Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Monter/monterka za telekomunikacije

Razina HKO
4.1
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7245.22.3 monter/monterka telekomunikacijskih mreža

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.74.742.7422 Monteri/monterke, serviseri/serviserke informacijsko-komunikacijskih uređaja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Monter/monterka za telekomunikacije je operativni posao koji obuhvaća polaganje, montažu i ugrađivanje telekomunikacijskih kabela, telekomunikacijskih uređaja i telekomunikacijskih sklopova, te sudjelovanje na implementaciji složenijih telekomunikacijskih mreža i sustava. Posao monter/monterka za telekomunikacije također obuhvaća izvođenje mjerenja, testiranje, kontrole i popravaka telekomunikacijskih instalacija i telekomunikacijskih uređaja i sklopova. Posao monter/monterka za telekomunikacije često se obavlja u timu što zahtjeva dobre komunikacijske vještine i vještine rada u timu za razvijanje skladnih međuljudskih odnosa. U radu se monter/monterka za telekomunikacije pridržava pravila struke i propisanih standarda koji se odnose na poslove koji se svakodnevno obavljaju na radnom mjestu.

Uvjeti rada

Monter/monterka za telekomunikacije mora imati visoku razinu spretnosti i koordinacije ruku i prstiju, imati oštar vid, dobar sluh, posjedovati mogućnost raspoznavanja boja i biti dobrog općeg psihofizičkog zdravstvenog stanja bez kroničnih stanja koja utječu na održavanje svijesti i ravnoteže. Posao se u najvećem dijelu obavlja na terenu. Za vrijeme rada na terenu često su izloženi vlazi, niskim temperaturama, buci i vibracijama. Posao zahtjeva dugotrajno čučanje, klečanje, stajanje i hodanje. Veliki dio radnih zadataka zahtjeva rad u skučenim prostorima i na visini uz dugotrajno čučanje, rad u savijenom položaju, sagibanje, penjanje i balansiranje pod utjecajem raznih vremenskih elemenata (oborine, temperature, vjetar...). Zbog opasnosti od pada s visine i udara električne struje nužno je pridržavati se pravila o radu na siguran način i brinuti o sigurnom radnom okruženju posebno u kontekstu pravila zaštite na radu za rad na visini i smanjenje rizika od udara električne struje.

Skupovi kompetencija (11)
1.
Prikupljanje informacija, planiranje i organiziranje rada
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pretražiti Internet s ciljem pronalaska potrebnih informacija za efikasno obavljanje radnih zadataka
Organizirati vlastiti rad prema unaprijed određenom planu s ciljem učinkovitog obavljanja radnih zadataka
2.
Primjenjivanje pravila, procedura i standarda vezanih za struku u obavljanju radnih zadataka
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti industrijske standarde, propise i zakone vezane za struku u obavljanju radnih zadataka
Primijeniti alate i procedure koje proizlaze iz sustava osiguravanja kvalitete u obavljanju radnih zadataka
3.
Upravljanje materijalno-tehničkim resursima u radu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti radno mjesto i održavati radno okruženje urednim, čistim i organiziranim
Pripremiti i koristiti mjerne uređaje i opremu na siguran i pravilan način s ciljem točnog i preciznog mjerenja
Održavati alate i opremu za rad čistima i uredno ih skladištiti
Koristiti se materijalno-tehničkim resursima potrebnima za obavljanje radnih zadataka
4.
Izvođenje mjerenja telekomunikacijskih signala i analiziranje rezultata mjerenja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvesti elektrotehnička mjerenja u skladu s industrijskim standardima, pravilima struke i zahtjevima radnog zadatka
Koristiti generatore signala i druge potrebne instrumente i mjernu opremu u radu
Izmjeriti i korigirati gubitke signala u prijenosnim telekomunikacijskim medijima
5.
Provjeravanje funkcionalnosti i detektiranje smetnji u telekomunikacijskom sustavu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provjeriti stanje i funkcionalnost telekomunikacijske opreme, uređaja i kabela s ciljem otkrivanja kvarova
Detektirati izvore elektromagnetskih smetnji i odrediti njihov uzrok
Prepoznati karakteristike ispravnog funkcionalnog telekomunikacijskog sustava u skladu s industrijskim standardima i pravilima struke
Samostalno koristiti alate za pronalazak kvarova, mjerne uređaje i mjernu opremu potrebnu za obavljanje radnih zadataka
Primijeniti procedure i postupke za testiranje ispravnosti komponenti telekomunikacijskog sustava
Procijeniti vrijeme trajanja otklona kvara na telekomunikacijskom sustavu
Ukloniti uzrok problema ili pronaći privremeno rješenje u komunikaciji između telekomunikacijskih uređaja
Provjeriti stanje i funkcionalnosti dijelova telekomunikacijskog sustava prema zahtjevima korisnika s ciljem otkrivanja kvarova
Utvrditi uzrok smetnje u digitalnom i analognom signalu u pojedinim vrstama medija
6.
Instalacija komponenti za prijenos telekomunikacijskih signala
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Povezati dijelove telekomunikacijske infrastrukture svjetlovodnim nitima, mrežnim kabelima ili koaksijalnim kabelima
Izvesti spajanje električnih vodiča lemljenjem u skladu sa zahtjevima radnog zadatka
Instalirati antene, antenska ožičenja i povezati antenske sustava na žičnu telekomunikacijsku infrastrukturu
Položiti telekomunikacijske kabele koristeći primjerene metode
Ugraditi i spojiti strukturno kabliranje kabelske televizije i izraditi konektore za povezivanje uređaja
Izvesti spajanje svjetlovodnih niti u skladu s industrijskim standardima, pravilima struke i zahtjevima radnog zadatka (npr. fuzijsko spajanje optičkih vlakana)
Zamijeniti, nadograditi i podesiti dotrajale i neispravne dijelove telekomunikacijske opreme, uređaja i kabela
Ugraditi ethernet strukturno kabliranje i izraditi konektore za povezivanje mrežnih i krajnjih uređaja
7.
Ugradnja kućišta i fizičkih elemenata povezivanje dijelova telekomunikacijskog sustava
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti ručne i električne alate za pripremu ugradnje telekomunikacijske opreme, uređaja i kabela
Izraditi telekomunikacijske instalacije u skladu s industrijskim standardima i pravilima struke
Prilagoditi implementaciju telekomunikacijskih uređaja, opreme i prijenosnih medija s ciljem minimiziranja vanjskih elektromagnetskih smetnji
Pripremiti prostor za ugradnju telekomunikacijske opreme, uređaja i kabela u skladu s industrijskim standardima i pravilima struke
Ugraditi mrežne ormare i pravilno ih ožičiti i povezati s ostatkom infrastrukture
Ugraditi primarna i sekundarna (backup) energetska napajanja u mrežne ormare i povezati ih na energetsku mrežu
8.
Izrađivanje i korištenje dokumentacije telekomunikacijskog sustava
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi evidenciju radnih zadataka kroz dnevnik rada
Poznavati strani jezik za praćenje dokumentacije
Samostalno koristiti tehničku dokumentaciju
9.
Suradnja i komunikacija unutar tima
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati pismeno i usmeno na hrvatskom i engleskom jeziku
Služiti se digitalnim alatima za kolaboraciju
10.
Unapređenje stručnih kompetencija, znanja i vještina
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u unapređenju radnih procesa predlaganjem inovativnih ideja
Usvajati nova znanja u okvirima struke te ih implementirati u svakodnevni rad
11.
Primjenjivanje pravila o radu, zaštiti zdravlja i okoliša
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti pravila, postupke i procedure za rad na siguran način u obavljanju radnih zadataka za zaštitu sebe i drugih osoba
Koristiti zaštitnu opremu u skladu s propisima o zaštiti na radu, a posebno za rad na visini i za smanjenje rizika od udara električne struje
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (9)
1.
Planiranje i organiziranje vlastitog rada
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Pretražiti Internet s ciljem pronalaska potrebnih informacija za efikasno obavljanje radnih zadataka
Primijeniti industrijske standarde, propise i zakone vezane za struku u obavljanju radnih zadataka
Primijeniti alate i procedure koje proizlaze iz sustava osiguravanja kvalitete u obavljanju radnih zadataka
Organizirati vlastiti rad prema unaprijed određenom planu s ciljem učinkovitog obavljanja radnih zadataka
2.
Upravljanje materijalno-tehničkim resursima potrebnima za rad na učinkovit način
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Pripremiti radno mjesto i održavati radno okruženje urednim, čistim i organiziranim
Pripremiti i koristiti mjerne uređaje i opremu na siguran i pravilan način s ciljem točnog i preciznog mjerenja
Održavati alate i opremu za rad čistima i uredno ih skladištiti
Koristiti se materijalno-tehničkim resursima potrebnima za obavljanje radnih zadataka
3.
Izvođenje mjerenja na telekomunikacijskim medijima, opremi i uređajima te analiziranje njihovih rezultata
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Provjeriti stanje i funkcionalnost telekomunikacijske opreme, uređaja i kabela s ciljem otkrivanja kvarova
Detektirati izvore elektromagnetskih smetnji i odrediti njihov uzrok
Izvesti elektrotehnička mjerenja u skladu s industrijskim standardima, pravilima struke i zahtjevima radnog zadatka
Koristiti generatore signala i druge potrebne instrumente i mjernu opremu u radu
Izmjeriti i korigirati gubitke signala u prijenosnim telekomunikacijskim medijima
Provjeriti stanje i funkcionalnosti dijelova telekomunikacijskog sustava prema zahtjevima korisnika s ciljem otkrivanja kvarova
4.
Ugrađivanje telekomunikacijske opreme, uređaja i telekomunikacijskih instalacija
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Koristiti ručne i električne alate za pripremu ugradnje telekomunikacijske opreme, uređaja i kabela
Izraditi telekomunikacijske instalacije u skladu s industrijskim standardima i pravilima struke
Prilagoditi implementaciju telekomunikacijskih uređaja, opreme i prijenosnih medija s ciljem minimiziranja vanjskih elektromagnetskih smetnji
Povezati dijelove telekomunikacijske infrastrukture svjetlovodnim nitima, mrežnim kabelima ili koaksijalnim kabelima
Izvesti spajanje električnih vodiča lemljenjem u skladu sa zahtjevima radnog zadatka
Instalirati antene, antenska ožičenja i povezati antenske sustava na žičnu telekomunikacijsku infrastrukturu
Položiti telekomunikacijske kabele koristeći primjerene metode
Ugraditi i spojiti strukturno kabliranje kabelske televizije i izraditi konektore za povezivanje uređaja
Izvesti spajanje svjetlovodnih niti u skladu s industrijskim standardima, pravilima struke i zahtjevima radnog zadatka (npr. fuzijsko spajanje optičkih vlakana)
Zamijeniti, nadograditi i podesiti dotrajale i neispravne dijelove telekomunikacijske opreme, uređaja i kabela
Ugraditi ethernet strukturno kabliranje i izraditi konektore za povezivanje mrežnih i krajnjih uređaja
Pripremiti prostor za ugradnju telekomunikacijske opreme, uređaja i kabela u skladu s industrijskim standardima i pravilima struke
Ugraditi mrežne ormare i pravilno ih ožičiti i povezati s ostatkom infrastrukture
Ugraditi primarna i sekundarna (backup) energetska napajanja u mrežne ormare i povezati ih na energetsku mrežu
5.
Otkrivanje i uklanjanje uzroka problema u radu telekomunikacijske opreme i uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Prepoznati karakteristike ispravnog funkcionalnog telekomunikacijskog sustava u skladu s industrijskim standardima i pravilima struke
Samostalno koristiti alate za pronalazak kvarova, mjerne uređaje i mjernu opremu potrebnu za obavljanje radnih zadataka
Primijeniti procedure i postupke za testiranje ispravnosti komponenti telekomunikacijskog sustava
Procijeniti vrijeme trajanja otklona kvara na telekomunikacijskom sustavu
Ukloniti uzrok problema ili pronaći privremeno rješenje u komunikaciji između telekomunikacijskih uređaja
Utvrditi uzrok smetnje u digitalnom i analognom signalu u pojedinim vrstama medija
6.
Izrađivanje i korištenje dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Voditi evidenciju radnih zadataka kroz dnevnik rada
Poznavati strani jezik za praćenje dokumentacije
Samostalno koristiti tehničku dokumentaciju
7.
Surađivanje u timu
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Komunicirati pismeno i usmeno na hrvatskom i engleskom jeziku
Služiti se digitalnim alatima za kolaboraciju
8.
Stjecanje novih znanja, certifikata i dodatnih kompetencija u okvirima struke
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Sudjelovati u unapređenju radnih procesa predlaganjem inovativnih ideja
Usvajati nova znanja u okvirima struke te ih implementirati u svakodnevni rad
9.
Primjenjivanje pravila o radu na siguran način i zaštiti zdravlja i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Primijeniti pravila, postupke i procedure za rad na siguran način u obavljanju radnih zadataka za zaštitu sebe i drugih osoba
Koristiti zaštitnu opremu u skladu s propisima o zaštiti na radu, a posebno za rad na visini i za smanjenje rizika od udara električne struje
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Monter/monterka za telekomunikacije
Datum upisa
18.2.2021
Vrijedi do
21.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje