Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Radnik/radnica u domaćinstvu smještajnog objekta

Razina HKO
3
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
Ugostiteljstvo
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

9.91.911.9112 Domaćinska zanimanja u uredima, hotelima i ostalim objektima

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Radnik/radnica u domaćinstvu smještajnog objekta samostalno ili uz nadzor planira i organizira vlastiti rad prema vrsti smještajnih jedinica i profilu gostiju. Redovno održava, posprema smještajne jedinice i zajedničke prostore u smještajnom objektu. Poznajući i koristeći odgovarajuća sredstava za čišćenje i pranje održava smještajne jedinice, čistoću osjetljivih površina u smještajnom objektu, kao i osobnu radnu odjeću i stolno rublje. U svakodnevnom radu koristi uređaje za održavanje zajedničkih prostora i uređaje koji se nalaze u praonici rublja. Tijekom rada pridržava se svih načela zaštite na radu karakterističnih za ovu vrstu posla. Poznaje cjelokupan inventar domaćinstva za jednokratnu upotrebu, stolno rublje te inventar radnih kolica.

U radu koristi informacijsko-komunikacijsku tehnologiju za administrativne poslove domaćinstva smještajnog objekta, a koji uključuju popunjavanje tablica, izvješća, utrošenog materijala i sl. U svakodnevnoj komunikaciji koristi pravila poslovnog bontona i etike. Može raditi u većim i manjim smještajnim objektima raznih kategorija.

Uvjeti rada

Zanimanje Radnik/radnica u domaćinstvu smještajnog objekta ima obavezu izvršavati složene zadatke i prilagoditi vlastito ponašanja unutar zadanih smjernica u poznatim uvjetima. Sudjelovat će u upravljanju aktivnostima u djelomično nepredvidivim uvjetima.

Preuzimat će osobnu i timsku odgovornost za strateško odlučivanje i uspješno provođenje kao i izvršavanje zadataka u nepredvidivim uvjetima te društvene i etičke odgovornosti tijekom izvršavanja zadataka i posljedica rezultata tih zadataka.

Zanimanje je to koje radi pod utjecajem visokih temperature, umjetnim svjetlom, utjecajem vlage, kao i buke i vibracije. U obavljanju svog djelokruga posla često koristi opasne kemikalije. Radno mjesto pojedincu nameće različite psihofizičke zahtjeve. Osoba će određene poslove odrađivati u različitim položajima tijela.

Radnik/radnica u domaćinstvu smještajnog objekta radi u stojećem položaju, učestalo se uspravno kreće, sagiba, kleči, čuči, penje uz i niz stepenice, balansira i gura kolica. Cjelokupno radno vrijeme obilježeno je koordiniranim radom ruku i nogu.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Organiziranje rada unutar domaćinstva smještajnog objekta uz pridržavanje načela i propisa zaštite na radu i zaštite okoliša
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvršavati radne zadatke i naloge prema uputama nadređenih
Prilagoditi vlastitu organizaciju rada u skladu s potrebama i vrstom smještajnog objekta
Primijeniti načela zaštite na radu u domaćinstvu smještajnog objekta
Prilagoditi radni prostor za sigurno obavljanje posla u domaćinstvu smještajnog objekta
Prepoznati opasnosti u domaćinstvu smještajnog objekta i njihovo otklanjanje
Koristiti zaštitna sredstava za obavljanje posla radnice/radnika u domaćinstvu smještajnog objekta
Razlikovati vrste otpada u domaćinstvu smještajnog objekta i načine odlaganja
Razvrstavati otpad u domaćinstvu smještajnog objekta na odgovarajući način
2.
Uređivanje smještajnih jedinica i zajedničkih prostora u smještajnom objektu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Urediti smještajne jedinice prema protokolu objekta
Očistiti kupaonicu prema higijenskim standardima
Primijeniti protokol pospremanja smještajnih jedinica prema vrsti i kategoriji smještajnog objekta
Pospremiti zajedničke prostore u smještajnom objektu prema protokolu objekta
Urediti inventar zajedničkih prostora smještajnih objekata
Primijeniti protokol uređivanja zajedničkih prostora smještajnih objekata prema vrsti i kategoriji objekta
3.
Održavanje odjeće i rublja smještajnog objekta
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti postupke održavanja različitih vrsta odjeće i rublja prema vrsti materijala
Odabrati odgovarajuće sredstvo za pranje određene vrste odjeće, rublja i stolnog rublja smještajnog objekta prema vrsti materijala
Održavati stolno rublje smještajnog objekta sukladno vrsti materijala
4.
Korištenje odgovarajućih sredstava za pranje i čišćenje te održavanje smještajnih jedinica, zajedničkih prostora i osjetljivih površina smještajnog objekta
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razlikovati vrste sredstava za čišćenje smještajnih jedinica i osjetljivih površina smještajnog objekta
Koristiti pojedino sredstvo za čišćenje prema vrsti površine i uputama proizvođača
Odabrati sredstva za održavanje osjetljivih površina u smještajnom objektu
Očistiti staklene, mramorne i drvene površine unutar smještajnog objekta
Razlikovati vrste osjetljivih površina u smještajnom objektu
5.
Korištenje stručne terminologije i stranog jezika u radnoj i poslovnoj komunikaciji
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti pravila pisanog i usmenog komuniciranja na stranom jeziku unutar smještajnog objekta
Komunicirati s gostima na stranom jeziku
Upotrebljavati stručnu terminologiju za označavanje vrste smještajnih jedinica, rublja, inventara i materijala u domaćinstvu smještajnog objekta
Koristiti stručnu terminologiju u svakodnevnom poslu i komunikaciji sa suradnicima i gostima
Primijeniti pravila pisanog i usmenog komuniciranja na hrvatskom jeziku
Primijeniti pravila poslovnog bontona u komunikaciji sa zaposlenicima unutar smještajnog objekta
Primijeniti pravila poslovnog bontona u komunikaciji s gostima
Primijeniti osnovna načela uspješnog komuniciranja
6.
Pripremanje radne odjeće i radnih kolica za održavanje smještajnih jedinica objekta
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti primjerenu radnu odjeću u obavljanju svakodnevnih poslova radnika/radnice u domaćinstvu smještajnog objekta sukladno pravilima
Nadopuniti kolica s inventarom, rubljem i potrepštinama potrebnim za održavanje
Ispuniti narudžbenicu potrebnog inventara radnih kolica za održavanje jedinica smještajnog objekta
Razlikovati vrste inventara i sredstava za osobnu higijenu u domaćinstvu smještajnog objekta
Pravilno nadomjestiti inventar za jednokratnu upotrebu u smještajnoj jedinici i kupaonici
Nadopunjavati sredstva za osobnu higijenu i aparate za doziranje prema potrebi
7.
Korištenje uređaja za održavanje smještajnih jedinica, zajedničkih prostora smještajnog objekta i uređaja u praonici
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Upotrebljavati uređaje za održavanje smještajnih jedinica
Koristiti uređaje za održavanje drugih prostora unutar smještajnog objekta sukladno namjeni uređaja
Rukovati s uređajima za pranje, sušenje, peglanje i održavanje rublja smještajnog objekta
8.
Korištenje računala za administrativne poslove i vođenje spremišta odjela domaćinstva smještajnog objekta
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Upotrebljavati programske alate za obavljanje administrativnih poslova radnice/radnika u domaćinstvu smještajnog objekta
Koristiti digitalne alate kao sredstvo komunikacije u domaćinstvu smještajnog objekta
Naručivati inventar za spremište odjela domaćinstva smještajnog objekta
Voditi evidenciju zaprimljene i izdane robe iz skladišta hotelskog domaćinstva smještajnog objekta
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (13)
1.
Organiziranje rada unutar domaćinstva smještajnog objekta
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Izvršavati radne zadatke i naloge prema uputama nadređenih
Prilagoditi vlastitu organizaciju rada u skladu s potrebama i vrstom smještajnog objekta
2.
Uređivanje smještajnih jedinica i zajedničkih prostora u smještajnom objektu
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Urediti smještajne jedinice prema protokolu objekta
Očistiti kupaonicu prema higijenskim standardima
Primijeniti protokol pospremanja smještajnih jedinica prema vrsti i kategoriji smještajnog objekta
Pospremiti zajedničke prostore u smještajnom objektu prema protokolu objekta
Urediti inventar zajedničkih prostora smještajnih objekata
Primijeniti protokol uređivanja zajedničkih prostora smještajnih objekata prema vrsti i kategoriji objekta
3.
Održavanje čistoće osjetljivih površina u smještajnom objektu
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Odabrati sredstva za održavanje osjetljivih površina u smještajnom objektu
Očistiti staklene, mramorne i drvene površine unutar smještajnog objekta
Razlikovati vrste osjetljivih površina u smještajnom objektu
4.
Održavanje odjeće i rublja u smještajnom objektu
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Koristiti postupke održavanja različitih vrsta odjeće i rublja prema vrsti materijala
Odabrati odgovarajuće sredstvo za pranje određene vrste odjeće, rublja i stolnog rublja smještajnog objekta prema vrsti materijala
Održavati stolno rublje smještajnog objekta sukladno vrsti materijala
5.
Korištenje stručne terminologije u odjelu domaćinstva smještajnog objekta
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Upotrebljavati stručnu terminologiju za označavanje vrste smještajnih jedinica, rublja, inventara i materijala u domaćinstvu smještajnog objekta
Koristiti stručnu terminologiju u svakodnevnom poslu i komunikaciji sa suradnicima i gostima
6.
Korištenje odgovarajućih sredstava za čišćenje smještajnih jedinica i osjetljivih površina smještajnog objekta
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Razlikovati vrste sredstava za čišćenje smještajnih jedinica i osjetljivih površina smještajnog objekta
Koristiti pojedino sredstvo za čišćenje prema vrsti površine i uputama proizvođača
7.
Pridržavanje načela i propisa zaštite na radu i zaštite okoliša u domaćinstvu smještajnog objekta
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primijeniti načela zaštite na radu u domaćinstvu smještajnog objekta
Prilagoditi radni prostor za sigurno obavljanje posla u domaćinstvu smještajnog objekta
Prepoznati opasnosti u domaćinstvu smještajnog objekta i njihovo otklanjanje
Koristiti zaštitna sredstava za obavljanje posla radnice/radnika u domaćinstvu smještajnog objekta
Razlikovati vrste otpada u domaćinstvu smještajnog objekta i načine odlaganja
Razvrstavati otpad u domaćinstvu smještajnog objekta na odgovarajući način
8.
Rukovanje s inventarom domaćinstva smještajnog objekta i sredstvima za osobnu higijenu
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Razlikovati vrste inventara i sredstava za osobnu higijenu u domaćinstvu smještajnog objekta
Pravilno nadomjestiti inventar za jednokratnu upotrebu u smještajnoj jedinici i kupaonici
Nadopunjavati sredstva za osobnu higijenu i aparate za doziranje prema potrebi
9.
Pripremanje radne odjeće i radnih kolica za održavanje smještajnih jedinica objekta
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Koristiti primjerenu radnu odjeću u obavljanju svakodnevnih poslova radnika/radnice u domaćinstvu smještajnog objekta sukladno pravilima
Nadopuniti kolica s inventarom, rubljem i potrepštinama potrebnim za održavanje
Ispuniti narudžbenicu potrebnog inventara radnih kolica za održavanje jedinica smještajnog objekta
10.
Korištenje uređaja za održavanje smještajnih jedinica i uređaja u praonici smještajnog objekta i zajedničkim prostorima
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Upotrebljavati uređaje za održavanje smještajnih jedinica
Koristiti uređaje za održavanje drugih prostora unutar smještajnog objekta sukladno namjeni uređaja
Rukovati s uređajima za pranje, sušenje, peglanje i održavanje rublja smještajnog objekta
11.
Vođenje spremišta odjela domaćinstva smještajnog objekta
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Naručivati inventar za spremište odjela domaćinstva smještajnog objekta
Voditi evidenciju zaprimljene i izdane robe iz skladišta hotelskog domaćinstva smještajnog objekta
12.
Korištenje računala za administrativne poslove domaćinstva smještajnog objekta
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Upotrebljavati programske alate za obavljanje administrativnih poslova radnice/radnika u domaćinstvu smještajnog objekta
Koristiti digitalne alate kao sredstvo komunikacije u domaćinstvu smještajnog objekta
13.
Komuniciranje s gostima i zaposlenicima na materinjem i stranom jeziku
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primijeniti pravila pisanog i usmenog komuniciranja na stranom jeziku unutar smještajnog objekta
Komunicirati s gostima na stranom jeziku
Primijeniti pravila pisanog i usmenog komuniciranja na hrvatskom jeziku
Primijeniti pravila poslovnog bontona u komunikaciji sa zaposlenicima unutar smještajnog objekta
Primijeniti pravila poslovnog bontona u komunikaciji s gostima
Primijeniti osnovna načela uspješnog komuniciranja
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Radnik/radnica u domaćinstvu smještajnog objekta
Datum upisa
22.2.2021
Vrijedi do
1.9.2024
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća