Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Građevinski radnik za armiranobetonske radove/Građevinska radnica za armiranobetonske radove

Razina HKO
4.1
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7123.21.3 armirač i betonirac/armiračica i betonirka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Građevinski radnik za armiranobetonske radove / građevinska radnica za armiranobetonske radove je osoba koja samostalno obavlja poslove kao što su: mjerenje i označivanje armaturnih elemenata i elemenata za izradu oplata, sječenje armaturne mreže i elemenata jednostavnih oplata, postavljanje elemenata armature i oplate, spravljanje betona, betoniranje elemenata u oplatama te njegovanje betona nakon ugradnje.

 

Također radi na poslovima održavanja i kontrole ispravnosti sredstva rada i opreme, kontrole kvalitete i izvedbe armaturnih elemenata i ugrađenog betona te poslovima provođenja zaštite na radu  i zaštite okoliša.

 

Posao građevinskog radnika za armiranobetonske radove / građevinske radnice za armiranobetonske radove obavlja se na gradilištu, u radionici ili u tvornici.

 

Uvjeti rada

Građevinski radnik za armiranobetonske radove / građevinska radnica za armiranobetonske radove obavlja rad na gradilištu, u radionici i u tvornici. Rad se odvija dijelom u zatvorenom prostoru, a većim dijelom na otvorenom prostoru. Tijekom rada je često izložen sljedećim uvjetima:

·         djelovanje radnog okoliša (prašina, visoke temperature, promjene temperature, vremenske nepogode...)

·         nepovoljni položaji tijela (rad u stojećem  položaju, često mijenjanje položaja prigibanjem i okretanjem tijela)

·         smjenski rad

·         rad na visini

·         izloženost buci

·         rukovanje brojnim alatima.

Skupovi kompetencija (6)
1.
Priprema i planiranje armiranobetonskih radova
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pregovarati o radnim zadacima
Prikupiti upute za izvođenje radova prema tehničkoj dokumentaciji
Odabrati odgovarajući materijal za izvođenje radova
Pripremiti potrebne strojeve, alate i pribor za izvođenje radova
Odabrati potrebne strojeve, alate i pribor za izvođenje radova
Raspodijeliti radne zadatke u manje cjeline prepoznajući međusobne korelacije i odnose
Razmotriti vrstu poslova i organizaciju rada na gradilištu/u tvornici
Razraditi pojedine aktivnosti u radnom zadatku
Odrediti potrebne količine i vrste materijala pri izvođenju radova prema tehničkoj dokumentaciji
Pripremiti materijal za izvođenje radova
2.
Izvođenje radnih operacija
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvesti radne skice i prenijeti mjere s crteža na armaturne elemente/ oplatne elemente
Provjeriti točnost mjerenja i oznaka prije početka radova
Izvesti postupak sječenja armaturnih elemenata / oplatnih elemenata prema tehničkoj dokumentaciji
Izvesti postupak savijanja armaturnih elemenata prema tehničkoj dokumentaciji
Izvesti postupak vezivanja armaturnih elemenata
Izvesti postupak zavarivanja armaturnih elemenata
Postaviti armaturne elemente prema tehničkoj dokumentaciji
Sastaviti oplatne elemente prema tehničkoj dokumentaciji
Postaviti oplatne elemente prema tehničkoj dokumentaciji
Postaviti žice za prednaprezanje konstrukcije i elemenata
Izvesti postupak zatezanja žica za prednaprezanje konstrukcije i elemenata
Izraditi beton prema recepturi
Ugraditi beton u građevinske elemente
Provesti mjere njege betona u skladu s vremenskim uvjetima
Provjeriti položaj armaturnih elemenata / oplatnih elemenata prije ugradnje betona
Primjeniti tehnologiju ugradnje betona
3.
Osiguranje tehničke ispravnosti i kvalitete armiranobetonskih radova
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi redovite preglede i tekuće održavanje radnih alata, pribora, strojeva i opreme
Provoditi održavanje urednosti radnog mjesta
Prepoznavati i otkloniti moguće nedostatke i pogreške u izvođenju radova
Izvoditi radove u skladu sa standardima kvalitete primjenjujući građevinske norme
Sudjelovati pri popravku alata i strojeva u servisnoj radionici
4.
Dokumentiranje radnih podataka
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi propisanu evidenciju radnog vremena i dnevnik rada
Izvijestiti nadređene o tijeku procesa rada
Voditi evidenciju utroška materijala
5.
Komunikacijske vještine
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvijestiti sudionike u gradnji o provedbi radnih zadataka
Koristiti u komunikaciji stručnu tehničku terminologiju
6.
Primjenjivanje propisa o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radne sredine i okoliša
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pregledati i prilagoditi radno mjesto za rad na siguran način
Primijeniti potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu
Primijeniti potrebne mjere i sredstva zaštite na radu
Prepoznati rizike za zdravlje i sigurnost na radu
Provoditi aktivnosti vezane za uklanjanje mogućih ozljeda pri izvođenju radova
Pratiti uvođenje novih zakonskih normi i propisa zaštite okoliša i održive gradnje
Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša
Pružiti prvu pomoć unesrećenome na radnom terenu
Pridržavati se pravila i uputa za korištenje sredstava rada i radne opreme
Pratiti i provoditi mjere zaštite od požara, sukladno propisima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Planiranje i organizacija vlastitog rada
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Voditi propisanu evidenciju radnog vremena i dnevnik rada
Pregledati i prilagoditi radno mjesto za rad na siguran način
Prikupiti upute za izvođenje radova prema tehničkoj dokumentaciji
Odabrati odgovarajući materijal za izvođenje radova
Voditi evidenciju utroška materijala
Odabrati potrebne strojeve, alate i pribor za izvođenje radova
Raspodijeliti radne zadatke u manje cjeline prepoznajući međusobne korelacije i odnose
Razmotriti vrstu poslova i organizaciju rada na gradilištu/u tvornici
Razraditi pojedine aktivnosti u radnom zadatku
2.
Pripremanje skica, materijala, alata i pribora za izvođenje radova
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primijeniti potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu
Pripremiti potrebne strojeve, alate i pribor za izvođenje radova
Odrediti potrebne količine i vrste materijala pri izvođenju radova prema tehničkoj dokumentaciji
Pripremiti materijal za izvođenje radova
Izvesti radne skice i prenijeti mjere s crteža na armaturne elemente/ oplatne elemente
3.
Oblikovanje i postavljanje elemenata armature/ elemenata oplate prema tehničkoj dokumentaciji
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Izvesti postupak sječenja armaturnih elemenata / oplatnih elemenata prema tehničkoj dokumentaciji
Izvesti postupak savijanja armaturnih elemenata prema tehničkoj dokumentaciji
Izvesti postupak vezivanja armaturnih elemenata
Izvesti postupak zavarivanja armaturnih elemenata
Postaviti armaturne elemente prema tehničkoj dokumentaciji
Sastaviti oplatne elemente prema tehničkoj dokumentaciji
Postaviti oplatne elemente prema tehničkoj dokumentaciji
Postaviti žice za prednaprezanje konstrukcije i elemenata
Izvesti postupak zatezanja žica za prednaprezanje konstrukcije i elemenata
4.
Izrada, ugradnja i njega betona
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Izraditi beton prema recepturi
Ugraditi beton u građevinske elemente
Provesti mjere njege betona u skladu s vremenskim uvjetima
Provjeriti položaj armaturnih elemenata / oplatnih elemenata prije ugradnje betona
Primjeniti tehnologiju ugradnje betona
5.
Provođenje kontrole kvalitete rada u skladu sa normativima i propisima
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Provjeriti točnost mjerenja i oznaka prije početka radova
Prepoznavati i otkloniti moguće nedostatke i pogreške u izvođenju radova
Izvoditi radove u skladu sa standardima kvalitete primjenjujući građevinske norme
6.
Održavanje sredstva rada i radnog mjesta
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Provoditi redovite preglede i tekuće održavanje radnih alata, pribora, strojeva i opreme
Provoditi održavanje urednosti radnog mjesta
Sudjelovati pri popravku alata i strojeva u servisnoj radionici
7.
Komuniciranje s suradnicima
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Izvijestiti nadređene o tijeku procesa rada
Izvijestiti sudionike u gradnji o provedbi radnih zadataka
Pregovarati o radnim zadacima
Koristiti u komunikaciji stručnu tehničku terminologiju
8.
Poslovi u skladu s propisima o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radne sredine i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
26.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primijeniti potrebne mjere i sredstva zaštite na radu
Prepoznati rizike za zdravlje i sigurnost na radu
Provoditi aktivnosti vezane za uklanjanje mogućih ozljeda pri izvođenju radova
Pratiti uvođenje novih zakonskih normi i propisa zaštite okoliša i održive gradnje
Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša
Pružiti prvu pomoć unesrećenome na radnom terenu
Pridržavati se pravila i uputa za korištenje sredstava rada i radne opreme
Pratiti i provoditi mjere zaštite od požara, sukladno propisima
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Građevinski radnik za armiranobetonske radove/Građevinska radnica za armiranobetonske radove
Datum upisa
26.2.2021
Vrijedi do
1.1.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća