Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Grafičar dorade / Grafičarka dorade

Razina HKO
4.1
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7345.17.3 grafičar/grafičarka za doradu

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Grafičar dorade / Grafičarka dorade radi u završnoj fazi grafičke proizvodnje gdje se od poluproizvoda izrađuje gotovi grafički proizvod. U odjelima grafičke dorade, knjigovežnice i kartonaže radi na poslovima dorade svih vrsta gotovih grafičkih proizvoda (knjiga, tiskanica, ambalaže, galanterije i ostalih grafičkih proizvoda). Radi ručnim alatima ili na strojevima (linije za tvrdi i meki uvez, brzorezač, stroj za savijanje araka i ostala grafička oprema za doradu). Posjeduje vještine ručnog uveza knjige, časopisa, blokova i sl., te je upoznat s različitim vrstama grafičkih materijala.

Uvjeti rada

Grafičari dorade zapošljavaju se u grafičkim radionicama, knjigovežnicama i tvrtkama koje se bave proizvodnjom ambalaže ili mogu samostalno obavljati posao u struci. Zapošljavaju se i u tiskarama, u grafičkoj i izdavačkoj industriji. Rade u smjenama, pretežno stojeći u prostorima u kojima vlada buka i vibracije strojeva, papirna i kartonska prašina te miris boja i ljepila. Propisanih mjera zaštite na radu moraju se strogo poštivati.

Skupovi kompetencija (10)
1.
Planiranje i organizacija vlastitog rada
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
planirati vlastiti rad u skladu s pravilima tehnoloških procesa grafičke dorade u dogovoru s nadređenim
dogovoriti s nadređenim potrebnu opremu prema specifičnosti grafičke dorade
odabrati grafičke strojeve, uređaje i alate prema vrsti grafičke dorade i radnom nalogu
odabrati strojeve i proizvodne linije obzirom na završnu doradu proizvoda
2.
Priprema i održavanje strojeva i radnog mjesta grafičara za doradu
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti strojeve za grafičku doradu prema radnom nalogu
promijeniti ploče za prešanje, pokrivače ili cilindre
pripremiti stroj ovisno o tehnologiji dorade proizvoda
3.
Tehnološka dokumentacija u grafičkoj doradi i evidencija
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
iščitati gotovu tehničko-tehnološku dokumentaciju u sklopu radnog naloga
iščitati radni nalog za doradu
4.
Tehnološki postupci grafičke dorade
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izvršiti operacije razdvajanja materijala na strojevima za rezanje i izrezivanje
primijeniti tehnološke procese u doradi (kartonaža, prerada ili konfekcija papira i folija, knjigovezačka dorada)
izvesti završnu obradu prema tehnološkim procesima u doradi
izvesti savijanje, sastavljanje, šivanje, lijepljenje, rezanje, rezbarenje, graviranje, perforiranje, plastificiranje
pretvoriti sve vrste papirnih i kombiniranih materijala za artikle, za pisanje, crtanje, omatanje, čitanje, i ambalažiranje proizvoda
preraditi papire, folije u role, rolice, papire za omatanje i ovijanje pisma u kuverte i višeslojne vrećice
pretvoriti plošne površine u prostorne oblike svih vrsta kutija, vrećica i sl.
izraditi prototip dorađenog grafičkog proizvoda na zahtjev naručitelja i/ili nadređenog grafičkog tehničara
izvesti pojedine radne faze dorade proizvodnje grafičkih proizvoda prema radnom nalogu
izraditi dio ili cijelu doradu grafičkog proizvoda prema radnom nalogu
izraditi određenu vrstu grafičkog proizvoda prema fazama rada u procesu grafičke dorade
izraditi grafički proizvod prema svim zakonitostima (finalizacije) dorade grafičkih proizvoda
izraditi proizvode kartonaže (sve vrste kutija i ambalaže)
izraditi proizvode mekog uveza
izraditi proizvode tvrdog uveza
izraditi galanterijske grafičke proizvode
izraditi banere, plakate, zastave
5.
Rukovanje alatima, strojevima i uređajima u grafičkoj doradi
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
upravljati pojedinim skupinama strojeva za doradu prema tehnološkim i konstruktivnim značajkama
rukovati knjigovezačkim strojevima
rukovati strojevima za tisak
upravljati i rukovati strojem za štancanje i foliotisak
samostalno raditi na rezaćim strojevima grafičke dorade
samostalno raditi na savijaćim strojevima u grafičkoj doradi
samostalno raditi na strojevima za lijepljenje u grafičkoj doradi
samostalno raditi na klamericama i šivaćim strojevima u grafičkoj doradi
samostalno raditi na linijama/strojevima za tvrdi i meki uvez
rukovati uređajima i strojevima u grafičkoj doradi
6.
Materijali u grafičkoj doradi
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti primarni i sekundarni materijal za grafičku doradu prema radnom nalogu
pripremiti primarni i sekundarni materijal za uvezivanje
koristiti primarni i sekundarni materijal za uvezivanje
odabrati materijale i sirovine koje se koriste u doradnom procesu
razlikovati vrste araka, oznake na arku, savijanje araka i druge karakteristike papira
7.
Primjena informacijsko komunikacijske tehnologije poslovima grafičke dorade
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti računala za vođenje evidencije radnog vremena
koristiti računala za evidenciju radnih procesa grafičke dorade
primijeniti digitalne alate u segmentu grafičke dorade
koristiti računala za praćenje tehnoloških procesa dorade
8.
Primjena mjera zaštite na radu i zaštite okoliša u grafičkoj doradi
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti mjere zaštite na radu sukladno mogućim izvorom opasnosti
pripremiti sredstva zaštite na radu skladu s sigurnosnim uputama proizvođača
odložiti pravilno otpadni materijal i neispravnu opremu
primijeniti u radu propise o očuvanju okoliša
održavati čistoću i sigurnost s ciljem zaštite materijala
9.
Komunikacija u poslovima grafičke dorade
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti pravila timskog rada u planiranju grafičke pripreme, tiska i dorade
komunicirati sa suradnicima u proizvodnim odjelima pripreme, tiska i dorade
primijeniti etičke norme i kulturu komuniciranja u grafičkoj doradi
10.
Osiguranje kvalitete finalnog proizvoda u segmentu dorade
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti opremu u skladu s uputama proizvođača
brinuti o kvaliteti rada u grafičkoj doradi
poštivati zadani rok isporuke u određenoj fazi grafičke proizvodnje/dorade
primijeniti standarde za grafičku proizvodnju u segmentu dorade
provjeriti kvalitetu gotovog, dorađenog grafičkog proizvoda
održavati opremu sukladno uputama proizvođača
primijeniti norme, propise, standarde i zakone
primijeniti interne pravilnike i protokole proizvoda u segmentu dorade
primijeniti standarde kvalitete
kontrolirati ispravnost strojeva i pripremljenog materijala
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (6)
1.
Planiranje vlastitog rada prema nalogu nadređenog
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
planirati vlastiti rad u skladu s pravilima tehnoloških procesa grafičke dorade u dogovoru s nadređenim
dogovoriti s nadređenim potrebnu opremu prema specifičnosti grafičke dorade
iščitati gotovu tehničko-tehnološku dokumentaciju u sklopu radnog naloga
koristiti računala za vođenje evidencije radnog vremena
primijeniti pravila timskog rada u planiranju grafičke pripreme, tiska i dorade
komunicirati sa suradnicima u proizvodnim odjelima pripreme, tiska i dorade
primijeniti etičke norme i kulturu komuniciranja u grafičkoj doradi
poštivati zadani rok isporuke u određenoj fazi grafičke proizvodnje/dorade
primijeniti standarde za grafičku proizvodnju u segmentu dorade
2.
Pripremanje radnog mjesta za grafičku doradu
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
odabrati grafičke strojeve, uređaje i alate prema vrsti grafičke dorade i radnom nalogu
pripremiti strojeve za grafičku doradu prema radnom nalogu
pripremiti primarni i sekundarni materijal za grafičku doradu prema radnom nalogu
koristiti računala za evidenciju radnih procesa grafičke dorade
pripremiti sredstva zaštite na radu skladu s sigurnosnim uputama proizvođača
3.
Upravljanje i rukovanje grafičkim strojevima za doradu
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
odabrati strojeve i proizvodne linije obzirom na završnu doradu proizvoda
promijeniti ploče za prešanje, pokrivače ili cilindre
izvršiti operacije razdvajanja materijala na strojevima za rezanje i izrezivanje
upravljati pojedinim skupinama strojeva za doradu prema tehnološkim i konstruktivnim značajkama
rukovati knjigovezačkim strojevima
rukovati strojevima za tisak
upravljati i rukovati strojem za štancanje i foliotisak
samostalno raditi na rezaćim strojevima grafičke dorade
samostalno raditi na savijaćim strojevima u grafičkoj doradi
samostalno raditi na strojevima za lijepljenje u grafičkoj doradi
samostalno raditi na klamericama i šivaćim strojevima u grafičkoj doradi
samostalno raditi na linijama/strojevima za tvrdi i meki uvez
primijeniti mjere zaštite na radu sukladno mogućim izvorom opasnosti
4.
Izvođenje tehnoloških procesa u grafičkoj doradi
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
pripremiti stroj ovisno o tehnologiji dorade proizvoda
primijeniti tehnološke procese u doradi (kartonaža, prerada ili konfekcija papira i folija, knjigovezačka dorada)
izvesti završnu obradu prema tehnološkim procesima u doradi
izvesti savijanje, sastavljanje, šivanje, lijepljenje, rezanje, rezbarenje, graviranje, perforiranje, plastificiranje
pretvoriti sve vrste papirnih i kombiniranih materijala za artikle, za pisanje, crtanje, omatanje, čitanje, i ambalažiranje proizvoda
preraditi papire, folije u role, rolice, papire za omatanje i ovijanje pisma u kuverte i višeslojne vrećice
pretvoriti plošne površine u prostorne oblike svih vrsta kutija, vrećica i sl.
pripremiti primarni i sekundarni materijal za uvezivanje
koristiti primarni i sekundarni materijal za uvezivanje
primijeniti digitalne alate u segmentu grafičke dorade
provjeriti kvalitetu gotovog, dorađenog grafičkog proizvoda
5.
Izrađivanje grafičkog proizvoda u procesu dorade
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
iščitati radni nalog za doradu
izraditi prototip dorađenog grafičkog proizvoda na zahtjev naručitelja i/ili nadređenog grafičkog tehničara
izvesti pojedine radne faze dorade proizvodnje grafičkih proizvoda prema radnom nalogu
izraditi dio ili cijelu doradu grafičkog proizvoda prema radnom nalogu
izraditi određenu vrstu grafičkog proizvoda prema fazama rada u procesu grafičke dorade
izraditi grafički proizvod prema svim zakonitostima (finalizacije) dorade grafičkih proizvoda
izraditi proizvode kartonaže (sve vrste kutija i ambalaže)
izraditi proizvode mekog uveza
izraditi proizvode tvrdog uveza
izraditi galanterijske grafičke proizvode
izraditi banere, plakate, zastave
rukovati uređajima i strojevima u grafičkoj doradi
odabrati materijale i sirovine koje se koriste u doradnom procesu
razlikovati vrste araka, oznake na arku, savijanje araka i druge karakteristike papira
održavati opremu sukladno uputama proizvođača
6.
Sudjelovati u procesu kontrole kvalitete sirovine, proizvoda i procesa dorade
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Koristiti opremu u skladu s uputama proizvođača
koristiti računala za praćenje tehnoloških procesa dorade
odložiti pravilno otpadni materijal i neispravnu opremu
primijeniti u radu propise o očuvanju okoliša
održavati čistoću i sigurnost s ciljem zaštite materijala
brinuti o kvaliteti rada u grafičkoj doradi
primijeniti norme, propise, standarde i zakone
primijeniti interne pravilnike i protokole proizvoda u segmentu dorade
primijeniti standarde kvalitete
kontrolirati ispravnost strojeva i pripremljenog materijala
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Grafičar dorade / Grafičarka dorade
Datum upisa
10.12.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje