Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Ljevač/ Ljevačica

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
Metalurgija
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7211.14.3 ljevač/ljevačica kovina

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.72.721.7211 Ljevači/ljevačice metala i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Ljevač/Ljevačica ovisno o potrebi obavlja poslove izrade jezgri i kalupa te vrši ulijevanje taline u spremne kalupe/alate. Jezgre se koriste u situacijama kada je potrebno izraditi šupljine u odljevku. Na taj način se izrađuju odljevci koji se koriste npr. u automobilskoj industriji, strojogradnjigrađevinskoj industrijibrodogradnji i sl. kao i za izradu umjetničkih skulptura.

Lijevanje je izrazito kreativan posao te se ljevač/ljevačica osjeća profesionalno ispunjen pri uspješnom rješavanju čestih kreativnih i specifičnih zahtjeva klijenata za različite proizvode i za različite namjene. Kako bi posao ljevača/ljevačice bio uspješan, nužna je sposobnost korištenja suvremenih, računalno upravljanih tehnologija lijevanja kao što su upotreba robota te CNC strojeva.

Osim stručnih znanja koja se usvajaju obrazovanjem i iskustvom na radnom  mjestu, ljevači/ljevačice moraju biti zdravi i imati dobru tjelesnu kondiciju. Spretnost, kao i usklađeni pokreti ruku i nogu, važni su za obavljanje ljevačkih poslova, posebice kod nošenja i prenošenja teških i vrućih predmeta. S obzirom na uvjete rada i na prisutnost povećane opasnosti od ozljeda, potrebna je sposobnost koncentracije, zrelost te psihička i emocionalna stabilnost. 

Potrebna je učinkovita komunikacija (pisana i usmena), sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja,  izvrsne vještine rješavanja problema, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje, orijentiranost na klijenta i rezultate rada te svjesnost o važnosti očuvanja okoliša.

Ljevači/Ljevačice se mogu zaposliti u ljevaonicama. Nakon položenog majstorskog ispita, mogu otvoriti vlastiti obrt. 

Uvjeti rada

Ljevači/Ljevačice posao obavljaju u zatvorenom prostoru u različitim mikroklimatskim uvjetima, po potrebi u smjenama.

U radnom prostoru može biti povećana koncentracija različitih isparavanja i prašine. Ljevači/Ljevačice su izloženi visokim temperaturama, naglim promjenama temperature i buci. Posao uglavnom obavljaju u stojećem položaju, no ponekad se i saginju te zauzimaju razne druge položaje tijela (primjerice kada podižu teške predmete i sl.). Zbog mogućnosti ozljede na radu (opekotine, mehaničke povrede i dr.), moraju se pridržavati mjera zaštite na radu i nositi zaštitna odijela i druga zaštitna sredstva: naočale, rukavice, odgovarajuće cipele i dr.  Uvjeti rada u ljevaonicama zahtijevaju psihofizičke napore  i dobro zdravstveno stanje osobe koja obavlja ovo zanimanje. Zbog takvih radnih uvjeta, ljevači/ljevačice imaju beneficirani radni staž.

Kontraindikacije za rad su: oštećena funkcija vida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci), neraspoznavanje osnovnih boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela, kronični poremećaji koji trajno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje, kronični poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže,  te utvrđena alergija na profesionalne alergene.

 

Skupovi kompetencija (10)
1.
Planiranje i organiziranje rada ljevača
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati proizvodni proces/program na temelju kojega se vrši planiranje po pojedinim pozicijama tj. dijelovima sklopa proizvoda (odljevaka)
Sudjelovati u dugoročnom i srednjoročnom planiranju tehnološkog razvoja ljevaonice
Sudjelovati u planiranju i organizaciji razvoja proizvodnje od osmišljavanja proizvodnje do završne kontrole
Sudjelovati u planiranju i organizaciji proizvodnje na mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini, ovisno od narudžbe
Sudjelovati u planiranju i organizaciji ljudskih resursa
2.
Pripremanje za obavljanje ljevačkog posla
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Čitati i tumačiti ručno i računalno izrađenu tehničku dokumentaciju
Poznavati kemijska i fizikalna svojstva raznih metala i njihovih slitina
Poznavati primjenu raznih postupaka obrade metala i njihovih slitina
Proučiti tehnološku dokumentaciju
Pripremiti radne naloge za pojedina radna mjesta
Odabrati tehnologiju i pripremiti radno mjesto ovisno o proizvodu (odljevku)
Pripremiti postrojenja za određenu proizvodnu liniju na početku proizvodnje, za određene vrste odljevaka
Izvršiti kontrolu ulaznih materijala i sirovina u ljevaonici
Pripremiti peći za taljenje materijala i lijevanje taline
Pripremiti pješčanu mješavinu za izradu kalupa
3.
Pripremanje radnog mjesta za lijevanje
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti zaštitnu opremu, odjeću i obuću
Provjeriti ispravnost uređaja i opreme na radnom mjestu
Pripremiti alate, strojeve i opremu u skladu s projektnom dokumentacijom ili dnevnim planom proizvodnje
Pripremiti repromaterijal (npr. odšljakivač, čašice za termičku analizu itd.)
Pripremiti i dopremiti modele i kalupnice u radni prostor
Učitati program za robot na osnovi radnog naloga
Učitati program za tlačni stroj/neki drugi stroj
4.
Proizvodni proces u ljevaonici (izrada kalupa i jezgri, lijevanje, sačmarenje, brušenje, termička obrada, antikorozivna zaštita, strojna obrada i pakiranje)
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi jezgre za formiranje šupljina u odljevku
Izraditi kalup po modelu i po potrebi uložiti jezgre nakon premazivanja i sušenja
Po potrebi premazati kalup/alat ili jezgru tehnološki definiranim premazom
Izvršiti kontrolu i podešavanje temperature i kemijskog sastava taline
Izvršiti otplinjavanje taline po potrebi
Lijevati talinu u kalupe/alate
Rastresti kalup i izvaditi odljevak iz alata (ručno, strojno ili pomoću robota)
Sačmariti/pjeskariti odljevak (ručno, strojno ili pomoću robota)
Obrezivati i brusiti odljevak (ručno, strojno ili pomoću robota)
Termički obraditi odljevak
Primijeniti antikorozivnu zaštitu (npr. bojanje, plastifikacija i sl.)
Strojno obraditi odljevak (npr. tokariti, bušiti, glodati i sl.)
Sklopiti pojedine dijelove odljevka u cjeloviti proizvod
Pakirati, označiti i predati gotove proizvode u skladište/za transport
5.
Kontroliranje procesa/dijela procesa proizvodnje odljevaka
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kontrolirati parametre stroja/proizvodne linije (npr. vlažnosti, zbijenosti, propusnosti pješčane mješavine, otrgnutosti kalupa, poroznosti odljevka i dr.)
Kontrolirati kemijski sastav taline
Kontrola odljevaka iz kalupa/alata tijekom proizvodnje s ciljem sprečavanja pogrešaka na odljevcima
Kontrola poluproizvoda (odljevka) prije strojne obrade
Omogućiti provedbu vanjskog audita kojim se kontrolira proizvodni proces (npr. Brodski registri i sl.)
6.
Kontroliranje kvalitete odljevaka/proizvoda
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi laboratorijsku kontrolu odljevaka (npr. zatezna čvrstoća, tvrdoća, spektrometrijska analiza, metalografska analiza, RTG, ultrazvučna kontrola i sl.)
Vizualno kontrolirati izrađene odljevke
Kontrolirati dimenzije izrađenih ili strojno obrađenih odljevaka mjernim napravama (npr. pomičnim mjerilom, 3D skenerom, itd.)
7.
Administriranje poslovanja u ljevaonici
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi i arhivirati ponudu
Obavljati plaćanja prema dobavljačima
Poznavati i koristiti informatičke aplikacije za izradu dokumenata i proračuna te za elektroničku poštu
Popuniti i arhivirati radni nalog u skladu s obavljenim poslovima
Upisivati detalje nesukladnosti kvalitete (po potrebi, u raznim dijelovima proizvodnog procesa)
Evidentirati vrijednosti iz mjernih stanica tijekom proizvodnog procesa
Voditi evidenciju o potrošenom i potrebnom materijalu
Planirati raspored i voditi evidenciju radnih sati
Izrađivati i pohranjivati tematske tjedne izvještaje (npr. izvještaj o dnevnoj proizvodnji na svakoj poziciji, sa tjednog sastanka s upravom itd.)
Izraditi i arhivirati otpremnice
Izdati račun te voditi evidenciju o izdanim računima
Provjeriti račun prije odobrenja isplate dobavljačima
Sudjelovati u kreiranju sadržaja web stranice za predstavljanje tvrtke
Sudjelovati u izradi brošure za predstavljanje proizvoda i usluga tvrtke
8.
Poslovno komuniciranje po potrebi
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pravilno komunicirati usmeno i pismeno na hrvatskom jeziku uz poštivanje profesionalne etike
Poželjno poznavati osnove engleskog/njemačkog jezika
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Komunicirati s naručiteljem/investitorom posla
Komunicirati s dobavljačima materijala i opreme
Komunicirati s drugim strukama u okviru zajedničkih projekata (npr. građevinari, strojari, električari itd.)
Komunicirati s institucijama (npr. Inspektorat, Ministarstvo zaštite okoliša, HEP, HOK, HULJ, Porezna uprava itd.)
Surađivati sa srednjoškolskim i visokoobrazovnim institucijama
Komunicirati sa svim odjelima tvrtke (tehnolozima obrade, alatnicom radi održavanja i popravka alata i strojeva, strojnom obradom, konstruktorima, modelarima, marketingom, financijama, nabavom i dr.)
9.
Osiguranje kvalitete i unapređenje procesa rada u ljevaonici
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustva
Samoprocijeniti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Izdati garanciju na propisani rok za izvedene radove
Pratiti trendove novih materijala, alata i postupaka rada (npr. sajmovi, kontakt s proizvođačima alata i potrošnog materijala i sl.)
Priložiti jamstva za armaturu koju izdaje proizvođač same armature
Provoditi kontinuirani monitoring proizvodnog procesa u ljevaonici
10.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša u ljevaonici
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnove za radom na siguran način i imati razvijenu odgovornost prema zaštiti okoliša
Osposobljavati se za rad na siguran način sa sredstvima s povećanom opasnošću (sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš)
Pridržavati se mjera propisanih Procjenom rizika na radnim mjestima od ovlaštene organizacije
Pridržavati se sustava za zaštitu i sigurnost na radu (npr. OHSAS 18001)
Pridržavati se principa rada na siguran način (npr. zaštitna obuća i odjeća za rad na vrlo visokim temperaturama)
Koristiti uređaje za zaštitu radnika i okoliša (npr. filteri zraka, klima uređaji, osobni respiratori i sl.)
Pridržavati se sustava za zaštitu okoliša (npr. ISO 14001)
Prikupiti, razvrstati i zbrinuti otpad prema aktualnim propisima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Planiranje i organiziranje rada ljevača
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati proizvodni proces/program na temelju kojega se vrši planiranje po pojedinim pozicijama tj. dijelovima sklopa proizvoda (odljevaka)
Sudjelovati u dugoročnom i srednjoročnom planiranju tehnološkog razvoja ljevaonice
Sudjelovati u planiranju i organizaciji razvoja proizvodnje od osmišljavanja proizvodnje do završne kontrole
Sudjelovati u planiranju i organizaciji proizvodnje na mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini, ovisno od narudžbe
Sudjelovati u planiranju i organizaciji ljudskih resursa
2.
Pripremanje za obavljanje ljevačkog posla
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Čitati i tumačiti ručno i računalno izrađenu tehničku dokumentaciju
Poznavati kemijska i fizikalna svojstva raznih metala i njihovih slitina
Poznavati primjenu raznih postupaka obrade metala i njihovih slitina
Proučiti tehnološku dokumentaciju
Pripremiti radne naloge za pojedina radna mjesta
Odabrati tehnologiju i pripremiti radno mjesto ovisno o proizvodu (odljevku)
Pripremiti postrojenja za određenu proizvodnu liniju na početku proizvodnje, za određene vrste odljevaka
Izvršiti kontrolu ulaznih materijala i sirovina u ljevaonici
Pripremiti peći za taljenje materijala i lijevanje taline
Pripremiti pješčanu mješavinu za izradu kalupa
3.
Pripremanje radnog mjesta za lijevanje
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pripremiti zaštitnu opremu, odjeću i obuću
Provjeriti ispravnost uređaja i opreme na radnom mjestu
Pripremiti alate, strojeve i opremu u skladu s projektnom dokumentacijom ili dnevnim planom proizvodnje
Pripremiti repromaterijal (npr. odšljakivač, čašice za termičku analizu itd.)
Pripremiti i dopremiti modele i kalupnice u radni prostor
Učitati program za robot na osnovi radnog naloga
Učitati program za tlačni stroj/neki drugi stroj
4.
Proizvodni proces u ljevaonici (izrada kalupa i jezgri, lijevanje, sačmarenje, brušenje, termička obrada, antikorozivna zaštita, strojna obrada i pakiranje)
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izraditi jezgre za formiranje šupljina u odljevku
Izraditi kalup po modelu i po potrebi uložiti jezgre nakon premazivanja i sušenja
Po potrebi premazati kalup/alat ili jezgru tehnološki definiranim premazom
Izvršiti kontrolu i podešavanje temperature i kemijskog sastava taline
Izvršiti otplinjavanje taline po potrebi
Lijevati talinu u kalupe/alate
Rastresti kalup i izvaditi odljevak iz alata (ručno, strojno ili pomoću robota)
Sačmariti/pjeskariti odljevak (ručno, strojno ili pomoću robota)
Obrezivati i brusiti odljevak (ručno, strojno ili pomoću robota)
Termički obraditi odljevak
Primijeniti antikorozivnu zaštitu (npr. bojanje, plastifikacija i sl.)
Strojno obraditi odljevak (npr. tokariti, bušiti, glodati i sl.)
Sklopiti pojedine dijelove odljevka u cjeloviti proizvod
Pakirati, označiti i predati gotove proizvode u skladište/za transport
5.
Kontroliranje procesa/dijela procesa proizvodnje odljevaka
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Kontrolirati parametre stroja/proizvodne linije (npr. vlažnosti, zbijenosti, propusnosti pješčane mješavine, otrgnutosti kalupa, poroznosti odljevka i dr.)
Kontrolirati kemijski sastav taline
Kontrola odljevaka iz kalupa/alata tijekom proizvodnje s ciljem sprečavanja pogrešaka na odljevcima
Kontrola poluproizvoda (odljevka) prije strojne obrade
Omogućiti provedbu vanjskog audita kojim se kontrolira proizvodni proces (npr. Brodski registri i sl.)
6.
Kontroliranje kvalitete odljevaka/proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Provoditi laboratorijsku kontrolu odljevaka (npr. zatezna čvrstoća, tvrdoća, spektrometrijska analiza, metalografska analiza, RTG, ultrazvučna kontrola i sl.)
Vizualno kontrolirati izrađene odljevke
Kontrolirati dimenzije izrađenih ili strojno obrađenih odljevaka mjernim napravama (npr. pomičnim mjerilom, 3D skenerom, itd.)
7.
Obavljanje administrativnih poslova u ljevaonici
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati i koristiti informatičke aplikacije za izradu dokumenata i proračuna te za elektroničku poštu
Popuniti i arhivirati radni nalog u skladu s obavljenim poslovima
Upisivati detalje nesukladnosti kvalitete (po potrebi, u raznim dijelovima proizvodnog procesa)
Evidentirati vrijednosti iz mjernih stanica tijekom proizvodnog procesa
Voditi evidenciju o potrošenom i potrebnom materijalu
Planirati raspored i voditi evidenciju radnih sati
Izrađivati i pohranjivati tematske tjedne izvještaje (npr. izvještaj o dnevnoj proizvodnji na svakoj poziciji, sa tjednog sastanka s upravom itd.)
Izraditi i arhivirati otpremnice
8.
Obavljanje komercijalnih poslova u ljevaonici
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izraditi i arhivirati ponudu
Obavljati plaćanja prema dobavljačima
Izdati račun te voditi evidenciju o izdanim računima
Provjeriti račun prije odobrenja isplate dobavljačima
Sudjelovati u kreiranju sadržaja web stranice za predstavljanje tvrtke
Sudjelovati u izradi brošure za predstavljanje proizvoda i usluga tvrtke
9.
Poslovno komuniciranje po potrebi
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pravilno komunicirati usmeno i pismeno na hrvatskom jeziku uz poštivanje profesionalne etike
Poželjno poznavati osnove engleskog/njemačkog jezika
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Komunicirati s naručiteljem/investitorom posla
Komunicirati s dobavljačima materijala i opreme
Komunicirati s drugim strukama u okviru zajedničkih projekata (npr. građevinari, strojari, električari itd.)
Komunicirati s institucijama (npr. Inspektorat, Ministarstvo zaštite okoliša, HEP, HOK, HULJ, Porezna uprava itd.)
Surađivati sa srednjoškolskim i visokoobrazovnim institucijama
Komunicirati sa svim odjelima tvrtke (tehnolozima obrade, alatnicom radi održavanja i popravka alata i strojeva, strojnom obradom, konstruktorima, modelarima, marketingom, financijama, nabavom i dr.)
10.
Osiguranje kvalitete i unapređenje procesa rada u ljevaonici
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustva
Samoprocijeniti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Izdati garanciju na propisani rok za izvedene radove
Pratiti trendove novih materijala, alata i postupaka rada (npr. sajmovi, kontakt s proizvođačima alata i potrošnog materijala i sl.)
Priložiti jamstva za armaturu koju izdaje proizvođač same armature
Provoditi kontinuirani monitoring proizvodnog procesa u ljevaonici
11.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša u ljevaonici
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati osnove za radom na siguran način i imati razvijenu odgovornost prema zaštiti okoliša
Osposobljavati se za rad na siguran način sa sredstvima s povećanom opasnošću (sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš)
Pridržavati se mjera propisanih Procjenom rizika na radnim mjestima od ovlaštene organizacije
Pridržavati se sustava za zaštitu i sigurnost na radu (npr. OHSAS 18001)
Pridržavati se principa rada na siguran način (npr. zaštitna obuća i odjeća za rad na vrlo visokim temperaturama)
Koristiti uređaje za zaštitu radnika i okoliša (npr. filteri zraka, klima uređaji, osobni respiratori i sl.)
Pridržavati se sustava za zaštitu okoliša (npr. ISO 14001)
Prikupiti, razvrstati i zbrinuti otpad prema aktualnim propisima
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Ljevač/ Ljevačica
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
30.6.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje