Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Modni tehničar/Modna tehničarka

Razina HKO
4.2
Sektor
Tekstil i koža
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3119.51.4 Tehničar/tehničarka za odjeću

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3119 Tehničko-tehnološki tehničari/tehničko-tehnološke tehničarke d. n.

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Modni tehničar/Modna tehničarka prateći trendove razvija modni proizvod kroz faze konstruiranja, modeliranja, odabira materijala, razvoja i izrade modnog proizvoda uvažavajući potrebe tržišta.

Modni tehničar/Modna tehničarka prati i primjenjuje modna kretanja, tehnološke inovacije i informacijsko komunikacijsku tehnologiju, koristi  CAD sustave u proizvodnji, konstruira  i modelira modne proizvode, organizira modno poslovanje, razvija i izrađuje modne proizvode i usluge u skladu s pravilima zaštite okoliša, održivog razvoja i cirkularne ekonomije, osigurava kvalitetu modnih proizvoda i koristi pravila poslovnog bontona i etike u komunikaciji.

Uvjeti rada

Modni tehničar/Modna tehničarka radi standardno radno vrijeme u Republici Hrvatskoj prema planu, ovisno od opsegu poslova i rokovima isporuke robe. Uvjeti rada su promjenjivi od ureda, trgovine na malo i veliko, modnog salona, ateljea do obrtničkih i industrijskih radionica i proizvodnih pogona. U radionicama i pogonu radi prema standardima zaštite na radu. Prostor je osvijetljen dnevnom i umjetnom rasvjetom te klimatiziran.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Organizacija radnog tima u modnom poslovanju
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pridržavati se pravila zaštite na radu prema uputama i dokumentaciji
koristiti se zaštitnim sredstvima u skladu sa propisanim standardima
pripremiti radno mjesto za rad na siguran način prema operacijama rada i vrsti strojeva za krojenje, šivanje i doradu modnih proizvoda
organizirati radno mjesto u fazi krojenja, šivanja i dorade radi učinkovitijeg rada
objasniti način rada na pojedinom radnom mjestu u fazi krojenja, šivanja i dorade pojedincu ili timu
uputiti radnike o metodama rada u fazi krojenja, šivanja i dorade i mjerama sigurnosti na radnom mjestu
održavati sredstva rada za primarno korištenje: podmazivati strojeve, mijenjati igle, redovito čistiti radno mjesto
primijenjivati propise protupožarne zaštite
provjeriti sigurnost rada s lakohlapljivim tekućinama
provjeriti sigurnost rada kod strojeva za iskrojavanje
provjeriti sigurnost rada kod strojeva za šivanje
provjeriti sigurnost rada kod strojeva za glačanja
2.
Planiranje proizvodnje modnih proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi i ispunjavati dokumentaciju za evidenciju proizvodnje modnih proizvoda prema uputama i u skladu s pojedinim obrascima
sudjelovati u planiranju proizvodnje modnih proizvoda
koristiti e-poslovanje u modnom poslovanju: naručivanje materijala i pribora putem Interneta, prodaja modnih proizvoda putem Interneta, promidžba putem Interneta
utvrđivati utroške vremena za izradu modnog proizvoda
utvrđivati količinu potrebnog osnovnog i pomoćnog materijala za izradu modnog proizvoda
raspoređivati posao radnicima prema njihovim sposobnostima unutar proizvodne linije krojenja, šivanja i dorade modnih proizvoda
uočavati i otklanjati poteškoće unutar proizvodne linije krojenja, šivanja i dorade modnih proizvoda
evidentirati ulaz i izlaz sirovina za izradu modnih proizvoda iz skladišta, ručno i/ili računalno
evidentirati ulaz i izlaz modnih proizvoda iz skladišta gotovih proizvoda ručno i/ili računalno
planirati proizvodnju modnog proizvoda za deset radnika
3.
Modni trendovi i tehnološke inovacije
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti modne trendove materijala, boja i uzoraka na kroju modnog proizvoda
pratiti modne trendove materijala, boja i uzoraka iz različitih vrsta izvora i medija
pratiti modne linije proizvoda tekstilnog interijera i stilskih kolekcija iz različitih vrsta izvora i medija
primijeniti modne linije na kroju modnog proizvoda prema modnom trendu
pratiti razvoj i primjenu novih strojeva za krojenje, frontalno fiksiranje,šivanje i glačanje modnih proizvoda na tržištu
pratiti razvoj i primjenu novih CAD/CAM sustava u proizvodnji modnih proizvoda
pratiti razvoj i primjenu novih materijala modnih proizvoda
4.
Organizacija modnog poslovanja
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sudjelovati u timu za razvoj promocije modnih proizvoda prema zahtjevima kupaca ili projektnog zadatka
predstaviti/promovirati modni proizvod i usluge potencijalnom kupcu prema individualnim zahtjevima kroja
promovirati modne proizvode i usluge potencijalnim kupcima
preuzimati narudžbe za modni proizvod i/ili uslugu
izračunati utrošak materijala i pribora za pojedini modni proizvod i kolekciju modnih proizvoda
nabavljati osnovni i pomoćni materijal i pribor za pojedini modni proizvod i kolekciju modnih proizvoda
utvrditi rokove isporuke modnih proizvoda i/ili usluge
izraditi skraćeni poslovni plan za organizaciju poslovanja modne tvrtke za prodaju modnih proizvoda i usluga
prodavati modne proizvode i/ili usluge
pratiti zadovoljstvo kupaca modnih proizvoda u cilju zadržavanja kupca
izraditi kalkulacije troškova prema specifičnostima modnog proizvoda i/ili usluge
koristiti nove tehnike, načine i vrste prodaje modnih proizvoda
primijeniti tehnike marketing u prodaji modnih proizvoda
izračunati prodajne cijene modnih proizvoda
5.
Razvoj modnih proizvoda i usluga
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razvijati inovacije na kroju modnog proizvoda prema modnom trendu
odabrati materijal prema: namjeni; zahtjevu kroja i/ili projektnom zadatku
skicirati modele modnih proizvoda prema: funkciji proizvoda; vrsti materijala i/ili projektnom zadatku
primijeniti elemente nacionalne i kulturne baštine na kroju modnog proizvoda prema projektnom zadatku
primijeniti elemente modnih stilova u kroju modnog proizvoda prema projektnom zadatku
konstruirati modne proizvode prema zahtjevima kupaca ili projektnog zadatka
modelirati modne proizvode prema zahtjevima kupaca ili projektnog zadatka
izrađivati krojne slike za modne proizvode u skladu s pravilima polaganja i uklapanja dijelova kroja
gradirati krojeve primjenom različitih sustava odjevnih veličina
primijeniti CAD sustave u konstruiranju i modeliranju odjeće
usvojiti načela i pristupe različitim sustavima odjevnih veličina
6.
Izrada modnih proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti odgovarajuće materijale i uzorke ovisno o modnom proizvodu i/ili zahtjevu kupca
krojiti modne proizvode
pripremati iskrojene dijelove za šivanje
šivati modne proizvode
glačati modne proizvode
isprobati modni proizvod s ciljem prilagodbe (fitting) kroja
prilagoditi modni proizvod prema zahtjevima kupca
7.
Osiguravanje kvalitete modnih proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati standarde prema kojima se provodi osiguranje kvalitete modnog proizvoda
kontrolirati proizvodnju modnih proizvoda prema uputama u tehnološkoj dokumentaciji u skladu sa zahtjevima kupca
identificirati greške u proizvodnji modnih proizvoda
otklanjati greške u proizvodnji modnih proizvoda
kontrolirati kvalitetu izrade modnog proizvoda u pojedinim fazama rada
uočavati greške na modnom proizvodu u cilju otklanjanja istih prema tehnološkim standardima i uputama o izradi
otklanjati greške na modnim proizvodima
8.
Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
raditi u timu u organizaciji poslovnih aktivnosti modne tvrtke
razvijati „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
koristiti pravila poslovnog bontona i etike u ophođenju sa suradnicima i kupcima unutar modne tvrtke
ispraviti modni proizvod nakon komunikacije s kupcem
nadopuniti modni proizvod nakon komunikacije s kupcem
pratiti rezultate modnog projekta i analizirati podatke učinka
organizirati i voditi rad manjeg radnog tima unutar modne tvrtke
upoznati radni tim s pravima i obavezama
otkriti kvalitete članova radnog tima
uvoditi nove metode rada
uputiti nove članove radnog tima u aktivnosti modne tvrtke
rješavati eventualne probleme u komunikaciji unutar radnog tima
pokazivati inicijativu, fleksibilnost i inovativnost u radu
9.
Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati propise iz područja zaštite okoliša u radu na modnim proizvodima
skrbiti o uštedi energije u cjelokupnom radnom okruženju u radu na modnim proizvodima
zbrinjavati otpad sukladno zakonskim propisima u radu na modnim proizvodima
ispitati rizike za zdravlje i sigurnost radnika na radnom mjestu u radu na modnim proizvodima
provoditi aktivnosti prema standardu zaštite na radu u cilju sprečavanja mogućih ozljeda na radnom mjestu u radu na modnim proizvodima
usvojiti načela cirkularne ekonomije u modnom poslovanju
dizajnirati, razvijatii i proizvoditi modne proizvode na održiv način
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (18)
1.
Praćenje i primjena modnih kretanja na kroju modnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti modne trendove materijala, boja i uzoraka na kroju modnog proizvoda
pratiti modne trendove materijala, boja i uzoraka iz različitih vrsta izvora i medija
pratiti modne linije proizvoda tekstilnog interijera i stilskih kolekcija iz različitih vrsta izvora i medija
primijeniti modne linije na kroju modnog proizvoda prema modnom trendu
razvijati inovacije na kroju modnog proizvoda prema modnom trendu
2.
Praćenje novih materijala i tehnologija u modnoj industriji
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pratiti razvoj i primjenu novih strojeva za krojenje, frontalno fiksiranje,šivanje i glačanje modnih proizvoda na tržištu
pratiti razvoj i primjenu novih CAD/CAM sustava u proizvodnji modnih proizvoda
pratiti razvoj i primjenu novih materijala modnih proizvoda
3.
Promoviranje modnih proizvoda i usluga
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
sudjelovati u timu za razvoj promocije modnih proizvoda prema zahtjevima kupaca ili projektnog zadatka
predstaviti/promovirati modni proizvod i usluge potencijalnom kupcu prema individualnim zahtjevima kroja
promovirati modne proizvode i usluge potencijalnim kupcima
4.
Prodavanje modnih proizvoda i usluga
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
preuzimati narudžbe za modni proizvod i/ili uslugu
izračunati utrošak materijala i pribora za pojedini modni proizvod i kolekciju modnih proizvoda
nabavljati osnovni i pomoćni materijal i pribor za pojedini modni proizvod i kolekciju modnih proizvoda
utvrditi rokove isporuke modnih proizvoda i/ili usluge
izraditi skraćeni poslovni plan za organizaciju poslovanja modne tvrtke za prodaju modnih proizvoda i usluga
prodavati modne proizvode i/ili usluge
pratiti zadovoljstvo kupaca modnih proizvoda u cilju zadržavanja kupca
koristiti nove tehnike, načine i vrste prodaje modnih proizvoda
primijeniti tehnike marketing u prodaji modnih proizvoda
izračunati prodajne cijene modnih proizvoda
izraditi kalkulacije troškova prema specifičnostima modnog proizvoda i/ili usluge
5.
Razvijanje modnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
odabrati materijal prema: namjeni; zahtjevu kroja i/ili projektnom zadatku
skicirati modele modnih proizvoda prema: funkciji proizvoda; vrsti materijala i/ili projektnom zadatku
primijeniti elemente nacionalne i kulturne baštine na kroju modnog proizvoda prema projektnom zadatku
primijeniti elemente modnih stilova u kroju modnog proizvoda prema projektnom zadatku
6.
Vođenje poslovne i tehnološke dokumentacije u modnom poslovanju
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi i ispunjavati dokumentaciju za evidenciju proizvodnje modnih proizvoda prema uputama i u skladu s pojedinim obrascima
koristiti e-poslovanje u modnom poslovanju: naručivanje materijala i pribora putem Interneta, prodaja modnih proizvoda putem Interneta, promidžba putem Interneta
utvrđivati utroške vremena za izradu modnog proizvoda
utvrđivati količinu potrebnog osnovnog i pomoćnog materijala za izradu modnog proizvoda
7.
Konstruiranje, modeliranje i gradiranje modnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
gradirati krojeve primjenom različitih sustava odjevnih veličina
primijeniti CAD sustave u konstruiranju i modeliranju odjeće
usvojiti načela i pristupe različitim sustavima odjevnih veličina
konstruirati modne proizvode prema zahtjevima kupaca ili projektnog zadatka
modelirati modne proizvode prema zahtjevima kupaca ili projektnog zadatka
izrađivati krojne slike za modne proizvode u skladu s pravilima polaganja i uklapanja dijelova kroja
8.
Planiranje i organizacija procesa izrade modnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
sudjelovati u planiranju proizvodnje modnih proizvoda
planirati proizvodnju modnog proizvoda za deset radnika
raspoređivati posao radnicima prema njihovim sposobnostima unutar proizvodne linije krojenja, šivanja i dorade modnih proizvoda
uočavati i otklanjati poteškoće unutar proizvodne linije krojenja, šivanja i dorade modnih proizvoda
9.
Vođenje skladišnog poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
evidentirati ulaz i izlaz sirovina za izradu modnih proizvoda iz skladišta, ručno i/ili računalno
evidentirati ulaz i izlaz modnih proizvoda iz skladišta gotovih proizvoda ručno i/ili računalno
10.
Pripremanje radnog mjesta za početak rada
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pridržavati se pravila zaštite na radu prema uputama i dokumentaciji
koristiti se zaštitnim sredstvima u skladu sa propisanim standardima
pripremiti radno mjesto za rad na siguran način prema operacijama rada i vrsti strojeva za krojenje, šivanje i doradu modnih proizvoda
organizirati radno mjesto u fazi krojenja, šivanja i dorade radi učinkovitijeg rada
objasniti način rada na pojedinom radnom mjestu u fazi krojenja, šivanja i dorade pojedincu ili timu
uputiti radnike o metodama rada u fazi krojenja, šivanja i dorade i mjerama sigurnosti na radnom mjestu
11.
Održavanje radnog mjesta
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
održavati sredstva rada za primarno korištenje: podmazivati strojeve, mijenjati igle, redovito čistiti radno mjesto
primijenjivati propise protupožarne zaštite
provjeriti sigurnost rada s lakohlapljivim tekućinama
provjeriti sigurnost rada kod strojeva za iskrojavanje
provjeriti sigurnost rada kod strojeva za šivanje
provjeriti sigurnost rada kod strojeva za glačanja
12.
Izrađivanje modnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti odgovarajuće materijale i uzorke ovisno o modnom proizvodu i/ili zahtjevu kupca
krojiti modne proizvode
pripremati iskrojene dijelove za šivanje
šivati modne proizvode
glačati modne proizvode
isprobati modni proizvod s ciljem prilagodbe (fitting) kroja
prilagoditi modni proizvod prema zahtjevima kupca
13.
Kontroliranje proizvodnje modnog proizvoda radi osiguranja kvalitete
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
kontrolirati proizvodnju modnih proizvoda prema uputama u tehnološkoj dokumentaciji u skladu sa zahtjevima kupca
identificirati greške u proizvodnji modnih proizvoda
otklanjati greške u proizvodnji modnih proizvoda
14.
Kontroliranje kvalitete modnog proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati standarde prema kojima se provodi osiguranje kvalitete modnog proizvoda
kontrolirati kvalitetu izrade modnog proizvoda u pojedinim fazama rada
uočavati greške na modnom proizvodu u cilju otklanjanja istih prema tehnološkim standardima i uputama o izradi
otklanjati greške na modnim proizvodima
15.
Komuniciranje sa suradnicima i kupcima u modnoj tvrtci
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
raditi u timu u organizaciji poslovnih aktivnosti modne tvrtke
razvijati „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
koristiti pravila poslovnog bontona i etike u ophođenju sa suradnicima i kupcima unutar modne tvrtke
ispraviti modni proizvod nakon komunikacije s kupcem
nadopuniti modni proizvod nakon komunikacije s kupcem
pratiti rezultate modnog projekta i analizirati podatke učinka
16.
Vođenje radnog tima modne tvrtke
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
organizirati i voditi rad manjeg radnog tima unutar modne tvrtke
upoznati radni tim s pravima i obavezama
otkriti kvalitete članova radnog tima
uvoditi nove metode rada
uputiti nove članove radnog tima u aktivnosti modne tvrtke
rješavati eventualne probleme u komunikaciji unutar radnog tima
pokazivati inicijativu, fleksibilnost i inovativnost u radu
17.
Izrađivanje modnih proizvode u skladu s pravilima cirkularne ekonomije
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati propise iz područja zaštite okoliša u radu na modnim proizvodima
usvojiti načela cirkularne ekonomije u modnom poslovanju
dizajnirati, razvijatii i proizvoditi modne proizvode na održiv način
skrbiti o uštedi energije u cjelokupnom radnom okruženju u radu na modnim proizvodima
zbrinjavati otpad sukladno zakonskim propisima u radu na modnim proizvodima
18.
Raditi modne proizvode u skladu s pravilima zaštite na radu
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
ispitati rizike za zdravlje i sigurnost radnika na radnom mjestu u radu na modnim proizvodima
provoditi aktivnosti prema standardu zaštite na radu u cilju sprečavanja mogućih ozljeda na radnom mjestu u radu na modnim proizvodima
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Modni tehničar/Modna tehničarka
Datum upisa
8.1.2019
Vrijedi do
1.1.2023
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća