Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - SPECIJALIST ZA PROSTORNE PODATKE/SPECIJALISTICA ZA PROSTORNE PODATKE

Razina HKO
5
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3112.95.4 Geodetski tehničar/geodetska tehničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3112 Tehničari/tehničarke za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Specijalist za prostorne podatke/specijalistica za prostorne podatke je osoba koja samostalno i/ili timski obavlja poslove prikupljanja, analize i obrade prostornih podataka putem raznovrsnih geoinformatičkih i programskih alata. Nadalje, ovo zanimanje izrađuje jednostavne informacijske sustave čije rezultate prikazuje koristeći se raznim softverskim rješenjima. U svome se radu samostalno ili u suradnji koristi digitalnim platformama (portali, geoportali, baze podataka i sl.) te uz prostorne podatke koristi i otvorene podatke javnog i privatnog sektora. Osim izraženih komunikacijskih vještina, ovaj posao iziskuje opća i specijalizirana znanja iz računalstva i geoinformatike.

Uvjeti rada

Specijalist za prostorne podatke / SpecijalistIca za prostorne podatke zanimanje obavlja svoj posao pretežito u uredu. Tijekom svog rada često je izložen sljedećim uvjetima:

  • nepovoljni položaji tijela (rad u stojećem i/ili sjedećem položaju, često
  • mijenjanje položaja prigibanjem, okretanjem tijela)
  • dugotrajni koordinirani rad ruku (rad na tipkovnici i s mišem)
  • dugotrajan rad za računalom.
Skupovi kompetencija (6)
1.
Organizacija i planiranje rada
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno izraditi plan rada za radni zadatak sukladno vrstama aktivnosti
Samostalno odabrati najprikladniju aktivnost za pojedine dijelove radnog zadatka sukladno zadatku
Samostalno analizirati radni zadatak
Samostalno organizirati radno mjesto prema radnom zadatku
Samostalno odabrati geoinformatičke metode prikupljanja prostornih podataka sukladno specifikacijama radnog zadatka
Odabrati geoinformatičke metode analiziranja prostornih podataka uz suradnju sa suradnicima
Odabrati geoinformatičke metode prikazivanja prostornih podataka uz suradnju sa suradnicima
2.
Geoinformatički postupci
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno prikupiti prostorne podatke različitim geoinformatičkim metodama sukladno zahtjevima pojedinog radnog zadatka
Analizirati prostorne podatke različitim geoinformatičkim metodama uz suradnju sa suradnicima i prema zahtjevima radnog zadatka
Samostalno obraditi analizirane prostorne podatke različitim geoinformatičkim metodama u skladu sa specifikacijima i postojećom zakonskom regulativom koristeći IKT
Samostalno obraditi otvorene podatke sukladno zahtjevima radnog zadatka uz pripadajuću IKT podršku
Samostalno prikazati rezultate obrade prostornih podataka odabranom geoinformatičkom metodom sukladno radnom zadatku i potrebama naručitelja
Samostalno prikazati rezultate obrade otvorenih podataka odabranom geoinformatičkom metodom sukladno radnom zadatku i potrebama naručitelja
3.
Postupci na digitalnim platformama prostornih i otvorenih podataka
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno istražiti prostorne podatke na različitim digitalnim platformama (portalima, geoportalima i bazama podataka) sukladno zahtjevima pojedinog radnog zadatka
Samostalno prikupiti i evidentirati otvorene podatke na za to predviđenim digitalnim platformama sukladno zahtjevima radnog zadatka
Analizirati otvorene podatke sukladno zahtjevima radnog zadatka i uz suradnju sa suradnicima
Analizirati prostorne podatke na različitim digitalnim platformama (portalima, geoportalima i bazama podataka) uz suradnju sa suradnicima i prema zahtjevima radnog zadatka
Samostalno obraditi analizirane prostorne podatke na različitim digitalnim platformama (portalima, geoportalima i bazama podataka) u skladu sa specifikacijima i postojećom zakonskom regulativom koristeći IKT
4.
Osiguranje kvalitete, zaštite zdravlja i okoliša
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti samostalno procedure za zaštitu zdravlja na radnom mjestu
Obaviti kontrolu rezultata obrade prostornih i otvorenih podataka prema zadanim pravilima, zakonskim rješenjima i specifikacijama uz suradnju sa suradnicima
Samostalno primijeniti važeće zakonske i podzakonske akte te specifikacije proizvoda prilikom obrađivanja prostornih i otvorenih podataka sukladno radnom zadatku
Obaviti kontrolu rezultata prikaza prostornih i otvorenih podataka prema zadanim pravilima, zakonskim rješenjima i specifikacijama uz suradnju sa suradnicima
Obaviti kontrolu rezultata izrade jednostavnih informacijskih sustava prema zadanim pravilima, zakonskim rješenjima i specifikacijama uz suradnju sa suradnicima
Koristiti IKT opremu ispravno i na siguran način u skladu s uputama i specifikacijama
5.
Poslovno komuniciranje i vođenje administrativne evidencije
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti pravila timskog rada prema protokolu i zahtjevima poslodavca i pojedinom radnom zadatku
Komunicirati sa suradnicima oko izrade različitih dijelova jednostavnih informacijskih sustava
Voditi samostalno evidencije vezane uz izradu pojedinih radnih zadataka sukladno specifikacijama i protokolima poslodavca
Samostalno sastaviti izvješća vezana uz radni zadatak sukladno specifikacijama
Samostalno komunicirati s tijelima javne uprave prilikom prikupljanja i prikazivanja prostornih i otvorenih podataka sukladno radnom zadatku
6.
Korištenje IKT-a pri radu s prostornim i otvorenim podacima
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno odabrati programsku IKT podršku za prikazivanje prostornih podataka sukladno radnom zadatku
Samostalno odabrati najprikladnije softversko rješenje za izradu jednostavnog informacijskog sustava sukladno radnom zadatku
Samostalno izraditi jednostavne informacijske sustave uz postojeće specifikacije prema radnom zadatku koristeći odabrano softversko rješenje
Samostalno prikazati grafičke i numeričke rezultate jednostavnih informacijskih sustava u skladu sa zahtjevima radnog zadatka i postojećom IKT podrškom
Izdvojiti adekvatno softversko rješenje za rad na radnom mjestu sukladno pojedinom zadatku i uz suradnju sa suradnicima
Samostalno pripremiti adekvatno softversko rješenje za obavljanje radnog zadatka prema specifikacijama i uputama
Primijeniti IKT u poslovnoj komunikaciji sukladno protokolu poslodavca i prema potrebama radnog zadatka za prikazivanje prostornih i otvorenih podataka
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (6)
1.
Organiziranje i planiranje radnog mjesta
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno izraditi plan rada za radni zadatak sukladno vrstama aktivnosti
Samostalno odabrati najprikladniju aktivnost za pojedine dijelove radnog zadatka sukladno zadatku
Samostalno analizirati radni zadatak
Samostalno organizirati radno mjesto prema radnom zadatku
Primijeniti samostalno procedure za zaštitu zdravlja na radnom mjestu
Izdvojiti adekvatno softversko rješenje za rad na radnom mjestu sukladno pojedinom zadatku i uz suradnju sa suradnicima
Samostalno pripremiti adekvatno softversko rješenje za obavljanje radnog zadatka prema specifikacijama i uputama
2.
Prikupljanje prostornih podataka geoinformatičkim metodama
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno odabrati geoinformatičke metode prikupljanja prostornih podataka sukladno specifikacijama radnog zadatka
Samostalno prikupiti prostorne podatke različitim geoinformatičkim metodama sukladno zahtjevima pojedinog radnog zadatka
Samostalno istražiti prostorne podatke na različitim digitalnim platformama (portalima, geoportalima i bazama podataka) sukladno zahtjevima pojedinog radnog zadatka
Samostalno prikupiti i evidentirati otvorene podatke na za to predviđenim digitalnim platformama sukladno zahtjevima radnog zadatka
3.
Analiziranje i obrađivanje prostornih podataka geoinformatičkim metodama
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Odabrati geoinformatičke metode analiziranja prostornih podataka uz suradnju sa suradnicima
Analizirati prostorne podatke različitim geoinformatičkim metodama uz suradnju sa suradnicima i prema zahtjevima radnog zadatka
Samostalno obraditi analizirane prostorne podatke različitim geoinformatičkim metodama u skladu sa specifikacijima i postojećom zakonskom regulativom koristeći IKT
Samostalno obraditi otvorene podatke sukladno zahtjevima radnog zadatka uz pripadajuću IKT podršku
Analizirati otvorene podatke sukladno zahtjevima radnog zadatka i uz suradnju sa suradnicima
Analizirati prostorne podatke na različitim digitalnim platformama (portalima, geoportalima i bazama podataka) uz suradnju sa suradnicima i prema zahtjevima radnog zadatka
Samostalno obraditi analizirane prostorne podatke na različitim digitalnim platformama (portalima, geoportalima i bazama podataka) u skladu sa specifikacijima i postojećom zakonskom regulativom koristeći IKT
Obaviti kontrolu rezultata obrade prostornih i otvorenih podataka prema zadanim pravilima, zakonskim rješenjima i specifikacijama uz suradnju sa suradnicima
Samostalno primijeniti važeće zakonske i podzakonske akte te specifikacije proizvoda prilikom obrađivanja prostornih i otvorenih podataka sukladno radnom zadatku
Koristiti IKT opremu ispravno i na siguran način u skladu s uputama i specifikacijama
Primijeniti pravila timskog rada prema protokolu i zahtjevima poslodavca i pojedinom radnom zadatku
4.
Prikazivanje prostornih podataka geoinformatičkim metodama
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Odabrati geoinformatičke metode prikazivanja prostornih podataka uz suradnju sa suradnicima
Samostalno prikazati rezultate obrade prostornih podataka odabranom geoinformatičkom metodom sukladno radnom zadatku i potrebama naručitelja
Samostalno prikazati rezultate obrade otvorenih podataka odabranom geoinformatičkom metodom sukladno radnom zadatku i potrebama naručitelja
Obaviti kontrolu rezultata prikaza prostornih i otvorenih podataka prema zadanim pravilima, zakonskim rješenjima i specifikacijama uz suradnju sa suradnicima
Samostalno odabrati programsku IKT podršku za prikazivanje prostornih podataka sukladno radnom zadatku
Primijeniti IKT u poslovnoj komunikaciji sukladno protokolu poslodavca i prema potrebama radnog zadatka za prikazivanje prostornih i otvorenih podataka
5.
Izrađivanje jednostavnih informacijskih sustava
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Obaviti kontrolu rezultata izrade jednostavnih informacijskih sustava prema zadanim pravilima, zakonskim rješenjima i specifikacijama uz suradnju sa suradnicima
Komunicirati sa suradnicima oko izrade različitih dijelova jednostavnih informacijskih sustava
Samostalno odabrati najprikladnije softversko rješenje za izradu jednostavnog informacijskog sustava sukladno radnom zadatku
Samostalno izraditi jednostavne informacijske sustave uz postojeće specifikacije prema radnom zadatku koristeći odabrano softversko rješenje
Samostalno prikazati grafičke i numeričke rezultate jednostavnih informacijskih sustava u skladu sa zahtjevima radnog zadatka i postojećom IKT podrškom
6.
Administriranje procesa izrade informacijskih sustava i korištenja podataka
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Voditi samostalno evidencije vezane uz izradu pojedinih radnih zadataka sukladno specifikacijama i protokolima poslodavca
Samostalno sastaviti izvješća vezana uz radni zadatak sukladno specifikacijama
Samostalno komunicirati s tijelima javne uprave prilikom prikupljanja i prikazivanja prostornih i otvorenih podataka sukladno radnom zadatku
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
SPECIJALIST ZA PROSTORNE PODATKE/SPECIJALISTICA ZA PROSTORNE PODATKE
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
1.1.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća