Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku

Razina HKO
4.2
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3115 Tehničari/tehničarke strojarstva, brodogradnje i srodna zanimanja

3.31.313.3131 Rukovoditelji/rukovoditeljice energetskim i srodnim postrojenjima

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Tehničar za energetiku / tehničarka za energetiku

analizira, detektira postojeće termotehničke sustave u/na objektu, vrši montažu i održava elemente i sustave energetskog postrojenja. Radi na poslovima modernizacije sustava grijanja, PTV-a, sustavima hlađenja i drugih termotehničkih sustava, te uvođenja sustava obnovljivih izvora energije u proizvodnom precesu ili objektu. 

Poslove koje obavlja, provodi samostalno ili kao suradnik ovlaštenog inženjera, a obuhvaćaju  organiziranje montaže, te puštanja u pogon i ispitivanje toplinskih i hidrauličkih elemenata, motora, turbina, energetskih sustava i sustava obnovljivih izvora energije. Također prati održavanje i remont dijela ili cijelog energetskog sustava. Provodi ispitivanje komponenata te cijelog energetskog i termotehničkog sustava, primjenjujući mjerne instrumente na energetske veličine (potrošnja goriva i maziva, tlak, temperatura, protok, snaga i sl.). Također, tehničar za energetiku analizira potrošnju energije i provodi troškovnu analizu potrošnje u termotehničkih sustavima u/na objektu. Predlaže mjere zamjene energenata za grijanje, zamjena izvora toplinske energije, zamjena tijela za odvajanje topline, uvođenje sustava obnovljivih izvora energije. Prati rad i pravodobno intervenira prilikom rada (daljinsko praćenje parametara rada i potrošnje) sustava  grijanja, hlađenja, pripreme potrošne tople vode, ventilacije, klimatizacije i rasvjete.

Posao tehničara za energetiku obavlja se unutar objekta, na otvorenom i u uredu.

Poslovi zahtijevaju sposobnost prostornog predočavanja, sposobnost tehničkog i analitičkog rješavanja problema, sposobnost snalaženja u novim situacijama, sposobnost koncentracije te je nužna preciznost, savjesnost i odgovornost na radu te poslovna komunikativnost u suradničkim poslovima te ophođenju s krajnjim korisnicima.

Uvjeti rada

Tehničar za energetiku/tehničarka za energetiku radi u zatvorenom i otvorenom prostoru. U zatvorenom prostoru moguća je izloženost buci i vibracijama, visokim temperaturama, ionizirajućem zračenju (u blizini generatora električne energije). Na otvorenom moguć je i rad na visini, a uvjeti rada ovise o vremenskim prilikama.

Poslovi tehničar za energetiku/tehničarka za energetiku zahtijevaju sposobnost prostornog predočavanja, sposobnost tehničkog i analitičkog rješavanja problema, sposobnost snalaženja u novim situacijama, sposobnost koncentracije. Nužna je preciznost, savjesnost i odgovornost na radu te poslovna komunikativnost u suradničkim i vodećim poslovima. Pri otkrivanju uzroka nekog kvara potrebna je i sposobnost zaključivanja te povezivanja uzroka i posljedica. Zbog velike odgovornosti i radu na visini na svom radnom mjestu povremeno je izložen iznadprosječnom stresu prema kojemu treba razviti individualnu otpornost. To znači da se s teškim i napornim situacijama treba nositi mirno i konstruktivno, koristeći se sposobnošću ciljane argumentacije.

Ostvarenju ovih stavova uvjet je psihofizička sposobnost te prosječne motoričke sposobnosti, a isključuje se daltonizam, izuzetna slabovidnost, teška tjelesna oštećenja i psihička nestabilnost.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati i organizirati vlastiti rad prema zakonskom okviru za proizvodnju toplinske energije iz obnovljivih izvora i pravilniku o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
Analizirati radne zadatke sukladno tehničkim uputama
Analizirati postojeće stanje ugrađenih termotehničkih sustava
Pratiti i evidentirati potrošnju energenata i vode
Analizirati potrošnju energenata i vode
Identificirati alate, uređaje, pribor i mjernu tehniku
Koristiti tehničke upute, kataloge proizvođača opreme za rad sa opremom, alatom, priborom i uređajima na siguran način
Pripremiti potrebnu opremu i materijal za rad
Tumačiti projektnu i tehničku dokumentaciju i sheme spajanja opreme
Primjenjivati tehničke norme te važeće zakonske propise
2.
Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti sustav automatizacije postrojenja i sustav alarmiranja i obavještavanja u slučaju nenormalnih radnih stanja
Primijeniti postupke i pravila ručnog vođenja sustava kroz nenormalna radna stanja energetskih sustava
Razlikovati mjernu opremu za provedbu ispitivanja
Provoditi ispitivanje toplinskih i hidrauličkih elemenata, motora, turbina i ostalih dijelova energetskih sustava
Montirati materijal, opremu ili elemente energetskog postrojenja
Sudjelovati u timu pri puštanju u rad energetskog postrojenja
Primjenjivati postupke, praćenja rada i rukovanja termo energetskim, hidro energetskim i energetskim postrojenjima iz OIE
Identificirati potencijalne probleme koji bi se mogli pojaviti u radu energetskog postrojenja uslijed neplaniranih utjecaja
Analizirati opseg, vrstu kvara i uzrok na energetskim postrojenjima
3.
Predlaganje mjera energetsko ekonomsko isplativijeg termo tehničkog sustava
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odrediti troškove energetskog sustava (sustav grijanja, sustav PTV-a, sustav hlađenja, sustav ventilacije/klimatizacije)
Izabrati energetsko i ekonomski isplativiji sustav rasvjete prostora
Ugraditi i sudjelovati u ugradnji odabranih sustava
Upravljati radom odabranih sustava
4.
Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Održavati (preventivno i redovito) termo energetska, hidro energetska, plinsko energetska i energetska postrojenje iz obnovljivih izvora energije na temelju preporuka proizvođača ugrađene opreme
Dijagnosticirati kvarove na postrojenju te otkloniti kvar i zamijeniti element postrojenja uz stručni nadzor
5.
Vođenje potrebne radne evidencije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Popunjavati radnu dokumentaciju i ispunjavati izvještaje o obavljenom radu
Izraditi sheme spajanja ugrađene opreme
Dopunjavati postojeće sheme novo ugrađenom opremom
6.
Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati potrošnju opreme, alata i potrošnih materijala sukladno potrebama te stanju na skladištu
Identificirati potrebnu opremu i rezervne dijelove
Izračunati utrošak materijala i vremena rada
Primijeniti osnove poslovne komunikacije u timu, sa suradnicima ili klijentima
Samostalno primjenjivati informacijsko-komunikacijsku tehnologiju i softverske alate za obradu teksta i slike, dokumentaciju sustava (sheme, nacrte)
7.
Osiguranje uvjeta za kvalitetnu izvedbu radova uz preuzimanje odgovornosti za obavljene poslove
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati kvalitetu izvedenih ili preuzetih radova na pojedinim segmentima energetskog postrojenja
Provoditi probna ispitivanja
Pridržavati se normi osiguranja opće kvalitete
8.
Primjena pravila zaštite na radu
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti zaštitnu opremu prema pravilima zaštite na radu, zaštite od požara i rada na visini.
Iskazati propise o protupožarnoj sigurnosti
Iskazati propise pri korištenju štetnih tvari u skladu s ekologijom
Odvojeno prikupljati, sortirati i odlagati otpad i ambalažu
Poznavati postupke za rukovanje, skladištenje i odlaganje ekološki štetnih tvari
Poznavati i poštivati propise o zaštiti okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (13)
1.
Analiziranje, planiranje i organiziranje vlastitog rada
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Planirati i organizirati vlastiti rad prema zakonskom okviru za proizvodnju toplinske energije iz obnovljivih izvora i pravilniku o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
Analizirati radne zadatke sukladno tehničkim uputama
Analizirati postojeće stanje ugrađenih termotehničkih sustava
Pratiti i evidentirati potrošnju energenata i vode
Analizirati potrošnju energenata i vode
2.
Pripremanje radnog mjesta potrebnom opremom i materijalima
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Identificirati alate, uređaje, pribor i mjernu tehniku
Koristiti tehničke upute, kataloge proizvođača opreme za rad sa opremom, alatom, priborom i uređajima na siguran način
Pripremiti potrebnu opremu i materijal za rad
3.
Proučavanje stručne literature, tehničkih nacrta i tehničke dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Tumačiti projektnu i tehničku dokumentaciju i sheme spajanja opreme
Primjenjivati tehničke norme te važeće zakonske propise
4.
Montiranje i puštanje u rad pojedinih elemenata i segmenata energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primijeniti sustav automatizacije postrojenja i sustav alarmiranja i obavještavanja u slučaju nenormalnih radnih stanja
Primijeniti postupke i pravila ručnog vođenja sustava kroz nenormalna radna stanja energetskih sustava
Montirati materijal, opremu ili elemente energetskog postrojenja
Sudjelovati u timu pri puštanju u rad energetskog postrojenja
Primjenjivati postupke, praćenja rada i rukovanja termo energetskim, hidro energetskim i energetskim postrojenjima iz OIE
Identificirati potencijalne probleme koji bi se mogli pojaviti u radu energetskog postrojenja uslijed neplaniranih utjecaja
Analizirati opseg, vrstu kvara i uzrok na energetskim postrojenjima
5.
Ispitivanje toplinskih i hidrauličkih elemenata, motora, turbina i ostalih dijelova energetskih sustava
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Razlikovati mjernu opremu za provedbu ispitivanja
Provoditi ispitivanje toplinskih i hidrauličkih elemenata, motora, turbina i ostalih dijelova energetskih sustava
6.
Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Održavati (preventivno i redovito) termo energetska, hidro energetska, plinsko energetska i energetska postrojenje iz obnovljivih izvora energije na temelju preporuka proizvođača ugrađene opreme
Dijagnosticirati kvarove na postrojenju te otkloniti kvar i zamijeniti element postrojenja uz stručni nadzor
7.
Naručivanje dijelova i opreme energetskih postrojenja
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Planirati potrošnju opreme, alata i potrošnih materijala sukladno potrebama te stanju na skladištu
Identificirati potrebnu opremu i rezervne dijelove
Izračunati utrošak materijala i vremena rada
8.
Praćenje rada energetskog sustava u svrhu isplativijeg termo tehničkog poboljšanja sustava
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Odrediti troškove energetskog sustava (sustav grijanja, sustav PTV-a, sustav hlađenja, sustav ventilacije/klimatizacije)
Izabrati energetsko i ekonomski isplativiji sustav rasvjete prostora
Ugraditi i sudjelovati u ugradnji odabranih sustava
Upravljati radom odabranih sustava
9.
Vođenje tehničkog dnevnika i radne evidencije
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Popunjavati radnu dokumentaciju i ispunjavati izvještaje o obavljenom radu
Izraditi sheme spajanja ugrađene opreme
Dopunjavati postojeće sheme novo ugrađenom opremom
10.
Osiguravanje uvjeta za kvalitetnu izvedbu radova uz preuzimanje odgovornosti za obavljene poslove
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Analizirati kvalitetu izvedenih ili preuzetih radova na pojedinim segmentima energetskog postrojenja
Provoditi probna ispitivanja
Pridržavati se normi osiguranja opće kvalitete
11.
Poslovno dopisivanje i komuniciranje prema propisanim pravilima
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primijeniti osnove poslovne komunikacije u timu, sa suradnicima ili klijentima
Samostalno primjenjivati informacijsko-komunikacijsku tehnologiju i softverske alate za obradu teksta i slike, dokumentaciju sustava (sheme, nacrte)
12.
Primjena pravila zaštite na radu
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primijeniti zaštitnu opremu prema pravilima zaštite na radu, zaštite od požara i rada na visini.
Iskazati propise o protupožarnoj sigurnosti
Iskazati propise pri korištenju štetnih tvari u skladu s ekologijom
13.
Zbrinjavanje otpada sukladno pravilima
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Odvojeno prikupljati, sortirati i odlagati otpad i ambalažu
Poznavati postupke za rukovanje, skladištenje i odlaganje ekološki štetnih tvari
Poznavati i poštivati propise o zaštiti okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku
Datum upisa
2.3.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća