Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Brodograditelj/ brodograditeljica

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
Brodogradnja
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7124.31.3 graditelj/graditeljica drvenih brodova

7214.31.3 graditelj/graditeljica metalnih brodova

7451.11.3 graditelj/graditeljica plastičnih plovila

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.71.711.7115 Tesari i građevinski stolari/tesarice i građevinske stolarice

7.72.721.7214 Monteri/monterke metalnih konstrukcija i srodna zanimanja

8.81.814.8142 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju plastičnih proizvoda

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Brodograditelj/ brodograditeljica izrađuje, popravlja/obnavlja elemente brodske konstrukcije/trupa  izrađenih od različitih materijala, ovisno o materijalu izrade brodske konstrukcije (drvo, čelik, aluminij, kompozit i sl.).

Brodograditelj/ brodograditeljica je osposobljen za rad sa strojevima, aparatima i uređajima koji mu služe za svakodnevno obavljanje aktivnosti (aparati za rezanje, aparati za zavarivanje, ručni električni i zračni alati, upravljanje dizalicama i sl.) kako bi obavljao svoj posao što stručnije i radio na siguran način (kako za sebe tako i za okolinu).

Iznimno je poželjno razumijevanje tehnološke dokumentacije te sposobnost čitanja radioničkih nacrta i skica izrađenih ručno ili pomoću računala.

Za obavljanje poslova brodograditelja/ brodograditeljice, potrebno je imati sposobnost točnog i brzog zapažanja i prostornog predočavanja te smisao za rješavanje tehničkih problema. Brodograditelji moraju biti zdravi, fizički snažni i izdržljivi, imati dobar vid i sluh i spretne ruke. Obzirom da brodograditelj/ brodograditeljica radi na poslovima s posebnim uvjetima rada, donja dobna granica za obavljanje poslova je 18 godina, što je regulirano Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada.

Potrebna je učinkovita komunikacija (pisana i usmena), sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja,  izvrsne vještine rješavanja problema, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje, orijentiranost na klijenta i rezultate rada te svjesnost o važnosti očuvanja okoliša.

Brodograditelji se uglavnom zapošljavaju u brodogradilištima ili remontnim brodogradilištima, u tvrtkama i obrtima koje se bave izradom novih  te popravcima/servisiranjem plovila i u marinama za smještaj i servisiranje/održavanje plovila.

Ako položi majstorski ispit za brodograditelja pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, može otvoriti vlastiti obrt.

Predlaže se da se u budućnosti dio brodograditelja/ brodograditeljica osposobi za održavanje i popravak jahti i mega jahti u manjim i većim brodogradilištima.

Za obavljanje poslova brodograditelja/ brodograditeljica , potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Obrazovanje za brodograditelja/ brodograditeljicu nužno treba uključiti značajan broj sati naukovanja kod obrtnika ili poduzetnika po uzoru na JMO model. Najučinkovitije naukovanje je u slučaju njegove organizacije u cjelinama od jednog tjedna.

 

Uvjeti rada

Brodograditelji/ brodograditeljice rade u zatvorenim i otvorenim prostorima, u radionicama, tvorničkim halama i na brodovima. Radni uvjeti razlikuju se s obzirom na mjesto zaposlenja. Brodograditelji/ brodograditeljice zaposleni u radionicama i brodogradilištima, često su izloženi buci i nepovoljnim vremenskim uvjetima. U radu je potrebno pridržavanje mjera zaštite na radu.

Kontraindikacije za rad su oštećenje funkcije vida i nedostatak stereovida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (pri radu u buci), neraspoznavanje osnovnih boja,  teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima,  kronični poremećaji koji značajno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje i kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

Skupovi kompetencija (11)
1.
Analiziranje i planiranje aktivnosti
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Brodogradnja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi strateški i operativni plan, plan kapaciteta proizvodnje vezano za sve potrebne resurse pri gradnji i održavanju plovila (prostor, vrijeme, radna snaga, strojevi i alati, materijal)
Analizirati ostvarenje plana proizvodnje i izvršiti reviziju strateškog i operativnog plana prema potrebi
Definirati potrebne radove u izgradnji ili rekonstrukciji plovila te izraditi kalkulaciju za ponudu troška radova i materijala
Izraditi plan potrebnih resursa za ugovoreni posao
Specificirati tehnološke i kadrovske potrebe posla
Kontinuirano organizirati i planirati održavanje infrastrukture i strojnog parka
2.
Pripremanje radnog mjesta
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Brodogradnja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti alat
Preuzeti radni nalog i po potrebi tehnološke upute
Pripremiti radni prostor za izgradnju/rekonstrukciju plovila prema vrsti posla
Pripremiti zaštitna sredstva i radni prostor u skladu s pravilima zaštite na radu i zaštite od požara (npr. rasvjeta, ventilacija, protupožarna sredstva i sl.)
Pripremiti materijale (metali/ nemetali) od kojih se izrađuju plovila na osnovi poznavanja njihovih svojstava
Pripremiti i postaviti kalupe/kolijevke u skladu s tehnologijom radnog procesa
Transportirati materijal iz skladišta ili odjela predobrade i obrade u radni prostor
Postaviti odgovarajuću skelu za rad prema potrebama radnog procesa
Održavati radionicu redovito (urednost radnog prostora i smještaj alata)
3.
Modeliranje
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Brodogradnja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati materijale od kojih se izrađuju modeli
Poznavati rad s ručnim, zračnim i električnim alatima na siguran način
Izraditi model manjih i većih dijelova plovila na osnovi izrađenih nacrta i skica
Primjenjivati osnovna znanja iz matematike, kemije, nacrtne geometrije i tehničkog crtanja
4.
Izrađivanje trupa plovila od kompozita
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Brodogradnja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati tehnologije obrade materijala od kojih se izrađuju plovila
Poznavati rad s ručnim i električnim alatima na siguran način
Izraditi kompozitne odljevke
Obraditi kompozitne odljevke
Sklapati odljevke u cjelinu (plovilo)
Ugraditi opremu za plovilo u skladu s ugovorenom specifikacijom
5.
Izrađivanje trupa plovila od aluminija ili čelika
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Brodogradnja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi strukturne elemente plovila rezanjem, savijanjem i zavarivanjem
Označiti i pozicionirati elemente strukture plovila u skladu s radioničkom dokumentacijom (traserskim koncem i kredom)
Pripremiti elemente za zavarivanje
Zavariti sklopove i sekcije u cjelinu
Obraditi sekcije (ravnanjem i brušenjem)
Spojiti sekcije trupa plovila u cjelinu
Spojiti sekcije nadgrađa s trupom plovila u cjelinu
Transportirati elemente i sekcije plovila radioničkim dizalicama
6.
Održavanje i popravljanje trupa i nadgrađa plovila
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Brodogradnja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Specificirati potrebne radove u suradnji s brodovlasnikom/ klasifikacijskim društvom nakon smještanja plovila na radno mjesto za održavanje/popravak i pripremu plovila za radove
Demontirati oštećene ili dotrajale elemente plovila
Izraditi zamjenske elemente plovila i pripremiti ih za ugradnju
Ugraditi zamjenske elemente
Zavariti zamjenske elemente metalnih brodova
Obraditi zamjenske elemente (ravnanjem i brušenjem) metalnih brodova
Izvršiti viziranje kod dokovanja većih drvenih plovila
Izvršiti brtvljenje („šuperenje“) ugrađenih dijelova kod drvenih brodova
Odstraniti brušenjem i/ili rezanjem oštećene dijelove plovila izrađene od kompozita
Laminirati tj. slagati slojeve ojačanja, i istovremeno ih natapati poliesterskom ili drugim tipovima smole
Obraditi kompozit brušenjem, premazati ga završnim zaštitnim slojem boje i dodatno ga brusiti i polirati po potrebi
Izvršiti završnu obradu (nanošenje punila (kita), brušenjem) i bojati/lakirati
7.
Ugrađivanje i popravljanje opreme plovila
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Brodogradnja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Demontirati oštećenu ili neispravnu opremu i/ili elemente interijera/ eksterijera
Zaštititi unutrašnje i vanjske prostore plovila u kojima su predviđeni radovi, od oštećenja prilikom izvođenja radova
Popraviti oštećeni namještaj od drva
Izmijeniti žrtvene anode (koje štite metalne dijelove od galvanske struje)
Izraditi dijelove opreme plovila i ugraditi ih na plovilo
Održavati i popraviti jarbol i opremu jarbola (npr. jedra, sajle, konope, koloturnik, stopere, vitla i dr.)
8.
Vođenje i administriranje poslovanja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Brodogradnja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Naručiti materijal
Izraditi troškovnik i ponudu
Pohraniti ugovor
Pratiti utrošak materijala po pojedinim plovilima koji se izrađuju/ popravljaju/ održavaju
Voditi dnevnik radova i evidenciju o potrošnji materijala u skladu s ugovorenom specifikacijom radova
Voditi radni nalog s nacrtima i tehnološkim uputama
Voditi evidenciju o utrošku radnih sati
Pratiti rad vanjskog knjigovodstva
Izrađivati reprezentativnu mapu izvršenih radova
Zaprimiti upit od klijenta za izradu/popravak/održavanje plovila
Izraditi ugovor za izvođenje radova prema prihvaćenoj ponudi te anekse ugovora po potrebi
Izraditi zapisnik o izvedenim radovima i račun te pratiti naplatu
Plaćati dobavljačima i kooperantima po izdanim računima
Izraditi i održavati web stranicu te pokrenuti profil na društvenim mrežama i koristiti ih kao kanal za komunikaciju i promidžbu
Oglašavati reklame/oglase u stručnim tiskovinama i medijima
9.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Brodogradnja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati s klijentima
Komunicirati usmeno i pismeno na Engleskom jeziku na A2 razini ZEROJ-a
Komunicirati s dobavljačima (repromaterijala i opreme)
Komunicirati sa angažiranim stručnjacima drugih struka uključenih u izradu plovila (npr. bravari, brodomehaničari, električari, elektroničari, zavarivači, brodocjevari, dizaličari, brusači, tapetari i sl.)
Komunicirati s institucijama (npr. klasifikacijsko društvo, lučka kapetanija, HOK, HGK, osiguravajuće kuće, Porezna uprava, škole, fakulteti itd.)
Komunicirati s članovima tima
10.
Praćenje i osiguranje kvalitete procesa rada i izvršenog posla
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Brodogradnja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustvo
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Pratiti trendove u proizvodnji materijala, alata i postupaka rada (npr. sajmovi, kontakt s proizvođačima alata i potrošnog materijala i sl.)
Izvoditi izgradnju/popravak/ održavanje trupa i nadgrađa plovila u skladu s propisima i pravilima klasifikacijskih društava (npr. Hrvatski registar brodova)
Izvoditi izgradnju/popravak/ održavanje trupa i nadgrađa plovila u skladu sa sustavom upravljanja kvalitetom (npr. ISO 9001:2015)
Izdavati garanciju za izvršene radove i ugrađenu opremu u propisanom roku
Izvršiti kontrolu kvalitete izvršenih radova i planirati poboljšanje
Surađivati sa stručnjacima iz visokog obrazovanja u zemlji i inozemstvu s ciljem unapređenja tehnološkog procesa
11.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu ljudi i okoliša
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Brodogradnja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provjetravati prostor
Primjenjivati pravila za zaštitu od požara
Poznavati opasne tvari i mjere zaštite zdravlja i okoliša pri radu s njima
Primjenjivati pravila za rad na siguran način i zaštitu zdravlja
Poznavati pravila za pružanje prve pomoći u slučaju ozljede na radnom mjestu
Pružati prvu pomoć u slučaju nezgode
Prikupljati, razvrstavati i zbrinjavati otpad.
Opasni otpad predavati ovlaštenim tvrtkama.
Evidentirati godišnji utrošak materijala koji je štetan za okoliš te predati izvještaj Nacionalnoj agenciji za zaštitu okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (14)
1.
Analiziranje i planiranje aktivnosti
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izraditi strateški i operativni plan, plan kapaciteta proizvodnje vezano za sve potrebne resurse pri gradnji i održavanju plovila (prostor, vrijeme, radna snaga, strojevi i alati, materijal)
Analizirati ostvarenje plana proizvodnje i izvršiti reviziju strateškog i operativnog plana prema potrebi
Definirati potrebne radove u izgradnji ili rekonstrukciji plovila te izraditi kalkulaciju za ponudu troška radova i materijala
Izraditi plan potrebnih resursa za ugovoreni posao
Specificirati tehnološke i kadrovske potrebe posla
Kontinuirano organizirati i planirati održavanje infrastrukture i strojnog parka
2.
Pripremanje radnog mjesta
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pripremiti alat
Preuzeti radni nalog i po potrebi tehnološke upute
Pripremiti radni prostor za izgradnju/rekonstrukciju plovila prema vrsti posla
Pripremiti zaštitna sredstva i radni prostor u skladu s pravilima zaštite na radu i zaštite od požara (npr. rasvjeta, ventilacija, protupožarna sredstva i sl.)
Pripremiti materijale (metali/ nemetali) od kojih se izrađuju plovila na osnovi poznavanja njihovih svojstava
Pripremiti i postaviti kalupe/kolijevke u skladu s tehnologijom radnog procesa
Transportirati materijal iz skladišta ili odjela predobrade i obrade u radni prostor
Postaviti odgovarajuću skelu za rad prema potrebama radnog procesa
Održavati radionicu redovito (urednost radnog prostora i smještaj alata)
3.
Modeliranje
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati materijale od kojih se izrađuju modeli
Poznavati rad s ručnim, zračnim i električnim alatima na siguran način
Izraditi model manjih i većih dijelova plovila na osnovi izrađenih nacrta i skica
Primjenjivati osnovna znanja iz matematike, kemije, nacrtne geometrije i tehničkog crtanja
4.
Izrađivanje trupa plovila od kompozita
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati tehnologije obrade materijala od kojih se izrađuju plovila
Poznavati rad s ručnim i električnim alatima na siguran način
Izraditi kompozitne odljevke
Obraditi kompozitne odljevke
Sklapati odljevke u cjelinu (plovilo)
Ugraditi opremu za plovilo u skladu s ugovorenom specifikacijom
5.
Izrađivanje trupa plovila od aluminija ili čelika
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati tehnologije obrade materijala od kojih se izrađuju plovila
Poznavati rad s ručnim i električnim alatima na siguran način
Izraditi strukturne elemente plovila rezanjem, savijanjem i zavarivanjem
Označiti i pozicionirati elemente strukture plovila u skladu s radioničkom dokumentacijom (traserskim koncem i kredom)
Pripremiti elemente za zavarivanje
Zavariti sklopove i sekcije u cjelinu
Obraditi sekcije (ravnanjem i brušenjem)
Spojiti sekcije trupa plovila u cjelinu
Spojiti sekcije nadgrađa s trupom plovila u cjelinu
Transportirati elemente i sekcije plovila radioničkim dizalicama
6.
Održavanje i popravljanje trupa i nadgrađa plovila
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Specificirati potrebne radove u suradnji s brodovlasnikom/ klasifikacijskim društvom nakon smještanja plovila na radno mjesto za održavanje/popravak i pripremu plovila za radove
Demontirati oštećene ili dotrajale elemente plovila
Izraditi zamjenske elemente plovila i pripremiti ih za ugradnju
Ugraditi zamjenske elemente
Zavariti zamjenske elemente metalnih brodova
Obraditi zamjenske elemente (ravnanjem i brušenjem) metalnih brodova
Izvršiti viziranje kod dokovanja većih drvenih plovila
Izvršiti brtvljenje („šuperenje“) ugrađenih dijelova kod drvenih brodova
Odstraniti brušenjem i/ili rezanjem oštećene dijelove plovila izrađene od kompozita
Laminirati tj. slagati slojeve ojačanja, i istovremeno ih natapati poliesterskom ili drugim tipovima smole
Obraditi kompozit brušenjem, premazati ga završnim zaštitnim slojem boje i dodatno ga brusiti i polirati po potrebi
Izvršiti završnu obradu (nanošenje punila (kita), brušenjem) i bojati/lakirati
7.
Ugrađivanje i popravljanje opreme plovila
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Demontirati oštećenu ili neispravnu opremu i/ili elemente interijera/ eksterijera
Zaštititi unutrašnje i vanjske prostore plovila u kojima su predviđeni radovi, od oštećenja prilikom izvođenja radova
Popraviti oštećeni namještaj od drva
Izmijeniti žrtvene anode (koje štite metalne dijelove od galvanske struje)
Izraditi dijelove opreme plovila i ugraditi ih na plovilo
Održavati i popraviti jarbol i opremu jarbola (npr. jedra, sajle, konope, koloturnik, stopere, vitla i dr.)
8.
Administriranje poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Naručiti materijal
Pohraniti ugovor
Pratiti utrošak materijala po pojedinim plovilima koji se izrađuju/ popravljaju/ održavaju
Voditi dnevnik radova i evidenciju o potrošnji materijala u skladu s ugovorenom specifikacijom radova
Voditi radni nalog s nacrtima i tehnološkim uputama
Voditi evidenciju o utrošku radnih sati
Pratiti rad vanjskog knjigovodstva
Izrađivati reprezentativnu mapu izvršenih radova
9.
Izvršavanje komercijalnih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izraditi troškovnik i ponudu
Zaprimiti upit od klijenta za izradu/popravak/održavanje plovila
Izraditi ugovor za izvođenje radova prema prihvaćenoj ponudi te anekse ugovora po potrebi
Izraditi zapisnik o izvedenim radovima i račun te pratiti naplatu
Plaćati dobavljačima i kooperantima po izdanim računima
Izraditi i održavati web stranicu te pokrenuti profil na društvenim mrežama i koristiti ih kao kanal za komunikaciju i promidžbu
Oglašavati reklame/oglase u stručnim tiskovinama i medijima
10.
Komuniciranje i suradnja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Komunicirati s klijentima
Komunicirati usmeno i pismeno na Engleskom jeziku na A2 razini ZEROJ-a
Komunicirati s dobavljačima (repromaterijala i opreme)
Komunicirati sa angažiranim stručnjacima drugih struka uključenih u izradu plovila (npr. bravari, brodomehaničari, električari, elektroničari, zavarivači, brodocjevari, dizaličari, brusači, tapetari i sl.)
Komunicirati s institucijama (npr. klasifikacijsko društvo, lučka kapetanija, HOK, HGK, osiguravajuće kuće, Porezna uprava, škole, fakulteti itd.)
Komunicirati s članovima tima
11.
Osiguranje kvalitete izvršenog posla
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izvoditi izgradnju/popravak/ održavanje trupa i nadgrađa plovila u skladu s propisima i pravilima klasifikacijskih društava (npr. Hrvatski registar brodova)
Izvoditi izgradnju/popravak/ održavanje trupa i nadgrađa plovila u skladu sa sustavom upravljanja kvalitetom (npr. ISO 9001:2015)
Izdavati garanciju za izvršene radove i ugrađenu opremu u propisanom roku
12.
Osiguravanje kvalitete procesa rada
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustvo
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Pratiti trendove u proizvodnji materijala, alata i postupaka rada (npr. sajmovi, kontakt s proizvođačima alata i potrošnog materijala i sl.)
Izvršiti kontrolu kvalitete izvršenih radova i planirati poboljšanje
Surađivati sa stručnjacima iz visokog obrazovanja u zemlji i inozemstvu s ciljem unapređenja tehnološkog procesa
13.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Provjetravati prostor
Primjenjivati pravila za zaštitu od požara
Poznavati opasne tvari i mjere zaštite zdravlja i okoliša pri radu s njima
Primjenjivati pravila za rad na siguran način i zaštitu zdravlja
Poznavati pravila za pružanje prve pomoći u slučaju ozljede na radnom mjestu
Pružati prvu pomoć u slučaju nezgode
14.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Prikupljati, razvrstavati i zbrinjavati otpad.
Opasni otpad predavati ovlaštenim tvrtkama.
Evidentirati godišnji utrošak materijala koji je štetan za okoliš te predati izvještaj Nacionalnoj agenciji za zaštitu okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Brodograditelj/ brodograditeljica
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
30.9.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje