Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Monter/monterka metalnih konstrukcija

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
Strojarstvo
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7214.12.3 monter/monterka metalnih konstrukcija

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.72.721.7214 Monteri/monterke metalnih konstrukcija i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Monter metalnih konstrukcija se bavi izradom, sastavljanjem, doradom, transportom  i održavanjem dijelova i  sklopova metalne konstrukcije u radionicama i na terenu (gradilištu). U planiranju i pripremi rada monter mora koristiti i razumijeti tehničku i tehnološku dokumentaciju, poznavati svojstva različitih materijala s kojima radi, raditi izmjere, pripremu i sastavljanje dijelova sklopova metalnih konstrukcija, pravilno koristiti alate i pribore te kontinuirano kontrolirati kvalitetu izvedenih radova. U svom radu koristi ručne i strojne postupke obrade materijala (rezanje, piljenje, brušenje i dr.), razne postupke spajanja, zavarivanja te kontrole i podešavanja na mjestu ugradnje metalnih konstrukcija.

Uvjeti rada

Monter metalnih konstrukcija radi u zatvorenim i otvorenim radnim prostorima

samostalno i  gotovo uvijek timski. Karakteristike radnih prostora su raznolike (umjetno svjetlo, od minimalne do visoke buke i različitih uvjeta mikroklime, vibracija ). Posao se može obavljati u smjenama i može uključivati povremeno do dugotrajno  čučanje, klečanje, stajanje, balansiranje, penjanje, rad u savijenom položaju i na visini. Radnik može biti izložen visokim ili niskim temperaturama, buci, zračenjima pri zavarivanju, metalnoj prašini, proizvodima izgaranja nastalim taljenjem, udaru električne struje. Postoji opasnost od visećih tereta.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Planiranje, organiziranje i analiziranje aktivnosti montaže
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
planirati i organizirati rad u radionici i na gradilištu
pregledati stvarno okruženje u kojem će se graditi konstrukcija, u suradnji s ostalim dionicima (voditelj gradilišta, nadzorni inženjeri, koordinator naručitelja, podizvođačima ukoliko su angažirani...)
pravilno koristiti elemente i pokretne sklopove
primjenjivati norme i propise
pravilno koristiti tehničke materijale, različitih vrsta i svojstava, njihovu upotrebljivost i kompatibilnost
koristiti projektnu dokumentaciju, tehničke crteže, sheme sastavljanja i drugu tehničko-tehnološku dokumentaciju za potrebe montaže metalnih konstrukcija
2.
Pripremanje radnog mjesta potrebnim alatom, opremom i materijalima
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odabrati i pripremiti potrebne alate, pribore, naprave i uređaje
primjenjivati znanja osnova statike (rešetkasti nosači) i čvrstoće
identificirati kritične točke konstrukcije, mogućnost savijanja ili oštećenja konstrukcije
izraditi skicu i jednostavnije radioničke nacrte
razraditi redoslijed sastavljanja i rastavljanja
pripremiti i osigurati elemente konstrukcije za prijevoz
pripremiti pomoćne materijale za zaštitu elemenata u prijevozu
izabrati osnovne profile poluproizvoda (cijevi, šipki, nosača)
3.
Vođenje operativnih poslova vezanih uz zanimanje
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sastavljati elemente u metalnu konstrukciju
obavljati pripremne radove na konstrukcijskim i spojnim elementima (rezanje na mjeru, priprema rubova žlijeba zavarenog spoja, bušenje, brušenje, savijanje, prilagođavanje elemenata osnovnoj konstrukciji, zaštita od korozije)
postavljati i (po potrebi) dorađivati pojedine elemente metalne konstrukcije
sudjelovati u prijevozu i pripremi elemenata i pokretnih sklopova konstrukcija, radnih alata i uređaja
sudjelovati u postavljanju konstrukcijskih pokretnih sklopova (stega) uz nadzor ovlaštene osobe prema projektnoj dokumentaciji statičara
sudjelovati u ojačavanju konstrukcije
uravnotežiti (stabilizirati) konstrukciju
koristiti postupke ručne i strojne obrade
služiti se postupcima obrade deformacijom (ravnanje, savijanje, valjanje, prešanje) i postupcima rezanja
koristiti se osnovnim postupcima spajanja elemenata (zavarivanje, lemljenje)
ispraviti deformaciju i izravnati konstrukcijske elemenate nakon zavarivanja
obavljati zaštitu osjetljivih dijelova konstrukcije od zavarivanja (navoji, provrti)
spajati konstrukcijske elemente i podsklopove prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji
izvršiti antikorozivnu zaštitu konstrukcije ili dijelova konstrukcije
poznavati elemente strojeva i sklopove, alate i naprave za plastičnu deformaciju i rezanje
pravilno koristiti sredstva za vezanje, podizanje i prenošenje (trake, lanci, užad, spojni elementi...)
4.
Održavanje i popravci
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
obavljati svakodnevno čišćenje radnog mjesta odgovarajućim postupcima te sredstvima za čišćenje i odmašćivanje
pravilno koristiti, kontrolirati i podešavati zavarivačke strojeve, uređaje, opremu i alate u skladu s uputama i dokumentacijom održavanja
održavati funkcionalnosti korištenih uređaja, opreme i alata
5.
Osiguranje kvalitete
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti mjerne alate i uređaje u svrhu osiguranja kvalitete obavljenih radova
racionalno koristiti materijale, vrijeme i energiju
6.
Vođenje administrativno-komercijalnih poslova i komunikacija
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
upotrebljavati stručnu terminologiju
Sudjelovati u izračunu potrebnog materijala, vremena i energije
sudjelovati u izradi kalkulacije cijene izrade proizvoda ili pružanja usluge
ispuniti radnu i tehnološku dokumentaciju koja je potrebna na gradilištu, ovisno o vrsti konstrukcije, odnosno radova
unositi izvedene promjene u dokumentaciju
sastavljati izvještaj o obavljenom radu
služiti se softverskim alatima za crtanje
služiti se softverskim alatima za obradu teksta
koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije
komunicirati s konstruktorom, tehnologom, nadređenim i drugim dionicima pri rješavanju problema, organizaciji rada i izvođenju zadataka primjenjujući poslovnu komunikaciju
obavještavati nadređene o zastoju ili nepravilnostima na strojevima
primijeniti kreativnost i inovativnost
7.
Skrbljenje za ljude i okoliš
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
obavljati poslove uz korištenje zaštitnih uređaja i opreme sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu i zaštiti od požara
koristiti osobna zaštitna sredstva sukladno propisima
odvojeno prikupljati, razvrstavati i pravilno odlagati otpadni materijal
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (6)
1.
Organiziranje i pripremanje rada na radnom mjestu
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
planirati i organizirati rad u radionici i na gradilištu
pregledati stvarno okruženje u kojem će se graditi konstrukcija, u suradnji s ostalim dionicima (voditelj gradilišta, nadzorni inženjeri, koordinator naručitelja, podizvođačima ukoliko su angažirani...)
pravilno koristiti elemente i pokretne sklopove
primjenjivati norme i propise
pravilno koristiti tehničke materijale, različitih vrsta i svojstava, njihovu upotrebljivost i kompatibilnost
koristiti projektnu dokumentaciju, tehničke crteže, sheme sastavljanja i drugu tehničko-tehnološku dokumentaciju za potrebe montaže metalnih konstrukcija
odabrati i pripremiti potrebne alate, pribore, naprave i uređaje
izraditi skicu i jednostavnije radioničke nacrte
razraditi redoslijed sastavljanja i rastavljanja
2.
Izvođenje operativnih poslova vezanih uz zanimanje
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati znanja osnova statike (rešetkasti nosači) i čvrstoće
identificirati kritične točke konstrukcije, mogućnost savijanja ili oštećenja konstrukcije
pripremiti i osigurati elemente konstrukcije za prijevoz
pripremiti pomoćne materijale za zaštitu elemenata u prijevozu
izabrati osnovne profile poluproizvoda (cijevi, šipki, nosača)
sastavljati elemente u metalnu konstrukciju
obavljati pripremne radove na konstrukcijskim i spojnim elementima (rezanje na mjeru, priprema rubova žlijeba zavarenog spoja, bušenje, brušenje, savijanje, prilagođavanje elemenata osnovnoj konstrukciji, zaštita od korozije)
postavljati i (po potrebi) dorađivati pojedine elemente metalne konstrukcije
sudjelovati u prijevozu i pripremi elemenata i pokretnih sklopova konstrukcija, radnih alata i uređaja
sudjelovati u postavljanju konstrukcijskih pokretnih sklopova (stega) uz nadzor ovlaštene osobe prema projektnoj dokumentaciji statičara
sudjelovati u ojačavanju konstrukcije
uravnotežiti (stabilizirati) konstrukciju
koristiti postupke ručne i strojne obrade
služiti se postupcima obrade deformacijom (ravnanje, savijanje, valjanje, prešanje) i postupcima rezanja
koristiti se osnovnim postupcima spajanja elemenata (zavarivanje, lemljenje)
ispraviti deformaciju i izravnati konstrukcijske elemenate nakon zavarivanja
obavljati zaštitu osjetljivih dijelova konstrukcije od zavarivanja (navoji, provrti)
spajati konstrukcijske elemente i podsklopove prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji
izvršiti antikorozivnu zaštitu konstrukcije ili dijelova konstrukcije
poznavati elemente strojeva i sklopove, alate i naprave za plastičnu deformaciju i rezanje
pravilno koristiti sredstva za vezanje, podizanje i prenošenje (trake, lanci, užad, spojni elementi...)
3.
Održavanje, osiguranje kvalitete i odgovaranje za kvalitetu pružene usluge
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
obavljati svakodnevno čišćenje radnog mjesta odgovarajućim postupcima te sredstvima za čišćenje i odmašćivanje
pravilno koristiti, kontrolirati i podešavati zavarivačke strojeve, uređaje, opremu i alate u skladu s uputama i dokumentacijom održavanja
održavati funkcionalnosti korištenih uređaja, opreme i alata
koristiti mjerne alate i uređaje u svrhu osiguranja kvalitete obavljenih radova
racionalno koristiti materijale, vrijeme i energiju
4.
Vođenje administrativnih i komercijalnih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
sudjelovati u izradi kalkulacije cijene izrade proizvoda ili pružanja usluge
ispuniti radnu i tehnološku dokumentaciju koja je potrebna na gradilištu, ovisno o vrsti konstrukcije, odnosno radova
unositi izvedene promjene u dokumentaciju
sastavljati izvještaj o obavljenom radu
služiti se softverskim alatima za crtanje
služiti se softverskim alatima za obradu teksta
5.
Poslovno komuniciranje
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
upotrebljavati stručnu terminologiju
koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije
komunicirati s konstruktorom, tehnologom, nadređenim i drugim dionicima pri rješavanju problema, organizaciji rada i izvođenju zadataka primjenjujući poslovnu komunikaciju
obavještavati nadređene o zastoju ili nepravilnostima na strojevima
6.
Primjena pravila zaštite na radu i zaštite okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
obavljati poslove uz korištenje zaštitnih uređaja i opreme sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu i zaštiti od požara
koristiti osobna zaštitna sredstva sukladno propisima
odvojeno prikupljati, razvrstavati i pravilno odlagati otpadni materijal
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Monter/monterka metalnih konstrukcija
Datum upisa
11.3.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća