Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Službenik za pružanje informacija turistima / Službenica za pružanje informacija turistima

Razina HKO
4.2
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
Turizam
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

4221.31.4 Hotelijersko-turistički službenik/hotelijersko-turistička službenica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

4.42.422.4221 Organizatori/organizatorice putovanja i službenici/službenice u turističkim agencijama

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Službenik za pružanje informacija turistima / Službenica za pružanje informacija turistima prikuplja i obrađuje informacije od interesa za turiste u destinaciji, informira turiste temeljem njihovih upita te prezentira turistima informacije o destinaciji i njenim mogućnostima za zadovoljavanje potreba turista (kulturne potrebe, potrebe za razonodom i rekreacijom, svakodnevne životne potrebe i sl.).

Službenici / službenice za pružanje informacija turistima mogu raditi u turističkim zajednicama, turističkim informativnim centrima, turističkim agencijama te drugim mjestima namijenjenim za informiranje turista u destinaciji koji se mogu nalaziti u objektima za boravak turista (hotelima, kampovima, resortima... ) ili drugim turističkim odredištima (nacionalni parkovi, parkovi prirode, turističke znamenitosti...).

Posao uključuje intenzivnu komunikaciju s velikim brojem ljudi  po različitim temama. U svom radu se služe raznim uredskim aplikacijama i pomagalima, računalnim programima i aplikacijama za unošenje i ažuriranje informacija kao i evidencija i podataka o klijentima. Mogu raditi samostalno ili u timu, a od njih se očekuje da svoj posao obave u skladu sa pravilima dobre poslovne prakse.

Posao zahtijeva vještinu samoorganiziranja i organiziranja, sistematičnost, vještinu jasnog i preciznog iznošenja informacija na materinjem i barem dva strana jezika, vještinu određivanja prioriteta, vještinu građenja dobrih odnosa s klijentima te uslužnost, gostoljubivost i smirenost.

Uvjeti rada

Posao službenika za pružanje informacija turistima / službenice za pružanje informacija turistima može se obavljati u uredima i na različitim priručnim terenskim punktovima. Pri radu ponekad mogu biti izloženi dugotrajnom stajanju. Posao zahtijeva snalažljivost, informacijsku pismenost te jasan i razgovijetan govor na materinjem i stranim jezicima.

Posao se najčešće odvija u smjenama, moguć je rad vikendom i praznicima. Često je sezonsko zapošljavanje.

Skupovi kompetencija (4)
1.
Osnove informacijske pismenost u turizmu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Identificirati informacije od značaja za turiste i turističku destinaciju
Kategorizirati informacije prema ciljanim skupinama turista u turističkoj destinaciji
Kategorizirati informacije prema vrstama turističkih usluga u turističkoj destinaciji
Koristiti primarne i sekundarne izvore kod prikupljanja informacija o turističkoj destinaciji
Pronaći traženu informaciju i proslijediti je turistima na njima prihvatljiv način
Služiti se provjerenim izvorima informacija
Vrednovati prikupljene informacije obzirom na svrhu prikupljanja
Razlikovati formalne i neformalne izvore informacija
2.
Informiranje turista: izvori informacija o turističkoj destinaciji
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti obrasce za evaluaciju usluga i/ili doživljaja turističke destinacije
Sastaviti dnevna, tjedna, mjesečna i godišnja izvješća prema planu izvješćivanja
Sustavno registrirati upite, primjedbe i prijedloge turista u turističkoj destinaciji
Voditi evidencije o pružateljima turističkih i ostalih usluga u turističkoj destinaciji
Voditi evidencije o turistima u skladu sa zakonskim propisima
Prikupiti informacije o pružateljima turističko ugostiteljskih usluga u turističkoj destinaciji
Prikupiti informacije o znamenitostima, kulturnim spomenicima i drugim osobitostima turističke destinacije
Redovito ažurirati informacije o kulturno umjetničkim događanjima u turističkoj destinaciji
Redovito ažurirati informacije o radnom vremenu i dostupnosti javnih servisa i uslužnih djelatnosti u turističkoj destinaciji
Koristiti se računalnim aplikacijama za vođenje evidencija o turistima
3.
Obrada i prilagodba informacija o turističkoj destinaciji
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odrediti najprimjereniji način vizualizacije podataka u cilju prilagodbe relevantnim medijima i korisnicima u turističkoj destinaciji
Osigurati informativne materijale za turiste u različitim oblicima (audio, video, tiskani...)
Prilagoditi informacije o znamenitostima, kulturnim spomenicima i drugim osobitostima turističke destinacije različitim ciljanim skupinama turista
Prilagoditi informacije za objavu na različitim platformama i medijima
Prilagoditi informativne materijale kulturnim i kulturološkim obilježjima najčešćih turista u turističkoj destinaciji
Pripremiti adrese i kontakte javnih službi u turističkoj destinaciji
Pripremiti informacije za objavu na različitim platformama i medijima
Sudjelovati u obradi i pripremi informacija za izradu promidžbenih materijala turističke destinacije
4.
Komunikacijske vještine u turizmu: Informiranje, savjetovanje i prezentiranje turističkih potencijala turističke destinacije
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Informirati turiste o mogućnostima smještaja u turističkoj destinaciji
Informirati turiste o znamenitostima, kulturnim spomenicima i drugim osobitostima turističke destinacije
Ispitati potrebe turista koristeći se poslovnom komunikacijom i uvažavajući bonton
Koristiti digitalna rješenja u komunikaciji s turistima
Odgovoriti na pisani upit turista koristeći poslovnu komunikaciju i bonton na materinjem i barem dva strana jezika
Odgovoriti na telefonski upit turista koristeći poslovnu komunikaciju i bonton na materinjem i barem dva strana jezika
Prezentirati turistima mogućnosti korištenja različitih kulturnih, sportskih, umjetničkih i drugih sadržaja u turističkoj destinaciji
Razgovarati s turistima na materinjem i barem dva strana jezika poštujući osnove komunikacije licem u lice
Reagirati u stresnim i neugodnim situacijama s turistima koristeći vještine asertivne komunikacije
Savjetovati turiste o dostupnim uslugama turističke destinacije i mogućnostima njihova korištenja
Upoznati turiste s funkcioniranjem javnih servisa u turističkoj destinaciji
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (5)
1.
Prikupljanje informacija o turističkoj destinaciji
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Koristiti primarne i sekundarne izvore kod prikupljanja informacija o turističkoj destinaciji
Služiti se provjerenim izvorima informacija
Razlikovati formalne i neformalne izvore informacija
Voditi evidencije o pružateljima turističkih i ostalih usluga u turističkoj destinaciji
Prikupiti informacije o pružateljima turističko ugostiteljskih usluga u turističkoj destinaciji
Prikupiti informacije o znamenitostima, kulturnim spomenicima i drugim osobitostima turističke destinacije
Redovito ažurirati informacije o kulturno umjetničkim događanjima u turističkoj destinaciji
Redovito ažurirati informacije o radnom vremenu i dostupnosti javnih servisa i uslužnih djelatnosti u turističkoj destinaciji
Pripremiti adrese i kontakte javnih službi u turističkoj destinaciji
2.
Obrađivanje informacija o turističkoj destinaciji i njihova prilagodba ciljanim medijima i skupinama korisnika
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Identificirati informacije od značaja za turiste i turističku destinaciju
Kategorizirati informacije prema ciljanim skupinama turista u turističkoj destinaciji
Kategorizirati informacije prema vrstama turističkih usluga u turističkoj destinaciji
Vrednovati prikupljene informacije obzirom na svrhu prikupljanja
Odrediti najprimjereniji način vizualizacije podataka u cilju prilagodbe relevantnim medijima i korisnicima u turističkoj destinaciji
Osigurati informativne materijale za turiste u različitim oblicima (audio, video, tiskani...)
Prilagoditi informacije o znamenitostima, kulturnim spomenicima i drugim osobitostima turističke destinacije različitim ciljanim skupinama turista
Prilagoditi informacije za objavu na različitim platformama i medijima
Prilagoditi informativne materijale kulturnim i kulturološkim obilježjima najčešćih turista u turističkoj destinaciji
Pripremiti informacije za objavu na različitim platformama i medijima
Sudjelovati u obradi i pripremi informacija za izradu promidžbenih materijala turističke destinacije
3.
Informiranje i savjetovanje turista u turističkoj destinaciji
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pronaći traženu informaciju i proslijediti je turistima na njima prihvatljiv način
Informirati turiste o mogućnostima smještaja u turističkoj destinaciji
Informirati turiste o znamenitostima, kulturnim spomenicima i drugim osobitostima turističke destinacije
Koristiti digitalna rješenja u komunikaciji s turistima
Odgovoriti na pisani upit turista koristeći poslovnu komunikaciju i bonton na materinjem i barem dva strana jezika
Odgovoriti na telefonski upit turista koristeći poslovnu komunikaciju i bonton na materinjem i barem dva strana jezika
Prezentirati turistima mogućnosti korištenja različitih kulturnih, sportskih, umjetničkih i drugih sadržaja u turističkoj destinaciji
Razgovarati s turistima na materinjem i barem dva strana jezika poštujući osnove komunikacije licem u lice
Reagirati u stresnim i neugodnim situacijama s turistima koristeći vještine asertivne komunikacije
Savjetovati turiste o dostupnim uslugama turističke destinacije i mogućnostima njihova korištenja
Upoznati turiste s funkcioniranjem javnih servisa u turističkoj destinaciji
4.
Sudjelovanje u prikupljanju informacija o potrebama turista u turističkoj destinaciji
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pripremiti obrasce za evaluaciju usluga i/ili doživljaja turističke destinacije
Sustavno registrirati upite, primjedbe i prijedloge turista u turističkoj destinaciji
Ispitati potrebe turista koristeći se poslovnom komunikacijom i uvažavajući bonton
5.
Prikupljanje i statistička obrada podataka o turistima sukladno propisima
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Sastaviti dnevna, tjedna, mjesečna i godišnja izvješća prema planu izvješćivanja
Voditi evidencije o turistima u skladu sa zakonskim propisima
Koristiti se računalnim aplikacijama za vođenje evidencija o turistima
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Službenik za pružanje informacija turistima / Službenica za pružanje informacija turistima
Predlagatelj
Datum upisa
18.2.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje