Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - Zavarivač / Zavarivačica (standard strukovnog dijela kvalifikacije)

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Znanstveno područje
-
Standardi zanimanja (1)
Standard kvalifikacije više razine
-
CSVET bodovi
180
Broj godina istraživanja
-
Klasa
cjelovita
Ostale potrebe
-
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Završeno osnovno obrazovanje

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Stečenih 144 CSVET bodova (od kojih je 126 CSVET za obvezne SIU, 18 CSVET za izborne SIU. Od toga najmanje 113 CSVET bodova na razini 4 ili višoj razini SIU-a) i 36 bodova općeg obrazovanja (od kojih najmanje 13 bodova na razini 4 ili višoj razini SIU-a) te izrađen i obranjen završni rad.

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Zdravlje i sigurnost pri zavarivanju, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Prepoznati potencijalne opasne situacije vezane za električnu energiju, vlagu, istosmjernu i izmjeničnu struju.
Identificirati moguće opasnosti od dimova izazvanih zavarivanjem
Prepoznati oznake izlaza u slučaju opasnosti
Navesti primjerena sredstva osobne zaštite
Navesti mjere za prevenciju opasnosti od vatre
Navesti mjere za prevenciju opasnosti od buke
Sažeti specifična pravila i propise zaštite na radu
Navesti opće opasnosti u proizvodnoj radionici
Objasniti potrebu za ventilacijom
Navesti rizike od eksplozije
Objasniti sigurno rukovanje plinskim bocama
Prikazati moguće opasnosti pri zavarivanju na gradilištu
Navesti osnovne mjere predostrožnosti
2.
Postupci zavarivanja taljenjem, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati princip zavarivanja taljenjem
Definirati osnovne pojmove u zavarivanju
Opisati nastanak topline u električnom luku
Opisati prijenos metala kroz električni luk
Opisati kako nastaje talina plinskim postupkom zavarivanja
Prikazati postupak i primjenu plinskog zavarivanja
Prikazati postupak i primjenu REL zavarivanja
Prikazati postupak i primjenu MIG / MAG zavarivanja
Prikazati postupak i primjenu TIG zavarivanja
Prikazati postupak i primjenu ostalih elektrolučnih postupaka zavarivanja ( 12-Elektrolučno zavarivanje pod praškom, 15-Zavarivanje plazmom; 185-Elektrolučno zavarivanje magnetski pogonjenim (rotirajućim) lukom )
Opisati tehnologiju i tehnike plinskog zavarivanja
Opisati tehnologiju i tehnike REL zavarivanja
Opisati tehnologiju i tehnike MIG / MAG zavarivanja
Opisati tehnologiju i tehnike TIG zavarivanja
3.
Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Klasificirati potrošni materijal za elektrolučno i plinsko zavarivanje prema vrsti i funkciji u procesu zavarivanja
Odabrati odgovarajući dodatni materijal za plinsko zavarivanje
Identificirati razloge primjene topitelja u plinskom zavarivanju
Opisati principe odabira dodatnog materijala u REL (111) postupku zavarivanja.
Opisati ulogu obloge elektrode pri REL (111) zavarivanju
Opisati način i razloge čuvanja i skladištenja dodatnog materijala.
Nabrojati vrste elektrodnih žica za postupke MIG (131), MAG (135) i PPŽ (136).
Identificirati vrste volframovih elektroda za TIG (141) zavarivanje
Nabrojati vrste elektrodnih žica (šipki) za TIG (141) zavarivanje
Odabrati zaštitni plin za zavarivanje postupcima MIG (131), MAG (135), PPŽ (136) I TIG (141) koristeći normu HRN EN ISO 14175
Identificirati oznake potrošnog materijala za zavarivanje korištene u SPZ-u programa obuke (u skladu s odgovarajućim HRN/EN/ISO standardima).
4.
Ostali postupci zavarivanja, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati postupke, primjenu, tehnologije i tehnike elektrootpornog zavarivanja: točkastog zavarivanja (21), šavnog elektrootpornog zavarivanja (22), bradavičastog zavarivanja (23) i sučeljenog vodootpornog zavarivanja (24).
Opisati postupke, primjenu, tehnologije i tehnike zavarivanja bez taljenja: ultrazvučnog zavarivanja (41), zavarivanja trenjem (42), kovačkog zavarivanja (43), eksplozijskog zavarivanja (441), difuzijskog zavarivanja (45), zavarivanja vrućim izostats
Opisati postupke, primjenu, tehnologije i tehnike zavarivanja elektronskim snopom (51), termitnim zavarivanjem (71), električnom troskom (72), indukcijskim zavarivanjem (74), udarnim zavarivanjem (77) i laserskim snopom.
5.
Zavarljivost ugljičnih i niskolegiranih čelika, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati postupke izrade čelika kontinuiranim lijevanjem i toplinskom obradom
Opisati utjecaj zavarivanja na čelike
Usporediti nelegirane čelike, nehrđajuće čelike i druge legirane čelike
Prepoznati utjecaj legirajućih elemenata na svojstva čelika
Klasificirati materijale u skladu s HRI CEN ISO/TR 15608
Opisati utjecaj legirajućih elemenata na zavarljivost čelika.
Povezati utjecaj debljine ploče i zavarljivost čelika.
Provjeriti ekvivalenta ugljika.
Analizirati koncept unosa topline i njegovu uporabu
Klasificirati različite vrste materijala kao što su nehrđajući čelici, drugi legirani čelici i legure aluminija
6.
Zavarljivost nehrđajućih čelika, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Definirati svojstva nehrđajućih čelika i objasniti koncept stvaranja zaštitnog oksidnog filma
Opisati razliku između zavarivanja nehrđajućih čelika i nelegiranih ugljičnih čelika
Opisati glavne značajke razreda nehrđajućih čelika: austenitni, feritni, martenzitni i (duplex) austenitni-feritni čelici
Sortirati uobičajene postupke kod zavarivanja nehrđajućih čelika
Prikazati opasnosti za zdravlje vezane uz zavarivanje nehrđajućih čelika i kako ih spriječiti
Demonstrirati najčešće korištene zavarene spojeve i metode pripreme spoja kod nehrđajućih čelika
Ukazati na važnost kontrole unosa topline i međuslojne temperature
Prepoznati utjecaj legirajućih elemenata na svojstva zavara
Opisati utjecaj unosa topline na nehrđajuće čelike
Analizirati tipične probleme koji se javljaju pri zavarivanju nehrđajućih čelika
Klasificirati potrošni materijal za zavarivanje nehrđajućih čelika
Odabrati i izmjeriti potrebni zaštitni plin za korijen zavara
Odabrati opremu i alate za zaštitni plin za korijen zavara.
Identificirati metode za sprečavanje korozije nehrđajućih čelika
Opisati utjecaj zavarivanja na pojavu korozije kod nehrđajućih čelika
Opisati postupke obrade nakon zavarivanja: dekapiranje, pjeskarenje, četkanje i brušenje
Klasificirati materijale prema HRI CEN ISO/TR 15608
7.
Zavarljivost obojenih metala i njihovih legura, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati značajke aluminija i aluminijevih legura i opisati način stvaranja zaštitnog oksidnog filma
Analizirati značajke obojenih metala i njihovih legura
Klasificirati razrede obojenih metala i njihovih legura prema HRI CEN ISO/TR 15608 i opisati njihove karakteristike
Analizirati razliku između zavarivanja aluminijevih legura i nelegiranih ugljičnih čelika
Identificirati uobičajene postupke zavarivanja aluminijevih legura
Opisati zdravstvene rizike vezane uz zavarivanje i pripremu spoja aluminijevih legura i načine sprečavanja
Identificirati osnovne značajke zavarljivosti aluminijevih legura, unos topline, predgrijavanje i obradu nakon zavarivanja,
Identificirati osnovne značajke zavarljivosti legura obojenih metala.
Razlikovati TIG i MIG postupke zavarivanja
Opisati pravilno rukovanje s obojenim metalima i njihovim legurana u radionici
Razlikovati karakteristične nepravilnosti pri zavarivanju aluminija i ostalih obojenih metala i objasniti kako ih izbjeći
Identificirati tipične probleme koji se javljaju prilikom zavarivanja aluminijskih legura
Klasificirat potrošni materija za zavarivanje obojenih metala i njihovih legura
Razlikovati sljedeće vrste potrošnog materijala za zavarivanje - AlSi i AlMg
Opisati uobičajene zavarene spojeve i metode pripreme spojeva obojenih metala i njihovih legura
Navesti metode za sprečavanje deformacije obojenih metala i njihovih legura uslijed zavarivanja
8.
Zavarljivost Cr-Mo čelika, željeznih ljevova i sličnih materijala, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Identificirati glavne značajke zavarljivosti svake grupe materijala, unos topline, predgrijavanje, tretman nakon zavarivanja
Usporediti primjenjive postupke zavarivanja
Opisati pravilno rukovanje potrošnim materijalom u radionici
Prepoznati karakteristične nepravilnosti zavara i opisati kako ih izbjeći
Identificirati tipične probleme vezane uz zavarivanje svake pojedine grupe legura
Objasniti utjecaj legirajućih elemenata na svojstva zavarljivih čelika.
Opisati utjecaj debljine ploče na svojstva zavarljivih čelika.
Provjeriti ekvivalent ugljika.
Opisati koncept unosa topline i njegovo korištenje.
Klasificirati različite vrste materijala kao što su Cr - Mo čelici, Ni čelici, drugi nehrđajući čelici i željezni lijev prema HRI CEN ISO/TR 15608
9.
Zaostala naprezanja i deformacije pri zavarivanju, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati specifične zone utjecaja topline pri zavarivanju
Analizirati vrste naprezanja u zavarenim spojevima
Analizirati vrste zaostalih naprezanja u zavarenom spoju
Analizirati vrste zaostalih deformacija u zavarenom spoju
Opisati faktore koji utječu na pojavu zaostalih naprezanja i deformacija
Identificirati moguće posljedice zaostalih naprezanja i deformacija
Opisati principe mehaničkog i toplinskog izravnavanja zaostalih deformacija
Opisati tehnike izravnavanja (mehaničko, toplinsko izravnavanje plamenom, toplinsko točkasto, zagrijavanje u obliku klina, kružno zagrijavanje)
Prepoznati zdravstvene i sigurnosne rizike kod ravnanja plamenom i mehaničkog ravnanja
10.
Osiguranje kvalitete u zavarivanju, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati različite vrste ispitnih komada i uvjeta zavarivanja
Interpretirati certifikat kvalifikacije: ključne varijable, raspon, potvrdu valjanosti i produljenje valjanosti
Analizirati Specifikaciju postupka zavarivanja s aspekta zahtijevane kvalitete
Razlikovati glavne nepravilnosti u zavarivanju prema HRN EN ISO 6520-1.
Opisati uzrok najčešćih nepravilnosti u zavarivanju kao što su pukotine, plinski i čvrsti uključci, nepotpun provar i nedostatak taline, geometrijske i druge nepravilnosti
Ispitati vizualno zavar u skladu s HRN EN ISO 17637 i izvršiti naknadnu evaluaciju prema HRN EN ISO 5817 (za aluminij HRN EN ISO 10042)
Razlikovati sljedeće metode razornih i nerazornih ispitivanja: ispitivanje savijanjem, ispitivanje tvrdoće, vlačno ispitivanje i ispitivanje udarne radnje loma, VT, MT, PT, RT i UT
Opisati koncept osiguranja kvalitete (HRN EN ISO 3834).
Povezati normu HRN EN ISO 3834 s normama za zavarivačko osoblje i postupke zavarivanja
Analizirati primjere propusta pri zavarivanju i njihove posljedice
Opisati ključnu ulogu zavarivača u sprečavanju grešaka/nedostataka
Opisati postupke uklanjanja zavarivačkih pogrešaka
Opisati ekonomske posljedice pogrešaka pri zavarivanju
Identificirati najvažnije međunarodne i nacionalne norme u zavarivanju
Opisati utjecaj parametara zavarivanja na geometriju zavara
Opisati posljedice primjene pogrešnih parametara zavarivanja
Opisati nastajanje i metode sprečavanja magnetskog skretanja luka
11.
Zavarene konstrukcije: izrada i sljedivost, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati zavarene konstrukcije
Identificirati područje primjene zavarenih konstrukcija
Primijeniti pravila oblikovanja zavarenih konstrukcija
Primijeniti pravila označavanja po principu sljedivosti osnovnog materijala u ciklusu proizvodnje
Razlikovati klase zavarenih spojeva na posudama pod tlakom
12.
Reparaturno zavarivanje, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati vrste popravaka reparaturnim zavarivanjem
Klasificirati materijale koji su najzastupljeniji u reparaturnom zavarivanju
Opisati faze pristupa popravku zavarivanjem / navarivanjem,
Opisati postupke zavarivanja koji se koriste u reparaturnom zavarivanju
Opisati tehnološke postupke reparaturnog zavarivanja / navarivanja
Primijeniti toplinske obrade predgrijavanja i nakon zavarivanja.
Provjeriti naprezanja i izobličenja.
Identificirati osnovne ručne i električne alate i opremu u vezi sa reparaturnim zavarivanjem.
Sigurno koristite i održavajte osnovnu opremu te ručne i električne alate vezane uz reparaturno zavarivanje
Analizirati Specifikaciju postupka zavarivanja.(WPS) za reparaturno zavarivanje / navarivanje
Demonstrirati popravak neispravnih zavara ili osnovnih materijala.
13.
Uvod u mehanizirano, automatsko i robotsko zavarivanje, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati mehanizirano, automatsko i robotsko zavarivanje
Prikazati prednosti mehaniziranog, automatskog i robotskog zavarivanja
Primijeniti sigurnosna pravila vezana uz robotiku i robotske radne ćelije.
Demonstrirati rad s robotskom jedinicom na siguran način
Opisati konfiguraciju robotskog sustava.
Povezati osnovne pojmove i nomenklaturu vezane uz robotiku.
Pokazati korištenje upravljačkih kontrolera
Demonstrirati načine rada kroz jedan automatski ciklus .
Programirati parametre zavarivanja pomoću privjeska za učenje
14.
Zavareni spojevi, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Identificirati vrste zavarenih spojeva
Razlikovati oznake zavarenih spojeva
Demonstrirati ocjene zavarenih spojeva (A, B, C i D)
Ilustrirati ispravno oblikovanje zavarenih spojeva
Primijeniti norme HRN EN ISO 9692-1, 2, 3 I 4: Zavarivanje i srodni postupci -- Vrste pripreme spoja
15.
Priprema rubova žlijeba toplinskim rezanjem, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati postupak i tehnologiju plinskog rezanja
Opisati glavne dijelove uređaja za rezanje plinom
Opisati postupak plinskog rezanja pojedinih vrsta materijala (razne skupine čelika, lijevano željezo,..)
Klasificirati pogreške pri plinskom rezanju
Opisati postupak i primjenu rezanja materijala plazmom
Opisati izvor struje za rezanje plazmom
Odabrati plin za stvaranje plazme u odnosu na materijal i kvalitetu reza
Opisati postupak i primjenu rezanja materijala laserom
Odabrati prikladne postupke rezanja i žlijebljenja za glavne vrste čelika
Navesti različite vrste pripreme spoja i njihove glavne dimenzije
Prepoznati sljedeće pripreme spoja: I-, V-, X- i U- priprema.
16.
Tehničko tehnološka dokumentacija u zavarivnju, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Interpretirati detalje i simbole na crtežu (HRN EN ISO 2553).
Koristiti tehnički crtež u operativnom radu zavarivanja
Analizirati sadržaj Specifikacije postupka zavarivanja (WPS)
Interpretirati SPZ koji se koristi u programu obuke,
Pripremiti radioničku dokumentaciju
17.
Priprema radnog mjesta i operativni rad, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Pripremiti radno mjesto za operativni rad
Predvidjeti opasnosti za rad na siguran način
Koristiti zaštitnu opremu za prostor i osobna zaštitna sredstva
Pokazati kako postaviti tražene parametre na uređaju za zavarivanje.
Demonstrirati uspostavljanje, prekidanje i ponovno uspostavljanje električnog luka u različitim postupcima elektrolučnog zavarivanja
Demonstrirati tehnike povlačenja zavara unaprijed i unazad i objasniti njihovu uporabu
Demonstrirati tehnike zavarivanja odozgo prema dolje i odozdo prema gore i objasniti njihovu uporabu
Demonstrirati tehnike njihanja vrha elektrode (elektrodne žice...) i objasniti njihovu uporabu
Razlikovati položaje zavarivanja prema HRN EN ISO 6947
Pokazati položaj tijela u odnosu na određene položaje zavarivanja
Pokazati vježbe za podizanje aerobne sposobnosti zavarivača
18.
Zavarivanje čelika kutnim spojem REL (111) postupkom, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu s Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje, itd.)
Izvoditi kutne zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza.
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (držač elektrode, kablovi, itd.)
19.
Zavarivanje čelika kutnim spojem MAG (135) postupkom, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu s Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje, itd.)
Izvoditi kutne zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza.
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (držač elektrode, kablovi, itd.)
20.
Zavarivanje čelika kutnim spojem TIG (141) postupkom, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi kutne zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (gorionik, kabeli itd.).
21.
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem REL (111) postupkom, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi sučeljene zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu korijena zavara za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (držač elektrode, kabeli itd.).
22.
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem REL (111) postupkom, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi kutne zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (držač elektrode, kabeli itd.).
23.
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem MAG (135) postupkom, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi kutne zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (držač elektrode, kabeli itd.).
24.
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem TIG (141) postupkom, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi kutne zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (držač elektrode, kabeli itd.).
25.
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem REL (111) postupkom, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi sučeljene zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu korijena zavara za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (držač elektrode, kabeli itd.).
26.
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem MAG (135) postupkom, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi sučeljene zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu korijena zavara za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (držač elektrode, kabeli itd.).
27.
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem TIG (141) postupkom, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi sučeljene zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu korijena zavara za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (držač elektrode, kabeli itd.).
28.
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika REL (111) postupkom, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi cijevne zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara cijevi za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (držač elektrode, kabeli itd.).
29.
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika MAG (135) postupkom, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi cijevne zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara cijevi za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (držač elektrode, kabeli itd.).
30.
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika TIG (141) postupkom, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi cijevne zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara cijevi za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (držač elektrode, kabeli itd.).
31.
Zavarivanje čelika kutnim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi kutne zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (držač elektrode, kabeli itd.).
32.
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi sučeljene zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu korijena zavara za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (držač elektrode, kabeli itd.).
33.
Zavarivanje čeličnih cijevi PPŽ (FCAW-136) postupkom, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi cijevne zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara cijevi za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (držač elektrode, kabeli itd.).
34.
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi kutne zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (držač elektrode, kabeli itd.).
35.
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi sučeljene zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu korijena zavara za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (gorionik, kabeli itd.).
36.
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika PPŽ (FCAW-136) postupkom, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi cijevne zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara cijevi za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (držač elektrode, kabeli itd.).
37.
Zavarivanje obojenih metala i legura kutnim spojem MIG (141) postupkom, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi cijevne zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara cijevi za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (gorionik, kabeli itd.).
38.
Zavarivanje obojenih metala i legura sučeljenim spojem MIG (141) postupkom, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi cijevne zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara cijevi za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (držač elektrode, kabeli itd.).
39.
Zavarivanje obojenih metala i legura kutnim spojem TIG (141) postupkom, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi cijevne zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara cijevi za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (gorionik, kabeli itd.).
40.
Zavarivanje obojenih metala i legura sučeljenim spojem TIG (141) postupkom, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi cijevne zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara cijevi za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (gorionik, kabeli itd.).
41.
Zavarivanje cijevi od obojenih metala i legura TIG (141) postupkom, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi cijevne zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara cijevi za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (gorionik, kabeli itd.).
42.
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem plinskim zavarivanjem (311), tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi sučeljene zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (držač elektrode, kabeli itd.).
43.
Zavarivanje čeličnih cijevi plinskim zavarivanjem (311), tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi cijevne zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara cijevi za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (gorionik, kabeli itd.).
44.
Zavarivanje plazmom (15), tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu korijena zavara za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (gorionik, kabeli itd.).
45.
Zavarivanje pod praškom (121), tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (gorionik, kabeli itd.).
46.
Zavarivanje magnetski pogonjenim (rotirajućim) lukom (185), tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi zavare magnetski pogonjenim (rotirajućim) lukom
Izvršiti pripremu zavara za kontrolu
Održavati opremu za zavarivanje magnetski pogonjenim (rotirajućim) lukom
47.
Oprema za zavarivanje, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati glavne dijelove uređaja za REL (111) zavarivanje i njihovu funkciju
Odabrati izvor struje za REL (111) zavarivanje prema vrsti elektrode i zavarenog spoja.
Opisati glavne dijelove uređaja za MIG (131) / MAG (135) zavarivanje i njihovu funkciju
Opisati glavne dijelove uređaja za TIG (141) zavarivanje i njihovu funkciju
Opisati glavne dijelove uređaja za plinsko zavarivanje i njihovu funkciju
Povezati izvore struje i njihove karakteristike s elektrolučnim postupcima zavarivanja
Odabrati odgovarajući polaritet i opisati njegovu primjenu.
Identificirati glavne parametre elektrolučnog zavarivanja.
Odabrati odgovarajuće parametre plinskog zavarivanja.
48.
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem MAG (135) postupkom, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi sučeljene zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu korijena zavara za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (gorionik, kabeli itd.).
49.
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem TIG (141) postupkom, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi sučeljene zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu korijena zavara za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (gorionik, kabeli itd.).
50.
Zavarivanje čeličnih cijevi REL (111) postupkom, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi cijevne zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara cijevi za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (držač elektrode, kabeli itd.).
51.
Zavarivanje čeličnih cijevi MAG (135) postupkom, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi cijevne zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara cijevi za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (gorionik, kabeli itd.).
52.
Zavarivanje čeličnih cijevi TIG (141) postupkom, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
20.5.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
Izvoditi cijevne zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
Izvršiti pripremu zavara cijevi za kontrolu koristeći alate za brušenje
Analizirati učinjene pogreške
Ispraviti pogreške
Održavati opremu za zavarivanje (gorionik, kabeli itd.).
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (6)
1.
Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pregledati tehničko-tehnološku dokumentaciju
Planirati izvršenje postupka zavarivanja za određeni zadatak
Organizirati mjesto rada
razmjenjivati informacije sa svim dionicima u procesu rada
2.
Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti, rasporediti i provjeriti opremu za zavarivanje
Primiti, rukovati i održavati dodatni materijal
Postaviti radni komad u propisani položaj za elektrolučno zavarivanje
Ispuniti radni nalog
Popuniti dostavnicu / povratnicu za materijal
Voditi evidenciju o stanju alata, opreme, strojeva i zaštitne opreme
sudjelovati u radu tima
Pripremiti, provjeriti i zaštititi materijale i radno područje pripremljeno za zavarivanje
Postaviti radni komad u propisani položaj za plinsko zavarivanje
3.
Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti stručnu terminologiju
Podesiti parametre elektrolučnog zavarivanja prema SPZ (WPS)
Pripremiti rubove osnovnog materijala za postupak elektrolučnog zavarivanja
Kontrolirati predgrijavanje i održavati temperaturu tijekom postupka zavarivanja
Zavariti elektrolučnim postupkom kutni, sučeljeni i cijevni spoj prema SPZ (WPS)
Zavarivati s odabranim postupkom elektrolučnog zavarivanja: 11-Elektrolučno zavarivanje taljivom elektrodom bez plinske zaštite; 12-Elektrolučno zavarivanje pod praškom; 13-Elektrolučno zavarivanje metalnom taljivom elektrodom u zaštitnom plinu; 14-Elektrolučno zavarivanje netaljivom volfram elektrodom u zaštitnom plinu; 15-Zavarivanje plazmom; 185-Elektrolučno zavarivanje magnetski pogonjenim (rotirajućim) lukom
Zavarivati elektrolučnim postupkom odabrani osnovni materijal: čelik, nehrđajući čelik, željezne ljevove, obojene metale i njihove legure
Zavarivati elektrolučnim postupkom u svim položajima zavarivanja i primijeniti odgovarajuće tehnike zavarivanja
Očistiti elektrolučno zavareni spoj, osnovni materijal i radno mjesto
sudjelovati u rješavanju problema nastalih tijekom izvršavanja posla
4.
Zavarivanje plinskim postupkom sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Podesiti parametre plinskog zavarivanja prema SPZ (WPS)
Pripremiti rubove osnovnog materijala za postupak plinskog zavarivanja
Zavarivati plinskim postupkom sučeljeni i cijevni spoj prema SPZ (WPS)
Zavarivati s odabranim postupkom plinskog zavarivanja: 31 - plinsko zavarivanje kisikom i gorivim plinom
Zavarivati plinskim postupkom odabrani osnovni materijal: čelik, željezne ljevove, obojene metale i njihove legure
Zavarivati plinskim postupkom u svim položajima zavarivanja i primijeniti odgovarajuće tehnike zavarivanja
Očistiti zavareni spoj plinskim postupkom, osnovni materijal i radno mjesto
5.
Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provesti vizualni pregled i kontrolu dimenzija zavarenih spojeva
Uključiti elemente samokontrole u skladu sa sustavom osiguranja kvalitete
Provjeriti i pripremiti gotovi zavareni spoj za kontrolu i izvješće u sustavu kontrole proizvodnje.
Označiti izvedeni zavareni spoj svojom identifikacijskom oznakom u skladu sa zahtjevima sustava osiguranja kvalitete
6.
Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
Primijeniti propise za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša
primijeniti aerobni trening za podizanje razine psihofizičke stabilnosti
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (227)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
Zdravlje i sigurnost pri zavarivanju Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Postupci zavarivanja taljenjem Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Postupci zavarivanja taljenjem Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Postupci zavarivanja taljenjem Zavarivanje plinskim postupkom sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje Zavarivanje plinskim postupkom sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Ostali postupci zavarivanja Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Ostali postupci zavarivanja Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarljivost ugljičnih i niskolegiranih čelika Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarljivost ugljičnih i niskolegiranih čelika Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarljivost ugljičnih i niskolegiranih čelika Zavarivanje plinskim postupkom sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarljivost ugljičnih i niskolegiranih čelika Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarljivost nehrđajućih čelika Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarljivost nehrđajućih čelika Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarljivost nehrđajućih čelika Zavarivanje plinskim postupkom sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarljivost nehrđajućih čelika Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarljivost obojenih metala i njihovih legura Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarljivost obojenih metala i njihovih legura Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarljivost obojenih metala i njihovih legura Zavarivanje plinskim postupkom sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarljivost obojenih metala i njihovih legura Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarljivost Cr-Mo čelika, željeznih ljevova i sličnih materijala Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarljivost Cr-Mo čelika, željeznih ljevova i sličnih materijala Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarljivost Cr-Mo čelika, željeznih ljevova i sličnih materijala Zavarivanje plinskim postupkom sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarljivost Cr-Mo čelika, željeznih ljevova i sličnih materijala Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zaostala naprezanja i deformacije pri zavarivanju Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zaostala naprezanja i deformacije pri zavarivanju Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zaostala naprezanja i deformacije pri zavarivanju Zavarivanje plinskim postupkom sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zaostala naprezanja i deformacije pri zavarivanju Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Osiguranje kvalitete u zavarivanju Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Osiguranje kvalitete u zavarivanju Zavarivanje plinskim postupkom sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Osiguranje kvalitete u zavarivanju Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarene konstrukcije: izrada i sljedivost Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarene konstrukcije: izrada i sljedivost Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarene konstrukcije: izrada i sljedivost Zavarivanje plinskim postupkom sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarene konstrukcije: izrada i sljedivost Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Reparaturno zavarivanje Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Reparaturno zavarivanje Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Reparaturno zavarivanje Zavarivanje plinskim postupkom sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Reparaturno zavarivanje Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Reparaturno zavarivanje Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Uvod u mehanizirano, automatsko i robotsko zavarivanje Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Uvod u mehanizirano, automatsko i robotsko zavarivanje Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Uvod u mehanizirano, automatsko i robotsko zavarivanje Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavareni spojevi Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavareni spojevi Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Priprema rubova žlijeba toplinskim rezanjem Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Priprema rubova žlijeba toplinskim rezanjem Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Priprema rubova žlijeba toplinskim rezanjem Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Tehničko tehnološka dokumentacija u zavarivnju Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Tehničko tehnološka dokumentacija u zavarivnju Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Tehničko tehnološka dokumentacija u zavarivnju Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Priprema radnog mjesta i operativni rad Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Priprema radnog mjesta i operativni rad Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje čelika kutnim spojem REL (111) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje čelika kutnim spojem REL (111) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje čelika kutnim spojem REL (111) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje čelika kutnim spojem REL (111) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje čelika kutnim spojem REL (111) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje čelika kutnim spojem MAG (135) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje čelika kutnim spojem MAG (135) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje čelika kutnim spojem MAG (135) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje čelika kutnim spojem MAG (135) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje čelika kutnim spojem MAG (135) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje čelika kutnim spojem TIG (141) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje čelika kutnim spojem TIG (141) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje čelika kutnim spojem TIG (141) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje čelika kutnim spojem TIG (141) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje čelika kutnim spojem TIG (141) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem REL (111) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem REL (111) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem REL (111) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem REL (111) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem REL (111) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem REL (111) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem REL (111) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem REL (111) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem REL (111) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem REL (111) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem MAG (135) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem MAG (135) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem MAG (135) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem MAG (135) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem MAG (135) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem TIG (141) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem TIG (141) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem TIG (141) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem TIG (141) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem TIG (141) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem REL (111) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem REL (111) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem REL (111) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem REL (111) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem REL (111) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem MAG (135) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem MAG (135) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem MAG (135) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem MAG (135) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem MAG (135) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem TIG (141) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem TIG (141) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem TIG (141) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem TIG (141) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem TIG (141) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika REL (111) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika REL (111) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika REL (111) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika REL (111) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika REL (111) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika MAG (135) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika MAG (135) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika MAG (135) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika MAG (135) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika MAG (135) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika TIG (141) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika TIG (141) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika TIG (141) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika TIG (141) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika TIG (141) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje čelika kutnim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje čelika kutnim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje čelika kutnim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje čelika kutnim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje čelika kutnim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje čeličnih cijevi PPŽ (FCAW-136) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje čeličnih cijevi PPŽ (FCAW-136) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje čeličnih cijevi PPŽ (FCAW-136) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje čeličnih cijevi PPŽ (FCAW-136) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje čeličnih cijevi PPŽ (FCAW-136) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem PPŽ (FCAW-136) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika PPŽ (FCAW-136) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika PPŽ (FCAW-136) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika PPŽ (FCAW-136) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika PPŽ (FCAW-136) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika PPŽ (FCAW-136) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje obojenih metala i legura kutnim spojem MIG (141) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje obojenih metala i legura kutnim spojem MIG (141) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje obojenih metala i legura kutnim spojem MIG (141) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje obojenih metala i legura kutnim spojem MIG (141) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje obojenih metala i legura kutnim spojem MIG (141) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje obojenih metala i legura sučeljenim spojem MIG (141) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje obojenih metala i legura sučeljenim spojem MIG (141) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje obojenih metala i legura sučeljenim spojem MIG (141) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje obojenih metala i legura sučeljenim spojem MIG (141) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje obojenih metala i legura sučeljenim spojem MIG (141) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje obojenih metala i legura kutnim spojem TIG (141) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje obojenih metala i legura kutnim spojem TIG (141) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje obojenih metala i legura kutnim spojem TIG (141) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje obojenih metala i legura kutnim spojem TIG (141) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje obojenih metala i legura kutnim spojem TIG (141) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje obojenih metala i legura sučeljenim spojem TIG (141) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje obojenih metala i legura sučeljenim spojem TIG (141) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje obojenih metala i legura sučeljenim spojem TIG (141) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje obojenih metala i legura sučeljenim spojem TIG (141) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje obojenih metala i legura sučeljenim spojem TIG (141) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje cijevi od obojenih metala i legura TIG (141) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje cijevi od obojenih metala i legura TIG (141) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje cijevi od obojenih metala i legura TIG (141) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje cijevi od obojenih metala i legura TIG (141) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje cijevi od obojenih metala i legura TIG (141) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem plinskim zavarivanjem (311) Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem plinskim zavarivanjem (311) Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem plinskim zavarivanjem (311) Zavarivanje plinskim postupkom sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem plinskim zavarivanjem (311) Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem plinskim zavarivanjem (311) Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje čeličnih cijevi plinskim zavarivanjem (311) Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje čeličnih cijevi plinskim zavarivanjem (311) Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje čeličnih cijevi plinskim zavarivanjem (311) Zavarivanje plinskim postupkom sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje čeličnih cijevi plinskim zavarivanjem (311) Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje čeličnih cijevi plinskim zavarivanjem (311) Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje plazmom (15) Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje plazmom (15) Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje plazmom (15) Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje plazmom (15) Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje plazmom (15) Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje pod praškom (121) Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje pod praškom (121) Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje pod praškom (121) Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje pod praškom (121) Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje pod praškom (121) Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje magnetski pogonjenim (rotirajućim) lukom (185) Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje magnetski pogonjenim (rotirajućim) lukom (185) Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje magnetski pogonjenim (rotirajućim) lukom (185) Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje magnetski pogonjenim (rotirajućim) lukom (185) Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje magnetski pogonjenim (rotirajućim) lukom (185) Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Oprema za zavarivanje Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Oprema za zavarivanje Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Oprema za zavarivanje Zavarivanje plinskim postupkom sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem MAG (135) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem MAG (135) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem MAG (135) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem MAG (135) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem MAG (135) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem TIG (141) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem TIG (141) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem TIG (141) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem TIG (141) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem TIG (141) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje čeličnih cijevi REL (111) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje čeličnih cijevi REL (111) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje čeličnih cijevi REL (111) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje čeličnih cijevi REL (111) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje čeličnih cijevi REL (111) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje čeličnih cijevi MAG (135) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje čeličnih cijevi MAG (135) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje čeličnih cijevi MAG (135) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje čeličnih cijevi MAG (135) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje čeličnih cijevi MAG (135) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Zavarivanje čeličnih cijevi TIG (141) postupkom Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Zavarivanje čeličnih cijevi TIG (141) postupkom Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Zavarivanje čeličnih cijevi TIG (141) postupkom Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Zavarivanje čeličnih cijevi TIG (141) postupkom Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Zavarivanje čeličnih cijevi TIG (141) postupkom Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Zavarivač / Zavarivačica (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
20.5.2022
Vrijedi do
31.12.2027
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje