Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Operater u zračnom prometu/Operaterka u zračnom prometu

Razina HKO
4.2
Sektor
Promet i logistika
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

4133.31.4 Zrakoplovni prometnik/zrakoplovna prometnica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Operater u zračnom prometu / operaterka u zračnom prometu sudjeluje u izvedbi procesa prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage, robe i pošte u skladu s veličinom i opremljenošću aerodroma, modelom zrakoplova, posebnim zahtjevima korisnika, vremenskim ograničenjima i prometnim uvjetima. Dobro poznaje tokove dokumenata u procesu prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage, robe i pošte te izrađuje i primjenjuje odgovarajuću dokumentaciju vezanu uz određenu fazu procesa. U radu koristi uređaje, alate, aplikacije i pribor koji su svojstveni određenoj fazi procesa i radnom mjestu. Dobro poznaje stručnu terminologiju i koristi ju u komunikaciji na hrvatskim i engleskom jeziku sa suradnicima i korisnicima aerodromskih usluga. Operater u zračnom prometu / operaterka u zračnom prometu pohađa edukacije usmjerene za osposobljavanje za rad na radnom mjestu u skladu s razvojem tehnologije i potrebama aerodromske operative.

Uvjeti rada

Uvjeti rada na radnim mjestima obuhvaćenim zanimanjem OPERATER U ZRAČNOM PROMETU / OPERATERKA U ZRAČNOM PROMETU uvjetovani su veličinom i značajem aerodroma. Dio aktivnosti se izvodi isključivo na otvorenom pri čemu su zaposleni u zanimanju izloženi buci i emisiji ispušnih plinova zrakoplova i vozila, riziku kretanja po operativnim površinama aerodroma te ekstremnim i specifičnim vremenskim uvjetima. Većina aktivnosti se odvija u zatvorenom prostoru pod umjetnom rasvjetom. Ovisno o radnom mjestu, zadaci se obavljaju u pretežno sjedećem ili stajaćem položaju. Na određenim radnim mjestima, zadaci se obavljaju uz duže klečanje u robnim odjeljcima zrakoplova. Pojedina radna mjesta uključuju rad sa specijalnom i opasnom robom. OPERTATER U ZRAČNOM PROMETU / OPERATERKA U ZRAČNOM PROMETU radi s korisnicima usluga aerodroma i njegove aktivnosti mogu se mijenjati pod utjecajem izvanrednih okolnosti u zračnom prometu što uzrokuje psihičko naprezanje. Rad obavlja u smjenama usklađenim s načinom poslovanja i otvorenosti aerodroma te prometnim uvjetima.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Sudjelovanje u planiranju i organiziranju aktivnosti na aerodromu u procesu prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage, robe i pošte
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno pripremiti dokumentaciju potrebnu za rad i izvještavanje na radnom mjestu
Sudjelovati u organizaciji rada na aerodromu u redovnim i izvanrednim uvjetima
Samostalno planirati i organizirati vlastiti rad u skladu s prometnim uvjetima
Samostalno provjeriti ispravnost uređaja, alata, aplikacija i pribora
Samostalno odrediti i pripremiti adekvatnu količinu sredstava za rad
Samostalno voditi evidenciju i izraditi izvješća o stanju infrastrukture i opreme
2.
Provođenje aktivnosti u procesu prihvata i otpreme zrakoplova
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno odrediti položaj težišta zrakoplova uvažavajući vrstu zrakoplova i uvjete leta
Samostalno izvoditi aktivnosti svojstvene radnom mjestu u procesu prihvata i otpreme zrakoplova uvažavajući definirane vremenske okvire te vrstu zrakoplova, opremljenost aerodroma i zahtjeve korisnika
Poznavati stručnu terminologiju značajnu za proces prihvata i otpreme zrakoplova
3.
Provođenje aktivnosti u procesu prihvata i otpreme putnika i prtljage na aerodromu
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati stručnu terminologiju značajnu za proces prihvata i otpreme putnika i prtljage
Samostalno izvoditi aktivnosti u procesu prihvata i otpreme putnika i prtljage uvažavajući opremljenost aerodroma, posebne zahtjeve korisnika i prometne uvjete
4.
Provođenje aktivnosti u procesu prihvata i otpreme robe i pošte na aerodromu
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati stručnu terminologiju značajnu za proces prihvata i otpreme robe i pošte
Samostalno izvoditi aktivnosti u procesu prihvata i otpreme robe i pošte uvažavajući definirane vremenske okvire te vrstu zrakoplova, opremljenost aerodroma i zahtjeve korisnika
Pravilno postupati s pošiljkama u skladu s definiranim postupcima za određenu vrstu pošiljke
Skladištiti pošiljke (robu i poštu) u skladu sa svojstvima sadržaja pošiljke i ambalaže
5.
Komuniciranje i suradnja sa suradnicima u provođenju i korisnicima u pružanju aerodromskih usluga
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati s korisnicima i suradnicima služeći se hrvatskim i engleskim jezikom u govoru i pismu
Odabrati primjeren način komunikacije pri izvođenju radnih zadatka i rješavanju problema
Komunicirati sa suradnicima i korisnicima usluga uvažavajući multikulturalnost
Koristiti stručnu terminologiju u komunikaciji sa suradnicima i korisnicima aerodromskih usluga
6.
Izrada i distribucija dokumenata u procesu prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage, robe i pošte
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati i samostalno popuniti odgovarajuće obrasce u procesu prihvata i otpreme zrakoplova putnika, prtljage, robe i pošte
Distribuirati izrađene obrasce odgovarajućim službama u skladu s definiranim tokovima dokumentacije
7.
Korištenje IKT-a u procesu prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage, robe i pošte na aerodromu
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati s korisnicima i suradnicima primjenjujući odgovarajuće elektroničke uređaje i aplikacije
Upotrijebiti postojeće uređaje, alate, aplikacije i pribor u obavljanju poslova prihvata i otpreme zrakoplova svojstvenih radnom mjestu
Upotrijebiti postojeće uređaje, alate, aplikacije i pribor u obavljanju poslova prihvata i otpreme putnika i prtljage
Upotrijebiti postojeće uređaje, alate, aplikacije i pribor u obavljanju poslova prihvata i otpreme robe i pošte
8.
Osiguravanje kvalitete u procesu pružanja aerodromskih usluga
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati standarde i preporuke koje reguliraju proces prihvata i otpreme, zrakoplova, putnika, prtljage, robe i pošte za sigurno odvijanje zračnog prometa
Obavljati poslove u skladu sa standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete pružene aerodromske usluge
Prikupiti informacije važne za osiguranje kvalitete pružene usluge u komunikaciji s korisnicima
Poznavati i pravilno primjenjivati propise međunarodnog i nacionalnog zakonodavstva za područje zračnog prometa
9.
Primjena standarda sigurnosti, zaštite na radu i zaštite okoliša na aerodromu
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Obavljati poslove u skladu s propisima o sigurnosti i zaštiti u zračnom prometu
Obavljati poslove uz korištenje zaštitnih sredstava i opreme prema propisima o sigurnosti, zaštiti na radu i zaštiti okoliša
Poznavati pravila kretanja po operativnim površinama aerodroma
Izvesti operativne zadatke u izvanrednim situacijama na aerodromu u skladu s propisanim postupcima
Biti sposoban prilagoditi se novonastalim ili izvanrednim okolnostima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (9)
1.
Planiranje i organiziranje aktivnosti na radnom mjestu u skladu s prometnim uvjetima
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Sudjelovati u organizaciji rada na aerodromu u redovnim i izvanrednim uvjetima
Samostalno planirati i organizirati vlastiti rad u skladu s prometnim uvjetima
2.
Pripremanje radnog prostora i sredstava za rad u skladu s prometnim uvjetima
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno pripremiti dokumentaciju potrebnu za rad i izvještavanje na radnom mjestu
Samostalno provjeriti ispravnost uređaja, alata, aplikacija i pribora
Samostalno odrediti i pripremiti adekvatnu količinu sredstava za rad
Samostalno voditi evidenciju i izraditi izvješća o stanju infrastrukture i opreme
3.
Prihvaćanje i otpremanje zrakoplova
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno odrediti položaj težišta zrakoplova uvažavajući vrstu zrakoplova i uvjete leta
Samostalno izvoditi aktivnosti svojstvene radnom mjestu u procesu prihvata i otpreme zrakoplova uvažavajući definirane vremenske okvire te vrstu zrakoplova, opremljenost aerodroma i zahtjeve korisnika
Poznavati stručnu terminologiju značajnu za proces prihvata i otpreme zrakoplova
Upotrijebiti postojeće uređaje, alate, aplikacije i pribor u obavljanju poslova prihvata i otpreme zrakoplova svojstvenih radnom mjestu
4.
Prihvaćanje i otpremanje putnika i prtljage
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati stručnu terminologiju značajnu za proces prihvata i otpreme putnika i prtljage
Samostalno izvoditi aktivnosti u procesu prihvata i otpreme putnika i prtljage uvažavajući opremljenost aerodroma, posebne zahtjeve korisnika i prometne uvjete
Upotrijebiti postojeće uređaje, alate, aplikacije i pribor u obavljanju poslova prihvata i otpreme putnika i prtljage
5.
Prihvaćanje i otpremanje robe i pošte
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati stručnu terminologiju značajnu za proces prihvata i otpreme robe i pošte
Samostalno izvoditi aktivnosti u procesu prihvata i otpreme robe i pošte uvažavajući definirane vremenske okvire te vrstu zrakoplova, opremljenost aerodroma i zahtjeve korisnika
Pravilno postupati s pošiljkama u skladu s definiranim postupcima za određenu vrstu pošiljke
Skladištiti pošiljke (robu i poštu) u skladu sa svojstvima sadržaja pošiljke i ambalaže
Upotrijebiti postojeće uređaje, alate, aplikacije i pribor u obavljanju poslova prihvata i otpreme robe i pošte
6.
Upravljanje dokumentacijom s leta i prometnom dokumentacijom
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati i samostalno popuniti odgovarajuće obrasce u procesu prihvata i otpreme zrakoplova putnika, prtljage, robe i pošte
Distribuirati izrađene obrasce odgovarajućim službama u skladu s definiranim tokovima dokumentacije
7.
Komuniciranje sa suradnicima i korisnicima usluga zračnog prometa
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Komunicirati s korisnicima i suradnicima služeći se hrvatskim i engleskim jezikom u govoru i pismu
Komunicirati s korisnicima i suradnicima primjenjujući odgovarajuće elektroničke uređaje i aplikacije
Odabrati primjeren način komunikacije pri izvođenju radnih zadatka i rješavanju problema
Komunicirati sa suradnicima i korisnicima usluga uvažavajući multikulturalnost
Koristiti stručnu terminologiju u komunikaciji sa suradnicima i korisnicima aerodromskih usluga
8.
Osiguranje kvalitete i odgovaranje za kvalitetu pružene usluge prihvata i otpreme u zračnom prometu
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati standarde i preporuke koje reguliraju proces prihvata i otpreme, zrakoplova, putnika, prtljage, robe i pošte za sigurno odvijanje zračnog prometa
Obavljati poslove u skladu sa standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete pružene aerodromske usluge
Prikupiti informacije važne za osiguranje kvalitete pružene usluge u komunikaciji s korisnicima
Poznavati i pravilno primjenjivati propise međunarodnog i nacionalnog zakonodavstva za područje zračnog prometa
9.
Obavljanje zemaljskih operacija u zračnom prometu u skladu s propisima o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radne sredine i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Obavljati poslove u skladu s propisima o sigurnosti i zaštiti u zračnom prometu
Obavljati poslove uz korištenje zaštitnih sredstava i opreme prema propisima o sigurnosti, zaštiti na radu i zaštiti okoliša
Poznavati pravila kretanja po operativnim površinama aerodroma
Izvesti operativne zadatke u izvanrednim situacijama na aerodromu u skladu s propisanim postupcima
Biti sposoban prilagoditi se novonastalim ili izvanrednim okolnostima
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Operater u zračnom prometu/Operaterka u zračnom prometu
Datum upisa
2.3.2021
Vrijedi do
30.5.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća