Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Geološki tehničar / Geološka tehničarka

Razina HKO
4.2
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3111.61.5 Tehničar/tehničarka geološkog istraživanja ležišta

3111.62.5 Tehničar/tehničarka laboratorijskog ispitivanja stijena

3111.65.4 Geološki tehničar/geološka tehničarka

8113.29.2 pomoćni geobušač/pomoćna geobušačica

8113.31.3 bušač/bušačica pri geomehaničkim istraživanjima

8113.32.3 bušač/bušačica geoloških istražnih bušotina

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Geološki tehničar / Geološka tehničarka prikuplja, ispituje, identificira i testira materijale prisutne na Zemljinoj površini i ispod nje, uzorke stijene, tla, vode, ugljikovodika, minerala i fosila. Iako je na raspolaganju mnogo radnih mjesta iz područja bušenja i rudarstva, radno mjesto istraživačkog tehničara ili laboratorijskog asistenta nalaze se i u akademskim institucijama, vladinim agencijama i privatnoj industriji. Rad se sastoji od prikupljanja uzoraka i identificiranja njihovih inženjersko-geoloških značajki,      litološkog i sedimentološkog  sastava stijena odnosno tla, određivanja fizikalno-kemijskih karakteristika uzoraka voda, prisutnosti trasera u uzorcima vode i sličnih sadržaja pomoću priručne terenske i laboratorijske opreme i računalne opreme. Geološki tehničar / Geološka tehničarka priprema izvještaje o svojim nalazima i dostavlja ih ostalim članovima tima.

Geološki tehničar / Geološka tehničarka sudjeluje u geološkim, hidrogeološkim, geofizičkim, geokemijskim, hidrografskim ili oceanografskim istraživanjima. Prilikom istraživanja terena, istražnog bušenja na kopnu i moru, podmorskog istraživanja zapisuje bilješke, izrađuje nacrte, geološke karte i presjeke.

Geološki tehničar / Geološka tehničarka raspolaže osnovnim znanjima iz opće i inženjerske geologije, paleontologije, petrologije, tehničke petrografije i hidrogeologije. Usto, potrebna su znanja o geološkoj građi slojeva Zemlje, geološkim procesima s naglaskom na egzogene procese, kao i o kemijskom sastavu, strukturi i svojstvima tvari te o kemijskim procesima i transformacijama koje prolaze. To uključuje potrebna znanja za uporabu kemikalija i njihove interakcije, znakove opasnosti, tehnike proizvodnje i metode odlaganja. Geološkom tehničaru / Geološkoj tehničarki su osim dobrog razumijevanja geološke struke potrebna znanja iz aritmetike, algebre, geometrije, informatike, statistike i njihove primjene. Geološki tehničar / Geološka tehničarka posjeduje znanja o administrativnim i službenim postupcima i sustavima kao što su obrada teksta, upravljanje datotekama i zapisima, transkripcija, oblikovanje obrazaca i ostale uredske procedure i tehnologije. Geološki tehničar / Geološka tehničarka poznaje fizikalne karakteristike materijala s kojima radi – stijena, tlo, voda, ugljikovodici i dr., metode i načela opisivanja svojstava tih materijala i njihove  međusobne odnose. Primjenjuje znanja iz fizikalnih zakona, njihovih međusobnih odnosa, dinamike fluida, materijala i atmosfere te mehaničkih procesa.

U svom radu koristi terensku i laboratorijsku opremu i alate te poznaje njihov dizajn, načelo rada, način održavanja i umjeravanja. Potrebno je i osnovno poznavanje       elektroničke opreme te računalnog hardvera i softvera, uključujući aplikacije i programiranje. Informacijsko-komunikacijska tehnologija i mjerna oprema svakodnevno se moderniziraju i automatiziraju te se očekuje da geološki tehničar / geološka tehničarka zna raditi s takvom opremom.

 Geološkom tehničaru / Geološkoj tehničarki potrebna su znanja o sirovinama, proizvodnim procesima, kontroli kvalitete, troškovima kao i tehnikama za maksimiziranje učinkovitosti radnih procesa.

 

 

Uvjeti rada

Geološki tehničar / Geološka tehničarka mogu se zaposliti u poduzećima i organizacijama koje posluju u području geologije, geotehnike, geofizike, inženjerske geologije, hidrogeologije, rudarstva, industrije za istraživanje i pridobivanje nafte i plina kao i u školama, fakultetima, znanstvenim institutima, nacionalnim parkovima, parkovima prirode. Također može obavljati poslove u muzejima, na lokalitetima arheoloških nalazišta, u tvrtkama za           urbanizam, za izgradnju infrastrukture.

Prema potrebi poslovi geološkog tehničara / geološke tehničarke mogu uključivati rad na terenu. Takav rad se često izvodi na otvorenom prostoru i na udaljenim mjestima, što zahtijeva da radnici budu na licu mjesta nekoliko dana, tjedana ili mjeseci. Uvjeti rada na otvorenim prostorima najčešće karakteriziraju smjenski rad, izloženost niskim / visokim temperaturama, vremenskim nepogodama, prašini, dimu, buci, vibracijama i prirodnim izvorima štetnih tvari. Terenski rad uključuje dugotrajno hodanje i sagibanje uz nošenje tereta, koordinirani rad ruku i nogu pri obavljanju poslova uzorkovanja, mjerenja i motrenja te rad na visini.

U uvjetima rada u laboratorijima i drugim zatvorenim prostorima izložen je dugotrajnom sjedenju, stajanju uz podizanje tereta, savijenom položaju tijela za nekim strojem, prašini, umjetnoj rasvjeti, ventilaciji, buci, vibracijama, neugodnim mirisima, opasnim tvarima.

Prilikom rada i na terenu i u zatvorenim prostorima, obvezna je upotreba propisanih osobnih zaštitnih sredstava.

Osobe koje se žele baviti ovim zanimanjem, trebaju biti u dobroj psiho-fizičkoj kondiciji, komunikativne, trebaju imati uredan vid i sluh, sposobnost razlikovanja boja i točnu usklađenost pokreta s vidnim informacijama.

Skupovi kompetencija (10)
1.
Administrativni poslovi prilikom izvođenja geoloških radova
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
voditi evidenciju o radu;
prikupljati i sistematizirati tehničku dokumentaciju vezanu uz obavljanje poslova na različitim mjestima rada;
poznavati sadržaj radne i tehnološke dokumentacije;
pripremati i nadopunjavati izvještaje, projekte i karte za studije i/ili radne materijale;
voditi terenske/laboratorijske dnevnike kao i dnevnike bušenja, piljenja ili brušenja;
voditi evidenciju o izdavanju certifikata ispravnosti mjernih uređaja, alata i opreme;
2.
Prikupljanje geološkog materijala (površinskog i/ili bušotinskog) i pripremanje uzoraka u čvrstom, tekućem i plinovitom stanju
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremati mikroskopske preparate;
uzimati i prikupljati uzorke fosila, minerala, stijena, jezgri iz bušotine i s projektnih lokaliteta;
pripremati uzorke fosila, minerala, stijena , jezgri iz bušotine i s projektnih lokaliteta za daljnju analizu u laboratoriju;
uzimati uzorke tla, plinova, vode i ostalih tekućina na terenu;
3.
Pripremanje operativnih poslova u geologiji, geotehnici, geofizici, inženjerskoj geologiji, hidrogeologiji i rudarstvu
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
planirati operativne poslove u skladu s radnim normama i regulativom;
pripremati radno mjesto, strojeve i materijale prema radnim uputama;
razvrstavati i pravilno skladištiti prikupljene uzorke/preparate;
pripremiti prikupljene uzorke sa terena za transport na propisan način i sigurno ih transportirati do laboratorija;
pregledavati i analizirati tehničku dokumentaciju;
organizirati rad tijekom smjena u tehnološkom, proizvodnom i kontrolnom procesu;
poznavati radne uvjete na različitim mjestima rada;
4.
Provođenje proizvodnih geološko-tehnoloških procesa
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati odgovarajuće metode prilikom izvođenja istražnih radova, kao i radova razrade i pridobivanja mineralnih sirovina, inženjerskogeoloških i hidrogeoloških radova;
odabirati geološko-tehnološke postupke i informatičke procese na specifičnim mjestima rada;
obavljati terenska i laboratorijska mjerenja i ispitivanja;
provoditi kvalitativnu i kvantitativnu laboratorijsku analizu uzoraka sa terena;
izvoditi radne postupke i operativne poslove prema internim procedurama i radnim uputama;
5.
Priprema dobivenih rezultata analiza za stručnu obradu u geologiji
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremati za analizu i interpretaciju mikropaleontološke i biostratigrafske rezultate laboratorijskih analiza uz stručno vodstvo
pripremati podatke za interpretaciju rezultata analize uzoraka tla i stijena, plinova, vode i ostalih tekućina;
pripremati za stručnu obradu, analizu i interpretaciju dobivene rezultate uzoraka tla, plinova, vode i ostalih tekućina;
koristiti i nadopunjavati bazu podataka i geografski informacijski sustav (GIS);
izrađivati tehničke crteže, geološke i ostale specijalizirane karte te mape materijala pomoću stručnih alata i softvera;
sortirati po tipovima analiza grafički i tablično prikupljene rezultate ispitivanja;
6.
Usvajanje razvojnih trendova u geološkom istraživanju i proizvodnji
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sudjelovati u petrografskim istraživanjima;
usvajati nova znanja u skladu s razvojnim trendovima i novim metodama rada u području geoloških mjerenja i ispitivanja;
sudjelovati u geološkim, hidrogeološkim i geofizičkim istraživanjima i radnim procesima;
pratiti razvoj već poznatih i inovativnih tehnologija;
sudjelovati u izradi projekata, planova i u rješavanju tehnički zahtjevnih zadataka;
7.
Osiguranje kvalitete pri izvođenju geoloških poslova
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati propisane postupke i načine racionalne upotrebe energije, materijala i vremena;
kontrolirati potrebe za materijalom, strojevima, alatima i mjernim pomagalima;
pripremati izvješća za kontrolu kvalitete u skladu s propisima, internim aktima i pravilima struke;
nadzirati proizvodne parametre u svrhu optimizacije tehnološkog procesa;
provjeravati pravilno funkcioniranje i sigurnost strojeva, alata i opreme;
8.
Primjena IKT, strojeva i alata pri radovima u geologiji, geofizici, geotehnici, inženjerskoj geologiji, hidrologiji i rudarstvu
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poznavati rad i dizajn opreme, strojeva i alata;
koristiti informatičku tehnologiju u planiranju, kontroli i nadzoru proizvodnje te optimizaciji radnih procesa;
primjenjivati elektroničku poslovnu komunikaciju;
koristiti geografski informacijski sustav (GIS) i raspoložive stručne softvere i aplikacije;
ugrađivati i umjeravati mjerne uređaje i opremu na terenu i u laboratoriju poštujući propisane norme i pravilnike;
provjeravati raspoloživost materijala, alata i strojeva;
9.
Poslovna komunikacija prilikom izvođenja geoloških radova
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
upotrebljavati stručnu terminologiju;
prikazivati rezultate vlastitog rada;
izvještavati voditelja projekta o svim većim događajima na radilištu i/ili terenu, zagušenjima, kvarovima, nedostatku materijala, napretku rada;
surađivati s nadređenima, voditeljima projekta, kolegama, poslovnim partnerima i klijentima u skladu sa svojim djelokrugom rada i njihovim nadležnostima;
komunicirati usmeno i pismeno u skladu s poslovnom etikom;
10.
Sigurnost na radu, zaštita zdravlja i okoliša u geologiji, geotehnici, geofizici, inženjerskoj geologiji, hidrogeologiji i rudarstvu
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati propisane metode rada te raditi s alatima i opremom na učinkovit i siguran način u uredu i laboratoriju, na radilištu i/ili terenu;
koristiti na propisani način osobna zaštitna sredstava i opremu u svim fazama rada na svim mjestima rada;
razdvajati, odlagati i zbrinjavati iskorišteni tehnološki i drugi otpad na propisani način;
obavljati poslove iz djelokruga rada vodeći računa o vlastitom zdravlju i sigurnosti, zdravlju i sigurnosti drugih osoba na svim radnim mjestima;
obavljati poslove iz djelokruga rada u skladu s propisima o zaštiti okoliša;
primjenjivati osnovna, posebna i priznata pravila zaštite na radu; propisana pravila i mjere zaštite od požara i zaštite okoliša te posebne mjere opreza;
koristiti na propisani način strojeve, aparate, alate, opremu i druga sredstva rada u radnim prostorima, na radilištima i na terenu;
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (10)
1.
Planiranje, organiziranje i analiziranje poslova u geologiji, geotehnici, geofizici, inženjerskoj geologiji, hidrogeologiji i rudarstvu
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
planirati operativne poslove u skladu s radnim normama i regulativom;
pripremati radno mjesto, strojeve i materijale prema radnim uputama;
organizirati rad tijekom smjena u tehnološkom, proizvodnom i kontrolnom procesu;
poznavati radne uvjete na različitim mjestima rada;
provjeravati raspoloživost materijala, alata i strojeva;
prikazivati rezultate vlastitog rada;
2.
Analiziranje tehničke dokumentacije i odabiranje geološko- tehnoloških postupaka i informatičkih procesa
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
poznavati sadržaj radne i tehnološke dokumentacije;
pregledavati i analizirati tehničku dokumentaciju;
odabirati geološko-tehnološke postupke i informatičke procese na specifičnim mjestima rada;
3.
Sudjelovanje u izvođenju tehnoloških procesa u geologiji, geotehnici, geofizici, inženjerskoj geologiji, hidrogeologiji i rudarstvu
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati odgovarajuće metode prilikom izvođenja istražnih radova, kao i radova razrade i pridobivanja mineralnih sirovina, inženjerskogeoloških i hidrogeoloških radova;
upotrebljavati stručnu terminologiju;
izvještavati voditelja projekta o svim većim događajima na radilištu i/ili terenu, zagušenjima, kvarovima, nedostatku materijala, napretku rada;
primjenjivati propisane metode rada te raditi s alatima i opremom na učinkovit i siguran način u uredu i laboratoriju, na radilištu i/ili terenu;
razdvajati, odlagati i zbrinjavati iskorišteni tehnološki i drugi otpad na propisani način;
4.
Istraživanje i razvijanje poslova te praćenje inovativnih procesa u području geoloških istražnih i proizvodnih radova
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremati i nadopunjavati izvještaje, projekte i karte za studije i/ili radne materijale;
usvajati nova znanja u skladu s razvojnim trendovima i novim metodama rada u području geoloških mjerenja i ispitivanja;
sudjelovati u geološkim, hidrogeološkim i geofizičkim istraživanjima i radnim procesima;
pratiti razvoj već poznatih i inovativnih tehnologija;
5.
Uzorkovanje, pripremanje i analiziranje geoloških uzoraka
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremati mikroskopske preparate;
uzimati i prikupljati uzorke fosila, minerala, stijena, jezgri iz bušotine i s projektnih lokaliteta;
pripremati uzorke fosila, minerala, stijena , jezgri iz bušotine i s projektnih lokaliteta za daljnju analizu u laboratoriju;
uzimati uzorke tla, plinova, vode i ostalih tekućina na terenu;
razvrstavati i pravilno skladištiti prikupljene uzorke/preparate;
pripremiti prikupljene uzorke sa terena za transport na propisan način i sigurno ih transportirati do laboratorija;
obavljati terenska i laboratorijska mjerenja i ispitivanja;
provoditi kvalitativnu i kvantitativnu laboratorijsku analizu uzoraka sa terena;
pripremati za analizu i interpretaciju mikropaleontološke i biostratigrafske rezultate laboratorijskih analiza uz stručno vodstvo
pripremati podatke za interpretaciju rezultata analize uzoraka tla i stijena, plinova, vode i ostalih tekućina;
pripremati za stručnu obradu, analizu i interpretaciju dobivene rezultate uzoraka tla, plinova, vode i ostalih tekućina;
sortirati po tipovima analiza grafički i tablično prikupljene rezultate ispitivanja;
sudjelovati u petrografskim istraživanjima;
6.
Pripremanje geoloških operativnih poslova potrebnih za nadgledanje radnih procesa
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izvoditi radne postupke i operativne poslove prema internim procedurama i radnim uputama;
koristiti i nadopunjavati bazu podataka i geografski informacijski sustav (GIS);
izrađivati tehničke crteže, geološke i ostale specijalizirane karte te mape materijala pomoću stručnih alata i softvera;
sudjelovati u izradi projekata, planova i u rješavanju tehnički zahtjevnih zadataka;
primjenjivati propisane postupke i načine racionalne upotrebe energije, materijala i vremena;
kontrolirati potrebe za materijalom, strojevima, alatima i mjernim pomagalima;
pripremati izvješća za kontrolu kvalitete u skladu s propisima, internim aktima i pravilima struke;
nadzirati proizvodne parametre u svrhu optimizacije tehnološkog procesa;
koristiti informatičku tehnologiju u planiranju, kontroli i nadzoru proizvodnje te optimizaciji radnih procesa;
7.
Poznavanje rada strojeva, uređaja, alata i informatičke opreme u geologiji, geotehnici, geofizici, inženjerskoj geologiji, hidrogeologiji i rudarstvu
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
provjeravati pravilno funkcioniranje i sigurnost strojeva, alata i opreme;
poznavati rad i dizajn opreme, strojeva i alata;
koristiti geografski informacijski sustav (GIS) i raspoložive stručne softvere i aplikacije;
ugrađivati i umjeravati mjerne uređaje i opremu na terenu i u laboratoriju poštujući propisane norme i pravilnike;
koristiti na propisani način strojeve, aparate, alate, opremu i druga sredstva rada u radnim prostorima, na radilištima i na terenu;
8.
Obavljanje administrativnih poslova iz područja geologije, geotehnike, geofizike, inženjerske geologije, hidrogeologije i rudarstva
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
voditi evidenciju o radu;
prikupljati i sistematizirati tehničku dokumentaciju vezanu uz obavljanje poslova na različitim mjestima rada;
voditi terenske/laboratorijske dnevnike kao i dnevnike bušenja, piljenja ili brušenja;
voditi evidenciju o izdavanju certifikata ispravnosti mjernih uređaja, alata i opreme;
9.
Komuniciranje i surađivanje s ostalim strankama pri izvođenju radova u geologiji, geofizici, inženjerskoj geologiji, hidrologiji i rudarstvu
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati elektroničku poslovnu komunikaciju;
surađivati s nadređenima, voditeljima projekta, kolegama, poslovnim partnerima i klijentima u skladu sa svojim djelokrugom rada i njihovim nadležnostima;
komunicirati usmeno i pismeno u skladu s poslovnom etikom;
10.
Primjenjivanje mjera zaštite okoliša i zaštite na radu pri izvođenju poslova u geologiji, geotehnici, geofizici, inženjerskoj geologiji, hidrogeologiji i rudarstvu
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti na propisani način osobna zaštitna sredstava i opremu u svim fazama rada na svim mjestima rada;
obavljati poslove iz djelokruga rada vodeći računa o vlastitom zdravlju i sigurnosti, zdravlju i sigurnosti drugih osoba na svim radnim mjestima;
obavljati poslove iz djelokruga rada u skladu s propisima o zaštiti okoliša;
primjenjivati osnovna, posebna i priznata pravila zaštite na radu; propisana pravila i mjere zaštite od požara i zaštite okoliša te posebne mjere opreza;
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Geološki tehničar / Geološka tehničarka
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća