Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Tehničar za mehatroniku/Tehničarka za mehatroniku

Razina HKO
4.2
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
Elektrotehnika
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3114.77.4 Tehničar/tehničarka za mehatroniku

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3113 Tehničari/tehničarke za elektrotehniku i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Tehničar za mehatroniku obavlja poslove iz područja automatizacije, koje obuhvaća granu strojarstva, elektrotehnike, elektronike, pneumatike i hidraulike te računalstva i programiranja i kao takvo integrira znanja i vještine koje su do sada u pojedinim granama zasebno obavljali stručnjaci s područja strojarstva, elektrotehnike i računalstva. Središnja i integrirajuća kompetencija ovog zanimanja je objedinjavanje poslova vezanih za automatizirane sustave, pri čemu se primjenjuju kompetencije i korelacije iz područja strojarstva, elektrotehnike i računalstva. Poslove iz područja automatizacije, robotike, proizvodne tehnologije, električnih strojeva, IT sustava, energetike, rashladne i klimatizacijske tehnologije, medicinskih uređaja te kućanskih uređaja može obavljati tehničar za mehatroniku.

Uvjeti rada

Tehničar za mehatroniku dio radnih zadataka obavlja u uredima, a dio u pogonima ili radionicama različitih vrsta, kontinuirane proizvodnje (rad u više smjena). U vrlo rijetkim vrstama pogona mogu se pojaviti neki od ekstremnijih uvjeta rada, a u najvećem broju slučajeva prevladavaju uobičajeni pogonski uvjeti.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Provođenje postupaka za osiguranje zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu te briga o okolišu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
provoditi postupke zaštite od utjecaja opasnih tvari
provoditi postupke zaštite vlastitoga zdravlja i zdravlja suradnika i korisnika
koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način u svrhu očuvanja okoliša
učinkovito gospodariti energijom
primijeniti regulativu zaštite okoliša
gospodariti otpadom
2.
Korištenje i izrada tehničko-tehnološke dokumentacije
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi troškovnik na osnovi tehnološke dokumentacije
koristiti elektroničke, električne, pneumatske i hidraulične sheme
čitati elektroničke, električke, pneumatske i hidraulične sheme
koristiti podatke iz kataloga proizvođača opreme
izraditi elektroničke, električke, pneumatske i hidraulične sheme uporabom programskih alata
izraditi jednostavne 2D nacrte dijelova mehatroničkog sustava primjenom CAD alata
izraditi jednostavne 3D modele dijelova mehatroničkog sustava primjenom CAD alata
izraditi tehničku dokumentaciju jednostavnog mehatroničkog sustava uporabom programskih alata
koristiti programske alate za virtualno modeliranje i simuliranje mehatroničkog sustava
3.
Ugradnja, spajanje i ugađanje mehatroničkih elemenata i/ili sklopova
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
raščlaniti elemente mehaničkog, pneumatskog, hidrauličkog, elektroničkog, električkog, upravljačkog i regulacijskog sustava
ugraditi i spojiti senzore mehatroničkog sustava
ugraditi i spojiti aktuatore mehatroničkog sustava
ugraditi i spojiti elektroničke komponente i sklopove mehatroničkog sustava
ugraditi i spojiti elektromehaničke pretvarače mehatroničkog sustava
ugraditi i spojiti hidrauličke elemente mehatroničkog sustava
ugraditi i spojiti pneumatske elemente mehatroničkog sustava
ugraditi i spojiti programirljive upravljačke sklopove
odabrati i ugraditi alate i hvataljke na robotu
4.
Ispitivanje elemenata, sklopova i/ili sustava
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provjeriti ispravnost mehaničkih dijelova
ispitati funkcionalnost elektroničkih sklopova, senzora, elemenata i sklopova, regulacijskog i upravljačkog sustava te ispravnost rada robota korak po korak
ugoditi mehaniku uređaja i senzora te parametre upravljačkog i regulacijskog sustava
ispitati funkcionalnost pneumatskog i hidrauličkog sustava
kontrolirati elemente, sklopove i sustave u svim fazama procesa
izvršiti kontrolu sigurnosti i propisanih režima rada uređaja/sustava prema tehničkoj dokumentaciji
potvrditi funkcionalnost ugrađene opreme
provjeriti automatski rad robota
provjeriti simulacijom rad izrađenih programa
pratiti i primijeniti standarde i zakonsku regulativu
5.
Održavanje elemenata, sklopova i/ili sustava
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi sigurnosne kopije podataka
provoditi postupke preventivnog održavanja
održavati opremu numerički upravljanih strojeva prema planu održavanja
izabrati i nabaviti odgovarajuće ili zamjenske elemente ili sklopove
zamijeniti dotrajale dijelove prema planu održavanja za odabranu opremu
popraviti jednostavne mehaničke elemente i sklopove
popraviti jednostavne elektroničke sklopove
izvršiti servisno ispitivanje sklopova i/ili sustava
6.
Programiranje i ugađanje upravljačkih sklopova
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
unositi izvedene promjene u dokumentaciju te dokumentirati programske cjeline (programske retke)
instalirati operacijski sustav
organizirati datoteke i dokumente
nadograditi nove inačice korisničkih programa
provoditi postupke zaštite računala
programirati mikrokontrolere za zadanu, jednostavnu, namjenu koristeći neki od programskih jezika
programirati programibilne logičke upravljače za zadanu, jednostavnu, namjenu koristeći standard IEC 61131-3
programirati strojeve u ISO (G) kodu
programirati numerički upravljane strojeve pomoću računalnih grafičkih programa (CAD/CAM), koristeći odabrani programski jezik ili alat
instalirati programske alate i aplikacije za programiranje upravljačkih sklopova
postaviti parametre aplikacije za programiranje upravljačkih sklopova
7.
Sudjelovanje u tržišnom poslovanju
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi osnovni poslovni plan za pokretanje poslovanja korištenjem suvremenih iterativnih postupaka
istražiti potrebe potencijalnih i postojećih korisnika
provesti analizu ponude tržišta prema zahtjevu
koristiti podatke analize tržišta
izraditi promidžbene materijale
izraditi upit za proizvod ili uslugu
obraditi podatke iz upita za proizvod ili uslugu u svrhu stvaranja ponude
izraditi ponudu prema zahtjevu korisnika
razvijati vlastite ideje i realizirati ih u digitalnoj okolini
razlikovati svojstva promidžbenih kanala
koristiti postojeće digitalne alate za provedbu aktivnosti digitalnog marketinga
razviti i održavati kanale digitalnog marketinga
koristiti društvene mreže za digitalni marketing
formirati tim prema vrsti radnog zadatka
usporediti poslovne subjekte s obzirom na oblike poslovnoga organiziranja i registriranja
koristiti alate i metode rada u digitalnome svijetu s ciljem ubrzanja i racionalizacije poslovnih procesa (poslovanja)
prepoznati procese u poslovanju poslovnoga subjekta u skladu sa zakonskim i organizacijskim okvirima poslovanja
8.
Komuniciranje u timu i suradnja na projektnim zadatcima
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sudjelovati u izradi plana aktivnosti
procijeniti trajanje dodijeljenih zadataka
izvesti operativne zadatke u svrhu ispunjavanja ciljeva i rasporeda
komunicirati učinkovito s ostalim članovima projektnog tima te s voditeljem projekta/ aktivnosti
izvijestiti o uočenim problemima/teškoćama/ rizicima u provedbi dodijeljenih zadataka
poticati interakciju i otvorenu komunikaciju i inovativnost u timu
koristiti digitalna koordinacijska i kolaboracijska rješenja
interpretirati osnove životnog ciklusa projekta
sudjelovati u izradi projektnog plana
dokumentirati potrebe korisnika i izraditi specifikacije prema identificiranim potrebama
pratiti projektne aktivnosti i izvijestiti o njihovoj realizaciji
pružati podršku timu u svrhu postizanja zajedničkih ciljeva
9.
Komuniciranje s korisnikom
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
evidentirati/bilježiti/snimati zatečeno stanje
prikupiti i dokumentirati korisničke potrebe izravnom komunikacijom s korisnicima
izvijestiti korisnike o stanju/stupnju/razini rješavanja korisničkog zahtjeva/problema
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Korištenje i izrađivanje tehničko-tehnološke dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi elektroničke, električke, pneumatske i hidraulične sheme uporabom programskih alata
izraditi jednostavne 2D nacrte dijelova mehatroničkog sustava primjenom CAD alata
izraditi jednostavne 3D modele dijelova mehatroničkog sustava primjenom CAD alata
izraditi tehničku dokumentaciju jednostavnog mehatroničkog sustava uporabom programskih alata
koristiti programske alate za virtualno modeliranje i simuliranje mehatroničkog sustava
koristiti elektroničke, električne, pneumatske i hidraulične sheme
čitati elektroničke, električke, pneumatske i hidraulične sheme
2.
Ugradnja i spajanje mehatroničkih elemenata i/ili sklopova
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
ugraditi i spojiti senzore mehatroničkog sustava
ugraditi i spojiti aktuatore mehatroničkog sustava
ugraditi i spojiti elektroničke komponente i sklopove mehatroničkog sustava
ugraditi i spojiti elektromehaničke pretvarače mehatroničkog sustava
ugraditi i spojiti hidrauličke elemente mehatroničkog sustava
ugraditi i spojiti pneumatske elemente mehatroničkog sustava
ugraditi i spojiti programirljive upravljačke sklopove
odabrati i ugraditi alate i hvataljke na robotu
raščlaniti elemente mehaničkog, pneumatskog, hidrauličkog, elektroničkog, električkog, upravljačkog i regulacijskog sustava
3.
Ispitivanje ispravnosti rada elemenata i/ili sklopova te ugađanje parametara upravljačkog i regulacijskog sustava
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
provjeriti ispravnost mehaničkih dijelova
ispitati funkcionalnost elektroničkih sklopova, senzora, elemenata i sklopova, regulacijskog i upravljačkog sustava te ispravnost rada robota korak po korak
ugoditi mehaniku uređaja i senzora te parametre upravljačkog i regulacijskog sustava
4.
Postavljanje i osnovno održavanje računalne okoline
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
nadograditi nove inačice korisničkih programa
izraditi sigurnosne kopije podataka
instalirati operacijski sustav
organizirati datoteke i dokumente
provoditi postupke zaštite računala
5.
Osiguranje kvalitete proizvoda i/ili usluga
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pratiti i primijeniti standarde i zakonsku regulativu
potvrditi funkcionalnost ugrađene opreme
ispitati funkcionalnost pneumatskog i hidrauličkog sustava
kontrolirati elemente, sklopove i sustave u svim fazama procesa
izvršiti kontrolu sigurnosti i propisanih režima rada uređaja/sustava prema tehničkoj dokumentaciji
provjeriti automatski rad robota
provjeriti simulacijom rad izrađenih programa
6.
Održavanje uređaja i sustava
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izvršiti servisno ispitivanje sklopova i/ili sustava
provoditi postupke preventivnog održavanja
održavati opremu numerički upravljanih strojeva prema planu održavanja
izabrati i nabaviti odgovarajuće ili zamjenske elemente ili sklopove
zamijeniti dotrajale dijelove prema planu održavanja za odabranu opremu
popraviti jednostavne mehaničke elemente i sklopove
popraviti jednostavne elektroničke sklopove
7.
Programiranje upravljačkih sklopova
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
unositi izvedene promjene u dokumentaciju te dokumentirati programske cjeline (programske retke)
programirati mikrokontrolere za zadanu, jednostavnu, namjenu koristeći neki od programskih jezika
programirati programibilne logičke upravljače za zadanu, jednostavnu, namjenu koristeći standard IEC 61131-3
programirati strojeve u ISO (G) kodu
programirati numerički upravljane strojeve pomoću računalnih grafičkih programa (CAD/CAM), koristeći odabrani programski jezik ili alat
instalirati programske alate i aplikacije za programiranje upravljačkih sklopova
postaviti parametre aplikacije za programiranje upravljačkih sklopova
8.
Korištenje alata za podršku digitalnom marketingu
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti postojeće digitalne alate za provedbu aktivnosti digitalnog marketinga
koristiti društvene mreže za digitalni marketing
razlikovati svojstva promidžbenih kanala
razviti i održavati kanale digitalnog marketinga
9.
Razvijanje odgovornosti za vlastite načine poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
usporediti poslovne subjekte s obzirom na oblike poslovnoga organiziranja i registriranja
koristiti alate i metode rada u digitalnome svijetu s ciljem ubrzanja i racionalizacije poslovnih procesa (poslovanja)
prepoznati procese u poslovanju poslovnoga subjekta u skladu sa zakonskim i organizacijskim okvirima poslovanja
razvijati vlastite ideje i realizirati ih u digitalnoj okolini
izraditi osnovni poslovni plan za pokretanje poslovanja korištenjem suvremenih iterativnih postupaka
istražiti potrebe potencijalnih i postojećih korisnika
formirati tim prema vrsti radnog zadatka
10.
Primjenjivanje postupaka zaštite vlastita zdravlja te zdravlja drugih
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
provoditi postupke zaštite vlastitoga zdravlja i zdravlja suradnika i korisnika
provoditi postupke zaštite od utjecaja opasnih tvari
11.
Komuniciranje i rad u timu
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izvijestiti o uočenim problemima/teškoćama/ rizicima u provedbi dodijeljenih zadataka
sudjelovati u izradi plana aktivnosti
procijeniti trajanje dodijeljenih zadataka
izvesti operativne zadatke u svrhu ispunjavanja ciljeva i rasporeda
komunicirati učinkovito s ostalim članovima projektnog tima te s voditeljem projekta/ aktivnosti
poticati interakciju i otvorenu komunikaciju i inovativnost u timu
koristiti digitalna koordinacijska i kolaboracijska rješenja
pružati podršku timu u svrhu postizanja zajedničkih ciljeva
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za mehatroniku/Tehničarka za mehatroniku
Datum upisa
22.2.2021
Vrijedi do
31.12.2024
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća