Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - SK Maser / Maserka (standard strukovnog dijela kvalifikacije)

Razina HKO
2
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Znanstveno područje
-
Standardi zanimanja (1)
Standard kvalifikacije više razine
-
CSVET bodovi
30
Broj godina istraživanja
-
Klasa
cjelovita
Ostale potrebe
-
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 4.1

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Završna provjera strukovnih znanja i vještina te njima pripadajuće samostalnosti i odgovornosti. Završni rad uključuje praktični rad te provjeru ostalih strukovnih znanja i vještina koje su predviđene ishodima učenja programa.

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Planiranje i organizacija rada, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Voditi kartoteku korisnika usluga u skladu s Zakonom o zaštiti osobnih podataka
Kreirati individualne tretmane za masažu i njegu tijela
Planirati narudžbu i kupovinu pripravaka, potrošnog materijala i pomoćne opreme
Planirati i upravljati vremenom za izvođenje ciljanog tretmana
Pripremiti za korištenje odgovarajuće pripravke za masažu
2.
Prostor, oprema i pripravci za masažu, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Pripremiti prostor i stvoriti ugodan ambijent za korisnika usluge
Koristiti pripravke i uređaje u skladu s uputama proizvođača i sanitarnim propisima
Razlikovati svrhu, način uporabe pripravaka i uređaja te potencijalne rizike povezane s pripravcima i uređajima
Koristiti uređaje i razlikovati protokole koji se koriste kao dopuna masažnim tehnikama
Demonstrirati primjenu uređaja u skladu s radnim zadatkom (s obzirom na izborom tehnike masaže)
Demonstrirati pripremu prostora, osnovne i pomoćne opreme
3.
Osnove građe i funkcije ljudskog tijela, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati anatomsku građu i fiziologiju ljudskog tijela u cjelini
Opisati građu i ulogu kože te adneksa kože
Navesti bakterijske, virusne, parazitne, gljivične i alergijske bolesti kože i adneksa kože
Prepoznati dermatološke probleme na koži
Odrediti tip i stanje kože
Opisati mišiće, njihovu građu i funkciju
Navesti i objasniti ulogu pojedinih organskih sustava u tijelu čovjeka
4.
Osnove higijene, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati vrste i načine održavanja higijene radnog prostora, pribora, uređaja i materijala
Provesti osobnu i profesionalnu higijenu
Primijeniti sanitarno-tehničke i higijenske uvjete u poslovnom prostoru
Provesti postupke dezinfekcije i sterilizacije
Demonstrirati epidemiološke mjere zaštite
Demonstrirati plan čišćenja opreme, prostora na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj razini
5.
Klasične masažne tehnike, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Istražiti povijesni razvoj tehnika masaže
Navesti indikacije i kontraindikacije za klasičnu ručnu masažu
Demonstrirati pokrete klasične ručne masaže
Demonstrirati klasičnu ručnu masažu pojedinih dijelova tijela u zadanom vremenu
Demonstrirati klasičnu ručnu masažu cijelog tijela u zadanom vremenu
Demonstrirati relaksirajuću masažu
Demonstrirati sportsku masažu
Demonstrirati estetsku masažu (anticelulitna)
Demonstrirati pokrete duboke mišićne dekontrakcije (gestal masažna tehnika)
Demonstrirati gestal masažnu tehniku pojedinih dijelova tijela
6.
Specifične masažne tehnike, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Istražiti i analizirati specifične tehnike masaže
Analizirati utjecaj indikacija i kontraindikacija na izbor specifične tehnike masaže
Demonstrirati pokrete vezivno-tkivne masaže
Demonstrirati vezivno-tkivnu masažu pojedinih dijelova tijela u zadanom vremenu
Demonstrirati pokrete ručne limfne drenaže
Demonstrirati ručnu limfnu drenažu pojedinih dijelova tijela u zadanom vremenu
Demonstrirati akupresurnu masažu u zadanom vremenu
Demonstrirati plantomasažu u zadanom vremenu
Demonstrirati aromamasažu
Demonstrirati masažu vrućim kamenjem (hot stone)
7.
Komunikacija u radnom okruženju, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Navesti osnovne komunikacijske procese
Prepoznati poželjne oblike i teme razgovora u salonu za masažu
Provesti konzultacijski i savjetodavni razgovor s klijentom
Koristiti verbalnu i neverbalnu komunikaciju
Primijeniti pravila osobnog i poslovnog bontona u komunikaciji s korisnicima usluge i suradnicima
Predložiti korisnicima usluga proizvode za kućnu upotrebu
Obrazložiti značaj čuvanja poslovne tajne
8.
Zaštita zdravlja i održivi razvoj, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti pravila zaštite na radu
Predvidjeti opasnosti na radu
Imenovati osobna zaštitna sredstva i opremu za rad
Razvrstati otpad sukladno pravilima o razvrstavanju otpada
Demonstrirati pravilne položaje tijela, klijenta i masera za vrijeme masaže
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (6)
1.
Planiranje i organizacija rada te određivanje programa tretmana masaže
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati i organizirati vlastiti rad i rad u timu
Izraditi plan ciljanog tretmana masaže s obzirom na potrebe klijenta
Kreirati cijenu tretmana
Planirati potrebne preparate, kozmetičku opremu, pribor i aparate za izvođenje tretmana masaže
2.
Priprema radnog mjesta i klijenta
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti klijenta s obzirom na vrstu masaže i dio tijela koji se masira
Primjenjivati higijenske mjere dezinfekcije prostora, radnog mjesta, pribora i opreme
Pripremiti opremu, pribor i aparate za izvođenje tretmana
Primijeniti pravila zaštite na radu s obzirom na djelatnost masera/maserke
3.
Provedba tretmana masaže
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti procedure i pravila za izvođenje klasične ručne masaže: smjer, pritisak, ritam, vrijeme
Primijeniti procedure i pravila za izvođenje vezivno tkivne masaže: smjer, pritisak, ritam, vrijeme
Prepoznati indikacije i kontraindikacije klasičnu ručnu masažu
Prepoznati indikacije i kontraindikacije vezivno tkivnu masažu
Izvoditi pokrete klasične ručne masaže: glađenje, trljanje, gnječenje i skup pokreta (lupkanja, sjeckanje, vibracije, štipkanja)
Povezati pokrete klasične ručne masaže za pojedine dijelove tijela: dekolte, vrat, lice, vlasište, leđa, ruke, noge, stopala, trbuh
Izvoditi pokrete vezivno tkivne masaže: uzdužni-dugi i kratki, poprečni-dugi i kratki, valovito gibanje ili „gusjenica“, „odizanje“glađenje, trljanje, gnječenje i skup pokreta (lupkanja, sjeckanje, vibracije, štipkankje)
Povezati pokrete vezivno tkivne masaže za pojedine dijelove tijela; dekolte, vrat, lice, vlasište, leđa, ruke, noge, stopala, trbuh
Izvoditi vezivno tkivnu masažu parcijalno u zadanom vremenu
Izvoditi pokrete akupresurne masaže: stiskanje, povlačenje, guranje, gibanje, ribanje, kruženje
Izvoditi akupresuru lica, stopala i šake u zadanom vremenu
Izvoditi pokrete ručne limfne drenaže: pokret „glađenja“ pokret „stojeći kružni“ pokret „davanja“ pokret „pumpanja“ pokret „zaokretni“
Povezati pokrete ručne limfne drenaže za pojedine dijelove tijela: dekolte, vrat, lice, vlasište, leđa, ruke, noge, stopala, trbuh izvoditi parcijalnu ručnu limfnu drenažu u zadanom vremenu
Izvoditi pokrete plantomasaže stopala i šake prema refleksnim zonama u zadanom vremenu
Izvoditi klasičnu ručnu masažu cijelog tijela u zadanom vremenu
Poznavati indikacije i kontraindikacije za izvođenje ručne limfne drenaže
Poznavati procedure i pravila za izvođenje akupresurne masaže: smjer, pritisak, ritam, vrijeme
Poznavati procedure i pravila za izvođenje ručne plantomasaže
Informirati klijenta o osnovnim promjenama na licu i tijelu koje ne dozvoljavaju tretman masaže te ga uputiti dermatologu
Poznavati indikacije i kontraindikacije za akupresurnu masažu
Poznavati indikacije i kontraindikacije za izvođenje ručne plantomasaže
Poznavati procedure i pravila za izvođenje ručne limfne drenaže
Primijeniti odgovarajuće preparate za akupresurnu masažu i procijeniti potrebnu količinu preparata za tretman
Primijeniti odgovarajuće preparate za klasičnu ručnu masažu i procijeniti potrebnu količinu preparata za masažu lica i tijela
Primijeniti odgovarajuće preparate za plantomasažu i procijeniti potrebnu količinu preparata za tretman
Primijeniti odgovarajuće preparate za ručnu limfnu drenažu i procijeniti potrebnu količinu preparata za tretman
Procijeniti stanje kože, mišića i držanje tijela
Razlikovati sportsku i relaksirajuću klasičnu ručnu masažu
Primijeniti odgovarajuće preparate za vezivno tkivnu masažu i procijeniti potrebnu količinu preparata za tretman vezivno tkivne masaže
Planirati i upravljati vremenom za izvođenje ciljanog tretmana
Pripremiti radno mjesto za obavljanje usluge u skladu s higijenskim i estetskim normama i vrstom tretmana
Provesti konzultacijski razgovor
4.
Evidentiranje poslovne djelatnosti masera/maserke
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi evidencije radnog vremena djelatnika salona za masažu
voditi evidenciju o stručnom usavršavanju djelatnika
voditi minimalne sanitarne evidencije
Voditi kartoteku klijenata
Voditi karton klijenta
voditi evidenciju narudžbe klijenata
ispuniti svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz blagajničko poslovanje na početku i kraju radnog vremena
izdati račun klijentu za izvršenu uslugu prema važećim pravilima fiskalizacije
pripremiti blagajnu i kasu u skladu s pozitivnim propisima
Voditi evidenciju zaliha preparata za masažu
5.
Poslovno komuniciranje sa suradnicima, dobavljačima i klijentima
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Savjetovati klijenta pri odabiru usluge masaže
Rješavati konflikte na primjeren način s ciljem pozitivnog ishoda
Njegovati timski rad i pozitivno radno okruženje
Pratiti trendove u oglašavanju i promoviranju s naglaskom na masersku djelatnost
Pratiti trendove vezane uz nove oblike komuniciranja na tržištu maserske djelatnosti
Komunicirati s nadređenima i suradnicima u skladu s poslovnim bontonom
6.
Osiguravanje kvalitete rada te poštivanje relevantnih propisa
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati postupke zaštite okoliša
Poštivati pravila za održavanje kvalitete kroz odgovoran pristup radu
Stručno se usavršavati s obzirom na različite trendove u struci (maser/maserka)
pravilno zbrinuti sve vrste otpada u radnom prostoru
Održavati osobnu higijenu i higijenu radnog mjesta
primijeniti pozitivne propise u svrhu zaštite poslovanja
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (26)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
Planiranje i organizacija rada Planiranje i organizacija rada te određivanje programa tretmana masaže
Planiranje i organizacija rada Provedba tretmana masaže
Planiranje i organizacija rada Evidentiranje poslovne djelatnosti masera/maserke
Planiranje i organizacija rada Osiguravanje kvalitete rada te poštivanje relevantnih propisa
Prostor, oprema i pripravci za masažu Planiranje i organizacija rada te određivanje programa tretmana masaže
Prostor, oprema i pripravci za masažu Priprema radnog mjesta i klijenta
Prostor, oprema i pripravci za masažu Provedba tretmana masaže
Prostor, oprema i pripravci za masažu Osiguravanje kvalitete rada te poštivanje relevantnih propisa
Osnove građe i funkcije ljudskog tijela Osiguravanje kvalitete rada te poštivanje relevantnih propisa
Osnove higijene Priprema radnog mjesta i klijenta
Osnove higijene Provedba tretmana masaže
Osnove higijene Osiguravanje kvalitete rada te poštivanje relevantnih propisa
Klasične masažne tehnike Planiranje i organizacija rada te određivanje programa tretmana masaže
Klasične masažne tehnike Priprema radnog mjesta i klijenta
Klasične masažne tehnike Provedba tretmana masaže
Klasične masažne tehnike Osiguravanje kvalitete rada te poštivanje relevantnih propisa
Specifične masažne tehnike Planiranje i organizacija rada te određivanje programa tretmana masaže
Specifične masažne tehnike Priprema radnog mjesta i klijenta
Specifične masažne tehnike Provedba tretmana masaže
Specifične masažne tehnike Osiguravanje kvalitete rada te poštivanje relevantnih propisa
Komunikacija u radnom okruženju Evidentiranje poslovne djelatnosti masera/maserke
Komunikacija u radnom okruženju Poslovno komuniciranje sa suradnicima, dobavljačima i klijentima
Komunikacija u radnom okruženju Osiguravanje kvalitete rada te poštivanje relevantnih propisa
Zaštita zdravlja i održivi razvoj Priprema radnog mjesta i klijenta
Zaštita zdravlja i održivi razvoj Provedba tretmana masaže
Zaštita zdravlja i održivi razvoj Osiguravanje kvalitete rada te poštivanje relevantnih propisa
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
SK Maser / Maserka (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
29.4.2022
Vrijedi do
31.12.2027
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje