Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Komercijalist/Komercijalistica

Razina HKO
4.2
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3415.11.6 Komercijalist/komercijalistica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.33.332 Posrednici/posrednice i zastupnici/zastupnice za prodaju i nabavu

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Komerijalist / komercijalistica  obavlja poslove nabave, prodaje, organizacije poslovanja i logističkih procesa u proizvodnim i uslužnim poduzećima, veleprodaji i maloprodaji te unutarnjoj i vanjskoj trgovini.  Osnovni  zadatak komercijalista je odabrati odgovarajuću robu tijekom procesa nabave, zainteresirati kupca za robu koju nudi tijekom prodajnog procesa, realizirati prodaju i naplatiti prodano te riješiti eventualne probleme klijenata.

 

Prilikom prodajne prezentacije komercijalist / komercijalistica koristi uzorke ili kataloge s detaljnim opisom ponuđene robe, cijenom te informacijama o njenoj dostupnosti i uporabnim svojstvima. Zbog brojnih konkurenata i velike količine slične robe na tržištu, komercijalist treba imati razvijene prezentacijske i pregovaračke prodajne vještine kako bi mogao istaknuti prednosti (kvalitetu, cijenu, uvjete prodaje, uporabna svojstva i slično) robe koju prodaje.  Treba detaljno poznavati svojstva robe da bi mogao preporučiti i/ili odabrati bolju i kvalitetniju robu te procijeniti optimalne troškove kupoprodajnog posla. Osim toga posao komercijalista / komercijalistice se često obavlja i u inozemstvu te je nužno da za obavljanje navedenih poslova koristi bar jedan strani jezik.

 

Komercijalist / komercijalistica koji prodaje proizvode široke potrošnje često predlaže kako i gdje izložiti proizvode. Ako surađuje s veletrgovcima, pomaže im u izradbi promotivnog materijala i promidžbi. Ugovaranje novih poslova važan je dio posla komercijalista. Pri pronalaženju novih klijenata, služi se informacijama dobivenim od postojećih klijenata, pretraživanjem javnih baza podataka o potencijalnim kupcima i dobavljačima, oglašavanjem u specijaliziranim časopisima te aktivno sudjeluje na konferencijama i poslovnim sajmovima. Komercijalist / komercijalistica analizira statističke podatke, priprema izvještaje i obavlja administrativne poslove, primjerice ispunjava izvještaje o troškovima, ugovara sastanke, planira vlastita poslovna putovanja i slično. Proučava literaturu o postojećim i novim proizvodima, prati prodaju, cijene i ponudu proizvoda i usluga svojih konkurenata. S lakoćom koristi informacijsko komunikacijsku tehnologiju, kontinuirano istražuje potencijalna tržišta u zemlji i inozemstvu i redovito se usavršava.

 

Komercijalist / komercijalistica manji dio svog radnog vremena provodi u uredu, a veći na terenu obilazeći stvarne i potencijalne kupce i dobavljače  što  zahtijeva posjedovanje vozačke dozvole 'B' kategorije.

 

Uvjeti rada

Komercijalist/komercijalistica  dio svog radnog vremena provodi u zatvorenom prostoru uz upotrebu umjetnog svjetla. U svom radu koristi računalo, laptop, tablet, telefon, mobitel, skener, pisač, fotokopirni uređaj. Najveći dio posla komercijalist/komercijalistica provodi na terenu obilazeći postojeće i potencijalne kupce i dobavljače što zahtijeva posjedovanje vozačke dozvole 'B' kategorije.  Vrlo često radi u kompetitivnim uvjetima što može biti velik izazov, ali i pritisak, jer je često plaćen na osnovi provizije koja se temelji na vrijednosti ostvarenog posla.

Tijekom rada na poslovima komercijalista/komercijalistice mogu nastupiti teškoće s vidom, kralježnicom i glavoboljama  nastalim zbog dugotrajnog sjedenja i učestalog korištenja informacijsko komunikacijske tehnologije.

 

Skupovi kompetencija (7)
1.
Priprema, organizacija i analiza poslova nabave i prodaje u zemlji i inozemstvu
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati temeljna načela poslovnog planiranja u komercijalnom poslovanju u zemlji i inozemstvu
definirati baze kupaca i dobavljača kao osnovu za pripremu i provođenje komercijalnih aktivnosti poduzeća
planirati posjete poslovnim sajmovima u zemlji i inozemstvu
koristiti javne poslovne baze podataka radi generiranja potencijalnih poslovnih partnera za planiranje komercijalnih aktivnosti
sudjelovati u izradi poslovnog plana poduzeća vezano uz nabavni i prodajni plan u zemlji i inozemstvu
kategorizirati dobavljače u svrhu planiranja i provođenja komercijalnih aktivnost nabave u zemlji i inozemstvu
kategorizirati prodajna mjesta u hodogramu glede veličine i vrste prodajnog prostora radi prilagodbe asortimana (npr. blizina škole, većinska umirovljenička populacija i sl.)
planirati, prilagođavati i analizirati hodogram obilazaka poslovnih partnera radi provođenja komercijalnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu
pratiti i prilagođavati nabavni i prodajni asortiman poduzeća potrebama ciljanog tržišta nabave i prodaje
kontrolirati provedbu planiranja i organiziranja vlastitog komercijalnog rada u poduzeću
predlagati poboljšanja u organizaciji nabavnog i prodajnog poslovanja poduzeća u skladu s aktualnim promjenama na tržištu
istraživati potrebe matičnog poduzeća vezano uz vrstu i količinu nabavnog asortimana
pripremati plan nabave robe za potrebe matičnog (trgovačkog ili proizvođačkog) poduzeća
informirati se o novim proizvodima potencijalnih dobavljača
primjenjivati različite metode kalkulacije nabavne cijene proizvoda iz zemlje i inozemstva
koordinirati načine, uvjete i rokove plaćanja dobavljačima s financijskom službom poduzeća
pripremati i pratiti slijed dokumentacije nužne za proces naručivanja, preuzimanja i skladištenja robe iz zemlje i inozemstva
organizirati pravovremen povrat nekurentnih zaliha dobavljačima
obrađivati upite potencijalnih kupaca u zemlji i inozemstvu
primjenjivati različite metode kalkulacije prodajne cijene proizvoda u zemlji i inozemstvu
provoditi postupke izrade ponude za robu iz vlastite proizvodnje ili veleprodaje za potencijalne kupce u zemlji i inozemstvu
izrađivati naloge za isporuku robe kupcima u zemlji i inozemstvu
provjeravati bonitet novih kupca u svrhu učinkovite naplate sadašnjih i budućih potraživanja
kontrolirati potraživanja od kupaca radi učinkovite naplate robe prodane kupcima u zemlji i inozemstvu
analizirati osnovne računovodstvene i financijske izvještaje u svezi naplate prodane robe
2.
Provedba terenskih komercijalnih poslova nabave i prodaje u zemlji i inozemstvu
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sklapati kupoprodajne ugovore s dobavljačima iz zemlje i inozemstva
provoditi posjete prigodnim sajmovima u zemlji i inozemstvu radi upoznavanja novih dobavljača
plasirati narudžbe za nabavu robe iz zemlje i inozemstva
primjenjivati zakonsku regulativu uz poštivanje kulturoloških različitosti pri nabavi robe iz inozemstva
koordinirati rad dobavljača, prijevoznika, špeditera i osiguravatelja prilikom nabavnog procesa u zemlji i inozemstvu
provoditi posjete prigodnim sajmovima u zemlji i inozemstvu radi upoznavanja novih kupaca
primjenjivati zakone i propise u svezi djelatnosti trgovačke prodaje u zemlji i inozemstvu
sklapati kupoprodajne ugovore s novim kupcima u zemlji i inozemstvu
upravljati kategorijama proizvoda iz vlastitog veleprodajnog ili proizvođačkog asortimana radi efektivnog provođenja prodajnog procesa u zemlji i inozemstvu
pripremati detaljne hodograme za obilazak kupaca uvažavajući načelo teritorijalnog grupiranja kupaca
provoditi obilaske kupaca po planiranom hodogramu
kontrolirati prisutnost asortimana i nivoa cijena na prodajnom mjestu postojećih kupaca u zemlji i inozemstvu
pratiti izlaznost robe na prodajnom mjestu kupca u zemlji i inozemstvu
osigurati i prezentirati uzorke, kataloge i cjenike kupcu u zemlji i inozemstvu radi poticanja prodaje
prezentirati nove proizvode kupcima u zemlji i inozemstvu
sudjelovati u sastavljanju narudžbi za kupaca u dogovoru s kupcem u zemlji i/ili inozemstvu
definirati, implementirati i kontrolirati promotivne aktivnosti u kupčevom prodajnom prostoru
kontrolirati i korigirati izlaganje vlastite robe u prodavaonici kupca rukovodeći se temeljnim načelima merchandisinga
organizirati i koordinirati rad prijevoznika, špeditera i osiguravatelja prilikom isporuke robe kupcima u zemlji i inozemstvu
primjenjivati zakonske i interne procedure postupanja s proizvodima u kupčevom prodajnom prostoru u skladu s protekom roka trajanja
organizirati, koordinirati i provoditi post prodajne usluge kupcima (servis, održavanje, rješavanje reklamacija i dr.)
3.
Provedba marketinških aktivnosti kod poslova nabave i prodaje u zemlji i inozemstvu
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sudjelovati u izradi i provedbi poslovnog plana za poduzetnički pothvat
primjenjivati metode istraživanja tržišta nabave i prodaje u zemlji i inozemstvu
primjenjivati rezultate istraživanja tržišta nabave i prodaje u zemlji i inozemstvu
pratiti direktnu i indirektnu konkurenciju na tržištu u zemlji i inozemstvu
sudjelovati u odlučivanju o asortimanu nabave i prodaje na temelju rezultata istraživanja tržišta nabave i prodaje u zemlji i inozemstvu
4.
Praćenje i evidentiranje komercijalnih dokumenata kod poslova nabave i prodaje u zemlji i inozemstvu
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati zakonske propise i interne akte poduzeća u svezi evidentiranja i arhiviranja poslovne dokumentacije nabave i prodaje robe u zemlji i inozemstvu
prikupljati, izrađivati, evidentirati i pohraniti poslovnu dokumentaciju koja čini podlogu za knjiženje poslovnih događaja nabave i prodaje u zemlji i inozemstvu (kupoprodajni ugovori, ponude, narudžbe, povrate robe i sl.)
evidentirati i ažurirati baze kupaca i dobavljača u zemlji inozemstvu
evidentirati i ažurirati periodične izvještaje o stanju zaliha robe
voditi evidenciju vlastitog radnog vremena na terenu
evidentirati i kontrolirati obračun puta službenog vozila (upisati kilometražu s kilometar sata uz račun od točenja goriva)
pratiti slijed rješavanja pritužbi i reklamacija kupaca shodno internim aktima poduzeća
primjenjivati načela ažurnosti i urednosti pri vođenju poslovne dokumentacije za komercijalne poslove u zemlji i inozemstvu
5.
Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u komercijalnom poslovanju u zemlji i inozemstvu
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti poslovne aplikacije za organizaciju vremena u svrhu učinkovitog organiziranja i izvršavanja poslovnih aktivnosti
upotrebljavati informacijsku tehnologiju i računalne programe za planiranje vlastitih komercijalnih aktivnosti (proračunske tablice, prezentacijske programe i sl.)
koristiti proračunske tablice u svrhu praćenja dinamike i obujma nabave za matično (trgovačko ili proizvođačko) poduzeće
koristiti poslovne informacijske sustave za praćenje postojeće zalihe i starosti robe na skladištu poduzeća i/ili prodajnom mjestu kupca u zemlji i/ili inozemstvu
koristiti poslovne informacijske sustave za evidentiranje i arhiviranje poslovne dokumentacije poduzeća
koristiti suvremene poslovne aplikacije pri poslovnom komuniciranju s dionicima procesa nabave i prodaje u zemlji i inozemstvu
6.
Komunikacija s kupcima i dobavljačima u zemlji i inozemstvu
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati pravila poslovnog bontona i etičkog kodeksa poduzeća u pisanoj i usmenoj komunikaciji s postojećim i potencijalnim poslovnim parterima u zemlji i inozemstvu
primjenjivati uvriježene kulturološke norme i običaje u komunikaciji i realizaciji poslova nabave i prodaje s poslovnim partnerima iz inozemstva
koristiti stručne termine na hrvatskom i jednom stranom jeziku u pisanoj i govornoj komunikaciji s dionicima poslovnih procesa nabave i prodaje u zemlji i inozemstvu
dogovarati poslovne sastanke s postojećim i novim kupcima i dobavljačima u zemlji i inozemstvu
pregovarati s novim kupcima i dobavljačima u zemlji i inozemstvu
7.
Primjena normi i standarda za upravljanje kvalitetom, zaštitom zdravlja i okoliša u komercijalnom poslovanju pri nabavi i prodaji robe u zemlji i inozemstvu
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provoditi cjeloživotno učenje o propisima o gospodarenju uredskim otpadom
kontrolirati ispravnost i dostupnost sredstava za rad (računala, laptopa, dlanovnika, vozila)
primjenjivati zakonske propise, standarde i norme za upravljanje kvalitetom u trgovini na veliko i malo u zemlji i inozemstvu
koristiti poslovne informacijske sustave za praćenje realizacije planova nabave i prodaje u zemlji i inozemstvu
primjenjivati osnovne statističke alate i metode nužne za donošenje odluka kod komercijalnih poslova nabave i prodaje u zemlji i inozemstvu
pratiti zadovoljstvo kupaca i dobavljača za realizirane komercijalne poslove u zemlji i inozemstvu (metodama anketiranja, izravnog promatranja i sl.)
kontrolirati realizaciju promotivnih aktivnosti u kupčevom prodajnom prostoru u zemlji i inozemstvu
sudjelovati u obradi pritužbi i reklamacija kupaca i dobavljača u zemlji i inozemstvu
kontrolirati kvalitetu naručene i prodane robe u zemlji i inozemstvu
informirati nadređene o eventualnoj neusklađenosti naručenih proizvoda od dobavljača i isporučenih proizvoda kupcu u zemlji i inozemstvu
kontrolirati ispravnosti poslovne dokumentacije za komercijalne poslove u zemlji i inozemstvu
primjenjivati zakonske propise o zaštiti na radu i zaštiti okoliša u komercijalnom poslovanju u zemlji i inozemstvu
djelovati ekološki osviješteno racionalno koristeći uredski materijal i energente (npr. gorivo za automobil)
prepoznati važnost poslovnog odlučivanja za zaštitu okoliša
zbrinjavati uredski otpad i stare promotivne materijale sukladno zakonskim propisima
predvidjeti utjecaj poslovnih odluka na zaštitu okoliša i zdravlja
primijeniti ergonomska načela u uredskom i terenskom poslovanju
provoditi cjeloživotno učenje za komercijalne poslove u zemlji i inozemstvu
kontrolirati obveze prema dobavljačima u zemlji i inozemstvu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Planiranje vlastitih komercijalnih aktivnosti
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati temeljna načela poslovnog planiranja u komercijalnom poslovanju u zemlji i inozemstvu
definirati baze kupaca i dobavljača kao osnovu za pripremu i provođenje komercijalnih aktivnosti poduzeća
planirati posjete poslovnim sajmovima u zemlji i inozemstvu
koristiti javne poslovne baze podataka radi generiranja potencijalnih poslovnih partnera za planiranje komercijalnih aktivnosti
sudjelovati u izradi poslovnog plana poduzeća vezano uz nabavni i prodajni plan u zemlji i inozemstvu
kategorizirati dobavljače u svrhu planiranja i provođenja komercijalnih aktivnost nabave u zemlji i inozemstvu
kategorizirati prodajna mjesta u hodogramu glede veličine i vrste prodajnog prostora radi prilagodbe asortimana (npr. blizina škole, većinska umirovljenička populacija i sl.)
planirati, prilagođavati i analizirati hodogram obilazaka poslovnih partnera radi provođenja komercijalnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu
pratiti i prilagođavati nabavni i prodajni asortiman poduzeća potrebama ciljanog tržišta nabave i prodaje
kontrolirati provedbu planiranja i organiziranja vlastitog komercijalnog rada u poduzeću
predlagati poboljšanja u organizaciji nabavnog i prodajnog poslovanja poduzeća u skladu s aktualnim promjenama na tržištu
koristiti poslovne aplikacije za organizaciju vremena u svrhu učinkovitog organiziranja i izvršavanja poslovnih aktivnosti
upotrebljavati informacijsku tehnologiju i računalne programe za planiranje vlastitih komercijalnih aktivnosti (proračunske tablice, prezentacijske programe i sl.)
kontrolirati ispravnost i dostupnost sredstava za rad (računala, laptopa, dlanovnika, vozila)
2.
Pripremanje i provođenje nabavnog procesa u zemlji i inozemstvu
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
istraživati potrebe matičnog poduzeća vezano uz vrstu i količinu nabavnog asortimana
pripremati plan nabave robe za potrebe matičnog (trgovačkog ili proizvođačkog) poduzeća
informirati se o novim proizvodima potencijalnih dobavljača
primjenjivati različite metode kalkulacije nabavne cijene proizvoda iz zemlje i inozemstva
koordinirati načine, uvjete i rokove plaćanja dobavljačima s financijskom službom poduzeća
pripremati i pratiti slijed dokumentacije nužne za proces naručivanja, preuzimanja i skladištenja robe iz zemlje i inozemstva
organizirati pravovremen povrat nekurentnih zaliha dobavljačima
sklapati kupoprodajne ugovore s dobavljačima iz zemlje i inozemstva
provoditi posjete prigodnim sajmovima u zemlji i inozemstvu radi upoznavanja novih dobavljača
plasirati narudžbe za nabavu robe iz zemlje i inozemstva
primjenjivati zakonsku regulativu uz poštivanje kulturoloških različitosti pri nabavi robe iz inozemstva
koordinirati rad dobavljača, prijevoznika, špeditera i osiguravatelja prilikom nabavnog procesa u zemlji i inozemstvu
koristiti proračunske tablice u svrhu praćenja dinamike i obujma nabave za matično (trgovačko ili proizvođačko) poduzeće
kontrolirati obveze prema dobavljačima u zemlji i inozemstvu
3.
Pripremanje i provođenje prodajnog procesa u zemlji i inozemstvu
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
obrađivati upite potencijalnih kupaca u zemlji i inozemstvu
primjenjivati različite metode kalkulacije prodajne cijene proizvoda u zemlji i inozemstvu
provoditi postupke izrade ponude za robu iz vlastite proizvodnje ili veleprodaje za potencijalne kupce u zemlji i inozemstvu
izrađivati naloge za isporuku robe kupcima u zemlji i inozemstvu
provjeravati bonitet novih kupca u svrhu učinkovite naplate sadašnjih i budućih potraživanja
kontrolirati potraživanja od kupaca radi učinkovite naplate robe prodane kupcima u zemlji i inozemstvu
analizirati osnovne računovodstvene i financijske izvještaje u svezi naplate prodane robe
provoditi posjete prigodnim sajmovima u zemlji i inozemstvu radi upoznavanja novih kupaca
primjenjivati zakone i propise u svezi djelatnosti trgovačke prodaje u zemlji i inozemstvu
sklapati kupoprodajne ugovore s novim kupcima u zemlji i inozemstvu
upravljati kategorijama proizvoda iz vlastitog veleprodajnog ili proizvođačkog asortimana radi efektivnog provođenja prodajnog procesa u zemlji i inozemstvu
pripremati detaljne hodograme za obilazak kupaca uvažavajući načelo teritorijalnog grupiranja kupaca
provoditi obilaske kupaca po planiranom hodogramu
kontrolirati prisutnost asortimana i nivoa cijena na prodajnom mjestu postojećih kupaca u zemlji i inozemstvu
pratiti izlaznost robe na prodajnom mjestu kupca u zemlji i inozemstvu
osigurati i prezentirati uzorke, kataloge i cjenike kupcu u zemlji i inozemstvu radi poticanja prodaje
prezentirati nove proizvode kupcima u zemlji i inozemstvu
sudjelovati u sastavljanju narudžbi za kupaca u dogovoru s kupcem u zemlji i/ili inozemstvu
definirati, implementirati i kontrolirati promotivne aktivnosti u kupčevom prodajnom prostoru
kontrolirati i korigirati izlaganje vlastite robe u prodavaonici kupca rukovodeći se temeljnim načelima merchandisinga
organizirati i koordinirati rad prijevoznika, špeditera i osiguravatelja prilikom isporuke robe kupcima u zemlji i inozemstvu
primjenjivati zakonske i interne procedure postupanja s proizvodima u kupčevom prodajnom prostoru u skladu s protekom roka trajanja
organizirati, koordinirati i provoditi post prodajne usluge kupcima (servis, održavanje, rješavanje reklamacija i dr.)
koristiti poslovne informacijske sustave za praćenje postojeće zalihe i starosti robe na skladištu poduzeća i/ili prodajnom mjestu kupca u zemlji i/ili inozemstvu
4.
Vođenje evidencije i arhiviranje dokumentacije u poslovima nabave i prodaje
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati zakonske propise i interne akte poduzeća u svezi evidentiranja i arhiviranja poslovne dokumentacije nabave i prodaje robe u zemlji i inozemstvu
prikupljati, izrađivati, evidentirati i pohraniti poslovnu dokumentaciju koja čini podlogu za knjiženje poslovnih događaja nabave i prodaje u zemlji i inozemstvu (kupoprodajni ugovori, ponude, narudžbe, povrate robe i sl.)
evidentirati i ažurirati baze kupaca i dobavljača u zemlji inozemstvu
evidentirati i ažurirati periodične izvještaje o stanju zaliha robe
voditi evidenciju vlastitog radnog vremena na terenu
evidentirati i kontrolirati obračun puta službenog vozila (upisati kilometražu s kilometar sata uz račun od točenja goriva)
primjenjivati načela ažurnosti i urednosti pri vođenju poslovne dokumentacije za komercijalne poslove u zemlji i inozemstvu
koristiti poslovne informacijske sustave za evidentiranje i arhiviranje poslovne dokumentacije poduzeća
5.
Komuniciranje u pisanom i usmenom obliku s dionicima poslovnih procesa nabave i prodaje u zemlji inozemstvu
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pratiti slijed rješavanja pritužbi i reklamacija kupaca shodno internim aktima poduzeća
koristiti suvremene poslovne aplikacije pri poslovnom komuniciranju s dionicima procesa nabave i prodaje u zemlji i inozemstvu
primjenjivati pravila poslovnog bontona i etičkog kodeksa poduzeća u pisanoj i usmenoj komunikaciji s postojećim i potencijalnim poslovnim parterima u zemlji i inozemstvu
primjenjivati uvriježene kulturološke norme i običaje u komunikaciji i realizaciji poslova nabave i prodaje s poslovnim partnerima iz inozemstva
koristiti stručne termine na hrvatskom i jednom stranom jeziku u pisanoj i govornoj komunikaciji s dionicima poslovnih procesa nabave i prodaje u zemlji i inozemstvu
dogovarati poslovne sastanke s postojećim i novim kupcima i dobavljačima u zemlji i inozemstvu
pregovarati s novim kupcima i dobavljačima u zemlji i inozemstvu
6.
Sudjelovanje u analizi tržišta nabave i tržišta prodaje
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
sudjelovati u izradi i provedbi poslovnog plana za poduzetnički pothvat
primjenjivati metode istraživanja tržišta nabave i prodaje u zemlji i inozemstvu
primjenjivati rezultate istraživanja tržišta nabave i prodaje u zemlji i inozemstvu
pratiti direktnu i indirektnu konkurenciju na tržištu u zemlji i inozemstvu
sudjelovati u odlučivanju o asortimanu nabave i prodaje na temelju rezultata istraživanja tržišta nabave i prodaje u zemlji i inozemstvu
7.
Osiguranje kvalitete u provedbi i kontroli svakodnevnih komercijalnih aktivnosti
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati zakonske propise, standarde i norme za upravljanje kvalitetom u trgovini na veliko i malo u zemlji i inozemstvu
koristiti poslovne informacijske sustave za praćenje realizacije planova nabave i prodaje u zemlji i inozemstvu
primjenjivati osnovne statističke alate i metode nužne za donošenje odluka kod komercijalnih poslova nabave i prodaje u zemlji i inozemstvu
pratiti zadovoljstvo kupaca i dobavljača za realizirane komercijalne poslove u zemlji i inozemstvu (metodama anketiranja, izravnog promatranja i sl.)
kontrolirati realizaciju promotivnih aktivnosti u kupčevom prodajnom prostoru u zemlji i inozemstvu
sudjelovati u obradi pritužbi i reklamacija kupaca i dobavljača u zemlji i inozemstvu
kontrolirati kvalitetu naručene i prodane robe u zemlji i inozemstvu
informirati nadređene o eventualnoj neusklađenosti naručenih proizvoda od dobavljača i isporučenih proizvoda kupcu u zemlji i inozemstvu
kontrolirati ispravnosti poslovne dokumentacije za komercijalne poslove u zemlji i inozemstvu
provoditi cjeloživotno učenje za komercijalne poslove u zemlji i inozemstvu
8.
Primjenjivanje zakonskih propisa o zaštiti zdravlja i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
provoditi cjeloživotno učenje o propisima o gospodarenju uredskim otpadom
primjenjivati zakonske propise o zaštiti na radu i zaštiti okoliša u komercijalnom poslovanju u zemlji i inozemstvu
djelovati ekološki osviješteno racionalno koristeći uredski materijal i energente (npr. gorivo za automobil)
prepoznati važnost poslovnog odlučivanja za zaštitu okoliša
zbrinjavati uredski otpad i stare promotivne materijale sukladno zakonskim propisima
predvidjeti utjecaj poslovnih odluka na zaštitu okoliša i zdravlja
primijeniti ergonomska načela u uredskom i terenskom poslovanju
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Komercijalist/Komercijalistica
Datum upisa
17.2.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća