Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Rukovoditelj/rukovoditeljica računovodstva

Razina HKO
7.1.sv
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
Ekonomija
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

1231.11.0 Direktor/direktorica financija i računovodstva

2411.13.7 Rukovoditelj/rukovoditeljica računovodstva i financija

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

1.12.121.1211 Financijski direktori/financijske direktorice

2.24.241.2411 Računovodstveni stručnjaci/računovodstvene stručnjakinje

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Rukovoditelj/ica računovodstva obavlja poslove planiranja i organizacije vlastitog rada kao i rada suradnika te nadzire rad suradnika u organizacijskoj jedinici računovodstva. Uz to obavlja poslove vođenja i nadzora računovodstvenih evidencija, sastavlja ili sudjeluje u sastavljanju različitih vrsta izvještaja za interne i eksterne korisnike. Značajan dio ovog zanimanja odnosi se na pripremu i interpretaciju temeljnih financijskih izvještaja, poreznih izvještaja, nefinancijskog izvješća te brojnih drugih internih računovodstvenih izvještaja. Rukovoditelj/ica računovodstva prati zakonsku regulativu iz područja računovodstva i usko povezanih disciplina poput trgovačkog prava, provodi analizu financijskih izvještaja te nefinancijskog izvješća, komunicira i surađuje s različitim internim i eksternim korisnicima pripremajući i prezentirajući računovodstvene informacije o poslovanju poduzeća. U izvršavanju svog posla Rukovoditelj/ica računovodstva treba poznavati računovodstvenu terminologiju te znati raditi na računalu. Informatička pismenost Rukovoditelj/ice računovodstva podrazumijeva rad uz primjenu računovodstvenog programa te primjenu alata kao što su MS Office i Internet. Dodatno, kako se određeni broj računovodstvenih zadataka obavlja uz podršku e-poslovanja, od rukovoditelja/ice računovodstva očekuje s primjena e-poslovanja kao što su e-porezna, e-račun, e-zdravstveno.

Uvjeti rada

Rukovoditelj/rukovoditeljica računovodstva radi na računalu (zračenje računala) i to u uvjetima s umjetnom rasvjetom. Za obavljanje poslova rukovoditelja računovodstva podrazumijeva se dugotrajno sjedenje.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Planiranje i organiziranje rada računovođa
Sektor
Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno planirati, organizirati i nadzirati rad računovođa /knjigovođa (suradnika)
Primijeniti zakonsku regulativu u području računovodstva
2.
Praćenje i primjena računovodstvene regulative
Sektor
Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pratiti promjene u računovodstvenoj i poreznoj regulativi koristeći se suvremenim tehnologijama (Internet izvorima)
Poznavati i razumjeti nacionalne i međunarodne računovodstvene standarde (Hrvatski standardi financijskoga izvještavanja i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja)
Znati primijeniti zahtjeve regulative u vezi platnog prometa, sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Pratiti i primjenjivati regulativu iz područja trgovačkog prava, radnog prava i ostale povezane regulative
3.
Vođenje računovodstvenih evidencija
Sektor
Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati pravila računovodstvene evidencije poslovnih procesa u poslovnim knjigama
Voditi poslovne knjige uz podršku računovodstvenog programa
Kontrolirati provedena knjiženja
Znati primjenjivati profesionalna etička načela
Poznavati alternativne računovodstvene politike, računovodstvene procjene i njihov utjecaj na rezultat poslovanja
Primjenjivati računovodstvene politike i provoditi računovodstvene procjene
Primijeniti nacionalne i međunarodne računovodstvene standarde
Znati pripremiti poslovni plan i glavne knjigovodstvene isprave i interne izvještaje iz područja upravljačkog računovodstva i računovodstva troškova
Primijeniti nacionalne i međunarodne računovodstvene standarde u izradi kalkulacije
4.
Sastavljanje računovodstvenih izvještaja
Sektor
Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi izradu završnog obračuna
Sastaviti temeljne financijske izvještaje, komparativne i strukturne financijske izvještaje te izračunati i interpretirati financijske i nefinancijske pokazatelje
Upotrebljavati stručnu računovodstvenu terminologiju
Sastaviti porezne izvještaje
Sudjelovati u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja
Sastaviti nefinancijsko izvješće i izvještaje u statističke i druge izvještajne svrhe
5.
Analiza financijskih izvještaja i nefinancijskog izvješća
Sektor
Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati i primijeniti smjernice za izradu i analizu nefinancijskih pokazatelja
6.
Surađivanje s internim i eksternim korisnicima
Sektor
Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Napraviti prezentaciju i prezentirati o ključnim računovodstvenim informacijama
Vladati komunikacijskim vještinama računovodstvenih informacija
Komunicirati s drugim organizacijskim jedinicama unutar institucije, članovima i predsjednikom uprave te članovima nadzornog odbora i/ili revizijskog odbora, članovima tima interne, eksterne i državne revizije, poreznom upravom, financijskim institucijama i drugim relevantnim institucijama
7.
Informatička pismenost
Sektor
Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati raditi na računalu (MS Office, Internet, računovodstveni program, e-poslovanje)
Obavljati popratne aktivnosti koristeći se alatima e-poslovanja (e-porezna, e-račun, e-zdravstveno, itd.)
Znati raditi na računalu (MS Office, Internet, računovodstveni program, e-poslovanje) Upotrebljavati stručnu računovodstvenu terminologiju
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (12)
1.
Planiranje, organiziranje vlastitog rada kao i vođenje i nadzor rada računovođa u organizacijskoj jedinici računovodstva
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
Samostalno planirati, organizirati i nadzirati rad računovođa /knjigovođa (suradnika)
2.
Evidentiranje poslovnih događaja i kontroliranje knjiženja
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
Znati pravila računovodstvene evidencije poslovnih procesa u poslovnim knjigama
Voditi poslovne knjige uz podršku računovodstvenog programa
Kontrolirati provedena knjiženja
Znati primjenjivati profesionalna etička načela
Znati raditi na računalu (MS Office, Internet, računovodstveni program, e-poslovanje)
3.
Samostalno kontroliranje adekvatne primjene računovodstvenih politika te provođenje stručne računovodstvene procjene
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
Poznavati alternativne računovodstvene politike, računovodstvene procjene i njihov utjecaj na rezultat poslovanja
Primjenjivati računovodstvene politike i provoditi računovodstvene procjene
4.
Samostalno izrađivanje završnog obračuna i financijskih izvještaja te analiziranje financijskih izvještaja
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
Voditi izradu završnog obračuna
Sastaviti temeljne financijske izvještaje, komparativne i strukturne financijske izvještaje te izračunati i interpretirati financijske i nefinancijske pokazatelje
Upotrebljavati stručnu računovodstvenu terminologiju
Napraviti prezentaciju i prezentirati o ključnim računovodstvenim informacijama
Znati raditi na računalu (MS Office, Internet, računovodstveni program, e-poslovanje)
5.
Samostalno provođenje poreznih obračuna i izrada poreznih izvještaja
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
Pratiti promjene u računovodstvenoj i poreznoj regulativi koristeći se suvremenim tehnologijama (Internet izvorima)
Sastaviti porezne izvještaje
Znati raditi na računalu (MS Office, Internet, računovodstveni program, e-poslovanje)
6.
Sudjelovanje pri izradi općih akata iz područja računovodstva
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
Primijeniti zakonsku regulativu u području računovodstva
Primijeniti nacionalne i međunarodne računovodstvene standarde
7.
Sudjelovanje u izradi poslovnih planova, konsolidiranih financijskih izvještaja i drugih internih računov. isprava i izvještaja
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
Znati pripremiti poslovni plan i glavne knjigovodstvene isprave i interne izvještaje iz područja upravljačkog računovodstva i računovodstva troškova
Sudjelovati u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja
Sastaviti nefinancijsko izvješće i izvještaje u statističke i druge izvještajne svrhe
Obavljati popratne aktivnosti koristeći se alatima e-poslovanja (e-porezna, e-račun, e-zdravstveno, itd.)
Znati raditi na računalu (MS Office, Internet, računovodstveni program, e-poslovanje) Upotrebljavati stručnu računovodstvenu terminologiju
8.
Samostalno izrađivanje kalkulacija prodajnih cijena
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
Primijeniti nacionalne i međunarodne računovodstvene standarde u izradi kalkulacije
9.
Komuniciranje i surađivanje s različitim internim i eksternim korisnicima
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
Napraviti prezentaciju i prezentirati o ključnim računovodstvenim informacijama
Vladati komunikacijskim vještinama računovodstvenih informacija
Komunicirati s drugim organizacijskim jedinicama unutar institucije, članovima i predsjednikom uprave te članovima nadzornog odbora i/ili revizijskog odbora, članovima tima interne, eksterne i državne revizije, poreznom upravom, financijskim institucijama i drugim relevantnim institucijama
10.
Samostalno praćenje i primjenjivanje nacionalnih i međunarodnih računovodstvenih standarda
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
Poznavati i razumjeti nacionalne i međunarodne računovodstvene standarde (Hrvatski standardi financijskoga izvještavanja i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja)
11.
Izrađivanje i analiziranje nefinanc. pokazatelja i izvješća u svezi zaštite zdravlja, okoliša i borbe protiv korupcije
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
Upotrebljavati stručnu računovodstvenu terminologiju
Poznavati i primijeniti smjernice za izradu i analizu nefinancijskih pokazatelja
Znati raditi na računalu (MS Office, Internet, računovodstveni program, e-poslovanje)
12.
Samostalno praćenje i primjena zakonske regulative u području financ. izvješt. i poreza, te drugih povezanih područja
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
Znati primijeniti zahtjeve regulative u vezi platnog prometa, sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Pratiti i primjenjivati regulativu iz područja trgovačkog prava, radnog prava i ostale povezane regulative
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Rukovoditelj/rukovoditeljica računovodstva
Datum upisa
10.12.2021
Vrijedi do
20.12.2024
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje