Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Znanstveno područje
-
Standardi zanimanja (1)
Standard kvalifikacije više razine
-
CSVET bodovi
134
Broj godina istraživanja
-
Klasa
cjelovita
Ostale potrebe
-
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Kvalifikacija na razini 1.

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Minimalno 180 CSVET bodova, od toga najmanje 120 CSVET bodova na 4. ili višoj razini ishoda učenja; izrada i obrana završnog rada

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
3D modeliranje, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Koristiti alate modula za skiciranje u programu za 3D modeliranje.
Izraditi volumenski model korištenjem alata za to i za ograničenja tijela.
Kreirati sirovac pomoću alata za to u programu za 3D modeliranje. Definirati
Izraditi tehničku dokumentaciju iz 3D modela.
2.
Tehnologija lijevanja materijala i aditivne tehnologije, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Protumačiti osnove metalurgije lijevanja
Analizirati sličnosti i razlike postupaka lijevanja u pješčane kalupe i lijevanja u metalne kalupe
Opisati specijalne postupke lijevanja
Protumačiti princip aditivnih tehnologija
Opisati postupak kako doći do 3D ispisa predmeta
Izvesti 3D ispis jednostavnog modela
3.
Tehnologija obrade materijala deformacijom, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Protumačiti princip obrade deformiranjem
Navesti i protumačiti postupke oblikovanja limova i cijevi (rezanje, ravnanje, savijanje, probijanje, previjanje, duboko vučenje)
Navesti i protumačiti postupke oblikovanja masivnih dijelova (kovanje, valjanje, isprešavanje)
Izabrati odgovarajuću obradu deformiranjem
Izvoditi jednostavne obrade deformiranja (ravnanje, savijanje, probijanje, previjanje i sl.)
4.
Tehničko crtanje i dokumentacija, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati vrste projiciranja.
Koristiti naredbe za crtanje pomoću računala prema pravilima tehničkog crtanja.
Izraditi model u 3D programu koristeći radionički crtež.
5.
Tehnički materijali 2, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati razloge primjena metalnih legura.
Opisati građu tehničkih materijala
Opisati postupke dobivanja čelika.
Primjenjivati ključ za označavanje čelika.
6.
Svojstva tehničkih materijala, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Klasificirati tehničke materijale
Analizirati razloge primjena metalnih legura
Primjenjivati postupke toplinske obrade
Opisati građu tehničkih materijala
Ispitati svojstava tehničkih materijala
Opisati postupke dobivanja čelika
Primjenjivati ključ za označavanje čelika
Predvidjeti primjere upotrebe ostalih materijala (primjerice polimera)
7.
Osnove računalstva, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Prepoznati operacijski sustav i dijelove računala.
Odabrati računalne programe za obradu teksta i tablica.
Odabrati računalne programe za obradu slika, audio i video zapisa.
Odabrati računalne programe za izradu prezentacija.
Odabrati odgovarajuće računalne mreže za pretraživanje Interneta.
Koristiti usluge elektroničke pošte.
Koristiti aplikacije za audio i video komunikaciju.
8.
Primjena propisanih procedura zaštite na radu i gospodarenje otpadom, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primjenjivati protokol pružanja prve pomoći i gašenja požara u slučaju nezgode na strojevima i uređajima za obradu materijala.
Preporučiti tehničke zaštitne mjere sigurnosti pri radu s elektroničkim uređajima i opremom.
Razlikovati pristupe gospodarenja i zbrinjavanja elektroničkog otpada
9.
Osnove tehnologije obrade materijala odvajanjem čestica, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Klasificirati različite tehnologije izrade.
Razlikovati strojeve za obradu odvajanjem čestica prema kriterijima gibanja alata i obratka, položaja radnog vretena itd.
Razlikovati alate koji se primjenjuju na strojevima za obradu odvajanjem čestica.
Razlikovati različite vrste materijala za izradu reznog alata.
Prilagoditi radne režime zavisno o vrsti materijala i stroja na kojem se vrši obrada.
Primjenjivati tehnologiju obrade odvajanjem čestica.
10.
Obrada izratka na CNC tokarilici i glodalici, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Upaliti stroj sa svim radnjama da bi bio spreman za rad.
Postaviti, upisati i umjeriti alate na CNC stroju.
Stegnuti pripremak i postaviti radnu nul-točku.
Učitati program i provjeriti u simulaciji.
Provjeriti točnost korekcije alata u MDA modu rada.
Izraditi prvi komad na CNC stroju.
Izvršiti kontrolu mjera i po potrebi korekciju programa ili alata.
11.
Referentne točke kod CNC obradnih strojeva, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati neovisne geometrijske sustave kod CNC obradnih strojeva i njihove karakteristične nul-točke
Odrediti položaj i orijentaciju koordinatnih osi za različite koordinatne sustave na CNC obradnom stroju
Opisati način postavljanja radne nul-točke (W) na predmet obrade
Postaviti radnu nul-točku (W) na predmet obrade kod tokarenja/glodanja, direktno i koristeći privremenu nul-točku (A)
12.
Struktura i sadržaj programa za CNC obradne strojeve, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati strukturu CNC programa sa specifičnim nazivima dijelova programa
Definirati najčešće adrese koje se koriste pri ručnom programiranju CNC strojeva i njihova značenja
Definirati osnovna pravila pri ručnom pisanju G-koda
Upisati ručnim postupkom CNC program u editor stroja
13.
Koordinatni sustavi kod CNC strojeva, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati različite koordinatne sustave koji se koriste kod CNC strojeva.
Skicirati položaj i orijentaciju koordinatnih sustava kod CNC tokarenja/glodanja.
Odrediti apsolutne i inkrementne koordinate točaka, u pravokutnom koordinatnom sustavu, na predmetu obrade za tokarenje/glodanje
Odrediti koordinate točaka, u polarnom koordinatnom sustavu, na predmetu obrade.
14.
Postupci s alatima kod CNC obradnih strojeva, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Provesti stezanje alata za tokarenje/bušenje u revolver CNC stroja
Provesti stezanje alata za glodanje pomoću stezne čahure na brzo izmjenjivi držač alata i postaviti ga u spremnik stroja
Upisati alat za tokarenje/glodanje/bušenje u bazu podataka CNC stroja
Opisati položaj i značenje referentne točke alata na CNC tokarilici/glodalici za mjerenje alata
Provesti postupak umjeravanja alata na CNC tokarilici/CNC glodalici metodom dodira točke sa poznatim koordinatama
Provesti postupak kontrole točnosti korekcije alata i promjene korekcije
15.
Parametri obrade za CNC obradne strojeve, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati parametre obrade pri CNC strojnoj obradi
Protumačiti što sve prilikom obrade utječe na ispravan odabir parametara obrade
Odabrati ispravne parametre za pojedinu vrstu obrade iz dostupnih izvora (tablice, baze podataka i sl.)
Unijeti u program za CNC stroj određene tehnološke parametre
16.
Postupak ručnog programiranja CNC obradnog stroja, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izraditi plan operacija za CNC obradu prema tehničkom crtežu
Nacrtati plan stezanja za obradu na CNC stroju prema planu operacija
Nacrtati plan rezanja i odrediti koordinate karakterističnim točkama za plan rezanja
Izraditi plan alata za planirane obrade prema tehničkom crtežu
Napisati program (G-kod) prema izrađenoj tehnološkoj dokumentaciji
17.
Pisanje jednostavnih programa za CNC tokarenje i glodanje, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izraditi tehnološku dokumentaciju i na osnovu nje program ručnim postupkom programiranja koristeći naredbe za pravocrtna i kružna gibanja , grubu i finu obradu kod tokarenja.
Izraditi tehnološku dokumentaciju i na osnovu nje program ručnim postupkom programiranja koristeći naredbe za pravocrtna i kružna gibanja, grubu i finu obradu kod glodanja.
Izraditi tehnološku dokumentaciju i na osnovu nje program ručnim postupkom programiranja koristeći standardne cikluse kod tokarenja/glodanja.
Izraditi tehnološku dokumentaciju i na osnovu nje program ručnim postupkom programiranja koristeći kompenzaciju radijusa alata kod glodanja.
Izraditi tehnološku dokumentaciju i na osnovu nje program ručnim postupkom programiranja koristeći polarne koordinate.
Izraditi tehnološku dokumentaciju i na osnovu nje program ručnim postupkom programiranja koristeći pod-program.
18.
Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti tehnički crtež i skicu
Analizirati tehnički crtež
Napisati plan rezanja i povezati s reznim alatima
Formulirati i napisati operacijski list
Kreirati tehnički crtež korištenjem računala
19.
Izbor alata pri tokarenju, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izabrati odgovarajuće tokarske alate potrebne za obradu.
Izabrati odgovarajući oblik tokarskog noža zavisno od konfiguracije obratka
Izabrati odgovarajuću kvalitetu rezne pločice zavisno od vrste materijala koji se obrađuje
Razlikovati ostale alate koje koristimo na tokarilicama: svrdla, razvrtači, upuštači, ureznici
Izabrati rezervne dijelove za odgovarajuće alate
20.
Određivanje režima pri tokarenju, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Odrediti radne režime kod tokarenja iz kataloga reznog alata
Izračunati broj okretaja
Izračunati potrebnu snagu stroja
Odrediti režime za svrdla, upuštala ,razvrtala
21.
Izbor alata pri glodanju, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izabrati odgovarajuće alate potrebne za obradu glodanjem
Razlikovati vrste glodanja i njihove kinematike
Izabrati odgovarajući oblik rezne pločice za glodaču glavu obzirom na konfiguraciju obratka
Izabrati odgovarajuću kvalitetu rezne pločice zavisno od kvalitete materijala koji se obrađuje
Razlikovati ostali alat koji se upotrebljava na glodalicama: alat za iztokarivanje, alat za razvrtavanje, alat za upuštanje, alat za rezanje navoja
Izabrati rezervne dijelove za određene alate koje koristimo na glodalici
22.
Određivanje režima prilikom glodanja, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Odrediti radne režime iz kataloga reznog alata
Izračunati broj okretaja i brzinu posmaka
Izračunati potrebnu snagu stroja
Odrediti režime za svrdla, upuštače, razvrtače
23.
Rukovanje upravljačkom jedinicom CNC stroja, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati funkciju i koristiti dijelove strojne tastature, PC tastature, miša i upravljačkog programa za CNC stroj.
Pokrenuti upravljački program i opisati funkciju pojedinog radnog područja u programu.
Upisati potrebne podatke o alatima, nul-točkama u bazu podataka stroja.
Otvoriti novi editor, upisati program i spremiti ga u određenu mapu.
Namjestiti postavke i pustiti simulaciju obrade u editoru.
24.
Unos i simulacija programa za CNC stroj, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Koristiti upravljačku napravu stroja.
Koristiti programe za prijenos programa za CNC-obradu sa udaljenog računala u memoriju upravljačke naprave CNC-stroja.
Utvrditi kvalitetu izrađenog CNC-programa na temelju simulacije obrade koristeći upravljačku napravu CNC-stroja.
Preurediti program za CNC-obradu na temelju simulacije obrade.
25.
Rezni alati, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Klasificirati rezne alate prema različitim kriterijima.
Opisati geometrijske karakteristike reznih alata za obradu odvajanjem čestica.
Opisati geometrijske karakteristike alata za obradu materijala deformacijom.
Klasificirati vrste materijala za izradu reznih alata i njihove karakteristike.
Navesti označavanje reznih alata
26.
Alatni i CNC-strojevi, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Prepoznati vrste alatnih strojeva prema načinu obrade.
Identificirati alatne strojeve za odvajanje čestica prema vrsti gibanja alata i obratka.
Poznavati princip rada, glavne dijelove i njihovu funkciju alatnih strojeva za obradu odvajanjem čestica.
Klasificirati alatne strojeve za obradu odvajanjem čestica obzirom na položaj radnog vretena, veličinu i namjenu.
Razlikovati klasične i CNC-strojeve za obradu odvajanjem čestica.
Poznavati princip rada, glavne dijelove CNC-strojeva za obradu odvajanjem čestica i njihovu namjenu.
27.
Priprema radnog mjesta, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Stegnuti pripremak prema tehnološkoj dokumentaciji.
Postaviti i upisati alate prema tehnološkoj dokumentaciji.
Provjeriti i po potrebi nadopuniti maziva, stlačeni zrak ili rashladno sredstvo na CNC stroju.
Osigurati stroj i prostor oko stroja za rad na siguran način.
Otpustiti izradak i očistiti stroj nakon rada.
28.
Priprema CNC-tokarilice za rad, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Pripremiti stezne čeljusti.
Predvidjeti mjesto stezanja prema planu stezanja.
Izabrati odgovarajuće alate zavisno od oblika obratka i tehnologije izrade.
Odrediti dimenzije alata.
29.
Priprema CNC-glodalice za rad, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Pripremiti način stezanja.
Predvidjeti mjesto stezanja prema planu stezanja
Izabrati odgovarajuće alate zavisno od tehnologije izrade.
Odrediti dimenzije alata.
30.
Organizacija rada, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Prema kartici materijala odabrati sirovac
Analizirati tehnički crtež
Analizirati obrazac Tehnološkog postupka
Analizirati obrazac Operacijskog lista
Koristiti Listu obavljenih zadataka
Izrađivati zabilješke o specifičnostima određenog posla u cilju izrade kvalitetnog proizvoda
Primijeniti propisane obrasce i procedure u postupanju prilikom uklanjanja grešaka u izradi proizvoda
31.
Jednostavno održavanje stroja, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Koristiti tehničku dokumentaciju stroja.
Primjenjivati različite vrste održavanja stroja.
Popuniti tablicu održavanja stroja.
Provjeriti radne parametre stroja.
Primjenjivati čišćenje stroja tijekom radnog procesa
32.
Komunikacija u radnom okruženju, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Koristiti primjerenu terminologiju u profesionalnoj komunikaciji
Koristiti Internet kao bazu podataka o alatima i materijalima
Koristiti e-mail, društvene mreže te aplikacije za komunikaciju za razmjenu podataka o specifičnostima posla
Primjenjivati pravila timskog rada i suradnje kroz uvažavanje i prihvaćanje mišljenja drugih članova tima
Koristiti Google obrasce, proračunske tablice i word dokumente važne za poslovanje.
33.
Osnovni i pomoćni sklopovi kod CNC obradnih strojeva, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati građu tipičnog CNC obradnog stroja
Komentirati karakteristike različitih elemenata za vođenje gibanja kod CNC strojeva
Komentirati karakteristike elemenata za prijenos gibanja kod CNC strojeva
Raščlaniti dijelove i funkciju upravljačke jedinice za CNC stroj
Razlikovati elektromotorne pogone kod CNC strojeva
Nabrojati pomoćne sklopove kod CNC obradnih strojeva
34.
Kontrola kvalitete u proizvodnji, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati pojam kvalitete i njezine kontrole
Usporediti metode kontrole kvalitete i osiguranja kvalitete
Protumačiti statističku kontrolu kvalitete
Analizirati metode poboljšanja kvalitete
Provoditi kontrolu u radnom procesu
35.
Električne komponente kod CNC strojeva, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati elemente za pogone kod CNC strojeva
Razlikovati elemente upravljačke jedinice kod CNC strojeva.
Razlikovati elemente senzorike kod CNC strojeva.
Razlikovati pomoćne električne uređaje kod CNC strojeva.
36.
Tehnologija i programiranje jednostavnih operacija pri tokarenju, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti naredbe za pravocrtno gibanje G0 i G1 pri izradi programa s više prolaza u gruboj obradi.
Primijeniti naredbe za pravocrtno gibanje G0 i G1 pri gruboj obradi i naredbe za pravocrtno (G0 i G1) i kružno gibanje G2 i G3 u završnoj obradi.
Primijeniti naredbe za pravocrtno gibanje G0 i G1 pri gruboj obradi i naredbe za pravocrtno (G0 i G1) i kružno gibanje (G2 i G3) s kompenzacijom reznog radijusa alata u završnoj obradi.
Primijeniti naredbe za pravocrtno gibanje G0 i G1 pri gruboj obradi i naredbe za pravocrtno (G0 i G1) i kružno gibanje (G2 i G3) s kompenzacijom reznog radijusa alata u završnoj obradi, te naredbe za izradu navoja.
37.
Tehnologija i programiranje jednostavnih operacija pri glodanju, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti naredbe za pravocrtno gibanje G0 i G1 pri izradi programa.
Primijeniti naredbe za pravocrtno gibanje G0 i G1 pri izradi programa za obradu konture iz jednog prolaza s primjenom naredbi za kompenzaciju reznog radijusa.
Primijeniti naredbe za pravocrtno gibanje G0 i G1 pri izradi programa s više prolaza u gruboj obradi s primjenom naredbi za kompenzaciju reznog radijusa.
Primijeniti naredbe za pravocrtno gibanje G0 i G1 pri gruboj obradi i naredbe za pravocrtno (G0 i G1) i kružno gibanje (G2 i G3) s kompenzacijom reznog radijusa alata.
Primijeniti naredbe za pravocrtno gibanje G0 i G1 pri gruboj obradi i naredbe za pravocrtno (G0 i G1) i kružno gibanje (G2 i G3) s kompenzacijom reznog radijusa alata u završnoj obradi, te naredbe za izradu navoja glodanjem.
38.
Tehnologija i programiranje složenih operacija pri tokarenju, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti cikluse za obradu materijala.
Primijeniti cikluse za obradu materijala na složenim konturama i obradu provrta (bušenjem, urezivanjem navoja, razvrtanjem itd.).
Primijeniti cikluse za obradu materijala, bušenje i izradu utora.
Primijeniti cikluse za obradu materijala, bušenje i izradu utora i navoja.
39.
Primjena upravljačke naprave CNC-tokarilice pri programiranju jednostavnih operacija, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati proceduru otvaranja novog programa
Identificirati posljedice u slučaju neispravno određenih parametara pri postavljanju nul-točke obratka
Usporediti popis alata u tablici alata sa alatima potrebnim za izradu novog programa
Usporediti programiranje putem G-koda i dijaloško programiranje
Prezentirati projekcije obratka pri simulaciji obratka
40.
Primjena upravljačke naprave CNC-glodalice pri programiranju jednostavnih operacija, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati proceduru otvaranja novog programa
Identificirati posljedice u slučaju neispravno određenih parametara pri postavljanju nul-točke obratka
Usporediti popis alata u tablici alata sa alatima potrebnim za izradu novog programa
Usporediti programiranje putem G-koda i dijaloško programiranje
Analizirati prednosti korištenja prikaza putanja alata pri simulaciji obratka
41.
Primjena upravljačke naprave CNC-tokarilice pri programiranju složenih operacija, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Identificirati raspoložive cikluse u upravljačkoj napravi CNC-tokarilice
Kreirati vlastite upute za korištenje ciklusa
Analizirati parametre ciklusa za obradu materijala.
Klasificirati cikluse bušenja prema namjeni
Usporediti raspoložive opcije unutar ciklusa za izradu utora
Analizirati ciklus izrade navoja tokarenjem
42.
Primjena upravljačke naprave CNC-glodalice pri programiranju složenih operacija, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Identificirati raspoložive cikluse u upravljačkoj napravi CNC-glodalice
Kreirati vlastite upute za korištenje ciklusa
Analizirati parametre ciklusa za obradu gotovih oblika glodanjem (šablone za glodanje).
Klasificirati cikluse bušenja prema namjeni
43.
Ciklusi za obradu materijala tokarenjem, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Osmisliti vlastite upute za poziv ciklusa za obradu materijala tokarenjem
prezentirati proceduru upisa konture po kojoj se vrši obrada predmeta ciklusom za konkretni izradak
Analizirati izbor parametara ciklusa za obradu materijala
Povezati izabrane parametre ciklusa sa kvalitetom obrađene površine
44.
Ciklusi za obradu navoja tokarenjem, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Osmisliti vlastite upute za poziv ciklusa za obradu navoja tokarenjem
Usporediti specifičnosti upisa parametara različitih vrsta navoja
Analizirati izbor parametara ciklusa za obradu navoja tokarenjem
Povezati izabrane parametre ciklusa sa kvalitetom izrađenog navoja
45.
Ciklusi za obradu bušenjem na CNC-tokarilici, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Osmisliti vlastite upute za poziv pojedinih ciklusa bušenja
Usporediti specifičnosti različitih ciklusa bušenja
Analizirati izbor parametara ciklusa za bušenje
Povezati izabrani ciklus bušenja sa dubinom i zahtjevima postavljenim na provrt
46.
Ciklusi za izradu utora, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Osmisliti vlastite upute za poziv ciklusa za obradu utora
Usporediti specifičnosti upisa parametara različitih vrsta utora (sa i bez skošenja bokova, utori na konusu itd.)
Analizirati izbor parametara ciklusa za izradu utora
Povezati izabrane parametre ciklusa sa kvalitetom izrađenog utora
47.
Tehnologija i programiranje složenih operacija pri glodanju, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti cikluse za čeono poravnavanje
Primijeniti cikluse za čeono poravnavanje i konturno glodanje složenih kontura (iz više prolaza)
Primijeniti cikluse za čeono poravnavanje i konturno glodanje složenih kontura (iz više prolaza), te šablone za izradu kružnih i pravokutnih utora i izdanaka
Primijeniti cikluse za čeono poravnavanje, konturno glodanje složenih kontura (iz više prolaza) i cikluse za obradu provrta (bušenjem, zabušivanjem, tokarenjem, razvrtanjem, urezivanjem navoja) te šablone za izradu kružnih i pravokutnih utora i iz
Primijeniti cikluse za čeono poravnavanje, konturno glodanje složenih kontura (iz više prolaza) i cikluse za obradu bušenjem (bušenjem, razvrtanjem, tokarenjem, urezivanjem navoja), te šablone za izradu kružnih i pravokutnih utora i izdanaka i bu
48.
Podešavanje parametara ciklusa za obradu materijala glodanjem, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Osmisliti vlastite upute za poziv ciklusa za obradu materijala glodanjem
Prezentirati proceduru izbora gotovog predloška oblika (poravnanje čela, utor, džep, izdanak itd.)
Analizirati izbor parametara gotovog predloška oblika
Povezati izabrane parametre ciklusa sa kvalitetom obrađene površine
49.
Podešavanje parametara ciklusa za obradu bušenjem na CNC-glodalici, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Osmisliti vlastite upute za poziv pojedinih ciklusa bušenja
Usporediti specifičnosti različitih ciklusa bušenja
Analizirati izbor parametara ciklusa za bušenje
Povezati izabrani ciklus bušenja sa dubinom i zahtjevima postavljenim na provrt
50.
Nekonvencionalni postupci obrade materijala, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati postupke elektro-erozijske obrade materijala.
Opisati postupak elektro-kemijske obrade materijala.
Opisati postupak obrade plazmom.
Opisati postupak obrade laserom.
Opisati postupak obrade vodenim mlazom.
Koristiti CNC strojeve za zavarivanje materijala.
Koristiti CNC strojeve za precizna mjerenja
51.
Osnovne upravljačke vještine, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati pojam i funkciju poslovnog upravljanja.
Razlikovati poslovne funkcije u organizacijama (nabava, prodaja, skladištenje, marketing, ljudski resursi, financije).
Odrediti promocijske kanale poslovnog subjekta.
Izračunati trošak izrade proizvoda
52.
Fluidika CNC stroja, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Prepoznati osnovne principe rada pneumatskih i hidrauličkih sustava.
Navesti osnovne elemente pneumatskog sustava i njihovu funkcionalnost.
Navesti osnovne elemente hidrauličkog sustava i njihovu funkcionalnost.
Objasniti strukturu pneumatskih komponenti na CNC stroju.
Objasniti strukturu hidrauličkih komponenti na CNC stroju.
Opisati princip rada pneumatskih steznih naprava.
Opisati princip rada hidrauličkih steznih naprava.
Opisati princip rada vakumskih steznih naprava.
53.
Automatizacija industrijskih postrojenja, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Navesti važne povijesne događaje vezane uz razvoj industrije.
Opisati osnovne razloge uvođenja automatizacije industrijskih postrojenja.
Navesti osnovne elemente automatiziranog sustava.
Objasniti strukturu i način rada PLC-a kao dio CNC stroja.
Opisati sustav upravljanja servo i koračnim motorom.
Objasniti princip rada senzora u provedbi automatizacije, te identificirati greške u radu senzora.
Objasniti princip rada aktuatora u provedbi automatizacije, te identificirati greške u radu aktuatora.
Primijeniti automatske stezne naprave.
54.
Primjena mobilnih aplikacija za izbor reznih alata i režima rada, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Koristiti odgovarajuću mobilnu aplikaciju proizvođača alata u svrhu izbora reznog alata.
Koristiti mobilnu aplikaciju proizvođača alata u svrhu pravilnog izbora alata.
Primijeniti mobilnu aplikaciju proizvođača reznog alata za izbor odgovarajuće kvalitete rezne pločice zavisno od vrste materijala koji se obrađuje.
Odrediti radne režime iz kataloga reznog alata.
Izračunati potrebnu snagu stroja.
Simulirati tijek procesa obrade pomoću mobilne aplikacije za simulaciju obrade.
55.
Fleksibilni tehnološki sustavi, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Poznavati osnovne karakteristike fleksibilne automatizacije.
Objasniti elemente i princip rada fleksibilnog proizvodnog sustava (FMS).
Objasniti prednosti fleksibilnog proizvodnog sustava.
Objasniti zadaću i elemente računalom integrirane proizvodnje (CIM).
Definirati osnovne hardverske elemente FMS-a i njihovu ulogu u FMS-u.
Definirati nivoe upravljanja FMS-om
56.
Tehničko crtanje, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
26.4.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti standarde tehničkog crtanja i primijeniti na tehničkom crtežu (vrste crta, kotiranje, mjerila, formati papira)
Objasniti tolerancije oblika i položaja, dosjede i znakove obrade
Čitati radionički crtež
Prikazati lik i tijelo u ravninama projekcije: tlocrt, nacrt i bokocrt
Nacrtati presjek jednostavnog predmeta
Protumačiti vrste i namjenu prostornog predočavanja
Nacrtati jednostavni radionički crtež
Izraditi skice jednostavnih strojarskih dijelova
57.
Tehnički materijali, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
26.4.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Nabrojati vrste i svojstva tehničkih materijala
Objasniti primjenu željeza i čelika
Nabrojati vrste i primjenu obojenih metala
Nabrojati svojstva i vrste polimernih materijala te njihovu primjenu
Prepoznati standardne oznake tehničkih materijala
Nabrojati postupke ispitivanje tehnoloških i mehaničkih svojstava materijala
Protumačiti proces nastanka korozije i postupke zaštite od korozije
58.
Toplinska obrada, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati postupke toplinske obrade s ciljem promjene strukture materijala
Analizirati postupke toplinske obrade s ciljem promjene kemijskog sastava materijala (termokemijske obrade)
Analizirati postupke površinskih kaljenja
Odabrati odgovarajući postupak toplinske obrade
Protumačiti princip i cilj toplinske obrade
59.
Tehnička mehanika, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
26.4.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti pojam i djelovanje sile
Analizirati sustav sila u ravnini
Objasniti statički moment sile
Razlikovati vrste ravnoteže
Odrediti težište jednostavnih presjeka
Nabrojati i opisati vrste naprezanja
Opisati brzinu i ubrzanje kod pravocrtnog i kružnog gibanja
Objasniti energiju, rad i snagu
60.
Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti pravila, obveze i odgovornosti poslodavaca i pojedinaca u sustavu zaštite na radu
Primijeniti postupke zaštite na radu i zdravlja ljudi korištenjem osobnih zaštitnih sredstava i opreme
Opisati požarne opasnosti i mjere zaštite od požara
Povezati postupke zaštite pri radu s kemikalijama i mjerama zaštite
Razlikovati vrste izvora opasnosti i štetnosti od električne energije na čovjeka
Preporučiti tehničke zaštitne mjere sigurnosti pri radu s elektroničkim uređajima, električnom opremom i/ili elektroenergetskim sustavima sukladno hrvatskim normama niza HRN EN 50110
Provesti mjere oslobađanja iz strujnog kruga i pružanja prve pomoći unesrećenima od električne energije
Razlikovati pristupe gospodarenja i zbrinjavanja otpadne električne i elektroničke opreme (EE otpad) u skladu s Direktivom 2012/19/EU
Predvidjeti utjecaj EE otpada i njegove obrade na čovjeka i okoliš
61.
Tehnologije obrade materijala, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
26.4.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati vrste postupaka ručnih obrada
Poznavati vrste i geometriju reznih alata
Razlikovati materijale za izradu reznih alata
Poznavati i odabrati alate za ručnu obradu materijala
Protumačiti princip obrade deformiranjem i savijanjem
Objasniti vrste obrada spajanjem
Nabrojati vrste strojnih obrada
Objasniti režime obrade
Protumačiti princip i cilj toplinske obrade
62.
Metode i načini mjerenje u strojarstvu, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
26.4.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Nabrojati mjerne uređaje za mjerenje dimenzija, oblika, stanja površina obratka
Nabrojati ispitna sredstva za mjerenje
Definirati grešku mjerenja
Očitavati mjerne instrumenate (pomično mjerilo, mikrometar, komparator)
63.
Ručna obrada, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izvršiti ručnu obradu odvajanjem čestica
Izvršiti ručnu obradu sječenjem
Izvršiti obradu savijanjem i deformiranjem
Izvršiti izradu navoja
64.
Tolerancije i dosjedi, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
26.4.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati dosjede i tolerancije
Objasniti razliku između pojedinih vrsta dosjeda
Izračunati tolerancije strojnih dijelova i dosjeda
Kreirati tolerancije strojnih dijelova
65.
Elementi strojeva, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
26.4.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Navesti podjelu strojnih elemenata
Opisati elemente rastavljivih spojeva
Objasniti vrste i primjenu navoja u vijčanim spojevima
Razlikovati nerastavljive spojeve
Protumačiti vrste zavarenih, lemljenih i lijepljenih spojeva
Navesti podjelu zakovica i zakovičnih spojeva
Protumačiti primjenu osovina, vratila, ležajeva i spojki
Nabrojati i objasniti vrste prijenosa snage
Nabrojati elemente za protok i regulaciju
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (8)
1.
Primjenjivanje propisanih procedura
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
primijeniti regulativu zaštite okoliša
učinkovito gospodariti energijom
odgovorno gospodariti otpadom
poštivati pravila ponašanja u skladu s pravilima poslovne organizacije
poštivati pravila tajnosti podataka
poštivati pravila rada na siguran način
primijeniti regulativu zaštite od požara
2.
Komunikacija u poslovnom i radnom okruženju
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poticati interakciju i otvorenu komunikaciju i inovativnost u timu
prenositi informacije o procesu proizvodnje u cilju veće produktivnosti ili uklanjanja grešaka
izvještavati o provedbi dodijeljenih zadataka
komunicirati učinkovito sa suradnicima, voditeljem projekta i kupcima
obavještavati o uočenim problemima, greškama i rizicima u provedbi dodijeljenih zadataka
koristiti IKT u komunikaciji
prenositi tehničke informacije tijekom promjene smjene
pružati podršku timu i poštivati etički kodeks
3.
Poznavanje svojstava materijala i osnova tehnologija obrade materijala
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poznavati vrste i svojstva materijala
poznavati tehnologije obrada odvajanjem čestica
poznavati tehnologije toplinske obrade materijala
poznavati aditivne tehnologije
poznavati tehnologije lijevanja
poznavati tehnologije obrade deformiranjem
poznavati tehnologije zavarivanja
poznavati obradne strojeve
poznavati alate i režime rada
4.
Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi jednostavni operacijski list
izraditi jednostavni plan rezanja s određenim reznim alatima
izraditi složeni operacijski list
izraditi složeni plan rezanja s određenim reznim alatima
čitati radionički crtež
izraditi jednostavni tehnički crtež i skiciranje
izraditi jednostavni crtež korištenjem računala
izraditi plan stezanja sirovca, izratka
5.
Programiranje CNC stroja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
unijeti program u upravljačku jedinicu služeći se stručnom terminologijom na stranom jeziku
pokrenuti simulacije programa služeći se stručnom terminologijom na stranom jeziku
ispraviti greške u programu služeći se stručnom terminologijom
izraditi jednostavni CNC program
izraditi složeni CNC program
odrediti režime rada alata
6.
Pripremanje radnog mjesta
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
osigurati stroj i prostor oko stroja za rad na siguran način
uključiti stroj u skladu s tehničkim uputama
provjeriti razinu i svojstva rashladne tekućine
pokretati referentne točke
zagrijati stroj na radnu temperaturu
pripremati mjerne uređaje i kontrolnike
pripremati stezne naprave
pripremati sredstava zaštite na radu
pripremati odgovarajuće rezne alate prema planu reznog alata
provjeriti stanje reznog alata po pitanju istrošenosti ili oštećenosti
umjeravati rezni alat
umetati rezni alat
provjeriti dimenzije i stanja sirovca radnog obratka
provjeriti tlak komprimiranog zraka
provjeriti razinu i svojstva maziva
7.
Posluživanje i rad na CNC stroju
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
stezati i centrirati sirovac, obradak prema planu stezanja ili tehnološkoj dokumentaciji
postaviti nul točke obratka
razlikovati istrošene (oštećene) rezne alate od ispravnih
izmijeniti istrošene i zatupljene dijelove reznog alata
promijeniti oštećeni i polomljeni alat
nadzirati proces obrade vizualno i auditivno
otpustiti obradak
očistiti i pripremiti obradak za daljnji rad
vizualno kontrolirati stroj
kontrolirati rashladne tekućine tijekom rada stroja
kontrolirati odvođenje strugotine
očistiti radne površine stroja, steznih naprava i radni prostor
korigirati program
pustiti stroj u rad u skladu prema pravilniku o radu na siguran način
propisno zaustaviti stroj
kontrolirati razine maziva tijekom rada stroja
8.
Mjerenje i kontrola u proizvodnom procesu
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
detaljno prekontrolirati mjere na prvom komadu
korigirati umjereni rezni alat radi postizanja zadanih tolerancija
kontrolirati definirane mjere prema tehničkom nacrtu i kontrolnoj listi tijekom rada
kontrolirati režime rada, radi postizanja kvaliteta obrađenih površina
poznavati tehnike mjerenja
poznavati mjerne sustave
koristiti različite mjerne i kontrolne uređaje, alate
poznavati tehničke simbole na nacrtu
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (202)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
3D modeliranje Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
3D modeliranje Programiranje CNC stroja
Tehnologija lijevanja materijala i aditivne tehnologije Primjenjivanje propisanih procedura
Tehnologija lijevanja materijala i aditivne tehnologije Poznavanje svojstava materijala i osnova tehnologija obrade materijala
Tehnologija obrade materijala deformacijom Primjenjivanje propisanih procedura
Tehnologija obrade materijala deformacijom Poznavanje svojstava materijala i osnova tehnologija obrade materijala
Tehničko crtanje i dokumentacija Komunikacija u poslovnom i radnom okruženju
Tehničko crtanje i dokumentacija Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Tehničko crtanje i dokumentacija Mjerenje i kontrola u proizvodnom procesu
Tehnički materijali 2 Poznavanje svojstava materijala i osnova tehnologija obrade materijala
Tehnički materijali 2 Programiranje CNC stroja
Svojstva tehničkih materijala Poznavanje svojstava materijala i osnova tehnologija obrade materijala
Svojstva tehničkih materijala Posluživanje i rad na CNC stroju
Osnove računalstva Komunikacija u poslovnom i radnom okruženju
Osnove računalstva Programiranje CNC stroja
Primjena propisanih procedura zaštite na radu i gospodarenje otpadom Primjenjivanje propisanih procedura
Primjena propisanih procedura zaštite na radu i gospodarenje otpadom Komunikacija u poslovnom i radnom okruženju
Primjena propisanih procedura zaštite na radu i gospodarenje otpadom Pripremanje radnog mjesta
Osnove tehnologije obrade materijala odvajanjem čestica Primjenjivanje propisanih procedura
Osnove tehnologije obrade materijala odvajanjem čestica Poznavanje svojstava materijala i osnova tehnologija obrade materijala
Osnove tehnologije obrade materijala odvajanjem čestica Posluživanje i rad na CNC stroju
Obrada izratka na CNC tokarilici i glodalici Primjenjivanje propisanih procedura
Obrada izratka na CNC tokarilici i glodalici Poznavanje svojstava materijala i osnova tehnologija obrade materijala
Obrada izratka na CNC tokarilici i glodalici Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Obrada izratka na CNC tokarilici i glodalici Programiranje CNC stroja
Obrada izratka na CNC tokarilici i glodalici Pripremanje radnog mjesta
Obrada izratka na CNC tokarilici i glodalici Posluživanje i rad na CNC stroju
Obrada izratka na CNC tokarilici i glodalici Mjerenje i kontrola u proizvodnom procesu
Referentne točke kod CNC obradnih strojeva Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Referentne točke kod CNC obradnih strojeva Programiranje CNC stroja
Struktura i sadržaj programa za CNC obradne strojeve Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Struktura i sadržaj programa za CNC obradne strojeve Programiranje CNC stroja
Koordinatni sustavi kod CNC strojeva Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Koordinatni sustavi kod CNC strojeva Programiranje CNC stroja
Postupci s alatima kod CNC obradnih strojeva Primjenjivanje propisanih procedura
Postupci s alatima kod CNC obradnih strojeva Programiranje CNC stroja
Postupci s alatima kod CNC obradnih strojeva Pripremanje radnog mjesta
Parametri obrade za CNC obradne strojeve Primjenjivanje propisanih procedura
Parametri obrade za CNC obradne strojeve Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Parametri obrade za CNC obradne strojeve Programiranje CNC stroja
Parametri obrade za CNC obradne strojeve Posluživanje i rad na CNC stroju
Postupak ručnog programiranja CNC obradnog stroja Programiranje CNC stroja
Postupak ručnog programiranja CNC obradnog stroja Posluživanje i rad na CNC stroju
Pisanje jednostavnih programa za CNC tokarenje i glodanje Primjenjivanje propisanih procedura
Pisanje jednostavnih programa za CNC tokarenje i glodanje Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Pisanje jednostavnih programa za CNC tokarenje i glodanje Programiranje CNC stroja
Pisanje jednostavnih programa za CNC tokarenje i glodanje Posluživanje i rad na CNC stroju
Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije Komunikacija u poslovnom i radnom okruženju
Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Izbor alata pri tokarenju Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Izbor alata pri tokarenju Programiranje CNC stroja
Izbor alata pri tokarenju Pripremanje radnog mjesta
Izbor alata pri tokarenju Posluživanje i rad na CNC stroju
Izbor alata pri tokarenju Mjerenje i kontrola u proizvodnom procesu
Određivanje režima pri tokarenju Komunikacija u poslovnom i radnom okruženju
Određivanje režima pri tokarenju Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Određivanje režima pri tokarenju Programiranje CNC stroja
Određivanje režima pri tokarenju Pripremanje radnog mjesta
Određivanje režima pri tokarenju Posluživanje i rad na CNC stroju
Određivanje režima pri tokarenju Mjerenje i kontrola u proizvodnom procesu
Izbor alata pri glodanju Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Izbor alata pri glodanju Programiranje CNC stroja
Izbor alata pri glodanju Pripremanje radnog mjesta
Izbor alata pri glodanju Posluživanje i rad na CNC stroju
Izbor alata pri glodanju Mjerenje i kontrola u proizvodnom procesu
Određivanje režima prilikom glodanja Komunikacija u poslovnom i radnom okruženju
Određivanje režima prilikom glodanja Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Određivanje režima prilikom glodanja Programiranje CNC stroja
Određivanje režima prilikom glodanja Pripremanje radnog mjesta
Određivanje režima prilikom glodanja Posluživanje i rad na CNC stroju
Određivanje režima prilikom glodanja Mjerenje i kontrola u proizvodnom procesu
Rukovanje upravljačkom jedinicom CNC stroja Primjenjivanje propisanih procedura
Rukovanje upravljačkom jedinicom CNC stroja Programiranje CNC stroja
Rukovanje upravljačkom jedinicom CNC stroja Posluživanje i rad na CNC stroju
Unos i simulacija programa za CNC stroj Primjenjivanje propisanih procedura
Unos i simulacija programa za CNC stroj Komunikacija u poslovnom i radnom okruženju
Unos i simulacija programa za CNC stroj Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Unos i simulacija programa za CNC stroj Programiranje CNC stroja
Unos i simulacija programa za CNC stroj Pripremanje radnog mjesta
Unos i simulacija programa za CNC stroj Posluživanje i rad na CNC stroju
Rezni alati Poznavanje svojstava materijala i osnova tehnologija obrade materijala
Rezni alati Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Rezni alati Programiranje CNC stroja
Rezni alati Pripremanje radnog mjesta
Rezni alati Posluživanje i rad na CNC stroju
Alatni i CNC-strojevi Poznavanje svojstava materijala i osnova tehnologija obrade materijala
Alatni i CNC-strojevi Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Alatni i CNC-strojevi Pripremanje radnog mjesta
Priprema radnog mjesta Primjenjivanje propisanih procedura
Priprema radnog mjesta Pripremanje radnog mjesta
Priprema CNC-tokarilice za rad Primjenjivanje propisanih procedura
Priprema CNC-tokarilice za rad Pripremanje radnog mjesta
Priprema CNC-tokarilice za rad Posluživanje i rad na CNC stroju
Priprema CNC-glodalice za rad Primjenjivanje propisanih procedura
Priprema CNC-glodalice za rad Pripremanje radnog mjesta
Priprema CNC-glodalice za rad Posluživanje i rad na CNC stroju
Organizacija rada Primjenjivanje propisanih procedura
Organizacija rada Komunikacija u poslovnom i radnom okruženju
Organizacija rada Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Jednostavno održavanje stroja Primjenjivanje propisanih procedura
Jednostavno održavanje stroja Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Jednostavno održavanje stroja Posluživanje i rad na CNC stroju
Komunikacija u radnom okruženju Komunikacija u poslovnom i radnom okruženju
Komunikacija u radnom okruženju Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Osnovni i pomoćni sklopovi kod CNC obradnih strojeva Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Osnovni i pomoćni sklopovi kod CNC obradnih strojeva Posluživanje i rad na CNC stroju
Kontrola kvalitete u proizvodnji Primjenjivanje propisanih procedura
Kontrola kvalitete u proizvodnji Komunikacija u poslovnom i radnom okruženju
Kontrola kvalitete u proizvodnji Mjerenje i kontrola u proizvodnom procesu
Električne komponente kod CNC strojeva Primjenjivanje propisanih procedura
Električne komponente kod CNC strojeva Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Električne komponente kod CNC strojeva Posluživanje i rad na CNC stroju
Tehnologija i programiranje jednostavnih operacija pri tokarenju Primjenjivanje propisanih procedura
Tehnologija i programiranje jednostavnih operacija pri tokarenju Programiranje CNC stroja
Tehnologija i programiranje jednostavnih operacija pri tokarenju Pripremanje radnog mjesta
Tehnologija i programiranje jednostavnih operacija pri tokarenju Posluživanje i rad na CNC stroju
Tehnologija i programiranje jednostavnih operacija pri glodanju Primjenjivanje propisanih procedura
Tehnologija i programiranje jednostavnih operacija pri glodanju Programiranje CNC stroja
Tehnologija i programiranje jednostavnih operacija pri glodanju Pripremanje radnog mjesta
Tehnologija i programiranje jednostavnih operacija pri glodanju Posluživanje i rad na CNC stroju
Tehnologija i programiranje složenih operacija pri tokarenju Primjenjivanje propisanih procedura
Tehnologija i programiranje složenih operacija pri tokarenju Programiranje CNC stroja
Tehnologija i programiranje složenih operacija pri tokarenju Pripremanje radnog mjesta
Tehnologija i programiranje složenih operacija pri tokarenju Posluživanje i rad na CNC stroju
Primjena upravljačke naprave CNC-tokarilice pri programiranju jednostavnih operacija Primjenjivanje propisanih procedura
Primjena upravljačke naprave CNC-tokarilice pri programiranju jednostavnih operacija Programiranje CNC stroja
Primjena upravljačke naprave CNC-tokarilice pri programiranju jednostavnih operacija Posluživanje i rad na CNC stroju
Primjena upravljačke naprave CNC-glodalice pri programiranju jednostavnih operacija Primjenjivanje propisanih procedura
Primjena upravljačke naprave CNC-glodalice pri programiranju jednostavnih operacija Programiranje CNC stroja
Primjena upravljačke naprave CNC-glodalice pri programiranju jednostavnih operacija Posluživanje i rad na CNC stroju
Primjena upravljačke naprave CNC-tokarilice pri programiranju složenih operacija Primjenjivanje propisanih procedura
Primjena upravljačke naprave CNC-tokarilice pri programiranju složenih operacija Programiranje CNC stroja
Primjena upravljačke naprave CNC-tokarilice pri programiranju složenih operacija Posluživanje i rad na CNC stroju
Primjena upravljačke naprave CNC-glodalice pri programiranju složenih operacija Primjenjivanje propisanih procedura
Primjena upravljačke naprave CNC-glodalice pri programiranju složenih operacija Programiranje CNC stroja
Primjena upravljačke naprave CNC-glodalice pri programiranju složenih operacija Posluživanje i rad na CNC stroju
Ciklusi za obradu materijala tokarenjem Primjenjivanje propisanih procedura
Ciklusi za obradu materijala tokarenjem Programiranje CNC stroja
Ciklusi za obradu materijala tokarenjem Pripremanje radnog mjesta
Ciklusi za obradu materijala tokarenjem Posluživanje i rad na CNC stroju
Ciklusi za obradu navoja tokarenjem Primjenjivanje propisanih procedura
Ciklusi za obradu navoja tokarenjem Programiranje CNC stroja
Ciklusi za obradu navoja tokarenjem Pripremanje radnog mjesta
Ciklusi za obradu navoja tokarenjem Posluživanje i rad na CNC stroju
Ciklusi za obradu bušenjem na CNC-tokarilici Primjenjivanje propisanih procedura
Ciklusi za obradu bušenjem na CNC-tokarilici Programiranje CNC stroja
Ciklusi za obradu bušenjem na CNC-tokarilici Pripremanje radnog mjesta
Ciklusi za obradu bušenjem na CNC-tokarilici Posluživanje i rad na CNC stroju
Ciklusi za izradu utora Primjenjivanje propisanih procedura
Ciklusi za izradu utora Programiranje CNC stroja
Ciklusi za izradu utora Pripremanje radnog mjesta
Ciklusi za izradu utora Posluživanje i rad na CNC stroju
Tehnologija i programiranje složenih operacija pri glodanju Primjenjivanje propisanih procedura
Tehnologija i programiranje složenih operacija pri glodanju Programiranje CNC stroja
Tehnologija i programiranje složenih operacija pri glodanju Pripremanje radnog mjesta
Tehnologija i programiranje složenih operacija pri glodanju Posluživanje i rad na CNC stroju
Podešavanje parametara ciklusa za obradu materijala glodanjem Primjenjivanje propisanih procedura
Podešavanje parametara ciklusa za obradu materijala glodanjem Programiranje CNC stroja
Podešavanje parametara ciklusa za obradu materijala glodanjem Pripremanje radnog mjesta
Podešavanje parametara ciklusa za obradu materijala glodanjem Posluživanje i rad na CNC stroju
Podešavanje parametara ciklusa za obradu bušenjem na CNC-glodalici Primjenjivanje propisanih procedura
Podešavanje parametara ciklusa za obradu bušenjem na CNC-glodalici Programiranje CNC stroja
Podešavanje parametara ciklusa za obradu bušenjem na CNC-glodalici Pripremanje radnog mjesta
Podešavanje parametara ciklusa za obradu bušenjem na CNC-glodalici Posluživanje i rad na CNC stroju
Nekonvencionalni postupci obrade materijala Poznavanje svojstava materijala i osnova tehnologija obrade materijala
Osnovne upravljačke vještine Primjenjivanje propisanih procedura
Osnovne upravljačke vještine Komunikacija u poslovnom i radnom okruženju
Fluidika CNC stroja Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Fluidika CNC stroja Posluživanje i rad na CNC stroju
Automatizacija industrijskih postrojenja Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Automatizacija industrijskih postrojenja Posluživanje i rad na CNC stroju
Primjena mobilnih aplikacija za izbor reznih alata i režima rada Komunikacija u poslovnom i radnom okruženju
Primjena mobilnih aplikacija za izbor reznih alata i režima rada Poznavanje svojstava materijala i osnova tehnologija obrade materijala
Primjena mobilnih aplikacija za izbor reznih alata i režima rada Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Fleksibilni tehnološki sustavi Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Fleksibilni tehnološki sustavi Posluživanje i rad na CNC stroju
Tehničko crtanje Komunikacija u poslovnom i radnom okruženju
Tehničko crtanje Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Tehnički materijali Poznavanje svojstava materijala i osnova tehnologija obrade materijala
Tehnički materijali Pripremanje radnog mjesta
Toplinska obrada Primjenjivanje propisanih procedura
Toplinska obrada Poznavanje svojstava materijala i osnova tehnologija obrade materijala
Tehnička mehanika Posluživanje i rad na CNC stroju
Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša Primjenjivanje propisanih procedura
Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša Komunikacija u poslovnom i radnom okruženju
Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša Pripremanje radnog mjesta
Tehnologije obrade materijala Primjenjivanje propisanih procedura
Tehnologije obrade materijala Poznavanje svojstava materijala i osnova tehnologija obrade materijala
Tehnologije obrade materijala Pripremanje radnog mjesta
Tehnologije obrade materijala Mjerenje i kontrola u proizvodnom procesu
Metode i načini mjerenje u strojarstvu Primjenjivanje propisanih procedura
Metode i načini mjerenje u strojarstvu Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Metode i načini mjerenje u strojarstvu Posluživanje i rad na CNC stroju
Metode i načini mjerenje u strojarstvu Mjerenje i kontrola u proizvodnom procesu
Ručna obrada Primjenjivanje propisanih procedura
Ručna obrada Poznavanje svojstava materijala i osnova tehnologija obrade materijala
Ručna obrada Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Ručna obrada Mjerenje i kontrola u proizvodnom procesu
Tolerancije i dosjedi Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Tolerancije i dosjedi Mjerenje i kontrola u proizvodnom procesu
Elementi strojeva Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Elementi strojeva Mjerenje i kontrola u proizvodnom procesu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
30.6.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje