Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Mehaničar brodskih strojeva / Mehaničarka brodskih strojeva

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7233.43.3 mehaničar/mehaničarka brodskih strojeva

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.72.723.7233 Mehaničari/mehaničarke i monteri/monterke industrijskih i ostalih strojeva i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Mehaničar brodskih strojeva / mehaničarka brodskih strojeva popravlja i odražava brodske porivne strojeve, pomoćna brodska postrojenja i uređaje. Priprema radove na brodskom porivnom stroju, pomoćnim brodskim postrojenjima i uređajima, utvrđuje njihovu ispravnost, rastavlja i čisti njihove dijelove, popravlja ih i pušta u rad. Također vrši održavanje brodskog porivnog stroja, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja na temelju servisnih intervala.

Uvjeti rada

Mehaničar brodskih strojeva / mehaničarka brodskih strojeva radi u otvorenim i zatvorenim prostorima koji su često skučeni uz buku i vibracije, visoke i niske temeprature kao i pod uvjetima umjetne rasvjete. Ovisno o vrsti posla zahtijeva se učestalo sagibanje, rad u savijenom položaju kao i dugotrajno stajanje te učestalo penjanje. 

Skupovi kompetencija (7)
1.
Priprema i organizacija rada na brodskim porivnim strojevima, pomoćnim brodskim postrojenjima i uređajima
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
planirati materijal potreban za izvođenje zadanih radova na brodskim porivnim strojevima, pomoćnim brodskim postrojenjima i uređajima
planirati alate, strojeve, uređaje i opremu za izvođenje zadanih radova na brodskim porivnim strojevima, pomoćnim brodskim postrojenjima i uređajima
planirati servisne intervale održavanja brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
organizirati vlastiti rad i rad manje grupe na temelju radnog naloga
primijeniti pravila timskog rada
pripremiti materijale, alate, strojeve, uređaje i opremu za izvođenje radova na brodskim porivnim strojevima, pomoćnim brodskim postrojenjima i uređajima
nabaviti dijelove brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
planirati servisne intervale nakon određenih sati rada brodskog porivnog stroja
pripremiti ponudu za radove na brodskim porivnim strojevima, pomoćnim brodskim postrojenjima i uređajima
2.
Tehnološki procesi u radu s brodskim porivnim strojevima, pomoćnim brodskim postrojenjima i uređajima
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi priručne naprave, pripreme i držače tijekom popravka
provjeriti ispravnost pojedinih brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
dijagnosticirati kvarove i greške u radu brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
skicirati elemente brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
rastaviti i očistiti dijelove brodskog motora
rastaviti i očistiti brodsko vitlo i opremu za sidrenje
rastaviti i očistiti dijelove brodske dizalice
rastaviti i očistiti kondenzatore i rashladnike
rastaviti i očistiti kormila i kormilske osovine
popraviti brodske sustave i dijelove
popraviti brodske motore i instrumente
popraviti dijelove dizalice
popraviti dijelove brodskih vitla
popraviti rashladnike i kondenzatore
popraviti kormila, propelere i osovinske vodove
ugraditi brodske sustave i dijelove
ugraditi brodske motore i instrumente
ugraditi dijelove dizalice
ugraditi rashladnike i kondenzatore
ugraditi kormila, propelere i osovinske vodove
ugraditi dijelove brodskih vitla
pustiti u rad popravljene brodske porivne strojeve, pomoćna brodska postrojenja i uređaje
obaviti rutinski pregled opreme i odrediti kada i kakvo održavanje je potrebno
provesti veliki servis brodskih porivnih strojeva
servisirati brodske porivne strojeve, pomoćna brodska postrojenja i uređaje i njihove dijelove
3.
Osiguranje kvalitete radova na brodskim porivnim strojevima, pomoćnim brodskim postrojenjima i uređajima
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
evidentirati ustanovljene kvarove i greške u radu brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
izvijestiti nadređene o kvarovima i greškama u radu brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
evidentirati eventualne greške na dijelovima brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
obavijestiti nadređene o uočenim greškama elemenata brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
provjeriti izvršene radove na popravcima brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
pridržavati se strojarskih normi prilikom popravaka brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
provjeriti točnost ugradnje brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
4.
Radno-tehnička dokumentacija i evidencija radova na brodskim porivnim strojevima, pomoćnim brodskim postrojenjima i uređajima
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
iščitati radno-tehnološku dokumentaciju za radove na brodskim porivnim strojevima, pomoćnim brodskim postrojenjima i uređajima
koristiti radno-tehničku dokumentaciju prilikom utvrđivanja ispravnosti rada brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
iščitati nacrte brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja prilikom rastavljanja
iščitati radni nalog za popravak brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
voditi evidencije popravka brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
iščitati radno-tehničku dokumentaciju za sastavljanje i puštanje u rad brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
koristiti radno-tehničku dokumentaciju pri održavanju brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
voditi evidenciju puštanja u rad brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
voditi dnevnik periodičnih pregleda brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
voditi dnevnika rada pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
voditi dnevnik rada brodskog porivnog stroja
voditi evidenciju alata i opreme za obavljanje radova na brodskim porivnim strojevima, pomoćnim brodskim postrojenjima i uređajima
voditi evidenciju o atestima uređaja i opreme
voditi evidenciju potrebnog/utrošenog materijala
voditi evidenciju radnog vremena i izvršenih radnih zadataka
sastaviti servisni izvještaj koji uključuje materijal, radne sate, putni troška i sl.
5.
Materijalni resursi u radu s brodskim porivnim strojevima, pomoćnim brodskim postrojenjima i uređajima
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti opremu za dijagnosticiranje ispravnosti rada brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
rukovati alatima, opremom i materijalima za rastavljanje i čišćenje brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
rukovati alatima, strojevima i opremom za popravak brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
rukovati alatima, strojevima i opremom za sastavljanje i puštanje brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
6.
Komunikacija i primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
komunicirati s nadređenima, suradnicima i korisnicima usluge popravljanja i servisiranja brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i engleskom jeziku
koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju (IKT) i alate za komunikaciju, radnu dokumentaciju i dijagnostiku brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
komunicirati s nadređenima i suradnicima kod puštanja u rad brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
primijeniti pravila poslovne komunikacije
primijeniti informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u pripremi ugovora i vođenju evidencija
7.
Zaštita na radu i zaštita okoliša
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
planirati sredstva zaštite na radu
osigurati radno mjesto i pripremiti sredstva zaštite na radu za izvođenje radova na brodskim porivnim strojevima, pomoćnim brodskim postrojenjima i uređajima
primijeniti pravila zaštite na radu pri rastavljanju i čišćenju brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
primijeniti pravila zaštite na radu pri popravku brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
primijeniti pravila zaštite na radu pri sastavljanju i puštanju u rad brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
zbrinuti otpadne materijale i dijelove prema pravilima zaštite okoliša
zbrinuti zamijenjeni materijal/dijelove prema pravilima zaštite okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Planiranje i organiziranje radova na brodskom porivnom stroju, pomoćnim brodskim postrojenjima i uređajima
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
planirati materijal potreban za izvođenje zadanih radova na brodskim porivnim strojevima, pomoćnim brodskim postrojenjima i uređajima
planirati alate, strojeve, uređaje i opremu za izvođenje zadanih radova na brodskim porivnim strojevima, pomoćnim brodskim postrojenjima i uređajima
planirati servisne intervale održavanja brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
organizirati vlastiti rad i rad manje grupe na temelju radnog naloga
primijeniti pravila timskog rada
komunicirati s nadređenima, suradnicima i korisnicima usluge popravljanja i servisiranja brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i engleskom jeziku
koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju (IKT) i alate za komunikaciju, radnu dokumentaciju i dijagnostiku brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
planirati sredstva zaštite na radu
2.
Pripremanje radova na brodskim porivnim strojevima, pomoćnim brodskim postrojenjima i uređajima
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
pripremiti materijale, alate, strojeve, uređaje i opremu za izvođenje radova na brodskim porivnim strojevima, pomoćnim brodskim postrojenjima i uređajima
nabaviti dijelove brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
izraditi priručne naprave, pripreme i držače tijekom popravka
iščitati radno-tehnološku dokumentaciju za radove na brodskim porivnim strojevima, pomoćnim brodskim postrojenjima i uređajima
osigurati radno mjesto i pripremiti sredstva zaštite na radu za izvođenje radova na brodskim porivnim strojevima, pomoćnim brodskim postrojenjima i uređajima
3.
Utvrđivanje ispravnosti rada brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
provjeriti ispravnost pojedinih brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
dijagnosticirati kvarove i greške u radu brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
skicirati elemente brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
evidentirati ustanovljene kvarove i greške u radu brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
izvijestiti nadređene o kvarovima i greškama u radu brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
koristiti radno-tehničku dokumentaciju prilikom utvrđivanja ispravnosti rada brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
koristiti opremu za dijagnosticiranje ispravnosti rada brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
4.
Rastavljanje i čišćenje dijelova brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
rastaviti i očistiti dijelove brodskog motora
rastaviti i očistiti brodsko vitlo i opremu za sidrenje
rastaviti i očistiti dijelove brodske dizalice
rastaviti i očistiti kondenzatore i rashladnike
rastaviti i očistiti kormila i kormilske osovine
evidentirati eventualne greške na dijelovima brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
obavijestiti nadređene o uočenim greškama elemenata brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
iščitati nacrte brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja prilikom rastavljanja
rukovati alatima, opremom i materijalima za rastavljanje i čišćenje brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
primijeniti pravila zaštite na radu pri rastavljanju i čišćenju brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
zbrinuti otpadne materijale i dijelove prema pravilima zaštite okoliša
5.
Popravak brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
popraviti brodske sustave i dijelove
popraviti brodske motore i instrumente
popraviti dijelove dizalice
popraviti dijelove brodskih vitla
popraviti rashladnike i kondenzatore
popraviti kormila, propelere i osovinske vodove
provjeriti izvršene radove na popravcima brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
pridržavati se strojarskih normi prilikom popravaka brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
iščitati radni nalog za popravak brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
voditi evidencije popravka brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
rukovati alatima, strojevima i opremom za popravak brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
primijeniti pravila zaštite na radu pri popravku brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
zbrinuti otpadne materijale i dijelove prema pravilima zaštite okoliša
6.
Sastavljanje i puštanje u rad brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
ugraditi brodske sustave i dijelove
ugraditi brodske motore i instrumente
ugraditi dijelove dizalice
ugraditi rashladnike i kondenzatore
ugraditi kormila, propelere i osovinske vodove
ugraditi dijelove brodskih vitla
pustiti u rad popravljene brodske porivne strojeve, pomoćna brodska postrojenja i uređaje
provjeriti točnost ugradnje brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
iščitati radno-tehničku dokumentaciju za sastavljanje i puštanje u rad brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
voditi evidenciju puštanja u rad brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
rukovati alatima, strojevima i opremom za sastavljanje i puštanje brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
komunicirati s nadređenima i suradnicima kod puštanja u rad brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
primijeniti pravila zaštite na radu pri sastavljanju i puštanju u rad brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
7.
Održavanje brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
planirati servisne intervale nakon određenih sati rada brodskog porivnog stroja
obaviti rutinski pregled opreme i odrediti kada i kakvo održavanje je potrebno
provesti veliki servis brodskih porivnih strojeva
servisirati brodske porivne strojeve, pomoćna brodska postrojenja i uređaje i njihove dijelove
koristiti radno-tehničku dokumentaciju pri održavanju brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
voditi dnevnik periodičnih pregleda brodskih porivnih strojeva, pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
voditi dnevnika rada pomoćnih brodskih postrojenja i uređaja
voditi dnevnik rada brodskog porivnog stroja
sastaviti servisni izvještaj koji uključuje materijal, radne sate, putni troška i sl.
zbrinuti zamijenjeni materijal/dijelove prema pravilima zaštite okoliša
8.
Ugovaranje radova i vođenje evidencija
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
pripremiti ponudu za radove na brodskim porivnim strojevima, pomoćnim brodskim postrojenjima i uređajima
voditi evidenciju alata i opreme za obavljanje radova na brodskim porivnim strojevima, pomoćnim brodskim postrojenjima i uređajima
voditi evidenciju o atestima uređaja i opreme
voditi evidenciju potrebnog/utrošenog materijala
voditi evidenciju radnog vremena i izvršenih radnih zadataka
primijeniti pravila poslovne komunikacije
primijeniti informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u pripremi ugovora i vođenju evidencija
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Mehaničar brodskih strojeva / Mehaničarka brodskih strojeva
Datum upisa
22.2.2021
Vrijedi do
5.5.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje