Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Tehničar za razvoj i dizajn web sučelja/Tehničarka za razvoj i dizajn web sučelja

Razina HKO
4.2
Sektor
Grafička tehnologija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3119.73.4 Tehničar grafički urednik/tehničarka grafička urednica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.21.216.2166 Grafički dizajneri/grafičke dizajnerice i dizajneri/dizajnerice multimedijskih sadržaja

3.35.351.3514 Tehničari/tehničarke za mrežne aplikacije

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Tehničar za dizajn i razvoj web sučelja/tehničarka za dizajn i razvoj web sučelja/tehničarka za dizajn i razvoj web sučelja pruža usluge osmišljavanja i izradbe korisniku pristupačnog i upotrebljivog web sučelja za razne uređaje, primjene i okruženja.

Tehničar za dizajn i razvoj web sučelja/tehničarka za dizajn i razvoj web sučelja/tehničarka za dizajn i razvoj web sučelja obavlja poslove: istraživanja potreba projekta, osmišljavanja web sučelja uz stalnu komunikaciju sa suradnicima, prototipiranja i izvedbe vizualnog oblikovanja projekta u za to predviđenim alatima, programiranja web sučelja, testiranja i objave web projekta te održavanja i nadogradnje web projekta. Prilikom rada najčešće radi u timu, a u radu koristi informacijsko-komunikacijsku tehnologiju. Posao web dizajnera / web dizajnerice je uglavnom projektno orijentiran. Sadrži dvije glavne grane: dizajniranje korisničkih sučelja i iskustava (UI i UX dizajn) te programiranje korisničkih sučelja (frontend razvoj). Za uspješno obavljanje posla nužno je usvajanje znanja o novim tehnologijama i cjeloživotno učenje.

.

Uvjeti rada

Tehničar za dizajn i razvoj web sučelja uglavnom radi u klimatiziranim prostorijama s umjetnom rasvjetom u sjedećem položaju za računalom. Zbog komponente kreativnosti ima fleksibilno radno vrijeme, ali mora poštovati zadane rokove web projekta. U radu koristi alate za komunikaciju i kolaboraciju. Najčešće radi u timu. U moderno vrijeme popularan je trend rasta rada na udaljenim lokacijama u okruženju koje u potpunosti potiče kreativnost.

Skupovi kompetencija (16)
1.
Identificiranje tipa, vrste, svrhe web rješenja i ciljane skupine korisnika
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Identificirati potencijalne korisnike web proizvoda
Interpretirati postojeće podatke (web analitika, korisničke ankete, podaci poziva korisničke podrške i dr
Istražiti i analizirati ciljanu publiku web projekta
Interpretirati podatke iz korisničkih istraživanja
Planirati i provoditi korisničko istraživanje u suradnji s članovima projektnog tima
Promišljati i interpretirati informacije važne za web projekt
Postaviti ciljeve web projekta u suradnji s članovima projektnog tima
Koristiti tehničke pojmove iz područja web tehnologija
Kreirati stručne preporuke u području dizajna uz savjet dizajnera
2.
Izvođenje vizualnog koncepta, osmišljavanje i testiranje idejnog rješenja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Čitati podatke iz procjene upotrebljivosti
Prioritizirati probleme isčitane iz analize upotrebljivosti u dogovoru s članovima projektnog tima
Izraditi statične prototipove korištenjem papira i olovke
Pretvoriti ideje u interakcije razvojem prototipova i simulacija u suradnji s članovima projektnog tima
Planirati, predvidjeti i definirati put korisnika na web lokaciji (users journey)
Odabrati najprikladnija rješenja u skladu sa specifikacijom projekta i potrebama korisnika
Poznavati tehnologiju izrade računalne grafike
Uspostaviti tijek komunikacije između korisnika i proizvoda, usluge ili okruženja
Poznavati ponašanje interaktivnih elemenata u dizajnu web lokacije
Poznavati osnovne i napredne tehnike izrade grafičkog dizajna
3.
Izrađivanje layout-a i elemenata web rješenja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odabrati između različitih prijedloga arhitekture i dizajna, predložiti poboljšanja i promjene u suradnji s članovima projektnog tima
Izraditi prijedlog dizajna web projekta u suradnji s članovima projektnog tima
Kreirati, obraditi i/ili prilagoditi elemente dizajna (vizualni identitet, tipografija, boja, fotografija i sl.)
Izraditi prijedloge arhitekture informacija / sadržaja i pojedinačne komponente
Unaprijediti dizajn na temelju rezultata analiza upotrebljivosti web proizvoda
Prilagoditi, obraditi i optimizirati elemente - specifikacija teksta (fontova), slika, animacija i dr.
Ishoditi odobrenje za vizualni predložak (eng. layout) od strane naručitelja
Izraditi web animacije (banneri, izbornici, zaštitni znakovi, reklame i dr.)
Izraditi sučelja web projekta - strukturu aplikacije (raspored elemenata i sadržaja)
Odrediti minimalne zahtjeve za podržane internetske preglednik sukladno ciljanoj publici i platformama
4.
Korištenje alata za izradbu web dizajna i web sučelja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti alate za provjeru brzine učitavanja i primjenjivati metode za optimizaciju brzine učitavanja
Koristiti alate za izradu skica (mockups) - (Balsamic Mockups, UX pin, Adobe Photoshop i sl.)
Koristiti alate za izradu vizualnih elemenata dizajna - (Sketch, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma i sl.)
Koristiti alate za prototipiranje (Origami Studio, Proto, Invision, Principle)
Koristiti analogne i digitalne alate za izradu vizualnog koncepta web rješenja
Koristiti modularan pristup izrade sučelja tako da elementi budu iskoristivi na raznim mjestima
5.
Izrađivanje i objedinjavanje elemenata u funkcionalno web rješenje
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi sučelja i funkcionalnosti web projekta prema zadanim specifikacijama koristeći programske jezike sa klijentske strane
Napisati uredan i validan kod
Prilagoditi stranice sučelja i interakcije za odabranu tehnologiju s poslužiteljske strane
Oblikovati i izraditi interaktivne sadržaje web projekta u suradnji s članovima projektnog tima
Napisati kod pogodan za SEO (Search Engine Optimization) bez obaveze provođenja same optimizacije
Oblikovati elemente i sučelja u sustavima za upravljanje sadržajem (rad sa popularnim CMS rješenjima, npr. WordPress
Poznavati osnove baza podataka
Izraditi interaktivna sučelja samostalno i/ili u suradnji s programerom
Izraditi animirane elemente sučelja
6.
Proveđenje postupaka prilagodbe za različite web platforme
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provesti testiranje web projekta na različitim platformama, uređajima, rezolucijama i Internet preglednicima
Prilagoditi web projekt za različite platforme i rezolucije (operativni sustavi, internet preglednici, TV i dr.)
7.
Provođenje postupaka za pripremu i primjenu kvalitete, testiranje i objavljivanje web rješenje
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi korisničko testiranje web proizvoda
Provjeriti tehničku funkcionalnost web projekta
Primijeniti interne pravilnike i protokole (organizacijska kvaliteta, pridržavanje rokova i dr.)
Provjeriti ispunjenje zahtjeva klijenta u skladu sa specifikacijom web projekta
Napraviti korekcije prema rezultatima testiranja i validacije
Koristiti sustave i alate za verzioniranje koda
Planirati kvalitetu procesa izradbe web projekta
Planirati kvalitetu web projekta kao krajnjeg proizvoda
Primijeniti trenutne standarde, preporuke i primjere povezane s procesima izradbe web projekata (kvaliteta procesa)
Objaviti web projekt na testnom serveru u suradnji s back end programerima i sistemskim administratorima
8.
Vođenje poslovne i projektne dokumentacije
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u prodajnim aktivnostima koje su usko vezane uz dizajn (prijedlog dizajna, prototipiranje, simulacije i dr.)
Predložiti način isporuke web dizajna ili web sučelja (npr. dostavljanje putem sustava za verzioniranje, FTP upload i dr.)
Sudjelovati u pripremi dokumentacije za izvedbu web projekta
Sudjelovati u pripremi dokumentacije za praćenje dizajna web projekta prema pravilima struke
Provesti primopredaju web dizajna ili web sučelja te izraditi zapisnik o istoj
Sudjelovati u pripremi i izvedbi korisničkih uputa web proizvoda
Voditi evidenciju radnoga vremena
Popuniti radne naloge za izradu sadržaja web projekta
Izraditi vremenski plan za poslove izrade dizajna i razvoja web sučelja
Izraditi listu softverskih i hadverskih zahtjeva sukladno specifičnostima web projekta
9.
Održavanje i nadograđivanje web rješenja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati marketinške metode koje se provode na web sjedištu (npr. ugrađivanje reklama)
Nadograditi nove inačice dizajna prema zahtjevima klijenta i novim standardima
Provesti nadogradnju/ administraciju podataka (dodavanje novih sadržaja i funkcionalnosti)
10.
Provođenje instalacija, ažuriranja i nadzora softvera i hardvera za proizvodnju web projekta
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poštovati licenčna prava
Uočiti moguće kvarove i uputiti opremu na servis
Provesti instaliranje i ažuriranje softvera u skladu s tehničkim uputama proizvođača
11.
Učenje novih metoda i alata
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pratiti standarde, tehnološki razvoj i razvoj struke
Sudjelovati u timskom radu
Poznavati dobru komunikacijsku praksu
Pratiti nove trendove iz svijeta frontend developmenta (tehnologije, standarde i prakse) te ih primjenjivati na stvarnim i eksperimentalnim web proizvodima
12.
Obavljanje poslova u skladu s propisima o sigurnosti, zaštiti zdravlja i radne sredine
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti mjere zaštite na radu
Koristiti sredstva zaštite na radu
Raditi u skladu s propisima o sigurnosti i zaštiti zdravlja
Raditi u skladu s propisima o očuvanju okoliša
Razvrstati i zbrinuti opremu i tehnološko/tehnički otpad u skladu sa zakonskim procedurama
Primijeniti etički kodeks u poslovanju
Poštovati autorska prava za web rješenje kao i za sadržaj
13.
Prikupljanje web sadržaja i definiranje funkcionalnosti sukladno namjeni web rješenja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Surađivati s klijentima pri definiranju potreba projekta iz perspektive dizajna web proizvoda
Kreirati stručne preporuke u području dizajna u suradnji s članovima projektnog tima
Organizirati i strukturirati sadržaj, značajke, funkcionalnost web lokacije
14.
Primjena internetske tehnologije ovisno o web platformi
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odrediti tehnologije izradbe proizvoda temeljenih na web tehnologijama
Pisati HTML i CSS kôd
Napisati validan JavaScript kod
Koristiti odgovarajuće HTML i CSS okvire za razvoj
Koristiti odgovarajuće JavaScript programske biblioteke i okvire za razvoj poput jQuery, Vue.js, AngularJS ili sl.
Primijeniti načela responzivnoga dizajna za web prilikom izrade web stranica
Koristiti CSS preprocessor poput SASS-a ili LESS-a
Koristiti alate za automatizirano izvršavanje zadataka poput Grunta ili Gulpa
Koristiti validatore i lintere
Koristiti prihvaćene standarde i web tehnologije
15.
Komuniciranje i surađivanje s članovima tima
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Riješiti probleme vezane uz dizajn kroz učinkovitu komunikaciju s članovima projektnog tima
Koristiti alate za slanje elektroničke pošte, instant komunikaciju i kolaboraciju
Surađivati s drugim članovima tima za izradbu web projekta (backend programeri, sistemski administratori, marketing stručnjaci, QA inženjeri i dr.)
Organizirati i sudjelovati u recenzijama koda zajedno s drugim programerima
Izvijestiti suradnike o provedi pojedinih faza web projekta
Predložiti nabavu ili najam hardvera, softvera i opreme za potrebe izvedbe web projekata
Komunicirati s ostalim dizajnerima u timu
Komunicirati s programerima i projekt menadžerima
16.
Komuniciranje i surađivanje s klijentom
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Savjetovati klijente u svezi izvedbe, tehnologija i kvalitete web rješenja
Interpretirati vizualni identitet
Predložiti i argumentirati promjene sa svrhom rješavanja problema
Informirati suradnike i klijente o odabranim tehnologijama i zahtjevima za izvedbu web projekta
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (21)
1.
Istraživanje potreba korisnika i izrada specifikacije web projekta
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Identificirati potencijalne korisnike web proizvoda
Istražiti i analizirati ciljanu publiku web projekta
Interpretirati podatke iz korisničkih istraživanja
Planirati i provoditi korisničko istraživanje u suradnji s članovima projektnog tima
Postaviti ciljeve web projekta u suradnji s članovima projektnog tima
Koristiti tehničke pojmove iz područja web tehnologija
2.
Prikupljanje ključnih informacija za provedbu web projekta
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Interpretirati postojeće podatke (web analitika, korisničke ankete, podaci poziva korisničke podrške i dr
Promišljati i interpretirati informacije važne za web projekt
Kreirati stručne preporuke u području dizajna uz savjet dizajnera
Provoditi korisničko testiranje web proizvoda
Surađivati s klijentima pri definiranju potreba projekta iz perspektive dizajna web proizvoda
Kreirati stručne preporuke u području dizajna u suradnji s članovima projektnog tima
3.
Procjenjivanje upotrebljivosti web lokacije (usability)
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Čitati podatke iz procjene upotrebljivosti
Prioritizirati probleme isčitane iz analize upotrebljivosti u dogovoru s članovima projektnog tima
Unaprijediti dizajn na temelju rezultata analiza upotrebljivosti web proizvoda
Odrediti minimalne zahtjeve za podržane internetske preglednik sukladno ciljanoj publici i platformama
4.
Izrađivanje prototipova korisničkih sučelja
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Izraditi statične prototipove korištenjem papira i olovke
Pretvoriti ideje u interakcije razvojem prototipova i simulacija u suradnji s članovima projektnog tima
Odabrati najprikladnija rješenja u skladu sa specifikacijom projekta i potrebama korisnika
5.
Kreiranje informacijske arhitekture web projekta u dogovoru s članovima projektnog tima
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Planirati, predvidjeti i definirati put korisnika na web lokaciji (users journey)
Uspostaviti tijek komunikacije između korisnika i proizvoda, usluge ili okruženja
Odabrati između različitih prijedloga arhitekture i dizajna, predložiti poboljšanja i promjene u suradnji s članovima projektnog tima
Izraditi prijedloge arhitekture informacija / sadržaja i pojedinačne komponente
Organizirati i strukturirati sadržaj, značajke, funkcionalnost web lokacije
6.
Izrađivanje vizualnog koncepta web rješenja
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati osnovne i napredne tehnike izrade grafičkog dizajna
Kreirati, obraditi i/ili prilagoditi elemente dizajna (vizualni identitet, tipografija, boja, fotografija i sl.)
Prilagoditi, obraditi i optimizirati elemente - specifikacija teksta (fontova), slika, animacija i dr.
Izraditi web animacije (banneri, izbornici, zaštitni znakovi, reklame i dr.)
Izraditi sučelja web projekta - strukturu aplikacije (raspored elemenata i sadržaja)
Koristiti analogne i digitalne alate za izradu vizualnog koncepta web rješenja
Interpretirati vizualni identitet
7.
Dizajniranje rješenja web projekta u suradnji s članovima projektnog tima
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati tehnologiju izrade računalne grafike
Poznavati ponašanje interaktivnih elemenata u dizajnu web lokacije
Izraditi prijedlog dizajna web projekta u suradnji s članovima projektnog tima
Koristiti alate za prototipiranje (Origami Studio, Proto, Invision, Principle)
Oblikovati i izraditi interaktivne sadržaje web projekta u suradnji s članovima projektnog tima
Koristiti alate za izradu skica (mockups) - (Balsamic Mockups, UX pin, Adobe Photoshop i sl.)
Koristiti alate za izradu vizualnih elemenata dizajna - (Sketch, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma i sl.)
8.
Primjenjivanje internetskih tehnologija ovisno o web platformi
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Odrediti tehnologije izradbe proizvoda temeljenih na web tehnologijama
Pisati HTML i CSS kôd
Napisati validan JavaScript kod
Koristiti odgovarajuće HTML i CSS okvire za razvoj
Koristiti odgovarajuće JavaScript programske biblioteke i okvire za razvoj poput jQuery, Vue.js, AngularJS ili sl.
Primijeniti načela responzivnoga dizajna za web prilikom izrade web stranica
Koristiti CSS preprocessor poput SASS-a ili LESS-a
Koristiti alate za automatizirano izvršavanje zadataka poput Grunta ili Gulpa
Koristiti validatore i lintere
Koristiti alate za provjeru brzine učitavanja i primjenjivati metode za optimizaciju brzine učitavanja
9.
Programiranje web sučelja u suradnji s članovima projektnog tima
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Koristiti modularan pristup izrade sučelja tako da elementi budu iskoristivi na raznim mjestima
Izraditi sučelja i funkcionalnosti web projekta prema zadanim specifikacijama koristeći programske jezike sa klijentske strane
Napisati uredan i validan kod
Prilagoditi stranice sučelja i interakcije za odabranu tehnologiju s poslužiteljske strane
Napisati kod pogodan za SEO (Search Engine Optimization) bez obaveze provođenja same optimizacije
Oblikovati elemente i sučelja u sustavima za upravljanje sadržajem (rad sa popularnim CMS rješenjima, npr. WordPress
Poznavati osnove baza podataka
Izraditi animirane elemente sučelja
Koristiti prihvaćene standarde i web tehnologije
10.
Objedinjavanje elemenata web projekta
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Izraditi interaktivna sučelja samostalno i/ili u suradnji s programerom
Prilagoditi web projekt za različite platforme i rezolucije (operativni sustavi, internet preglednici, TV i dr.)
11.
Planiranje i provođenje kontrole kvalitete web projekta u suradnji s članovima projektnog tima
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Provesti testiranje web projekta na različitim platformama, uređajima, rezolucijama i Internet preglednicima
Provjeriti tehničku funkcionalnost web projekta
Primijeniti interne pravilnike i protokole (organizacijska kvaliteta, pridržavanje rokova i dr.)
Provjeriti ispunjenje zahtjeva klijenta u skladu sa specifikacijom web projekta
Napraviti korekcije prema rezultatima testiranja i validacije
Koristiti sustave i alate za verzioniranje koda
Planirati kvalitetu procesa izradbe web projekta
Planirati kvalitetu web projekta kao krajnjeg proizvoda
Primijeniti trenutne standarde, preporuke i primjere povezane s procesima izradbe web projekata (kvaliteta procesa)
Organizirati i sudjelovati u recenzijama koda zajedno s drugim programerima
12.
Održavanje i nadogradnja web projekta
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Nadograditi nove inačice dizajna prema zahtjevima klijenta i novim standardima
Provesti nadogradnju/ administraciju podataka (dodavanje novih sadržaja i funkcionalnosti)
13.
Objavljivanje web projekta u suradnji s članovima projektnog tima
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Objaviti web projekt na testnom serveru u suradnji s back end programerima i sistemskim administratorima
Provesti primopredaju web dizajna ili web sučelja te izraditi zapisnik o istoj
Sudjelovati u pripremi i izvedbi korisničkih uputa web proizvoda
Poznavati marketinške metode koje se provode na web sjedištu (npr. ugrađivanje reklama)
14.
Komuniciranje s članovima projektnog tima
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Riješiti probleme vezane uz dizajn kroz učinkovitu komunikaciju s članovima projektnog tima
Koristiti alate za slanje elektroničke pošte, instant komunikaciju i kolaboraciju
Komunicirati s ostalim dizajnerima u timu
Komunicirati s programerima i projekt menadžerima
Predložiti i argumentirati promjene sa svrhom rješavanja problema
Informirati suradnike i klijente o odabranim tehnologijama i zahtjevima za izvedbu web projekta
15.
Učenje novih metoda i alata web tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Sudjelovati u timskom radu
Poznavati dobru komunikacijsku praksu
Pratiti nove trendove iz svijeta frontend developmenta (tehnologije, standarde i prakse) te ih primjenjivati na stvarnim i eksperimentalnim web proizvodima
Pratiti standarde, tehnološki razvoj i razvoj struke
16.
Pripremanje projektne dokumentacije za izradu web projekta
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Sudjelovati u prodajnim aktivnostima koje su usko vezane uz dizajn (prijedlog dizajna, prototipiranje, simulacije i dr.)
Sudjelovati u pripremi dokumentacije za izvedbu web projekta
Sudjelovati u pripremi dokumentacije za praćenje dizajna web projekta prema pravilima struke
17.
Instaliranje i ažuriranje softvera za proizvodnju web projekta
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Uočiti moguće kvarove i uputiti opremu na servis
Provesti instaliranje i ažuriranje softvera u skladu s tehničkim uputama proizvođača
Poštovati licenčna prava
18.
Vođenje tehničke dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Voditi evidenciju radnoga vremena
Popuniti radne naloge za izradu sadržaja web projekta
19.
Komuniciranje s klijentima (naručiteljima), krajnjim korisnicima i suradnicima
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Ishoditi odobrenje za vizualni predložak (eng. layout) od strane naručitelja
Surađivati s drugim članovima tima za izradbu web projekta (backend programeri, sistemski administratori, marketing stručnjaci, QA inženjeri i dr.)
Izvijestiti suradnike o provedi pojedinih faza web projekta
Savjetovati klijente u svezi izvedbe, tehnologija i kvalitete web rješenja
20.
Sudjelovanje u organizaciji provedbe web projekta
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Predložiti način isporuke web dizajna ili web sučelja (npr. dostavljanje putem sustava za verzioniranje, FTP upload i dr.)
Izraditi vremenski plan za poslove izrade dizajna i razvoja web sučelja
Izraditi listu softverskih i hadverskih zahtjeva sukladno specifičnostima web projekta
Predložiti nabavu ili najam hardvera, softvera i opreme za potrebe izvedbe web projekata
21.
Obavljanje poslova u skladu s propisima o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radne sredine
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti mjere zaštite na radu
Razvrstati i zbrinuti opremu i tehnološko/tehnički otpad u skladu sa zakonskim procedurama
Primijeniti etički kodeks u poslovanju
Poštovati autorska prava za web rješenje kao i za sadržaj
Koristiti sredstva zaštite na radu
Raditi u skladu s propisima o sigurnosti i zaštiti zdravlja
Raditi u skladu s propisima o očuvanju okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za razvoj i dizajn web sučelja/Tehničarka za razvoj i dizajn web sučelja
Datum upisa
2.3.2021
Vrijedi do
31.12.2024
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća