Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Brodski elektromehaničar / Brodska elektromehaničarka

Razina HKO
4.1
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
Elektrotehnika
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7241.25.3 brodski elektromehaničar/brodska elektromehaničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.74.741.7412 Elektromehaničari/elektromehaničarke

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Brodski elektromehaničar/ brodska elektromehaničarka obavlja sve poslove vezane za elektroničke sustave i uređaje na brodu. Montira, spaja i servisira brodske elektromotore i generatore,montira i spaja brodske baterijske jedinice, nadzire i održava sustave automatske regulacije te montira, popravlja i održava električne uređaje i aparate na brodu. Ukoliko brodski elektromehaničar/ brodska elektromehaničarka obavlja poslove tijekom plovidbe, potrebno je ishoditi svjedodžbu o osposobljenosti za časnika elektrotehnike sukladno Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca. 

Uvjeti rada

Brodski elektromehaničar / brodska elektromehaničarka obavlja poslove u zatvorenim i otvorenim prostorima raznih okruženja, s prisutnosti buke i vibracija, umjetne rasvjete te vlažnosti i viskoh i niskih temperatura. S obzirom na organizaciju posla u sklopu sustava u kojem se nalazi radno mjesto moguć je i smjenski rad, prekovremeni rad, kao i razne izvanredne intervencije nevezane za radno vrijeme (razne pripravnosti). 

Ukoliko brodski elektromehaničar/ brodska elektromehaničarka obavlja poslove tijekom plovidbe, potrebno je ishoditi svjedodžbu o osposobljenosti za časnika elektrotehnike sukladno Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca. 

Skupovi kompetencija (7)
1.
Priprema i organizacija brodskih elektromehaničarskih radova
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
organizirati vlastiti rad i rad manje grupe na temelju radnog naloga
primijeniti pravila timskog rada
planirati materijal potreban za izvođenje zadanih brodskih elektromehaničarskih radova
planirati alate, strojeve, uređaje i opremu za izvođenje zadanih brodskih elektromehaničarskih radova
pripremiti materijale, alate, strojeve, uređaje i opremu za izvođenje brodskih elektromehaničarskih radova prema radnom nalogu
odrediti mjesto izvršavanja brodskih elektromehaničarskih radova prema tehnološkom postupku
primijeniti osnove nabavnog i prodajnog poslovanja
2.
Tehnološki procesi brodskih elektromehaničarskih radova
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pridržavati se osnovnih tehničkih normi
dijagnosticirati kvar na brodskim elektromotorima
montirati nove i servisirane elektromotore
održavati dijelove elektromotora
dijagnosticirati kvar na brodskim generatorima
montirati nove i servisirane generatore
održavati dijelove generatora
ispitivati kapacitete baterijskih jedinica
montirati nove baterijske jedinice
dijagnosticirati standardne greške u sustavima automatske regulacije
evidentirati dijagnosticirane greške u sustavima automatske regulacije
provesti jednostavne programske intervencije na PLC sustavu
skicirati elemente električnih uređaja i aparata na brodu
montirati električne uređaje i aparate na brodu
priključiti električne uređaje i aparate na mrežu
provesti elektroinstalacije od izvora do postavljenog potrošača
popravljati i održavati električne uređaje i aparate na brodu
3.
Radno-tehnička dokumentacija i evidencija brodskih elektromehaničarskih radova
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
iščitati radno-tehnološku dokumentaciju elektromehaničarskih radova
iščitati radno-tehnološku dokumentaciju za montiranje, spajanje i servisiranje brodskih elektromotora
voditi evidenciju montiranja, spajanja i servisiranja brodskih elektromotora
iščitati radno-tehnološku dokumentaciju za montiranje, spajanje i servisiranje brodskih generatora
voditi evidenciju montiranja, spajanja i servisiranja brodskih generatora
iščitati radno-tehnološku dokumentaciju za montiranje i spajanje baterijskih jedinica
voditi evidenciju montiranja i spajanju baterijskih jedinica
iščitati radno-tehnološku dokumentaciju za nadzor i održavanje sustava automatske regulacije
iščitati radno-tehnološku dokumentaciju za postavljanje i održavanje električnih uređaja i aparata na brodu
voditi evidenciju postavljanja i održavanja električnih uređaja i aparata na brodu
voditi evidencije radnog vremena, alata, materijala i opreme za brodske elektromehaničarske radove
voditi dnevnike periodičnih pregleda, popravaka i održavanja
4.
Osiguranje kvalitete pri brodskim elektromehaničarskim radovima
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provjeriti ispravnost elektromotora
provjeriti ispravnost generatora
provjeriti ispravnost postavljenih i popravljenih električnih uređaja i aparata na brodu
5.
Materijalni resursi brodskih elektromehaničarskih radova
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
samostalno rukovati alatima i uređajima za montiranje, spajanje i servisiranje brodskih elektromotora
samostalno rukovati alatima i uređajima za montiranje, spajanje i servisiranje brodskih generatora
samostalno rukovati alatima i uređajima za ispitivanje i montiranje brodskih baterijskih jedinica
samostalno rukovati alatima i uređajima za nadzor i održavanje sustava automatske regulacije
samostalno rukovati alatima i uređajima za postavljanje i održavanje električnih uređaja i aparata na brodu
6.
Komunikacija i primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i engleskom jeziku
komunicirati s nadređenima, suradnicima i korisnicima brodske elektromehaničarske usluge
koristiti IKT alate za komunikaciju s nadređenima, suradnicima i korisnicima brodske elektromehaničarske usluge
obavijestiti nadređene o većim greškama u sustavima automatske regulacije
koristiti IKT za nadzor i održavanje sustava automatske regulacije
pridržavati se pravila poslovne komunikacije za ugovaranje elektromehaničarskih radova
7.
Zaštita na radu i zaštita okoliša
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
planirati sredstva zaštite na radu
osigurati radno mjesto i pripremiti sredstva zaštite na radu za izvođenje brodskih elektromehaničarskih radova
primijeniti pravila zaštite na radu pri montiranju, spajanju i servisiranju brodskih elektromotora
primijeniti pravila zaštite na radu pri montiranju, spajanju i servisiranju brodskih generatora
primijeniti pravila zaštite na radu pri montiranju i spajanju baterijskih jedinica
primijeniti pravila zaštite na radu pri postavljanju i održavanju električnih uređaja i aparata na brodu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Planiranje i organiziranje brodskih elektromehaničarskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
organizirati vlastiti rad i rad manje grupe na temelju radnog naloga
primijeniti pravila timskog rada
primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i engleskom jeziku
planirati sredstva zaštite na radu
planirati materijal potreban za izvođenje zadanih brodskih elektromehaničarskih radova
planirati alate, strojeve, uređaje i opremu za izvođenje zadanih brodskih elektromehaničarskih radova
komunicirati s nadređenima, suradnicima i korisnicima brodske elektromehaničarske usluge
koristiti IKT alate za komunikaciju s nadređenima, suradnicima i korisnicima brodske elektromehaničarske usluge
2.
Pripremanje brodskih elektromehaničarskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
pripremiti materijale, alate, strojeve, uređaje i opremu za izvođenje brodskih elektromehaničarskih radova prema radnom nalogu
odrediti mjesto izvršavanja brodskih elektromehaničarskih radova prema tehnološkom postupku
pridržavati se osnovnih tehničkih normi
iščitati radno-tehnološku dokumentaciju elektromehaničarskih radova
osigurati radno mjesto i pripremiti sredstva zaštite na radu za izvođenje brodskih elektromehaničarskih radova
3.
Montiranje, spajanje i servisiranje brodskih elektromotora
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
dijagnosticirati kvar na brodskim elektromotorima
montirati nove i servisirane elektromotore
održavati dijelove elektromotora
iščitati radno-tehnološku dokumentaciju za montiranje, spajanje i servisiranje brodskih elektromotora
voditi evidenciju montiranja, spajanja i servisiranja brodskih elektromotora
provjeriti ispravnost elektromotora
samostalno rukovati alatima i uređajima za montiranje, spajanje i servisiranje brodskih elektromotora
primijeniti pravila zaštite na radu pri montiranju, spajanju i servisiranju brodskih elektromotora
4.
Montiranje, spajanje i servisiranje brodskih generatora
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
dijagnosticirati kvar na brodskim generatorima
montirati nove i servisirane generatore
održavati dijelove generatora
iščitati radno-tehnološku dokumentaciju za montiranje, spajanje i servisiranje brodskih generatora
voditi evidenciju montiranja, spajanja i servisiranja brodskih generatora
provjeriti ispravnost generatora
samostalno rukovati alatima i uređajima za montiranje, spajanje i servisiranje brodskih generatora
primijeniti pravila zaštite na radu pri montiranju, spajanju i servisiranju brodskih generatora
5.
Montiranje i spajanje brodskih baterijskih jedinica
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
ispitivati kapacitete baterijskih jedinica
montirati nove baterijske jedinice
iščitati radno-tehnološku dokumentaciju za montiranje i spajanje baterijskih jedinica
voditi evidenciju montiranja i spajanju baterijskih jedinica
samostalno rukovati alatima i uređajima za ispitivanje i montiranje brodskih baterijskih jedinica
primijeniti pravila zaštite na radu pri montiranju i spajanju baterijskih jedinica
6.
Nadzor i održavanje sustava automatske regulacije
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
dijagnosticirati standardne greške u sustavima automatske regulacije
evidentirati dijagnosticirane greške u sustavima automatske regulacije
provesti jednostavne programske intervencije na PLC sustavu
iščitati radno-tehnološku dokumentaciju za nadzor i održavanje sustava automatske regulacije
samostalno rukovati alatima i uređajima za nadzor i održavanje sustava automatske regulacije
obavijestiti nadređene o većim greškama u sustavima automatske regulacije
koristiti IKT za nadzor i održavanje sustava automatske regulacije
7.
Montiranje, popravljanje i održavanje električnih uređaja i aparata na brodu
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
skicirati elemente električnih uređaja i aparata na brodu
montirati električne uređaje i aparate na brodu
priključiti električne uređaje i aparate na mrežu
provesti elektroinstalacije od izvora do postavljenog potrošača
popravljati i održavati električne uređaje i aparate na brodu
iščitati radno-tehnološku dokumentaciju za postavljanje i održavanje električnih uređaja i aparata na brodu
voditi evidenciju postavljanja i održavanja električnih uređaja i aparata na brodu
provjeriti ispravnost postavljenih i popravljenih električnih uređaja i aparata na brodu
samostalno rukovati alatima i uređajima za postavljanje i održavanje električnih uređaja i aparata na brodu
primijeniti pravila zaštite na radu pri postavljanju i održavanju električnih uređaja i aparata na brodu
8.
Ugovaranje radova i vođenje evidencija
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
primijeniti osnove nabavnog i prodajnog poslovanja
voditi evidencije radnog vremena, alata, materijala i opreme za brodske elektromehaničarske radove
voditi dnevnike periodičnih pregleda, popravaka i održavanja
pridržavati se pravila poslovne komunikacije za ugovaranje elektromehaničarskih radova
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Brodski elektromehaničar / Brodska elektromehaničarka
Datum upisa
17.11.2021
Vrijedi do
5.5.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje