Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Snimatelj zvuka/Snimateljica zvuka

Razina HKO
5
Sektor
Grafička tehnologija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3 Tehničari/tehničarke i stručni suradnici/stručne suradnice

3.35 Tehničari/tehničarke informacijske i komunikacijske tehnologije te podrške korisnicima

3.35.352 Tehničari/tehničarke za telekomunikacije i emitiranje

3.35.352.3521 Tehničari/tehničarke za emitiranje i audio-vizualne sustave

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Snimatelj zvuka / Snimateljica zvuka poznaje analogne karakteristike zvuka, razlikuje analogni od digitalnog karaktera audio signala u lancu između pojedinih audio uređaja. Upotrebljava suvremene tehnike ozvučavanja, razne vrste mikrofona, i ostale audio uređaje. Zadatak mu je pravilno odabrati i pozicionirati mikrofone, stalke i uređaje za snimanje zvuka na najbolju poziciju da bi snimio što bolji tonski zapis glasa, instrumenata, glazbe i šumova uz što manju količinu neželjenih pozadinskih zvukova. Upoznat je s tehničkim karakteristikama između pojedinih vrsta mikrofona te podešava i spaja mikrofone unutar audio lanca. U radu s mikrofonima koristi se dodatnim pomagalima - mikrofonskim stalkom i pecaljkom, ovjesima protiv neželjenih udaraca ili vibracija te raznim vrstama štitnika protiv vjetra i drugih neželjenih šumova. Postavlja bežične mikrofone (bubice), prijemne uređaje (stanicu) i antenu, podešava različite radne frekvencije s najmanje ometanja, provjerava kvalitetu veze između pojedinih mikrofona u sistemu  te se brine za ispravno i neometano napajanje uređaja. Prati trendove i potrebe u industriji i na tržištu rada. U stalnoj je komunikaciji s izvođačima, snimateljem slike, ostalim članovima tima i naručiteljima. Upoznat je s planom snimanja, scenarijem te ostalom tehničkom dokumentacijom. Poznaje osnove  osvjetljenja, kako bi izbjegao sjene koje mogu nastati od mikrofona unutar kadra.

 

Snimatelj zvuka / snimateljica zvuka odgovoran/a je za kvalitetu i potpunu tehničku upotrebljivost snimljenog zvuka na snimanju, kao i tehničku realizaciju snimanja. U predprodukciji samostalno ili prema uputama tonmajstora ili producenta odabire tehniku i način snimanja. Poznaje akustične karakteristike glazbenih instrumenata te osnovne aspekte glazbe. Upoznat je s tehničkim osobinama formata zvuka, razlikuje odgovarajuće algoritme sažimanja s ili bez gubitaka kvalitete te različite metode konverzije zvučnih zapisa.

Snima, grubo miksa višekanalni zvuk, što može uključivati govor, glazbu, atmosfere i šumove. Dužan je isporučiti tehnički ispravan zvuk, što uključuje grubi miks dijaloga te višekanalnu snimku pojedinačnih mikrofona snimljenih na lokaciji. Snimku evidentira u tonskom izvještaju kojeg predaje u postprodukciju zajedno sa svim snimljenim materijalom. Snima naknadno tražene zvukove tijekom postprodukcije. Može izrađivati digitalne baze zvukova. U manje zahtjevnim formama montira, isporučuje miks zvuka u produkcijski zadanim formatima. Određuje konačni tehnički karakter zvuka i po zadanim normama postavlja finalni oblik zvuka. Dodatno se obrazuje tijekom svoje karijere, kako bi držao korak s razvojem tehnike i nove opreme.

Može raditi samostalno:

●      na radiju kao snimatelj/snimateljica zvuka

●      na televiziji kao mikroman, samostalni snimatelj/snimateljica zvuka u studiju i na terenu

●      na digitalnim platformama kao snimatelj / snimateljica audio priloga

●      samostalno u tehničkom dijelu manje zahtjevne glazbene produkcije

●      na ozvučavanju, snimanju, editiranju i isporuci zvuka s javnih događanja

●      u produkciji podcasta i zvučnih knjiga

●      u snimanju VO (voiceover) za reklame

u produkcijskom timu kao:

●      asistent/asistentica mikseru zvuka

●      kao asistent u glazbenoj produkciji

●      kao mikroman na filmu

●      snimatelj zvuka i zvučnih efekata za video igre, tv i film

 

Uz usavršavanje u struci može raditi kao snimatelj/snimateljica zvuka i montažer zvuka, mikser zvuka, dizajner zvuka, može raditi višu razinu složenosti poslova snimanja zvuka na filmu. Može miksati višekanalne snimke zvuka, ujedinjavati sav zvučni materijal u finalni miks za distribuciju na razne medijske platforme.

Za rad mu treba dobro razvijena koordinacija, fizička snaga i izdržljivost, dobar vid i sluh. U radu se služi engleskim jezikom na osnovnoj govornoj i pisanoj komunikacijskoj razini te, ukoliko to poslodavac zahtijeva, imati položen vozački ispit i valjanu vozačku dozvolu.

Uvjeti rada

Snimatelj zvuka / Snimateljica zvuka radi u raznovrsnim radnim uvjetima: rad na terenu, rad u smjenama, rad po noći, rad pod stresom, rad na visini, rad u uvjetima umjetne rasvjete, izloženost opasnosti od električnog udara.

Rad u raznovrsnim vremenskim uvjetima, na visokoj ili niskoj temperaturi, vlazi, izloženost buci i vibracijama.

Povremena izloženost fizičkom naporu, dugotrajno stajanje, dugotrajno sjedenje, dugotrajno hodanje, dugotrajni koordinirani rad ruku i nogu, učestalo sagibanje, rad u savijenom položaju, nošenje tereta.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Planiranje snimanja zvuka prema zahtjevu naručitelja audio sadržaja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati moguća tehnička rješenja prema zahtjevima tonskog snimanja
Prepoznati potrebe prema zahtjevu snimanja te planirati i osigurati potrebnu opremu
Znati iščitati/protumačiti projektnu dokumentaciju i tehničke sheme
Planirati tehnička rješenja prema zahtjevima snimanja
Analizirati potrebe snimanja prema zahtjevu naručitelja i/ili sudionika izvođača
Procijeniti i planirati vrijeme realizacije te poštivati zadani rok segmenta snimanja zvuka i proizvodnje audiovizualnih sadržaja u cjelini
Izraditi specifikaciju tehničkih resursa prema zadatku snimanja zvuka
Poznavati elemente ponude za potrebe izrade zvučnih sadržaja
Formirati cijenu usluge prema zahtjevu naručitelja za potrebe izrade zvučnih sadržaja
2.
Organiziranje produkcije audio sadržaja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati ključne faze rada u okviru snimateljskog zadatka
Vladati organizacijskim vještinama
Preuzeti zadatke snimanja zvuka te odgovornosti prema potrebama proizvodnje audiovizualnih sadržaja unutar projektnog i/ili programskog tima
Voditi evidenciju radnog vremena
3.
Pripremanje i održavanje snimateljske opreme za proizvodnju audio sadržaja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati analogni lanac prijenosa zvuka i digitalnu tehniku zapisa audio signala, pravilno odabrati frekvenciju uzorkovanja i dinamički raspon na snimaču zvuka
Poznavati i raditi s tonskom tehnikom - mikrofonima i bežičnim sistemima, pretpojačalima, audio snimačima, jednostavnijim tonskim mješalicama i računalom
Osigurati potrebnu opremu i provjeriti tehničku ispravnost tonske tehnike
Istražiti i procijeniti zvučne uvjete
Instalirati i koristiti opremu u skladu s tehničkim i sigurnosnim uputama proizvođača
Instalirati i ažurirati softver u skladu s tehničkim uputama proizvođača
Poštivati licenčna prava
Poznavati elemente tehničke dokumentacije za potrebe izrade zvučnih sadržaja
Ispunjavati tehničku dokumentaciju
4.
Snimanje, spremanje i izrađivanje sigurnosnih kopija audiovizualnih (AV) sadržaja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati formate za distribuciju, objavu i reprodukciju zvučnih zapisa, odgovarajuće algoritme sažimanja s ili bez gubitaka kvalitete te različite metode konverzije zvučnih zapisa.
Poznavati sinkronizaciju više uređaja pri snimanju i distribuciji zvuka
Poznavati tehničke karakteristike opreme u osnovnom tonskom lancu
Poznavati specifičnosti jednokanalnog i višekanalnog snimanja
Znati postupke realizacije snimanja i proizvodnje zvučnih zapisa
Postaviti mikrofone i druge uređaje za snimanje u studijskim i terenskim uvjetima za manje zahtjevne projekte proizvodnje audiovizualnog sadržaja
Povezivati tonske uređaje u jedinstven sustav
Testirati i pripremiti opremu za snimanje i obradu zvuka za manje zahtjevne projekte proizvodnje audiovizualnog sadržaja
Samostalno precizno podešavati jednostavnije tonske uređaje i opremu
5.
Montiranje i arhiviranje audio sadržaja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Podešavati i raditi na uređajima za obradu, pohranjivanje, reprodukciju i distribuciju zvučnog zapisa
Raditi u računalnim programima za obradu zvuka
Montirati govor, glazbu i ambijentalne zvukove/ šum
Upotrebljavati zvučne efekte i filtre
Podešavati odnose glasnoća primarnog zvuka i zvučnih pozadina
Spremiti, isporučiti i distribuirati zvučni zapis na različitim medijskim platformama
Obilježavati i arhivirati snimljeni zvučni materijal
Spremati zvučni sadržaj u odgovarajućem formatu
6.
Sudjelovanje u tehničkoj realizaciji prijenosa zvuka s javnih događanja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati teoriju zvuka, osnove prostorne akustike i akustične karakteristike glazbenih instrumenata
Odabrati i postaviti mikrofone i ostale uređaje tonske tehnike
Samostalno snimiti zvučni zapis
Pratiti i održavati kvalitetu snimanja zvuka sukladno tehničkim standardima
Spremati zvučni sadržaj i izrađivati sigurnosne kopije
7.
Komuniciranje s članovima tima i naručiteljima
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati praktična znanja digitalne pismenosti
Komunicirati s članovima tima, naručiteljem, izvođačima i sudionicima snimanja
Informirati suradnike i naručitelje o tehničkim zahtjevima za proizvodnju audio sadržaja
Poznavati komunikacijske kanale, vladati komunikacijskim vještinama i stručnom terminologijom
Izvještavati naručitelja zvučnog sadržaja o provedbi i rezultatima realizacije
Prezentirati ponudu proizvodnje zvučnog sadržaja naručitelju
Primjenjivati etičke norme u poslovanju
8.
Primjenjivanje propisa i pravila o kontroli kvalitete i zaštite autorskih prava u proizvodnji audio sadržaja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati tehničke standarde na različitim medijskim platformama
Ishoditi i poštivati autorska prava i srodna prava
Kontrolirati tehničku kvalitetu snimljenog zvučnog sadržaja
Poznavati i poštivati sustav zaštite autorskih i srodnih prava
Ishoditi dozvole za snimanje sukladno zakonu za audiovizualne sadržaje
9.
Primjenjivanje propisa o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radne sredine i okoliša u proizvodnji audio sadržaja
Sektor
Grafička tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati moguće izvore opasnosti na radnom mjestu i osnovnim mjerama zaštite
Primjenjivati mjere zaštite na radu sukladno s mogućim izvorom opasnosti
Odlagati pravilno otpadni materijal i neispravnu opremu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (13)
1.
Planiranje, organiziranje vlastitog rada i rada u timu te realiziranje rokova audio produkcije
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati moguća tehnička rješenja prema zahtjevima tonskog snimanja
Prepoznati potrebe prema zahtjevu snimanja te planirati i osigurati potrebnu opremu
Znati iščitati/protumačiti projektnu dokumentaciju i tehničke sheme
Planirati tehnička rješenja prema zahtjevima snimanja
Analizirati potrebe snimanja prema zahtjevu naručitelja i/ili sudionika izvođača
Procijeniti i planirati vrijeme realizacije te poštivati zadani rok segmenta snimanja zvuka i proizvodnje audiovizualnih sadržaja u cjelini
Izraditi specifikaciju tehničkih resursa prema zadatku snimanja zvuka
Znati ključne faze rada u okviru snimateljskog zadatka
Vladati organizacijskim vještinama
Preuzeti zadatke snimanja zvuka te odgovornosti prema potrebama proizvodnje audiovizualnih sadržaja unutar projektnog i/ili programskog tima
2.
Provjeravanje ispravnosti i podešavanje tonske tehnike prema zahtjevu snimanja
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati i raditi s tonskom tehnikom - mikrofonima i bežičnim sistemima, pretpojačalima, audio snimačima, jednostavnijim tonskim mješalicama i računalom
Osigurati potrebnu opremu i provjeriti tehničku ispravnost tonske tehnike
Istražiti i procijeniti zvučne uvjete
Instalirati i koristiti opremu u skladu s tehničkim i sigurnosnim uputama proizvođača
Instalirati i ažurirati softver u skladu s tehničkim uputama proizvođača
Poštivati licenčna prava
Odabrati i postaviti mikrofone i ostale uređaje tonske tehnike
3.
Sudjelovanje u produkciji audio sadržaja (za TV, film, radio, javna događanja, Internet)
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati analogni lanac prijenosa zvuka i digitalnu tehniku zapisa audio signala, pravilno odabrati frekvenciju uzorkovanja i dinamički raspon na snimaču zvuka
Znati formate za distribuciju, objavu i reprodukciju zvučnih zapisa, odgovarajuće algoritme sažimanja s ili bez gubitaka kvalitete te različite metode konverzije zvučnih zapisa.
Poznavati sinkronizaciju više uređaja pri snimanju i distribuciji zvuka
4.
Samostalno rukovanje snimateljskom opremom i uređajima tonskog lanca
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati tehničke karakteristike opreme u osnovnom tonskom lancu
Poznavati specifičnosti jednokanalnog i višekanalnog snimanja
Znati postupke realizacije snimanja i proizvodnje zvučnih zapisa
Postaviti mikrofone i druge uređaje za snimanje u studijskim i terenskim uvjetima za manje zahtjevne projekte proizvodnje audiovizualnog sadržaja
Povezivati tonske uređaje u jedinstven sustav
Testirati i pripremiti opremu za snimanje i obradu zvuka za manje zahtjevne projekte proizvodnje audiovizualnog sadržaja
Samostalno precizno podešavati jednostavnije tonske uređaje i opremu
5.
Samostalno snimanje audio sadržaja
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati teoriju zvuka, osnove prostorne akustike i akustične karakteristike glazbenih instrumenata
Samostalno snimiti zvučni zapis
Pratiti i održavati kvalitetu snimanja zvuka sukladno tehničkim standardima
Spremati zvučni sadržaj i izrađivati sigurnosne kopije
6.
Samostalno montiranje i osnovna obrada zvuka prema zahtjevu naručitelja
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Podešavati i raditi na uređajima za obradu, pohranjivanje, reprodukciju i distribuciju zvučnog zapisa
Raditi u računalnim programima za obradu zvuka
Montirati govor, glazbu i ambijentalne zvukove/ šum
Upotrebljavati zvučne efekte i filtre
Podešavati odnose glasnoća primarnog zvuka i zvučnih pozadina
7.
Samostalno pohranjivanje, distribuiranje i arhiviranje zvučnih sadržaja
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Spremiti, isporučiti i distribuirati zvučni zapis na različitim medijskim platformama
Obilježavati i arhivirati snimljeni zvučni materijal
Spremati zvučni sadržaj u odgovarajućem formatu
8.
Sudjelovanje u pripremi i izradi ponuda prema zahtjevu naručitelja
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati elemente ponude za potrebe izrade zvučnih sadržaja
Formirati cijenu usluge prema zahtjevu naručitelja za potrebe izrade zvučnih sadržaja
Prezentirati ponudu proizvodnje zvučnog sadržaja naručitelju
9.
Samostalno ispunjavanje tehničke dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Voditi evidenciju radnog vremena
Poznavati elemente tehničke dokumentacije za potrebe izrade zvučnih sadržaja
Ispunjavati tehničku dokumentaciju
10.
Komuniciranje sa izvođačima sudionicima snimanja, suradnicima i naručiteljem audio sadržaja
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primjenjivati praktična znanja digitalne pismenosti
Komunicirati s članovima tima, naručiteljem, izvođačima i sudionicima snimanja
Informirati suradnike i naručitelje o tehničkim zahtjevima za proizvodnju audio sadržaja
Poznavati komunikacijske kanale, vladati komunikacijskim vještinama i stručnom terminologijom
Izvještavati naručitelja zvučnog sadržaja o provedbi i rezultatima realizacije
Primjenjivati etičke norme u poslovanju
11.
Kontroliranje kvalitete u skladu s tehničkim standardima
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primjenjivati tehničke standarde na različitim medijskim platformama
Kontrolirati tehničku kvalitetu snimljenog zvučnog sadržaja
12.
Produkcija audio sadržaja sukladno Zakonu o zaštiti autorskih i srodnih prava
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Ishoditi i poštivati autorska prava i srodna prava
Poznavati i poštivati sustav zaštite autorskih i srodnih prava
Ishoditi dozvole za snimanje sukladno zakonu za audiovizualne sadržaje
13.
Obavljanje poslova sukladno propisima o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radne sredine i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati moguće izvore opasnosti na radnom mjestu i osnovnim mjerama zaštite
Primjenjivati mjere zaštite na radu sukladno s mogućim izvorom opasnosti
Odlagati pravilno otpadni materijal i neispravnu opremu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Snimatelj zvuka/Snimateljica zvuka
Datum upisa
22.2.2021
Vrijedi do
31.12.2024
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća