Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Serviser-monter za obnovljive izvore energije / Serviserka-monterka za obnovljive izvore energije

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7136.16.3 vodoinstalater i plinoinstalater/vodoinstalaterka i plinoinstalaterka

7136.21.3 instalater/instalaterka grijanja i klimatizacije

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Serviser-monter za obnovljive izvore energije radi na montaži solarnih toplovodnih sustava, spajanju malih kotlova i peći na biomasu te na montaži dizalica topline.

Postavlja solarne kolektore na ravni i/ili kosi krov, spaja solarni toplovodni sustav s prisilnom cirkulacijom prema tehničkoj dokumentaciji. Izrađuje i montira cijevnu instalaciju s planiranim elementima, puni kolektorski krug i provjera nepropusnost spojeva tlačnom probom. Namješta parametara diferencijalne automatike i pušta sustave u rad. 

Kod poslova povezanih s održavanjem dizalica topline, spaja plitke geotermalne sustave i dizalice topline prema tehničkoj dokumentaciji, obavlja periodički pregled sustava, vrši ispitivanje, servisiranje i dijagnosticiranje kvarova te otklanja nepravilnosti rada dizalica topline.

Serviser-monter za obnovljive izvore energije spaja manje kotlove i peći na biomasu na vodovodnu instalaciju, montira plamenike i turbulatore ovisno o vrsti goriva, izrađuje i montira hidrauličke instalacije s ugradnjom zapornih i regulacijskih elemenata. Spaja električne instalacije kotla i namješta kotlovsku regulaciju.    

Serviser-monter za obnovljive izvore energije  u svom radu služi se zakonskim propisima, tehničkom i tehnološkom dokumentacijom, priručnicima, uputama, normama i standardima kojima je definirano sve vezano za obnovljive izvore energije i zaštitu na radu.

 

Uvjeti rada

Serviser-monter za obnovljive izvore energije radi na  otvorenom prostoru, na kosim i ravnim krovovima i slobodnoj površini gdje se montiraju solarni kolektori. Djelom radi i u unutrašnjim prostorima kuće ili zgrade, gdje se postavlja cijevna instalacija i spajaju komponente sustava. Uvjeti rada ovise o vremenskim uvjetima (kiša, vjetar …) i mjestu montiranja solarnih kolektora. Pri radu na visini provode se posebne mjere zaštite s kojima se svaki polaznik mora upoznati kroz zaštitu na radu.

Poslovi servisera-montera za obnovljive izvore energije  zahtijevaju sposobnost prostornog predočavanja, sposobnost tehničkog i analitičkog rješavanja problema, sposobnost snalaženja u novim situacijama, sposobnost koncentracije. Nužne su: preciznost, savjesnost i odgovornost na radu te poslovna komunikativnost u suradničkim i vodećim poslovima. Pri otkrivanju uzroka nekog kvara na solarnom toplovodnom sustavu, kotlu na biomasu ili dizalici topline, potrebna je i sposobnost zaključivanja te povezivanja uzroka i posljedica. Zbog velike odgovornosti i radu na visini, serviser-monter za obnovljive izvore energije na svom radnom mjestu povremeno je izložen iznadprosječnom stresu prema kojemu treba razviti individualnu otpornost. To znači da se s teškim i napornim situacijama treba nositi mirno i konstruktivno, koristeći se sposobnošću ciljane argumentacije.

Ostvarenju ovih stavova uvjet je psihofizička sposobnost te prosječne motoričke sposobnosti, a isključuje se daltonizam, izuzetna slabovidnost, teška tjelesna oštećenja i psihička nestabilnost.

 

 

Skupovi kompetencija (6)
1.
Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada zbog pripreme radnog mjesta
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati i organizirati vlastiti rad prema zakonskom okviru za proizvodnju toplinske energije iz obnovljivih izvora i pravilniku o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
Sudjelovati u izračunu potrebnog materijala, vremena i energije
Planirati rad prema shemi sastavljanja
Znati čitati projektnu i tehničku dokumentaciju
Poznavati norme i propise za dizalice topline, kotlove na biomasu i solarne toplovodne sustave
Odrediti redoslijed spajanja elemenata i sustava
Koristiti tehničke upute za montažu, upotrebu i održavanje
Znati osnovna pravila organizacije rada u radionici i na gradilištu
Poznavati alate, pribore, naprave i uređaje
Poznavati upute za rad s radnom opremom, alatima, priborom i uređajima na siguran način
Pripremiti radno mjesto, alate, pribore, naprave i uređaje
Izabrati prikladne spojne materijale i tehnologiju spajanja temeljenu na tehnološkoj ili projektnoj dokumentaciji
Poznavati elemente solarnih toplovodnih sustava i solarne tekućine
Poznavati spajanje solarnog toplinskog sustava s prisilnom i slobodnom cirkulacijom
Obavljati radove u skladu s tehničkim i tehnološkim uputama
Poznavati postupke spajanja cijevi i fitinga te cijevne armature
Poznavati sunčanu geometriju za analizu lokacije i procjenu zasjenjenja
2.
Montaža opreme solarnog toplovodnog sustava, dizalica topline i kotlova na biomasu
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati montirati solarne kolektore na ravnom i/ili kosom krovu
Pripremiti i prilagoditi pojedine nosače solarnih kolektora prema mjestu ugradnje
Znati montirati set ulaza hladne vode, spremnik, set izlaza tople vode i ekspanzijsku posudu
Znati povezati diferencijalnu automatiku s osjetnicima
Znati spojiti solarni toplovodni sustav za pripremu tople vode (PTV), radijatorsko ili podno grijanje i zagrijavanje bazena
Znati povezati solarni toplovodni sustav na postojeći sustav za grijanje i PTV
Poznavati punjenje kolektorskog kruga mješavinom glikola i vode
Znati spojiti vod za recirkulaciju
Znati napraviti tlačnu probu sustava
Znati namjestiti parametre na diferencijalnoj automatici
Poznavati puštanje u rad solarnog toplovodnog sustava
Poznavati elemente dizalica topline
Poznavati radne tvari
Znati montirati dizalicu topline zrak voda
Znati montirati dizalicu topline voda voda
Znati montirati dizalicu topline tlo voda
Znati montirati dizalicu topline zrak zrak
Znati spojiti dizalicu topline na zatvoreni sustav grijanja radijatorskim ili podnim grijanjem i sustavom za PTV
Poznavati načine povezivanja dizalice topline sa sobnim termostatom
Poznavati puštanje u rad dizalice topline
Poznavati spajanje dizalice topline na dodatni akumulacijski spremnik ili hidrauličnu skretnicu
Znati puniti dizalice topline radnom tvari
Spajati elemente dizalica topline, vanjske i unutarnje elemente prema tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji
Poznavati pravila ugradnje manjih kotlova i peći na biomasu do 100 kW
Poznavati termokemijske procese izgaranja, rasplinjavanja i pirolize
Poznavati propise iz područja gradnje kotlovnice i dimnjaka
Znati montirati komponente kotla i plamenika prema vrsti goriva
Spajati kotao na biomasu sa sustavom za pripremu tople vode i grijanja prema tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji
Poznavati elemente kotlova i peći na biomasu
Znati pripremiti prostorije za ugradnju kotla (kotlovnica), otvor svježeg zraka ovisno o snazi kotla
Znati provjeriti prohodnost dimnjaka
Znati spojiti dimovod na dimnjak i postaviti izolaciju
Obavljati pripremne radove za spajanje dimovoda na dimnjak (rezanje na mjeru, priprema rubova, bušenje, savijanje, prilagođavanje elemenata)
Znati spojiti tijelo kotla s oplatom i toplinskom izolacijom
Znati priključiti kotao na vodovodnu instalaciju
Znati montirati plamenike prema vrsti goriva
Znati montirati turbulatore prema vrsti goriva
Poznavati način spajanja sigurnosnog ventila i nepovratnog ventila
Poznavati način spajanja ekspanzijske posude
Poznavati način spajanja sustava za pripremu tople vode i spajanje recirkulacijskog voda
Poznavati ugradnju termičke zaštite grijanja prema obaveznim propisima EU i HR
Znati spojiti termički ventil na kanalizaciju.
Znati provjeriti funkcionalnost sigurnosnog sustava kotla
Znati spojiti električnu instalaciju i regulaciju kotla
Poznavati način ugradnje troputnog ili četverputnog termostatskog ventila
Poznavati spajanje kotla na dodatni akumulacijski spremnik
Provjeriti sastav dimnih plinova
Znati provjeriti dotok goriva (peleta, drvene sječke)
Spajati dijelove solarnog toplovodnog sustava prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji
Znati rukovati alatima za rezanje cijevi
3.
Održavanje opreme solarnog toplovodnog sustava, dizalice topline i kotlova na biomasu
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Procijeniti opseg i vrstu kvara te utvrditi njegovo djelovanje na kotlove na biomasu
Znati dijagnosticirati kvar sustava i otkloniti nepravilnosti rada dizalice topline
Poznavati načine preventivnog i tekućeg održavanja dizalica topline
Procijeniti opseg i vrstu kvara, te utvrditi njihov utjecaj na dizalice topline
Poznavati dijagnostiku kvara sustava i otklanjati nepravilnosti rada kotla
Procijeniti opseg i vrstu kvara, te utvrditi njihov utjecaj na kotlove na biomasu
Znati provjeriti pumpu, uključenje i isključenje preko sobnog termostata
Znati dijagnosticirati i otkloniti kvar pumpe
Znati izračunati količinu potrebnog materijala
4.
Vođenje potrebne radne dokumentacije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sastavljati izvještaj o obavljenom radu
služiti se softverskim alatima za obradu teksta
Poznavati vrste i strukturu troškova vlastitog rada i materijala koji se upotrebljava
Poznavati aplikacije za crtanje shema
Popunjavati radnu dokumentaciju i izraditi izvještaj o obavljenom radu
Voditi dokumentaciju održavanja
Znati koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije
Koristi stručnu terminologiju
Sudjelovati u izradi konačnog obračuna obavljenog posla i utrošenog materijala
Koristiti osnove poslovne komunikacije
Profesionalno komunicirati s nadređenim i drugim kolegama
5.
Osiguranje kvalitete
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pridržavati se normi osiguranja opće kvalitete
primijeniti kreativnost i inovativnost
Poznavati elemente radne i tehnološke dokumentacije
Provjeriti kvalitetu i količinu materijala prema dokumentaciji
Poznavati postupke za utvrđivanje i praćenje kvalitete usluge
Poznavati standarde kvalitete, metode kontrole kvalitete materijala i proizvoda i sustave provjere kvalitete
Pratiti vođenje pojedinačnih evidencija radi osiguranja kvalitete
Jamčiti kvalitetu pruženih usluga
Pratiti i provjeravati rezultate vlastitog rada
Pratiti i primjenjivati trendove u razvoju novih tehnologija i materijala
6.
Zaštita zdravlja i okoliša
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
obavljati poslove uz korištenje zaštitnih uređaja i opreme sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu i zaštiti od požara
koristiti osobna zaštitna sredstva sukladno propisima
Poznavati radnu i zaštitnu opremu
Poznavati sigurnosne propise i mjere zaštite na radu i zaštite od požara
Poznavati opasnosti i mogućnosti ozljeda na sredstvima rada i rada na visini
Pridržavati se sigurnosnih uputa pri radu na visini
Poznavati osnove prve pomoći
Obavlja radove koristeći zaštitnu opremu i opremu prema propisima zaštite na radu
Poznavati vrste otpada i postupke zbrinjavanja
Prikupljati, razvrstavati i pravilno odlagati otpadni materijal, ambalažu i radne tvari
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (14)
1.
Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada
Datum evidencije u Registar HKO
12.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Planirati i organizirati vlastiti rad prema zakonskom okviru za proizvodnju toplinske energije iz obnovljivih izvora i pravilniku o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
Sudjelovati u izračunu potrebnog materijala, vremena i energije
Planirati rad prema shemi sastavljanja
Znati čitati projektnu i tehničku dokumentaciju
Poznavati norme i propise za dizalice topline, kotlove na biomasu i solarne toplovodne sustave
Odrediti redoslijed spajanja elemenata i sustava
Koristiti tehničke upute za montažu, upotrebu i održavanje
Znati izračunati količinu potrebnog materijala
2.
Priprema radnog mjesta, potrebne opreme i materijala
Datum evidencije u Registar HKO
12.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Znati osnovna pravila organizacije rada u radionici i na gradilištu
Poznavati alate, pribore, naprave i uređaje
Poznavati upute za rad s radnom opremom, alatima, priborom i uređajima na siguran način
Pripremiti radno mjesto, alate, pribore, naprave i uređaje
Izabrati prikladne spojne materijale i tehnologiju spajanja temeljenu na tehnološkoj ili projektnoj dokumentaciji
Poznavati elemente solarnih toplovodnih sustava i solarne tekućine
Poznavati spajanje solarnog toplinskog sustava s prisilnom i slobodnom cirkulacijom
Poznavati postupke spajanja cijevi i fitinga te cijevne armature
Poznavati sunčanu geometriju za analizu lokacije i procjenu zasjenjenja
3.
Montaža opreme solarnih toplovodnih sustava
Datum evidencije u Registar HKO
12.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Obavljati radove u skladu s tehničkim i tehnološkim uputama
Znati montirati solarne kolektore na ravnom i/ili kosom krovu
Pripremiti i prilagoditi pojedine nosače solarnih kolektora prema mjestu ugradnje
Znati montirati set ulaza hladne vode, spremnik, set izlaza tople vode i ekspanzijsku posudu
Znati povezati diferencijalnu automatiku s osjetnicima
Znati spojiti solarni toplovodni sustav za pripremu tople vode (PTV), radijatorsko ili podno grijanje i zagrijavanje bazena
Znati povezati solarni toplovodni sustav na postojeći sustav za grijanje i PTV
Poznavati punjenje kolektorskog kruga mješavinom glikola i vode
Znati spojiti vod za recirkulaciju
Znati napraviti tlačnu probu sustava
Znati namjestiti parametre na diferencijalnoj automatici
Poznavati puštanje u rad solarnog toplovodnog sustava
Spajati dijelove solarnog toplovodnog sustava prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji
Znati rukovati alatima za rezanje cijevi
4.
Montiranje dizalica topline
Datum evidencije u Registar HKO
12.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati elemente dizalica topline
Poznavati radne tvari
Znati montirati dizalicu topline zrak voda
Znati montirati dizalicu topline voda voda
Znati montirati dizalicu topline tlo voda
Znati montirati dizalicu topline zrak zrak
Znati spojiti dizalicu topline na zatvoreni sustav grijanja radijatorskim ili podnim grijanjem i sustavom za PTV
Poznavati načine povezivanja dizalice topline sa sobnim termostatom
Poznavati puštanje u rad dizalice topline
Poznavati spajanje dizalice topline na dodatni akumulacijski spremnik ili hidrauličnu skretnicu
Znati puniti dizalice topline radnom tvari
Spajati elemente dizalica topline, vanjske i unutarnje elemente prema tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji
5.
Montiranje kotlova na biomasu
Datum evidencije u Registar HKO
12.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati pravila ugradnje manjih kotlova i peći na biomasu do 100 kW
Poznavati termokemijske procese izgaranja, rasplinjavanja i pirolize
Poznavati propise iz područja gradnje kotlovnice i dimnjaka
Znati montirati komponente kotla i plamenika prema vrsti goriva
Spajati kotao na biomasu sa sustavom za pripremu tople vode i grijanja prema tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji
Poznavati elemente kotlova i peći na biomasu
Znati pripremiti prostorije za ugradnju kotla (kotlovnica), otvor svježeg zraka ovisno o snazi kotla
Znati provjeriti prohodnost dimnjaka
Znati spojiti dimovod na dimnjak i postaviti izolaciju
Obavljati pripremne radove za spajanje dimovoda na dimnjak (rezanje na mjeru, priprema rubova, bušenje, savijanje, prilagođavanje elemenata)
Znati spojiti tijelo kotla s oplatom i toplinskom izolacijom
Znati priključiti kotao na vodovodnu instalaciju
Znati montirati plamenike prema vrsti goriva
Znati montirati turbulatore prema vrsti goriva
Poznavati način spajanja sigurnosnog ventila i nepovratnog ventila
Poznavati način spajanja ekspanzijske posude
Poznavati način spajanja sustava za pripremu tople vode i spajanje recirkulacijskog voda
Poznavati ugradnju termičke zaštite grijanja prema obaveznim propisima EU i HR
Znati spojiti termički ventil na kanalizaciju.
Znati provjeriti funkcionalnost sigurnosnog sustava kotla
Znati spojiti električnu instalaciju i regulaciju kotla
Poznavati način ugradnje troputnog ili četverputnog termostatskog ventila
Poznavati spajanje kotla na dodatni akumulacijski spremnik
Provjeriti sastav dimnih plinova
Znati provjeriti dotok goriva (peleta, drvene sječke)
6.
Održavanje solarnog toplovodnog sustava
Datum evidencije u Registar HKO
12.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Procijeniti opseg i vrstu kvara te utvrditi njegovo djelovanje na kotlove na biomasu
7.
Održavanje dizalica toplina
Datum evidencije u Registar HKO
12.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Znati dijagnosticirati kvar sustava i otkloniti nepravilnosti rada dizalice topline
Poznavati načine preventivnog i tekućeg održavanja dizalica topline
Procijeniti opseg i vrstu kvara, te utvrditi njihov utjecaj na dizalice topline
8.
Održavanje kotlova na biomasu
Datum evidencije u Registar HKO
12.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati dijagnostiku kvara sustava i otklanjati nepravilnosti rada kotla
Procijeniti opseg i vrstu kvara, te utvrditi njihov utjecaj na kotlove na biomasu
Znati provjeriti pumpu, uključenje i isključenje preko sobnog termostata
Znati dijagnosticirati i otkloniti kvar pumpe
9.
Vođenje radne evidencije
Datum evidencije u Registar HKO
12.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
sastavljati izvještaj o obavljenom radu
služiti se softverskim alatima za obradu teksta
Poznavati vrste i strukturu troškova vlastitog rada i materijala koji se upotrebljava
Poznavati aplikacije za crtanje shema
Popunjavati radnu dokumentaciju i izraditi izvještaj o obavljenom radu
Voditi dokumentaciju održavanja
10.
Razvijanje poduzetničkih vještina i ponašanja
Datum evidencije u Registar HKO
12.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti kreativnost i inovativnost
Jamčiti kvalitetu pruženih usluga
Pratiti i provjeravati rezultate vlastitog rada
Pratiti i primjenjivati trendove u razvoju novih tehnologija i materijala
11.
Komunicija s nadređenima, suradnicima i klijentima
Datum evidencije u Registar HKO
12.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Znati koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije
Koristi stručnu terminologiju
Sudjelovati u izradi konačnog obračuna obavljenog posla i utrošenog materijala
Koristiti osnove poslovne komunikacije
Profesionalno komunicirati s nadređenim i drugim kolegama
12.
Osiguranje kvalitete i odgovaranje za kvalitetu pružene usluge i posla
Datum evidencije u Registar HKO
12.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Pridržavati se normi osiguranja opće kvalitete
Poznavati elemente radne i tehnološke dokumentacije
Provjeriti kvalitetu i količinu materijala prema dokumentaciji
Poznavati postupke za utvrđivanje i praćenje kvalitete usluge
Poznavati standarde kvalitete, metode kontrole kvalitete materijala i proizvoda i sustave provjere kvalitete
Pratiti vođenje pojedinačnih evidencija radi osiguranja kvalitete
13.
Zaštita zdravlja na radu
Datum evidencije u Registar HKO
12.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
obavljati poslove uz korištenje zaštitnih uređaja i opreme sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu i zaštiti od požara
koristiti osobna zaštitna sredstva sukladno propisima
Poznavati radnu i zaštitnu opremu
Poznavati sigurnosne propise i mjere zaštite na radu i zaštite od požara
Poznavati opasnosti i mogućnosti ozljeda na sredstvima rada i rada na visini
Pridržavati se sigurnosnih uputa pri radu na visini
Poznavati osnove prve pomoći
Obavlja radove koristeći zaštitnu opremu i opremu prema propisima zaštite na radu
14.
Zaštita okoliša i zbrinjavanje otpada
Datum evidencije u Registar HKO
12.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati vrste otpada i postupke zbrinjavanja
Prikupljati, razvrstavati i pravilno odlagati otpadni materijal, ambalažu i radne tvari
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Serviser-monter za obnovljive izvore energije / Serviserka-monterka za obnovljive izvore energije
Datum upisa
12.3.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća