Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Ugostitelj/Ugostiteljica seoskog gospodarstva

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3414.21.6 Ekonomist/ekonomistica turizma i ugostiteljstva

6130.21.3 Seljak ugostitelj/seljakinja ugostiteljica seoskog turizma

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Ugostitelj/Ugostiteljica seoskog gospodarstva se bavi planiranjem, osmišljavanjem, organizacijom i provedbom ugostiteljsko-turističke ponude seoskog gospodarstva, promovira gastronomsku ponudu seoskog gospodarstva, komunicira s gostima i članovima tima, samostalno organizira i prati pripremu domaće hrane, pića i napitaka, vodi računa o lokalnom identitetu i tradicijskim obilježjima ugostiteljsko turističke ponude seoskog gospodarstva, vodi evidencije, kontrolira kvalitetu ugostiteljskih usluga i prati zadovoljstvo gostiju seoskog gospodarstva, osigurava smještaj gostima, skrbi o ljudskim i materijalnim resursima seoskog gospodarstva, organizira rad tima i surađuje s lokalnom zajednicom.

Uvjeti rada

Poslove ugostitelja/ugostiteljice seoskog gospodarstva karakterizira fleksibilno radno vrijeme, rad na otvorenom i u zatvorenom prostoru, većim dijelom na seoskom gospodarstvu. 

Na svojim poslovima izložen/a je umjerenim uvjetima rada:

  • dugotrajno stajanje i hodanje

  • djelovanju radnog okoliša (vremenske prilike).

Samostalno obavlja poslove koji su u njegovoj nadležnosti poštujući i primjenjujući sva pravila, upute i procedure koje se temelje na zaštiti okoliša i zdravlja.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Analiza mogućnosti za ugostiteljstvo na seoskom gospodarstvu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
analizirati ljudske resurse seoskog gospodarstva
utvrditi infrastrukturne potencijale lokalne zajednice
analizirati mogućnosti gastronomske ponude i turističkih usluga seoskog gospodarstva
poznavati slične ugostiteljske proizvode na drugim seoskim gospodarstvima
ustanoviti financijske mogućnosti seoskog gospodarstva
planirati popunjavanje ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta seoskog gospodarstva
ustanoviti isplativost turističke ponude seoskog gospodarstva
identificirati aktivnosti i partnerstva turističkih i lokalnih institucija, udruga i kreativnih pojedinaca
planirati vrstu ugostiteljske ponude seoskog gospodarstva
utvrditi ciljne skupine za ponudu ugostiteljskih usluga i proizvoda seoskog gospodarstva
2.
Organizacija i priprema posla u ugostiteljstvu seoskog gospodarstva
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
osmisliti ugostiteljsku ponudu seoskog gospodarstva prema lokalnim događanjima i specifičnostima sela
kreirati ponudu seoskog gospodarstva prema planu poslovanja
odabrati proizvode seoskog gospodarstva za ugostiteljsku ponudu
samostalno izraditi dnevni, tjedni i mjesečni plan aktivnosti ugostiteljske i turističke ponude seoskog gospodarstva
samostalno pripremiti potrebne resurse za realizaciju ugostiteljske ponude seoskog gospodarstva
primijeniti načela ekonomičnosti kod pripreme i organizacije rada osoblja seoskog gospodarstva
organizirati pripremu smještaja gostiju u seosko gospodarstvo prema kapacitetu
poznavati pravila tradicijskog uređenja ugostiteljskig dijela seoskog gospodarstva
izraditi plan poslovanja seoskog gospodarstva
3.
Dokumentacija i evidencije u ugostiteljstvu seoskog gospodarstva
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pratiti promjene zakonskih propisa za poslovanje za ugostitelje seoskog ugostiteljstva
izraditi troškovnik ugostiteljske ponude seoskog gospodarstva
samostalno pripremiti radnu dokumentaciju za aktivnosti osoblja za ugostiteljsku i turističku ponudu seoskog gospodarstva
samostalno izračunati cijenu paketa turističko/gastronomske ponude seoskog gospodarstva
voditi poslovnu dokumentaciju ugostiteljstva seoskog gospodarstva
izvršiti naplatu ugostiteljske usluge seoskog gospodarstva
voditi evidenciju o radu kuhinje i blagovaonice seoskog gospodarstva
voditi evidenciju o radu smještajnih jedinica na seoskom gospodarstvu
voditi evidencije ponude agrokulturnih dobara seoskog gospodarstva
evidentirati zadovoljstvo gostiju seoskog gospodarstva
4.
Osiguranje kvalitete ugostiteljskog poslovanja seoskog gospodarstva
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
osmisliti način prezentiranja ponude seoskog gospodarstva
zaprimiti rezervacije gostiju seoskog gospodarstva
ponuditi gostima seoskog gospodarstva atraktivna lokalna događanja
provesti obilazak seoskog gospodarstva s gostima
organizirati sudjelovanje gostiju u radovima seoskog gospodarstva (agronomske aktivnosti, lov, ribolov, izleti, radionice i sl.)
upoznati gosta s elementima turističko/gastronomske ponude seoskog gospodarstva
koristiti agrokulturna dobra u ugostiteljskoj ponudi seoskog gospodarstva
kontrolirati pripremu domaće i organske hrane, pića i napitaka za seosko ugostiteljstvo
kontrolirati posluživanje domaće i organske hrane, pića i napitaka na seoskom gospodarstvu
pratiti zadovoljstvo gostiju seoskog gospodarstva gastronomskom ponudom
5.
Primjena IKT-a u ugostiteljstvu seoskog gospodarstva
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti IKT u poslovima pripreme rada seoskog gospodarstva
koristiti marketinške alate za promociju ugostiteljske ponude seoskog gospodarstva
koristiti IKT u promoviranju i prodaji ugostiteljskih usluga seoskog gospodarstva
koristiti IKT u dokumentiranju, naplati usluga i evidentiranju elemenata poslovanja seoskog gospodarstva
koristiti IKT u kreiranju ugostiteljske ponude seoskog gospodarstva
6.
Komunikacija ugostitelja/ice seoskoga gospodarstva
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
komunicirati s osobljem seoskog gospodarstva zaduženog za ugostiteljsku ponudu
primijeniti pravila timskog rada na seoskom gospodarstvu
komunicirati s gostima seoskog gospodarstva na materinjem i stranom jeziku
primijeniti pravila poslovnog bontona u komunikaciji s gostima seoskog gospodarstva
koristiti se materinjim i stranim jezikom u promoviranju ugostiteljskih usluga seoskog gospodarstva
komunicirati s gostima seoskog gospodarstva tijekom posluživanja i pripreme domaće hrane, pića i napitaka
komunicirati sa stručnjacima za zaštitu na radu i zaštitu okoliša na seoskom gospodarstvu
komunicirati sa stručnjacima za financije, s partnerima i suradnicima
komunicirati sa suradnicima na seoskom gospodarstvu
7.
Zaštita na radu i zaštita okoliša na seoskom gospodarstvu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pratiti provedbu mjera za zaštitu zdravlja i pružanja prve pomoći na seoskom gospodarstvu
pratiti provedbu mjera zaštite na radu i zaštite od požara na seoskom gospodarstvu
pratiti odlaganje i recikliranje otpada na seoskom gospodarstvu sukladno propisima zaštite okoliša
koristiti obnovljive izvore energije u seoskom gospodarstvu prema specifičnosti seoskog gospodarstva
skrbiti o periodičnim liječničkim pregledima svih radnika seoskog gospodarstva
skrbiti o sredstvima za prvu pomoć i zaštitu od požara na seoskom gospodarstvu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Planiranje ugostiteljske ponude seoskog gospodarstva
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
analizirati ljudske resurse seoskog gospodarstva
utvrditi infrastrukturne potencijale lokalne zajednice
analizirati mogućnosti gastronomske ponude i turističkih usluga seoskog gospodarstva
poznavati slične ugostiteljske proizvode na drugim seoskim gospodarstvima
ustanoviti financijske mogućnosti seoskog gospodarstva
planirati popunjavanje ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta seoskog gospodarstva
ustanoviti isplativost turističke ponude seoskog gospodarstva
identificirati aktivnosti i partnerstva turističkih i lokalnih institucija, udruga i kreativnih pojedinaca
planirati vrstu ugostiteljske ponude seoskog gospodarstva
izraditi plan poslovanja seoskog gospodarstva
pratiti promjene zakonskih propisa za poslovanje za ugostitelje seoskog ugostiteljstva
komunicirati sa stručnjacima za financije, s partnerima i suradnicima
2.
Kreiranje ugostiteljske ponude seoskog gospodarstva
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
utvrditi ciljne skupine za ponudu ugostiteljskih usluga i proizvoda seoskog gospodarstva
osmisliti ugostiteljsku ponudu seoskog gospodarstva prema lokalnim događanjima i specifičnostima sela
kreirati ponudu seoskog gospodarstva prema planu poslovanja
odabrati proizvode seoskog gospodarstva za ugostiteljsku ponudu
izraditi troškovnik ugostiteljske ponude seoskog gospodarstva
osmisliti način prezentiranja ponude seoskog gospodarstva
koristiti IKT u kreiranju ugostiteljske ponude seoskog gospodarstva
komunicirati sa suradnicima na seoskom gospodarstvu
3.
Organiziranje ugostiteljskog poslovanja seoskog gospodarstva
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
samostalno izraditi dnevni, tjedni i mjesečni plan aktivnosti ugostiteljske i turističke ponude seoskog gospodarstva
samostalno pripremiti potrebne resurse za realizaciju ugostiteljske ponude seoskog gospodarstva
primijeniti načela ekonomičnosti kod pripreme i organizacije rada osoblja seoskog gospodarstva
samostalno pripremiti radnu dokumentaciju za aktivnosti osoblja za ugostiteljsku i turističku ponudu seoskog gospodarstva
samostalno izračunati cijenu paketa turističko/gastronomske ponude seoskog gospodarstva
koristiti IKT u poslovima pripreme rada seoskog gospodarstva
komunicirati s osobljem seoskog gospodarstva zaduženog za ugostiteljsku ponudu
primijeniti pravila timskog rada na seoskom gospodarstvu
4.
Komuniciranje s gostima seoskog gospodarstva
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
organizirati pripremu smještaja gostiju u seosko gospodarstvo prema kapacitetu
zaprimiti rezervacije gostiju seoskog gospodarstva
ponuditi gostima seoskog gospodarstva atraktivna lokalna događanja
provesti obilazak seoskog gospodarstva s gostima
organizirati sudjelovanje gostiju u radovima seoskog gospodarstva (agronomske aktivnosti, lov, ribolov, izleti, radionice i sl.)
komunicirati s gostima seoskog gospodarstva na materinjem i stranom jeziku
primijeniti pravila poslovnog bontona u komunikaciji s gostima seoskog gospodarstva
5.
Promoviranje ugostiteljskih usluga seoskog gospodarstva
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
upoznati gosta s elementima turističko/gastronomske ponude seoskog gospodarstva
koristiti marketinške alate za promociju ugostiteljske ponude seoskog gospodarstva
koristiti IKT u promoviranju i prodaji ugostiteljskih usluga seoskog gospodarstva
koristiti se materinjim i stranim jezikom u promoviranju ugostiteljskih usluga seoskog gospodarstva
6.
Vođenje pripreme i posluživanja domaće hrane, pića i napitaka na seoskom gospodarstvu
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
poznavati pravila tradicijskog uređenja ugostiteljskig dijela seoskog gospodarstva
koristiti agrokulturna dobra u ugostiteljskoj ponudi seoskog gospodarstva
kontrolirati pripremu domaće i organske hrane, pića i napitaka za seosko ugostiteljstvo
kontrolirati posluživanje domaće i organske hrane, pića i napitaka na seoskom gospodarstvu
pratiti zadovoljstvo gostiju seoskog gospodarstva gastronomskom ponudom
komunicirati s gostima seoskog gospodarstva tijekom posluživanja i pripreme domaće hrane, pića i napitaka
7.
Dokumentiranje ugostiteljsko-turističkog poslovanja seoskog gospodarstva
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
voditi poslovnu dokumentaciju ugostiteljstva seoskog gospodarstva
izvršiti naplatu ugostiteljske usluge seoskog gospodarstva
voditi evidenciju o radu kuhinje i blagovaonice seoskog gospodarstva
voditi evidenciju o radu smještajnih jedinica na seoskom gospodarstvu
voditi evidencije ponude agrokulturnih dobara seoskog gospodarstva
evidentirati zadovoljstvo gostiju seoskog gospodarstva
koristiti IKT u dokumentiranju, naplati usluga i evidentiranju elemenata poslovanja seoskog gospodarstva
8.
Primjenjivanje mjera zaštite na radu i zaštite okoliša na seoskom gospodarstvu
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
komunicirati sa stručnjacima za zaštitu na radu i zaštitu okoliša na seoskom gospodarstvu
pratiti provedbu mjera za zaštitu zdravlja i pružanja prve pomoći na seoskom gospodarstvu
pratiti provedbu mjera zaštite na radu i zaštite od požara na seoskom gospodarstvu
pratiti odlaganje i recikliranje otpada na seoskom gospodarstvu sukladno propisima zaštite okoliša
koristiti obnovljive izvore energije u seoskom gospodarstvu prema specifičnosti seoskog gospodarstva
skrbiti o periodičnim liječničkim pregledima svih radnika seoskog gospodarstva
skrbiti o sredstvima za prvu pomoć i zaštitu od požara na seoskom gospodarstvu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Ugostitelj/Ugostiteljica seoskog gospodarstva
Datum upisa
10.12.2021
Vrijedi do
5.5.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje