Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)

Razina HKO
4.2
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Znanstveno područje
-
Standard kvalifikacije više razine
-
CSVET bodovi
240
Broj godina istraživanja
-
Klasa
cjelovita
Ostale potrebe
-
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Kvalifikacija na razini 1

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Stečenih 144 CSVET bodova (od kojih najmanje 121 CSVET bodova na razini 4 ili višoj razini SIU za obvezne SIU uz minimalno 23 CSVET bodova na razini 4 ili višoj razini SIU za izborne SIU) i 96 bodova općeg obrazovanja (od kojih najmanje 96 bodova na razini 4 ili višoj razini SIU ) te izrađen i obranjen završni rad.

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Mjere za zaštitu na radu i zaštitu od požara, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati znakove sigurnosti u radnom prostoru.
Koristiti zaštitnu opremu za rad na siguran način.
Razlikovati mjere zaštite na radu i zaštite od požara prema određenim proizvodnim procesima.
Primjenjivati mjere zaštite na radu
Primjenjivati mjere zaštite u slučaju povrede
Pravilno postupiti u slučaju požara
2.
Izvori opasnosti u energetskim sustavima, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Identificirati izvore opasnosti u radu na energetskim sustavima.
Identificirati izvore opasnosti u radu na električnim instalacijama.
Identificirati izvore opasnosti u radu sa posudama pod tlakom.
Identificirati izvore opasnosti od požara u energetskim sustavima.
Identificirati opasne tvari po zdravlje u energetskim sustavima.
3.
Primjena mjera zaštite na radu i pružanja prve pomoći, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati utjecaj okoline na energetske sustave.
Primijeniti mjere zaštite na radu u izgradnji i održavanju energetskih sustava.
Utvrditi ispravnost alata i opreme i usklađenosti sa odgovarajućim atestom.
Primijeniti postupak pružanja prve pomoći kod električnog udara, trovanja produktima izgaranja i mehaničkih ozljeda.
Analizirati propise i norme iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i rada na visini.
4.
Zaštita okoliša u izgradnji i održavanju energetskih sustava, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Identificirati opasne tvari po okoliš u energetskim sustavima.
Analizirati mogućnost zagađenja okoliša tijekom izvođenja radova i održavanja energetskih sustava.
Predvidjeti mjere gospodarenja i zbrinjavanja otpada u energetskim sustavima.
Primijeniti zakonske propise o zaštiti okoliša.
5.
Zakonski propisi vezani za planiranje i pripremu rada u energetskim sustavima, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti važeće zakonske propise i tehničke norme povezane s izvorima energije te posebne pravilnike kojima se definira rad energetskih postrojenja.
Analizirati opće i tehničke upute proizvođača energetske opreme kako bi se rad na njima odvijao na siguran način.
Koristiti tehničke upute, kataloge proizvođača opreme za rad sa opremom, alatom, priborom i uređajima na siguran način.
Planirati umjeravanje mjernih instrumenata sukladno zakonskim propisima.
6.
Planiranje i priprema rada u energetskim sustavima, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Komentirati projektnu i tehničku dokumentaciju i sheme spajanja opreme energetskog sustava.
Planirati potrebe za sirovinama i repromaterijalom u energetskom sustavu.
Predvidjeti primjenu sredstava zaštite na radu.
Pripremiti potrebnu opremu i materijal za rad energetskog sustava.
7.
Neobnovljivi izvori energije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati neobnovljive izvore energije.
Povezati primjenu neobnovljivih izvora energije u energetskom sustavu.
Protumačiti rad i upravljanje u pojedinim sustavima neobnovljivih izvora energije u energetskom sustavu.
Osmisliti jednostavan energetski sustav iz neobnovljivih izvora energije za manji objekt.
Analizirati gubitke pri proizvodnji, transportu i skladištenju energije.
8.
Obnovljivi izvori energije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati obnovljive izvore energije.
Povezati primjenu obnovljivih izvora energije u energetskom sustavu.
Protumačiti rad i upravljanje u pojedinim sustavima obnovljivih izvora energije u energetskom sustavu.
Osmisliti jednostavan energetski sustav iz obnovljivih izvora energije za manji objekt.
Primijeniti obnovljive izvore energije u samoodrživoj primjeni ("otočni" ili samostalni režim rada).
Koristiti statističke podatke iz relevantnih izvora o dostupnosti obnovljivih izvora energije na mikro lokaciji.
9.
Alati, uređaji i pribor u održavanju i montaži energetskih sustava, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Sortirati alate, uređaje i pribor prema namjeni.
Procijeniti stanje alata, opreme sa stanovišta pouzdanosti.
Odabrati odgovarajuće alate i uređaje prilikom izgradnje i održavanja energetskog sustava.
10.
Montaža energetskih sustava, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi redoslijed ugradnje podsustava energetskog postrojenja.
Sastaviti elemente energetskog sustava prema projektu, tehničkoj dokumentaciji i uputama proizvođača uz stručni nadzor.
Pripremiti energetski sustav za optimalni režim rada prema zadanim vrijednostima i specifičnim zahtjevima.
11.
Puštanje u rad energetskih sustava, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Identificirati kriterije za puštanje u rad energetskog sustava.
Ispitati energetski sustav nakon izvršene montaže.
Identificirati i provesti otklanjanje grešaka u energetskom sustavu.
12.
Kontrola završnog postupka montaže energetskog sustava, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izabrati tehnološki postupak sklapanja sklopova, repromaterijala i podsustava u cjeloviti energetski sustav.
Ustanoviti izvršenje radnih naloga u izgradnji/održavanju energetskih sustava.
Provesti probna ispitivanja ključnih parametara energetskog sustava.
13.
Kvaliteta izvedenih radova u energetskim sustavima, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti načela planiranja i provedbe sustava upravljanja kvalitetom u energetskim sustavima.
Usporediti metode ispitivanja kvalitete u izgradnji i/ili održavanju energetskih sustava.
Provjeriti dokumentaciju i kvalitetu zaprimljenih sklopova, sustava i repromaterijala za izgradnju/održavanje energetskih sustava.
Provesti kontrolu kvalitete izvedenih radova na ugradnji i/ili održavanju energetskih sustava.
Identificirati moguće posljedice ugradnje sklopova slabije kvalitete.
Analizirati isplativost i načine sanacije energetskih sustava.
14.
Preventivno održavanje energetskih sustava, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati postojeće stanje i identificirati kvarove energetskog sustava.
Predvidjeti moguće kvarove energetskog sustava.
Planirati redovite preglede rada energetskog sustava prema planu održavanja.
Predvidjeti korištenje propisanih procedura redovitog održavanja energetskog sustava prema uputama proizvođača.
15.
Dijagnostika i otklanjanje kvarova u energetskim sustavima, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati opseg, vrstu i uzrok kvara na energetskim sustavima.
Provesti zamjenu neispravnih elemenata energetskog sustava uz stručni nadzor.
Ispitati sustav nakon izvršenog popravka energetskog sustava.
Identificirati postupke i pravila ručnog vođenja sustava alarmiranja i obavještavanja u slučaju kvara ili greške.
16.
Analiza učinkovitosti energetskih sustava, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Ispitati učinkovitost postojećeg energetskog sustava.
Identificirati gubitke energetskog sustava.
Preispitati potrošnju energenata u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti.
Usporediti izmjerenu potrošnju energenata s proračunatim vrijednostima iz projekta.
Analizirati parametre nadograđenog energetskog sustava.
17.
Mjere za poboljšanje učinkovitosti energetskih sustava, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Procijeniti isplativost nadogradnje/zamjene postojećih sustava s energetski učinkovitijim sustavima.
Ugraditi novi sustav ili nove komponente u postojeći energetski sustav.
Upravljati radom postojećeg/nadograđenog energetskog sustava s ciljem postizanja optimalnog rada.
Identificirati granični režim rada sustava s obzirom na proračunate vrijednosti iz projekta i/ili preporuke proizvođača.
Predložiti promjene komponenti/podsustava koje su u graničnom režimu rada.
18.
Izrada predložaka za vođenje dokumentacije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Koristiti programske alate za izradu tehničkih, poslovnih i predložaka tipskih dokumenata.
Kreirati obrasce radne evidencije vremena obavljanja poslova, izvještaje o obavljenim poslovima, servisima, održavanju postrojenja.
Predvidjeti upotrebu poslovnih dokumenata koristeći programe za obradu teksta, tablica i grafikona.
19.
Vođenje radne evidencije u skladu s važećim propisima, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti alate i metode rada u digitalnom svijetu za vođenje radne evidencije.
Uskladiti pravilnike o radu i vođenju tehničke dokumentacije za energetska postrojenja sa važećim normama, propisima i zakonima.
Voditi potrebne evidencije na gradilištu energetskog postrojenja.
20.
Vremenski plan aktivnosti na poslovima izgradnje i održavanja energetskih sustava, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Organizirati tim prema vrsti radnog zadatka te potrebnom vremenu za izvršenje radova na energetskom sustavu.
Utvrditi redoslijed rješavanja zadataka u timu i ujednačeno rasporediti resurse.
Organizirati i formiranje formirati gradilišta za izgradnju i/ili održavanje energetskog sustava
21.
Komunikacijske vještine i vođenje tima, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Povezati osnovna pravila psihologije prodaje i komunikacije koja će biti usmjerena na kupce i dobavljače.
Identificirati faze razvoja tima i adekvatne postupke u održavanju timskog rada.
Koristiti učinkovite metode za rješavanje sukoba.
Koristiti digitalne alate i metode rada u komuniciranju.
Pripremiti i učinkovito voditi sastanak.
Prezentirati pripremljene tehničke i poslovne dokumente poslovnim korisnicima.
22.
Elementi sustava grijanja, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati grijaća tijela u sustavu grijanja.
Izabrati cjevovode i elemente cjevovoda s obzirom na izbor sustava grijanja.
Razlikovati vrste centralnog grijanja.
23.
Sustavi grijanja, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Identificirati različite sustave grijanja.
Napraviti osnovni toplinski proračun sustava grijanja.
Procijeniti mogućnost primjene sustava solarnog grijanja.
Kategorizirati sustave grijanja uz pomoć dizalica topline (toplinskih pumpi).
Osmisliti simulaciju sustava grijanja za konkretnu lokaciju uz izračun troška investicije.
24.
Proračun električnih instalacija u energetskim sustavima, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Proračunati godišnju potrošnju električne energije s obzirom na moguće režime rada energetskog sustava.
Primijeniti pravilnike i smjernice u području niskonaponskih električnih instalacija.
Osmisliti simulaciju sustava napajanja el. energijom za konkretnu lokaciju uz izračun troška investicije.
25.
Dimenzioniranje električnih instalacija u energetskim sustavima, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Ustanoviti nazivnu snagu uređaja s obzirom na izvedbu električne instalacije.
Predložiti potreban poprečni presjek priključnih vodova s obzirom na instalirane potrošače na objektu.
Izabrati rastalne/automatske osigurače u elektroinstalaciji s obzirom na opterećenje.
26.
Spajanje električnih instalacija u energetskim sustavima, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Provjeriti spajanje i ispravnost rada strujnih diferencijalnih sklopki (FID) na objektu.
Analizirati prenaponsku zaštitu energetskog sustava na objektu.
Predložiti snagu priključka na energetsku mrežu limitatorom na temelju mjerenja strujnim kliještima.
Provjeriti način spajanja potrošača na mrežu.
27.
Mjerni parametri i mjerni instrumenti u energetskim sustavima, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Klasificirati mjerne veličine u energetskim sustavima
Protumačiti vrste i nastanak grešaka mjerenja.
Kategorizirati elektrotehničke mjerne instrumente.
Primijeniti elektrotehničke mjerne instrumente u izgradnji i održavanju energetskog sustava.
Izvoditi strojarska mjerenja preciznim mjerilima.
Izvoditi kontrolu tolerancijskim mjerilima.
Odabrati mjerne instrumente, opremu i pribor potreban za mjerenje parametara konkretnog energetskog postrojenja.
Povezati izmjerene vrijednosti parametara na energetskim postrojenjima sa važećim propisima i normama.
28.
Tehnike mjerenja u energetskim sustavima, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Odabrati odgovarajući protokol mjerenja za konkretno energetsko postrojenje.
Izabrati opciju mjerne metode za mjerenje parametara energetskog sustava.
Izabrati mjerni postupak za mjerenje parametara energetskog sustava sukladno izabranoj mjernoj metodi.
Provesti mjerenje ključnih parametara sukladno uputama proizvođača za pojedine module energetskog sustava.
Planirati vrijeme i uvjete u kojima će se provoditi mjerenje parametara energetskog sustava.
29.
Elektrotehnika u energetici, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Kategorizirati istosmjerne i izmjenične izvore električne energije.
Prezentirati osnovne zakone elektrotehnike koji se koriste u izgradnji i održavanju energetskih sustava.
Primijeniti osnovne zakone elektrotehnike u izgradnji i održavanju energetskih sustava.
30.
Pneumatski sustavi u energetici, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati osnove svojstva zraka.
Protumačiti sustave za dobivanje, pripremu i distribucija stlačenog zraka.
Razlikovati pneumatske izvršne elemente.
Opisati pneumatske upravljačke elemente koji se koriste u energetici.
Primijeniti metode pneumatskog upravljanja.
Spajati pneumatske sustave u energetici.
Održavati pneumatske sustave.
31.
Hidraulički sustavi u energetici, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Protumačiti sustave za dobivanje hidrauličke energije.
Razlikovati hidrauličke izvršne elemente cilindre i motore.
Opisati hidrauličke upravljačke elemente, ventile.
Nacrtati shemu spajanja hidrauličkih elemenata u energetskom sustavu.
Spajati jednostavnije hidrauličke sustave i puštati ih u pogon.
Održavati hidrauličke sustave u energetici
32.
Senzori i aktuatori u energetskom sustavu, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Identificirati tip i vrstu izvora podataka na senzorima/opremi kao dijelu sustava naprednih instalacija.
Analizirati tehničke karakteristike izvršnih članova i senzora, elektroničkog i računalnog ugradbenog sustava.
Analizirati programska rješenja izvršnih članova i senzora, elektroničkog i računalnog ugradbenog sustava.
33.
Automatizacija energetskih sustava, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati stanje energetskog sustava za ugradnju sustava naprednih instalacija.
Sastaviti prijedlog automatizacije prema shemama i dizajnu energetskog sustava.
Identificirati rješenja za komunikaciju temeljenu na bežičnim i žičanim mrežama.
Predložiti rješenja temeljena na platformama naprednih (IoT) instalacija.
Kreirati sustav automatizacije prema radnom zadatku.
Primijeniti osnove automatizacije u izgradnji i održavanju energetskog sustava.
Spojiti senzore i aktuatore prema predlošku projektnog zadatka
34.
Osnove komercijalnog poslovanja u području energetike, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati odnose ponude, potražnje i cijene na području energetskih sustava.
Planirati operativne i investicijske troškove poslovanja poduzeća.
Interpretirati poslovna sredstva poduzeća.
Razlikovati vrste troškova u poduzeću i stavke osobnog dohotka.
35.
Komercijalni poslovi u izgradnji i održavanju energetskih sustava, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Kreirati upit za proizvod ili uslugu nabave rezervnih dijelova, opreme i vanjske usluge na tržištu.
Kreirati ponudu prema zahtjevu korisnika.
Analizirati metode istraživanja tržišta.
Preispitati podatke iz analize ponude tržišta prema zahtjevu naručitelja.
Procijeniti isplativost posla izgradnje/dogradnje energetskog sustava s obzirom na troškove nabave, materijala, usluga i cijenu vlastitog rada.
36.
Tehničko crtanje, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Prepoznati i nacrtati osnovne simbole iz shema električnih i elektroničkih sklopova.
Nacrtati jednostavne sheme električnih i elektroničkih sklopova uz pomoć računala.
Nacrtati tijelo u dvodimenzionalnom i trodimenzionalnom prikazu koristeći računalni program.
Izraditi tehničku dokumentaciju za projektni zadatak.
Primijeniti standarde tehničkog crtanja i osnove nacrtne geometrije na tehničkom crtežu.
Nacrtati tehničke crteže i sheme spajanja izvedenog stanja opreme, te novo ugrađene opreme ili opreme promijenjene pri održavanju i servisu.
Objasniti standarde tehničkog crtanja uz primjenu na tehničkom crtežu.
37.
Sustavi ventilacije i klimatizacije, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Klasificirati sustave ventilacije i klimatizacije s obzirom na tehničke i tehnološke karakteristike, izbora radne tvari, utjecaja na okoliš i energetski razred.
Izabrati opciju ventilacije ili klimatizacije po izvidu objekta i tehničkom proračunu opterećenja prostorija u objektu, prema zahtjevima naručitelja.
Utvrditi prihvatljive lokacije na objektu za postavljanje ventilacijske i klimatizacijske opreme i uređaja.
Analizirati parametre sustava ventilacije i klimatizacije sukladno projektu i pustiti sustave u rad.
Osmisliti simulaciju sustava ventilacije za konkretnu lokaciju uz izračun troška investicije.
Osmisliti simulaciju sustava klimatizacije za konkretnu lokaciju uz izračun troška investicije.
Predvidjeti kondicioniranje zraka, ovlaživanje, odvlaživanje i ionizaciju, te stvaranje nadtlaka i podtlaka u prostorijama, ovisno o zahtjevima korisnika.
Osmisliti predgrijavanje usisnog zraka, odvođenje i skladištenje otpadne topline, rekuperaciju, ovisno o godišnjem dobu.
Predvidjeti čišćenje i dezinfekciju ventilacije i klimatizacije u skladu sa važećim propisima i normama.
Izmjeriti parametre ventilacijskog i klimatizacijskog sustava.
38.
Energetski učinkoviti sustavi rasvjete, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Skicirati sheme rada sustava rasvjete.
Procijeniti važnost održavanja sustava rasvjete i utjecaj na pouzdanost.
Primijeniti pravila koja se odnose na održavanje sustava rasvjete.
Predložiti opcije nadogradnje sustava rasvjete na temelju zahtjeva korisnika.
Osmisliti simulaciju sustava rasvjete za konkretnu lokaciju uz izračun troška investicije.
39.
Primjena IoT u energetskim sustavima, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti arhitekturu Interneta stvari i njegove značajke.
Opisati interakciju između sklopovske i programske potpore u IoT uređajima.
Izraditi sustav upravljanja rasvjetom pomoću IoT uređaja
Primijeniti korisničko sučelje ovisno o problematici projektnog zadatka.
Izraditi govorno sučelje za upravljanje rasvjetom prema predlošku projektnog zadatka.
40.
Planiranje fotonaponskih sustava, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati karte srednje godišnje ozračenosti vodoravne plohe ukupnim sunčevim zračenjem u RH i Europi.
Utvrditi prihvatljive lokacije na objektu za postavljanje fotonaponskih modula.
Osmisliti simulaciju fotonaponskog sustava za konkretnu lokaciju uz izračun vremena povrata investicije.
Proračunati kut postavljanja fotonaponskih panela, s obzirom na mikro lokaciju u prostoru i kutu upada sunčevih zraka.
41.
Izvedbe fotonaponskih sustava, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Klasificirati solarne fotonaponske sustave s obzirom na priključak na elektroenergetsku mrežu.
Izabrati opciju solarnog fotonaponskog sustava prema utvrđenim parametrima za konkretnu lokaciju.
Predložiti naručitelju odgovarajuće dobavljače / proizvođače fotonaponskih panela s obzirom na snagu panela, napon, struju.
Predvidjeti sustav automatskog podešavanja nagiba panela, prateći položaj Sunca.
Povezati fotonaponske panele u sustav s obzirom na energetske zahtjeve objekta ili spajanja na elektroenergetsku mrežu.
42.
Solarni toplinski sustavi, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati osnovne načine direktnog iskorištavanja energije Sunca u solarnim toplinskim sustavima.
Predložiti lokaciju na objektu za ispravno postavljanje solarnih kolektora.
Usporediti vrste solarnih toplinskih kolektora prema njihovoj namjeni.
Klasificirati elemente solarnog toplinskog sustava za proizvodnju toplinske energije prema njihovoj funkciji.
Prezentirati način rada solarnih toplinskih sustava za zagrijavanje potrošne tople vode i potporu sustavu grijanja.
Napraviti plan montaže i puštanja u rad solarnog toplinskog sustava sukladno preporukama proizvođača opreme.
Analizirati učinkovitost i isplativost solarnih toplinskih sustava.
Projektirati kroz pojednostavljeni proračun manji solarni toplinski sustav.
43.
Dizalice topline, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Odabrati odgovarajući sustav dizalica topline ovisno o lokaciji.
Projektirati kroz pojednostavljeni proračun manji sustav dizalica topline.
Odabrati dijelove sustava dizalica topline.
Složiti dijelove sustava dizalica topline.
Analizirati rad sustava dizalica topline.
Usporediti izmjerene podatke dizalica topline s proračunatim vrijednostima iz projekta.
Demonstrirati rad sustava dizalica topline.
Osmisliti simulaciju sustava dizalica topline za konkretnu lokaciju uz izračun vremena povrata investicije.
44.
Toplinski strojevi i uređaji, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati termodinamičke cikluse motora s unutarnjim izgaranjem.
Interpretirati funkcije osnovnih dijelova i sklopova motora s unutarnjim izgaranjem.
Analizirati izgaranje goriva u toplinskom stroju.
Prezentirati vrste i osnovne karakteristike toplinskih strojeva.
Kategorizirati vrste i primjenu toplinskih strojeva.
45.
Toplinski sustavi, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Identificirati vrste pretvorbe energije u toplovodnom i parnom kotlu.
Identificirati glavne dijelove kotlovskog postrojenja i procese u njima.
Analizirati djelovanje kondenzatora parne turbine.
Ustanoviti razlike parnih turbina za konvencionalne i nuklearne elektrane.
Osmisliti simulaciju sustava parnih kotlova za konkretnu lokaciju uz izračun troška investicije.
Osmisliti simulaciju sustava turbina za konkretnu lokaciju uz izračun troška investicije.
46.
Tehnologije za iskorištavanje energije vjetra, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi potencijal energije vjetra na nekoj lokaciji.
Objasniti parametre putem kojih se donosi odluka o isplativosti izgradnje vjetroelektrana s obzirom na vjetropotencijal.
Razlikovati tehnologije za iskorištavanje energije vjetra.
Prezentirati tijek pretvorbe energije vjetra u električnu energiju uzevši u obzir i gubitke u pretvorbi.
47.
Proizvodnja električne energije iz energije vjetra, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati vjetroagregate s obzirom na os rotacije vratila vjetroturbine.
Razlikovati osnovne dijelove vjetroelektrane i njihove karakteristike.
Objasniti princip rada vjetroelektrane u elektroenergetskom sustavu i kriterije priključenja na elektroenergetski sustav.
Procijeniti opravdanost ugradnje manje vjetroelektrane u izvanmrežnom režimu rada.
Kategorizirati vjetroelektrane prema instaliranoj snazi i mjestu postavljanja.
Ustanoviti utjecaj vjetroelektrana na okoliš i prostor.
48.
Proizvodnja električne energije iz energije vode, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Identificirati ključne veličine koje definiraju potencijal za korištenje energije položaja vode, a time i izlaznu snagu hidroelektrane.
Analizirati proces pretvorbe energije u hidroelektranama.
Kategorizirati vrste hidroelektrana.
Razlikovati glavne dijelove hidroelektrana.
Primijeniti osnove automatizacije za nadzor i upravljanje hidroelektrana.
Objasniti parametre putem kojih se donosi odluka o isplativosti izgradnje hidroelektrana s obzirom na hidropotencijal.
Procijeniti opravdanost ugradnje manje hidroelektrane u izvanmrežnom režimu rada.
Ustanoviti utjecaj hidroelektrana na okoliš i prostor.
49.
Biomasa kao obnovljivi izvor energije, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Ustanoviti osnovna obilježja biomase i njene energetske karakteristike.
Razlikovati vrste izvora biomase i njenu primjenu.
Usporediti prednosti i nedostatke biomase u odnosu na ostale izvore energije.
Procijeniti ekonomske i socijalne aspekte iskorištenja energije biomase.
Ustanoviti održivost biomase i njen utjecaj na okoliš.
50.
Proizvodnja električne i toplinske energije iz biomase, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati sustave za proizvodnju toplinske energije iz biomase.
Identificirati kogeneracijske sustave za proizvodnju toplinske i električne energije iz biomase.
Upravljati radom kogeneracijskog postrojenja na siguran način.
51.
Biomasa kao kruto, plinovito i tekuće gorivo, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Prezentirati proizvodnju krutih goriva iz biomase.
Prezentirati proizvodnju bioplina iz biomase te njegovu primjenu.
Prezentirati proizvodnju i upotrebu biodizela iz biomase.
52.
Proizvodnja električne i toplinske energije iz geotermalne energije, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Ustanoviti geološku strukturu Zemlje.
Analizirati karte geotermalnih ležišta u RH i Europi.
Razlikovati načine korištenja geotermalne energije.
Kategorizirati načine proizvodnje električne energije iz geotermalne energije.
Razlikovati principe rada geotermalnih elektrana.
Procijeniti ekonomsku isplativost geotermalnog postrojenja s obzirom na troškove.
Analizirati utjecaj iskorištavanja geotermalnih izvora energije na okoliš.
53.
Proizvodnja energije iz vodika i gorivnih članaka, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
21.7.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Identificirati svojstva vodika.
Razlikovati tehnologije za proizvodnju vodika.
Analizirati proizvodnju vodika iz obnovljivih izvora energije.
Ustanoviti tehnologije za skladištenje vodika.
Procijeniti sigurnosne aspekte korištenja vodika.
Razlikovati vrste i karakteristike gorivnih članaka.
Prezentirati princip rada gorivnih članaka.
Identificirati elemente sustava u postrojenju s gorivnim člancima.
Istražiti primjenu gorivnih članaka.
54.
Prvi zakon termodinamike, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati unutarnju energiju, toplinu i temperaturu
Povezati plinske zakone u jednadžbu stanja plina
Opisati promjene stanja idealnih plinova
Izračunati veličine stanja zadane promjene stanja
Interpretirati prvi zakon termodinamike
Izračunati veličine mehaničkog rada, topline i unutarnje energije
Analizirati predznake rada, topline i unutarnje energije
55.
Drugi zakon termodinamike, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Interpretirati drugi zakon termodinamike
Prikazati promjene stanja u toplinskim dijagramima
Razlikovati povratni i nepovratni proces
Opisati kružne procese u toplinskim dijagramima
Izračunati termički stupanj djelovanja karakterističnih kružnih procesa
Definirati tehnički rad
56.
Vodena para, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati prijelaze kroz agregatna stanja
Interpretirati faze isparavanja vode
Prikazati toplinski dijagram za vodenu paru
Koristiti termodinamičke tablice i dijagrame
57.
Prijenos topline, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Interpretirati mehanizme prijelaza topline
Izračunati količinu topline vođenjem kroz osnovne geometrije stjenki
Interpretirati mehanizam i koeficijent prolaza topline
Izračunati količinu topline prolazom kroz osnovne geometrije stjenki
Razlikovati osnovne tipove tehničkih izmjenjivača topline
Upotrijebiti veličine za izračun izmijenjenog toplinskog toka u izmjenjivaču
58.
Informacijsko-komunikacijske tehnologije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti osnovne korisničke programe operacijskog sustava na organiziranje mapa i datoteka, izradu crteža i obradu fotografija
Razlikovati zlonamjerne programe i prijetnje za računalni sustav
Urediti tekst, tablicu, sliku uporabom uredske aplikacije za obradu teksta prema zadanim parametrima
Oblikovati ćelije, tablice i grafikone u uredskoj aplikaciji za jednostavni tablični proračun
Napisati formule i osnovne funkcije u uredskoj aplikaciji za jednostavni tablični proračun
Primijeniti dizajn jednog ili više slajdova u uredskoj aplikaciji za izradu prezentacija prema zadanim uvjetima
59.
Statika, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati ravninske sustave sila
Grafički i analitički odrediti težište
Odrediti i provjeriti statičku stabilnost
Usporediti nosače prema izvedbi i opterećenju
Izračunati reakcije u osloncima punih nosača
Izračunati sile u štapovima i reakcije u osloncima rešetkastih nosača
Analizirati prostorni sustav sila
Razlikovati vrste ravnoteže
60.
Kinematika, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Protumačiti osnovne kinematičke pojmove
Protumačiti vrste gibanja
Izračunati brzinu, ubrzanje, put, vrijeme
Protumačiti kinematiku krutog tijela
Izračunati broj okretaja, kutnu brzinu i zakretni kut
Protumačiti kinematiku mehanizama (zglobno-polužnog, krivuljnog, zupčaničkog)
Analizirati vrste gibanja tijela
61.
Dinamika, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Protumačiti aksiome dinamike
Primijeniti osnovne zadatke dinamike (izračunati djelovanje sile, odrediti gibanje i ubrzanje)
Protumačiti dinamiku krutog tijela
Izračunati rad i snagu
62.
Struktura materijala i njezin utjecaj na svojstva, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Navesti podjelu tehničkih materijala
Opisati strukturu i kristalografiju metala
Opisati strukturu slitina
Interpretirati utjecaj strukture na svojstva tehničkih materijala
63.
Svojstva materijala i postupci njihova ispitivanja, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati svojstva tehničkih materijala
Protumačiti i izvesti postupke ispitivanja mehaničkih svojstava materijala
Protumačiti postupke ispitivanja tehnoloških svojstava materijala
Protumačiti ispitivanje mikrostrukture i kemijskog sastava materijala
Analizirati postupke nerazornih metoda ispitivanja unutarnjih pogrešaka materijala
64.
Čelici i čelični ljevovi, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati proizvodnju sirovog željeza i čelika
Navesti podjelu i primjenu čelika
Odrediti vrstu čelika prema standardnoj oznaci (HRN, ISO, EN)
Navesti vrste željeznih ljevova i njihovu primjenu
Odabrati čelik i lijev prema zadanim uvjetima
65.
Obojeni metali, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Navesti podjelu obojenih metala
Navesti primjenu obojenih metala i njihovih legura
Odrediti vrstu legure obojenog materijala prema standardnoj oznaci (HRN, ISO, EN)
Odabrati obojeni metal i/ili leguru obojenog metala prema zadanim uvjetima (namjeni)
66.
Nemetali i ostali tehnički materijali, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Navesti postupke dobivanja i podjelu polimernih materijala
Analizirati svojstva i primjenu polimernih materijala
Protumačiti postupak dobivanja i primjenu sinteriranih materijala
Analizirati svojstva, podjelu i primjenu kompozita i pjena
Protumačiti svojstva i primjenu ostalih tehničkih materijala, keramike, drva, stakla, abraziva
Izabrati materijal prema namjeni
67.
Korozija metala i zbrinjavanje otpada, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Protumačiti proces nastanka korozije
Navesti vrste korozije
Primijeniti postupke zaštite metala od korozije
Razlikovati vrste otpada
Protumačiti načine zbrinjavanja otpada nastalog u proizvodnji
Razlikovati oznake utjecaja proizvoda na okoliš
68.
Obrade odvajanjem čestica, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Protumačiti tehnologije ručne obrade odvajanjem čestica
Razlikovati i odabrati alate za ručne obrade odvajanjem čestica
Izvoditi postupke ručnih obrada (ocrtavati, obilježavati, turpijati, piliti, bušiti, ručno urezati i narezati navoj)
Protumačiti tehnologije strojnih obrada odvajanjem čestica (tokarenjem, glodanjem, bušenjem, blanjanjem, brušenjem)
Razlikovati vrste i svojstva reznih alata
Poznavati utjecaj topline u procesu obrade
Odabrati tehnologiju obrade, alat i parametre obrade
Izvoditi jednostavnije operacije strojnih obrada odvajanjem čestica (piljenje, poprečno i uzdužno tokarenje, bušenje, proširivanje, upuštanje, strojno urezivanje navoja, glodanje ravne površine, glodanje utora)
69.
Toplinska obrada, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati postupke toplinske obrade s ciljem promjene strukture materijala
Analizirati postupke toplinske obrade s ciljem promjene kemijskog sastava materijala (termokemijske obrade)
Analizirati postupke površinskih kaljenja
Odabrati odgovarajući postupak toplinske obrade
Protumačiti princip i cilj toplinske obrade
70.
Obrade deformiranja, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Protumačiti princip obrade deformiranjem
Navesti i protumačiti postupke oblikovanja limova i cijevi (rezanje, ravnanje, savijanje, probijanje, previjanje, duboko vučenje)
Navesti i protumačiti postupke oblikovanja masivnih dijelova (kovanje, valjanje, isprešavanje)
Izabrati odgovarajuću obradu deformiranjem
Izvoditi jednostavne obrade deformiranja (ravnanje, savijanje, probijanje, previjanje i sl.)
71.
Lijevanje i aditivne tehnologije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Protumačiti osnove metalurgije lijevanja
Analizirati sličnosti i razlike postupaka lijevanja u pješčane kalupe i lijevanja u metalne kalupe
Opisati specijalne postupke lijevanja
Protumačiti princip aditivnih tehnologija
Opisati postupak kako doći do 3D ispisa predmeta
Izvesti 3D ispis jednostavnog modela
72.
Zavarivanje, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Definirati zavarivanje
Navesti osnovne postupke zavarivanja
Protumačiti postupak plinskog zavarivanja
Navesti opremu za plinsko zavarivanje i mjere zaštite
Protumačiti postupak elektrolučnog zavarivanja
Navesti opremu za elektrolučno zavarivanje i mjere zaštite
Navesti i protumačiti postupke zavarivanja u zaštitnoj atmosferi (MIG, MAG, TIG, EPP)
Navesti greške pri zavarivanju
Izvoditi postupke zavarivanja u radnom procesu
Očistiti i kontrolirati zavareni spoj
73.
Naprezanja i deformacije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Protumačiti temeljne pojmove znanosti o čvrstoći
Protumačiti vrste opterećenja i naprezanja
Protumačiti složena naprezanja
Dimenzionirati elemente na temelju opterećenja, dopuštenog naprezanja i deformacije
74.
Dimenzioniranje strojnih elemenata i sklopova, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Odabrati odgovarajuće normirane strojne elemente za određene uređaje i mehanizme
Proračunati strojne elemente i sklopove primjenom računalnih programa
Dimenzionirati elemente na temelju opterećenja, dopuštenog naprezanja i deformacije
Dimenzionirati strojni sklop za određene parametre rada
Primijeniti računalne programe pri dimenzioniranju i simulaciji rada
75.
Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Formirati tolerancije (dosjede) strojnih dijelova
Koristiti se tablicama tolerancija i dosjeda
Razlikovati dosjede i tolerancije
Objasniti razliku između pojedinih vrsta dosjeda
Izračunati tolerancije strojnih dijelova i dosjeda
76.
Elementi strojeva za nerastavljive spojeve, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Protumačiti nastanak i vrste nerastavljivih spojeva (zavarenih, lijepljenih, zakovanih, spojeva utaljivanjem i ulaganjem, steznih spojeva)
Koristiti simbole zavarenih spojeva
Proračunati jednostavne nerastavljive spojeve
Izvesti nerastavljive spojeve
Razlikovati nerastavljive spojeve
77.
Elementi strojeva za rastavljive spojeve, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati i protumačiti zatične i vijčane spojeve
Razlikovati i protumačiti vrste navoja prema profilu
Razlikovati i protumačiti elastične spojeve
Odabrati odgovarajući rastavljivi spoj za određenu namjenu
Proračunati jednostavne rastavljive spojeve
Izvesti rastavljive spojeve (vijčane, klinom, zatikom, oprugom)
78.
Elementi za kružno gibanje, prijenos snage i pretvaranje gibanja, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati nosive elemente strojeva
Protumačiti proračun osovina i vratila
Razlikovati vrste i primjenu oslonih elemenata
Protumačiti važnost i načine podmazivanja i brtvljenja ležaja
Protumačiti svrhu i podjelu spojki
Razlikovati i protumačiti načine i podjelu prijenosa
Protumačiti prijenos navojnim vretenom
Protumačiti vrste mehanizama za pretvaranje gibanja (vijčani, polužni, krivuljni, stapni)
79.
Elementi i uređaji za podmazivanje, protok i brtvljenje, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati vrste trenja i načine podmazivanja
Nabrojiti svojstva maziva
Razlikovati maziva s obzirom na agregatno stanje i moguću primjenu
Razlikovati i nabrojati uređaje za podmazivanje uljem i mašću
Protumačiti funkciju brtvljenja
Razlikovati brtvila i nabrojiti materijale za izradu brtvi
Razlikovati vrste brtvljenja
Protumačiti funkciju i namjenu cjevovoda te načine spajanja cijevi prema namjeni i korištenju zapornih elemenata
80.
Finomehanički elementi, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
18.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Navesti svrhu finomehaničkih elemenata u strojarstvu
Nabrojiti finomehaničke elemente
Protumačiti uporabu prijenosa klinovima
Razlikovati graničnike prema graničenju putanje, podesivosti i načinu djelovanja
Razlikovati vrste elemenata za zadržavanje i stezanje, za određivanje položaja, za intermitirajuće kretnje
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (8)
1.
Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati i organizirati vlastiti rad prema zakonskom okviru za proizvodnju toplinske energije iz obnovljivih izvora i pravilniku o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
Analizirati radne zadatke sukladno tehničkim uputama
Analizirati postojeće stanje ugrađenih termotehničkih sustava
Pratiti i evidentirati potrošnju energenata i vode
Analizirati potrošnju energenata i vode
Identificirati alate, uređaje, pribor i mjernu tehniku
Koristiti tehničke upute, kataloge proizvođača opreme za rad sa opremom, alatom, priborom i uređajima na siguran način
Pripremiti potrebnu opremu i materijal za rad
Tumačiti projektnu i tehničku dokumentaciju i sheme spajanja opreme
Primjenjivati tehničke norme te važeće zakonske propise
2.
Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti sustav automatizacije postrojenja i sustav alarmiranja i obavještavanja u slučaju nenormalnih radnih stanja
Primijeniti postupke i pravila ručnog vođenja sustava kroz nenormalna radna stanja energetskih sustava
Razlikovati mjernu opremu za provedbu ispitivanja
Provoditi ispitivanje toplinskih i hidrauličkih elemenata, motora, turbina i ostalih dijelova energetskih sustava
Montirati materijal, opremu ili elemente energetskog postrojenja
Sudjelovati u timu pri puštanju u rad energetskog postrojenja
Primjenjivati postupke, praćenja rada i rukovanja termo energetskim, hidro energetskim i energetskim postrojenjima iz OIE
Identificirati potencijalne probleme koji bi se mogli pojaviti u radu energetskog postrojenja uslijed neplaniranih utjecaja
Analizirati opseg, vrstu kvara i uzrok na energetskim postrojenjima
3.
Predlaganje mjera energetsko ekonomsko isplativijeg termo tehničkog sustava
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odrediti troškove energetskog sustava (sustav grijanja, sustav PTV-a, sustav hlađenja, sustav ventilacije/klimatizacije)
Izabrati energetsko i ekonomski isplativiji sustav rasvjete prostora
Ugraditi i sudjelovati u ugradnji odabranih sustava
Upravljati radom odabranih sustava
4.
Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Održavati (preventivno i redovito) termo energetska, hidro energetska, plinsko energetska i energetska postrojenje iz obnovljivih izvora energije na temelju preporuka proizvođača ugrađene opreme
Dijagnosticirati kvarove na postrojenju te otkloniti kvar i zamijeniti element postrojenja uz stručni nadzor
5.
Vođenje potrebne radne evidencije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Popunjavati radnu dokumentaciju i ispunjavati izvještaje o obavljenom radu
Izraditi sheme spajanja ugrađene opreme
Dopunjavati postojeće sheme novo ugrađenom opremom
6.
Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati potrošnju opreme, alata i potrošnih materijala sukladno potrebama te stanju na skladištu
Identificirati potrebnu opremu i rezervne dijelove
Izračunati utrošak materijala i vremena rada
Primijeniti osnove poslovne komunikacije u timu, sa suradnicima ili klijentima
Samostalno primjenjivati informacijsko-komunikacijsku tehnologiju i softverske alate za obradu teksta i slike, dokumentaciju sustava (sheme, nacrte)
7.
Osiguranje uvjeta za kvalitetnu izvedbu radova uz preuzimanje odgovornosti za obavljene poslove
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati kvalitetu izvedenih ili preuzetih radova na pojedinim segmentima energetskog postrojenja
Provoditi probna ispitivanja
Pridržavati se normi osiguranja opće kvalitete
8.
Primjena pravila zaštite na radu
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti zaštitnu opremu prema pravilima zaštite na radu, zaštite od požara i rada na visini.
Iskazati propise o protupožarnoj sigurnosti
Iskazati propise pri korištenju štetnih tvari u skladu s ekologijom
Odvojeno prikupljati, sortirati i odlagati otpad i ambalažu
Poznavati postupke za rukovanje, skladištenje i odlaganje ekološki štetnih tvari
Poznavati i poštivati propise o zaštiti okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (290)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
Mjere za zaštitu na radu i zaštitu od požara Primjena pravila zaštite na radu
Izvori opasnosti u energetskim sustavima Primjena pravila zaštite na radu
Primjena mjera zaštite na radu i pružanja prve pomoći Primjena pravila zaštite na radu
Zaštita okoliša u izgradnji i održavanju energetskih sustava Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Zaštita okoliša u izgradnji i održavanju energetskih sustava Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Zaštita okoliša u izgradnji i održavanju energetskih sustava Primjena pravila zaštite na radu
Zakonski propisi vezani za planiranje i pripremu rada u energetskim sustavima Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Zakonski propisi vezani za planiranje i pripremu rada u energetskim sustavima Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Zakonski propisi vezani za planiranje i pripremu rada u energetskim sustavima Primjena pravila zaštite na radu
Planiranje i priprema rada u energetskim sustavima Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Planiranje i priprema rada u energetskim sustavima Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Planiranje i priprema rada u energetskim sustavima Primjena pravila zaštite na radu
Neobnovljivi izvori energije Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Neobnovljivi izvori energije Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Neobnovljivi izvori energije Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Neobnovljivi izvori energije Primjena pravila zaštite na radu
Obnovljivi izvori energije Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Obnovljivi izvori energije Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Obnovljivi izvori energije Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Obnovljivi izvori energije Primjena pravila zaštite na radu
Alati, uređaji i pribor u održavanju i montaži energetskih sustava Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Alati, uređaji i pribor u održavanju i montaži energetskih sustava Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Montaža energetskih sustava Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Montaža energetskih sustava Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Montaža energetskih sustava Vođenje potrebne radne evidencije
Montaža energetskih sustava Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Montaža energetskih sustava Osiguranje uvjeta za kvalitetnu izvedbu radova uz preuzimanje odgovornosti za obavljene poslove
Montaža energetskih sustava Primjena pravila zaštite na radu
Puštanje u rad energetskih sustava Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Puštanje u rad energetskih sustava Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Puštanje u rad energetskih sustava Vođenje potrebne radne evidencije
Puštanje u rad energetskih sustava Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Puštanje u rad energetskih sustava Osiguranje uvjeta za kvalitetnu izvedbu radova uz preuzimanje odgovornosti za obavljene poslove
Puštanje u rad energetskih sustava Primjena pravila zaštite na radu
Kontrola završnog postupka montaže energetskog sustava Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Kontrola završnog postupka montaže energetskog sustava Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Kontrola završnog postupka montaže energetskog sustava Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Kontrola završnog postupka montaže energetskog sustava Vođenje potrebne radne evidencije
Kontrola završnog postupka montaže energetskog sustava Osiguranje uvjeta za kvalitetnu izvedbu radova uz preuzimanje odgovornosti za obavljene poslove
Kvaliteta izvedenih radova u energetskim sustavima Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Kvaliteta izvedenih radova u energetskim sustavima Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Kvaliteta izvedenih radova u energetskim sustavima Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Kvaliteta izvedenih radova u energetskim sustavima Vođenje potrebne radne evidencije
Kvaliteta izvedenih radova u energetskim sustavima Osiguranje uvjeta za kvalitetnu izvedbu radova uz preuzimanje odgovornosti za obavljene poslove
Preventivno održavanje energetskih sustava Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Preventivno održavanje energetskih sustava Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Preventivno održavanje energetskih sustava Vođenje potrebne radne evidencije
Preventivno održavanje energetskih sustava Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Preventivno održavanje energetskih sustava Osiguranje uvjeta za kvalitetnu izvedbu radova uz preuzimanje odgovornosti za obavljene poslove
Preventivno održavanje energetskih sustava Primjena pravila zaštite na radu
Dijagnostika i otklanjanje kvarova u energetskim sustavima Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Dijagnostika i otklanjanje kvarova u energetskim sustavima Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Dijagnostika i otklanjanje kvarova u energetskim sustavima Vođenje potrebne radne evidencije
Dijagnostika i otklanjanje kvarova u energetskim sustavima Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Dijagnostika i otklanjanje kvarova u energetskim sustavima Osiguranje uvjeta za kvalitetnu izvedbu radova uz preuzimanje odgovornosti za obavljene poslove
Dijagnostika i otklanjanje kvarova u energetskim sustavima Primjena pravila zaštite na radu
Analiza učinkovitosti energetskih sustava Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Analiza učinkovitosti energetskih sustava Predlaganje mjera energetsko ekonomsko isplativijeg termo tehničkog sustava
Mjere za poboljšanje učinkovitosti energetskih sustava Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Mjere za poboljšanje učinkovitosti energetskih sustava Predlaganje mjera energetsko ekonomsko isplativijeg termo tehničkog sustava
Mjere za poboljšanje učinkovitosti energetskih sustava Primjena pravila zaštite na radu
Izrada predložaka za vođenje dokumentacije Vođenje potrebne radne evidencije
Izrada predložaka za vođenje dokumentacije Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Vođenje radne evidencije u skladu s važećim propisima Vođenje potrebne radne evidencije
Vođenje radne evidencije u skladu s važećim propisima Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Vremenski plan aktivnosti na poslovima izgradnje i održavanja energetskih sustava Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Vremenski plan aktivnosti na poslovima izgradnje i održavanja energetskih sustava Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Vremenski plan aktivnosti na poslovima izgradnje i održavanja energetskih sustava Vođenje potrebne radne evidencije
Vremenski plan aktivnosti na poslovima izgradnje i održavanja energetskih sustava Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Vremenski plan aktivnosti na poslovima izgradnje i održavanja energetskih sustava Osiguranje uvjeta za kvalitetnu izvedbu radova uz preuzimanje odgovornosti za obavljene poslove
Vremenski plan aktivnosti na poslovima izgradnje i održavanja energetskih sustava Primjena pravila zaštite na radu
Komunikacijske vještine i vođenje tima Vođenje potrebne radne evidencije
Komunikacijske vještine i vođenje tima Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Elementi sustava grijanja Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Elementi sustava grijanja Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Elementi sustava grijanja Predlaganje mjera energetsko ekonomsko isplativijeg termo tehničkog sustava
Elementi sustava grijanja Osiguranje uvjeta za kvalitetnu izvedbu radova uz preuzimanje odgovornosti za obavljene poslove
Elementi sustava grijanja Primjena pravila zaštite na radu
Sustavi grijanja Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Sustavi grijanja Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Sustavi grijanja Predlaganje mjera energetsko ekonomsko isplativijeg termo tehničkog sustava
Sustavi grijanja Osiguranje uvjeta za kvalitetnu izvedbu radova uz preuzimanje odgovornosti za obavljene poslove
Sustavi grijanja Primjena pravila zaštite na radu
Proračun električnih instalacija u energetskim sustavima Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Proračun električnih instalacija u energetskim sustavima Predlaganje mjera energetsko ekonomsko isplativijeg termo tehničkog sustava
Proračun električnih instalacija u energetskim sustavima Osiguranje uvjeta za kvalitetnu izvedbu radova uz preuzimanje odgovornosti za obavljene poslove
Proračun električnih instalacija u energetskim sustavima Primjena pravila zaštite na radu
Dimenzioniranje električnih instalacija u energetskim sustavima Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Dimenzioniranje električnih instalacija u energetskim sustavima Predlaganje mjera energetsko ekonomsko isplativijeg termo tehničkog sustava
Dimenzioniranje električnih instalacija u energetskim sustavima Osiguranje uvjeta za kvalitetnu izvedbu radova uz preuzimanje odgovornosti za obavljene poslove
Dimenzioniranje električnih instalacija u energetskim sustavima Primjena pravila zaštite na radu
Spajanje električnih instalacija u energetskim sustavima Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Spajanje električnih instalacija u energetskim sustavima Predlaganje mjera energetsko ekonomsko isplativijeg termo tehničkog sustava
Spajanje električnih instalacija u energetskim sustavima Osiguranje uvjeta za kvalitetnu izvedbu radova uz preuzimanje odgovornosti za obavljene poslove
Spajanje električnih instalacija u energetskim sustavima Primjena pravila zaštite na radu
Mjerni parametri i mjerni instrumenti u energetskim sustavima Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Mjerni parametri i mjerni instrumenti u energetskim sustavima Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Mjerni parametri i mjerni instrumenti u energetskim sustavima Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Mjerni parametri i mjerni instrumenti u energetskim sustavima Primjena pravila zaštite na radu
Tehnike mjerenja u energetskim sustavima Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Tehnike mjerenja u energetskim sustavima Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Tehnike mjerenja u energetskim sustavima Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Tehnike mjerenja u energetskim sustavima Primjena pravila zaštite na radu
Elektrotehnika u energetici Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Elektrotehnika u energetici Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Elektrotehnika u energetici Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Elektrotehnika u energetici Primjena pravila zaštite na radu
Pneumatski sustavi u energetici Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Pneumatski sustavi u energetici Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Pneumatski sustavi u energetici Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Pneumatski sustavi u energetici Primjena pravila zaštite na radu
Hidraulički sustavi u energetici Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Hidraulički sustavi u energetici Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Hidraulički sustavi u energetici Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Hidraulički sustavi u energetici Primjena pravila zaštite na radu
Senzori i aktuatori u energetskom sustavu Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Senzori i aktuatori u energetskom sustavu Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Senzori i aktuatori u energetskom sustavu Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Senzori i aktuatori u energetskom sustavu Primjena pravila zaštite na radu
Automatizacija energetskih sustava Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Automatizacija energetskih sustava Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Automatizacija energetskih sustava Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Automatizacija energetskih sustava Primjena pravila zaštite na radu
Osnove komercijalnog poslovanja u području energetike Vođenje potrebne radne evidencije
Osnove komercijalnog poslovanja u području energetike Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Komercijalni poslovi u izgradnji i održavanju energetskih sustava Vođenje potrebne radne evidencije
Komercijalni poslovi u izgradnji i održavanju energetskih sustava Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Tehničko crtanje Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Tehničko crtanje Vođenje potrebne radne evidencije
Tehničko crtanje Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Tehničko crtanje Osiguranje uvjeta za kvalitetnu izvedbu radova uz preuzimanje odgovornosti za obavljene poslove
Sustavi ventilacije i klimatizacije Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Sustavi ventilacije i klimatizacije Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Sustavi ventilacije i klimatizacije Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Sustavi ventilacije i klimatizacije Primjena pravila zaštite na radu
Energetski učinkoviti sustavi rasvjete Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Energetski učinkoviti sustavi rasvjete Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Energetski učinkoviti sustavi rasvjete Primjena pravila zaštite na radu
Primjena IoT u energetskim sustavima Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Primjena IoT u energetskim sustavima Predlaganje mjera energetsko ekonomsko isplativijeg termo tehničkog sustava
Primjena IoT u energetskim sustavima Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Planiranje fotonaponskih sustava Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Planiranje fotonaponskih sustava Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Planiranje fotonaponskih sustava Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Planiranje fotonaponskih sustava Primjena pravila zaštite na radu
Izvedbe fotonaponskih sustava Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Izvedbe fotonaponskih sustava Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Izvedbe fotonaponskih sustava Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Izvedbe fotonaponskih sustava Primjena pravila zaštite na radu
Solarni toplinski sustavi Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Solarni toplinski sustavi Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Solarni toplinski sustavi Predlaganje mjera energetsko ekonomsko isplativijeg termo tehničkog sustava
Solarni toplinski sustavi Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Solarni toplinski sustavi Primjena pravila zaštite na radu
Dizalice topline Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Dizalice topline Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Dizalice topline Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Dizalice topline Primjena pravila zaštite na radu
Toplinski strojevi i uređaji Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Toplinski strojevi i uređaji Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Toplinski strojevi i uređaji Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Toplinski strojevi i uređaji Primjena pravila zaštite na radu
Toplinski sustavi Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Toplinski sustavi Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Toplinski sustavi Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Toplinski sustavi Primjena pravila zaštite na radu
Tehnologije za iskorištavanje energije vjetra Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Tehnologije za iskorištavanje energije vjetra Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Tehnologije za iskorištavanje energije vjetra Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Tehnologije za iskorištavanje energije vjetra Primjena pravila zaštite na radu
Proizvodnja električne energije iz energije vjetra Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Proizvodnja električne energije iz energije vjetra Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Proizvodnja električne energije iz energije vjetra Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Proizvodnja električne energije iz energije vjetra Primjena pravila zaštite na radu
Proizvodnja električne energije iz energije vode Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Proizvodnja električne energije iz energije vode Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Proizvodnja električne energije iz energije vode Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Proizvodnja električne energije iz energije vode Primjena pravila zaštite na radu
Biomasa kao obnovljivi izvor energije Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Biomasa kao obnovljivi izvor energije Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Biomasa kao obnovljivi izvor energije Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Biomasa kao obnovljivi izvor energije Primjena pravila zaštite na radu
Proizvodnja električne i toplinske energije iz biomase Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Proizvodnja električne i toplinske energije iz biomase Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Proizvodnja električne i toplinske energije iz biomase Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Proizvodnja električne i toplinske energije iz biomase Primjena pravila zaštite na radu
Biomasa kao kruto, plinovito i tekuće gorivo Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Biomasa kao kruto, plinovito i tekuće gorivo Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Biomasa kao kruto, plinovito i tekuće gorivo Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Biomasa kao kruto, plinovito i tekuće gorivo Primjena pravila zaštite na radu
Proizvodnja električne i toplinske energije iz geotermalne energije Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Proizvodnja električne i toplinske energije iz geotermalne energije Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Proizvodnja električne i toplinske energije iz geotermalne energije Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Proizvodnja električne i toplinske energije iz geotermalne energije Primjena pravila zaštite na radu
Proizvodnja energije iz vodika i gorivnih članaka Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Proizvodnja energije iz vodika i gorivnih članaka Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Proizvodnja energije iz vodika i gorivnih članaka Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Proizvodnja energije iz vodika i gorivnih članaka Primjena pravila zaštite na radu
Prvi zakon termodinamike Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Prvi zakon termodinamike Predlaganje mjera energetsko ekonomsko isplativijeg termo tehničkog sustava
Prvi zakon termodinamike Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Drugi zakon termodinamike Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Drugi zakon termodinamike Predlaganje mjera energetsko ekonomsko isplativijeg termo tehničkog sustava
Drugi zakon termodinamike Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Vodena para Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Vodena para Predlaganje mjera energetsko ekonomsko isplativijeg termo tehničkog sustava
Vodena para Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Prijenos topline Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Prijenos topline Predlaganje mjera energetsko ekonomsko isplativijeg termo tehničkog sustava
Prijenos topline Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Informacijsko-komunikacijske tehnologije Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Informacijsko-komunikacijske tehnologije Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Informacijsko-komunikacijske tehnologije Vođenje potrebne radne evidencije
Informacijsko-komunikacijske tehnologije Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Statika Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Statika Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Statika Osiguranje uvjeta za kvalitetnu izvedbu radova uz preuzimanje odgovornosti za obavljene poslove
Kinematika Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Kinematika Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Kinematika Osiguranje uvjeta za kvalitetnu izvedbu radova uz preuzimanje odgovornosti za obavljene poslove
Dinamika Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Dinamika Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Dinamika Osiguranje uvjeta za kvalitetnu izvedbu radova uz preuzimanje odgovornosti za obavljene poslove
Struktura materijala i njezin utjecaj na svojstva Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Svojstva materijala i postupci njihova ispitivanja Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Čelici i čelični ljevovi Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Obojeni metali Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Nemetali i ostali tehnički materijali Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Korozija metala i zbrinjavanje otpada Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Korozija metala i zbrinjavanje otpada Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Obrade odvajanjem čestica Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Obrade odvajanjem čestica Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Obrade odvajanjem čestica Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Obrade odvajanjem čestica Primjena pravila zaštite na radu
Toplinska obrada Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Toplinska obrada Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Toplinska obrada Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Toplinska obrada Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Toplinska obrada Primjena pravila zaštite na radu
Obrade deformiranja Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Obrade deformiranja Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Obrade deformiranja Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Obrade deformiranja Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Obrade deformiranja Primjena pravila zaštite na radu
Lijevanje i aditivne tehnologije Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Lijevanje i aditivne tehnologije Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Lijevanje i aditivne tehnologije Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Lijevanje i aditivne tehnologije Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Zavarivanje Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Zavarivanje Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Zavarivanje Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Zavarivanje Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Zavarivanje Primjena pravila zaštite na radu
Naprezanja i deformacije Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Naprezanja i deformacije Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Naprezanja i deformacije Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Naprezanja i deformacije Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Dimenzioniranje strojnih elemenata i sklopova Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Dimenzioniranje strojnih elemenata i sklopova Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Dimenzioniranje strojnih elemenata i sklopova Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Dimenzioniranje strojnih elemenata i sklopova Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Elementi strojeva za nerastavljive spojeve Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Elementi strojeva za nerastavljive spojeve Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Elementi strojeva za nerastavljive spojeve Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Elementi strojeva za nerastavljive spojeve Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Elementi strojeva za nerastavljive spojeve Primjena pravila zaštite na radu
Elementi strojeva za rastavljive spojeve Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Elementi strojeva za rastavljive spojeve Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Elementi strojeva za rastavljive spojeve Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Elementi strojeva za rastavljive spojeve Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Elementi strojeva za rastavljive spojeve Primjena pravila zaštite na radu
Elementi za kružno gibanje, prijenos snage i pretvaranje gibanja Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Elementi za kružno gibanje, prijenos snage i pretvaranje gibanja Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Elementi za kružno gibanje, prijenos snage i pretvaranje gibanja Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Elementi za kružno gibanje, prijenos snage i pretvaranje gibanja Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Elementi za kružno gibanje, prijenos snage i pretvaranje gibanja Primjena pravila zaštite na radu
Elementi i uređaji za podmazivanje, protok i brtvljenje Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Elementi i uređaji za podmazivanje, protok i brtvljenje Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Elementi i uređaji za podmazivanje, protok i brtvljenje Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Elementi i uređaji za podmazivanje, protok i brtvljenje Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Elementi i uređaji za podmazivanje, protok i brtvljenje Primjena pravila zaštite na radu
Finomehanički elementi Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Finomehanički elementi Montiranje i puštanje u rad energetskih postrojenja uz nadziranje i praćenje parametara rada sustava
Finomehanički elementi Provođenje redovitog i preventivnog održavanja te remonta energetskog postrojenja i termo tehničkog sustava
Finomehanički elementi Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi
Finomehanički elementi Primjena pravila zaštite na radu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.7.2022
Vrijedi do
31.12.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje