Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Pekar-slastičar / Pekarica-slastičarka

Razina HKO
4.1
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7412.11.3 pekar/pekarica

8274.13.3 rukovatelj/rukovateljica strojevima u pekarstvu

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3116 Tehničari/tehničarke za kemijsku i prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju

7.75.751.7512 Pekari/pekarice, slastičari/slastičarke i srodna zanimanja

8.81.816.8160 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju prehrambenih i sličnih proizvoda

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Pekar-slastičar / pekarica-slastičarka je osoba koja samostalno i/ili pod nadzorom planira i organizira rad i radno mjesto u pekarnici/slastičarnici. Priprema opremu, prostor, sredstva rada i normative i recepture. Zaprima sirovine i repromaterijal, upravlja zalihama. Priprema sirovine prema normativima i receptima, važe sastojke i priprema ih za daljnje tehnološke postupke (zamjes, fermentacija, priprema nadjeva i krema, oblikovanje, pečenje/zamrzavanje proizvoda, vađenje i slaganje, rezanje, ukrašavanje i pakiranje). Samostalno i/ili pod nadzorom rukuje strojevima i opremom, vodi potrebnu dokumentaciju (plan rada, evidencija zaliha). Pravilno skladišti sirovine, repromaterijal, ambalažu, gotove i polugotove proizvode. Komunicira s timom/suradnicima, klijentima, dobavljačima. Koristi se informacijskim tehnologijama, prati trendove i sudjeluje u stvaranju, prodaji i promociji novih proizvoda. Pri radu primjenjuje HACCP sustav i druge sustave kvalitete te provodi mjere sigurnosti i zaštite na radu prema važećim zakonskim propisima o zaštiti na radu i zaštiti okoliša. Posao pekara-slastičara / pekarice-slastičarke zahtijeva dobro razvijene osjete vida, njuha, okusa, motoriku ruku i smisao za estetiku. Posao pekara-slastičara / pekarice-slastičarke obavlja se u malim, srednjim i velikim poduzećima.

Uvjeti rada

Pekar-slastičar / pekarica-slastičarka radi u zatvorenom prostoru s umjetnom rasvjetom u kojem je prisutna visoka temperatura (u pogonu za proizvodnju) ili niska temperatura (hladnjaci, zamrzivači). Buka je neprestano prisutna. Radi u stojećem i savijenom položaju uz učestalo sagibanje. Rad pekara-slastičara / pekarice-slastičarke zahtijeva dugotrajan koordinirani rad ruku i nogu. Osobito je stresan i iscrpljujuć noćno-dnevni rad. Tijekom rada na poslovima pekara-slastičara / pekarice-slastičarke mogu nastupiti teškoće s kralježnicom, oštećenje sluha, problemi s venama na nogama i problemi uslijed stresa nastalog izmjenom dnevnog i noćnog rada.

Skupovi kompetencija (10)
1.
Analiziranje, planiranje i organiziranje vlastitog rada i rada pomoćnog osoblja u pekarstvu i slastičarstvu
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti načela održivog razvoja
Samostalno analizirati potrebne proizvodne i tehnološke postupke
Analizirati specifična svojstva sirovina u pekarstvu/slastičarstvu i postupke čuvanja i obrade
Procijeniti potrebnu količinu sirovina u skladu s radnim nalogom
Analizirati dokumentaciju potrebnih sirovina, aditiva i repromaterijala
Primijeniti zakonske propise Zakona o radu, HACCP plana i interne upute kao i interne certificirane sustave kvalitete poput ISO 9001; 14001; 22000; Halal, Kosher, IFS food te BRC
Prikupiti narudžbe kupaca
Sastaviti plan rada (dnevni, tjedni, mjesečni)
Prilagoditi organizaciju rada u skladu s planom rada
Koordinirati rad u timu i odjelu
Prenijeti informacije unutar proizvodnog procesa (timu, nadređenima, suradnicima itd.)
Organizirati tehnološke postupke po planu rada
2.
Pripremanje radnog mjesta, sredstava za rad, strojeva i uređaja
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
evidentirati kritične točke proizvodnog procesa
primijeniti propisana osobna zaštitna sredstva za rad sukladno zahtjevima radnog mjesta
procijeniti količine sirovina u skladu s radnim nalogom
Samostalno pripremiti opremu, prostor i sredstva rada za provedbu radnog i proizvodnog procesa
Slijediti pravila osobne higijene, higijene prostora i strojeva te radnog okoliša
Primijeniti važeće zakonske norme
Rukovati strojevima i sredstvima za rad u pekarsko-slastičarskoj industriji
Pripremiti normative i recepture
Pripremiti sirovine za daljnju obradu prema normativima/recepturama u pekarstvu/slastičarstvu
Koristiti se sustavom mjernih jedinica pri prilagodbi receptura potražnji
3.
Provođenje tehnoloških postupaka u procesu proizvodnje pekarskih proizvoda, tjestenina, tijesta, proizvoda od tijesta, finih pekarskih proizvoda u velikim pogonima i malim pekarama
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno rukovati strojevima i opremom
Upravljati strojevima za miješenje, fermentaciju, dijeljenje, punjenje, pečenje, smrzavanje pekarskih proizvoda
Upravljati tehnologijom za pakiranje zamrznutih i pečenih pekarskih proizvoda
Primijeniti osnovna kemijska načela u tehnologiji pekarstva
Napraviti tradicionalne i lokalne pekarske proizvode
Napraviti proizvode namijenjene skupinama potrošača s posebnim režimima prehrane (bezglutenski, dijetetski, funkcionalni i proizvodi sa smanjenim udjelom soli), proizvode od tijesta i fine pekarske proizvode (keksi, krekeri, čajno pecivo, vafel proizvodi, medenjaci itd.) tjestenine, tijesta i proizvode od tijesta
Samostalno vagati sirovine i pripremiti za daljnje tehnološke postupke ovisno o recepturi
Samostalno zamijesiti tijesto
Staviti tijesto na fermentaciju
Pripremiti nadjeve i kreme
Oblikovati pekarske i slastičarske proizvode
Peći/zamrznuti oblikovane proizvode
rezati, izdavati, pakirati gotove/polugotove proizvode
Vaditi iz pećnice/zamrzivača gotove/polugotove proizvode i slagati ih
4.
Provođenje tehnoloških postupaka u procesu proizvodnje slastičarskih proizvoda
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Upravljati strojevima i opremom za izradu slastičarskih proizvoda
Samostalno vagati sirovine i pripremiti ih za daljnje tehnološke postupke ovisno o recepturi
Koristiti se sustavom mjernih jedinica
Prilagoditi recepte i normative potražnji
Odabrati tehnološki proces za svaku komponentu slastice
Izrađivati smjese, tijesta, kreme, nadjeve, glazure i ocakline za izradu slastica
Puniti tijesta i biskvitne smjese kremama i nadjevima
Oblikovati slastice prema planu i narudžbama (torte, odresci, sitni kolači, kolači po narudžbi)
Ukrasiti i predstaviti slastice primjereno prigodi i načinu posluživanja
Izrađivati tradicionalne, lokalne, klasične i moderne slastičarske proizvode
Izraditi slastice namijenjene skupinama potrošača s posebnim režimima prehrane i alergijama (bezglutenske, za dijabetičare, za osobe s intolerancijom na laktozu, veganske slastice)
Upravljati uređajima za pečenje gotovih i zamrzavanje polugotovih slastičarskih proizvoda
Pakirati gotove i polugotove proizvode u primjerenu ambalažu
Postizati rezultate unutar određenih vremenskih okvira, proračuna i prehrambenih ograničenja
Slagati gotove slastičarske proizvode u vitrine
5.
Vođenje dokumentacije u pekarstvu/slastičarstvu
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti postupke i faze nabave sirovina i repromaterijala u skladu sa specifikacijama
usporediti naručene i proizvedene količine proizvoda
pripremiti narudžbu u dogovoru s dobavljačem
Samostalno sastaviti plan rada (dnevni, tjedni, mjesečni)
Voditi evidenciju rada
Izabrati dokumentaciju za tehnološke procese, postupak skladištenja i distribuciju/transport proizvoda
Procijeniti trošak proizvodnje
Izraditi jednostavnije kalkulacije
Voditi evidenciju zaliha sirovina i ambalaže u skladištu
Voditi dokumentaciju o podrijetlu sirovina i kvaliteti ulaznih sirovina
Izraditi statističke izvještaje
Voditi evidenciju gotovih i polugotovih proizvoda
Uspostaviti kontakt s postojećim/potencijalnim dobavljačima u tuzemstvu i inozemstvu
Izraditi zaključni ugovor o kupnji i po potrebi reklamaciju dobavljaču
Izraditi deklaracije za gotove i polugotove pekarske/slastičarske proizvode u skladu s propisima
Lijepiti deklaracije na ambalažu
6.
Skladištenje sirovina, repromaterijala, ambalaže, gotovih i polugotovih proizvoda
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno primiti naručene sirovine, repromaterijal i ambalažu s pripadajućom dokumentacijom
Provjeriti jesu li sirovine u skladu sa specifikacijama
Provjeriti kvalitetu zaprimljenih sirovina
Postupiti pravilno u slučaju odstupanja od potrebne kvalitete
Razvrstati sirovine, repromaterijal i ambalažu i skladištiti prema zahtjevima istih
Skladištiti gotove i polugotove proizvode prema zahtjevima i ovisno o daljnjoj distribuciji i transportu
7.
Komuniciranje s timom/suradnicima, klijentima, dobavljačima
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti osnove pisane i usmene komunikacije i poslovnog bontona i kulture
Komunicirati sa suradnicima i klijentima koristeći pravila poslovnog bontona
Samostalno se koristiti informacijskom tehnologijom pri komunikaciji sa suradnicima, klijentima i dobavljačima
Prilagoditi način komunikacije klijentu i situaciji pri rješavanju narudžbi i provedbi pojedinih naloga
Samostalno primati narudžbe od klijenata
Izraditi radne naloge po primljenim narudžbama
8.
Poduzetničke kompetencije
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razviti socijalne vještine i sposobnosti usvajanja i prenošenja znanja
Pratiti trendove u struci na tržištu
Istražiti i analizirati tržište (navike potrošača, potencijalno novo tržište, vlastiti tržišni potencijal) i prema podatcima osmisliti strategiju razvoja i promocije novih pekarskih i slastičarskih proizvoda
Razviti i kreirati nove proizvode prateći novitete na tržištu samostalno ili u suradnji s drugim stručnjacima
Raditi proizvode prema zahtjevima i narudžbama kupaca
Izraditi pekarske i slastičarske proizvode novog dizajna za potrebe natjecanja i izlaganja na sajmovima
Sudjelovati na natjecanjima, sajmovima, smotrama
Osmišljavati i predlagati promociju novih proizvoda
Predlagati mjere za optimizaciju proizvodnog procesa
Primijeniti saznanja stečena iz stručne literature / sajmova / radionica / natjecanja
Primijeniti nove metode, postupke i tehnike u proizvodnji pekarskih i slastičarskih proizvoda
Postizati radne rezultate unutar određenih vremenskih okvira i proračuna
Donositi pravovremene odluke
Upravljati procesom prodaje i promocije proizvoda
Primijeniti različite tehnike prodaje (direktna prodaja, internetska prodaja itd.)
Promovirati nove proizvode primjenom jedne promotivne strategije ili više njih
9.
Kontrola kvalitete od ulaska sirovina i repromaterijala u pogon do izlaska gotovih i polugotovih proizvoda
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti pravila HACCP sustava, sustava kvalitete poput ISO 9001; 14001; 22000; Halal, Kosher, IFS food te BRC pri rukovanju sirovinama od ulaska u pogon, pri proizvodnji, do izlaska gotovih ili polugotovih pekarskih/slastičarskih proizvoda
Samostalno provoditi redovit sanitarno-higijenski nadzor
Educirati se o promjenama u zakonu ili u proizvodnji i primjenjivati promjene u procesu proizvodnje
Provoditi nadzor i održavati kvalitetu proizvoda koristeći se opremom i uređajima u skladu s uputama proizvođača i provođenjem analiza u skladu sa zakonskim i internim propisima
Razlikovati promjene na sirovinama, gotovim i polugotovim proizvodima u pekarstvu/slastičarstvu
Odrediti kritične točke i opasnosti u proizvodnji i prometu pekarskim/slastičarskim proizvodima i kontrolirati ih
Provesti senzorske analize sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda
Povezati promjene na sirovinama i proizvodima s opasnostima za zdravlje
Prikazati rezultate analize u skladu sa zakonskom regulativom i internim specifikacijama sukladno važećim zakonskim regulativama RH i EU-a
Primijeniti mjere kada standardi kvalitete nisu postignuti
10.
Zaštita zdravlja i okoliša
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi mjere sigurnosti i zaštite na radu na radnom mjestu
Koristiti se propisanim sigurnosnim i zaštitnim sredstvima i opremom na radnom mjestu sukladno važećim zakonskim propisima o sigurnosti i zaštiti na radu
Zaštititi okoliš pravilnim zbrinjavanjem otpada
Koristiti se tehnologijom i sirovinama na ekološki prihvatljiv način
Primjereno zbrinjavati otpad i nusproizvode
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (20)
1.
Analiziranje vlastitog rada i rada pomoćnog osoblja u pekarstvu/slastičarstvu
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno analizirati potrebne proizvodne i tehnološke postupke
Analizirati specifična svojstva sirovina u pekarstvu/slastičarstvu i postupke čuvanja i obrade
Procijeniti potrebnu količinu sirovina u skladu s radnim nalogom
Analizirati dokumentaciju potrebnih sirovina, aditiva i repromaterijala
2.
Planiranje i organiziranje vlastitog rada i rada pomoćnog osoblja u pekarstvu/slastičarstvu
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti načela održivog razvoja
Primijeniti zakonske propise Zakona o radu, HACCP plana i interne upute kao i interne certificirane sustave kvalitete poput ISO 9001; 14001; 22000; Halal, Kosher, IFS food te BRC
Prikupiti narudžbe kupaca
Sastaviti plan rada (dnevni, tjedni, mjesečni)
Prilagoditi organizaciju rada u skladu s planom rada
Koordinirati rad u timu i odjelu
Prenijeti informacije unutar proizvodnog procesa (timu, nadređenima, suradnicima itd.)
Organizirati tehnološke postupke po planu rada
3.
Pripremanje radnog mjesta, sredstava za rad i strojeva
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
evidentirati kritične točke proizvodnog procesa
primijeniti propisana osobna zaštitna sredstva za rad sukladno zahtjevima radnog mjesta
procijeniti količine sirovina u skladu s radnim nalogom
Samostalno pripremiti opremu, prostor i sredstva rada za provedbu radnog i proizvodnog procesa
Slijediti pravila osobne higijene, higijene prostora i strojeva te radnog okoliša
Primijeniti važeće zakonske norme
Rukovati strojevima i sredstvima za rad u pekarsko-slastičarskoj industriji
Pripremiti normative i recepture
Pripremiti sirovine za daljnju obradu prema normativima/recepturama u pekarstvu/slastičarstvu
Koristiti se sustavom mjernih jedinica pri prilagodbi receptura potražnji
4.
Provođenje tehnoloških postupaka u procesu proizvodnje pekarskih proizvoda, tjestenina, tijesta, proizvoda od tijesta, finih pekarskih proizvoda u velikim pogonima
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno rukovati strojevima i opremom
Upravljati strojevima za miješenje, fermentaciju, dijeljenje, punjenje, pečenje, smrzavanje pekarskih proizvoda
Upravljati tehnologijom za pakiranje zamrznutih i pečenih pekarskih proizvoda
Primijeniti osnovna kemijska načela u tehnologiji pekarstva
Napraviti tradicionalne i lokalne pekarske proizvode
Napraviti proizvode namijenjene skupinama potrošača s posebnim režimima prehrane (bezglutenski, dijetetski, funkcionalni i proizvodi sa smanjenim udjelom soli), proizvode od tijesta i fine pekarske proizvode (keksi, krekeri, čajno pecivo, vafel proizvodi, medenjaci itd.) tjestenine, tijesta i proizvode od tijesta
Primjereno zbrinjavati otpad i nusproizvode
5.
Provođenje tehnoloških operacija i procesa proizvodnje slastičarskih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Upravljati strojevima i opremom za izradu slastičarskih proizvoda
Samostalno vagati sirovine i pripremiti ih za daljnje tehnološke postupke ovisno o recepturi
Koristiti se sustavom mjernih jedinica
Prilagoditi recepte i normative potražnji
Odabrati tehnološki proces za svaku komponentu slastice
Izrađivati smjese, tijesta, kreme, nadjeve, glazure i ocakline za izradu slastica
Puniti tijesta i biskvitne smjese kremama i nadjevima
Oblikovati slastice prema planu i narudžbama (torte, odresci, sitni kolači, kolači po narudžbi)
Ukrasiti i predstaviti slastice primjereno prigodi i načinu posluživanja
Izrađivati tradicionalne, lokalne, klasične i moderne slastičarske proizvode
Izraditi slastice namijenjene skupinama potrošača s posebnim režimima prehrane i alergijama (bezglutenske, za dijabetičare, za osobe s intolerancijom na laktozu, veganske slastice)
Upravljati uređajima za pečenje gotovih i zamrzavanje polugotovih slastičarskih proizvoda
Pakirati gotove i polugotove proizvode u primjerenu ambalažu
Postizati rezultate unutar određenih vremenskih okvira, proračuna i prehrambenih ograničenja
Slagati gotove slastičarske proizvode u vitrine
6.
Proizvodnja i prerada različitih vrsta polugotovih i gotovih pekarskih/slastičarskih proizvoda u malim pekarama
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno vagati sirovine i pripremiti za daljnje tehnološke postupke ovisno o recepturi
Samostalno zamijesiti tijesto
Staviti tijesto na fermentaciju
Pripremiti nadjeve i kreme
Oblikovati pekarske i slastičarske proizvode
Peći/zamrznuti oblikovane proizvode
rezati, izdavati, pakirati gotove/polugotove proizvode
Vaditi iz pećnice/zamrzivača gotove/polugotove proizvode i slagati ih
Postizati rezultate unutar određenih vremenskih okvira, proračuna i prehrambenih ograničenja
7.
Vođenje procesne radne dokumentacije u pekarstvu/slastičarstvu
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno sastaviti plan rada (dnevni, tjedni, mjesečni)
Voditi evidenciju rada
Izabrati dokumentaciju za tehnološke procese, postupak skladištenja i distribuciju/transport proizvoda
Procijeniti trošak proizvodnje
Izraditi jednostavnije kalkulacije
8.
Vođenje osnovne poslovne dokumentacije i evidencija u pekarskoj/slastičarskoj proizvodnji
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
usporediti naručene i proizvedene količine proizvoda
Voditi evidenciju zaliha sirovina i ambalaže u skladištu
Voditi dokumentaciju o podrijetlu sirovina i kvaliteti ulaznih sirovina
Izraditi statističke izvještaje
Voditi evidenciju gotovih i polugotovih proizvoda
9.
Deklariranje pekarskih/slastičarskih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Izraditi deklaracije za gotove i polugotove pekarske/slastičarske proizvode u skladu s propisima
Lijepiti deklaracije na ambalažu
10.
Nabavljanje sirovina, proizvoda i usluga u pekarstvu
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti postupke i faze nabave sirovina i repromaterijala u skladu sa specifikacijama
pripremiti narudžbu u dogovoru s dobavljačem
Uspostaviti kontakt s postojećim/potencijalnim dobavljačima u tuzemstvu i inozemstvu
Izraditi zaključni ugovor o kupnji i po potrebi reklamaciju dobavljaču
11.
Postupanje pri prijemu sirovina, repromaterijala za proizvodnju i ambalaže za pakiranje u skladište
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno primiti naručene sirovine, repromaterijal i ambalažu s pripadajućom dokumentacijom
Provjeriti jesu li sirovine u skladu sa specifikacijama
Provjeriti kvalitetu zaprimljenih sirovina
Postupiti pravilno u slučaju odstupanja od potrebne kvalitete
Razvrstati sirovine, repromaterijal i ambalažu i skladištiti prema zahtjevima istih
Skladištiti gotove i polugotove proizvode prema zahtjevima i ovisno o daljnjoj distribuciji i transportu
12.
Upravljanje narudžbama kupaca
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno primati narudžbe od klijenata
Izraditi radne naloge po primljenim narudžbama
13.
Komuniciranje s timom/suradnicima i klijentima u poslovnom okruženju
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti osnove pisane i usmene komunikacije i poslovnog bontona i kulture
Komunicirati sa suradnicima i klijentima koristeći pravila poslovnog bontona
Samostalno se koristiti informacijskom tehnologijom pri komunikaciji sa suradnicima, klijentima i dobavljačima
Prilagoditi način komunikacije klijentu i situaciji pri rješavanju narudžbi i provedbi pojedinih naloga
14.
Istraživanje tržišta i razvijanje novih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Pratiti trendove u struci na tržištu
Istražiti i analizirati tržište (navike potrošača, potencijalno novo tržište, vlastiti tržišni potencijal) i prema podatcima osmisliti strategiju razvoja i promocije novih pekarskih i slastičarskih proizvoda
Razviti i kreirati nove proizvode prateći novitete na tržištu samostalno ili u suradnji s drugim stručnjacima
Raditi proizvode prema zahtjevima i narudžbama kupaca
Izraditi pekarske i slastičarske proizvode novog dizajna za potrebe natjecanja i izlaganja na sajmovima
Sudjelovati na natjecanjima, sajmovima, smotrama
Osmišljavati i predlagati promociju novih proizvoda
Predlagati mjere za optimizaciju proizvodnog procesa
15.
Educiranje i usavršavanje u pekarskoj/slastičarskoj industriji
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
razviti socijalne vještine i sposobnosti usvajanja i prenošenja znanja
Primijeniti saznanja stečena iz stručne literature / sajmova / radionica / natjecanja
Primijeniti nove metode, postupke i tehnike u proizvodnji pekarskih i slastičarskih proizvoda
16.
Prodaja i promocija, upravljanje vremenom
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Postizati radne rezultate unutar određenih vremenskih okvira i proračuna
Donositi pravovremene odluke
Upravljati procesom prodaje i promocije proizvoda
Primijeniti različite tehnike prodaje (direktna prodaja, internetska prodaja itd.)
Promovirati nove proizvode primjenom jedne promotivne strategije ili više njih
17.
Provođenje kontrole kvalitete od ulaska sirovina u pogon do izlaska gotovih i polugotovih pekarskih/slastičarskih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primijeniti pravila HACCP sustava, sustava kvalitete poput ISO 9001; 14001; 22000; Halal, Kosher, IFS food te BRC pri rukovanju sirovinama od ulaska u pogon, pri proizvodnji, do izlaska gotovih ili polugotovih pekarskih/slastičarskih proizvoda
Samostalno provoditi redovit sanitarno-higijenski nadzor
Educirati se o promjenama u zakonu ili u proizvodnji i primjenjivati promjene u procesu proizvodnje
18.
Nadziranje, praćenje i održavanje kvalitete proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Provoditi nadzor i održavati kvalitetu proizvoda koristeći se opremom i uređajima u skladu s uputama proizvođača i provođenjem analiza u skladu sa zakonskim i internim propisima
Razlikovati promjene na sirovinama, gotovim i polugotovim proizvodima u pekarstvu/slastičarstvu
Odrediti kritične točke i opasnosti u proizvodnji i prometu pekarskim/slastičarskim proizvodima i kontrolirati ih
19.
Senzorska analiza sirovina, gotovih i polugotovih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Provesti senzorske analize sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda
Povezati promjene na sirovinama i proizvodima s opasnostima za zdravlje
Prikazati rezultate analize u skladu sa zakonskom regulativom i internim specifikacijama sukladno važećim zakonskim regulativama RH i EU-a
Primijeniti mjere kada standardi kvalitete nisu postignuti
20.
Primjenjivanje propisa zaštite na radu s ciljem zaštite zdravlja i zaštite okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Provoditi mjere sigurnosti i zaštite na radu na radnom mjestu
Koristiti se propisanim sigurnosnim i zaštitnim sredstvima i opremom na radnom mjestu sukladno važećim zakonskim propisima o sigurnosti i zaštiti na radu
Zaštititi okoliš pravilnim zbrinjavanjem otpada
Koristiti se tehnologijom i sirovinama na ekološki prihvatljiv način
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Pekar-slastičar / Pekarica-slastičarka
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća