Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Mesar/Mesarica

Razina HKO
4.1
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7411.12.3 mesar/mesarica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.75.751.7511 Mesari/mesarice i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Mesar / mesarica planira, organizira i provodi poslove preuzimanja i pripreme stoke namijenjene za klanje, provodi proces klanja i klaoničke obrade, vrši obradu i rasijecanje trupova, razvrstava meso te proizvodi i prodaje meso, mesne proizvode i pripravke.

Mesar / mesarica radi u klaonici i mesnici kao samostalni obrtnik ili zaposlenik, u mesnoj industriji, te u veleprodajnoj i maloprodajnoj trgovini mesa i mesnih proizvoda.

Na svim poslovima radi stručno u skladu sa zakonskim propisima i standardima, prvenstveno vodeći brigu o dobroj higijenskoj praksi, sigurnosti i zaštiti na radu, humanom postupanju prema životinjama, zdravstvenom propisima i procedurama kontrole kvalitete.

Mesar / mesarica u radu koristi ICT tehnologiju, vodi jednostavne administrativne i komercijalne poslove kao što su ispunjavanje radnih naloga, deklariranje proizvoda, zaprimanje dokumentacije o sirovinama, priprema mesa za prodaju, izrada računa i kalkulacija cijena. U svakodnevnoj komunikaciji sa suradnicima i klijentima koristi se pravilima poslovnog bontona i govori barem jedan strani jezik. Posjeduje poduzetničke kompetencije. Poznaje i provodi HACCP sustav i sve propisane standarde kvalitete koje mu daju sigurnost u radu i kojima dokazuje kvalitetu svog poslovanja.

Pravilno rukuje alatima, strojevima i opremom vodeći računa o vlastitoj sigurnosti kao i o sigurnosti ostalih zaposlenika, koristeći obavezna zaštitna sredstva i poštujući propise o zaštiti na radu.

Mesar / mesarica brine se za okoliš i zdravlje ljudi, prvenstveno pravilnim zbrinjavanjem klaoničkog otpada i nusproizvoda u proizvodnji mesa i mesnih proizvoda.

Završno, položi li majstorski ispit ispred Hrvatske obrtničke komore mesar / mesarica može otvoriti samostalni obrt čime dodatno doprinosi razvoju poduzetništva u RH.

Uvjeti rada

Posao obavljaju u zatvorenom prostoru, u bučnom i vlažnom okruženju, često su izloženi niskim temperaturama i jakim osvjetljenjima.

Djelatnici posao obavljaju isključivo stojeći uz česta sagibanja, izloženi su fizičkom naporu, dižu i prenose veće terete. Mogu raditi sami ili u timu, u jednoj ili više smjena ili dvokratno. Posao zahtijeva od izvršitelja tjelesnu izdržljivost, spretnost ruku, dobar vid, izražena osjetila mirisa i okusa, spremnost na suradnju i odgovornost prema radu. Izložen je mogućnostima ozljeda nanesenim oštrim alatima i pokretnim dijelovima strojeva. Podovi su mokri i klizavi od masnoća. Postoji opasnost od mehaničkih, električnih povreda, opeklina. Izloženi su djelovanju dlake, perja, životinjskim sekretima te posljedično tome opasnosti od alergijskih reakcija kao i zoonoza. Tijekom rada djelatnici mogu imati poteškoće s kralježnicom, bolestima zglobova, mehaničkim i reznim ozljedama ruku i nogu, glavoboljama, prehladama raznih organa i sustava te su izloženi posljedicama stresa.

U takvim radnim uvjetima obavezno koriste zaštitnu opremu kao što su kapa, vizir, maska, naočale, rukavice, zaštitni ogrtač, gumenu pregaču, radne cipele i gumene čizme.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Planiranje i organiziranje rada i drugog osoblja u klaonici ili mesnici
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati i organizirati vlastiti rad i rad pomoćnog osoblja sukladno pravilima organizacije rada u klaonici/mesnici
Pripremiti meso za tehnološki proces proizvodnje mesnih proizvoda i mesnih pripravaka;
Zaštititi proizvode od nepoželjnih promjena i kvarenja te od mikrobiološkog, kemijskog ili fizikalnog onečišćenja;
2.
Komuniciranje sa svim suradnicima u poslovnom procesu
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odabrati pravilan način komunikacije sa suradnicima u rješavanju problema i pojedinih zadataka;
Koristiti ICT u komunikaciji i prezentaciji usluga;
Komunicirati s poslovnim klijentima i raznim dobavljačima
Komunicirati s klijentima na barem jednom stranom jeziku
3.
Pripremanje životinje za klanje i klaonička obrada trupova
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati vrste, pasmine i dobne kategorije životinja za klanje;
Humano postupati prema životinjama tijekom transporta;
Pripremiti životinju za klanje sukladno zakonskim propisima i pravilima struke;
Prepoznati osnovne simptome bolesti i ozljede kod životinja za klanje;
Razlikovati načine omamljivanja pojedinih vrsta životinja sukladno zakonskim propisima;
Omamljivati životinje za klanje sukladno zakonskim propisima;
Higijenski zaklati životinje u propisanom vremenu od početka omamljivanja ;
Provoditi klaoničku obradu različitih vrsta životinja u skladu s propisanim dijagramima tijeka;
Uskladištiti trupove klaonički obrađenih životinja te jestive nusproizvode klanja na propisanim temperaturama u propisanom vremenu
4.
Proizvodnja mesnih proizvoda i mesnih pripravaka
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti sirovine za proizvodnju mesnih proizvoda i mesnih pripravaka u skladu sa starosti sirovine od dana klanja ili vakumiranja
Procijeniti kvalitetu sirovina za proizvodnju mesnih proizvoda i mesnih pripravaka;
Koristiti alate, strojeve i uređaje u proizvodnji mesa i mesnih proizvoda;
Razlikovati vrste mesa i kategorije;
Poznavati kemijski sastav mesa, vrste i građu tkiva;
Rasijecati meso na manje dijelove za daljnju prodaju kupcima, bilo da se isto pakira ili se po zahtjevu kupca dodatno narezuje;
Odabrati odgovarajuću sirovinu za pojedini mesni proizvod i mesni pripravak;
Poznavati postupke pravilnog konzerviranja mesa
Rasijecati odgovarajuću sirovinu za pojedini mesni proizvod i mesni pripravak;
Pripremiti začine, aditive, arome i starter kulture za mesne proizvode i/ili mesne pripravke;
Formirati radne naloge za svaki od mesnih proizvoda i mesnih pripravaka;
Poznavati tehnološke postupke proizvodnje autohtonih mesnih proizvoda;
Poznavati tehnološke postupke proizvodnje mesnih proizvoda;
Razlikovati tehnologiju proizvodnje svih mesnih pripravaka;
5.
Administrativni poslovi u mesoprerađivačkoj industriji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi sve propisane evidencije vezane za poslovanje sukladno sustavu samokontrole utemeljenom na HACCP načelima;
Izraditi radne naloge za proizvodnju mesnih proizvoda i mesnih pripravaka;
Pratiti stanje zaliha mesa i mesnih proizvoda i mesnih pripravaka (robno stanje);
Provoditi nabavku sirovine u skladu s protokolom poslovne jedinice poštujući stare od novih zaliha;
Voditi poslovanje u skladu sa zakonima, internim propisima i radnim standardima u poslovnoj jedinici
Označiti i deklarirati proizvod na ispravan način
6.
Komercijalni poslovi u mesoprerađivačkoj industriji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Nabaviti robu i prikupljati ponude;
Primijeniti osnove tržišnog poslovanja, poduzetništva i računovodstva na radnom mjestu u zoni odgovornosti;
Osmišljavati i provoditi marketinške aktivnosti;
Izraditi račun za robu koja se prodaje ili provedenu uslugu
Pratiti nove trendove u proizvodnji svih mesnih proizvoda;
Promovirati i reklamirati nove mesne proizvode;
Sudjelovati u istraživačkim projektima;
7.
Provođenje mjera zaštite zdravlja, sigurnosti na radu, zaštite okoliša i zbrinjavanje otpada
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti propisanu sigurnosnu i zaštitnu opremu na radnom mjestu
Razvrstavati komunalni otpad sukladno protokolu;
Razvrstati nusproizvode životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (Kategorija 1, 2 i 3)
Primijeniti zakonske propise o zaštiti na radu, zaštiti okoliša i zaštiti od požara;
Provoditi mjere dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i dezodoracije (DDDD)
Održavati osobnu higijenu i higijenu radnog prostora;
Nadzirati vizualno prostor i prostorije po provedenim postupcima čišćenja i pranja objekta te provedenoj dezinfekciji (predoperativna kontrola);
Analizirati objektivnim metodama provedeno čišćenje i pranje te dezinfekciju prostora (validacija i verifikacija postupaka);
8.
Osiguravanje kvalitete u mesoprerađivačkoj industriji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razlikovati postupke hlađenja, smrzavanja i odmrzavanja mesa i mesnih proizvoda sukladno HACCP sustavu;
Osigurati zdravstvenu i higijensku ispravnost mesa, mesnih proizvoda i mesnih pripravaka;
Primijeniti pravila HACCP sustava, sustava kvalitete ISO normi, Halal, Kosher, IFS food te BRC;
Dokazati dobru higijensku praksu i dobru proizvođačku praksu objektivnim metodama
Nadzirati i upravljati kvalitetnom pripremom proizvoda za isporuku na tržište;
Provoditi sustav sljedivosti od štale do stola;
Čistiti i dezinficirati prostor i prostorije te radne površine sukladno standardnim sanitarnim operativnim postupcima (SSOP);
Kontrolirati higijensku ispravnost mesa, mesnih proizvoda i mesnih pripravaka;
Unapređivati znanja i vještine kroz cjeloživotno učenje
Provoditi vrednovanje vlastitog rada na temelju propisanih kriterija;
Provoditi dodijeljene projektne aktivnosti uz nadzor;
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (15)
1.
Planiranje i organiziranje rada i drugog osoblja u klaonici ili mesnici
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Planirati i organizirati vlastiti rad i rad pomoćnog osoblja sukladno pravilima organizacije rada u klaonici/mesnici
2.
Pripremanje mesa i mesnih proizvoda za prodaju
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Zaštititi proizvode od nepoželjnih promjena i kvarenja te od mikrobiološkog, kemijskog ili fizikalnog onečišćenja;
Razlikovati vrste mesa i kategorije;
Poznavati kemijski sastav mesa, vrste i građu tkiva;
Rasijecati meso na manje dijelove za daljnju prodaju kupcima, bilo da se isto pakira ili se po zahtjevu kupca dodatno narezuje;
Označiti i deklarirati proizvod na ispravan način
3.
Pripremanje životinje za klanje prema zakonskim propisima o zaštiti životinja
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati vrste, pasmine i dobne kategorije životinja za klanje;
Humano postupati prema životinjama tijekom transporta;
Pripremiti životinju za klanje sukladno zakonskim propisima i pravilima struke;
Prepoznati osnovne simptome bolesti i ozljede kod životinja za klanje;
4.
Provođenje klanja i klaoničke obrade životinja u skladu s pravilima struke
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Razlikovati načine omamljivanja pojedinih vrsta životinja sukladno zakonskim propisima;
Omamljivati životinje za klanje sukladno zakonskim propisima;
Higijenski zaklati životinje u propisanom vremenu od početka omamljivanja ;
Provoditi klaoničku obradu različitih vrsta životinja u skladu s propisanim dijagramima tijeka;
Uskladištiti trupove klaonički obrađenih životinja te jestive nusproizvode klanja na propisanim temperaturama u propisanom vremenu
5.
Pripremanje mesa za tehnološki proces proizvodnje mesnih proizvoda i pripravaka
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Pripremiti meso za tehnološki proces proizvodnje mesnih proizvoda i mesnih pripravaka;
Koristiti sirovine za proizvodnju mesnih proizvoda i mesnih pripravaka u skladu sa starosti sirovine od dana klanja ili vakumiranja
Procijeniti kvalitetu sirovina za proizvodnju mesnih proizvoda i mesnih pripravaka;
Koristiti alate, strojeve i uređaje u proizvodnji mesa i mesnih proizvoda;
Odabrati odgovarajuću sirovinu za pojedini mesni proizvod i mesni pripravak;
Rasijecati odgovarajuću sirovinu za pojedini mesni proizvod i mesni pripravak;
Pripremiti začine, aditive, arome i starter kulture za mesne proizvode i/ili mesne pripravke;
Formirati radne naloge za svaki od mesnih proizvoda i mesnih pripravaka;
Poznavati tehnološke postupke proizvodnje autohtonih mesnih proizvoda;
Poznavati tehnološke postupke proizvodnje mesnih proizvoda;
Razlikovati tehnologiju proizvodnje svih mesnih pripravaka;
6.
Pravilno skladištenje mesa i mesnih proizvoda sukladno HACCP-planu.
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati postupke pravilnog konzerviranja mesa
Razlikovati postupke hlađenja, smrzavanja i odmrzavanja mesa i mesnih proizvoda sukladno HACCP sustavu;
7.
Pravilno čišćenje i dezinfekcija prostora i površina propisanim sredstvima
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Održavati osobnu higijenu i higijenu radnog prostora;
Nadzirati vizualno prostor i prostorije po provedenim postupcima čišćenja i pranja objekta te provedenoj dezinfekciji (predoperativna kontrola);
Analizirati objektivnim metodama provedeno čišćenje i pranje te dezinfekciju prostora (validacija i verifikacija postupaka);
Čistiti i dezinficirati prostor i prostorije te radne površine sukladno standardnim sanitarnim operativnim postupcima (SSOP);
8.
Ispunjavanje radnog naloga i ostale poslovne dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Voditi sve propisane evidencije vezane za poslovanje sukladno sustavu samokontrole utemeljenom na HACCP načelima;
Izraditi radne naloge za proizvodnju mesnih proizvoda i mesnih pripravaka;
Pratiti stanje zaliha mesa i mesnih proizvoda i mesnih pripravaka (robno stanje);
Provoditi nabavku sirovine u skladu s protokolom poslovne jedinice poštujući stare od novih zaliha;
Voditi poslovanje u skladu sa zakonima, internim propisima i radnim standardima u poslovnoj jedinici
9.
Osiguravanje profitabilnosti poslovne jedinice u suradnji s drugim odjelima
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Nabaviti robu i prikupljati ponude;
Primijeniti osnove tržišnog poslovanja, poduzetništva i računovodstva na radnom mjestu u zoni odgovornosti;
Osmišljavati i provoditi marketinške aktivnosti;
Izraditi račun za robu koja se prodaje ili provedenu uslugu
10.
Poznavanje jednog od stranih jezika
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Komunicirati s klijentima na barem jednom stranom jeziku
11.
Komuniciranje sa suradnicima
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Odabrati pravilan način komunikacije sa suradnicima u rješavanju problema i pojedinih zadataka;
Koristiti ICT u komunikaciji i prezentaciji usluga;
Komunicirati s poslovnim klijentima i raznim dobavljačima
12.
Praćenje i istraživanje najnovijih dostignuća u proizvodnji mesa i mesnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Pratiti nove trendove u proizvodnji svih mesnih proizvoda;
Promovirati i reklamirati nove mesne proizvode;
Sudjelovati u istraživačkim projektima;
Unapređivati znanja i vještine kroz cjeloživotno učenje
Provoditi dodijeljene projektne aktivnosti uz nadzor;
13.
Osiguravanje kvalitete vlastitog rada, sigurnosti i kvalitete proizvoda i usluga
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Provoditi mjere dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i dezodoracije (DDDD)
Osigurati zdravstvenu i higijensku ispravnost mesa, mesnih proizvoda i mesnih pripravaka;
Primijeniti pravila HACCP sustava, sustava kvalitete ISO normi, Halal, Kosher, IFS food te BRC;
Dokazati dobru higijensku praksu i dobru proizvođačku praksu objektivnim metodama
Nadzirati i upravljati kvalitetnom pripremom proizvoda za isporuku na tržište;
Provoditi sustav sljedivosti od štale do stola;
Kontrolirati higijensku ispravnost mesa, mesnih proizvoda i mesnih pripravaka;
Provoditi vrednovanje vlastitog rada na temelju propisanih kriterija;
14.
Korištenje zaštitne opreme i primjena propisanih sigurnosnih mjera u radnom okruženju
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Koristiti propisanu sigurnosnu i zaštitnu opremu na radnom mjestu
Primijeniti zakonske propise o zaštiti na radu, zaštiti okoliša i zaštiti od požara;
15.
Pravilno razvrstavanje i postupanje s komunalnim otpadom i nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Razvrstavati komunalni otpad sukladno protokolu;
Razvrstati nusproizvode životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (Kategorija 1, 2 i 3)
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Mesar/Mesarica
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća