Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Radnik/radnica na uslugama ukopa i održavanja groblja

Razina HKO
2
Sektor
Osobne i druge usluge
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

9312.15.1 radnik/radnica niskogradnje

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

9.93.931.9312 Radnici/radnice u niskogradnji

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Radnik/radnica na uslugama ukopa i održavanja groblja radi na poslovima održavanja groblja uključujući održavanje zelenih površina te izradi i održavanju prilaska grobnim mjestima. Rukuje i upravlja nizom strojeva u komunalnim djelatnostima i djelatnostima u privatnom sektoru. Radi zemljane radove iskopa, premještanja ili prevoženja iskopanog materijala na određenu lokaciju i nabijanja materijala. Izvodi iskope grobnih mjesta te sudjeluje u ceremonijalu ukopa. Sudjeluje i u ostalim poslovima usmjerenim ka brizi o strojevima, radnom prostoru i okolišu.

Uvjeti rada

Radnik/radnica na uslugama ukopa i održavanja groblja radno vrijeme prvenstveno provodi na otvorenom, na grobljima. Sudjeluje u ceremonijalu ukopa te obavlja radove pri ukopu/ekshumaciji pokojnika. Koristi ručne alate za koje treba imati odgovarajuću zaštitnu opremu. Pri ekshumaciji koristi odijela za ekshumaciju (jednokratna odijela). Povremeno radno vrijeme provodi u kabinama stroja u sjedećem položaju s malom mogućnošću kretanja. Izložen je buci i trešnji stroja, što zahtijeva nošenje odgovarajuće zaštitne opreme (radno odijelo, rukavice, cipele, kacige, štitnike za uši). Radove najčešće izvode u tijeku dana. S obzirom na to da se posao odvija većinom na grobljima, izložen je prašini, blatu i vremenskim nepogodama (kiša, snijeg, vrućina i sl.), te može biti izloženi i neugodnim mirisima (kod rada na ekshumacijama). Zamor može izazivati stalno ponavljanje istih radnji.

Skupovi kompetencija (6)
1.
Priprema i planiranje radova
Sektor
Osobne i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razmotriti vrstu poslova i organizaciju rada na radnom mjestu
Odabrati potrebnu tehnologiju/ strojeve, radne alate i pribor za izvođenje planiranih radova
Prikupiti upute za izvođenje radova prema tehničkoj dokumentaciji
Odabrati odgovarajući materijal za izvođenje radova
Isplanirati vrijeme izvođenja radova strojevima
Prilagoditi radno mjesto i teren za rad na siguran način
Provjeriti raspoloživost planiranih strojeva, alata i uređaja te radnog prostora stroja
Pripremiti potrebne strojeve, alate i pribor za izvođenje radova
Odrediti potrebne količine i vrste materijala pri izvođenju radova prema uputi nadređene osobe
Obavljati pripreme za ceremonijal ukopa/ekshumacije
2.
Izvođenje radnih operacija građevinskim strojevima i alatima
Sektor
Osobne i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razraditi pojedine aktivnosti u radnom zadatku
Raspodijeliti radne zadatke u manje cjeline
Odlagati iskopani materijal ili ga utovarivati u transportno sredstvo
Spuštati pokojnika u grobno mjesto
Zatvarati/zatrpavati grobno mjesto
Izvoditi poslove održavanja opreme groblja
Uređivati postojeće prilaze grobnom mjestu
Preuzimati pokojnika i pohraniti ga u mrtvačnicu
Sudjelovati u ceremonijalu ukopa
Pomaknuti grobne ploče na siguran način
Rukovati strojem za košnju trave
Urediti grobno mjesto nakon ceremonije ukopa
3.
Osiguranje tehničke ispravnosti i kvalitete rada
Sektor
Osobne i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provesti dnevni pregled i radnje tekućeg održavanja stroja i opreme u skladu s uputama proizvođača
Provoditi kontrolna mjerenja za potrebe utvrđivanja ispravnosti strojeva
Provoditi redovite preglede i tekuće održavanje radnih alata, pribora, strojeva i opreme
Pratiti kvalitetu provedbe poslova i pridržavanja rokova u suradnji sa voditeljem radne jedinice
Prepoznati i otkloniti moguće nedostatke i pogreške u izvođenju radnih zadataka strojevima
Provjeravati funkcionalnost strojeva i opreme u skladu s tehničkim uputama proizvođača
Protumačiti rezultate mjerenja prema unaprijed zadanim parametrima
Provoditi održavanje urednosti radnog mjesta
Izvoditi radni zadatak u skladu sa standardima kvalitete, primjenjujući važeće norme
4.
Dokumentiranje radnih podataka
Sektor
Osobne i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi propisanu evidenciju radnog vremena i dnevnik rada
Voditi evidenciju utroška materijala
Izvještavati nadređene o tijeku procesa rada
5.
Komunikacijske vještine
Sektor
Osobne i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati s korisnicima usluge na primjeren način
Djelovati u svrhu unaprjeđenja rada/usluga
Koristiti u komunikaciji odgovarajuću terminologiju
Izvijestiti službu održavanja/servisera o eventualnim kvarovima
6.
Primjenjivanje propisa o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radne sredine i okoliša
Sektor
Osobne i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pružiti prvu pomoć
Primijeniti potrebne mjere i sredstva zaštite na radu
Prepoznati rizike za zdravlje i sigurnost na radu
Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša
Pratiti i provoditi mjere zaštite od požara, sukladno propisima
Primijeniti upute iz priručnika za rukovanje i održavanje stroja
Provoditi brigu o zaštiti okoliša racionalnim korištenjem energenata i maziva
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (9)
1.
Planiranje i organizacija vlastitog rada i radnog mjesta
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Voditi propisanu evidenciju radnog vremena i dnevnik rada
Razraditi pojedine aktivnosti u radnom zadatku
Razmotriti vrstu poslova i organizaciju rada na radnom mjestu
Odabrati potrebnu tehnologiju/ strojeve, radne alate i pribor za izvođenje planiranih radova
Prikupiti upute za izvođenje radova prema tehničkoj dokumentaciji
Odabrati odgovarajući materijal za izvođenje radova
Isplanirati vrijeme izvođenja radova strojevima
Prilagoditi radno mjesto i teren za rad na siguran način
Raspodijeliti radne zadatke u manje cjeline
Voditi evidenciju utroška materijala
2.
Pripremanje strojeva, alata i pribora za izvođenje radova te priprema grobnog mjesta
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Provjeriti raspoloživost planiranih strojeva, alata i uređaja te radnog prostora stroja
Pripremiti potrebne strojeve, alate i pribor za izvođenje radova
Odrediti potrebne količine i vrste materijala pri izvođenju radova prema uputi nadređene osobe
Odlagati iskopani materijal ili ga utovarivati u transportno sredstvo
Primijeniti upute iz priručnika za rukovanje i održavanje stroja
3.
Obavljanje radova održavanja i uređivanja groblja
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Izvoditi poslove održavanja opreme groblja
Uređivati postojeće prilaze grobnom mjestu
Rukovati strojem za košnju trave
4.
Obavljanje radova pri ukopu/ ekshumaciji pokojnika
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Obavljati pripreme za ceremonijal ukopa/ekshumacije
Spuštati pokojnika u grobno mjesto
Zatvarati/zatrpavati grobno mjesto
Preuzimati pokojnika i pohraniti ga u mrtvačnicu
Sudjelovati u ceremonijalu ukopa
Pomaknuti grobne ploče na siguran način
Urediti grobno mjesto nakon ceremonije ukopa
5.
Provođenje kontrole kvalitete rada u skladu sa normativima i propisima
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Pratiti kvalitetu provedbe poslova i pridržavanja rokova u suradnji sa voditeljem radne jedinice
Prepoznati i otkloniti moguće nedostatke i pogreške u izvođenju radnih zadataka strojevima
Izvoditi radni zadatak u skladu sa standardima kvalitete, primjenjujući važeće norme
6.
Održavanje sredstva rada i radnog mjesta
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Provoditi redovite preglede i tekuće održavanje radnih alata, pribora, strojeva i opreme
Provjeravati funkcionalnost strojeva i opreme u skladu s tehničkim uputama proizvođača
Provoditi održavanje urednosti radnog mjesta
7.
Vođenje administrativnih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Provesti dnevni pregled i radnje tekućeg održavanja stroja i opreme u skladu s uputama proizvođača
Provoditi kontrolna mjerenja za potrebe utvrđivanja ispravnosti strojeva
Protumačiti rezultate mjerenja prema unaprijed zadanim parametrima
Izvijestiti službu održavanja/servisera o eventualnim kvarovima
8.
Komuniciranje s suradnicima, nadređenima i korisnicima usluge
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Izvještavati nadređene o tijeku procesa rada
Komunicirati s korisnicima usluge na primjeren način
Djelovati u svrhu unaprjeđenja rada/usluga
Koristiti u komunikaciji odgovarajuću terminologiju
9.
Poslovi u skladu s propisima o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radne sredine i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pružiti prvu pomoć
Primijeniti potrebne mjere i sredstva zaštite na radu
Prepoznati rizike za zdravlje i sigurnost na radu
Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša
Pratiti i provoditi mjere zaštite od požara, sukladno propisima
Provoditi brigu o zaštiti okoliša racionalnim korištenjem energenata i maziva
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Radnik/radnica na uslugama ukopa i održavanja groblja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
1.1.2023
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća