Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Medijski tehničar/Medijska tehničarka

Razina HKO
4.2
Sektor
Grafička tehnologija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3131.14.4 Fotografski tehničar/fotografska tehničarka

3131.21.4 Snimatelj/snimateljica slike

3131.24.4 Snimatelj/snimateljiica zvuka

3131.25.4 Tehničar/tehničarka za zvučne efekte

3131.26.4 Mješač/mješačica zvuka

3131.27.4 Montažer/montažerka slike i zvuka

3131.31.4 Studijski ili radijski operator/studijska ili radijska operatorica

3131.32.4 Studijski ili televizijski operator/studijska ili televizijska operatorica

3131.35.4 Operator/operatorica videosnimanja

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Medijski tehničar / medijska tehničarka sudjeluje u proizvodnji audiovizualnih medijskih sadržaja, prilagođava medijske sadržaje za pohranu i distribuciju na različitim medijskim platformama te sudjeluje u tehničkoj izvedbi, realizaciji i praćenju događanja.

Sudjelovanje u proizvodnji medijskih sadržaja uključuje: fotografiranje i obrađivanje fotografija, snimanje, montiranje i obrađivanje jednostavnih formi video sadržaja (reportaže, prilozi i sl.), snimanje, montiranje i obrađivanje jednostavnih formi audio zapisa, grafičko opremanje medijskih sadržaja (jednostavna animacija), korištenje interaktivnih sučelja za pregled medijskih sadržaja.
Prilagođavanje medijskih sadržaja za pohranu i distribuciju na različitim medijskim platformama uključuje: formatiranje i konvertiranje medijskih datoteka, arhiviranje medijskih sadržaja i objavu medijskih sadržaja na različitim platformama.

Sudjelovanje u tehničkoj izvedbi, realizaciji i praćenju događanja uključuje: instaliranje i podešavanje opreme, prenošenje i pohranjivanje medijskog sadržaja.

Ovisno o području rada, zapošljava se u medijskoj produkciji, u produkcijama za marketing i promociju te u pojedinim područjima grafičke djelatnosti.

S obzirom na vrste projekata, radi u studiju i / ili na terenu. Prilikom rada najčešće radi u timu. U radu koristi audiovizualnu i informacijsko-komunikacijsku tehnologiju.

Može raditi kao dio tehničke / realizatorske ekipe: na televiziji u studiju ili na terenu; na filmu; za izradu promotivnih sadržaja za internetsko oglašavanje; za snimanje i obradu, objavljivanje i emitiranje javnih događanja na internetu; svečanih događanja i proslava, kazališnih predstava i koncerata; u produkciji obrazovnih sadržaja za e-učenje; izradu i objavu medijskih sadržaja na web portalima.

Uvjeti rada

Radi u raznovrsnim radnim uvjetima: rad na terenu, noćni rad, rad u smjenama, rad pod stresom, rad na visini, rad u laboratoriju, rukovanje računalnom, električnom i rasvjetnom opremom, povremena izloženost fizičkom naporu.

Skupovi kompetencija (11)
1.
Planiranje medijskog projekta
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u izradi operacijskog plana medijskog proizvoda
Pravovremeno pokrenuti postupak dobivanja dozvole za snimanje medijskih sadržaja kod nadležnih osoba i/ili institucija
Sudjelovati u izračunu cijena usluga i proizvoda
Planirati tehničke kapacitete usklađene s početkom i trajanjem događanja te brojem sudionika
Istražiti i prilagoditi prostorne, svjetlosne i zvučne uvjete u kojima će se proizvoditi medijski sadržaj
Podijeliti svoj segment proizvodnje medijskih sadržaja na faze, trajanje pojedinih faza te rokove za završavanje pojedinih faza ili krajnjeg proizvoda
Primijeniti teorijska i praktična znanja u području audiovizualnih i informacijsko-komunikacijskih tehnologija
Planirati raspoloživost sklopovske i programske potpore na temelju specifikacije krajnjeg medijskog proizvoda
Predložiti tehničko rješenje za proizvodnju medijskih sadržaja
2.
Pripremanje i održavanje opreme za proizvodnju medijskih sadržaja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Preuzeti, odgovorno koristiti i vratiti opremu u skladu sa standardiziranim procedurama i uz vođenje skladišne dokumentacije
Provjeriti ispravnost opreme, uočiti moguće kvarove te uputiti opremu na servis
Instalirati i koristiti opremu u skladu s tehničkim i sigurnosnim uputama proizvođača
Planirati raspoloživost sklopovske i programske potpore te opreme za proizvodnju medijskih sadržaja
Održavati i brinuti o ispravnosti opreme
Instalirati i ažurirati softver za snimanje audiovizualnog sadržaja u skladu s tehničkim uputama proizvođača
Primijeniti i poštivati licenčna prava pri izradi audiovizualnog sadržaja
Pri spajanju opreme na izmjenične izvore napona voditi brigu o kapacitetu električnih instalacija
Ispuniti skladišnu dokumentaciju kod preuzimanja i vraćanja audiovizualne i ostale tehničke opreme
3.
Snimanje, obrađivanje, montiranje i arhiviranje fotografija
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno snimiti i spremiti fotografije prema zahtjevima medijskog projekta te izraditi sigurnosne kopije
Obraditi fotografije prema zahtjevu medijskog projekta / naručitelja
Prilagoditi kvalitetu fotografije prema zahtjevima medijske platforme
4.
Snimanje, obrađivanje, montiranje i arhiviranje video sadržaja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno snimiti video prema zahtjevima medijskog projekta / naručitelja
Montirati i obraditi video prema zahtjevu medijskog projekta / naručitelja
Konvertirati i uskladiti formate, kompresije, kontejnere, standarde boja i broadcast standarde
Napraviti compositing i color korekciju slike prema zahtjevima medijskog projekta/naručitelja
Odabrati odgovarajući format i spremiti audiovizualni sadržaj tr izraditi sigurnosne kopije snimljenog audiovizualnog sadržaja
Spremiti montirani medijski sadržaj za distribuciju i objavu na različitim medijskim platformama i izraditi sigurnosne kopije
5.
Snimanje, obrađivanje, montiranje i arhiviranje zvuka
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno snimiti zvuk prema zahtjevima medijskog projekta / naručitelja
Montirati i obraditi zvuk prema zahtjevima medijskog projekta / naručitelja
Prilagoditi zvučne zapise za objavu na različitim medijskim platformama
Organizirati i pohraniti zvučne zapise te izraditi sigurnosne kopije
6.
Izrađivanje jednostavnih računalnih animacija
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Obraditi i montirati jednostavnije animacije
Prilagoditi animacije za objavu na različitim medijskim platformama
Organizirati i spremiti 2D animacije i 3D modele i izraditi sigurnosne kopije
Izraditi jednostavne 2D animacije za potrebe proizvodnje medijskih sadržaja u suradnji s proizvodnim timom
Izraditi jednostavne 3D modele za potrebe proizvodnje medijskih sadržaja u suradnji s proizvodnim timom
7.
Sudjelovanje u tehničkoj realizaciji prijenosa događaja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Upravljati i koristiti zadana sučelja za pregled i pohranu medijskih sadržaja
Sudjelovati u realizaciji i testiranju medijskih proizvoda u odnosu na planirane tehničke specifikacije i standarde distribucije
Konvertirati medijske datoteke prema zahtjevima tehničke specifikacije i standarda distribucije
Obavljati poslove prijenosa slike i zvuka medijskog sadržaja na različitim platformama
Obavljati poslove snimanja i arhiviranje prijenosa
Voditi evidenciju o održavanju opreme
Voditi evidenciju radnoga vremena i putnih naloga
Instalirati i podesiti informacijsko-komunikacijsku i audiovizualnu opremu
Obaviti inventuru sklopovske i programske potpore, audiovizualne i ostale tehničke opreme
Pohraniti medijsku datoteku u odgovarajući format prema zahtjevima tehničke specifikacije i standarda distribucije
8.
Opremanje medijskih sadržaja grafikom i tekstom
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Oblikovati i integrirati elemente grafike za potrebe izrade medijskih sadržaja
Izraditi grafičke proizvode za medijsku promociju medijskih sadržaja
Napisati i oblikovati popratne tekstove
Koristiti alate za izradu računalne grafike
Kreirati, obraditi i/ili prilagoditi elemente dizajna (vizualni identitet, tipografija, boja i sl.) prema zahtjevu naručitelja
Izraditi grafičke i tekstualne elemente za animirane i interaktivne medijske sadržaje
9.
Komuniciranje s članovima tima i korisnicima usluga i prezentiranje audiovizualnih proizvoda
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u timskom radu
Primijeniti etički kodeks u poslovanju
Informirati suradnike i naručitelje o tehničkim zahtjevima za proizvodnju medijskih sadržaja
Informirati suradnike i naručitelje o mogućim problemima i/ili kašnjenju u proizvodnji medijskih sadržaja
Definirati potrebe naručitelja i informirati suradnike i naručitelje o tehničkim zahtjevima za proizvodnju medijskih sadržaja
Prezentirati plan izrade medijskih sadržaja
Prezentirati audiovizualne proizvode i usluge u dogovoru s članovima proizvodnog tima
Primijeniti dobru komunikacijsku praksu
Izvijestiti suradnike i naručitelje o provedbi pojedinih faza medijskog projekta ili programa
10.
Praćenje i primjenjivanje propisa i pravila o kontroli kvalitete i zakonskoj regulativi u proizvodnji medijskih sadržaja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti opremu u skladu s uputama proizvođača
Raditi u skladu s normama, propisima, tehničkim specifikacijama, standardima i zakonima
Pratiti tehnološki razvoj u struci i standarde
Održavati kvalitetu rada
Primijeniti interne pravilnike i protokole u radu
Primijeniti standarde tehničke kvalitete u izradi medijskih sadržaja
11.
Praćenje i primjenjivanje propisa o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radne sredine i okoliša u proizvodnji medijskih sadržaja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Raditi u skladu s propisima o sigurnosti i zaštiti zdravlja
Raditi u skladu s propisima o očuvanju okoliša
Razvrstati i zbrinuti opremu i tehnološko-tehnički otpad u skladu sa zakonskim procedurama
Razlikovati i koristiti odgovarajuća sredstva zaštite na radu u izradi audiovizualnog sadržaja
Primijeniti mjere zaštite na radu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (10)
1.
Sudjelovanje u planiranju i organizaciji medijskog projekta
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Sudjelovati u izradi operacijskog plana medijskog proizvoda
Planirati tehničke kapacitete usklađene s početkom i trajanjem događanja te brojem sudionika
Istražiti i prilagoditi prostorne, svjetlosne i zvučne uvjete u kojima će se proizvoditi medijski sadržaj
Podijeliti svoj segment proizvodnje medijskih sadržaja na faze, trajanje pojedinih faza te rokove za završavanje pojedinih faza ili krajnjeg proizvoda
Primijeniti teorijska i praktična znanja u području audiovizualnih i informacijsko-komunikacijskih tehnologija
Planirati raspoloživost sklopovske i programske potpore na temelju specifikacije krajnjeg medijskog proizvoda
Predložiti tehničko rješenje za proizvodnju medijskih sadržaja
Definirati potrebe naručitelja i informirati suradnike i naručitelje o tehničkim zahtjevima za proizvodnju medijskih sadržaja
Pravovremeno pokrenuti postupak dobivanja dozvole za snimanje medijskih sadržaja kod nadležnih osoba i/ili institucija
Sudjelovati u izračunu cijena usluga i proizvoda
2.
Održavanje sklopovske i programske potpore i opreme za proizvodnju medijskih sadržaja te briga o njihovoj ispravnosti
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Preuzeti, odgovorno koristiti i vratiti opremu u skladu sa standardiziranim procedurama i uz vođenje skladišne dokumentacije
Provjeriti ispravnost opreme, uočiti moguće kvarove te uputiti opremu na servis
Instalirati i koristiti opremu u skladu s tehničkim i sigurnosnim uputama proizvođača
Planirati raspoloživost sklopovske i programske potpore te opreme za proizvodnju medijskih sadržaja
Instalirati i ažurirati softver za snimanje audiovizualnog sadržaja u skladu s tehničkim uputama proizvođača
Primijeniti i poštivati licenčna prava pri izradi audiovizualnog sadržaja
3.
Snimanje i proizvodnja jednostavnijih formi te sudjelovanje u proizvodnji složenijih formi AV sadržaja
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno snimiti i spremiti fotografije prema zahtjevima medijskog projekta te izraditi sigurnosne kopije
Samostalno snimiti video prema zahtjevima medijskog projekta / naručitelja
Odabrati odgovarajući format i spremiti audiovizualni sadržaj tr izraditi sigurnosne kopije snimljenog audiovizualnog sadržaja
Samostalno snimiti zvuk prema zahtjevima medijskog projekta / naručitelja
Prilagoditi zvučne zapise za objavu na različitim medijskim platformama
Organizirati i pohraniti zvučne zapise te izraditi sigurnosne kopije
Prilagoditi animacije za objavu na različitim medijskim platformama
Izraditi jednostavne 2D animacije za potrebe proizvodnje medijskih sadržaja u suradnji s proizvodnim timom
Izraditi jednostavne 3D modele za potrebe proizvodnje medijskih sadržaja u suradnji s proizvodnim timom
Izraditi grafičke i tekstualne elemente za animirane i interaktivne medijske sadržaje
4.
Montiranje i obrada jednostavnijih formi te sudjelovanje u montaži složenijih formi medijskih sadržaja
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Obraditi fotografije prema zahtjevu medijskog projekta / naručitelja
Prilagoditi kvalitetu fotografije prema zahtjevima medijske platforme
Montirati i obraditi video prema zahtjevu medijskog projekta / naručitelja
Konvertirati i uskladiti formate, kompresije, kontejnere, standarde boja i broadcast standarde
Napraviti compositing i color korekciju slike prema zahtjevima medijskog projekta/naručitelja
Spremiti montirani medijski sadržaj za distribuciju i objavu na različitim medijskim platformama i izraditi sigurnosne kopije
Montirati i obraditi zvuk prema zahtjevima medijskog projekta / naručitelja
Obraditi i montirati jednostavnije animacije
Organizirati i spremiti 2D animacije i 3D modele i izraditi sigurnosne kopije
Oblikovati i integrirati elemente grafike za potrebe izrade medijskih sadržaja
5.
Vođenje tehničke dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Ispuniti skladišnu dokumentaciju kod preuzimanja i vraćanja audiovizualne i ostale tehničke opreme
Voditi evidenciju o održavanju opreme
Voditi evidenciju radnoga vremena i putnih naloga
Obaviti inventuru sklopovske i programske potpore, audiovizualne i ostale tehničke opreme
6.
Komuniciranje sa suradnicima i korisnicima usluga u proizvodnji medijskih sadržaja
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Sudjelovati u timskom radu
Informirati suradnike i naručitelje o tehničkim zahtjevima za proizvodnju medijskih sadržaja
Informirati suradnike i naručitelje o mogućim problemima i/ili kašnjenju u proizvodnji medijskih sadržaja
Prezentirati plan izrade medijskih sadržaja
Prezentirati audiovizualne proizvode i usluge u dogovoru s članovima proizvodnog tima
Primijeniti dobru komunikacijsku praksu
Izvijestiti suradnike i naručitelje o provedbi pojedinih faza medijskog projekta ili programa
7.
Kontroliranje kvalitete u skladu s tehničkim standardima, zakonima i drugim propisima
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primijeniti etički kodeks u poslovanju
Pratiti tehnološki razvoj u struci i standarde
Održavati kvalitetu rada
Primijeniti interne pravilnike i protokole u radu
Primijeniti standarde tehničke kvalitete u izradi medijskih sadržaja
Koristiti opremu u skladu s uputama proizvođača
Raditi u skladu s normama, propisima, tehničkim specifikacijama, standardima i zakonima
8.
Obavljanje poslova u skladu s propisima o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radne sredine i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Održavati i brinuti o ispravnosti opreme
Pri spajanju opreme na izmjenične izvore napona voditi brigu o kapacitetu električnih instalacija
Raditi u skladu s propisima o očuvanju okoliša
Razvrstati i zbrinuti opremu i tehnološko-tehnički otpad u skladu sa zakonskim procedurama
Razlikovati i koristiti odgovarajuća sredstva zaštite na radu u izradi audiovizualnog sadržaja
Primijeniti mjere zaštite na radu
Raditi u skladu s propisima o sigurnosti i zaštiti zdravlja
9.
Sudjelovanje u tehničkoj realizaciji prijenosa događanja
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Upravljati i koristiti zadana sučelja za pregled i pohranu medijskih sadržaja
Sudjelovati u realizaciji i testiranju medijskih proizvoda u odnosu na planirane tehničke specifikacije i standarde distribucije
Konvertirati medijske datoteke prema zahtjevima tehničke specifikacije i standarda distribucije
Obavljati poslove prijenosa slike i zvuka medijskog sadržaja na različitim platformama
Obavljati poslove snimanja i arhiviranje prijenosa
Instalirati i podesiti informacijsko-komunikacijsku i audiovizualnu opremu
Pohraniti medijsku datoteku u odgovarajući format prema zahtjevima tehničke specifikacije i standarda distribucije
10.
Opremanje medijskih sadržaja tekstom za potrebe objave i promocije
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Izraditi grafičke proizvode za medijsku promociju medijskih sadržaja
Napisati i oblikovati popratne tekstove
Koristiti alate za izradu računalne grafike
Kreirati, obraditi i/ili prilagoditi elemente dizajna (vizualni identitet, tipografija, boja i sl.) prema zahtjevu naručitelja
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Medijski tehničar/Medijska tehničarka
Datum upisa
2.3.2021
Vrijedi do
31.12.2024
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća