Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Kamerman / Kamermanka

Razina HKO
5
Sektor
Grafička tehnologija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3 Tehničari/tehničarke i stručni suradnici/stručne suradnice

3.35 Tehničari/tehničarke informacijske i komunikacijske tehnologije te podrške korisnicima

3.35.352 Tehničari/tehničarke za telekomunikacije i emitiranje

3.35.352.3521 Tehničari/tehničarke za emitiranje i audio-vizualne sustave

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Kamerman / Kamermanka sudjeluje u svim fazama audiovizualnih sadržaja.

U fazi pretprodukcije analizira potrebe snimanja prema zahtjevu naručitelja, samostalno ili u suradnji s projektnim i/ili programskim timom. Zadatak mu je biti upoznat s planom snimanja, scenarijem te ostalom tehničkom dokumentacijom na osnovu čega procijenjuje i planira vrijeme realizacije te prepoznaje potrebe prema zahtjevu snimanja i planira tehnička rješenja proizvodnje jednostavnog audiovizualnog sadržaja. Samostalno priprema opremu i uređaje za proizvodnju jednostavnog audiovizualnog sadržaja.

U fazi produkcije jednostavnih audiovizualnih sadržaja postavlja kamere i druge uređaje za snimanje te spaja i podešava snimateljsku opremu i uređaje (za zvuk i sliku) neposredno prije i tijekom snimanja u studijskim i terenskim uvjetima. Podešava svjetlosne uvjete i postavlja jednostavnu rasvjetu prema zahtjevima snimanje audiovizualnog sadržaja. Samostalno snima zvuk i sliku jednostavnih audiovizualnih sadržaja. Omogućuje prijenos uživo jednostavnog audiovizualnog sadržaja na digitalne platforme.

Kao kamerman / kamermanka sudjeluje u proizvodnji složenih audiovizualnih sadržaja. U stalnoj je komunikaciji s redateljem, direktorom fotografije, izvođačima, snimateljem / snimateljicom zvuka te ostalim članovima tima.

U fazi postprodukcije jednostavnih audiovizualnih sadržaja priprema i podešava snimljeni materijal te montira sliku i zvuk u nelinearnoj montaži. Vrši jednostavnu kolor korekciju montiranog audiovizualnog sadržaja. Sprema i/ili distribuira te arhivira audiovizualni sadržaj.

U fazi postprodukcije složenih audiovizualnih sadržaja ne sudjeluje.

Poznaje i poštuje propise o zaštiti na radu te druge sigurnosne propise. Za rad mu treba razvijena dobra koordinacija, fizička snaga i izdržljivost, dobar vid i sluh te osjećaj za prostornost. U radu koristi engleski jezik na osnovnoj govornoj i pisanoj komunikacijskoj razini te ako to poslodavac zahtijeva, treba imati položen vozački ispit i valjanu vozačku dozvolu.

Dodatno se obrazuje tijekom svoje karijere, kako bi držao korak s razvojem tehnike i nove opreme. 

Može raditi: 

  • na televiziji kao kamerman / kamermanka u u studiju ili na terenu;  
  • na filmu uz usavršavanje u struci kao asistent snimatelja / snimateljice;  
  • na filmu uz usavršavanje kao kamera operater; 
  • kao video snimatelj / snimateljica promotivnih sadržaja za internetsko oglašavanje.
Uvjeti rada

Radi u raznovrsnim radnim uvjetima: rad na terenu, rad u smjenama, rad po noći, rad pod stresom, rad na visini, rad u uvjetima umjetne rasvjete, izloženost opasnosti od električnog udara.

Rad u raznovrsnim vremenskim uvjetima, na visokoj ili niskoj temperaturi, vlazi, izloženost buci i vibracijama. Povremena izloženost fizičkom naporu, naprezanje očiju, dugotrajno stajanje, dugotrajno hodanje, dugotrajni koordinirani rad ruku i nogu, učestalo sagibanje, rad u savijenom položaju, nošenje tereta.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Planiranje snimateljskog zadatka prema zahtjevu naručitelja audiovizualnog sadržaja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati moguća tehnička rješenja prema zahtjevima tonskog snimanja
Analizirati potrebe snimanja prema zahtjevu naručitelja i/ili sudionika izvođača
Procijeniti i planirati vrijeme realizacije te poštivati zadani rok segmenta snimanja zvuka i proizvodnje audiovizualnih sadržaja u cjelini
Poznavati elemente ponude za potrebe izrade zvučnih sadržaja
Primjenjivati praktična znanja digitalne pismenosti
Sudjelovati u izradi ponude za proizvodnju audiovizualnog sadržaja u zahtjevnim projektima
Procijeniti potrebe prema zahtjevu snimanja i planirati tehnička rješenja proizvodnje audiovizualnog sadržaja
Analizirati projektnu dokumentaciju u djelokrugu vlastitog rada i/ili rada u projektnom/programskom timu
Analizirati skice prostora i instalacija spojnog polja prema zahtjevu projekta
Kreirati cijenu usluge izrade audiovizualnog sadržaja u području svog rada
2.
Organiziranje produkcije audiovizualnog sadržaja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati ključne faze rada u okviru snimateljskog zadatka
Vladati organizacijskim vještinama
Preuzeti zadatke snimanja zvuka te odgovornosti prema potrebama proizvodnje audiovizualnih sadržaja unutar projektnog i/ili programskog tima
Voditi evidenciju radnog vremena
3.
Pripremanje i održavanje opreme za proizvodnju audiovizualnog sadržaja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Instalirati i koristiti opremu u skladu s tehničkim i sigurnosnim uputama proizvođača
Poznavati elemente tehničke dokumentacije za potrebe izrade zvučnih sadržaja
Ispunjavati tehničku dokumentaciju
Instalirati i ažurirati softver za snimanje audiovizualnog sadržaja u skladu s tehničkim uputama proizvođača
Primijeniti i poštivati licenčna prava pri izradi audiovizualnog sadržaja
Složiti potrebnu opremu i provjeriti tehničku ispravnost snimateljske opreme za izradu audiovizualnog sadržaja
Kombinirati snimateljsku opremu/tehniku (fotoaparat, video kamera, optički sustavi, sustavi stabilizacije, rasvjetna tijela) pri izradi audiovizualnog sadržaja
Pripremiti i preispitati snimateljsku opremu/tehniku za početak rada u izradi audiovizualnog sadržaja
Analizirati karakteristike svjetla i rasvjetnih tijela, fltra i dosvjetljivača za uvijete izrade audiovizualnog sadržaja
4.
Snimanje, spremanje i izrađivanje sigurnosnih kopija audiovizualnih sadržaja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odabrati odgovarajući format i spremiti audiovizualni sadržaj tr izraditi sigurnosne kopije snimljenog audiovizualnog sadržaja
Primijeniti teorijska i praktična znanja u području tehnologija optike i filtra sudjelovanjem na produkciji audiovizualnih sadržaja
Primijeniti teorijska i praktična znanja u području formati zapisa sudjelovanjem na produkciji audiovizualnih sadržaja
Sudjelovati u provedbi postupka realizacije snimanja i proizvodnje audiovizualnog sadržaja
Koristiti uređaje tonske tehnike (jednostavni tonski lanac) u izradi audiovizualnog sadržaja
Sudjelovati u provedbi postupka vremenskog kodiranja (postavke kamera, sinkronizacija više kamera, reprodukcija) u produkciji audiovizualnih sadržaja
Primijeniti teorijska i praktična znanja u područjima video tehnologija i obrada digitalnog signala slike i zvuka sudjelovanjem na produkciji audiovizualnih sadržaja
Razlikovati pojmove plan snimanja, sinopsis, scenarij, knjiga snimanja u svrhu izrade audiovizualnog sadržaja
Analizirati teoriju i elemente audiovizualnog stvaralaštva (kadriranje, kompozicija, fokus, rampa) pri izradi audiovizualnog sadržaja
Primijeniti teorijska i praktična znanja u području fotografije - kompozicija, pokreti kamere, mizanscena sudjelovanjem na produkciji audiovizualnih sadržaja
Primijeniti teorijska i praktična znanja u području boje - sustavi boja u digitalnom zapisu slike sudjelovanjem na produkciji audiovizualnih sadržaja
Primijeniti mogućnosti tehnologije kamera: rukovanje, rad kamere, moguće primjene i kompatibilnost svih uobičajenih snimateljskih sustava, uključujući dodatne uređaje i opremu
Analizirati svjetlosne i zvučne uvjete za potrebe snimanja audiovizualnog sadržaja
Složiti svjetlosne uvjete i postaviti rasvjetu prema zahtjevima snimanja audiovizualnog sadržaja
Primijeniti napredne mogućnosti snimateljske opreme za snimanje tehnički ispravne slike i zvuka
Samostalno snimiti audiovizualni sadržaj zadovoljavajuće tehničke kvalitete
Primjeniti tehnička znanja za potrebe snimanja trika ili animacije u izradi audiovizualnog sadržaja
5.
Montiranje i arhiviranje audiovizualnog sadržaja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti i podesiti opremu za obradu i/ili emitiranje uživo audiovizualnih sadržaja
Razlikovati tehnologiju i tehniku televizijske i filmske montaže u izradi audiovizualnog sadržaja
Montirati jednostavne audiovizualne forme za televiziju i Internet snimljenog audiovizualnog sadržaja
Primijeniti osnovna načela i pravila televizijske i filmske montaže pri izradi audiovizualnog sadržaja
Provesti osnovnu obradu i kolor korekciju slike na snimljenom audiovizualnom sadržaju
Provesti osnovnu obradu zvuka na snimljenom audiovizualnom sadržaju
Primijeniti digitalne formate, načela digitalizacije i kompresije audiovizualnog sadržaja
Izvesti osnovne tehnike postprodukcije na snimljenom audiovizualnom sadržaju
Spremiti i isporučiti audiovizualni sadržaj na različitim medijskim platformama
Kategorizirati i arhivirati snimljeni audiovizualni sadržaj
Razlikovati forme montaže i obrade audiovizualnog sadržaja za TV, film i Internet
6.
Sudjelovanje u tehničkoj realizaciji prijenosa audiovizualnog događaja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Povezati i provjeriti snimateljsku opremu i uređaje neposredno prije i tijekom snimanja audio vizualnog sadržaja
Izabrati i postaviti kamere i ostale uređaje snimateljske tehnike u studiju i na terenu u svrhu izrade audiovizualnog sadržaja
Postaviti kamere i druge uređaje za snimanje u studijskim i terenskim uvjetima izrade audiovizualnih sadržaja
Sudjelovati u izvedbi postupka snimanja na uređajima za snimanje, obradu, pohranjivanje, reprodukciju i distribuciju audiovizualnog sadržaja
7.
Komuniciranje s članovima tima i naručiteljima audiovizualnog sadržaja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati komunikacijske kanale, vladati komunikacijskim vještinama i stručnom terminologijom
Izvještavati naručitelja zvučnog sadržaja o provedbi i rezultatima realizacije
Prezentirati ponudu proizvodnje zvučnog sadržaja naručitelju
Primjenjivati etičke norme u poslovanju
Komentirati s članovima tima, dionicima i naručiteljem audiovizualnog sadržaja
Izraditi izvještaj o tehničkim zahtjevima izrade audiovizualnog sadržaja za suradnike i naručitelje
8.
Primjenjivanje propisa i pravila o kontroli kvalitete i zaštite autorskih prava u proizvodnji audiovizualnih sadržaja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati tehničke standarde na različitim medijskim platformama
Ishoditi i poštivati autorska prava i srodna prava
Poznavati i poštivati sustav zaštite autorskih i srodnih prava
Ishoditi dozvole za snimanje sukladno zakonu za audiovizualne sadržaje
Analizirati i održavati kvalitetu snimanja sukladno s tehničkim i estetskim standardima izrade audiovizualnog sadržaja
Provjeriti kvalitetu snimke prije isporuke i/ili distribucije audiovizualnog sadržaja
9.
Primjenjivanje propisa o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radne sredine i okoliša u proizvodnji audiovizualnih sadržaja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odlagati pravilno otpadni materijal i neispravnu opremu
Razlikovati i koristiti odgovarajuća sredstva zaštite na radu u izradi audiovizualnog sadržaja
Analizirati moguće izvore opasnosti na radnom mjestu i osnovne mjere zaštite na radu pri izradi audiovizualnih sadržaja
Procijeniti moguće opasnosti u radu na izradi audiovizualnih sadržaja te primijeniti mjere zaštite na radu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (12)
1.
Planiranje, organiziranje vlastitog rada i rada u timu te realizacija rokova audiovizualne produkcije
Datum evidencije u Registar HKO
5.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati moguća tehnička rješenja prema zahtjevima tonskog snimanja
Analizirati potrebe snimanja prema zahtjevu naručitelja i/ili sudionika izvođača
Procijeniti i planirati vrijeme realizacije te poštivati zadani rok segmenta snimanja zvuka i proizvodnje audiovizualnih sadržaja u cjelini
Znati ključne faze rada u okviru snimateljskog zadatka
Vladati organizacijskim vještinama
Preuzeti zadatke snimanja zvuka te odgovornosti prema potrebama proizvodnje audiovizualnih sadržaja unutar projektnog i/ili programskog tima
Primjenjivati praktična znanja digitalne pismenosti
Procijeniti potrebe prema zahtjevu snimanja i planirati tehnička rješenja proizvodnje audiovizualnog sadržaja
Analizirati projektnu dokumentaciju u djelokrugu vlastitog rada i/ili rada u projektnom/programskom timu
Analizirati skice prostora i instalacija spojnog polja prema zahtjevu projekta
2.
Preispitivanju ispravnosti i podešavanje opreme prema zahtjevu snimanja audiovizualnog sadržaja
Datum evidencije u Registar HKO
5.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Instalirati i koristiti opremu u skladu s tehničkim i sigurnosnim uputama proizvođača
Instalirati i ažurirati softver za snimanje audiovizualnog sadržaja u skladu s tehničkim uputama proizvođača
Primijeniti i poštivati licenčna prava pri izradi audiovizualnog sadržaja
Složiti potrebnu opremu i provjeriti tehničku ispravnost snimateljske opreme za izradu audiovizualnog sadržaja
Kombinirati snimateljsku opremu/tehniku (fotoaparat, video kamera, optički sustavi, sustavi stabilizacije, rasvjetna tijela) pri izradi audiovizualnog sadržaja
Pripremiti i preispitati snimateljsku opremu/tehniku za početak rada u izradi audiovizualnog sadržaja
3.
Sudjelovanje u produkciji audiovizualnih sadržaja (TV, film, radio, javna događanja, Internet)
Datum evidencije u Registar HKO
5.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primijeniti teorijska i praktična znanja u području tehnologija optike i filtra sudjelovanjem na produkciji audiovizualnih sadržaja
Primijeniti teorijska i praktična znanja u području formati zapisa sudjelovanjem na produkciji audiovizualnih sadržaja
Sudjelovati u provedbi postupka realizacije snimanja i proizvodnje audiovizualnog sadržaja
Sudjelovati u provedbi postupka vremenskog kodiranja (postavke kamera, sinkronizacija više kamera, reprodukcija) u produkciji audiovizualnih sadržaja
Primijeniti teorijska i praktična znanja u područjima video tehnologija i obrada digitalnog signala slike i zvuka sudjelovanjem na produkciji audiovizualnih sadržaja
Primijeniti teorijska i praktična znanja u području fotografije - kompozicija, pokreti kamere, mizanscena sudjelovanjem na produkciji audiovizualnih sadržaja
Primijeniti teorijska i praktična znanja u području boje - sustavi boja u digitalnom zapisu slike sudjelovanjem na produkciji audiovizualnih sadržaja
Povezati i provjeriti snimateljsku opremu i uređaje neposredno prije i tijekom snimanja audio vizualnog sadržaja
Sudjelovati u izvedbi postupka snimanja na uređajima za snimanje, obradu, pohranjivanje, reprodukciju i distribuciju audiovizualnog sadržaja
4.
Samostalno pripremanje opreme i uređaja za proizvodnju audiovizualnog sadržaja
Datum evidencije u Registar HKO
5.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Analizirati karakteristike svjetla i rasvjetnih tijela, fltra i dosvjetljivača za uvijete izrade audiovizualnog sadržaja
Primijeniti mogućnosti tehnologije kamera: rukovanje, rad kamere, moguće primjene i kompatibilnost svih uobičajenih snimateljskih sustava, uključujući dodatne uređaje i opremu
Analizirati svjetlosne i zvučne uvjete za potrebe snimanja audiovizualnog sadržaja
Složiti svjetlosne uvjete i postaviti rasvjetu prema zahtjevima snimanja audiovizualnog sadržaja
Primijeniti napredne mogućnosti snimateljske opreme za snimanje tehnički ispravne slike i zvuka
Postaviti kamere i druge uređaje za snimanje u studijskim i terenskim uvjetima izrade audiovizualnih sadržaja
5.
Samostalno snimanje audiovizualnog sadržaja
Datum evidencije u Registar HKO
5.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Odabrati odgovarajući format i spremiti audiovizualni sadržaj tr izraditi sigurnosne kopije snimljenog audiovizualnog sadržaja
Koristiti uređaje tonske tehnike (jednostavni tonski lanac) u izradi audiovizualnog sadržaja
Razlikovati pojmove plan snimanja, sinopsis, scenarij, knjiga snimanja u svrhu izrade audiovizualnog sadržaja
Analizirati teoriju i elemente audiovizualnog stvaralaštva (kadriranje, kompozicija, fokus, rampa) pri izradi audiovizualnog sadržaja
Samostalno snimiti audiovizualni sadržaj zadovoljavajuće tehničke kvalitete
Primjeniti tehnička znanja za potrebe snimanja trika ili animacije u izradi audiovizualnog sadržaja
Izabrati i postaviti kamere i ostale uređaje snimateljske tehnike u studiju i na terenu u svrhu izrade audiovizualnog sadržaja
6.
Samostalno montiranje i obrađivanje, spremanje i distribuiranje te arhiviranje audiovizualnih sadržaja jednostavnijih formi
Datum evidencije u Registar HKO
5.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Pripremiti i podesiti opremu za obradu i/ili emitiranje uživo audiovizualnih sadržaja
Razlikovati tehnologiju i tehniku televizijske i filmske montaže u izradi audiovizualnog sadržaja
Montirati jednostavne audiovizualne forme za televiziju i Internet snimljenog audiovizualnog sadržaja
Primijeniti osnovna načela i pravila televizijske i filmske montaže pri izradi audiovizualnog sadržaja
Provesti osnovnu obradu i kolor korekciju slike na snimljenom audiovizualnom sadržaju
Provesti osnovnu obradu zvuka na snimljenom audiovizualnom sadržaju
Primijeniti digitalne formate, načela digitalizacije i kompresije audiovizualnog sadržaja
Izvesti osnovne tehnike postprodukcije na snimljenom audiovizualnom sadržaju
Spremiti i isporučiti audiovizualni sadržaj na različitim medijskim platformama
Kategorizirati i arhivirati snimljeni audiovizualni sadržaj
Razlikovati forme montaže i obrade audiovizualnog sadržaja za TV, film i Internet
7.
Sudjelovanje u pripremi i izradi ponuda za izradu audiovizualnog sadržaja prema zahtjevu naručitelja
Datum evidencije u Registar HKO
5.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati elemente ponude za potrebe izrade zvučnih sadržaja
Prezentirati ponudu proizvodnje zvučnog sadržaja naručitelju
Sudjelovati u izradi ponude za proizvodnju audiovizualnog sadržaja u zahtjevnim projektima
Kreirati cijenu usluge izrade audiovizualnog sadržaja u području svog rada
8.
Samostalno ispunjavanje tehničke dokumentacije za izradu audiovizualnog sadržaja
Datum evidencije u Registar HKO
5.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Voditi evidenciju radnog vremena
Poznavati elemente tehničke dokumentacije za potrebe izrade zvučnih sadržaja
Ispunjavati tehničku dokumentaciju
9.
Komuniciranje sa suradnicima i naručiteljem audiovizualnog sadržaja
Datum evidencije u Registar HKO
5.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati komunikacijske kanale, vladati komunikacijskim vještinama i stručnom terminologijom
Izvještavati naručitelja zvučnog sadržaja o provedbi i rezultatima realizacije
Primjenjivati etičke norme u poslovanju
Komentirati s članovima tima, dionicima i naručiteljem audiovizualnog sadržaja
Izraditi izvještaj o tehničkim zahtjevima izrade audiovizualnog sadržaja za suradnike i naručitelje
10.
Kontroliranje kvalitete u skladu s tehničkim i estetskim standardima izrade audiovizualnog sadržaja
Datum evidencije u Registar HKO
5.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primjenjivati tehničke standarde na različitim medijskim platformama
Analizirati i održavati kvalitetu snimanja sukladno s tehničkim i estetskim standardima izrade audiovizualnog sadržaja
Provjeriti kvalitetu snimke prije isporuke i/ili distribucije audiovizualnog sadržaja
11.
Produciranje audiovizualnog sadržaja sukladno Zakonu o zaštiti autorskih i srodnih prava
Datum evidencije u Registar HKO
5.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Ishoditi i poštivati autorska prava i srodna prava
Poznavati i poštivati sustav zaštite autorskih i srodnih prava
Ishoditi dozvole za snimanje sukladno zakonu za audiovizualne sadržaje
12.
Obavljanje poslova sukladno propisima o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radne sredine i okoliša pri izradi audiovizualnih sadržaja
Datum evidencije u Registar HKO
5.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Odlagati pravilno otpadni materijal i neispravnu opremu
Razlikovati i koristiti odgovarajuća sredstva zaštite na radu u izradi audiovizualnog sadržaja
Analizirati moguće izvore opasnosti na radnom mjestu i osnovne mjere zaštite na radu pri izradi audiovizualnih sadržaja
Procijeniti moguće opasnosti u radu na izradi audiovizualnih sadržaja te primijeniti mjere zaštite na radu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Kamerman / Kamermanka
Datum upisa
5.3.2021
Vrijedi do
31.12.2024
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća