Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Specijalist/ica za sustave naprednih instalacija u zgradarstvu

Razina HKO
5
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
Elektrotehnika
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.74.741.7411 Elektroinstalateri/elektroinstalaterke i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Specijalist/ica za sustave naprednih instalacija u zgradarstvu povezuje različite vrste električne, elektroničke i strojne opreme u koordinirani sustav naprednih instalacija, koji štedi energiju i povećava razinu udobnosti korisnika. Specijalist/ica identificira potrebe kupaca te ih prosljeđuje nadležnom inženjeru. Predlaže i odabire potrebnu opremu za rad, organizira rad instalatera dajući precizne upute kako provesti ožičenje te instalira komponente sustava naprednih instalacija. Specijalist/ica provodi završno testiranje i pušta sustav naprednih instalacija u rad. Komunicira s krajnjim korisnicima i upravlja životnim ciklusom proizvoda pružanjem podrške i održavanjem sustava.

Uvjeti rada

Poslovi specijalista/ice za sustave naprednih instalacija u zgradarstvu izvode se u zgradama (gradilištima) kad se postavljaju i programiraju sustavi naprednih instalacija za krajnjeg korisnika, te u uredu. Zbog mogućih ozljeda na radu, moraju poznavati i primjenjivati mjere zaštite na radu. Uobičajeno rade 40 sati tjedno, a nekada i više - ovisno o opsegu posla i zadanim rokovima. Tada je moguć rad u smjenama i rad vikendom.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Instalacija opreme sustava pametnih instalacija
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati periodične provjere senzora, aktuatora i pripadne napajačke i komunikacijske infrastrukture
Nadzirati periodične provjere senzora, aktuatora i pripadne napajačke i komunikacijske infrastrukture
Dijagnosticirati probleme senzora, aktuatora i pripadne napajačke i komunikacijske infrastrukture
Otkloniti probleme identificirane na senzorima, aktuatorima i pripadnoj napajačkoj i komunikacijskoj infrastrukturi
Planirati završno testiranje komunikacijskog sustava (žičano i bežično) sustava naprednih instalacija
Nadzirati završno testiranje komunikacijskog sustava (žičano i bežično) sustava naprednih instalacija
Planirati održavanja senzora, aktuatora i pripadne napajačke i komunikacijske infrastrukture
Nadzirati održavanja senzora, aktuatora i pripadne napajačke i komunikcijske infrastrukture
Analizirati stanje zgrade za ugradnju sustava naprednih instalacija
Predlagati tehničke karakteristike uređaja/senzora i sklopovlja elektroničkog i računalnog ugradbenog sustava za mjerenje i prihvat fizikalnih veličina
Predlagati izmjene u dizajnu prema projektantu
Identificirati glavne aspekte različitih tehničkih sustava u zgradama
Identificirati rješenja lokalne proizvodnje/potrošnje energije temeljenih na obnovljivim izvorima energije
Interpretirati sheme, dizajne i planove u novim i renoviranim zgradama
Predlagati zamjenu opreme temeljem traženih (novih) funkcionalnosti naprednog sustava u zgradama (informacijskih, upravljačkih, komunikacijskih, programskih)
Provoditi servisno ispitivanje sustava naprednih instalacija
Potvrditi funkcionalnost ugrađene opreme sustava naprednih instalacija
Dati detaljne upute za instalaciju i ožičenje sustava naprednih instalacija
Dati osnovne za instalaciju sustava obnovljivih izvora energije
Dati detaljne upute za instalaciju žičnih sustava komunikacije naprednih instalacija
Dati detaljne upute za instalaciju bežičnih sustava komunikacije naprednih instalacija
Nadzirati izvođenje sustava naprednih instalacija
Provesti izvođenje sustava naprednih instalacija
2.
Instalacija programskih rješenja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Nadzirati završno testiranje programskog rješenja sustava naprednih instalacija
Podučiti krajnjeg korisnika o (programskim/korisničkim) funkcionalnostima naprednog sustava instalacija
Nadograditi sustav naprednih instalacije
Identificirati tip i vrstu izvora podataka na senzorima/opremi kao dijelu sustava naprednih instalacija
Predlagati programska rješenja za rad predloženih uređaja/senzora i mjerno/aktuatorske opreme sustava naprednih instalacija
Predlagati rješenja temeljena na platformama Interneta stvari (IoT)
Predlagati rješenja za komunikaciju i razmjenu podataka (slanje, primanje) temeljenu na bežičnim i žičanim mrežama
Koristiti programska rješenja i module pogodne za postavljanje odabranih sustava naprednih instalacija
Objasniti osnove komunikacijskih modela postojećih, ključih žičanih i bežičnih komunikacijskih protokola u sustavima naprednih instalacija
Koristiti postojeće komunikacijske žičane i bežične komunikacijske protokole za lokalno prikupljanje i prijenos podataka
Osmisliti logiku i funkcionalnost te prikupljanje podataka upravljačkog sustava naprednih instalacija
Objasniti arhitekturu sustava Interneta stvari (IoT) za prijenos i prikupljanje podataka
Koristiti osnovne funkcionalnosti IoT platformi
Koristiti osnovne funkcionalnosti aplikacija/platformi za prihvat i obradu
3.
Zaštita na radu i zaštita okoliša
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provoditi postupke zaštite od utjecaja opasnih tvari
provoditi postupke zaštite vlastitoga zdravlja i zdravlja suradnika i korisnika
primijeniti regulativu zaštite okoliša
gospodariti otpadom
4.
Upravljanje projektima i komunikacija
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
istražiti potrebe potencijalnih i postojećih korisnika
poticati interakciju i otvorenu komunikaciju i inovativnost u timu
Informirati korisnike o status i razini problema
Planirati završno testiranje programskog rješenja sustava naprednih instalacija
Provesti kontrole sigurnosti i pouzdanosti uređaja i sustava naprednih instalacija prema tehničkoj dokumentaciji
Pratiti tehnološki razvoj u području sustava pametnih instalacija i povezanih aktivnosti
Komunicirati učinkovito s članovima projektnog tima te s voditeljem projekta
Izvijestiti o uočenim problemima, teškoćama i rizicima u provedbi projekta
komunicirati na engleskom jeziku na razini B2 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike
objasniti modele stvaranja poslovne vrijednosti korištenjem naprednih sustava u zgradama
poznavati procese i zakonodavni okvir poslovanja tvrtke
Dokumentirati potrebe klijenata direktnom komunikacijom
5.
Komercijalni poslovi marketinga i prodaje
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi upit za proizvod ili uslugu
izraditi promidžbene materijale
provesti analizu ponude tržišta prema zahtjevu
izraditi ponudu prema zahtjevu korisnika
izraditi troškovnik na osnovi tehničke dokumentacije
Koristiti postojeće digitalne alate za provedbu i održavanje aktivnosti digitalnog marketinga
Koristiti postojeće digitalne alate za komunikaciju i koordinaciju aktivnosti
koristiti podatke analize tržišta prema zahtjevu
izraditi poslovni plan za pokretanje poslovanja
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Odabir opreme i predlaganje rješenja za sustave pametne instalacije
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih
Kompetencije
Analizirati stanje zgrade za ugradnju sustava naprednih instalacija
Predlagati tehničke karakteristike uređaja/senzora i sklopovlja elektroničkog i računalnog ugradbenog sustava za mjerenje i prihvat fizikalnih veličina
Predlagati izmjene u dizajnu prema projektantu
Identificirati glavne aspekte različitih tehničkih sustava u zgradama
Identificirati rješenja lokalne proizvodnje/potrošnje energije temeljenih na obnovljivim izvorima energije
Interpretirati sheme, dizajne i planove u novim i renoviranim zgradama
Predlagati zamjenu opreme temeljem traženih (novih) funkcionalnosti naprednog sustava u zgradama (informacijskih, upravljačkih, komunikacijskih, programskih)
Identificirati tip i vrstu izvora podataka na senzorima/opremi kao dijelu sustava naprednih instalacija
Predlagati programska rješenja za rad predloženih uređaja/senzora i mjerno/aktuatorske opreme sustava naprednih instalacija
Predlagati rješenja temeljena na platformama Interneta stvari (IoT)
Predlagati rješenja za komunikaciju i razmjenu podataka (slanje, primanje) temeljenu na bežičnim i žičanim mrežama
Dokumentirati potrebe klijenata direktnom komunikacijom
2.
Ugradnja i ožičenje opreme sustava pametnih instalacija
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih
Kompetencije
Provoditi servisno ispitivanje sustava naprednih instalacija
Potvrditi funkcionalnost ugrađene opreme sustava naprednih instalacija
Dati detaljne upute za instalaciju i ožičenje sustava naprednih instalacija
Dati osnovne za instalaciju sustava obnovljivih izvora energije
Dati detaljne upute za instalaciju žičnih sustava komunikacije naprednih instalacija
Dati detaljne upute za instalaciju bežičnih sustava komunikacije naprednih instalacija
Nadzirati izvođenje sustava naprednih instalacija
Provesti izvođenje sustava naprednih instalacija
3.
Pružanje podrške za identifikaciju tehničkih rješenja
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih
Kompetencije
Planirati održavanja senzora, aktuatora i pripadne napajačke i komunikacijske infrastrukture
Nadzirati održavanja senzora, aktuatora i pripadne napajačke i komunikcijske infrastrukture
Nadograditi sustav naprednih instalacije
4.
Ugradnja i testiranje programskih rješenja za sustave pametnih instalacija
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih
Kompetencije
Koristiti programska rješenja i module pogodne za postavljanje odabranih sustava naprednih instalacija
Objasniti osnove komunikacijskih modela postojećih, ključih žičanih i bežičnih komunikacijskih protokola u sustavima naprednih instalacija
Koristiti postojeće komunikacijske žičane i bežične komunikacijske protokole za lokalno prikupljanje i prijenos podataka
Osmisliti logiku i funkcionalnost te prikupljanje podataka upravljačkog sustava naprednih instalacija
Objasniti arhitekturu sustava Interneta stvari (IoT) za prijenos i prikupljanje podataka
Koristiti osnovne funkcionalnosti IoT platformi
Koristiti osnovne funkcionalnosti aplikacija/platformi za prihvat i obradu
5.
Dijagnosticiranje i otklanjanje problema u programskim rješenjima
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih
Kompetencije
Planirati periodične provjere senzora, aktuatora i pripadne napajačke i komunikacijske infrastrukture
Nadzirati periodične provjere senzora, aktuatora i pripadne napajačke i komunikacijske infrastrukture
Dijagnosticirati probleme senzora, aktuatora i pripadne napajačke i komunikacijske infrastrukture
Otkloniti probleme identificirane na senzorima, aktuatorima i pripadnoj napajačkoj i komunikacijskoj infrastrukturi
Informirati korisnike o status i razini problema
6.
Programsko ispitivanje sustava pametnih instalacija
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih
Kompetencije
Planirati završno testiranje komunikacijskog sustava (žičano i bežično) sustava naprednih instalacija
Nadzirati završno testiranje komunikacijskog sustava (žičano i bežično) sustava naprednih instalacija
Nadzirati završno testiranje programskog rješenja sustava naprednih instalacija
Podučiti krajnjeg korisnika o (programskim/korisničkim) funkcionalnostima naprednog sustava instalacija
Planirati završno testiranje programskog rješenja sustava naprednih instalacija
7.
Primjena procedura upravljanja kvalitetom
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih
Kompetencije
Provesti kontrole sigurnosti i pouzdanosti uređaja i sustava naprednih instalacija prema tehničkoj dokumentaciji
Pratiti tehnološki razvoj u području sustava pametnih instalacija i povezanih aktivnosti
8.
Komercijalni poslovi marketinga i prodaje
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi upit za proizvod ili uslugu
izraditi promidžbene materijale
istražiti potrebe potencijalnih i postojećih korisnika
provesti analizu ponude tržišta prema zahtjevu
izraditi ponudu prema zahtjevu korisnika
izraditi troškovnik na osnovi tehničke dokumentacije
objasniti modele stvaranja poslovne vrijednosti korištenjem naprednih sustava u zgradama
poznavati procese i zakonodavni okvir poslovanja tvrtke
Koristiti postojeće digitalne alate za provedbu i održavanje aktivnosti digitalnog marketinga
Koristiti postojeće digitalne alate za komunikaciju i koordinaciju aktivnosti
koristiti podatke analize tržišta prema zahtjevu
izraditi poslovni plan za pokretanje poslovanja
9.
Upravljanje timom stručnjaka
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih
Kompetencije
poticati interakciju i otvorenu komunikaciju i inovativnost u timu
Komunicirati učinkovito s članovima projektnog tima te s voditeljem projekta
Izvijestiti o uočenim problemima, teškoćama i rizicima u provedbi projekta
komunicirati na engleskom jeziku na razini B2 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike
10.
Provođenje postupaka zaštite okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti regulativu zaštite okoliša
gospodariti otpadom
11.
Provođenje postupaka zaštite na radu
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih
Kompetencije
provoditi postupke zaštite od utjecaja opasnih tvari
provoditi postupke zaštite vlastitoga zdravlja i zdravlja suradnika i korisnika
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist/ica za sustave naprednih instalacija u zgradarstvu
Datum upisa
10.12.2021
Vrijedi do
1.6.2024
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje