Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Specijalist avioelektronike / Specijalistica avioelektronike

Razina HKO
5
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
Elektrotehnika
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7242.28.4 mehaničar/mehaničarka zrakoplovne elektronike

7242.29.5 mehaničar/mehaničarka zrakoplovne elektronike, specijalizirani/specijalizirana

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.72.723.7232 Mehaničari/mehaničarke i monteri/monterke zrakoplova

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Specijalist avioelektronike / specijalistica avioelektronike dijagnosticira kvarove i vrši popravke avioelektronike prema radnom nalogu u specijaliziranoj radionici. Pri tome se koristi servisnom dokumentacijom na engleskom i hrvatskom jeziku, koristi posebne mjerne instrumente i poznaje namjenu avioelektronike na kojoj radi.

Uvjeti rada

Specijalisti avioelektronike često su izloženi buci i vibracijama i umjetnome svijetlu. Postoji opasnost od izloženosti opasnom zračenju. Dugotrajno sjede i stoje.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Organizacija i priprema servisiranja i popravljanja avioelektronike
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti elektrotehnička načela za organizaciju radnih aktivnosti
odrediti postupke, instrumente i alate za dijagnostiku i popravke
pripremiti odgovarajuće alate, instrumente i uređaje za postupke dijagnostike i popravka avioektronike
pripremiti odgovarajuće materijale za postupke popravljanja avioelektronike
pripremiti tehničku dokumentaciju avioelektronike za dijagnostiku i popravke avioelektronike
pripremiti alate i uređaje za otklanjanje kvarova na radiokomunikacijskim uređajima
utvrditi potrebne servisne postupke s obzirom na dijagnosticirani kvar na radiokomunikacijskim uređajima
pripremiti alate i uređaje za otklanjanje kvarova na radarskim sustavima
utvrditi potrebne servisne postupke s obzirom na dijagnosticirani kvar na radarskim sustavima
pripremiti alate i uređaje za otklanjanje kvarova na elektroničkim pokazivačima
2.
Evidencija, tehnička i radna dokumentacija servisiranja i popravljanja avioelektronike
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
analizirati radni nalog za dijagnosticiranje i popravak avioelektronike
analizirati tehničku dokumentaciju na hrvatskom i engleskom jeziku
koristiti tehničku dokumentaciju elektroničkih pokazivača (sheme, nacrti)
koristiti tehničku dokumentaciju radarskih sustava (sheme, nacrti)
koristiti tehničku dokumentaciju radiokomunikacijskih uređaja (sheme, nacrti)
koristiti radnu dokumentaciju za bilježenje dijagnosticiranih kvarova na elektroničkim pokazivačima
koristiti radnu dokumentaciju za dijagnosticiranje kvarova na radarskim sustavima
koristiti radnu dokumentaciju za dijagnosticiranje kvarova na radiokomunikacijskim uređajima
koristiti servisni priručnik elektroničkih pokazivača
koristiti servisni priručnik radarskih sustava
koristiti servisni priručnik radiokomunikacijskih uređaja
evidentirati provedene servisne postupke na elektroničkim pokazivačima
evidentirati provedene servisne postupke na radarskim sustavima
evidentirati provedene servisne postupke na radiokomunikacijskim uređajima
3.
Upravljanje materijalnim resursima za servisiranje avioelektronike
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti zamjenske dijelove za popravak radarskih sustava
koristiti univerzalnu mjernu opremu za dijagnosticiranje kvarova na elektroničkim pokazivačima
koristiti mjernu opremu specifičnu za model i vrstu elektroničkih pokazivača za dijagnostiku kvara
koristiti alate i uređaje za otklanjanje kvarova na radiokomunikacijskim uređajima
koristiti alate i uređaje za otklanjanje kvarova na elektroničkim pokazivačima
koristiti univerzalnu i mjernu opremu specifičnu za model i vrstu radarskog sustava prema specifikacijama proizvođača
koristiti univerzalnu i mjernu opremu specifičnu za model i vrstu radiokomunikacijskog uređaja
koristiti alate i uređaje za otklanjanje kvarova na radarskim sustavima
izraditi listu potrebnog materijala u skladu sa radnim nalogom
pripremiti zamjenske dijelove elektroničkih pokazivača
pripremiti zamjenske dijelove za popravak radiokomunikacijskih uređaja
4.
Postupci dijagnosticiranja i popravljanja avioelektronike
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
identificirati vrstu i elemente radarskih sustava
identificirati vrstu i namjenu elektroničkih pokazivača
identificirati vrstu i elemente radiokomunikacijskih uređaja
utvrditi potrebne servisne postupke s obzirom na dijagnosticirani kvar na elektroničkim pokazivačima
dijagnosticirati kvar na radarskom sustavu prema tehničkoj dokumentaciji
otkloniti kvar na radarskim sustavima prema servisnom priručniku i utvrđenim postupcima
dijagnosticirati kvar na radiokomunikacijskim uređajima prema tehničkoj dokumentaciji
otkloniti kvar na elektroničkom pokazivaču prema servisnom priručniku i utvrđenim postupcima
otkloniti kvar na radiokomunikacijskim uređajima prema servisnom priručniku i utvrđenim postupcima
5.
Osiguranje kvalitete izvršenih popravaka avioelektronike
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izvršiti kontrolu radarskih sustava nakon servisiranja
izvršiti kontrolu radiokomunikacijskih uređaja nakon servisiranja
izvršiti kontrolu završnim mjerenjem elektroničkih pokazivača nakon servisiranja
6.
Komunikacija sa suradnicima i nadređenima u poslovima servisiranja avioelektronike
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
komunicirati s nadređenima o dijagnosticiranim kvarovima na radarskim sustavima
komunicirati s nadređenima o dijagnosticiranim kvarovima na elektroničkim pokazivačima
komunicirati sa suradnicima i nadređenima kod organizacije rada
komunicirati s nadređenima o dijagnosticiranim kvarovima na radiokomunikacijskim uređajima
7.
Pridržavanje mjera zaštite na radu i zaštite okoliša
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
osigurati uvjete za rad na siguran način
primijeniti pravila zaštite na radu i zaštite okoliša kod popravljanja elektroničkih pokazivača
primijeniti pravila zaštite na radu i zaštite okoliša kod popravljanja radarskih sustava
primijeniti pravila zaštite na radu i zaštite okoliša kod popravljanja radiokomunikacijskih uređaja
primijeniti pravila zaštite na radu kod dijagnosticiranja kvarova na elektroničkim pokazivačima
primijeniti pravila zaštite na radu kod dijagnosticiranja kvarova na radarskima sustavima
primijeniti pravila zaštite na radu kod dijagnosticiranja kvarova na radiokomunikacijskim uređajima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Organiziranje rada prema radnom nalogu za operativne poslove servisiranja zrakoplovne elektronike
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
primijeniti elektrotehnička načela za organizaciju radnih aktivnosti
odrediti postupke, instrumente i alate za dijagnostiku i popravke
analizirati radni nalog za dijagnosticiranje i popravak avioelektronike
analizirati tehničku dokumentaciju na hrvatskom i engleskom jeziku
izraditi listu potrebnog materijala u skladu sa radnim nalogom
komunicirati sa suradnicima i nadređenima kod organizacije rada
2.
Pripremanje radnog mjesta za operativne poslove servisiranja zrakoplovne elektronike
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
pripremiti odgovarajuće alate, instrumente i uređaje za postupke dijagnostike i popravka avioektronike
pripremiti odgovarajuće materijale za postupke popravljanja avioelektronike
pripremiti tehničku dokumentaciju avioelektronike za dijagnostiku i popravke avioelektronike
osigurati uvjete za rad na siguran način
3.
Dijagnosticiranje kvarova na elektroničkim pokazivačima
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
koristiti tehničku dokumentaciju elektroničkih pokazivača (sheme, nacrti)
koristiti radnu dokumentaciju za bilježenje dijagnosticiranih kvarova na elektroničkim pokazivačima
koristiti univerzalnu mjernu opremu za dijagnosticiranje kvarova na elektroničkim pokazivačima
koristiti mjernu opremu specifičnu za model i vrstu elektroničkih pokazivača za dijagnostiku kvara
identificirati vrstu i namjenu elektroničkih pokazivača
komunicirati s nadređenima o dijagnosticiranim kvarovima na elektroničkim pokazivačima
primijeniti pravila zaštite na radu kod dijagnosticiranja kvarova na elektroničkim pokazivačima
4.
Otklanjanje kvarova na elektroničkim pokazivačima
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
pripremiti alate i uređaje za otklanjanje kvarova na elektroničkim pokazivačima
koristiti servisni priručnik elektroničkih pokazivača
evidentirati provedene servisne postupke na elektroničkim pokazivačima
koristiti alate i uređaje za otklanjanje kvarova na elektroničkim pokazivačima
pripremiti zamjenske dijelove elektroničkih pokazivača
utvrditi potrebne servisne postupke s obzirom na dijagnosticirani kvar na elektroničkim pokazivačima
otkloniti kvar na elektroničkom pokazivaču prema servisnom priručniku i utvrđenim postupcima
izvršiti kontrolu završnim mjerenjem elektroničkih pokazivača nakon servisiranja
primijeniti pravila zaštite na radu i zaštite okoliša kod popravljanja elektroničkih pokazivača
5.
Dijagnosticiranje kvarova na radarskim sustavima
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
koristiti tehničku dokumentaciju radarskih sustava (sheme, nacrti)
koristiti radnu dokumentaciju za dijagnosticiranje kvarova na radarskim sustavima
koristiti univerzalnu i mjernu opremu specifičnu za model i vrstu radarskog sustava prema specifikacijama proizvođača
identificirati vrstu i elemente radarskih sustava
dijagnosticirati kvar na radarskom sustavu prema tehničkoj dokumentaciji
komunicirati s nadređenima o dijagnosticiranim kvarovima na radarskim sustavima
primijeniti pravila zaštite na radu kod dijagnosticiranja kvarova na radarskima sustavima
6.
Otklanjanje kvarova na radarskim sustavima
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
pripremiti alate i uređaje za otklanjanje kvarova na radarskim sustavima
utvrditi potrebne servisne postupke s obzirom na dijagnosticirani kvar na radarskim sustavima
koristiti servisni priručnik radarskih sustava
evidentirati provedene servisne postupke na radarskim sustavima
pripremiti zamjenske dijelove za popravak radarskih sustava
koristiti alate i uređaje za otklanjanje kvarova na radarskim sustavima
otkloniti kvar na radarskim sustavima prema servisnom priručniku i utvrđenim postupcima
izvršiti kontrolu radarskih sustava nakon servisiranja
primijeniti pravila zaštite na radu i zaštite okoliša kod popravljanja radarskih sustava
7.
Dijagnosticiranje kvarova na radiokomunikacijskim uređajima
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
koristiti tehničku dokumentaciju radiokomunikacijskih uređaja (sheme, nacrti)
koristiti radnu dokumentaciju za dijagnosticiranje kvarova na radiokomunikacijskim uređajima
koristiti univerzalnu i mjernu opremu specifičnu za model i vrstu radiokomunikacijskog uređaja
identificirati vrstu i elemente radiokomunikacijskih uređaja
dijagnosticirati kvar na radiokomunikacijskim uređajima prema tehničkoj dokumentaciji
komunicirati s nadređenima o dijagnosticiranim kvarovima na radiokomunikacijskim uređajima
primijeniti pravila zaštite na radu kod dijagnosticiranja kvarova na radiokomunikacijskim uređajima
8.
Otklanjanje kvarova na radiokomunikacijskim uređajima
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
pripremiti alate i uređaje za otklanjanje kvarova na radiokomunikacijskim uređajima
utvrditi potrebne servisne postupke s obzirom na dijagnosticirani kvar na radiokomunikacijskim uređajima
koristiti servisni priručnik radiokomunikacijskih uređaja
evidentirati provedene servisne postupke na radiokomunikacijskim uređajima
koristiti alate i uređaje za otklanjanje kvarova na radiokomunikacijskim uređajima
pripremiti zamjenske dijelove za popravak radiokomunikacijskih uređaja
otkloniti kvar na radiokomunikacijskim uređajima prema servisnom priručniku i utvrđenim postupcima
izvršiti kontrolu radiokomunikacijskih uređaja nakon servisiranja
primijeniti pravila zaštite na radu i zaštite okoliša kod popravljanja radiokomunikacijskih uređaja
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist avioelektronike / Specijalistica avioelektronike
Datum upisa
22.2.2021
Vrijedi do
5.5.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje