Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Tehničar za marine i jahte/Tehničarka za marine i jahte

Razina HKO
4.2
Sektor
Promet i logistika
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3142.51.6 Vođa posade marine

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Tehničar za marine i jahte / Tehničarka za marine i jahte je osoba koja samostalno i/ili timski obavlja poslove logistike u dijelu koji seo dnosi na polsovanje marina i najma plovila  i to:  planiranje, organizacija i realizacija sigurnog i ugodnog boravka putnika i plovila u marini, poslovi iznajmljivanja plovila te  poslovi rukovanja i upravljanja plovilima A, B i C kategorije u maloj obalnoj plovidbi. Osobe koje steknu ovu kvalifikaciju biti će u mogućnosti obavljati poslove ugovaranja najma plovila, izrade rasporeda najma plovila, organizacije održavanja plovila na morskom i suhom vezu, istražiti zadovoljstvo putnika i posade u marini uz prijedlog rješenja za poboljšanje kao i organizacije boravka posade i putnika u marini.

Tehničar za marine i jahte/tehničarka za marine i jahte u svojem poslu mora znati uljudno komunicirati na hrvatskom i stranom jeziku, koristiti IKT i specijalizirane računalne aplikacije, poznavati propise vezane uz rukovanje i upravljanje plovilima A, B i C kategorije u maloj obalnoj plovidbi, mora biti spreman za cjeloživotno učenje u dijelu koji se odnosi na uvođenje novih i inovativnih tehnologija ali i uvođenja novih sadržaja u marinama.

Tehničar za marine i jahte/tehničarka za marine i jahte mora biti psihički stabilan, sposoban samostalno donositi odluke unutar zadanih smjernica u promjenjivim uvjetima, imati sklonost timskom radu i moći rješavati izvanredne situacije uz obavezno poznavanje pravila poslovnog bontona i lijepog ponašanja.

Tehničar marine i jahte/tehničarka za marine i jahte može biti zaposle u marinama, tvrtkama za iznajmljivanje plovila i u turističkim agencijama koje se bave organizacijom najma plovila i organizacijom plovidbe na radnim mjestima stručnih djelatnika u marinama, receptivnog osoblja, djelatnika u uredima za iznajmljivanje brodica i jahti, voditelja brodice kategorije „C“, člana posade na jahta ostalih kategorija i mega jahtama.

Uvjeti rada

Tehničar za marine i jahte/tehničarka za marine i jahte treba posjedovati strukovna znanja i vještine, zadovoljiti zahtjeve liječničkog pregleda za pomorce, mora biti komunikativan, poznavati pravila lijepog ponašanja, imati sklonosti timskome radu, biti sposoban samostalno donositi odluke, biti spreman za rad u izvanrednim i stresnim situacijama, biti odgovoran za svoj rad. Tijekom rada tehničar za marine i jahte/tehničarka za marine i jahte izložen je bolestima izazvanim radom u svim vremenskim uvjetima, radom na računalu i radom na otvorenom, opasnostima pri korištenju uređaja i opreme za održavanje i popravke brodica i jahti, radom s putnicima, a moguća je izloženost opasnim kemikalijama kao i opasnostima koje proizlaze iz rada s novcem. Tehničar za marine i jahte/tehničarka za marine i jahte, veći dio vremena, radi na otvorenom prostoru u svim vremenskim uvjetima, a prema potrebi može stalno raditi   u zatvorenom prostoru. Rad se odvija kroz 24 sata, radi pri dnevnom i umjetnom svjetlu. Radi noću. Tijekom rada je izložen promjenama temperature kao i promjenama tlaka.

Skupovi kompetencija (11)
1.
Osiguravanje kvalitete rada u marini
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prikupiti povratne informacije od korisnika usluga marine
Kontrolirati kvalitetu pružene usluge temeljem važećih pravila i propisa
Predlagati načine poboljšanja usluga u marini
2.
Planiranje najma brodica i jahti
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prikupiti podatke o potrebama smještaja brodica i jahti u marini
Izraditi izvješće temeljem podataka o potrebama smještaja brodica i jahti u marini
Izraditi plan najma brodica i jahti u tvrtki za iznajmljivanje plovila
Izraditi plan korištenja brodica i jahti u tvrtki za iznajmljivanje plovila
Prikupiti podatke o potražnji za najmom plovila u tvrtki za iznajmljivanje plovila
Napraviti plan smještaja brodica i jahti na suhom vezu u marini
Izraditi izvješće temeljem podataka o potražnji plovila za najam u tvrtki za iznajmljivanje plovila
Napraviti plan priveza brodica i jahti na morskom vezu u marini
3.
Ekologija i zaštita na radu u marini
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjeniti propise o radnom vremenu poslovanja marine i djelatnika u marini
Nadzirati i provoditi primjenu propisa o zaštiti na radu operativnog osoblja
Primijeniti nacionalne i međunarodne propise o zaštiti ljudskog zdravlja u marinama
Organizirati odvoz otpada iz marine
Primijeniti propise o uporabi opasnih tvari u marinama
Nadzirati rad zaštitarske službe u marini
Nadzirati i provoditi nacionalne i međunarodne propise o zaštiti morskog okoliša u marinama
4.
Organizacija najma plovila i rada u marini
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Organizirati prijem i smještaj brodica i jahti na morskom vezu
Organizirati smještaj posade u marini
Organizirati prihvat i smještaj putnika u marini
Izraditi raspored rada radnika u marini na dnevnoj bazi
Izraditi ponudu za najam veza u marini
Primiti rezervaciju za najam veza u marini
Organizirati prihvat plovila nakon najma u tvrtki za iznajmljivanje plovila
Organizirati prijem i smještaj brodica i jahti na suhom vezu
Organizirati prijem i smještaj mega jahti na morskom vezu
Organizirati predaju plovila u najam u tvrtki za iznajmljivanje plovila
5.
Provjera sigurnosti i ispravnosti plovila, opreme i uređaja
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provjeriti sigurnost morskog veza za brodice
Provjeriti sigurnost morskog veza za jahte
Provjeriti sigurnost morskog veza za mega- jahte
Provjeriti ispravnost plovila i opreme prije isplovljavanja iz marine
Provjeriti ispravnost opreme za privez brodica i jahti na morski vez
Provjeriti ispravnost uređaja za prijevoz i smještaj na suhi vez brodica i jahti u marini
Provjeriti ispravnost brodica, jahti i opreme nakon uplovljavanja u marinu od strane tvrtke za iznajmljivanje plovila
6.
Nadzor i provjera smještaja plovila, putnika i posade u marini
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Nadzirati sigurnost smještaja brodica i jahti na suhi i morski vez u marini
Nadzirati sigurnost brodica i jahti za vrijeme boravka u marini na morskom i suhom vezu
Provoditi kontrolu sigurnosti posade i putnika tijekom boravka u marini
Nadzirati provođenje pravila ponašanja za vrijeme boravka u marini od strane posade i putnika
Koristiti računalni program za smještaj i kontrolu brodica i jahti u marini
Nadzirati sigurnost smještaja brodica na morskom vezu prilikom uplovljavanja u marinu
Voditi brigu o sigurnosti ljudi i infrastrukture u marinama
Nadzirati sigurnost smještaja jahti na morskom vezu prilikom uplovljavanja u marinu
Kontrolirati sigurnost i provedbu pravila boravka posade i putnika u marini
Kontrolirati sigurnost morskog veza za brodice i jahte u marini
Kontrolirati sigurnost suhog veza za brodice i jahte u marini
Nadzirati rad zaštitarske službe
7.
Osnovno održavanje brodica i jahti na morskom i suhom vezu u marini
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Nadzirati veće popravke na brodicama i jahtama na suhom vezu u marini
Organizirati veće popravke na brodicama i jahtama na suhom vezu u marini
Održavati palubnu opremu na brodicama i jahtama u ispravnom stanju u marini
Izvesti manje popravke na brodicama i jahtama na morskom vezu u marini
8.
Upravljanje i rukovanje brodicama i jahtama
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Upravljati plovilom do 500 BT u priobalnoj plovidbi
Rukovati jahtom kategorije „A“ u svim uvjetima plovidbe
Rukovati jahtom kategorije „B“ u svim uvjetima plovidbe
Rukovati brodicom kategorije „C“ u svim uvjetima plovidbe
Upravljati jahtom kategorije „A“ u svim uvjetima plovidbe
Rukovati pogonskim strojem do 1000 kW
Upravljati jahtom kategorije "B" u svim uvjetima plovidbe
Upravljati brodicom kategorije "B" u svim uvjetima plovidbe
Upravljati brodicom kategorije "C" u svim uvjetima plovidbe
Rukovati brodicom kategorije "B" u svim uvjetima plovidbe
Rukovati pogonskim strojem jahta i brodica u priobalnoj plovidbi
9.
Najam plovila u tvrtki za iznajmljivanje plovila
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Ispisati dokumentaciju o izvršenom najmu plovila
Ugovoriti najam veza
Pripremiti dokumente za plovidbu za iznajmljeno plovilo
Voditi očevidnik brodica i jahti u marini
Ispisati dokumentaciju o najmu plovila temeljem ugovorenog najma, a od strane tvrtke za iznajmljivanje plovila
Naplatiti usluge korištenja marine nastale tijekom boravka brodica i jahti u marini
Ispisati dokumentaciju o izvršenom poslu koji se odnosi na boravak brodica i jahti u marini
Izvršiti rezervaciju plovila za najam temeljem izrađene ponude, a od strane tvrtke za iznajmljivanje plovila
10.
Prodajne aktivnosti u tvrtki za iznajmljivanje plovila
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi ponudu za najam plovila od strane tvrtke za iznajmljivanje plovila
Ugovoriti najam plovila temeljem izvršene rezervacije, a od strane tvrtke za iznajmljivanje plovila
Naplatiti uslugu najma plovila temeljem ispisane dokumentacije, a od strane tvrtke za iznajmljivanje plovila
11.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Informirati posadu i putnike o pravilima boravka u marini
Davati upute za rad osoblju marine
Provjeriti ispravnost sredstva komunikacije
Uključiti sredstva komunikacije
Davati informacije o broju i načinu smještaja brodica i jahti u marini naručiteljima zakupa
Dogovarati način obavljanja svakodnevnih dužnosti s osobljem marine
Voditi prodajni razgovor s korisnicima usluge u marini
Riješiti prigovor i/ili žalbu korisnika usluga u marini
Dogovarati način rada s pružateljima uslužnih djelatnosti u marini
Surađivati s operativnim osobljem u marini
Komunicirati s nadležnim pomorskim službama u cilju sigurnog i pravilnog odvijanja prometa u marini
Dogovarati dinamiku i način rada s pružateljima tehničkih djelatnosti u marini
Komunicirati s nadležnim institucijama u okružju marine u cilju pravilnog i sigurnog odvijanja prometa u marini
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (19)
1.
Prikupljanje podataka i izrađivanje izvješća o potražnji i smještaju brodica i jahti
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Prikupiti podatke o potražnji za najmom plovila u tvrtki za iznajmljivanje plovila
Izraditi izvješće temeljem podataka o potražnji plovila za najam u tvrtki za iznajmljivanje plovila
Prikupiti podatke o potrebama smještaja brodica i jahti u marini
Izraditi izvješće temeljem podataka o potrebama smještaja brodica i jahti u marini
2.
Planiranje najma, smještaja i korištenja brodica i jahti na morskom i suhom vezu
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Napraviti plan smještaja brodica i jahti na suhom vezu u marini
Napraviti plan priveza brodica i jahti na morskom vezu u marini
Izraditi plan najma brodica i jahti u tvrtki za iznajmljivanje plovila
Izraditi plan korištenja brodica i jahti u tvrtki za iznajmljivanje plovila
3.
Organiziranje prijema i smještaja brodica i jahti na morskom i suhom vezu
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Organizirati prijem i smještaj brodica i jahti na suhom vezu
Organizirati prijem i smještaj mega jahti na morskom vezu
Organizirati prijem i smještaj brodica i jahti na morskom vezu
4.
Organiziranje boravka putnika i posade kao i primopredaju unajmljenih plovila u marini
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Organizirati prihvat plovila nakon najma u tvrtki za iznajmljivanje plovila
Organizirati predaju plovila u najam u tvrtki za iznajmljivanje plovila
Organizirati prihvat i smještaj putnika u marini
Organizirati smještaj posade u marini
5.
Provjeravanje ispravnosti opreme i uređaja za privez na morski vez i prijevoz i smještanje na suhi vez u marini
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Provjeriti ispravnost plovila i opreme prije isplovljavanja iz marine
Provjeriti ispravnost opreme za privez brodica i jahti na morski vez
Provjeriti ispravnost uređaja za prijevoz i smještaj na suhi vez brodica i jahti u marini
6.
Pripremanje za korištenje računala i sredstava komunikacije u marini
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Provjeriti ispravnost sredstva komunikacije
Uključiti sredstva komunikacije
Koristiti računalni program za smještaj i kontrolu brodica i jahti u marini
7.
Provjeravanje i kontroliranje sigurnosti morskog veza u marini
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Kontrolirati sigurnost morskog veza za brodice i jahte u marini
Kontrolirati sigurnost suhog veza za brodice i jahte u marini
Provjeriti sigurnost morskog veza za brodice
Provjeriti sigurnost morskog veza za jahte
Provjeriti sigurnost morskog veza za mega- jahte
8.
Nadziranje smještaja broda, jahti, posade i putnika u marini
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Nadzirati sigurnost smještaja brodica i jahti na suhi i morski vez u marini
Nadzirati sigurnost brodica i jahti za vrijeme boravka u marini na morskom i suhom vezu
Provoditi kontrolu sigurnosti posade i putnika tijekom boravka u marini
Nadzirati provođenje pravila ponašanja za vrijeme boravka u marini od strane posade i putnika
Nadzirati sigurnost smještaja brodica na morskom vezu prilikom uplovljavanja u marinu
Nadzirati sigurnost smještaja jahti na morskom vezu prilikom uplovljavanja u marinu
Kontrolirati sigurnost i provedbu pravila boravka posade i putnika u marini
9.
Održavanje jahti i brodica na morskom i suhom vezu u marini
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Provjeriti ispravnost brodica, jahti i opreme nakon uplovljavanja u marinu od strane tvrtke za iznajmljivanje plovila
Nadzirati veće popravke na brodicama i jahtama na suhom vezu u marini
Organizirati veće popravke na brodicama i jahtama na suhom vezu u marini
Održavati palubnu opremu na brodicama i jahtama u ispravnom stanju u marini
Izvesti manje popravke na brodicama i jahtama na morskom vezu u marini
10.
Upravljanje brodicama i jahtama u svim uvjetima plovidbe
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Upravljati jahtom kategorije „A“ u svim uvjetima plovidbe
Upravljati jahtom kategorije "B" u svim uvjetima plovidbe
Upravljati brodicom kategorije "B" u svim uvjetima plovidbe
Upravljati brodicom kategorije "C" u svim uvjetima plovidbe
Upravljati plovilom do 500 BT u priobalnoj plovidbi
11.
Rukovanje brodicama i jahtama u svim uvjetima plovidbe
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Rukovati pogonskim strojem do 1000 kW
Rukovati brodicom kategorije "B" u svim uvjetima plovidbe
Rukovati pogonskim strojem jahta i brodica u priobalnoj plovidbi
Rukovati jahtom kategorije „A“ u svim uvjetima plovidbe
Rukovati jahtom kategorije „B“ u svim uvjetima plovidbe
Rukovati brodicom kategorije „C“ u svim uvjetima plovidbe
12.
Pripremanje, provođenje i okončanje boravka brodica i jahti u marini
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Izraditi ponudu za najam veza u marini
Primiti rezervaciju za najam veza u marini
Naplatiti usluge korištenja marine nastale tijekom boravka brodica i jahti u marini
Ispisati dokumentaciju o izvršenom poslu koji se odnosi na boravak brodica i jahti u marini
Izraditi raspored rada radnika u marini na dnevnoj bazi
Ugovoriti najam veza
Pripremiti dokumente za plovidbu za iznajmljeno plovilo
Voditi očevidnik brodica i jahti u marini
13.
Pripremanje, provođenje i okončanje najma plovila u tvrtki za iznajmljivanje plovila
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Ispisati dokumentaciju o najmu plovila temeljem ugovorenog najma, a od strane tvrtke za iznajmljivanje plovila
Izvršiti rezervaciju plovila za najam temeljem izrađene ponude, a od strane tvrtke za iznajmljivanje plovila
Izraditi ponudu za najam plovila od strane tvrtke za iznajmljivanje plovila
Ugovoriti najam plovila temeljem izvršene rezervacije, a od strane tvrtke za iznajmljivanje plovila
Naplatiti uslugu najma plovila temeljem ispisane dokumentacije, a od strane tvrtke za iznajmljivanje plovila
Ispisati dokumentaciju o izvršenom najmu plovila
14.
Komuniciranje s osobljem u marini
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Nadzirati i provoditi primjenu propisa o zaštiti na radu operativnog osoblja
Informirati posadu i putnike o pravilima boravka u marini
Surađivati s operativnim osobljem u marini
Davati upute za rad osoblju marine
15.
Komuniciranje s korisnicima usluga marine
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Davati informacije o broju i načinu smještaja brodica i jahti u marini naručiteljima zakupa
Dogovarati način obavljanja svakodnevnih dužnosti s osobljem marine
Voditi prodajni razgovor s korisnicima usluge u marini
Riješiti prigovor i/ili žalbu korisnika usluga u marini
16.
Komuniciranje s poslovnim subjektima
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Dogovarati način rada s pružateljima uslužnih djelatnosti u marini
Komunicirati s nadležnim pomorskim službama u cilju sigurnog i pravilnog odvijanja prometa u marini
Dogovarati dinamiku i način rada s pružateljima tehničkih djelatnosti u marini
Komunicirati s nadležnim institucijama u okružju marine u cilju pravilnog i sigurnog odvijanja prometa u marini
17.
Provjeravanje kvalitete usluge marine prema važećim propisima
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Predlagati načine poboljšanja usluga u marini
Prikupiti povratne informacije od korisnika usluga marine
Kontrolirati kvalitetu pružene usluge temeljem važećih pravila i propisa
18.
Provođenje mjera sigurnosti, zaštite ljudi i infrastrukture u marini
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primjeniti propise o radnom vremenu poslovanja marine i djelatnika u marini
Nadzirati rad zaštitarske službe u marini
Voditi brigu o sigurnosti ljudi i infrastrukture u marinama
Nadzirati rad zaštitarske službe
19.
Provođenje ekoloških mjera, nacionalnih i međunarodnih propisa o zaštiti ljudskog zdravlja i morskog okoliša u marini
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primijeniti propise o uporabi opasnih tvari u marinama
Nadzirati i provoditi nacionalne i međunarodne propise o zaštiti morskog okoliša u marinama
Primijeniti nacionalne i međunarodne propise o zaštiti ljudskog zdravlja u marinama
Organizirati odvoz otpada iz marine
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za marine i jahte/Tehničarka za marine i jahte
Datum upisa
11.2.2021
Vrijedi do
1.5.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća