Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Klesarski tehničar/Klesarska tehničarka

Razina HKO
4.2
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3119.23.4 Tehničar/tehničarka obrade kamena

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Klesarski tehničar je osoba koja, samostalno i/ili timski u svojstvu suradnika ovlaštenog inženjera građevinskih djelatnosti, obavlja poslove kao što su: izrada radioničkih nacrta, specifikacija materijala, odabir kamena, strojna i ručna obrada, mokra i suha ugradba. U suradnji s konzervatorima i restauratorima rade na poslovima čišćenja, zaštite i restauracije arhitektonsko građevnog kamena. Posao klesarskog tehničara obavlja se u radionici, na gradilištu te u uredu. Posao klesarskog tehničara zahtijeva visoku preciznost i točnost te su nužna opća i specijalizirana znanja iz matematike i računalstva.

Uvjeti rada

Klesarski tehničar obavlja rad u radionici, na gradilištu i u uredu. 

Tijekom rada klesarski tehničar je često izložen sljedećim uvjetima:

  • smjenski rad
  • nepovoljni položaji tijela (rad u stojećem i/ili sjedećem položaju, često mijenjanje položaja prigibanjem, okretanjem tijela)
  • izloženost buci i vibracijama,
  • djelovanje radnog okoliša (prašina, visoke temperature, promjene temperature, strujanje zraka, vlaga i drugo)
Skupovi kompetencija (8)
1.
Prikupljanje podataka za izvođenje klesarskih radova
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prikupiti podatke potrebne za izradbu radioničkih nacrta prema projektnoj dokumentaciji
prikupiti i analizirati podatke o atestima za kamen iz projekta
obaviti izmjeru za klesarske radove na mjestu događanja
pregledati dostupan kameni materijal
voditi evidenciju utrošenog materijala i radnog vremena
voditi evidencije u skladu s radnim zadatkom
2.
Priprema i planiranje klesarskih radova
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razraditi vrstu kamena i način obrade prema projektnoj dokumentaciji
razraditi način ugradnje kamena prema projektnoj dokumentaciji
razraditi način restauracije kamena prema projektnoj dokumentaciji
razraditi način čišćenja kamena prema projektnoj dokumentaciji
razraditi način zaštite kamena prema projektnoj dokumentaciji
izraditi dinamički plan obavljanja klesarskih aktivnosti arhitekture i građevinarstva
odrediti potrebne količine i vrste materijala pri izvođenju klesarskih radova
odabrati strojeve, alate i pribor potreban za obavljanje klesarskih poslova
raspodijeliti aktivnosti na klesarskim poslovima unutar tima
kontrolirati osposobljenost radnika za rad na siguran način u radionici i na gradilištu
pružiti prvu pomoć unesrećenome
izabrati kameni materijal za klesarsku obradu na specificirani način
dopremiti odabrani kameni materijal na gradilište
pripremiti kameni materijal za klesarsku obradu
koordinirati aktivnosti na klesarskim poslovima unutar tima i zadanih rokova
organizirati radno mjesto za rad na siguran način
3.
Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti i provjeriti ispravnost strojeva, alata i pribora potrebnog za obavljanje klesarskih poslova
opskrbiti radno mjesto HTZ sredstvima
strojno rezati kameni blok
obraditi površinu kamena strojevima i ručnim alatima
rezati kameni blok na zadanu dimenziju
izraditi profilacije strojevima i ručnim alatom
zidati kamenom prema projektnoj dokumentaciji
ugraditi zamjenske kamene elemente na licu mjesta pod nadzorom konzervatora i restauratora
zaštititi ugrađeni kamen od oštećenja i propadanja primjenom tradicionalnih tehnika i konstruktivnih rješenja u skladu s atestima
zaštititi ugrađeni kamen od oštećenja i propadanja primjenom suvremenih tehničkih sredstava
zaštititi ugrađeni kamen od oštećenja i propadanja primjenom suvremenih kemijskih sredstava
pridržavati se relevantnih zakonskih odredbi s područja građevinarstva
pridržavati se relevantnih pravilnika s područja građevinarstva
osigurati primjerena HTZ sredstva na radnom mjestu
fino klesati (završna obrada): ornamentika, punktiranje – rad po modelu
postaviti horizontalne i vertikalne kamene obloge mokrim i suhim postupcima
ugraditi arhitektonske konstruktivne elemente: stubišta, lukove, stupove, nadvoje, vijence, oluke i dr.
izraditi zamjenske kamene elemente te elemente izrađene po modelima
upotrijebiti prikladna veziva koja ne narušavaju prirodna svojstva kamena pri izvođenju navedenih radova
pridržavati se relevantnih normi (prvenstveno EU norme za prirodni kamen)
pridržavati se relevantnih tehničkih propisa
pridržavati se radnih normi i specifikacija
primijeniti certificirane strojeve i alate
primijeniti licencirani softver
primijeniti procedure za rad na siguran način u proizvodnom procesu prema relevantnom zakonu
4.
Primjena ICT-a pri izvođenju klesarskih radova
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjeniti poslovnu komuniciju uz pomoć ICT sredstava
izraditi izvedbenu projektnu dokumentaciju za kamene elemente i konstrukcije upotrebom računala i ostale dostupne informatičke opreme (3D skenera i kamere)
5.
Poslovna komunikacija klesarskog tehničara
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi ponudu za klesarske radove
obaviti obračun isporučenih klesarskih elemenata
ispostaviti račun ili situaciju za projektirane klesarske radove
primjeniti poslovnu usmenu i pisanu komunikaciju
razmijeniti informacije sa suradnicima, strankama i drugim dionicima na zadatku
voditi građevinsku knjigu
6.
Kontrola klesarskih radova
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
voditi evidenciju o postignutoj kvaliteti klesarskih radova
pratiti kvalitetu izvedbe klesarskih radova
pratiti zadovoljstvo kupaca proizvodom ili uslugom
7.
Izrada projektne dokumentacije i radioničkih nacrta
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi izvedbenu projektnu dokumentaciju za kamene elemente i konstrukcije upotrebom klasičnog pribora i alata
izraditi radioničke nacrte, šablone i tehničke specifikacije za potrebe klesarije klasično i uz uporabu računala
specificirati i naručiti potreban materijal za obavljanje radnog zadatka
8.
Odgovornost prema okolišu i resursima tijekom klesarskih radova
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
racionalno koristiti sirovinu i energiju
pravilno zbrinuti komunalni i opasni otpad (baterije, ambalažu, motorna ulja itd.)
reciklirati tehničku vodu
zbrinuti kameni mulj
očistiti i pospremiti strojeve, alate i pribor
očistiti radno mjesto
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (18)
1.
Zaprimanje i analiziranje klesarskih zadataka
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prikupiti podatke potrebne za izradbu radioničkih nacrta prema projektnoj dokumentaciji
prikupiti i analizirati podatke o atestima za kamen iz projekta
razraditi vrstu kamena i način obrade prema projektnoj dokumentaciji
razraditi način ugradnje kamena prema projektnoj dokumentaciji
razraditi način restauracije kamena prema projektnoj dokumentaciji
razraditi način čišćenja kamena prema projektnoj dokumentaciji
razraditi način zaštite kamena prema projektnoj dokumentaciji
2.
Izrađivanje plana klesarskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi dinamički plan obavljanja klesarskih aktivnosti arhitekture i građevinarstva
odrediti potrebne količine i vrste materijala pri izvođenju klesarskih radova
odabrati strojeve, alate i pribor potreban za obavljanje klesarskih poslova
3.
Organiziranje klesarskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
raspodijeliti aktivnosti na klesarskim poslovima unutar tima
koordinirati aktivnosti na klesarskim poslovima unutar tima i zadanih rokova
4.
Pripremanje i provjeravanje strojeva, alata i pribora za izvođenje klesarskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti i provjeriti ispravnost strojeva, alata i pribora potrebnog za obavljanje klesarskih poslova
očistiti i pospremiti strojeve, alate i pribor
očistiti radno mjesto
5.
Osiguravanje radnog mjesta za izvođenje klesarskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
opskrbiti radno mjesto HTZ sredstvima
osigurati primjerena HTZ sredstva na radnom mjestu
organizirati radno mjesto za rad na siguran način
6.
Izrađivanje radioničkih nacrta klesarskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
obaviti izmjeru za klesarske radove na mjestu događanja
izraditi izvedbenu projektnu dokumentaciju za kamene elemente i konstrukcije upotrebom klasičnog pribora i alata
izraditi radioničke nacrte, šablone i tehničke specifikacije za potrebe klesarije klasično i uz uporabu računala
izraditi izvedbenu projektnu dokumentaciju za kamene elemente i konstrukcije upotrebom računala i ostale dostupne informatičke opreme (3D skenera i kamere)
7.
Pripremanje kamena za obradu prema arhitektonskom i građevinskom projektu
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pregledati dostupan kameni materijal
izabrati kameni materijal za klesarsku obradu na specificirani način
dopremiti odabrani kameni materijal na gradilište
pripremiti kameni materijal za klesarsku obradu
8.
Obrađivanje kamena prema arhitektonskom i građevinskom projektu
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
strojno rezati kameni blok
obraditi površinu kamena strojevima i ručnim alatima
rezati kameni blok na zadanu dimenziju
izraditi profilacije strojevima i ručnim alatom
fino klesati (završna obrada): ornamentika, punktiranje – rad po modelu
9.
Ugrađivanje kamena prema arhitektonskom i građevinskom projektu
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
zidati kamenom prema projektnoj dokumentaciji
postaviti horizontalne i vertikalne kamene obloge mokrim i suhim postupcima
ugraditi arhitektonske konstruktivne elemente: stubišta, lukove, stupove, nadvoje, vijence, oluke i dr.
upotrijebiti prikladna veziva koja ne narušavaju prirodna svojstva kamena pri izvođenju navedenih radova
10.
Restauriranje kamene spomeničke baštine u suradnji s konzervatorima i restauratorima
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
ugraditi zamjenske kamene elemente na licu mjesta pod nadzorom konzervatora i restauratora
izraditi zamjenske kamene elemente te elemente izrađene po modelima
11.
Zaštita kamena prema arhitektonskom i građevinskom projektu u suradnji s restauratorima i konzervatorima
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
zaštititi ugrađeni kamen od oštećenja i propadanja primjenom tradicionalnih tehnika i konstruktivnih rješenja u skladu s atestima
zaštititi ugrađeni kamen od oštećenja i propadanja primjenom suvremenih tehničkih sredstava
zaštititi ugrađeni kamen od oštećenja i propadanja primjenom suvremenih kemijskih sredstava
12.
Vođenje propisane dokumentacije pri izvođenju klesarskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
voditi evidenciju utrošenog materijala i radnog vremena
voditi evidencije u skladu s radnim zadatkom
13.
Sudjelovanje u aktivnostima ugovaranja i realizacije naplate ugovorenih klesarskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi ponudu za klesarske radove
obaviti obračun isporučenih klesarskih elemenata
ispostaviti račun ili situaciju za projektirane klesarske radove
specificirati i naručiti potreban materijal za obavljanje radnog zadatka
voditi građevinsku knjigu
14.
Komuniciranje s klijentom i suradnicima pri ugovaranju i realizaciji klesarskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjeniti poslovnu komuniciju uz pomoć ICT sredstava
primjeniti poslovnu usmenu i pisanu komunikaciju
razmijeniti informacije sa suradnicima, strankama i drugim dionicima na zadatku
15.
Provođenje propisa i normi u arhitekturi i građevinarstvu za klesarske radove
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pridržavati se relevantnih zakonskih odredbi s područja građevinarstva
pridržavati se relevantnih pravilnika s područja građevinarstva
pridržavati se relevantnih normi (prvenstveno EU norme za prirodni kamen)
pridržavati se relevantnih tehničkih propisa
pridržavati se radnih normi i specifikacija
primijeniti certificirane strojeve i alate
primijeniti licencirani softver
16.
Praćenje kvalitete izvedbe klesarskih radova arhitekture i građevinarstva
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
voditi evidenciju o postignutoj kvaliteti klesarskih radova
pratiti kvalitetu izvedbe klesarskih radova
pratiti zadovoljstvo kupaca proizvodom ili uslugom
17.
Primjenjivanje procedura zaštite na radu za klesarske radove
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
kontrolirati osposobljenost radnika za rad na siguran način u radionici i na gradilištu
pružiti prvu pomoć unesrećenome
primijeniti procedure za rad na siguran način u proizvodnom procesu prema relevantnom zakonu
18.
Primjenjivanje standarda, normi i propisa zaštite okoliša pri izvođenju klesarskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
racionalno koristiti sirovinu i energiju
pravilno zbrinuti komunalni i opasni otpad (baterije, ambalažu, motorna ulja itd.)
reciklirati tehničku vodu
zbrinuti kameni mulj
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Klesarski tehničar/Klesarska tehničarka
Datum upisa
27.3.2019
Vrijedi do
31.8.2022
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća