Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije)

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Znanstveno područje
-
Standard kvalifikacije više razine
-
CSVET bodovi
144
HROO bodovi
36
Broj godina istraživanja
-
Klasa
cjelovita
Ostale potrebe
-
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Kvalifikacija na razini 1

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

minimalno 180 CSVET bodova, od toga najmanje 120 CSVET bodova na 4. ili višoj razini ishoda učenja; izrada i obrana završnog rada

(Polaznik ima mogućnost odabrati tri od šest ponuđenih neobaveznih SIU-ova)

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Analiza, planiranje i organizacija rada, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati popis poslova i zaduženja na radnom mjestu kućnog majstora.
Napraviti plan održavanja objekta i okoliša uvažavajući specifičnosti objekta, flore i zahtjeve za održavanje.
Provesti potrebne radove prema pravilima struke i danim ovlastima.
Prepoznati režime eksploatacije objekta.
Planirati vrijeme potrebno za održavanje flore.
Planirati vrijeme potrebno za sezonsko održavanje površina za sigurno kretanje osoba i vozila.
Predvidjeti radove u dogovoru sa stanarima/korisnicima sukladno pravilima kućnog reda i poštujući vjerske i državne praznike.
2.
Alati, naprave i uređaji u poslovima održavanja objekta, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Sortirati i održavati rezervne dijelove opreme i instalacija i alat u priručnoj radionici.
Razlikovati alate, naprave i uređaje za detekciju kvara na električnim instalacijama.
Primijeniti alate, naprave i uređaje za otklanjanje kvara na električnim instalacijama.
Razlikovati alate, naprave i uređaje za detekciju kvara na vodovodnim instalacijama
Primijeniti alate, naprave i uređaje za otklanjanje kvara na vodovodnim instalacijama.
Primijeniti alate, naprave i uređaje za izgradnju i popravak stolarije.
Primijeniti alate, naprave i uređaje za manje građevinske popravke.
Primijeniti alate, naprave i uređaje za održavanje okoliša.
Održavanje alata, naprava i uređaja koji se koriste u poslovima održavanja objekata.
Demonstrirati primjenu mjernih uređaja za mjerenje duljina, tlaka, protoka, vlage, toplinske energije i temperature.
3.
Analiza stanja objekta i identifikacija potrebnih radova na održavanju objekta, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati sadržaj projektne dokumentacije objekta.
Identificirati stanje objekta i infrastrukture.
Analizirati ispravnost sustava videonadzora i ostalih sustava sigurnosti.
Analizirati hidrometeorološke prognoze radi kvalitetne pripreme radova na vanjskom održavanju objekta.
Upotrijebiti materijal i opremu za slučaj nepovoljnih hidrometeoroloških prognoza (npr. snijeg).
Analizirati stanje strojeva putem periodičnih pregleda u dnevniku planskog i preventivnog održavanja.
Analizirati stanje objekta obzirom na funkcionalnost i opasnost od ozljeda.
4.
Vođenje dokumentacije u poslovima upravljanja objektom, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Evidentirati ispravnost protupožarne, energetske opreme i sigurnosnih sustava sukladno planu pregleda.
Kreirati listu svakodnevne aktivnosti u dnevniku planskog i preventivnog održavanja.
Razlikovati osnovne IKT (Informacijsko-telekomunikacijska tehnologija) uređaje, objasniti njihov rad, namjenu i način spajanja.
Koristiti digitalne alate za izradu teksta, tablica, tipskih dokumenata i predložaka.
Primijeniti alate i metode rada u digitalnom svijetu za vođenje evidencije rada.
Organizirati digitalne arhive poslovnih partnera: dobavljača opreme i alata, pružatelja usluga, naručitelja/kupaca, ponuda i realiziranih projekata i poslova.
5.
Komercijalni poslovi u upravljanju nekretninama i održavanju okoliša, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati potrebe za energentima.
Analizirati stanje rezervnih dijelova i opreme.
Identificirati potrebu kupovine rezervnih dijelova.
Ustanoviti troškove održavanja nekretnine i pripadajućih površina.
Prepoznati potrebu angažiranja vanjskog izvođača na otklanjanju nedostataka na objektu.
Urediti okoliš objekta prema planu održavanja okoliša.
6.
Planiranje i organiziranje radova vanjskih izvođača na održavanju objekta, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Procijeniti trošak vanjskog izvođača za uređenje/popravak građevinskog objekta, opreme ili inventara u objektu i u okruženju objekta.
Analizirati prispjele ponude i troškovnike vanjskih izvođača radova.
Interpretirati različite ponude vanjskih izvođača radova.
Analizirati potrebe za vantroškovničkim radovima.
Provjeriti usklađenost izvedenih radova s ponudom i troškovnikom.
Sastaviti popis o izvršenim radovima i intervencijama na održavanju objekta.
7.
Zaštita na radu na poslovima održavanja objekta, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Identificirati izvore opasnosti i požara u radu.
Procijeniti opasnost za treća lica tijekom izvođenja radova.
Identificirati potrebne zaštitne mjere pri obavljanju poslova.
Primijeniti postupke zaštite na radu i zaštite od požara u svakodnevnom radu.
Primijeniti postupak pružanja prve pomoći kod električnog udara, trovanja produktima izgaranja i mehaničkih ozljeda.
Analizirati propise i norme iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i rada na visini.
Utvrditi ispravnost alata i opreme i njihove usklađenosti sa odgovarajućim atestom.
8.
Zaštita okoliša na poslovima održavanja objekta, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Navesti propise pri korištenju štetnih tvari u skladu s ekologijom.
Primijeniti zakonske propise o zaštiti okoliša.
Analizirati mogućnost zagađenja okoliša tijekom izvođenja radova.
Planirati adekvatno zbrinjavanje po okolinu štetnog otpada koji nastaje tijekom izvođenja radova u/na objektu.
Predvidjeti mogućnost skladištenja opasnih i lakozapaljivih tvari u skladu sa zakonskim propisima.
Kategorizirati najčešće uzroke ugrožavanja okoliša u radu na održavanju objekata i okoliša.
Razlikovati vrste otpada i primijeniti odgovarajuće načine zbrinjavanja.
9.
Komunikacijske vještine na poslovima održavanja objekta, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izložiti vlasnicima/predstavnicima suvlasnika nekretnina potrebu održavanja objekta, inventara i/ili pripadajućih površina.
Komunicirati s vanjskim izvođačima radova primjenjujući pravila poslovne komunikacije.
Izvijestiti odgovornu osobu o uočenim opasnostima za treća lica tijekom izvođenja radova.
Koristiti digitalne alate i metode rada u komuniciranju.
Prilagoditi način komunikacije prema mogućnostima primatelja informacija.
Identificirati preduvjete uspješne komunikacije, te prepreke u komunikaciji.
Prezentirati odgovornoj osobi procjenu vremena i troška za moguće načine otklanjanja nedostataka na objektu.
Sastaviti dopis ili upit poštujući pravila poslovnog dopisivanja.
10.
Tehnički materijali u objektima, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Klasificirati glavna svojstva osnovnih tehničkih materijala.
Razlikovati vrste metala, legure metala i njihovu primjenu.
Identificirati oznake metala.
Kategorizirati osnovna svojstva plastične mase, gume i polimerne pjene.
Razlikovati vrste i mogućnosti primjene stakla kao materijala.
Razlikovati vrste i mogućnosti primjene drva kao materijala.
Razlikovati materijale za vodiče i vodove, elektroizolacijske materijale i njihova glavna svojstva.
Razlikovati građevinske materijale koji se koriste u održavanju objekta.
Opisati načine primjene građevinskih materijala u održavanju objekta.
11.
Tehnologije spajanja materijala, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati ljepila i kitove te materijale za podmazivanje i njihovu primjenu.
Opisati postupke prireme elemenata za različite tehnologije spajanja.
Razlučiti rastavljivo i nerastavljivo spajanja elemenata.
Identificirati načine spajanja metala.
Identificirati načine spajanja drvenih materijala.
Identificirati načine spajanja polimera.
Identificirati načine spajanja elemenata od različitih vrsta materijala.
12.
Tehnologije površinske zaštite materijala, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Klasificirati destrukciju materijala.
Opisati utjecaj korozije na razne materijale i načine njene prevencije.
Klasificirati sredstva za zaštitu materijala.
Klasificirati načine (tehnike) zaštite materijala.
Pripremiti alate, materijale i pribor za nanošenje zaštite površina materijala.
Planirati predobradu površine i izabrati zaštitni premaz.
Provesti predobradu površine prije nanošenja zaštitnog premaza, pripremiti i nanijeti zaštitni premaz.
13.
Građevinski radovi na objektu, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Klasificirati građevinske materijale.
Pripremiti unutarnje i/ili vanjske zidove za nanošenje boje.
Izvesti zaglađivanje zida gletanjem.
Izvesti sanaciju gipsanih ploča.
Izvesti zidanje.
Izvesti montažu građevinske stolarije.
Izvesti montažu sanitarnih elemenata.
Izvesti zamjenu razbijenih keramičkih pločica.
14.
Sustavi vodovoda i kanalizacije u objektima, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Identificirati položaj i raspored instalacija vodovoda i kanalizacije u objektu prema dostupnim nacrtima.
Identificirati neispravne dijelove vodovoda i kanalizacije i sanirati neispravnosti.
Klasificirati elemente pripreme pitke i napojne vode u objektu.
Provjeriti periodično, sukladno planu pregleda vodovodnih instalacija, nepropusnost elementa vodovoda i kanalizacije u objektu.
Analizirati ispravnost sanitarnih čvorova u objektu.
Provjeriti tlak u cjevovodima sustava opskrbe vodom i sustavima grijanja.
Analizirati ispravnost odvodnje oborinskih voda.
Analizirati periodički potrošnju vode prema broju prijavljenih stanara ili gospodarskih subjekata na zajedničkom vodomjeru.
15.
Električne instalacije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati dijelove električne instalacije u objektu.
Kategorizirati električne i telekomunikacijske kabele koji se koriste u objektima.
Razlikovati vodiče po boji, prepoznati neutralan, fazni i zaštitni vod.
Identificirati uzroke kvara na električnim instalacijama.
Razlikovati elemente signalizacije, dojave i upravljanja.
Ispitati prisutnost napona dodira.
Predvidjeti opasnost od strujnog udara.
Protumačiti pojmove, dijelove nacrta i planove električnih instalacija.
Provjeriti sustave daljinskog upravljanja u objektu.
Provjeriti sustav rasvjete u objektu.
16.
Sustavi neprekidnog napajanja, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati princip rada i dijelove diesel generatora.
Identificirati elemente fotonaponskih sustava.
Identificirati dijelove sustava neprekidnog napajanja (UPS).
Razlikovati tehnologije neprekidnog napajanja.
Razlikovati pasivno i aktivno stanje UPS uređaja.
Identificirati greške u radu sustava neprekidnog napajanja.
Otkloniti jednostavnije greške u sustavu neprekidnog napajanja.
17.
Protupožarni sustavi u objektima, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Prepoznati i razlikovati razrede požara.
Razlikovati sredstva za gašenje požara i njihovu primjenu.
Razlikovati vatrogasne aparate s obzirom na sredstvo za gašenje.
Utvrditi uvjete za slobodan pristup hidrantima u objektu.
Utvrditi uvjete za prohodnost i pravilno označavanje izlaza za nuždu.
Analizirati ispravnost sustava sprinkler instalacija.
Ustanoviti način izvedbe vatrodojavnog sustava u objektu
Analizirati stanje protupožarne opreme.
18.
Sustavi plinskih instalacija, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Identificirati mjereni dio plinske instalacije.
Razlikovati dozvoljene materijale i dimenzije plinskih cijevi.
Razlikovati vrste plinskih ventila.
Identificirati vrste plinomjera.
Razlikovati vrste plinskog uređaja za pripremu potrošnje tople vode (PTV) i grijanje.
Identificirati kontrolnu, mjernu i sigurnosnu opremu plinske instalacije.
Ustanoviti nepropusnost plinske instalacije upotrebom uređaja za detekciju istjecanja plina.
Analizirati periodički potrošnju plina prema broju prijavljenih stanara ili gospodarskih subjekata na zajedničkom plinomjeru.
19.
Sustavi grijanja, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Provesti pripreme instalacije grijanja pred sezonu.
Održavanje i ozračivanje radijatora, te zaštita instalacija od smrzavanja.
Razlikovati sustave grijanja s obzirom na izvore energije.
Klasificirati postrojenja dizalica topline.
Ustanoviti ispravnost rada sustava grijanja.
Podesiti temperaturu grijanog prostora.
Protumačiti pojmove, dijelove nacrta i planove instalacija sustava grijanja.
Ustanoviti raspored instalacija sustava grijanja.
Analizirati stanje energetske opreme i energetskih parametara.
Isplanirati periodično održavanje dimovodnih sustava.
20.
Osiguranje kvalitete u održavanju objekta, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati dijelove objekta obzirom na ispravnost, kvalitetu, njihovo stanje i potrebie održavanja.
Analizirati ispravnost, kvalitetu i potrebu održavanja instalacija.
Identificirati stanje okoliša obzirom na kvalitetu.
Usporediti karakteristike i kvalitetu rezervnih dijelova i opreme.
Provjeriti certifikate kvalitete novonabavljenih ili novougrađenih dijelova i uređaja.
Voditi evidenciju certifikata kvalitete dijelova, uređaja i materijala.
Ispitati isporučene komponente i uređaje .
Otkriti neispravnosti na objektu i instalacijama koje su posljedica ugrađenih komponenti i materijala lošije kvalitete.
Provjeriti kvalitetu radova vanjskih izvoditelja.
21.
Tehničko crtanje i dokumentiranje, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izraditi skicu zahvata na instalacijama.
Primijeniti pravila tehničkog crtanja.
Poznavanje osnova digitalnih alata za crtanje.
Primijeniti tehnike crtanja olovkom.
Razlikovati umanjena i uvećana mjerila.
Nacrtati tijelo u dvodimenzionalnom i prostornom prikazu.
Razlikovati dijelove instalacija na nacrtima i planovima.
22.
Upravljanje skladištem alata, materijala i rezervnih dijelova, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Skladištiti i evidentirati stanje rezervnih dijelova.
Identificirati dijelove i/ili elemente sustava za koje je potrebno osigurati minimalne zalihe rezervnih dijelova i potrošnog materijala.
Kategorizirati rezervne dijelove i materijal prema sustavima u objektu za koje se koriste.
Organizirati odgovarajuće uvjete za skladištenje materijala i alata.
Izdvojiti uputstva za rukovanje i jamstvene listove alata i opreme.
Procijeniti opasnost od pojedinih materijala i osigurati sigurno skladištenje.
Predvidjeti pravovremeno održavanje strojeva i alata u skladištu.
Predvidjeti označavanje sitnog materijala i dijelova.
23.
Sustavi klimatizacije i ventilacije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Provesti osnovno održavanje filtera, sustava klimatizacije i ventilacije.
Razlikovati klimatizacijske sustave od ventilacijskih.
Ustanoviti potrebu klimatizacije prostora mjerenjem parametara ugodnosti boravka u objektu.
Razlikovati vrste ventilacije.
Protumačiti pojmove, dijelove nacrta i planove instalacija klimatizacije i ventilacije.
Ustanoviti raspored instalacija sustava klimatizacije i ventilacije.
Provesti osnovno održavanje sustava klimatizacije.
24.
Telekomunikacijski i sigurnosni sustavi i instalacije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati vrste telekomunikacijskih i sigurnosnih instalacija u objektu.
Identificirati ispravan rad sustava videonadzora.
Kategorizirati telekomunikacijske i sigurnosne instalacije koji se koriste u objektima.
Prepoznati neispravnost telekomunikacijskih i sigurnosnih instalacija u objektu.
Identificirati ispravan rad sustava ograničavanja pristupa.
25.
Evidencija i prijava štete na nekretnini, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati policu osiguranja u suradnji s odgovornom osobom.
Identificirati uzroke i prevenirati štetne događaje
Identificirati i dokumentirati štetu na objektu i okolišu nastalu vanjskim utjecajem.
Identificirati oštećene elemente objekta i dijelove objekta koji nisu oštećeni kao posljedica vanjskog utjecaja.
Ograničiti pristup mjestu štetnog događaja do izvida štete.
Sanirati oštećenje samostalno ili u suradnji s vanjskim izvođačem radova.
Izraditi plan aktivnosti za slučajeve štetnih događaja.
26.
Održavanje higijene objekta i okoliša, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Planirati čišćenje stubišta, sanitarnih čvorova, tavana i podrumskih prostorija.
Prikupiti biootpad i pripremiti za kompostiranje.
Organizirati čišćenje rasutog smeća u smetlarniku i okolici.
Organizirati uklanjanje smeća sa pripadajućih pristupnih parcela.
Organizirati pražnjenje vanjskih koševa za smeće na pripadajućim pristupnim parcelama.
Organizirati prostor i posude za razvrstavanje otpada.
Organizirati prikupljanje i odvoz glomaznog otpada.
Održavati vanjske natpise, upute, upozorenja i obavijesti o pravilima kućnog reda.
Planirati sigurnu uporabu sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju.
27.
Osnove mjerenja energetskih veličina, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti osnovne i izvedene mjerne jedinice za kut, duljinu, površinu, volumen, brzinu, ubrzanje, protok, silu, tlak, energiju, snagu, otpor, jakost el. struje i napon u SI sustavu mjernih jedinica.
Razlikovati mjerne instrumente za mjerenje kuta, duljine, površine, volumena, brzine, ubrzanja, protoka, sile, tlaka, energije, snage, otpora, jakosti električne struje i napona.
Opisati metode za mjerenje i kontolu kuta, duljine, površine, volumena, brzine, ubrzanja, protoka, sile, tlaka, energije, snage, otpora, jakosti električne struje i napona.
Analizirati gubitke u ravnom dijelu cijevi, na spojevima, ventilima ili koljenima i pad tlaka u cjevovodu.
Kategorizirati dimenzije cijevi prema europskim normama.
Razlikovati materijale cijevi, načine spajanja cijevi i nazivne promjere cijevi i dijelove armature cjevovoda.
Objasniti vrste i karakteristike tehičkih plinova i njihovu primjenu u objektima.
28.
Mjere za poboljšanje učinkovitosti energetskih sustava, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Procijeniti isplativost nadogradnje/zamjene postojećih sustava s energetski učinkovitijim sustavima.
Usporediti cijene i potrošnju energenata u različitim energetskim sustavima prema jediničnoj energetskoj vrijednosti.
Ugraditi novi sustav ili nove komponente u postojeći energetski sustav.
Upravljati radom postojećeg/nadograđenog energetskog sustava s ciljem postizanja optimalnog rada.
Identificirati postupke i pravila ručnog vođenja sustava alarmiranja i obavještavanja u slučaju kvara ili greške.
Identificirati granični režim rada sustava s obzirom na proračunate vrijednosti iz projekta i/ili preporuke proizvođača.
Predložiti promjene komponenti/podsustava koje su u graničnom režimu rada.
29.
Mjerna tehnika energetskih sustava, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.5.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Odabrati mjerne instrumente, opremu i pribor potreban za mjerenje parametara konkretnog energetskog postrojenja.
Povezati izmjerene vrijednosti parametara na energetskim postrojenjima sa važećim propisima i normama.
Odabrati odgovarajući protokol mjerenja za konkretno energetsko postrojenje.
Izabrati opciju mjerne metode za mjerenje parametara energetskog sustava.
Izabrati mjerni postupak za mjerenje parametara energetskog sustava sukladno izabranoj mjernoj metodi.
Provesti mjerenje ključnih parametara sukladno uputama proizvođača za pojedine module energetskog sustava.
Planirati vrijeme i uvjete u kojima će se provoditi mjerenje parametara energetskog sustava.
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (3)
1.
Praktične vještine kućnog majstora - domara
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Utvrditi potrebe za potrošnim materijalom potrebnim za održavanje objekta, instalacija i opreme
Osigurati pravovremeno primjerene zalihe potrošnog materijala
Podesiti sustave grijanja, hlađenja, ventilacije prema zahtjevima korisnika služeći se tehničkim specifikacijama sustava
Izvršiti intervencije manjeg opsega i složenosti na vodovodnim i električnim instalacijama služeći se uputama i planovima instalacija
Izvesti intervencije manjeg opsega i složenosti na sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije koristeći se uputama
Održavati rasvjetna tijela
Izvršiti jednostavnije zidarske, stolarske, staklarske i soboslikarske radove
Uočiti kvar na opremi, sustavima i prijaviti ga nadređenima
Održavati okoliš: održavati zelene površine, održavati pristupne puteve, staze, šetnice, parkirališta i ostale pripadne prostore
Voditi evidencije o obavljanim radovima i intervencijama radi održavanja
Osigurati tehničku funkcionalnost objekta
Pripremiti prostor i opremu za održavanje redovitih i izvanrednih događanja u objektu
Voditi brigu o namjenskom korištenju objekta
Kontrolirati energetsku potrošnju objekta
2.
Komunikacijske vještine kućnog majstora - domara
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Predložiti plan redovnog održavanja prostora i inventara nadređenima
Predložiti narudžbu potrošnog materijala nadređenima
Profesionalno komunicirati s dobavljačima potrošnog i drugog materijala
Uspostaviti suradnju s odgovarajućim servisima vezano uz kvarove koji nadilaze mogućnosti samostalnog popravka
Dati osnovne informacije o objektu korisnicima objekta
3.
Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti opremu za održavanje okoliša na siguran način
Koristiti zaštitnu opremu pri obavljanju radova
Osigurati sigurnosne i zaštitne mjere u prostoru pri obavljanju radova
Osigurati adekvatno zbrinjavanje po okolinu štetnog otpada koji nastaje kod radova u / na objektu
Primijeniti postupke zaštite na radu i zaštite od požara u svakodnevnom radu
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (65)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
Analiza, planiranje i organizacija rada Praktične vještine kućnog majstora - domara
Analiza, planiranje i organizacija rada Komunikacijske vještine kućnog majstora - domara
Analiza, planiranje i organizacija rada Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Alati, naprave i uređaji u poslovima održavanja objekta Praktične vještine kućnog majstora - domara
Alati, naprave i uređaji u poslovima održavanja objekta Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Analiza stanja objekta i identifikacija potrebnih radova na održavanju objekta Praktične vještine kućnog majstora - domara
Analiza stanja objekta i identifikacija potrebnih radova na održavanju objekta Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Vođenje dokumentacije u poslovima upravljanja objektom Praktične vještine kućnog majstora - domara
Vođenje dokumentacije u poslovima upravljanja objektom Komunikacijske vještine kućnog majstora - domara
Komercijalni poslovi u upravljanju nekretninama i održavanju okoliša Praktične vještine kućnog majstora - domara
Komercijalni poslovi u upravljanju nekretninama i održavanju okoliša Komunikacijske vještine kućnog majstora - domara
Planiranje i organiziranje radova vanjskih izvođača na održavanju objekta Praktične vještine kućnog majstora - domara
Planiranje i organiziranje radova vanjskih izvođača na održavanju objekta Komunikacijske vještine kućnog majstora - domara
Planiranje i organiziranje radova vanjskih izvođača na održavanju objekta Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Zaštita na radu na poslovima održavanja objekta Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Zaštita okoliša na poslovima održavanja objekta Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Komunikacijske vještine na poslovima održavanja objekta Komunikacijske vještine kućnog majstora - domara
Tehnički materijali u objektima Praktične vještine kućnog majstora - domara
Tehnički materijali u objektima Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Tehnologije spajanja materijala Praktične vještine kućnog majstora - domara
Tehnologije spajanja materijala Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Tehnologije površinske zaštite materijala Praktične vještine kućnog majstora - domara
Tehnologije površinske zaštite materijala Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Građevinski radovi na objektu Praktične vještine kućnog majstora - domara
Građevinski radovi na objektu Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Sustavi vodovoda i kanalizacije u objektima Praktične vještine kućnog majstora - domara
Sustavi vodovoda i kanalizacije u objektima Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Električne instalacije Praktične vještine kućnog majstora - domara
Električne instalacije Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Sustavi neprekidnog napajanja Praktične vještine kućnog majstora - domara
Sustavi neprekidnog napajanja Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Protupožarni sustavi u objektima Praktične vještine kućnog majstora - domara
Protupožarni sustavi u objektima Komunikacijske vještine kućnog majstora - domara
Protupožarni sustavi u objektima Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Sustavi plinskih instalacija Praktične vještine kućnog majstora - domara
Sustavi plinskih instalacija Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Sustavi grijanja Praktične vještine kućnog majstora - domara
Sustavi grijanja Komunikacijske vještine kućnog majstora - domara
Sustavi grijanja Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Osiguranje kvalitete u održavanju objekta Praktične vještine kućnog majstora - domara
Osiguranje kvalitete u održavanju objekta Komunikacijske vještine kućnog majstora - domara
Osiguranje kvalitete u održavanju objekta Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Tehničko crtanje i dokumentiranje Praktične vještine kućnog majstora - domara
Upravljanje skladištem alata, materijala i rezervnih dijelova Praktične vještine kućnog majstora - domara
Upravljanje skladištem alata, materijala i rezervnih dijelova Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Sustavi klimatizacije i ventilacije Praktične vještine kućnog majstora - domara
Sustavi klimatizacije i ventilacije Komunikacijske vještine kućnog majstora - domara
Sustavi klimatizacije i ventilacije Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Telekomunikacijski i sigurnosni sustavi i instalacije Praktične vještine kućnog majstora - domara
Telekomunikacijski i sigurnosni sustavi i instalacije Komunikacijske vještine kućnog majstora - domara
Telekomunikacijski i sigurnosni sustavi i instalacije Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Evidencija i prijava štete na nekretnini Praktične vještine kućnog majstora - domara
Evidencija i prijava štete na nekretnini Komunikacijske vještine kućnog majstora - domara
Evidencija i prijava štete na nekretnini Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Održavanje higijene objekta i okoliša Praktične vještine kućnog majstora - domara
Održavanje higijene objekta i okoliša Komunikacijske vještine kućnog majstora - domara
Održavanje higijene objekta i okoliša Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Osnove mjerenja energetskih veličina Praktične vještine kućnog majstora - domara
Osnove mjerenja energetskih veličina Komunikacijske vještine kućnog majstora - domara
Osnove mjerenja energetskih veličina Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Mjere za poboljšanje učinkovitosti energetskih sustava Komunikacijske vještine kućnog majstora - domara
Mjere za poboljšanje učinkovitosti energetskih sustava Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Mjerna tehnika energetskih sustava Praktične vještine kućnog majstora - domara
Mjerna tehnika energetskih sustava Komunikacijske vještine kućnog majstora - domara
Mjerna tehnika energetskih sustava Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije)
Datum upisa
9.5.2022
Vrijedi do
31.12.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje