Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Slastičar / Slastičarka

Razina HKO
4.1
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
Ugostiteljstvo
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7412.21.3 slastičar/slastičarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.75.751.7512 Pekari/pekarice, slastičari/slastičarke i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Slastičar / Slastičarka Izrađuje kolače, kreme, čokolade i čokoladne proizvode, proizvode od voća, marcipana i šećera, sladoled, pekarske proizvode koje se smatraju slasticama i ostale slastice. U izradi slastica koristi razne namirnice biljnog i životinjskog podrijetla. Naručuje sirovine, namirnice i poluproizvode, preuzima naručenu robu, skladišti je i čuva od kvarenja, sudjeluje u svim dijelovima tehnološkog postupka izrade slastica. Izrađuje tijesta i slastičarske smjese, tijesto i slastičarske smjese dovodi u željeni oblik i prati proces toplinske obrade slastice. Posao uključuje i punjenje i ukrašavanje gotovih proizvoda.

U svom radu se služi raznim kuharskim i slastičarskim priborom, alatima i strojevima, te posao obuhvaća i njihovo održavanje. Mogu raditi samostalno ili u timu, a od njih se očekuje da svoj posao obave u skladu sa zahtjevima kvalitete te sukladno higijenskim propisima.

Posao zahtijeva vještinu samoorganiziranja i organiziranja radnog mjesta, vještinu planiranja, raspoređivanja i racionalnog korištenja resursa te vještinu upravljanja vremenom.

Slastičar / slastičarka može raditi u slastičarnicama kao i kuhinjama ugostiteljskih objekata te u prehrambenoj industriji u tvornicama koje se bave proizvodnjom sladoleda i konditorskih proizvoda.

Uvjeti rada

Posao Slastičara / Slastičarke  obavlja se uglavnom u stojećem položaju, u zatvorenim prostorijama i pod umjetnom rasvjetom. Pri radu su često izloženi povišenim temperaturama, pari, različitim mirisima, te buci strojeva i uređaja.

Posao zahtijeva dobru tjelesnu izdržljivost, motoričku koordinaciju, spretnost ruke i prstiju kao i dobro razvijen osjet okusa i mirisa.

Rad se ovisno o mjestu rada najčešće odvija u smjenama, u nekim industrijskim pogonima i u tri smjene.

Zbog osjetljivosti namirnica s kojima rade nužno je poštivanje strogih sanitarno higijenskih uvjeta proizvodnje.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Organizacija radnog procesa u slastičarstvu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
19.11.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno planirati i organizirati vlastiti rad na izradi slastica
Organizirati radno mjesto na način da omogući maksimalnu efikasnost tijekom rada poštujući standarde rada
Racionalno rasporediti i koristiti resurse
Rasporediti radne zadatke suradnicima sukladno pravilima organizacije rada
Primijeniti timski rad
Procijeniti količine potrebnih namirnica za izradu slastica
Voditi specifikacije utrošenih namirnica i materijala kod izrade slastica
Pratiti rokove korištenja robe i količinu robe te poduzimati mjere za reguliranje zaliha robe
Samostalno sastaviti ponudu slastica ovisno o željama klijenata, prigodi ili prehrambenim osobitostima
Samostalno komunicirati sa suradnicima, dobavljačima i klijentima koristeći stručnu terminologiju
2.
Izrada i serviranje gotovih slastica
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
19.11.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izmjeriti i pripremiti namirnice prema recepturi i normativima
Poštivati recepturu, normative i slijed za pripremu i izradu slastica
Odabrati sastojke za pripremu pojedinačnih slastica poštivajući recept i normative
Samostalno odabrati primjerene uređaje i pribor za rad i racionalno ih upotrebljavati
Pripremiti osnovna tijesta, slastičarske smjese i kreme
Primijeniti postupke pečenja, kuhanja, zagrijavanja, smrzavanja i druge toplinske obrade slastica
Koristiti adekvatne tehnike guljenja, usitnjavanja, mljevenja, rezanja, ribanja i usitnjavanja namirnica za upotrebu u slasticama
Kontrolirati kvalitetu izrađene slastice organoleptičkom kontrolom
Rezati i oblikovati slastice
Puniti i ukrasiti slastice
Servirati slasticu uvažavajući vrstu i namjenu slastice
Održavati, skladištiti i pravilno deklarirati gotove slastičarske proizvode
3.
Namirnice u slastičarstvu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
19.11.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Skladištiti namirnice obzirom na vrstu namirnice
Uvažavati osnovna kemijska svojstva čokolade, šećera i ostalih osnovnih namirnica u slastičarstvu kod izrade slastica
Koristiti namirnice biljnog i životinjskog podrijetla kod izrade slastica
Koristiti voće, voćne prerađevine, začine, alkoholna i bezalkoholna pića kod izrade slastica
Razlikovati energetsku i nutritivnu vrijednost pojedinih namirnica, njihova svojstva, učinak na čovjeka i način upotrebe
Razlikovati najčešće alergene koji se mogu naći u slasticama
4.
Komunikacijske i prezentacijske vještine u slastičarstvu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
19.11.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Opisati sastav slastica klijentima i/ili suradnicima
Koristiti prezentacijske, prodajne i pregovaračke vještine kod prodaje ili prezentacije slastica
Savjetovati klijente pri izboru slastice ovisno o njihovim potrebama i željama
5.
Higijena, zaštita zdravlja, zaštita na radu i ekologija u slastičarstvu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
19.11.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti opremu i uređaje na siguran i ispravan način
Adekvatno zbrinuti zdravstveno neispravne namirnice
Održavati osobnu higijenu i primjenjivati higijensko sanitarne propise kod izrade slastica
Poštivati postupke zaštite okoliša pri izradi slastica
Koristiti postupke adekvatnog zbrinjavanje po okolinu štetnih materijala
Obavljati poslove uz korištenje zaštitnih uređaja i opreme sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu
Održavati čistoću i urednost radnog prostora tijekom procesa rada
Poštivati zdravstvene, sigurnosne higijenske i druge propise povezane s hranom
Održavati sigurno higijensko i pouzdano radno okruženje korištenjem adekvatnih postupaka održavanja osobne higijene i poštivanjem propisa o zaštiti na radu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (6)
1.
Planiranje, organiziranje i pripremanje radnog mjesta za izradu slastica
Datum evidencije u Registar HKO
19.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Samostalno planirati i organizirati vlastiti rad na izradi slastica
Organizirati radno mjesto na način da omogući maksimalnu efikasnost tijekom rada poštujući standarde rada
Racionalno rasporediti i koristiti resurse
Rasporediti radne zadatke suradnicima sukladno pravilima organizacije rada
Primijeniti timski rad
Izmjeriti i pripremiti namirnice prema recepturi i normativima
2.
Izrađivanje slastica
Datum evidencije u Registar HKO
19.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Poštivati recepturu, normative i slijed za pripremu i izradu slastica
Odabrati sastojke za pripremu pojedinačnih slastica poštivajući recept i normative
Samostalno odabrati primjerene uređaje i pribor za rad i racionalno ih upotrebljavati
Pripremiti osnovna tijesta, slastičarske smjese i kreme
Primijeniti postupke pečenja, kuhanja, zagrijavanja, smrzavanja i druge toplinske obrade slastica
Koristiti adekvatne tehnike guljenja, usitnjavanja, mljevenja, rezanja, ribanja i usitnjavanja namirnica za upotrebu u slasticama
Kontrolirati kvalitetu izrađene slastice organoleptičkom kontrolom
Uvažavati osnovna kemijska svojstva čokolade, šećera i ostalih osnovnih namirnica u slastičarstvu kod izrade slastica
Koristiti namirnice biljnog i životinjskog podrijetla kod izrade slastica
Koristiti voće, voćne prerađevine, začine, alkoholna i bezalkoholna pića kod izrade slastica
Koristiti opremu i uređaje na siguran i ispravan način
3.
Oblikovanje, rezanje, ukrašavanje i priprema slastica za posluživanje
Datum evidencije u Registar HKO
19.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Rezati i oblikovati slastice
Puniti i ukrasiti slastice
Servirati slasticu uvažavajući vrstu i namjenu slastice
4.
Nabavljanje, zaprimanje i skladištenje namirnica i gotovih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
19.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Skladištiti namirnice obzirom na vrstu namirnice
Procijeniti količine potrebnih namirnica za izradu slastica
Voditi specifikacije utrošenih namirnica i materijala kod izrade slastica
Pratiti rokove korištenja robe i količinu robe te poduzimati mjere za reguliranje zaliha robe
Održavati, skladištiti i pravilno deklarirati gotove slastičarske proizvode
Adekvatno zbrinuti zdravstveno neispravne namirnice
5.
Sastavljanje ponude slastica te prezentiranje ponude i pojedinačnih slastica klijentima i kolegama
Datum evidencije u Registar HKO
19.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Samostalno sastaviti ponudu slastica ovisno o željama klijenata, prigodi ili prehrambenim osobitostima
Samostalno komunicirati sa suradnicima, dobavljačima i klijentima koristeći stručnu terminologiju
Razlikovati energetsku i nutritivnu vrijednost pojedinih namirnica, njihova svojstva, učinak na čovjeka i način upotrebe
Razlikovati najčešće alergene koji se mogu naći u slasticama
Opisati sastav slastica klijentima i/ili suradnicima
Koristiti prezentacijske, prodajne i pregovaračke vještine kod prodaje ili prezentacije slastica
Savjetovati klijente pri izboru slastice ovisno o njihovim potrebama i željama
6.
Održavanje osobne higijene i urednosti, poštivanje sanitarnih, higijenskih, ekoloških propisa, propisa o zaštiti na radu
Datum evidencije u Registar HKO
19.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Održavati osobnu higijenu i primjenjivati higijensko sanitarne propise kod izrade slastica
Poštivati postupke zaštite okoliša pri izradi slastica
Koristiti postupke adekvatnog zbrinjavanje po okolinu štetnih materijala
Obavljati poslove uz korištenje zaštitnih uređaja i opreme sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu
Održavati čistoću i urednost radnog prostora tijekom procesa rada
Poštivati zdravstvene, sigurnosne higijenske i druge propise povezane s hranom
Održavati sigurno higijensko i pouzdano radno okruženje korištenjem adekvatnih postupaka održavanja osobne higijene i poštivanjem propisa o zaštiti na radu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Slastičar / Slastičarka
Predlagatelj
Datum upisa
19.11.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje