Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Električar/električarka održavanja

Razina HKO
4.1
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7137.14.3 električar/električarka održavanja

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.74.741.7411 Elektroinstalateri/elektroinstalaterke i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Električar/Električarka održavanja provjerava stanje održavanog uređaja ili sustava osjetom, alatom ili drugom opremom. Dokumentira svojstva uređaja koji se mogu osjetiti i utvrđuje neispravnost. Izvršava preventivna mjerenja. Identificira dijelove ili komponente uređaja u kvaru. Radi popravak kvara manjeg opsega ili zamjena dijelova ili komponenti u kvaru. Prati postupak za utvrđivanje i otklanjanje kvara iz uputa proizvođača. Izrađuje, montira i održava elektroormare i električne instalacije. Provjerava rad instalacija i uređaja. Aktivno se služi nacrtima i projektnom dokumentacijom koju zna iščitati, unijeti izmjene i uraditi. Pri tome aktivno osigurava vlastitu sigurnost i sigurnost radnog mjesta koristeći pravilno odabrani alat i pridržavajući se sigurnosnih mjera vezanih za njegove poslove. Pri svim tim poslovima osigurava ispravnost alata ili uređaja za rad i pridržava se propisanih sigurnosnih mjera. Prakticira karijerni profesionalizam i stručno se usavršava sa novim tehnologijama. Aktivno podržava rad u timu, komunicira profesionalno na radnom mjestu.

Uvjeti rada

Električar/Električarka održavanja će obavljati svoje poslove u zatvorenim i otvorenim prostorima, biti izložen visokim i niskim temperaturama, vlažnosti te dugotrajnom stajanju i dugotrajnom hodanju, radu u savijenom položaju, učestalom penjanju, radu na visinama. Također, zahtjeva se dugotrajni koordinirani rad nogu i ruku, te povremeni rad u smjenama. Električar/Električarka održavanja će obavljati svoje poslove strogo pridržavajući se propisa i pravila vezanih uz opasnost i mjera zaštite na radu te osiguravajući sigurnost postupaka povezanih s električnom energijom zbog izloženosti opasnosti od strujnog udara.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Dokumentiranje
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno izraditi ispitno i servisno izvješće
Izraditi korisničku i tehničku dokumentaciju uporabom računalnog programa
Samostalno unijeti sve potrebne izmjene u postojeću dokumentaciju tijekom održavanja
2.
Pripremanje radnog mjesta
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno pripremiti radno mjesto
Samostalno odabrati adekvatni alat za zadani posao
Samostalno održavati alat za radno mjesto
3.
Suradnja i komuniciranje
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pružati podršku timu
prikupiti i dokumentirati korisničke potrebe izravnom komunikacijom s korisnicima
Surađivati s članovima tima
Izvršiti zadatke u timskom okruženju
Planirati i poticati cjeloživotno učenje
Primijeniti hitne postupke u slučajevima opasnosti
Samostalno obavljati operativne zadatke u svrhu ispunjavanja ciljeva i rasporeda
4.
Sigurnost na radnom mjestu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odgovorno provesti mjere sigurnosti i otklanjanja opasnosti na radnom mjestu
Prilagoditi mjere sigurnosti vrsti posla i radnom okruženju
Primijeniti industrijske standarde
Pružiti osnovne postupke prve pomoći na radnom mjestu
Samostalno odabrati, koristiti i primijeniti osobnu zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
5.
Obavljanje temeljnih poslova
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izvesti električnu instalaciju prema zadanom projektu
Označiti kabele, vodiče i priključnice oznakama
Samostalno ugraditi priključnice, sklopke, rasvjetna i druga tijela
Primijeniti znanja iz osnova elektrotehnike, električnih materijala i komponenata
Poznavati dijelove elektroormara i način montaže
Vizualno provjeriti mjerila i pokretne elemente
Prepoznati vibraciju i buku osluškivanjem
Kontrolirati temperature i vibracije dodirom
Poznavati rad uređaja u smislu svojstava koji se mogu osjetiti
Samostalno dokumentirati izmjerena ili zamijećena svojstava uređaja
Evaluirati ranije podatke o obavljenoj provjeri
Samostalno provesti provjeru alatom ili opremom
Izvršiti preventivna mjerenja
Poznavati upute i procedure proizvođača uređaja za održavanje
Pratiti postupke utvrđivanja i otklanjanja kvara iz uputa proizvođača
Samostalno identificirati dio ili komponentu uređaja u kvaru
Analizirati popravljivost dijela ili komponente uređaja u kvaru
Samostalno utvrditi opseg kvara i mogućnosti otklanjanja kvara
Znati postupke ogoljivanja kabela i vođenje izoliranih vodiča do priključnica
Samostalno izvršiti popravak kvara manjeg opsega ili zamjenu dijelova ili komponenti u kvaru
Samostalno specificirati neispravne dijelove ili komponente uređaja za narudžbu
Samostalno se informirati o dijelovima uređaja podobnim za zamjenu prilikom održavanja
6.
Kvaliteta proizvoda, sustava i/ili usluga
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Usporediti specifikacije iz projekta i isporučenu opremu
Koristiti znanja iz električnih strojeva i uređaja, mjerne tehnike i mjerenja
Koristiti metode mjerenja, ispitivanja električnih instalacija i sklopova i/ili uređaja te analize rezultata
Samostalno provjeriti ispravni rad električne instalacije ili uređaja
Poznavati provjeru izvedenih spojeva uzemljenja
7.
Osobni i profesionalni razvoj
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati inovacijski proces
Razumjeti predložena inovativna rješenja za proizvode i procese
Poznavati procese istraživanja i razvoja
Iskazati spremnost za učenje
Održati pažnju tokom izvođenja radnih zadataka
Samostalno pratiti razvoj znanosti i tehnologije u području elektrotehnike
8.
Očuvanje okoliša
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti procedure radi zaštite od opasnih tvari
Koristiti i primijeniti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način u svrhu očuvanja okoliša
Primijeniti važeću regulativu zaštite okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (14)
1.
Izrađivanje i ažuriranje tehničke, korisničke i ostale dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno izraditi ispitno i servisno izvješće
Izraditi korisničku i tehničku dokumentaciju uporabom računalnog programa
Samostalno unijeti sve potrebne izmjene u postojeću dokumentaciju tijekom održavanja
2.
Odabir adekvatnog alata za zadani posao
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno pripremiti radno mjesto
Samostalno odabrati adekvatni alat za zadani posao
Samostalno održavati alat za radno mjesto
3.
Primjenjivanje pravila sigurnosti i standardnih procedura otklanjanja opasnosti
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Odgovorno provesti mjere sigurnosti i otklanjanja opasnosti na radnom mjestu
Prilagoditi mjere sigurnosti vrsti posla i radnom okruženju
Pružiti osnovne postupke prve pomoći na radnom mjestu
Primijeniti procedure radi zaštite od opasnih tvari
4.
Vizualno provjeravanje mjerila i pokretnih elemenata
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Vizualno provjeriti mjerila i pokretne elemente
Prepoznati vibraciju i buku osluškivanjem
Kontrolirati temperature i vibracije dodirom
Poznavati rad uređaja u smislu svojstava koji se mogu osjetiti
5.
Dokumentiranje svojstava uređaja koji se mogu osjetiti
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno dokumentirati izmjerena ili zamijećena svojstava uređaja
Evaluirati ranije podatke o obavljenoj provjeri
6.
Praćenje postupaka za utvrđivanje i otklanjanje kvara iz uputa proizvođača
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno provesti provjeru alatom ili opremom
Izvršiti preventivna mjerenja
Poznavati upute i procedure proizvođača uređaja za održavanje
Pratiti postupke utvrđivanja i otklanjanja kvara iz uputa proizvođača
7.
Identificiranje dijela ili komponente uređaja u kvaru
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno identificirati dio ili komponentu uređaja u kvaru
Analizirati popravljivost dijela ili komponente uređaja u kvaru
Samostalno utvrditi opseg kvara i mogućnosti otklanjanja kvara
8.
Izrađivanje, montiranje i održavanje elektroormara i električnih instalacija
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
izvesti električnu instalaciju prema zadanom projektu
Označiti kabele, vodiče i priključnice oznakama
Samostalno ugraditi priključnice, sklopke, rasvjetna i druga tijela
Primijeniti znanja iz osnova elektrotehnike, električnih materijala i komponenata
Poznavati dijelove elektroormara i način montaže
Znati postupke ogoljivanja kabela i vođenje izoliranih vodiča do priključnica
9.
Popravljanje kvara manjeg opsega ili zamjena dijelova ili komponenti u kvaru
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno izvršiti popravak kvara manjeg opsega ili zamjenu dijelova ili komponenti u kvaru
Samostalno specificirati neispravne dijelove ili komponente uređaja za narudžbu
Samostalno se informirati o dijelovima uređaja podobnim za zamjenu prilikom održavanja
10.
Timska suradnja i komunikacija
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
pružati podršku timu
prikupiti i dokumentirati korisničke potrebe izravnom komunikacijom s korisnicima
Surađivati s članovima tima
Izvršiti zadatke u timskom okruženju
Planirati i poticati cjeloživotno učenje
Primijeniti hitne postupke u slučajevima opasnosti
Samostalno obavljati operativne zadatke u svrhu ispunjavanja ciljeva i rasporeda
11.
Sudjelovanje u inovacijskom procesu
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Poznavati inovacijski proces
Razumjeti predložena inovativna rješenja za proizvode i procese
Poznavati procese istraživanja i razvoja
Iskazati spremnost za učenje
Održati pažnju tokom izvođenja radnih zadataka
Samostalno pratiti razvoj znanosti i tehnologije u području elektrotehnike
12.
Provjera rada instalacije ili uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Koristiti metode mjerenja, ispitivanja električnih instalacija i sklopova i/ili uređaja te analize rezultata
Samostalno provjeriti ispravni rad električne instalacije ili uređaja
Poznavati provjeru izvedenih spojeva uzemljenja
13.
Provjeravanje udovoljavanju opreme zahtjevima iz projekta
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Usporediti specifikacije iz projekta i isporučenu opremu
Koristiti znanja iz električnih strojeva i uređaja, mjerne tehnike i mjerenja
14.
Očuvanje okoliša i primjenjivanje procedura radi zaštite od opasnih tvari
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Primijeniti industrijske standarde
Primijeniti procedure radi zaštite od opasnih tvari
Koristiti i primijeniti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način u svrhu očuvanja okoliša
Primijeniti važeću regulativu zaštite okoliša
Samostalno odabrati, koristiti i primijeniti osobnu zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Električar/električarka održavanja
Datum upisa
18.2.2021
Vrijedi do
26.10.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje