Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Brodograđevni tehničar/brodograđevna tehničarka

Razina HKO
4.2
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3115.93.4 Brodograđevni tehničar/brodograđevna tehničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3115 Tehničari/tehničarke strojarstva, brodogradnje i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Brodograđevni tehničar/Brodograđevna tehničarka rade u tehničkom uredu brodogradilišta ili projektnom uredu, u pogonu na raznim poslovima kao i na samom objektu, montaži i izgradnji. Mogu raditi  od izrade dokumentacije, praćenje materijala u predobradi, obradi, do izrade sekcija i same montaže i ugradnje na brod , poslovima porinuća ispitivanja i čina primopredaje. Rade na ispitivanju i održavanju, na poslovima vezanim za ugovaranje, komercijalnim poslovima, organizaciji, praćenju radova u toku izgradnje, kontroliranju montaže sve do same isporuke.

Brodograđevni tehničar/ Brodograđevna tehničarka dogovaraju, planiraju, pripremaju i organiziraju posao služeći se pri tom dostupnom dokumentacijom. Nadziru tijek i kvalitetu obavljanja radova i usklađuju s planiranim. Organiziraju i obavljaju u svom  radu služe se propisima, tehničkom i tehnološkom dokumentacijom, projektnom dokumentacijom, radioničkom dokumentacijom, registrom i svim ostalim standardima i propisima. Središnja integrirajuća kompetencija ovog zanimanja objedinjuje poslove:

-          rada na računalu, informatičke pismenosti, računalno dizajniranje - pripreme i obrade podataka

-          izrade radioničke dokumentacije

-          razrade pozicija iz radioničkog nacrta

-          izrade specifikacije materijala

-          služiti se standardima, registrom i ostalim propisima

-          rješavati jednostavnije zadatke unutar administracije baza podataka

-          sudjelovanja u dijelu projektiranja

-          sudjelovati u izradi tehnološke dokumentacije,

-          izrade tehnološke upute

-          kontrole kvalitete i učinkovitosti rada

-          komunikacije s krajnjim korisnicima

-          edukacije krajnjih korisnika

-          komunikacije i suradnje u timu i na projektnim zadatcima poduzetništva, marketinga i prodaje

-          poslovnog komuniciranja na engleskom jeziku.

 

Od Brodograđevnog tehničara / Brodograđevne tehničarke očekuje se izrada radne dokumentacije, razrada radioničke i tehnološke dokumentacije prilagođene operativnim potrebama, što uključuje relevantne informacije za izvršenje potrebnih zahvata, koje uključuju specifikacije, upute, standarde brodogradnje (S. B.), ISO standarde i sve ostale potrebne upute. Ujedno dužan je odgovorno skrbiti  za provedbu svih potrebnih zahvata izrade i/ili održavanja, kao i montažnih radova na objektu. Brodograđevni tehničar / Brodograđevna tehničarka razrađuje samostalno ili sudjeluje kao član tima u izradi komercijalnih dokumenta i u svim postupcima nabave.

 

Uvjeti rada

Radni uvjeti Brodograđevnog tehničara/Brodograđevne tehničarke ovise o radnom mjestu na kojem rade i poslovima koje obavljaju. Uglavnom rade u uredu  no neminovan je i permanentni boravak na otvorenim i radioničkim prostorima u dijelu praćenja operativnih zahvata koji se provode. Prilikom rada u uredu prisutno je dugotrajno sjedenje i rad na računalu te opterećenje vida zbog dugotrajnog rada na računalu. U uredu, radionicama i pogonu radi prema standardima zaštite na radu. Prostor je osvijetljen dnevnom i umjetnom rasvjetom te klimatiziran.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Pripremanje, planiranje i organiziranje poslova za radno mjesto
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati potrebe u svrhu izrade plana rada
Planirati tehnološki proces usklađen s mogućnostima proizvodnje
Analizirati ponude naručitelja radova na održavanju
Planirati resurse za održavanje i popravke
Pratiti stanje zaliha na skladištu materijala i opreme
Pripremiti radno mjesto potrebnim alatom, opremom i materijalima
Provjeriti funkcionalnost opreme i alata na radnom mjestu
2.
Izrađivanje i ažuriranje radne dokumentacije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Čitati projektnu dokumentaciju
Izraditi radioničku i tehnološku dokumentaciju temeljem projektne dokumentacije
Služiti se dokumentacijom proizvođača opreme i shemama za ugradnju opreme
Prikupiti i usporediti različite izvore podataka
Izraditi klasifikacijsku dokumentaciju za odobrenje od registra, nacionalnih vlasti i predstavnika brodovlasnika
Izraditi radioničku dokumentaciju i prilagoditi je radu u radionici
Unositi eventualne promjene i ažurirati dokumentaciju
Objedinjavati i arhivirati dokumentaciju
3.
Primjenjivanje IKT-a u radu
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provjeriti funkcionalnost računala i dostupnost podataka
Služiti se računalnim CAD programima pri izradi tehničkih nacrta u 2D i 3D
Koristiti IKT za promidžbu, nabavu i prodaju
Samostalno i namjenski koristiti komunikacijske tehnologije i opremu
Primijeniti softverska rješenja praćenjem trendova u razvoju novih tehnologija
4.
Komuniciranje, komercijalni poslovi i promidžba
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati tijekom rada i razmjenjivati informacije sa suradnicima u timu i ostalim dionicima
Komunicirati u govoru i pismu na hrvatskom i engleskom jeziku sa suradnicima i poslovnim partnerima uz kulturnu osviještenost i kreativno izražavanje
Organizirati i sudjelovati u promidžbi usluga prodaje
Komunicirati s kupcima, dobavljačima i suradnicima tijekom procesa prodaje
Reklamirati dobavljačima nedostatke u opremi i dijelovima u jamstvenom roku
Sudjelovati u postupcima javne nabave opreme
Izraditi kalkulaciju cijene proizvoda i usluga
Izraditi osnovne komercijalne dokumente (upit, ponuda, narudžba, račun)
Pridržavati se pravila poslovnog bontona u poslovima brodograđevnog tehničara primjenjujući stručne pojmove na razumljiv način
Biti otvoren za cjeloživotno učenje, inicijativnost i poduzetnost
5.
Izvođenje operativnih poslova vezanih uz radno mjesto
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Podnositi izvješća prema utvrđenoj proceduri izvršenja radova
Samostalno koristiti pravila, propise, preporuke i standarde brodogradnje (SB) te ISO standarde
Poznavati tehničko-tehnološke karakteristike materijala i mogućnosti primjene i ugradnje
Poznavati materijale, tehnologije obrade pri izradi sekcija
Odabrati alat i opremu za proizvodnju dijelova i za potrebe održavanja
Izraditi tehnološke upute temeljem razrađene tehnološke dokumentacije
Izraditi popis potrebnog materijala za narudžbu temeljenu na klasifikacijskim nacrtima
Sudjelovati na montaži i pratiti usklađenost izvedbe s tehničkom i tehnološkom dokumentacijom
Kontrolirati podešavanje i održavanje alata i uređaja koji se koriste u radu
Organizirati procese proizvodnje i održavanja
Usklađivati planove aktivnosti s planovima ispitivanja postupaka proizvodnje i održavanja
Provjeriti raspoloživost resursa za održavanje (oprema, materijali i ljudski resursi)
Procijeniti opseg posla, dodatnih radova i termina održavanja
Potvrditi provedbu tehnološkog procesa održavanja
Pratiti terminski plan izvršenja ispitivanja prema planu i programa ispitivanja
6.
Kontroliranje i osiguranje kvalitete
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kontinuirano izučavati i primjenjivati nove norme ispitivanja i preporuke proizvođača
Izraditi izvješća o praćenju kvalitete i izvještaj o izvršenim ispitivanjima kvalitete održavanja te garantnim rokovima
Evidentirati nedostatke i dati upute za otklanjanje eventualnih nedostataka
Pridržavati se normi, smjernica, odredbi i obveza koje je dao zakonodavac, proizvođač ili distributer, odobrenih od registra, brodovlasnika i nacionalnih vlasti
Kontrolirati tehničku ispravnost i funkcionalnost obavljenih radova i usluga
Izraditi izvješće o napravljenim ispitivanjima i kontroli s objedinjenom tehničkom dokumentacijom
Osigurati potrebnu kvalitetu rada probnom vožnjom i evidentirati nedostatke
Kontrolirati i evidentirati tehničku korektnost nacrta i njihovu usklađenost sa propisima
Nadzirati procese proizvodnje i održavanja te sudjelovati u završnoj kontroli
Pratiti procedure i propisane postupke sustava kvalitete održavanja
Sastaviti instrukcionu knjigu sa primopredajnom dokumentacijom i potrebnim uputama za korištenje
7.
Skrbljenje za ljude i okoliš
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti propise i sredstva za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša
Osigurati uvjete za rad na siguran način pri proizvodnji, održavanju i ispitivanju
Koristiti propisana osobna i zajednička sredstva za zaštitu na radu
Pravilno koristiti alate i uređaje uvažavajući specifične opasnosti
Ispravno i ekološki osviješteno razvrstavati i zbrinuti otpadne materijale
Održavati radno mjesta urednim i čistim
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (7)
1.
Analiziranje i planiranje poslova na radnom mjestu
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Analizirati potrebe u svrhu izrade plana rada
Planirati tehnološki proces usklađen s mogućnostima proizvodnje
Analizirati ponude naručitelja radova na održavanju
Planirati resurse za održavanje i popravke
Pratiti stanje zaliha na skladištu materijala i opreme
Prikupiti i usporediti različite izvore podataka
2.
Organiziranje i pripremanje aktivnosti na radnom mjestu
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Pripremiti radno mjesto potrebnim alatom, opremom i materijalima
Provjeriti funkcionalnost opreme i alata na radnom mjestu
Provjeriti funkcionalnost računala i dostupnost podataka
Samostalno koristiti pravila, propise, preporuke i standarde brodogradnje (SB) te ISO standarde
Poznavati materijale, tehnologije obrade pri izradi sekcija
Odabrati alat i opremu za proizvodnju dijelova i za potrebe održavanja
3.
Operativni poslovi vezani uz zanimanje
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Čitati projektnu dokumentaciju
Izraditi radioničku i tehnološku dokumentaciju temeljem projektne dokumentacije
Služiti se dokumentacijom proizvođača opreme i shemama za ugradnju opreme
Izraditi klasifikacijsku dokumentaciju za odobrenje od registra, nacionalnih vlasti i predstavnika brodovlasnika
Izraditi radioničku dokumentaciju i prilagoditi je radu u radionici
Unositi eventualne promjene i ažurirati dokumentaciju
Objedinjavati i arhivirati dokumentaciju
Služiti se računalnim CAD programima pri izradi tehničkih nacrta u 2D i 3D
Izraditi kalkulaciju cijene proizvoda i usluga
Izraditi osnovne komercijalne dokumente (upit, ponuda, narudžba, račun)
Pridržavati se pravila poslovnog bontona u poslovima brodograđevnog tehničara primjenjujući stručne pojmove na razumljiv način
Biti otvoren za cjeloživotno učenje, inicijativnost i poduzetnost
Poznavati tehničko-tehnološke karakteristike materijala i mogućnosti primjene i ugradnje
Izraditi tehnološke upute temeljem razrađene tehnološke dokumentacije
Izraditi popis potrebnog materijala za narudžbu temeljenu na klasifikacijskim nacrtima
Sudjelovati na montaži i pratiti usklađenost izvedbe s tehničkom i tehnološkom dokumentacijom
Kontrolirati podešavanje i održavanje alata i uređaja koji se koriste u radu
4.
Održavanje i popravljanje
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Organizirati procese proizvodnje i održavanja
Usklađivati planove aktivnosti s planovima ispitivanja postupaka proizvodnje i održavanja
Provjeriti raspoloživost resursa za održavanje (oprema, materijali i ljudski resursi)
Procijeniti opseg posla, dodatnih radova i termina održavanja
Potvrditi provedbu tehnološkog procesa održavanja
Pratiti terminski plan izvršenja ispitivanja prema planu i programa ispitivanja
Održavati radno mjesta urednim i čistim
5.
Promoviranje, nabavljanje i prodaja
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Koristiti IKT za promidžbu, nabavu i prodaju
Samostalno i namjenski koristiti komunikacijske tehnologije i opremu
Organizirati i sudjelovati u promidžbi usluga prodaje
Komunicirati s kupcima, dobavljačima i suradnicima tijekom procesa prodaje
Reklamirati dobavljačima nedostatke u opremi i dijelovima u jamstvenom roku
Sudjelovati u postupcima javne nabave opreme
6.
Skrbljenje o kvaliteti obavljenih radova
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primijeniti softverska rješenja praćenjem trendova u razvoju novih tehnologija
Komunicirati tijekom rada i razmjenjivati informacije sa suradnicima u timu i ostalim dionicima
Komunicirati u govoru i pismu na hrvatskom i engleskom jeziku sa suradnicima i poslovnim partnerima uz kulturnu osviještenost i kreativno izražavanje
Podnositi izvješća prema utvrđenoj proceduri izvršenja radova
Kontinuirano izučavati i primjenjivati nove norme ispitivanja i preporuke proizvođača
Izraditi izvješća o praćenju kvalitete i izvještaj o izvršenim ispitivanjima kvalitete održavanja te garantnim rokovima
Evidentirati nedostatke i dati upute za otklanjanje eventualnih nedostataka
Pridržavati se normi, smjernica, odredbi i obveza koje je dao zakonodavac, proizvođač ili distributer, odobrenih od registra, brodovlasnika i nacionalnih vlasti
Kontrolirati tehničku ispravnost i funkcionalnost obavljenih radova i usluga
Izraditi izvješće o napravljenim ispitivanjima i kontroli s objedinjenom tehničkom dokumentacijom
Osigurati potrebnu kvalitetu rada probnom vožnjom i evidentirati nedostatke
Kontrolirati i evidentirati tehničku korektnost nacrta i njihovu usklađenost sa propisima
Nadzirati procese proizvodnje i održavanja te sudjelovati u završnoj kontroli
Pratiti procedure i propisane postupke sustava kvalitete održavanja
Sastaviti instrukcionu knjigu sa primopredajnom dokumentacijom i potrebnim uputama za korištenje
7.
Skrbljenje za ljude i okoliš
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primijeniti propise i sredstva za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša
Osigurati uvjete za rad na siguran način pri proizvodnji, održavanju i ispitivanju
Koristiti propisana osobna i zajednička sredstva za zaštitu na radu
Pravilno koristiti alate i uređaje uvažavajući specifične opasnosti
Ispravno i ekološki osviješteno razvrstavati i zbrinuti otpadne materijale
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Brodograđevni tehničar/brodograđevna tehničarka
Datum upisa
2.3.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća