Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Rukovatelj građevinskim strojevima/Rukovateljica građevinskim strojevima

Razina HKO
4.1
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

8332.82.3 rukovatelj/rukovateljica građevinskim strojevima

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

8.83.834.8342 Rukovatelji/rukovateljice građevinskim i sličnim strojevima

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Rukovatelj građevinskim strojevima rukuje i upravlja nizom strojeva u graditeljstvu, u  proizvodnim,  prerađivačkim , skladišnim poslovima kao i u komunalnim djelatnostima. Tu spadaju strojevi za zemljane radove  iskopa, premještanja ili prevoženja iskopanog materijala na određenu lokaciju, nabijanja materijala, kao npr.: bageri, dozeri, grejderi, utovarivači, strojevi za sabijanje tla (valjci, ježevi, kompaktori), različiti  transportni strojevi i  sustavi (damperi, transportne trake, transporteri), strojevi za oplemenjivanje iskopa (drobilice, separatori, mlinovi), te razni priključni strojevi i uređaji.

 

Također radi na montaži/demontaži istih strojeva, uređaja i radnih alata, na njihovom transportiranju, parkiranju/skladištenju, kao i održavanju. Sudjeluje i u ostalim poslovima usmjerenim ka brizi o strojevima, radnom prostoru i okolišu.

 

 

Uvjeti rada

Rukovatelj građevinskim strojevima radno vrijeme uglavnom provodi u kabinama stroja u sjedećem položaju s malom mogućnošću kretanja, ali ponekad boravi i na otvorenom prostoru.

 

Izložen je  buci i trešnji stroja, što zahtijeva nošenje odgovarajuće zaštitne opreme (radno odijelo, rukavice, cipele, kacige, štitnike za uši). S obzirom na to da se posao odvija većinom na gradilištu, izloženi su prašini, blatu i vremenskim nepogodama (slaboj vidljivosti zbog loših vremenskih uvjeta, vrućini i sl.), te mogu biti izloženi i neugodnim mirisima otpada (kod rada na komunalnim poslovima).

 

Zamor može izazivati stalno ponavljanje istih radnji. Radove najčešće izvode u tijeku dana, no također mogu raditi i u smjenama (u tvornicama, te u slučaju kratkog  vremenskog roka  za obavljanje radova).

Skupovi kompetencija (8)
1.
Planiranje i vođenje radova građevinskim strojevima
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Isplanirati vrijeme izvođenja radova strojevima
Razraditi pojedine aktivnosti u radnom zadatku
Razmotriti vrstu poslova i organizaciju rada na gradilištu/u pogonu
Razmotriti radni teren i eventualni položaj instalacija na njemu
Razmotriti vrste i značajke tla / materijala planiranog za iskop/utovar/transport
Raspodijeliti radne zadatke u manje cjeline prepoznajući međusobne korelacije i odnose
Odabrati potrebnu tehnologiju/ strojeve, radne alate i pribor za izvođenje planiranih radova
Provjeriti raspoloživost planiranih strojeva, alata i uređaja te radnog prostora stroja
Odrediti potrebnu količinu i vrste potrošnog materijala (goriva, maziva i sl.) za rad stroja
Prikupiti potrebne informacije vezane za vožnju stroja na prometnici
Predvidjeti eventualne rizike za sigurnost u provedbi transporta stroja/ parkiranja stroja na samom terenu
2.
Izvođenje radnih operacija građevinskim strojevima
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provesti probne radnje manipulacije strojem na mjestu
Prilagoditi radno mjesto i teren za rad na siguran način
Primijeniti upute iz priručnika za rukovanje i održavanje stroja
Rukovati bagerom/dozerom/grejderom/utovarivačem pri iskopu i utovaru zemljanih masa
Rukovati hidrauličkim čekićem pri iskopu kamena
Odlagati iskopani materijal ili ga utovarati u transportno sredstvo
Rukovati valjkom za zbijanje zemljanih masa
Rukovati strojevima i uređajima za drobljenje, usitnjavanje i separaciju kamena/ građevinskog materijala
Rukovati strojevima za transport na gradilištu/pogonu (damperima, transportnim trakama, liftovima i dr)
Rukovati strojevima za dizanje i transport tereta (viličarima)
Rukovati ostalim strojevima za proizvodnju i preradu građevinskog materijala
Provesti pravilno osiguranje i blokadu radnog uređaja stroja prije izlaska na prometnicu
Upravljati sigurno i pravilno strojevima na prometnici
Provesti aktivnosti pripreme stroja za transport /parkiranje
3.
Osiguranje tehničke ispravnosti i kvalitete rada građevinskim strojevima
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Procijeniti učinkovitost i uspješnost vlastitih aktivnosti
Protumačiti rezultate mjerenja prema unaprijed zadanim parametrima
Provesti dnevni pregled i radnje tekućeg održavanja stroja i opreme skladu sa uputama proizvođača
Provoditi kontrolna mjerenja za potrebe utvrđivanja ispravnosti strojeva
Sudjelovati pri popravci strojeva i uređaja u servisnoj radionici
Pratiti kvalitetu provedbe poslova i pridržavanja rokova u suradnji sa rukovodstvom gradilišta
Prepoznavati i otkloniti moguće nedostatke i pogreške u izvođenju radnih zadataka strojevima
Provjeravati funkcionalnost strojeva i opreme u skladu s tehničkim uputama proizvođača.
Izvoditi radni zadatak u skladu sa standardima kvalitete primjenjujući građevinske norme
4.
Komercijalna podrška i potpora
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Predvidjeti rokove za izvođenja radova
Obraditi upite za usluge izvođenja građevinskih radova
Sastaviti narudžbu potrebne opreme i materijala za rad
Identificirati vrste i elemente troškova u pojedinom radovima
Sudjelovati u izračunu cijene izvođenja radova
5.
Dokumentiranje radnih podataka
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi propisanu evidenciju radnog vremena
Voditi knjigu stroja (o uporabi goriva, maziva, izvršenim pregledima i popravcima)
Pisati izvještaje o zastojima, kvarovima i drugim teškoćama na gradilištu, koje utječu na ispunjavanje rokova i kvalitetu posla
Voditi evidenciju o rezultatima provedenih mjerenja i ispitivanja na stroju
Koristiti se informacijskim tehnologijama za planiranje, dokumentiranje i evidenciju rada
6.
Razvojni poslovi i osobni profesionalni razvoj
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti tehnička i ekološka poboljšanja u radu
Pokazivati inovativnost i inicijativu u radu
Razviti radnu etiku i osobnu odgovornost
Usvajati nove tehnike rukovanja alatima i strojevima prateći razvoj struke
Obavljati druge poslove koji traže tehničku stručnost i vještine, uz prethodno osposobljavanje, vezano uz građevinske strojeve i njihovu primjenu
7.
Komunikacijske vještine i promidžbene aktivnosti
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvijestiti sudionike u gradnji o provedbi radnih zadataka
Promovirati usluge iz svog područja rada
Pregovarati o radnim zadacima
Timski djelovati u svrhu unaprjeđenja rada/usluga
Koristiti u komunikaciji stručnu tehničku terminologiju
Izvijestiti službu održavanja/servisera o eventualnim kvarovima
Koristiti e-poslovanje u provedbi poslova - narudžbe i promidžba putem Interneta
Podnosi izvještaje nadređenima o tijeku procesa rada
8.
Primjenjivanje propisa o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radne sredine i okoliša
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu
Primijeniti potrebne mjere i sredstva zaštite na radu
Prepoznati rizike za zdravlje i sigurnost na radu
Pratiti uvođenje novih zakonskih normi i propisa zaštite okoliša i održive gradnje
Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša
Pružiti prvu pomoć unesrećenome na radnom terenu
Provoditi brigu o zaštiti okoliša racionalnim korištenjem energenata i maziva
Pratiti i provoditi mjere zaštite od požara, sukladno propisima
Pridržavati se pri radu pravila i uputa proizvođača stroja
Odabrati odgovarajuće radnje i mjere sigurnosti za transport / parkiranje stroja
Razlikovati prometne znakove u cestovnom prometu
Primijeniti zakonitosti odvijanja cestovnog prometa
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (12)
1.
Planiranje i organizacija vlastitog rada
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Isplanirati vrijeme izvođenja radova strojevima
Razraditi pojedine aktivnosti u radnom zadatku
Razmotriti vrstu poslova i organizaciju rada na gradilištu/u pogonu
Razmotriti radni teren i eventualni položaj instalacija na njemu
Razmotriti vrste i značajke tla / materijala planiranog za iskop/utovar/transport
Raspodijeliti radne zadatke u manje cjeline prepoznajući međusobne korelacije i odnose
Odabrati potrebnu tehnologiju/ strojeve, radne alate i pribor za izvođenje planiranih radova
Prilagoditi radno mjesto i teren za rad na siguran način
2.
Pripremanje strojeva, alata i pribora za izvođenje građevinskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primijeniti potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu
Provjeriti raspoloživost planiranih strojeva, alata i uređaja te radnog prostora stroja
Odrediti potrebnu količinu i vrste potrošnog materijala (goriva, maziva i sl.) za rad stroja
Primijeniti upute iz priručnika za rukovanje i održavanje stroja
3.
Rukovanje strojevima za zemljane radove iskopa, premještanja transporta, te oplemenjivanja materijala
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Provesti probne radnje manipulacije strojem na mjestu
Rukovati bagerom/dozerom/grejderom/utovarivačem pri iskopu i utovaru zemljanih masa
Rukovati hidrauličkim čekićem pri iskopu kamena
Odlagati iskopani materijal ili ga utovarati u transportno sredstvo
Rukovati valjkom za zbijanje zemljanih masa
Rukovati strojevima i uređajima za drobljenje, usitnjavanje i separaciju kamena/ građevinskog materijala
Rukovati strojevima za transport na gradilištu/pogonu (damperima, transportnim trakama, liftovima i dr)
Rukovati strojevima za dizanje i transport tereta (viličarima)
Rukovati ostalim strojevima za proizvodnju i preradu građevinskog materijala
4.
Upravljanje pojedinim strojevima u cestovnom prometu
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Prikupiti potrebne informacije vezane za vožnju stroja na prometnici
Provesti pravilno osiguranje i blokadu radnog uređaja stroja prije izlaska na prometnicu
Upravljati sigurno i pravilno strojevima na prometnici
Razlikovati prometne znakove u cestovnom prometu
Primijeniti zakonitosti odvijanja cestovnog prometa
5.
Pripremanje građevinskih strojeva za transport i parkiranje
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Predvidjeti eventualne rizike za sigurnost u provedbi transporta stroja/ parkiranja stroja na samom terenu
Provesti aktivnosti pripreme stroja za transport /parkiranje
Odabrati odgovarajuće radnje i mjere sigurnosti za transport / parkiranje stroja
6.
Provođenje kontrole kvalitete rada u skladu sa normativima i propisima
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Pratiti kvalitetu provedbe poslova i pridržavanja rokova u suradnji sa rukovodstvom gradilišta
Prepoznavati i otkloniti moguće nedostatke i pogreške u izvođenju radnih zadataka strojevima
Provjeravati funkcionalnost strojeva i opreme u skladu s tehničkim uputama proizvođača.
Izvoditi radni zadatak u skladu sa standardima kvalitete primjenjujući građevinske norme
7.
Održavanje i popravak strojeva i opreme
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Protumačiti rezultate mjerenja prema unaprijed zadanim parametrima
Provesti dnevni pregled i radnje tekućeg održavanja stroja i opreme skladu sa uputama proizvođača
Provoditi kontrolna mjerenja za potrebe utvrđivanja ispravnosti strojeva
Sudjelovati pri popravci strojeva i uređaja u servisnoj radionici
Izvijestiti službu održavanja/servisera o eventualnim kvarovima
8.
Vođenje radne dokumentacije stroja
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Voditi propisanu evidenciju radnog vremena
Voditi knjigu stroja (o uporabi goriva, maziva, izvršenim pregledima i popravcima)
Pisati izvještaje o zastojima, kvarovima i drugim teškoćama na gradilištu, koje utječu na ispunjavanje rokova i kvalitetu posla
Voditi evidenciju o rezultatima provedenih mjerenja i ispitivanja na stroju
Koristiti se informacijskim tehnologijama za planiranje, dokumentiranje i evidenciju rada
9.
Komercijalni poslovi izrade ponuda, narudžbi i promoviranja usluga
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Predvidjeti rokove za izvođenja radova
Promovirati usluge iz svog područja rada
Obraditi upite za usluge izvođenja građevinskih radova
Sastaviti narudžbu potrebne opreme i materijala za rad
Identificirati vrste i elemente troškova u pojedinom radovima
Sudjelovati u izračunu cijene izvođenja radova
Koristiti e-poslovanje u provedbi poslova - narudžbe i promidžba putem Interneta
10.
Komuniciranje s poslovnim strankama i suradnicima
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Izvijestiti sudionike u gradnji o provedbi radnih zadataka
Pregovarati o radnim zadacima
Timski djelovati u svrhu unaprjeđenja rada/usluga
Koristiti u komunikaciji stručnu tehničku terminologiju
Podnosi izvještaje nadređenima o tijeku procesa rada
11.
Iznalaženje novih tehnoloških rješenja u radu
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primijeniti tehnička i ekološka poboljšanja u radu
Pokazivati inovativnost i inicijativu u radu
Razviti radnu etiku i osobnu odgovornost
Procijeniti učinkovitost i uspješnost vlastitih aktivnosti
Usvajati nove tehnike rukovanja alatima i strojevima prateći razvoj struke
Obavljati druge poslove koji traže tehničku stručnost i vještine, uz prethodno osposobljavanje, vezano uz građevinske strojeve i njihovu primjenu
12.
Poslovi u skladu s propisima o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radne sredine i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primijeniti potrebne mjere i sredstva zaštite na radu
Prepoznati rizike za zdravlje i sigurnost na radu
Pratiti uvođenje novih zakonskih normi i propisa zaštite okoliša i održive gradnje
Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša
Pružiti prvu pomoć unesrećenome na radnom terenu
Provoditi brigu o zaštiti okoliša racionalnim korištenjem energenata i maziva
Pratiti i provoditi mjere zaštite od požara, sukladno propisima
Pridržavati se pri radu pravila i uputa proizvođača stroja
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Rukovatelj građevinskim strojevima/Rukovateljica građevinskim strojevima
Datum upisa
26.2.2021
Vrijedi do
1.1.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća