje narudžbe, izrada ugovora, otvaranje i vođenje radnog naloga, ispunjavanje otpremnice i povratnice, izrada računa)
Izraditi ponudu s pripadajućim troškovnikom
Izraditi ugovor
Izraditi račun i izvršiti naplatu
izrada godišnjeg obračuna
Voditi računa o plaćanju ulaznih računa u skladu s navedenim rokovima
Izraditi i održavati profil na društvenim mrežama
9.
Komuniciranje i suradnja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Komunicirati s radnim kolegama
Komunicirati s klijentima
Komunicirati sa školama i roditeljima
Komunicirati s dobavljačima
Komunicirati s građevinskom strukom prilikom montaže novih pogona
Surađivati sa srodnim tvrtkama vezano za nabavu pojedinih dijelova koje oni izrađuju
Komunicirati s kolegama iz struke
Komunicirati s institucijama (npr. porezna uprava, HOK i sl.)
10.
Osiguranje kvalitete izvršenih radova
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Dodatno provjeriti kvalitetu izvršenih poslova prije primopredaje klijentu
Izdati izjavu o sukladnosti za ugrađene materijale i opremu
Prilagoditi atest zavarivača
Izdati garanciju za izvršene poslove u propisanom roku
Postupiti u skladu s prihvaćenom reklamacijom na izvršeni posao
11.
Osiguravanje kvalitete procesa rada
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Cjeloživotno učiti i kontinuirano se profesionalno razvijati
Samostalno procijeniti kvalitetu odrađenog posla i osmisliti njegovo unapređenje
Timski preispitivati procese rada i planirati njihovo unapređenje
12.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pripremiti i osigurati gradilište za rad na siguran način
Primijeniti propisana pravila za rad na siguran način
Koristiti zaštitnu opremu i odjeću
13.
Primjenjivanje popisanih mjera za zaštita okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Racionalno koristiti resurse (npr. energente, materijale i dr.)
Razvrstati i odložiti otpadni materijal i te ga predati ovlaštenim tvrtkama za reciklažu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Strojobravar/ strojobravarica
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
30.9.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje