Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Operater u zračnom prijevozništvu/Operaterka u zračnom prijevozništvu

Razina HKO
4.2
Sektor
Promet i logistika
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

4133.31.4 Zrakoplovni prometnik/zrakoplovna prometnica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Operater u zračnom prijevozništvu / operaterka u zračnom prijevozništvu – koordinira i nadzire aktivnosti u procesu prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage, robe i pošte sukladno propisima, predviđenim vremenima i odredbama prijevoznika te mogućnostima aerodroma. Izrađuje ponude putnih dokumenta i aranžmana korisnicima zračnog prijevoza. Rješava pritužbe i odštetne zahtjeve korisnika usluga zračnog prijevoza uvažavajući hijerarhiju nadležnosti zrakoplovnih tijela te odredbe međunarodnog i nacionalnog zakonodavstva. Planira opskrbu zrakoplova za let. Dobro poznaje tokove dokumenata kod zračnog prijevoznika te izrađuje administrativne i operativne dokumente u skladu s potrebama zračnog prijevoznika i korisnika usluga zračnog prijevoza. Obračunava prihode i međukompanijska potraživanja. U radu koristi uređaje, alate i aplikacija koji su svojstveni određenoj fazi procesa te radnom mjestu. Dobro poznaje stručnu terminologiju i koristi ju u komunikaciji na hrvatskim i engleskom jeziku sa suradnicima i korisnicima usluga zračnog prijevoznika. Operater u zračnom prijevozništvu / operaterka u zračnom prijevozništvu pohađa edukacije potrebne za osposobljavanje za rad na radnom mjestu u skladu s razvojem tehnologije i potrebama zračnog prijevoznika.

 

Uvjeti rada

Uvjeti rada na radnim mjestima obuhvaćenim zanimanjem OPERATER U ZRAČNOM PRIJEVOZNIŠTVU / OPERATERKA U ZRAČNOM PRIJEVOZNIŠTVU uvjetovani su veličinom i značajem zračnog prijevoznika. Većina aktivnosti se odvija u zatvorenom prostoru pod umjetnom rasvjetom. Dio aktivnosti na određenim radnim mjestima se izvodi na otvorenom pri čemu su zaposleni u zanimanju izloženi buci i emisiji ispušnih plinova zrakoplova i vozila, riziku kretanja po operativnim površinama aerodroma te ekstremnim i specifičnim vremenskim uvjetima uključujući padaline. Ovisno o radnom mjestu, zadaci se obavljaju u pretežno sjedećem ili stajaćem položaju. Na određenim radnim mjestima, zadaci se obavljaju uz duže hodanje zemaljskom i zračnom stranom aerodroma. Pojedina radna mjesta uključuju nadzor rada s opasnim tvarima. OPERTATER U ZRAČNOM PRIJEVOZNIŠTVU / OPERATERKA U ZRAČNOM PRIJEVOZNIŠTVU radi s korisnicima usluga zračnog prijevoza i njegove / njezine aktivnosti mogu se mijenjati pod utjecajem izvanrednih okolnosti u zračnom prometu što uzrokuje psihičko naprezanje. Rad obavlja u smjenama usklađenim s načinom poslovanja zračnog prijevoznika i prometnim uvjetima.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Sudjelovanje u planiranju, pripremi i organizaciji usluga prijevoza putnika, prtljage, robe i pošte
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u organizaciji rada zračnog prijevoznika u redovnim i izvanrednim uvjetima
Samostalno planirati i organizirati vlastiti rad sukladno potrebama radnog mjesta u zračnom prijevozništvu
Samostalno provjeriti ispravnost uređaja, alata i aplikacija svojstvenih radnom mjestu
Samostalno pripremiti dokumentaciju potrebnu za rad i izvještavanje na radnom mjestu
Samostalno odrediti i pripremiti adekvatnu količinu sredstava za rad u skladu s odgovarajućim radnim mjestom
Znati normative za opskrbu zrakoplova hranom, pićem i potrošnim materijalom prema vrsti zrakoplova, strukturi putnika i uvjetima leta
Samostalno sastaviti popis za opskrbu zrakoplova za let hranom, pićem i potrošnim materijalom prema vrsti zrakoplova, strukturi putnika i značajkama i uvjetima leta
2.
Sudjelovanje u komercijaflnim poslovima zračnog prijevoznika
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati vrste i strukturu troškova usluge zračnog prijevoza
Samostalno izraditi obračun obavljenog dijela zračnog prijevoza uz pravilno lociranje i naplatu udjela u cijeni putnih dokumenata u zračnom prijevozu
Znati vrste, način i redoslijed primjene putničkih i robnih tarifa u zračnom prijevozu
Samostalno izraditi optimalnu ponudu korisniku usluga zračnog prijevoza prema zadanim kriterijima
Odrediti cijenu i izvršiti naplatu za ugovorenu i/ili obavljenu uslugu prijevoza zrakoplovom
3.
Prihvaćanje i otpremanje zrakoplova, putnika i prtljage
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati stručnu terminologiju značajnu za prihvat i otpremu zrakoplova, putnika, prtljage, robe i pošte
Samostalno nadzirati i koordinirati proces prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage, robe i pošte uvažavajući definirane propise, dokumentaciju, vremenske okvire, vrstu zrakoplova, opremljenost aerodroma i zahtjeve korisnika
Samostalno prepoznati i u suradnji s drugima otkloniti nesukladnosti s propisima o sigurnosti i zaštiti zračnog prometa u procesu izvršavanja prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage, robe i pošte
4.
Pripremanje, otpremanje i odlaganje administrativne i operativne dokumentacije zračnog prijevoznika
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno izraditi administrativne i operativne dokumente prema potrebama zračnog prijevoznika i distribuirati ih odgovarajućim službama
Samostalno izraditi dokumentaciju prijevoznika u postupku zbrinjavanja putnika na aerodromu
Samostalno izraditi dokumentaciju koju zrakoplovni prijevoznik vodi u sklopu nadzora prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage, robe i pošte
Samostalno voditi evidenciju o provedenim obračunima i fakturama drugim zračnim prijevoznicima
Samostalno izraditi dokumentaciju povezanu s opskrbom zrakoplova za let hranom, pićem i potrošnim materijalom
Samostalno izraditi dokumentaciju nakon pritužbe ili podnošenja odštetnog zahtjeva korisnika zračnog prijevoza
5.
Poslovna komunikacija sa suradnicima i korisnicima usluga zračnog prijevoznika
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati odabrati primjeren način komunikacije pri organizaciji rada, izvođenju radnih zadataka i rješavanju problema
Komunicirati s potencijalnim korisnikom usluge zračnog prijevoza uz prikupljanje informacija važnih za izradu ponude
Komunicirati sa suradnicima i korisnicima usluga uvažavajući međukulturalne razlike
Komunicirati s korisnicima i suradnicima služeći se hrvatskim i engleskim jezikom u govoru i pismu
Koristiti stručnu terminologiju u komunikaciji sa suradnicima i korisnicima zračnog prijevoza
Komunicirati s korisnicima i suradnicima primjenjujući odgovarajuće elektroničke uređaje i aplikacije
6.
Podrška korisnicima i osiguravanje kavalitete u pružanju usluga zračnog prijevoza
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Obavljati poslove u skladu sa standardima i smjernicama kvalitete pružene usluge prijevoza zrakoplovom
Poznavati međunarodno i nacionalno zakonodavstvo, odredbe prijevoznika i nadležnost tijela u pružanju usluga zračnog prijevoza
Prikupiti informacije važne za osiguranje kvalitete pružene usluge
Osigurati uslugu korisniku zračnog prijevoza u prihvatljivom vremenu i sukladno poslovanju zračnog prijevoznika
Samostalno riješiti pritužbe i odštetne zahtjeve korisnika usluga zračnog prijevoza u skladu s hijerarhijom nadležnosti zrakoplovnih tijela te odredbama međunarodnih konvencija i protokola u međunarodnom zračnom prometu
Samostalno ili u suradnji s drugima pronalaziti najbolja rješenja za putnike sukladno međunarodnom i nacionalnom zakonodavstvu u slučaju promjena i neredovitosti u prometu
7.
Sigurnost, zaštita na radu i zaštita okoliša u pružanju usluga zračnog prometa
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Ispravno se kretati po operativnim površinama aerodroma u skladu s uvjetima i definiranim pravilima
Izvršiti zadatke propisane planom aktivnosti u izvanrednim situacijama u skladu s propisanim postupcima
Obavljati poslove u skladu s propisima o sigurnosti i zaštiti u zračnom prometu
Prilagođavati se novonastalim ili izvanrednim okolnostima u procesu prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage, robe i pošte
Obavljati poslove uz korištenje zaštitnih sredstava i opreme prema propisima o sigurnosti, zaštiti na radu i zaštiti okoliša
8.
Primjena IKT-a u procesima rada kod zračnog prijevoznika
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti postojeće uređaje, alate i aplikacije pri izradi obračuna i izdavanju faktura
Koristiti postojeće uređaje, alate i aplikacije pri planiranju opskrbe zrakoplova za let hranom, pićem i potrošnim materijalom
Upotrijebiti postojeće uređaje, alate i aplikacije u obavljanju poslova nadzora i koordinacije procesa prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage, robe i pošte.
Upotrijebiti postojeće uređaje, softverske alate i aplikacije pri zbrinjavanju putnika na aerodromu
Upotrijebiti postojeće uređaje i aplikacije pri izradi administrativnih i operativnih dokumenata
Upotrijebiti postojeće uređaje i aplikacije pri rješavanju pritužbi i odštetnih zahtjeva
Upotrijebiti postojeće uređaje i aplikacije pri izradi i distribuciji putnih dokumenata
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Planiranje i organiziranje aktivnosti na radnom mjestu u zračnom prijevozništvu
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Sudjelovati u organizaciji rada zračnog prijevoznika u redovnim i izvanrednim uvjetima
Samostalno planirati i organizirati vlastiti rad sukladno potrebama radnog mjesta u zračnom prijevozništvu
Samostalno provjeriti ispravnost uređaja, alata i aplikacija svojstvenih radnom mjestu
Samostalno pripremiti dokumentaciju potrebnu za rad i izvještavanje na radnom mjestu
Samostalno odrediti i pripremiti adekvatnu količinu sredstava za rad u skladu s odgovarajućim radnim mjestom
2.
Planiranje opskrbe zrakoplova za let
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Znati normative za opskrbu zrakoplova hranom, pićem i potrošnim materijalom prema vrsti zrakoplova, strukturi putnika i uvjetima leta
Samostalno sastaviti popis za opskrbu zrakoplova za let hranom, pićem i potrošnim materijalom prema vrsti zrakoplova, strukturi putnika i značajkama i uvjetima leta
Samostalno izraditi dokumentaciju povezanu s opskrbom zrakoplova za let hranom, pićem i potrošnim materijalom
Koristiti postojeće uređaje, alate i aplikacije pri planiranju opskrbe zrakoplova za let hranom, pićem i potrošnim materijalom
3.
Obračunavanje prihoda i fakturiranje dugovanja drugim zračnim prijevoznicima
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati vrste i strukturu troškova usluge zračnog prijevoza
Samostalno izraditi obračun obavljenog dijela zračnog prijevoza uz pravilno lociranje i naplatu udjela u cijeni putnih dokumenata u zračnom prijevozu
Samostalno voditi evidenciju o provedenim obračunima i fakturama drugim zračnim prijevoznicima
Koristiti postojeće uređaje, alate i aplikacije pri izradi obračuna i izdavanju faktura
4.
Nadziranje procesa prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage, robe i pošte
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati stručnu terminologiju značajnu za prihvat i otpremu zrakoplova, putnika, prtljage, robe i pošte
Samostalno nadzirati i koordinirati proces prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage, robe i pošte uvažavajući definirane propise, dokumentaciju, vremenske okvire, vrstu zrakoplova, opremljenost aerodroma i zahtjeve korisnika
Samostalno prepoznati i u suradnji s drugima otkloniti nesukladnosti s propisima o sigurnosti i zaštiti zračnog prometa u procesu izvršavanja prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage, robe i pošte
Samostalno izraditi dokumentaciju koju zrakoplovni prijevoznik vodi u sklopu nadzora prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage, robe i pošte
Upotrijebiti postojeće uređaje, alate i aplikacije u obavljanju poslova nadzora i koordinacije procesa prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage, robe i pošte.
5.
Zbrinjavanje putnika na aerodromima
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno izraditi dokumentaciju prijevoznika u postupku zbrinjavanja putnika na aerodromu
Samostalno ili u suradnji s drugima pronalaziti najbolja rješenja za putnike sukladno međunarodnom i nacionalnom zakonodavstvu u slučaju promjena i neredovitosti u prometu
Upotrijebiti postojeće uređaje, softverske alate i aplikacije pri zbrinjavanju putnika na aerodromu
6.
Upravljanje administrativnom i operativnom dokumentacijom zračnog prijevoznika
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno izraditi administrativne i operativne dokumente prema potrebama zračnog prijevoznika i distribuirati ih odgovarajućim službama
Upotrijebiti postojeće uređaje i aplikacije pri izradi administrativnih i operativnih dokumenata
7.
Rješavanje pritužbi korisnika usluga zračnog prijevoza
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno izraditi dokumentaciju nakon pritužbe ili podnošenja odštetnog zahtjeva korisnika zračnog prijevoza
Samostalno riješiti pritužbe i odštetne zahtjeve korisnika usluga zračnog prijevoza u skladu s hijerarhijom nadležnosti zrakoplovnih tijela te odredbama međunarodnih konvencija i protokola u međunarodnom zračnom prometu
Upotrijebiti postojeće uređaje i aplikacije pri rješavanju pritužbi i odštetnih zahtjeva
8.
Izrađivanje ponuda, putnih dokumenata i aranžmana korisnicima zračnog prijevoza
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Znati vrste, način i redoslijed primjene putničkih i robnih tarifa u zračnom prijevozu
Samostalno izraditi optimalnu ponudu korisniku usluga zračnog prijevoza prema zadanim kriterijima
Odrediti cijenu i izvršiti naplatu za ugovorenu i/ili obavljenu uslugu prijevoza zrakoplovom
Upotrijebiti postojeće uređaje i aplikacije pri izradi i distribuciji putnih dokumenata
9.
Suradnja i komunikacija sa suradnicima i korisnicima usluga zračnog prijevozništva
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Znati odabrati primjeren način komunikacije pri organizaciji rada, izvođenju radnih zadataka i rješavanju problema
Komunicirati s potencijalnim korisnikom usluge zračnog prijevoza uz prikupljanje informacija važnih za izradu ponude
Komunicirati sa suradnicima i korisnicima usluga uvažavajući međukulturalne razlike
Komunicirati s korisnicima i suradnicima služeći se hrvatskim i engleskim jezikom u govoru i pismu
Koristiti stručnu terminologiju u komunikaciji sa suradnicima i korisnicima zračnog prijevoza
Komunicirati s korisnicima i suradnicima primjenjujući odgovarajuće elektroničke uređaje i aplikacije
10.
Osiguranje kvalitete i odgovaranje za kvalitetu pružene usluge zračnog prijevoznika
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Obavljati poslove u skladu sa standardima i smjernicama kvalitete pružene usluge prijevoza zrakoplovom
Poznavati međunarodno i nacionalno zakonodavstvo, odredbe prijevoznika i nadležnost tijela u pružanju usluga zračnog prijevoza
Prikupiti informacije važne za osiguranje kvalitete pružene usluge
Osigurati uslugu korisniku zračnog prijevoza u prihvatljivom vremenu i sukladno poslovanju zračnog prijevoznika
11.
Obavljanje usluga zračnog prijevozništva u skladu s propisima o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radne sredine i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Ispravno se kretati po operativnim površinama aerodroma u skladu s uvjetima i definiranim pravilima
Izvršiti zadatke propisane planom aktivnosti u izvanrednim situacijama u skladu s propisanim postupcima
Obavljati poslove u skladu s propisima o sigurnosti i zaštiti u zračnom prometu
Prilagođavati se novonastalim ili izvanrednim okolnostima u procesu prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage, robe i pošte
Obavljati poslove uz korištenje zaštitnih sredstava i opreme prema propisima o sigurnosti, zaštiti na radu i zaštiti okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Operater u zračnom prijevozništvu/Operaterka u zračnom prijevozništvu
Datum upisa
2.3.2021
Vrijedi do
30.5.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća