Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Tehničar modelar obuće i kožne galanterije

Razina HKO
4.2
Sektor
Tekstil i koža
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3471.16.4 Modelar i konstruktor/modelarka i konstruktorica obuće

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Tehničar modelar obuće i kožne galanterije modelira, priprema i organizira proizvodnju, promovira i prodaje obuću i kožnu galanteriju te pripadajuće usluge. Posao obavlja u industrijskim pogonima, obrtničkim, proizvodnim i uslužnim radionicama, modnim salonima, prodavaonicama i uredima. Tehničar modelar obuće i kožne galanterije radi u industrijskoj ili obrtničkoj proizvodnji. Posao obavlja ovisno o zahtjevima tržišta, usluga i načina izradbe obuće i kožne galanterije u modnoj tvrtci koja u standardu označava subjekt malog i srednjeg gospodarstva. Modne tvrtke malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj su registrirana kao: obrti, trgovačka društva, zadruge ili ostali oblici organiziranja poduzetničke aktivnosti (slobodna zanimanja). Osim toga radi u modnim salonima, ateljeima slobodnih zanimanja i trgovinama tekstila, odjeće, obuće i kožne galanterije i srodnih proizvoda, gospodarskim subjektima kreativnih sektora i djelatnosti.

Uvjeti rada

Tehničar modelar obuće i kožen galanterije radi standardno radno vrijeme u Republici Hrvatskoj prema planu, ovisno od opsegu poslova i rokovima isporuke robe. Uvjeti rada su promjenjivi od ureda, trgovine na malo i veliko, modnog salona, ateljea do obrtničkih i industrijskih radionica i proizvodnih pogona. U radionicama i pogonu radi prema standardima zaštite na radu. Prostor je osvijetljen dnevnom i umjetnom rasvjetom te klimatiziran.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
analizirati aktualne modne kolekcije obuće i kožne galanterije
pratiti modne trendove materijala i boja u obući i kožnoj galanteriji
pratiti modne forme u obući i kožnoj galanteriji
primijeniti modne novitete u obući i kožnoj galanteriji
pratiti razvoj novih tehnologija obuće i kožne galanterije
pratiti razvoj novih materijala obuće i kožne galanterije
kontinuirano se educirati o novim materijalima i i tehnologijama obuće i kožne galanterije
2.
Razvoj modela obuće i usluga
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
skicirati modele obuće
crtati osnove modela obuće ručno i/ili računalno
konstruirati obuću prema anatomiji noge i stopala
odabrati materijale prema namjeni proizvoda obuće
razraditi sastavne dijelove modela (ručno i računalno) obuće
izraditi radne šablone (ručno i računalno) obuće
pratiti izradu probnog uzorka modela obuće i izvršiti potrebne korekcije
sudjelovati u odabiru modela za kolekciju obuće
izraditi projektne (tehničke) mape za proizvodnju obuće
izraditi kopiju kalupa obuće ručno i/ili računalno
predvidjeti kalupe, ugradbene i nagazne dijelove u zadanom sortimentu
izraditi bazni model obuće
gradirati konstrukcijske dijelove obuće
izraditi probne veličine obuće unutar zadanog sortimenta
modelirati dječju obuću
modelirati modnu obuću
modelirati obuću za specijalne namjene
modelirati obuću prema zahtjevima tržišta
3.
Razvoj modela i kolekcije kožne galanterije
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
skicirati modele kožne galanterije
crtati osnove modela kožne galanterije ručno i /ili računalno
odabrati materijale prema namjeni proizvoda kožne galanterije
razraditi sastavne dijelove modela (ručno i računalno) kožne galanterije
izraditi radne šablone (ručno i računalno) kožne galanterije
izraditi projektne (tehničke) mape za proizvodnju kožne galanterije
modelirati sitnu kožnu galanteriju
modelirati modnu kožnu galanteriju
modelirati poslovnu kožnu galanteriju
modelirati kožnu galanteriju za specijalne namjene
modelirati kožnu galanteriju prema zahtjevima tržišta
konstruirati kožnu galanteriju
pratiti izradu probnog uzorka modela kožne galanterije i izvršiti potrebne korekcije
sudjelovati u odabiru modela za kolekciju kožne galanterije
4.
Priprema proizvodnje za izradu obuće i kožne galanterije
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi tehnološku dokumentaciju za proizvodnju obuće i kožne galanterije
izraditi operativnu dokumentaciju za proizvodnju obuće i kožne galanterije
organizirati proces proizvodnje za obuću i kožnu galanteriju
koristiti računalne programe za planiranje proizvodnje obuće i kožne galanterije
evidentirati ulaz i izlaz osnovnih i pomoćnih materijala te pribora za rad iz skladišta obuće i kožne galanterije
evidentirati ulaz i izlaz kalupa iz skladišta za proizvodnju obuće
evidentirati ulaz i izlaz iz skladišta gotovih proizvoda obuće ili kožne galanterije
računalno evidentirati stanja u skladištu obuće i kožne galanterije
primijeniti standarde kvalitete i kvantitete kod preuzimanja materijala za izradu obuće i kožne galanterije
5.
Izrada i dorada obuće tehničara modelara
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pridržavati se pravila zaštite na radu prema uputama i dokumentaciji u izradi obuće
koristiti se zaštitnim sredstvima sukladno propisanim standardima u izradi obuće
pripremiti radno mjesto za rad na siguran način u izradi obuće
pravilno organizirati radno mjesto radi efikasnijeg rada u izradi obuće
objasniti način rada na određenom radnom mjestu u izradi obuće
održavati radno mjesto u izradi obuće
održavati sredstva za rad u izradi obuće
krojiti sastavne dijelove obuće
pripremiti sastavne dijelove obuće
sastavljati dijelove gornjišta obuće
sastavljati gornje i donje dijelove obuće
završno doraditi gotovu obuću
pakirati gotovu obuću
primjenjivati propise u području zaštite okoliša u proizvodnji obuće
skrbiti o uštedi energije u proizvodnji obuće
zbrinjavati otpad sukladno zakonskim propisima u proizvodnji obuće
prepoznati rizike za zdravlje i sigurnost na radu u proizvodnji obuće
provoditi aktivnosti vezane za uklanjanje mogućih ozljeda u proizvodnji obuće
6.
Izrada i dorada kožne galanterije tehničara modelara
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pridržavati se pravila zaštite na radu prema uputama i dokumentaciji u izradi kožne galanterije
koristiti se zaštitnim sredstvima sukladno propisanim standardima u izradi kožne galanterije
pripremiti radno mjesto za rad na siguran način u izradi kožne galanterije
pravilno organizirati radno mjesto radi efikasnijeg rada u izradi kožne galanterije
objasniti način rada na određenom radnom mjestu u izradi kožne galanterije
održavati radno mjesto u izradi kožne galanterije
održavati sredstva za rad u izradi kožne galanterije
krojiti sastavne dijelove kožne galanterije
pripremiti sastavne dijelove kožne galanterije
sastavljati dijelove kožne galanterije
završno doraditi kožnu galanteriju
pakirati gotovu kožnu galanteriju
primjenjivati propise u području zaštite okoliša u proizvodnji kožne galanterije
skrbiti o uštedi energije u proizvodnji kožne galanterije
zbrinjavati otpad sukladno zakonskim propisima u proizvodnji kožne galanterije
prepoznati rizike za zdravlje i sigurnost na radu u proizvodnji kožne galanterije
provoditi aktivnosti vezane za uklanjanje mogućih ozljeda u proizvodnji kožne galanterije
7.
Osiguranje kvalitete proizvoda obuće i kožne galanterije
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
kontrolirati proizvodnju obuće i kožne galanterije prema tehnološkoj dokumentaciji i utvrđenim standardima
prepoznavati greške u proizvodnji obuće i kožne galanterije
otklanjati greške u proizvodnji obuće i kožne galanterije
primjenjivati standarde prema kojima se provodi osiguranje kvalitete proizvoda obuće i kožne galanterije
kontrolirati kvalitetu proizvoda obuće i kožne galanterije u pojedinim fazama rada
prepoznati greške na proizvodima obuće i kožne galanterije
otklanjati greške na proizvodima obuće i kožne galanterije
8.
Modno poslovanje u izradi obuće i kožne galanterije
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
unositi podatke za analizu poslovanja proizvodnje obuće i kožne galanterije u računalo
istražiti tržište potreba kupaca obuće i kožne galanterije
promovirati obuću i kožnu galanteriju
promovirati usluge pripadajuće obuće i kožne galanterije
izraditi skraćeni poslovni plan za promoviranje obuće i kožne galanteriju i usluga
koristiti e-poslovanje u procesu proizvodnje obuće i kožne galanterije
ispunjavati obrasce za evidenciju proizvodnje obuće i kožne galanterije
preuzimati narudžbe za proizvode obuće ili kožne galanterije
utvrditi rokove isporuke proizvoda obuće i kožne galanterije i usluga
prodavati obuću i kožnu galanteriju
prodavati usluge vezane za obuću i kožnu galanteriju
poznavati poslovni bonton i etiku u poslovnom okruženju modne tvrtke obuće i kožne galanterije
timski raditi u modnoj tvrtci obuće i kožne galanterije
komunicirati na stranom jeziku u poslovnom okruženju modne tvrtke obuće i kožne galanterije
prezentirati proizvod obuće i kožne galanterije
izgrađivati učinkovite odnose s kupcima u poslovnom okruženju modne tvrtke obuće i kožne galanterije
voditi manje radne timove u modnoj tvrtki obuće i kožne galanterije
koristiti se komunikacijskim vještinama u vođenju manjeg radnog tima modne tvrtke obuće i kožne galanterije
pratiti nove metode rada u organizaciji vođenja manjeg radnog tima modne tvrtke obuće i kožne galanterije
uputiti nove članove radnog tima u aktivnosti modne tvrtke obuće i kožne galanterije
pratiti posao i rješavati eventualne probleme u radnom timu modne tvrtke obuće i kožne galanterije
pokazivati inicijativu, fleksibilnost i inovativnost u radu u modnoj tvtki obuće i kožne galanterije
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (21)
1.
Planiranje proizvodnje obuće i kožne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi tehnološku dokumentaciju za proizvodnju obuće i kožne galanterije
izraditi operativnu dokumentaciju za proizvodnju obuće i kožne galanterije
organizirati proces proizvodnje za obuću i kožnu galanteriju
koristiti računalne programe za planiranje proizvodnje obuće i kožne galanterije
2.
Vođenje skladišnog poslovanja obuće i kožne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
evidentirati ulaz i izlaz osnovnih i pomoćnih materijala te pribora za rad iz skladišta obuće i kožne galanterije
evidentirati ulaz i izlaz kalupa iz skladišta za proizvodnju obuće
evidentirati ulaz i izlaz iz skladišta gotovih proizvoda obuće ili kožne galanterije
računalno evidentirati stanja u skladištu obuće i kožne galanterije
primijeniti standarde kvalitete i kvantitete kod preuzimanja materijala za izradu obuće i kožne galanterije
3.
Pripremanje radnog mjesta za početak rada u izradi obuće i kožne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pridržavati se pravila zaštite na radu prema uputama i dokumentaciji u izradi obuće
pridržavati se pravila zaštite na radu prema uputama i dokumentaciji u izradi kožne galanterije
koristiti se zaštitnim sredstvima sukladno propisanim standardima u izradi obuće
koristiti se zaštitnim sredstvima sukladno propisanim standardima u izradi kožne galanterije
pripremiti radno mjesto za rad na siguran način u izradi obuće
pripremiti radno mjesto za rad na siguran način u izradi kožne galanterije
pravilno organizirati radno mjesto radi efikasnijeg rada u izradi obuće
pravilno organizirati radno mjesto radi efikasnijeg rada u izradi kožne galanterije
objasniti način rada na određenom radnom mjestu u izradi obuće
objasniti način rada na određenom radnom mjestu u izradi kožne galanterije
4.
Razvijanje proizvoda obuće
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
skicirati modele obuće
crtati osnove modela obuće ručno i/ili računalno
konstruirati obuću prema anatomiji noge i stopala
odabrati materijale prema namjeni proizvoda obuće
razraditi sastavne dijelove modela (ručno i računalno) obuće
izraditi radne šablone (ručno i računalno) obuće
pratiti izradu probnog uzorka modela obuće i izvršiti potrebne korekcije
sudjelovati u odabiru modela za kolekciju obuće
izraditi projektne (tehničke) mape za proizvodnju obuće
5.
Modeliranje obuće
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi kopiju kalupa obuće ručno i/ili računalno
predvidjeti kalupe, ugradbene i nagazne dijelove u zadanom sortimentu
izraditi bazni model obuće
gradirati konstrukcijske dijelove obuće
izraditi probne veličine obuće unutar zadanog sortimenta
modelirati dječju obuću
modelirati modnu obuću
modelirati obuću za specijalne namjene
modelirati obuću prema zahtjevima tržišta
6.
Modeliranje kožne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
modelirati sitnu kožnu galanteriju
modelirati modnu kožnu galanteriju
modelirati poslovnu kožnu galanteriju
modelirati kožnu galanteriju za specijalne namjene
modelirati kožnu galanteriju prema zahtjevima tržišta
7.
Praćenje modnih trendova obuće i kožne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
analizirati aktualne modne kolekcije obuće i kožne galanterije
pratiti modne trendove materijala i boja u obući i kožnoj galanteriji
pratiti modne forme u obući i kožnoj galanteriji
primijeniti modne novitete u obući i kožnoj galanteriji
8.
Praćenje novih materijala i tehnologija obuće i kožne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pratiti razvoj novih tehnologija obuće i kožne galanterije
pratiti razvoj novih materijala obuće i kožne galanterije
kontinuirano se educirati o novim materijalima i i tehnologijama obuće i kožne galanterije
9.
Izrada obuće tehničara modelara
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
krojiti sastavne dijelove obuće
pripremiti sastavne dijelove obuće
sastavljati dijelove gornjišta obuće
sastavljati gornje i donje dijelove obuće
završno doraditi gotovu obuću
pakirati gotovu obuću
10.
Izrada kožne galanterije tehničara modelara
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
krojiti sastavne dijelove kožne galanterije
pripremiti sastavne dijelove kožne galanterije
sastavljati dijelove kožne galanterije
završno doraditi kožnu galanteriju
pakirati gotovu kožnu galanteriju
11.
Vođenje poslovne dokumentacije modne tvrtke obuće i kožne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
unositi podatke za analizu poslovanja proizvodnje obuće i kožne galanterije u računalo
koristiti e-poslovanje u procesu proizvodnje obuće i kožne galanterije
ispunjavati obrasce za evidenciju proizvodnje obuće i kožne galanterije
12.
Promoviranje proizvoda i usluga obuće i kožne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
istražiti tržište potreba kupaca obuće i kožne galanterije
promovirati obuću i kožnu galanteriju
promovirati usluge pripadajuće obuće i kožne galanterije
izraditi skraćeni poslovni plan za promoviranje obuće i kožne galanteriju i usluga
13.
Prodavanje proizvoda i usluga obuće i kožne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
preuzimati narudžbe za proizvode obuće ili kožne galanterije
utvrditi rokove isporuke proizvoda obuće i kožne galanterije i usluga
prodavati obuću i kožnu galanteriju
prodavati usluge vezane za obuću i kožnu galanteriju
14.
Komunikacija u poslovnom okruženju modne tvrtke obuće i kožne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
poznavati poslovni bonton i etiku u poslovnom okruženju modne tvrtke obuće i kožne galanterije
timski raditi u modnoj tvrtci obuće i kožne galanterije
komunicirati na stranom jeziku u poslovnom okruženju modne tvrtke obuće i kožne galanterije
prezentirati proizvod obuće i kožne galanterije
izgrađivati učinkovite odnose s kupcima u poslovnom okruženju modne tvrtke obuće i kožne galanterije
15.
Vođenje manjeg radnog tima modne tvrtke obuće i kožne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
voditi manje radne timove u modnoj tvrtki obuće i kožne galanterije
koristiti se komunikacijskim vještinama u vođenju manjeg radnog tima modne tvrtke obuće i kožne galanterije
pratiti nove metode rada u organizaciji vođenja manjeg radnog tima modne tvrtke obuće i kožne galanterije
uputiti nove članove radnog tima u aktivnosti modne tvrtke obuće i kožne galanterije
pratiti posao i rješavati eventualne probleme u radnom timu modne tvrtke obuće i kožne galanterije
pokazivati inicijativu, fleksibilnost i inovativnost u radu u modnoj tvtki obuće i kožne galanterije
16.
Kontrola proizvodnje obuće i kožne galanterije radi osiguranja kvalitete
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
kontrolirati proizvodnju obuće i kožne galanterije prema tehnološkoj dokumentaciji i utvrđenim standardima
prepoznavati greške u proizvodnji obuće i kožne galanterije
otklanjati greške u proizvodnji obuće i kožne galanterije
17.
Provođenje kontrole kvalitete proizvoda obuće i kožne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati standarde prema kojima se provodi osiguranje kvalitete proizvoda obuće i kožne galanterije
kontrolirati kvalitetu proizvoda obuće i kožne galanterije u pojedinim fazama rada
prepoznati greške na proizvodima obuće i kožne galanterije
otklanjati greške na proizvodima obuće i kožne galanterije
18.
Raditi na ekološki prihvatljiv način u proizvodnji obuće i kožne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati propise u području zaštite okoliša u proizvodnji obuće
primjenjivati propise u području zaštite okoliša u proizvodnji kožne galanterije
skrbiti o uštedi energije u proizvodnji obuće
skrbiti o uštedi energije u proizvodnji kožne galanterije
zbrinjavati otpad sukladno zakonskim propisima u proizvodnji obuće
zbrinjavati otpad sukladno zakonskim propisima u proizvodnji kožne galanterije
19.
Raditi u skladu s pravilima zaštite na radu u proizvodnji obuće i kožne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prepoznati rizike za zdravlje i sigurnost na radu u proizvodnji obuće
prepoznati rizike za zdravlje i sigurnost na radu u proizvodnji kožne galanterije
provoditi aktivnosti vezane za uklanjanje mogućih ozljeda u proizvodnji obuće
provoditi aktivnosti vezane za uklanjanje mogućih ozljeda u proizvodnji kožne galanterije
20.
Održavanje radnog mjesta i sredstava za rad u izradi obuće i kožne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
održavati radno mjesto u izradi obuće
održavati radno mjesto u izradi kožne galanterije
održavati sredstva za rad u izradi obuće
održavati sredstva za rad u izradi kožne galanterije
21.
Razvijanje proizvoda kožne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
konstruirati kožnu galanteriju
pratiti izradu probnog uzorka modela kožne galanterije i izvršiti potrebne korekcije
sudjelovati u odabiru modela za kolekciju kožne galanterije
skicirati modele kožne galanterije
odabrati materijale prema namjeni proizvoda kožne galanterije
razraditi sastavne dijelove modela (ručno i računalno) kožne galanterije
izraditi projektne (tehničke) mape za proizvodnju kožne galanterije
crtati osnove modela kožne galanterije ručno i /ili računalno
izraditi radne šablone (ručno i računalno) kožne galanterije
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar modelar obuće i kožne galanterije
Datum upisa
11.12.2018
Vrijedi do
1.1.2023
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća