Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Optičar/Optičarka

Razina HKO
4.2
Sektor
Osobne i druge usluge
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3224.11.4 Očni optičar/očna optičarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.32.325.3254 Optičari/optičarke

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Optičar je osoba koja proizvodi, popravlja, održava, prezentira, prodaje te isporučuje sve vrste naočala. Prodaje kontaktne leće i sredstva za održavanje, savjetuje klijente o izboru i primjeni kontaktnih leća te održavanju preporučenim i prikladnim sredstvima.

Prema zadanim parametrima na optometrijskom nalazu ili rezultatima optometrijskih mjerenja savjetuje klijenta pri izboru prikladnog dioptrijskog okvira i naočalnih leća uzimajući u obzir anatomiju glave i lica, funkciju optičkog pomagala i uvjete nošenja te korištenja kao i klijentove želje i potrebe. Radi prilagodbu dioptrijskog okvira licu i glavi klijenta te uzima precizne mjere za izradu naočala.

Prema organizaciji rada unutar radne jedinice izrađuje radni nalog, naručuje repromaterijal potreban za proizvodnju optičkih pomagala kao što su kontaktne leće, dioptrijski okviri, naočalne leće te razni potrošni materijali te sunčane naočale, sredstva za održavanje optičkih pomagala.

Prilikom prijema roba vrši kontrolu kvalitete i ispravnost zaprimljenih artikala.

Kontrolira, centrira i obrađuje naočalne leće u stroju za brušenje, ugrađuje ih u dioptrijski okvir prema zadanim mjerama i uputama služeći se instrumentima i alatima te sitnim priborom u optičkoj radionici.

Prilikom isporuke provjerava funkcionalnost i nalijeganje optičkog pomagala na licu i glavi klijenta te u slučaju potrebe vrši potrebne korekcije.

U slučaju reklamacije na proizvod kontrolira izrađene naočale prema standardu tolerancije i otkriva nepravilnosti.

Vrši popravke i održavanje svih vrsta naočala, dioptrijskih okvira,  dijelova optičkih pomagala, slušnih pomagala, te zamjenjuje oštećene ili neispravne dijelove ispravnim.

Kod nabave i prodaje te isporuke trgovačke robe, optičkih i slušnih pomagala obrađuje potrebnu dokumentaciju, izrađuje primku ili kalkulaciju, prilaže izjavu o sukladnosti, jamstveni list i upute o čuvanju i održavanju isporučenih pomagala te prema potrebi vodi elektroničku bazu podataka o klijentima i isporučenim pomagalima sukladno zakonskih propisima.

U svom radu optičar se ponaša sukladno uputama pozitivne poslovne etike i dobre marketinške prakse, komunicira s klijentima i kupcima učinkovito, primjereno, prikladno i strpljivo. Po potrebi surađuje i konzultira se s ostalim stručnjacima koji skrbe o vidu i sluhu. Savjetuje klijenta o primjeni optičkih i slušnih pomagala u svrhu postizanja funkcionalnosti, sigurnosti i udobnosti u svakodnevnom životu. Cjeloživotnim učenjem razvija i održava vještine i stručnost.

Uvjeti rada

Optičar/optičarka posao obavlja najčešće u zatvorenom, klimatiziranom prostoru i na sobnoj temperaturi, koji je osvijetljen dnevnom ili umjetnom rasvjetom, ovisno o zahtjevu radnog mjesta i posebnim uvjetima rada, uz povremenu uporabu osobnih zaštitnih sredstava i pomagala

Rad se odvija u ugodnom radnom prostoru koji je u proizvodnom pogonu djelomično izložen/a  utjecaju postrojenja, strojeva, uređaja i alata dok u prodajnom, skladišnom ili uredskom prostoru nije izložen/a buci niti utjecaju strojeva.

Poslovi optičara zahtijevaju sposobnost povezivanja te zaključivanja uzroka i posljedica, analitičkog i tehničkog rješavanja problema, sposobnost snalaženja u novim situacijama te sposobnost koncentracije.

U svakodnevnim situacijama nužna je preciznost, savjesnost i odgovornost na radu te poslovna komunikativnost u suradničkim poslovima.

U svakodnevnim situacijama treba se nositi mirno i konstruktivno, koristeći se sposobnošću ciljane argumentacije.

Ostvarenju ovih stavova uvjet je psihofizička sposobnost te iznadprosječne manualne i motoričke sposobnosti, a djelomično isključuje se daltonizam, dok se izuzetna slabovidnost, teška tjelesna oštećenja i psihička nestabilnost potpuno isključuju.

Rad se planira u standardnom radnom vremenu i /ili u smjenama, što ovisi o vrsti, opsegu posla i organizaciji rada.

Skupovi kompetencija (12)
1.
Analiziranje, planiranje, organiziranje i razvijanje procesa rada
Sektor
Osobne i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati rad optičke radnje
Uspostaviti i razvijati optičku praksu
Analizirati i unaprijediti procese rada
Održavati čistoću radnih prostora i opreme za ugodan rad
Skrbiti o redovitom servisiranju i održavanju instrumenata, strojeva, alata i ostale opreme
Samostalno analizirati i protumačiti optometrijski recept za optičko pomagalo klijenta
Pratiti modne trendove radi nabave okvira i sunčanih naočala
Planirati nabavu okvira za naočale, kontaktnih leća, sunčanih naočala, ostale robe i poluproizvoda te potrošnog materijala
Samostalno analizirati i protumačiti audiometrijski recept za slušno pomagalo klijenta
2.
Uzimanje mjera i prilagodba optičkih pomagala
Sektor
Osobne i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Ispitati vizualne potrebe klijenta i uvjete u kojima radi i povezati s optometrijskim receptom
Samostalno izmjeriti parametre dioptrijskih naočala za određenu radnu udaljenost ukoliko nedostaju u optometrijskom receptu
Samostalno izmjeriti dioptrijsku jakost i ostale parametre kada se naočale rade bez recepta prema postojećim naočalama
Samostalno korigirati dioptrijsku jakost leća i ostale parametre zbog promjene tjemene udaljenosti ili promjene dizajna leća za naočale
Pravilno koristiti tjemeni dioptrimetar i pomagala za uzimanje mjera
Samostalno prilagoditi okvir prema obliku glave i licu klijenta
Samostalno izmjeriti parametre za individualne naočale
Samostalno izmjeriti položaj osi leća, visinu segmenta, centre multifokalnih leća i dubinu progresivne zone
Samostalno izmjeriti promjer, odrediti zakrivljenost naočalnih leća i rubne debljine te prezentirati klijentu
Samostalno izmjeriti parametre postojećih kontaknih leća kada se naručuju nove
Samostalno uzeti mjere i naručiti dijelove za pomagalo za slabovidne prema optometrijskom receptu
3.
Uzimanje mjera i prilagodba slušnih pomagala
Sektor
Osobne i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provjeriti ušni kanal koristeći otoskop
Prepoznati vidljive poremećaje u vanjskom uhu koji zahtijevaju medicinsku pažnju i uputiti adekvatnom zdravstvenom stručnjaku
Samostalno procijeniti audiogram i govornu audiometriju radi pravilnog odabira i prilagodbe slušnog pomagala
4.
Izrada optičkih pomagala
Sektor
Osobne i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno učitati oblik i veličinu okvira
Samostalno centrirati i blokirati naočalne leće prema zadanim parametrima klijenta
Samostalno obrubiti naočalne leće prema zadanim parametrima i obliku okvira
Samostalno ugraditi/montirati oblikovane leće u okvir za naočale
Samostalno izraditi pomagalo za slabovidnost prema optometrijskom receptu i uzetim mjerama
Samostalno izraditi naočale za slabovidne s odgovarajućim filtrom koji pojačava osjetljivosti na kontrast
Samostalno provjeriti izrađene naočale, očistiti i pripremiti za izdavanje
5.
Izrada slušnih pomagala
Sektor
Osobne i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno odabrati odgovarjući ušni oblik i pravilno uzeti otisak ušnog kanala
Samostalno izraditi slušno pomagalo prema audiometriji i uzetom otisku
6.
Isporuka optičkih pomagala
Sektor
Osobne i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno prilagoditi uređaj za slabovidnost i poboljšati funkcionalnost vida
Isporučiti povećala različitih povećanja za slabovidne i uputiti o pravilnoj uporabi
Isporučiti digitalne uređaje za povećanje i uputiti o načinu korištenja
Samostalno provjeriti anatomsku i estetsku prilagodbu naočala pri izdavanju
Samostalno provjeriti vizualnu funkcionalnost naočala pri izdavanju
7.
Procjena i provjera funkcionalnosti pomagala
Sektor
Osobne i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Procijeniti funkcionalnost propisanog pomagala za slabovidnost
Provjeriti zadovoljstvo klijenta s novim kontaktnim lećama
Samostalno provjeriti nalijeganje i funkcionalnost naočala prilikom izdavanja
Samostalno provjeriti funkcionalnost slušnog pomagala i dodatno ga prilagoditi prema potrebi
8.
Servisiranje i popravak ortopedskih pomagala
Sektor
Osobne i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno održavati i popravljati slušna pomagala
Samostalno promijeniti oštećene dijelove naočala
Samostalno popraviti metalni okvir lotanjem
Samostalno popraviti acetatni okvir lijepljenjem
Samostalno servisirati i izravnati naočale i pomagala za slabovidne te prilagoditi licu i glavi klijenta
Samostalno utvrditi uzrok kvara optičkog pomagala
Samostalno ispitati dostupnost rezervnih dijelova te procijeniti troškove popravka
9.
Administrativni poslovi i vođenje dokumentacije
Sektor
Osobne i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno ispuniti i poslati narudžbenicu za kontaktne leće sa svim potrebnim parametrima
Samostalno ispuniti nalog za popravak i naručivanje rezervnih dijelova naočala
Ispuniti izjavu o sukladnosti proizvoda i jamstveni list i priložiti gotovim naočalama
Savjetovati klijenta kod odabira sunčanih naočala prema obliku lica i modnim trendovima
Samostalno prilagoditi sunčane i zaštitne naočale prema glavi i licu klijenta
Demonstrirati kvalitetu i djelovanje UV zaštite sunčanih naočala na instrumentu za testiranje
Demonstrirati djelovanje polarizacijskih filtera
Instruirati klijenta o pravilnom korištenju pojedinog sistema za čišćenje i održavanje kontaktnih leća
Samostalno voditi evidenciju o optičkim i slušnim pomagalima prema zakonu o prometu medicinskih proizvoda
Komunicirati s klijentima i osobama u pratnji na učinkovit, primjeren, prikladan i strpljiv način koristeći komunikacijske i prodajne vještine
Prepoznati specifičnosti klijentovih potreba te pozitivno djelovati u traženju rješenju poboljšanja vizualnih sposobnosti
Informirati klijenta na prihvatljiv, primjeren i učinkovit način upotrebljavajući rječnik razumljiv klijentu
Ishoditi pristanak klijenta za prikupljanje i čuvanje osobnih podataka
Ispuniti doznaku o ortopedskim pomagalima sa svim potrebnim podacima i obračunom
Unijeti podatke iz doznake u računalni program za vođenje evidencije i fakturirati
Samostalno izraditi kalkulacije za robu i primke za repromaterijal
Samostalno voditi evidenciju zaprimanja i izdavanja robe, rezervnih dijelova i repromaterijala sa skladišta
Samostalno ispuniti radni nalog za izradu naočala sa svim potrebnim podacima i naručiti naočalne leće
Samostalnop provjeriti valjanost i odrediti vrijednost doznake za optičko pomagalo
Samostalno izraditi konačni obračun, izdati fiskalizirani račun i naplatiti pri prodaji optičkih pomagala
Ispitati potrebe i informirati klijenta o karakteristikama sunčanih i zaštitnih naočala
10.
Zaštita na radu, zaštita okoliša te zaštita osobnih podataka i osiguranja kvalitete
Sektor
Osobne i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prepoznati situacije kada su klijentova očekivanja iznad rješenja koje optičar može ponuditi
Prepoznati situaciju u kojoj je potrebno klijenta uputiti nekom drugom stručnjaku za vid
Pridržavati se politike zdravlja, čistoće i sigurnosti u optičkoj radnji kao i primjenjivati odgovarajuće mjere za kontrolu infekcije
Prepoznati i otkloniti rizike za zdravlje i sigurnost u skladu sa zakonima o zaštiti na radu i zaštiti od požara
Primjenjivati zakonske propise o zaštiti okoliša
Provoditi plan mjera o uštedi energije
Zbrinjavati otpad optičke radnje sukladno zakonskim propisima
Samostalno provjeriti odgovaraju li narudžbi parametri i kvaliteta izrade dostavljenih naočalnih leća
Samostalno provjeriti parametre dostavljenih kontaktnih leća prema parametrima iz narudžbe
Samostalno provjeriti optička pomagala prema europskim standardima tolerancija
11.
Savjetovanje, informiranje i komunikacija s klijentom
Sektor
Osobne i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno izračunati konačnu cijenu optičkog pomagala
Savjetovati klijenta kod odabira okvira za naočale
Informirati i savjetovati klijenta kod odabira naočalnih leća temeljem optometrijskog recepta
Komunicirati s klijentom i voditi evidenciju o nezadovoljstvu isporučenim optičkim pomagalom
Savjetovati i uputiti nezadovoljnog klijenta na ponovna optometrijska mjerenja kada je utvrđeno da je pomagalo napravljeno prema optometrijskim pisanim uputama
Informirati klijenta o ograničenjima u proizvodnji optičkih pomagala, naočalnih leća, dioptrijskih okvira, kontaktnih leća
Savjetovati klijenta o pravilnoj uporabi i održavanju naočala
Informirati o rukovanju, režimu nošenja, čišćenju i dezinfekciji te čuvanju kontaktnih leća
Informirati klijenta o cijeni kontaktnih leća i roku isporuke te zaključiti prodaju ili narudžbu
Uputiti klijenta u ispravno korištenje i održavanje slušnog pomagala
Samostalno izraditi ponudu za klijenta
Samostalnop preporučiti kontaktne leće koje će zadovoljiti klijentove potrebe
Samostalno ispitati funkcionalnost optičkih pomagala i zadovoljstvo klijenta
Samostalno otkriti i otkloniti izvor nezadovoljstva klijenta optičkim pomagalom
Komunicirati s klijentima koji imaju loše ili neverbalne komunikacijske vještine na primjeren način
12.
Komunikacija s javnošću, drugim stručnjacima i cjeloživotno učenje
Sektor
Osobne i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Promovirati proizvode i usluge
Komunicirati s optometrijskim stručnjakom vezano uz tumačenje recepta za optičko pomagalo
Surađivati s optometrijskim stručnjakom prilikom optometrijskih mjerenja i testiranja
Održavati i razvijati vještine i stručnost kroz cjeloživotno formalno i neformalno učenje
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (15)
1.
Planiranje, organiziranje i razvijanje procesa rada
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Planirati rad optičke radnje
Uspostaviti i razvijati optičku praksu
Analizirati i unaprijediti procese rada
Održavati čistoću radnih prostora i opreme za ugodan rad
Skrbiti o redovitom servisiranju i održavanju instrumenata, strojeva, alata i ostale opreme
Održavati i razvijati vještine i stručnost kroz cjeloživotno formalno i neformalno učenje
2.
Čitanje, analiziranje i tumačenje optometrijskog recepta
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno analizirati i protumačiti optometrijski recept za optičko pomagalo klijenta
Ispitati vizualne potrebe klijenta i uvjete u kojima radi i povezati s optometrijskim receptom
Samostalnop provjeriti valjanost i odrediti vrijednost doznake za optičko pomagalo
3.
Primanje narudžbi za dioptrijske naočale prema optometrijskom receptu ili bez recepta
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno izmjeriti parametre dioptrijskih naočala za određenu radnu udaljenost ukoliko nedostaju u optometrijskom receptu
Samostalno izmjeriti dioptrijsku jakost i ostale parametre kada se naočale rade bez recepta prema postojećim naočalama
Samostalno korigirati dioptrijsku jakost leća i ostale parametre zbog promjene tjemene udaljenosti ili promjene dizajna leća za naočale
Pravilno koristiti tjemeni dioptrimetar i pomagala za uzimanje mjera
Samostalno prilagoditi okvir prema obliku glave i licu klijenta
Samostalno izmjeriti parametre za individualne naočale
Samostalno izmjeriti položaj osi leća, visinu segmenta, centre multifokalnih leća i dubinu progresivne zone
Samostalno izmjeriti promjer, odrediti zakrivljenost naočalnih leća i rubne debljine te prezentirati klijentu
Samostalno ispuniti radni nalog za izradu naočala sa svim potrebnim podacima i naručiti naočalne leće
Samostalno izračunati konačnu cijenu optičkog pomagala
Savjetovati klijenta kod odabira okvira za naočale
Informirati i savjetovati klijenta kod odabira naočalnih leća temeljem optometrijskog recepta
Samostalno izraditi ponudu za klijenta
4.
Izrađivanje i izdavanje dioptrijskih naočala
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno učitati oblik i veličinu okvira
Samostalno centrirati i blokirati naočalne leće prema zadanim parametrima klijenta
Samostalno obrubiti naočalne leće prema zadanim parametrima i obliku okvira
Samostalno ugraditi/montirati oblikovane leće u okvir za naočale
Samostalno provjeriti izrađene naočale, očistiti i pripremiti za izdavanje
Samostalno provjeriti nalijeganje i funkcionalnost naočala prilikom izdavanja
Ispuniti izjavu o sukladnosti proizvoda i jamstveni list i priložiti gotovim naočalama
Samostalno provjeriti odgovaraju li narudžbi parametri i kvaliteta izrade dostavljenih naočalnih leća
Savjetovati klijenta o pravilnoj uporabi i održavanju naočala
5.
Prodavanje kontaktnih leća prema optometrijskom receptu ili bez recepta
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno izmjeriti parametre postojećih kontaknih leća kada se naručuju nove
Provjeriti zadovoljstvo klijenta s novim kontaktnim lećama
Samostalno ispuniti i poslati narudžbenicu za kontaktne leće sa svim potrebnim parametrima
Samostalno provjeriti parametre dostavljenih kontaktnih leća prema parametrima iz narudžbe
Informirati o rukovanju, režimu nošenja, čišćenju i dezinfekciji te čuvanju kontaktnih leća
Informirati klijenta o cijeni kontaktnih leća i roku isporuke te zaključiti prodaju ili narudžbu
Samostalnop preporučiti kontaktne leće koje će zadovoljiti klijentove potrebe
6.
Izrađivanje i izdavanje pomagala za slabovidnost
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno uzeti mjere i naručiti dijelove za pomagalo za slabovidne prema optometrijskom receptu
Samostalno izraditi pomagalo za slabovidnost prema optometrijskom receptu i uzetim mjerama
Samostalno izraditi naočale za slabovidne s odgovarajućim filtrom koji pojačava osjetljivosti na kontrast
Samostalno prilagoditi uređaj za slabovidnost i poboljšati funkcionalnost vida
Isporučiti povećala različitih povećanja za slabovidne i uputiti o pravilnoj uporabi
Isporučiti digitalne uređaje za povećanje i uputiti o načinu korištenja
Procijeniti funkcionalnost propisanog pomagala za slabovidnost
7.
Servisiranje i popravljanje optičkih pomagala
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno promijeniti oštećene dijelove naočala
Samostalno popraviti metalni okvir lotanjem
Samostalno popraviti acetatni okvir lijepljenjem
Samostalno servisirati i izravnati naočale i pomagala za slabovidne te prilagoditi licu i glavi klijenta
Samostalno utvrditi uzrok kvara optičkog pomagala
Samostalno ispitati dostupnost rezervnih dijelova te procijeniti troškove popravka
Samostalno ispuniti nalog za popravak i naručivanje rezervnih dijelova naočala
8.
Izrađivanje, prodaja i servisiranje slušnih pomagala
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno analizirati i protumačiti audiometrijski recept za slušno pomagalo klijenta
Provjeriti ušni kanal koristeći otoskop
Prepoznati vidljive poremećaje u vanjskom uhu koji zahtijevaju medicinsku pažnju i uputiti adekvatnom zdravstvenom stručnjaku
Samostalno procijeniti audiogram i govornu audiometriju radi pravilnog odabira i prilagodbe slušnog pomagala
Samostalno odabrati odgovarjući ušni oblik i pravilno uzeti otisak ušnog kanala
Samostalno izraditi slušno pomagalo prema audiometriji i uzetom otisku
Samostalno provjeriti funkcionalnost slušnog pomagala i dodatno ga prilagoditi prema potrebi
Samostalno održavati i popravljati slušna pomagala
Uputiti klijenta u ispravno korištenje i održavanje slušnog pomagala
9.
Vođenje baze podataka o klijentima i isporučenim optičkim i slušnim pomagalima
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno voditi evidenciju o optičkim i slušnim pomagalima prema zakonu o prometu medicinskih proizvoda
Ishoditi pristanak klijenta za prikupljanje i čuvanje osobnih podataka
Ispuniti doznaku o ortopedskim pomagalima sa svim potrebnim podacima i obračunom
Unijeti podatke iz doznake u računalni program za vođenje evidencije i fakturirati
10.
Nabavljanje, prodavanje i promoviranje proizvoda i usluga
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Pratiti modne trendove radi nabave okvira i sunčanih naočala
Planirati nabavu okvira za naočale, kontaktnih leća, sunčanih naočala, ostale robe i poluproizvoda te potrošnog materijala
Samostalno izraditi kalkulacije za robu i primke za repromaterijal
Samostalno voditi evidenciju zaprimanja i izdavanja robe, rezervnih dijelova i repromaterijala sa skladišta
Samostalno izraditi konačni obračun, izdati fiskalizirani račun i naplatiti pri prodaji optičkih pomagala
Promovirati proizvode i usluge
11.
Prodavanje sunčanih i zaštitnih naočala, sredstava za održavanje kontaktnih leća i ostale robe
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Savjetovati klijenta kod odabira sunčanih naočala prema obliku lica i modnim trendovima
Samostalno prilagoditi sunčane i zaštitne naočale prema glavi i licu klijenta
Demonstrirati kvalitetu i djelovanje UV zaštite sunčanih naočala na instrumentu za testiranje
Demonstrirati djelovanje polarizacijskih filtera
Instruirati klijenta o pravilnom korištenju pojedinog sistema za čišćenje i održavanje kontaktnih leća
Ispitati potrebe i informirati klijenta o karakteristikama sunčanih i zaštitnih naočala
12.
Komuniciranje s klijentima i osobama u pratnji
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Komunicirati s klijentima i osobama u pratnji na učinkovit, primjeren, prikladan i strpljiv način koristeći komunikacijske i prodajne vještine
Prepoznati specifičnosti klijentovih potreba te pozitivno djelovati u traženju rješenju poboljšanja vizualnih sposobnosti
Informirati klijenta na prihvatljiv, primjeren i učinkovit način upotrebljavajući rječnik razumljiv klijentu
Prepoznati situacije kada su klijentova očekivanja iznad rješenja koje optičar može ponuditi
Informirati klijenta o ograničenjima u proizvodnji optičkih pomagala, naočalnih leća, dioptrijskih okvira, kontaktnih leća
Komunicirati s klijentima koji imaju loše ili neverbalne komunikacijske vještine na primjeren način
Komunicirati s optometrijskim stručnjakom vezano uz tumačenje recepta za optičko pomagalo
13.
Surađivanje i komuniciranje sa stručnjacima koji skrbe o vidu
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Prepoznati situaciju u kojoj je potrebno klijenta uputiti nekom drugom stručnjaku za vid
Surađivati s optometrijskim stručnjakom prilikom optometrijskih mjerenja i testiranja
14.
Provjeravanje izrade optičkih pomagala i osiguranje kvalitete
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno provjeriti anatomsku i estetsku prilagodbu naočala pri izdavanju
Samostalno provjeriti vizualnu funkcionalnost naočala pri izdavanju
Samostalno provjeriti optička pomagala prema europskim standardima tolerancija
Komunicirati s klijentom i voditi evidenciju o nezadovoljstvu isporučenim optičkim pomagalom
Savjetovati i uputiti nezadovoljnog klijenta na ponovna optometrijska mjerenja kada je utvrđeno da je pomagalo napravljeno prema optometrijskim pisanim uputama
Samostalno ispitati funkcionalnost optičkih pomagala i zadovoljstvo klijenta
Samostalno otkriti i otkloniti izvor nezadovoljstva klijenta optičkim pomagalom
15.
Vođenje poslovanja optičke radnje na siguran i ekološki prihvatljiv način u skladu sa zakonskim propisima
Datum evidencije u Registar HKO
11.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Pridržavati se politike zdravlja, čistoće i sigurnosti u optičkoj radnji kao i primjenjivati odgovarajuće mjere za kontrolu infekcije
Prepoznati i otkloniti rizike za zdravlje i sigurnost u skladu sa zakonima o zaštiti na radu i zaštiti od požara
Primjenjivati zakonske propise o zaštiti okoliša
Provoditi plan mjera o uštedi energije
Zbrinjavati otpad optičke radnje sukladno zakonskim propisima
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Optičar/Optičarka
Datum upisa
11.3.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća