Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Proizvođač/ proizvođačica i monter/ monterka PVC i ALU stolarije

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
Strojarstvo
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7124.21.3 građevinski stolar/građevinska stolarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.71.711.7115 Tesari i građevinski stolari/tesarice i građevinske stolarice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Proizvođač i monter/ Proizvođačica i monterka PVC/ALU stolarije izrađuje i montira elemente PVC/ALU stolarije. To se radi rezanjem  profila  za različite konstrukcije prema zadanim mjerama, umetanjem armature u profile, zavarivanjem PVC profila te mehaničkim spajanjem ALU profila. Posao završava postavljanjem prozorskih i vratnih okova i ispuna (stakla/panela) te montiranjem istih.

Proizvođači i monteri/Proizvođačice i monterke PVC/ALU stolarije  su osposobljeni/e za rad sa strojevima, aparatima i uređajima koji im služe za svakodnevno obavljanje aktivnosti (CNC strojevi, stroj za rezanje, stroj za zavarivanje, ručni i električni alati) kako bi obavljali svoj posao što stručnije i radili na siguran način. Iznimno je poželjno razumijevanje tehnološke dokumentacije te sposobnost čitanja radioničkih nacrta i skica izrađenih ručno ili pomoću računala.

Za obavljanje poslova Proizvođača i montera/ Proizvođačice i monterke PVC/ALU stolarije, potrebno je imati sposobnost točnog i brzog zapažanja i prostornog predočavanja te smisao za rješavanje tehničkih problema. Proizvođači i monteri/Proizvođačice i monterke PVC/ALU stolarije  moraju biti zdravi, fizički snažni i izdržljivi, imati dobar vid i sluh i spretne ruke. Proizvođač i monter/Proizvođačica i monterka PVC/ALU stolarije radi na poslovima s posebnim uvjetima rada.

Potrebna je učinkovita komunikacija (pisana i usmena), sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje, orijentiranost na klijenta i rezultate rada te svjesnost o važnosti očuvanja okoliša. Poželjna je vozačka dozvola B kategorije.

Uvjeti rada

Proizvođači i monteri/ Proizvođačice i monterke PVC i ALU stolarije se uglavnom zapošljavaju u tvrtkama i obrtima koje se bave izradom i montažom PVC/ALU stolarije te njenim održavanjem i servisiranjem.

Proizvođači i monteri / Proizvođačice i monterke PVC i ALU stolarije rade u zatvorenim i otvorenim prostorima, u radionicama, tvorničkim halama te novim i starim građevinskim objektima. Radni uvjeti razlikuju se s obzirom na mjesto zaposlenja. Često su izloženi buci i nepovoljnim vremenskim uvjetima. U radu je potrebno pridržavanje mjera zaštite na radu.

Kontraindikacije za rad su oštećenje funkcije vida i nedostatak stereovida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (pri radu u buci), neraspoznavanje osnovnih boja,  teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima,  kronični poremećaji koji značajno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje i kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

Skupovi kompetencija (11)
1.
Analiziranje, planiranje i organiziranje poslovanja tvrtke za proizvodnju i montažu PVC/ALU stolarije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati tržište gotovih proizvoda PVC/ALU stolarije
Analizirati tržište sirovina i repromaterijala za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Izraditi godišnje planove poslovanja
Izraditi kvartalne planove proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Tjedno planirati proizvodnju i montažu PVC/ALU stolarije
2.
Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi ponudu i sklopiti ugovor
Izvršiti izmjeru na lokaciji na kojoj će se ugraditi PVC/ALU stolarija
Planirati i organizirati proizvodnju PVC/ALU stolarije na osnovi potpisanog ugovora (potreban repromaterijal i sati rada)
Planirati montažu PVC/ALU stolarije (potreban materijal, sati rada, oprema, alat i uređaji)
Izraditi radni nalog s krojnim listama
3.
Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti alat
Primjenjivati osnovne matematičke operacije i proračunavati dimenzije geometrijskih likova i tijela, ručno i računalno
Poznavati osnove ručnog i računalnog tehničkog crtanja
Poznavati fizikalna i mehanička svojstva PVC, ALU i drugih materijala i načine njihove obrade
Poznavati i pravilno upotrebljavati strojeve i alate za obradu i montažu PVC i ALU profila
Proučiti plan proizvodnje za konkretan zadatak i posao
Proučiti radni nalog i raspored zadataka
Pripremiti materijal
Pripremiti radno mjesto
4.
Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Dopremiti repromaterijal
Rezati PVC/ALU profile u skladu s radnim nalogom
Rezati armaturu u skladu s radnim nalogom
Izvršiti umetanje armatura i spojnica u PVC/ALU profil
Pričvrstiti (armirati) PVC/ALU profil
Strojno obraditi PVC/ALU profil (npr. za vodu, ozračivanje i okove)
Spojiti PVC profil varenjem i ALU profil spojnicama
Strojno očistiti elemente nakon varenja
Izvršiti okivanje okvira i krila/postaviti okove
Izvršiti mjerenje i rezanje letvica za ustakljivanje
Izvršiti ustakljivanje/umetanje ispune na preši za ustakljivanje
Izvršiti završnu kontrolu funkcionalnosti PVC/ALU elemenata
Izraditi lučne i kose elemente
Izraditi klizne, podizno-klizne i posmično-klizne stijene
Izraditi sjenila za sunce (roleta i grilja)
Izraditi mrežice protiv insekata
Izvršiti završnu vizualnu kontrolu izrađenih elemenata PVC/ALU stolarije
5.
Skladištenje i transport proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvršiti pripremu za isporuku PVC/ALU stolarije
Pakirati elemente PVC/ALU za skladištenje/isporuku
Izvršiti skladištenje PVC/ALU stolarije (po potrebi)
Transportirati i dostaviti proizvode na objekt
6.
Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvaditi postojeće prozore i vrata u slučaju zamjene postojeće stolarije
Očistiti i pripremiti otvor za ugradnju novih prozora i vrata
Postaviti i nivelirati okvir stolarije u postojećim otvorima
Učvrstiti okvir u zid (npr. turbovijcima, tiplama, ankerima)
Ispuniti međuprostor između okvira i zida (npr. pur-pjenom, ekspanzionim trakama i sl.) u skladu s važećim standardima i propisanim zakonskim odredbama za energetsku učinkovitost
Montirati krila na okvir
Izvršiti ustakljivanje/umetanje ispune (ako do sada nije izvršeno)
Fino podesiti krila na okvir
Provjeriti funkcionalnost montiranih elemenata
Ugraditi sjenila za sunce (roleta i grilja)
Ugraditi mrežice za zaštitu od insekata
Uputiti stranke u način rukovanja i održavanja ugrađenih elemenata
7.
Servisiranje, održavanje i popravljanje PVC/ALU stolarije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Detektirati i ukloniti kvarove prozora i balkonskih vrata
Detektirati i ukloniti kvarove ispuna (staklo, panel i sl.)
Ukloniti kvarove sjenila za sunce (roleta i grilja)
Ukloniti oštećenja mrežice za zaštitu od insekata
Ukloniti kvarove ulaznih vrata
8.
Administriranje poslovanja pri proizvodnji i montiranju PVC/ALU stolarije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi predračun
Voditi evidenciju o izdanim računima
Primjenjivati osnovna informatička znanja za pisanje dokumenata, za računanje i elektronsku poštu
Pratiti zakonske propise i primjenjivati ih
Izraditi i pohranjivati radne naloge
Pohranjivati ponude, račune, otpremnice i sl. te ih pretraživati prema pojedinom kupcu
Izraditi specifikacije potrebnog materijala
Naručivati materijal za proizvodnju i montiranje PVC/ALU stolarije
Evidentirati ugrađeni materijal
Izraditi mjesečne izvještaje o izvršenju plana proizvodnje PVC/ALU stolarije
Obračunati radne sate za plaće
Voditi materijalno knjigovodstvo (za obrt s dvojnim knjigovodstvom)
Proučiti natječajnu dokumentaciju/zahtjeve klijenta
Izraditi ponudu za uslugu proizvodnje i montiranja PVC/ALU stolarije
Izraditi otpremnicu
Izraditi i izdati račun za izvršenu uslugu
Voditi evidenciju plaćanja za naručeni materijal
Pronalaziti nove kupce
Sudjelovati u izraditi reklamnih materijala
Oglašavati putem lokalnih medija i web portala
Marketinški prezentirati vlastite proizvode i mogućnosti (npr. sudjelovanje na sajmovima i sl.)
9.
Poslovno komuniciranje pri proizvodnji i montiranju PVC/ALU stolarije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati s dobavljačima
Komunicirati sa srodnim tvrtkama
Pravilno usmeno i pismeno komunicirati na hrvatskom
Poznavati osnove engleskog i/ili njemačkog jezika
Profesionalno komunicirati s investitorom/naručiteljem posla
Komunicirati s različitim suradnicima (projektantima, nadzornim službama, s izvođačem građevinskih radova na gradilištu i sl.)
Komunicirati s institucijama (npr. HOK, Porezna uprava, banke, škole i sl.)
Komunicirati s djelatnicima unutar tvrtke iz svih odjela u okviru tvrtke
10.
Osiguranje kvalitete procesa rada i usluge pri proizvodnji i montaži PVC/ALU stolarije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustvo
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Izvršiti ulaznu kontrolu repromaterijala za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Primjenjivati uputstva iz tehničke dokumentacije dobavljača PVC/ALU materijala
Pridržavati se CE normi u proizvodnji PVC/ALU stolarije
Provoditi interne kontrole kvalitete po radnim mjestima u sklopu CE označavanja
Izdavati jamstvo na gotovu PVC/ALU stolariju
Izvršiti kontrolu kvalitete kroz ISO standarde
Pratiti trendove u struci sudjelovanjem na stručnim edukacijama i prezentacijama novih proizvoda i materijala
11.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša pri proizvodnji i montaži PVC/ALU stolarije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati propise za rad na siguran način
Primjenjivati zakonske procedure za rad na siguran način
Pridržavati se uputa za rad na siguran način koje se nalaze na svakom pojedinom radnom mjestu
Primjenjivati zaštitnu opremu za radnike
Prikupljati i razvrstavati otpad, posebice opasni od neopasnog
Zbrinjavati otpad iz proizvodnje i sa gradilišta ovisno o vrsti materijala (PVC, staklo, drvo, željezo, aluminij itd.) prikupljanjem i predajom ovlaštenim tvrtkama na recikliranje
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (12)
1.
Analiziranje, planiranje i organiziranje poslovanja tvrtke za proizvodnju i montažu PVC/ALU stolarije
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Analizirati tržište gotovih proizvoda PVC/ALU stolarije
Analizirati tržište sirovina i repromaterijala za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Izraditi godišnje planove poslovanja
Izraditi kvartalne planove proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Tjedno planirati proizvodnju i montažu PVC/ALU stolarije
2.
Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izraditi ponudu i sklopiti ugovor
Izvršiti izmjeru na lokaciji na kojoj će se ugraditi PVC/ALU stolarija
Planirati i organizirati proizvodnju PVC/ALU stolarije na osnovi potpisanog ugovora (potreban repromaterijal i sati rada)
Planirati montažu PVC/ALU stolarije (potreban materijal, sati rada, oprema, alat i uređaji)
Izraditi radni nalog s krojnim listama
3.
Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pripremiti alat
Primjenjivati osnovne matematičke operacije i proračunavati dimenzije geometrijskih likova i tijela, ručno i računalno
Poznavati osnove ručnog i računalnog tehničkog crtanja
Poznavati fizikalna i mehanička svojstva PVC, ALU i drugih materijala i načine njihove obrade
Poznavati i pravilno upotrebljavati strojeve i alate za obradu i montažu PVC i ALU profila
Proučiti plan proizvodnje za konkretan zadatak i posao
Proučiti radni nalog i raspored zadataka
Pripremiti materijal
Pripremiti radno mjesto
4.
Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Dopremiti repromaterijal
Rezati PVC/ALU profile u skladu s radnim nalogom
Rezati armaturu u skladu s radnim nalogom
Izvršiti umetanje armatura i spojnica u PVC/ALU profil
Pričvrstiti (armirati) PVC/ALU profil
Strojno obraditi PVC/ALU profil (npr. za vodu, ozračivanje i okove)
Spojiti PVC profil varenjem i ALU profil spojnicama
Strojno očistiti elemente nakon varenja
Izvršiti okivanje okvira i krila/postaviti okove
Izvršiti mjerenje i rezanje letvica za ustakljivanje
Izvršiti ustakljivanje/umetanje ispune na preši za ustakljivanje
Izvršiti završnu kontrolu funkcionalnosti PVC/ALU elemenata
Izraditi lučne i kose elemente
Izraditi klizne, podizno-klizne i posmično-klizne stijene
Izraditi sjenila za sunce (roleta i grilja)
Izraditi mrežice protiv insekata
Izvršiti završnu vizualnu kontrolu izrađenih elemenata PVC/ALU stolarije
5.
Skladištenje i transport proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izvršiti pripremu za isporuku PVC/ALU stolarije
Pakirati elemente PVC/ALU za skladištenje/isporuku
Izvršiti skladištenje PVC/ALU stolarije (po potrebi)
Transportirati i dostaviti proizvode na objekt
6.
Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izvaditi postojeće prozore i vrata u slučaju zamjene postojeće stolarije
Očistiti i pripremiti otvor za ugradnju novih prozora i vrata
Postaviti i nivelirati okvir stolarije u postojećim otvorima
Učvrstiti okvir u zid (npr. turbovijcima, tiplama, ankerima)
Ispuniti međuprostor između okvira i zida (npr. pur-pjenom, ekspanzionim trakama i sl.) u skladu s važećim standardima i propisanim zakonskim odredbama za energetsku učinkovitost
Montirati krila na okvir
Izvršiti ustakljivanje/umetanje ispune (ako do sada nije izvršeno)
Fino podesiti krila na okvir
Provjeriti funkcionalnost montiranih elemenata
Ugraditi sjenila za sunce (roleta i grilja)
Ugraditi mrežice za zaštitu od insekata
Uputiti stranke u način rukovanja i održavanja ugrađenih elemenata
7.
Servisiranje, održavanje i popravljanje PVC/ALU stolarije
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Detektirati i ukloniti kvarove prozora i balkonskih vrata
Detektirati i ukloniti kvarove ispuna (staklo, panel i sl.)
Ukloniti kvarove sjenila za sunce (roleta i grilja)
Ukloniti oštećenja mrežice za zaštitu od insekata
Ukloniti kvarove ulaznih vrata
8.
Obavljanje administrativnih poslova pri proizvodnji i montiranju PVC/ALU stolarije
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Primjenjivati osnovna informatička znanja za pisanje dokumenata, za računanje i elektronsku poštu
Pratiti zakonske propise i primjenjivati ih
Izraditi i pohranjivati radne naloge
Pohranjivati ponude, račune, otpremnice i sl. te ih pretraživati prema pojedinom kupcu
Izraditi specifikacije potrebnog materijala
Naručivati materijal za proizvodnju i montiranje PVC/ALU stolarije
Evidentirati ugrađeni materijal
Izraditi mjesečne izvještaje o izvršenju plana proizvodnje PVC/ALU stolarije
Obračunati radne sate za plaće
Voditi materijalno knjigovodstvo (za obrt s dvojnim knjigovodstvom)
9.
Obavljanje komercijalnih poslova pri proizvodnji i montiranju PVC/ALU stolarije
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izraditi predračun
Voditi evidenciju o izdanim računima
Proučiti natječajnu dokumentaciju/zahtjeve klijenta
Izraditi ponudu za uslugu proizvodnje i montiranja PVC/ALU stolarije
Izraditi otpremnicu
Izraditi i izdati račun za izvršenu uslugu
Voditi evidenciju plaćanja za naručeni materijal
Pronalaziti nove kupce
Sudjelovati u izraditi reklamnih materijala
Oglašavati putem lokalnih medija i web portala
Marketinški prezentirati vlastite proizvode i mogućnosti (npr. sudjelovanje na sajmovima i sl.)
10.
Poslovno komuniciranje pri proizvodnji i montiranju PVC/ALU stolarije
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Komunicirati s dobavljačima
Komunicirati sa srodnim tvrtkama
Pravilno usmeno i pismeno komunicirati na hrvatskom
Poznavati osnove engleskog i/ili njemačkog jezika
Profesionalno komunicirati s investitorom/naručiteljem posla
Komunicirati s različitim suradnicima (projektantima, nadzornim službama, s izvođačem građevinskih radova na gradilištu i sl.)
Komunicirati s institucijama (npr. HOK, Porezna uprava, banke, škole i sl.)
Komunicirati s djelatnicima unutar tvrtke iz svih odjela u okviru tvrtke
11.
Osiguranje kvalitete procesa rada i usluge pri proizvodnji i montaži PVC/ALU stolarije
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustvo
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Izvršiti ulaznu kontrolu repromaterijala za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Primjenjivati uputstva iz tehničke dokumentacije dobavljača PVC/ALU materijala
Pridržavati se CE normi u proizvodnji PVC/ALU stolarije
Provoditi interne kontrole kvalitete po radnim mjestima u sklopu CE označavanja
Izdavati jamstvo na gotovu PVC/ALU stolariju
Izvršiti kontrolu kvalitete kroz ISO standarde
Pratiti trendove u struci sudjelovanjem na stručnim edukacijama i prezentacijama novih proizvoda i materijala
12.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša pri proizvodnji i montaži PVC/ALU stolarije
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati propise za rad na siguran način
Primjenjivati zakonske procedure za rad na siguran način
Pridržavati se uputa za rad na siguran način koje se nalaze na svakom pojedinom radnom mjestu
Primjenjivati zaštitnu opremu za radnike
Prikupljati i razvrstavati otpad, posebice opasni od neopasnog
Zbrinjavati otpad iz proizvodnje i sa gradilišta ovisno o vrsti materijala (PVC, staklo, drvo, željezo, aluminij itd.) prikupljanjem i predajom ovlaštenim tvrtkama na recikliranje
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Proizvođač/ proizvođačica i monter/ monterka PVC i ALU stolarije
Datum upisa
10.12.2021
Vrijedi do
30.6.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje