Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - SK Vizažist / Vizažistica (strukovni dio kvalifikacije)

Razina HKO
2
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Znanstveno područje
-
Standardi zanimanja (1)
Standard kvalifikacije više razine
-
CSVET bodovi
30
Broj godina istraživanja
-
Klasa
cjelovita
Ostale potrebe
-
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 4.1

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Završna provjera strukovnih znanja i vještina te njima pripadajuće samostalnosti i odgovornosti. Završna provjera uključuje praktični rad te provjeru ostalih strukovnih znanja i vještina koje su predviđene ishodima učenja programa.

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Planiranje i organizacija rada tretmana šminkanja, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
19.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati postupke planiranja rada prema radnom zadatku
Provesti osobnu pripremu za rad
Pripremiti za korištenje odgovarajuće pripravke za šminkanje
Planirati narudžbu i kupovinu pripravaka, potrošnog materijala i pomoćne opreme
Planirati i upravljati vremenom za izvođenje ciljanog tretmana
2.
Prostor, oprema i pripravci za šminkanje, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
19.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati standardni prostor za šminkanje
Odabrati pribor i pripravke za šminkanje
Demonstrirati primjenu pribora i pripravaka za šminkanje u skladu s radnim zadatkom
Osigurati pravilno osvjetljenje
Razlikovati svrhu, način uporabe pripravaka i pribora te potencijalne rizike povezane s pripravcima za šminkanje
Demonstrirati pripremu prostora, opreme i klijenta za šminkanje
3.
Osnove građe i funkcije ljudskog tijela, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
19.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati anatomsku građu i fiziologiju ljudskog tijela u cjelini
Opisati građu i ulogu kože te adneksa kože
Navesti bakterijske, virusne, parazitne, gljivične i alergijske bolesti kože i adneksa kože
Prepoznati dermatološke probleme na koži
Odrediti tip i stanje kože
Imenovati kosti i mišiće glave
Navesti i objasniti ulogu pojedinih organskih sustava u tijelu čovjeka
4.
Osnove higijene, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
19.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati vrste i načine održavanja higijene radnog pribora, uređaja i materijala
Razlikovati vrste i načine održavanja higijene radnog prostora
Provoditi osobnu i profesionalnu higijenu
Osigurati sanitarno tehničke i higijenske uvjete u poslovnom prostoru
Provoditi postupke dezinfekcije i sterilizacije
Provoditi epidemiološke mjere zaštite
Demonstrirati plan čišćenja opreme, prostora na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj razini
5.
Klasične i korektivne tehnike šminkanja, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
19.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Istražiti razvoj šminkanja kroz povijest
Primijeniti smjernice vezane uz estetske kriterije lica pri šminkanju - oblik lica, oblik oka, tip kože, pigment
Primijeniti boje u skladu s radnim zadatkom
Aplicirati šminku u skladu s tipom, stanjem kože i starošću kože lica
Demonstrirati dnevnu, večernju i svečanu šminku
Kreirati šminku za potrebe fotografije i snimanja
Demonstrirati korektivno šminkanje lica
Oblikovati i obojati obrve i trepavice
6.
Šminka kroz povijesna razdoblja, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
19.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Istražiti karakteristike šminke i šminkanja lica kroz povijest
Prepoznati osnovna obilježja i aplicirati šminku 20-ih godina 20. st.
Istaknuti specifične karakteristike i aplicirati šminku 30-ih godina 20. st.
Aplicirati šminku 40-ih godina 20. st.
Aplicirati šminku 50-ih godina 20. st.
Opisati razvoj dekorativne kozmetike i aplicirati šminku 60-ih godina 20. st.
Razlikovati stilove unutar razdoblja i aplicirati šminku 70-ih godina 20. st.
Opisati karakteristike i specifičnosti razdoblja i aplicirati šminku 80-ih godina 20. st.
Aplicirati šminku 90-ih godina 20. st.
Istražiti karakteristike i aplicirati šminku 21. st.
7.
Komunikacija u radnom okruženju, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
19.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Navesti osnovne komunikacijske procese
Prepoznati poželjne oblike i teme razgovora u salonu za šminkanje
Planirati i izvesti konzultacijski i savjetodavni razgovor s klijentom
Koristiti verbalnu i neverbalnu komunikaciju
Primjenjivati pravila osobnog i poslovnog bontona u komunikaciji s korisnicima usluge i suradnicima
Savjetovati korisnike usluga o njezi i preporučiti proizvode za kućnu upotrebu
Obrazložiti značaj čuvanja poslovne tajne
8.
Zaštita zdravlja i održivi razvoj, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
19.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti pravila zaštite na radu
Predvidjeti opasnosti na radu
Imenovati osobna zaštitna sredstva i opremu za rad
Razvrstati otpad sukladno pravilima o razvrstavanju otpada
Koristiti zaštitna sredstva i opremu pri radu
Demonstrirati pravilne položaje tijela za vrijeme šminkanja
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (7)
1.
Planiranje i organizacija rada te određivanje programa tretmana šminkanja klijenta
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati postupke zaštite okoliša
Planirati i organizirati vlastiti rad i rad u timu
pripremiti blagajnu i kasu u skladu s pozitivnim propisima
Izraditi plan ciljanog tretmana tematskog šminkanja ili serije tretmana tematskog šminkanja s obzirom na potrebe klijenta
Kreirati cijenu tretmana šminkanja ili serije tretmana šminkanja
Planirati i upravljati vremenom za izvođenje ciljanog tretmana šminkanja ili serije tretmana
Planirati potrebne dekorativne preparate, kozmetičku opremu, pribor i aparate za izvođenje tretmana šminkanja ili serije tretmana šminkanja
2.
Priprema radnog mjesta i klijenta
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Održavati osobnu higijenu i higijenu radnog mjesta
Primjenjivati higijenske mjere dezinfekcije prostora, radnog mjesta, pribora, opreme i dekorativnih preparata
Pripremiti opremu, pribor i aparate za izvođenje tretmana tematskog šminkanje i u skladu s estetskim normama i temom šminkanja
Pripremiti klijenta s obzirom na vrstu usluge šminkanja
Pripremiti dekorativne preparate i pribor za upotrebu s obzirom na vrstu usluge tematskog šminkanja
3.
Provedba osnovnih i specijalnih tehnika šminkanja
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti odgovarajuće boje, pribor i dekorativne preparate za šminkanje lica
Poznavati pravila svjetla i sjene, važnosti rasvjete
Poznavati stilove šminkanja
Provesti postupak nanošenja šminke na lice uvažavajući morfologiju lica u skladu s tipom, stanjem i starošću kože lica te namjenom (dnevna šminka, večernja šminka, svečana šminka, šminka za fotografiju, šminka za mladenke, povijesna šminka 20 st.)
Provoditi specijalne tehnike šminkanja i povezivati šminku sa likovima, karakteristikama frizura, odjeće, obuće nakita određenog poviesnog razdoblja: 1920.-e, 1940.-e, 1960.-e, 1980.-e, 2000.-e. Šminka i šminkanje današnjice
4.
Provedba estetskog uređivanja obrva i trepavica
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti odgovarajuće preparate za estetsko uređivanje obrva i trepavica
Provoditi odgovarajuće postupke estetskog uređivanja obrva i trepavica
Provoditi odgovarajuće tehnike nadogradnje obrva i trepavica
5.
Evidentiranje poslovne djelatnosti vizažista/vizažistice
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
voditi evidenciju o stručnom usavršavanju djelatnika
voditi minimalne sanitarne evidencije
Voditi kartoteku klijenata
voditi evidenciju narudžbe klijenata
ispuniti svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz blagajničko poslovanje na početku i kraju radnog vremena
Voditi evidencije radnog vremena djelatnika salona za šminkanje
Voditi evidenciju zaliha dekorativnih preparata
6.
Poslovno komuniciranje sa suradnicima, dobavljačima i klijentima
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izdati račun klijentu za izvršenu uslugu prema važećim pravilima fiskalizacije
Rješavati konflikte na primjeren način s ciljem pozitivnog ishoda
Njegovati timski rad i pozitivno radno okruženje
Komunicirati s nadređenima i suradnicima u skladu s poslovnim bontonom
Komunicirati s klijentima i dobavljačima u skladu s poslovnim bontonom
Savjetovati klijenta pri odabiru usluge šminkanja
Pratiti trendove vezane uz nove oblike komuniciranja na tržištu u struci
Savjetovati klijenta o dekorativnim preparatima za kućnu primjenu
7.
Osiguravanje kvalitete rada te poštivanje relevantnih propisa
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poštivati pravila za održavanje kvalitete kroz odgovoran pristup radu
pravilno zbrinuti sve vrste otpada u radnom prostoru
primijeniti pozitivne propise u svrhu zaštite poslovanja
Primijeniti pravila zaštite na radu s obzirom na djelatnost vizažista/vizažistice
Stručno se usavršavati s obzirom na različite trendove u struci (vizažist/vizažistica )
Pratiti trendove u oglašavanju i promoviranju s naglaskom na djelatnost vizažista/vizažistice
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (30)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
Planiranje i organizacija rada tretmana šminkanja Planiranje i organizacija rada te određivanje programa tretmana šminkanja klijenta
Planiranje i organizacija rada tretmana šminkanja Provedba osnovnih i specijalnih tehnika šminkanja
Planiranje i organizacija rada tretmana šminkanja Provedba estetskog uređivanja obrva i trepavica
Planiranje i organizacija rada tretmana šminkanja Evidentiranje poslovne djelatnosti vizažista/vizažistice
Planiranje i organizacija rada tretmana šminkanja Osiguravanje kvalitete rada te poštivanje relevantnih propisa
Prostor, oprema i pripravci za šminkanje Planiranje i organizacija rada te određivanje programa tretmana šminkanja klijenta
Prostor, oprema i pripravci za šminkanje Priprema radnog mjesta i klijenta
Prostor, oprema i pripravci za šminkanje Provedba osnovnih i specijalnih tehnika šminkanja
Prostor, oprema i pripravci za šminkanje Osiguravanje kvalitete rada te poštivanje relevantnih propisa
Osnove građe i funkcije ljudskog tijela Provedba osnovnih i specijalnih tehnika šminkanja
Osnove građe i funkcije ljudskog tijela Provedba estetskog uređivanja obrva i trepavica
Osnove građe i funkcije ljudskog tijela Osiguravanje kvalitete rada te poštivanje relevantnih propisa
Osnove higijene Priprema radnog mjesta i klijenta
Osnove higijene Provedba osnovnih i specijalnih tehnika šminkanja
Osnove higijene Provedba estetskog uređivanja obrva i trepavica
Osnove higijene Osiguravanje kvalitete rada te poštivanje relevantnih propisa
Klasične i korektivne tehnike šminkanja Planiranje i organizacija rada te određivanje programa tretmana šminkanja klijenta
Klasične i korektivne tehnike šminkanja Priprema radnog mjesta i klijenta
Klasične i korektivne tehnike šminkanja Provedba estetskog uređivanja obrva i trepavica
Klasične i korektivne tehnike šminkanja Osiguravanje kvalitete rada te poštivanje relevantnih propisa
Šminka kroz povijesna razdoblja Provedba osnovnih i specijalnih tehnika šminkanja
Šminka kroz povijesna razdoblja Osiguravanje kvalitete rada te poštivanje relevantnih propisa
Komunikacija u radnom okruženju Evidentiranje poslovne djelatnosti vizažista/vizažistice
Komunikacija u radnom okruženju Poslovno komuniciranje sa suradnicima, dobavljačima i klijentima
Komunikacija u radnom okruženju Osiguravanje kvalitete rada te poštivanje relevantnih propisa
Zaštita zdravlja i održivi razvoj Planiranje i organizacija rada te određivanje programa tretmana šminkanja klijenta
Zaštita zdravlja i održivi razvoj Priprema radnog mjesta i klijenta
Zaštita zdravlja i održivi razvoj Provedba osnovnih i specijalnih tehnika šminkanja
Zaštita zdravlja i održivi razvoj Provedba estetskog uređivanja obrva i trepavica
Zaštita zdravlja i održivi razvoj Osiguravanje kvalitete rada te poštivanje relevantnih propisa
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
SK Vizažist / Vizažistica (strukovni dio kvalifikacije)
Datum upisa
19.5.2022
Vrijedi do
31.12.2027
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje