Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Limar/ limarica

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
Metalurgija
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7213.11.3 limar/limarica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.72.721.7213 Limari/limarice i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Limari/ limarice izrađuju, postavljaju i popravljaju proizvode i dijelove proizvoda od metalnih (pocinčanih, aluminijskih, bakrenih i drugih) limova. Limari/ limarice zaposleni u industriji i obrtničkim radionicama izrađuju limene cijevi i cijevne elemente, ležeće i viseće žlijebove, okapnice, rubne limove i drugo. Proces obrade lima započinje mjerenjem i zacrtavanjem limarskih konstrukcija na limu nakon čega se kroji i razvija odgovarajući limeni plašt. Potom se pomoću alata (limarskih škara, valjaka i drugih ručnih alata) i strojeva, lim obrađuje odgovarajućim postupcima: rezanjem, savijanjem, valjanjem, bušenjem, zakivanjem, lijepljenjem i spajanjem vijcima, zavarivanjem i drugo. Nakon izrade, služeći se ručnim alatom, limari/ limarice montiraju izrađene elemente na za to predviđeno mjesto na objektu te vrše kontrolu radova. Limari/ limarice se također bave i izolaterskim radovima. Osim u građevinarstvu, područje rada limara/ limarica je i izrada limenih ormara (za struju, plin, kućanstvo i dr.), kutija i ostalog metalnog namještaja, lijevaka, raznog posuđa i dr. Pri izradi takvih predmeta, limari/ limarice vode računa o estetici, dizajnu i skladu forme i sadržaja limarskog predmeta te ga osmišljavaju s obzirom na zahtjeve tržišta. Limari/ limarice bi trebali dobro poznavati različite materijale (željezo, čelik i obojene metale) te načine njihove obrade i zaštite. Poznavanje  volumena i oplošja tijela te trodimenzionalnog oblikovanja, vrlo je važno u izradi limenih predmeta.

Majstori limari/ limarice organiziraju rad u radionici i na gradilištu te vode računa o utrošku materijala, vremena i energije za obavljanje nekog posla. Također vrše proračun materijala i određuju cijene gotovih proizvoda

Osim stručnih znanja koja se stječu u školi i praksom, limari/ limarice trebaju biti dobrog općeg zdravstvenog stanja. Za obavljanje poslova limara/ limarica, važno je biti spretan.

Potrebna je učinkovita komunikacija (pisana i usmena), sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja,  izvrsne vještine rješavanja problema, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje, orijentiranost na klijenta i rezultate rad te svjesnost o važnosti očuvanja okoliša.

Limari/ limarice se mogu zaposliti u limarskim radionicama te u građevinskim i drugim tvrtkama koje pružaju limarske usluge. Nakon položenog majstorskog ispita pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, mogu otvoriti vlastiti obrt.

Za upis u srednjoškolski obrazovni program limara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

Za obavljanje poslova limara/ limarica, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine, po mogućnosti u programu po uzoru na Jedinstveni model obrazovanja. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i  stječe se kvalifikacija za tržište rada.

Uvjeti rada

Limari/ limarice uglavnom rade u stojećem položaju. Dio svog radnog vremena provode u radionici, gdje su izloženi buci i ostalim negativnim utjecajima, kao što su isparavanja i sl. Zbog uporabe različitih oštrih alata i strojeva prilikom rezanja i obrade lima, moraju se pridržavati propisanih mjera zaštite: nošenja maske, štitnika za sluh, zaštitnih naočala, odjela, rukavica i kaciga. Montiranje limenih elemenata (prozora, vrata, krovnih konstrukcija i sl.) odvija se na otvorenom. Ponekad limari moraju raditi na visini, primjerice kada postavljaju limene krovove ili tijekom zamjene istrošenih limenih dijelova. Osobe koje imaju zdravstvenih poteškoća sa sluhom i vidom, mišićno koštana oboljenja ili probleme s dišnim organima ili poteškoća za rad na visini, ne mogu obavljati ovo zanimanje.

Kontraindikacije za rad su: oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci), neraspoznavanje osnovnih boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže, teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama, te utvrđena alergija na profesionalne alergene. Limari/ limarice se mogu zaposliti u limarskim radionicama i u drugim građevinskim tvrtkama koje pružaju limarske usluge.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Analiziranje i pripremanje rada te njegova organizacija
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati potencijalni posao na osnovi upita klijenta
Premjeriti objekt i izraditi ponudu
Pregovarati s klijentom
Dogovoriti posao i razraditi zadatke
Planirati vremensko izvršavanja zadataka i raspoloživih resursa
Okvirno planirati proizvodnju na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj razini
Proučiti radni nalog koji uključuje skicu, nacrt ili opis posla
Pripremiti zaštitnu odjeću
Pripremiti materijale u radionici za ugradnju
Pripremiti alate za montažu
Pripremiti sitni potrošni materijal za učvršćivanje ugradbenih elemenata (npr. zakovice, vijci, čavli, brtvila i sl.)
Rasporediti pojedine zadatke među članovima tima
Pripremiti radni prostor (gradilište), izvršiti njegovu izmjera te postaviti zaštitu radnog prostora (npr. montaža skele i sl.)
2.
Izrada limene galanterije i limenih građevinskih elemenata
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati pravila tehničkog crtanja ručno i računalnim aplikacijama, čitati tehnički nacrt, ručno skicirati limarske elemente u dvije/tri dimenzije
Izračunavati opseg, površinu i volumen geometrijskih likova i tijela i određivati količinu potrebnog materijala
Razlikovati materijale za izradu limarskih elemenata, poluproizvoda i proizvoda
Poznavati princip rada i način rukovanja strojevima i alatima za izradu limarskih elemenata
Izraditi limenu galanteriju (npr. vaze za cvijeće, limene kante, ormare, plinske ormariće od tankog lima i sl.)
Izraditi cjelokupnu građevinsku limariju u skladu s izmjerom
Izraditi ventilacijske kanale i cjelokupnu ventilacijsku opremu u skladu s izmjerom
Pripremiti materijal u radionici i izraditi limarski element (skiciranje, izračun potrošnje materijala, rezanje lima, savijanje lima, skladištenje, isporuka)
3.
Montiranje i saniranje limarskih elemenata, poluproizvoda i proizvoda
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razlikovati ugradbene limarske elemente i odrediti njihova mjesta ugradnje
Montirati ugradbene limarske elemente (npr. žljebovi, opšavi dimnjaka, zabatni, bočni i okapni limovi, cijevi i sl.)
Montirati pokrov od lima i pripadajuće opšave za završetak i kompletiranje objekta
Sanirati oštećenja na žljebu ili drugom limarskom elementu (uviđaj, ustanovljavanje oštećenja, uklanjanje oštećenja)
Očistiti oštećeno mjesto brušenjem i uklanjanjem oštećenja (nanošenjem cinka izravno na površinu (meko lemljenje))
4.
Administriranje i promidžba poslovanja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Otvoriti radni nalog
Naručiti materijal
Plaćati ulazne račune
Izraditi ponudu i troškovnik
Pratiti količinu utrošenog materijala po danima
Voditi radni nalog
Arhivirati radni nalog
Izraditi izvještaj o izvršenom poslu
Voditi vlastito knjigovodstvo
Ishodovati suglasnost klijenta za dodatne poslove po potrebi
Izraditi račune i pratiti naplatu
Promovirati prethodno odrađene projekte, osobnim kontaktom, putem web stranice, društvenih mreža, natpisima na vozilima i sl.
5.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati s dobavljačima
Komunicirati s radnim kolegama
Komunicirati s knjigovodstvenim servisom
Komunicirati s tvrtkama za zaštitu na radu i zaštitu od požara
Komunicirati sa strukovnom školom i roditeljima vezano za naučnike
Komunicirati usmeno i pismeno na hrvatskom jeziku te čitati stručnu literaturu na njemačkom i engleskom jeziku
Komunicirati s klijentima i naručiteljima
Komunicirati s kolegama u struci i drugim strukama na gradilištu i van gradilišta
Komunicirati s nadzornim organom zbog izvedbe predradnji za kvalitetnu montažu limarskih elemenata
Komunicirati s različitim institucijama (npr. Porezna uprava, Obrtnička/Gospodarska komora, Ured za zaštitu okoliša i sl.)
6.
Praćenje i osiguranje kvalitete izvršene usluge i procesa rada
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustva
Pratiti trendove u proizvodnji materijala, alata i postupaka rada (npr. sajmovi, kontakt s proizvođačima alata i potrošnog materijala i sl.)
Samoprocjeniti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Izdavati garanciju u pisanom obliku za provedene poslove i za ugrađene atestirane materijale u skladu s pravilima struke
Cjeloživotno učiti i kontinuirano se razvijati osobno i profesionalno (npr. na strukovnim edukacijama, stručnim časopisima, na You-tube-u, društvenim mrežama i sl.)
Surađivati sa stručnjacima iz visokog obrazovanja u pogledu poboljšanja tehnološkog postupka
7.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu ljudi i okoliša
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti zaštitnu opremu (npr. šljem, rukavice, naočale, bluza, radne hlače, cipele s metalnim vrhovima i podloškom, sigurnosni opasač za rad na visini i sl.)
Osigurati djelatnike putem police odabrane osiguravajuće kuće
Urediti radni prostor u skladu s pravilima rada na siguran način i zaštite od požara
Prikupiti i razvrstati otpadni materijal
Predati razvrstani otpadni materijal ovlaštenim službama za pohranu/reciklažu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Analiziranje, planiranje i organizacija rada
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Analizirati potencijalni posao na osnovi upita klijenta
Premjeriti objekt i izraditi ponudu
Pregovarati s klijentom
Dogovoriti posao i razraditi zadatke
Planirati vremensko izvršavanja zadataka i raspoloživih resursa
Okvirno planirati proizvodnju na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj razini
2.
Pripremanje radnog mjesta
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Proučiti radni nalog koji uključuje skicu, nacrt ili opis posla
Pripremiti zaštitnu odjeću
Pripremiti materijale u radionici za ugradnju
Pripremiti alate za montažu
Pripremiti sitni potrošni materijal za učvršćivanje ugradbenih elemenata (npr. zakovice, vijci, čavli, brtvila i sl.)
Rasporediti pojedine zadatke među članovima tima
Pripremiti radni prostor (gradilište), izvršiti njegovu izmjera te postaviti zaštitu radnog prostora (npr. montaža skele i sl.)
3.
Izrađivanje limene galanterije i limenih građevinskih elemenata
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati pravila tehničkog crtanja ručno i računalnim aplikacijama, čitati tehnički nacrt, ručno skicirati limarske elemente u dvije/tri dimenzije
Izračunavati opseg, površinu i volumen geometrijskih likova i tijela i određivati količinu potrebnog materijala
Razlikovati materijale za izradu limarskih elemenata, poluproizvoda i proizvoda
Poznavati princip rada i način rukovanja strojevima i alatima za izradu limarskih elemenata
Izraditi limenu galanteriju (npr. vaze za cvijeće, limene kante, ormare, plinske ormariće od tankog lima i sl.)
Izraditi cjelokupnu građevinsku limariju u skladu s izmjerom
Izraditi ventilacijske kanale i cjelokupnu ventilacijsku opremu u skladu s izmjerom
Pripremiti materijal u radionici i izraditi limarski element (skiciranje, izračun potrošnje materijala, rezanje lima, savijanje lima, skladištenje, isporuka)
4.
Montiranje i saniranje limarskih elemenata, poluproizvoda i proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Razlikovati ugradbene limarske elemente i odrediti njihova mjesta ugradnje
Montirati ugradbene limarske elemente (npr. žljebovi, opšavi dimnjaka, zabatni, bočni i okapni limovi, cijevi i sl.)
Montirati pokrov od lima i pripadajuće opšave za završetak i kompletiranje objekta
Sanirati oštećenja na žljebu ili drugom limarskom elementu (uviđaj, ustanovljavanje oštećenja, uklanjanje oštećenja)
Očistiti oštećeno mjesto brušenjem i uklanjanjem oštećenja (nanošenjem cinka izravno na površinu (meko lemljenje))
5.
Administriranje poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Otvoriti radni nalog
Naručiti materijal
Pratiti količinu utrošenog materijala po danima
Voditi radni nalog
Arhivirati radni nalog
Izraditi izvještaj o izvršenom poslu
Voditi vlastito knjigovodstvo
6.
Izvršavanje komercijalnih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Plaćati ulazne račune
Izraditi ponudu i troškovnik
Ishodovati suglasnost klijenta za dodatne poslove po potrebi
Izraditi račune i pratiti naplatu
Promovirati prethodno odrađene projekte, osobnim kontaktom, putem web stranice, društvenih mreža, natpisima na vozilima i sl.
7.
Komuniciranje i suradnja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Komunicirati s dobavljačima
Komunicirati s radnim kolegama
Komunicirati s knjigovodstvenim servisom
Komunicirati s tvrtkama za zaštitu na radu i zaštitu od požara
Komunicirati sa strukovnom školom i roditeljima vezano za naučnike
Komunicirati usmeno i pismeno na hrvatskom jeziku te čitati stručnu literaturu na njemačkom i engleskom jeziku
Komunicirati s klijentima i naručiteljima
Komunicirati s kolegama u struci i drugim strukama na gradilištu i van gradilišta
Komunicirati s nadzornim organom zbog izvedbe predradnji za kvalitetnu montažu limarskih elemenata
Komunicirati s različitim institucijama (npr. Porezna uprava, Obrtnička/Gospodarska komora, Ured za zaštitu okoliša i sl.)
8.
Osiguravanje kvalitete izvršenih radova
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izdavati garanciju u pisanom obliku za provedene poslove i za ugrađene atestirane materijale u skladu s pravilima struke
9.
Osiguravanje kvalitete procesa rada
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustva
Pratiti trendove u proizvodnji materijala, alata i postupaka rada (npr. sajmovi, kontakt s proizvođačima alata i potrošnog materijala i sl.)
Samoprocjeniti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Cjeloživotno učiti i kontinuirano se razvijati osobno i profesionalno (npr. na strukovnim edukacijama, stručnim časopisima, na You-tube-u, društvenim mrežama i sl.)
Surađivati sa stručnjacima iz visokog obrazovanja u pogledu poboljšanja tehnološkog postupka
10.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Koristiti zaštitnu opremu (npr. šljem, rukavice, naočale, bluza, radne hlače, cipele s metalnim vrhovima i podloškom, sigurnosni opasač za rad na visini i sl.)
Osigurati djelatnike putem police odabrane osiguravajuće kuće
Urediti radni prostor u skladu s pravilima rada na siguran način i zaštite od požara
11.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Prikupiti i razvrstati otpadni materijal
Predati razvrstani otpadni materijal ovlaštenim službama za pohranu/reciklažu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Limar/ limarica
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
30.9.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje